Hjälp!

Vad gör vi när halva världen blivit tokig! Jag skriver detta på fredageftermiddag den 16 mars. Jag började med att googla (vid duckduckgo.com) på Climate Strike och leddes fram till global climate strike March 15. Jag blir mörkrädd. Vad har de ställt till med.

En sak är att många säkert tycker att det är häftigt att skolka för ”en bra sak”. Vad den här rörelsen eventuellt skulle kunna bli är den stöt som behövs för att kasta in världen i en total ekonomisk kris.

Vi har ju upplevt hur internet-aktivister, utan att vara direkta hackers, fått företagsservrar att krascha genom överbelastning. På en sida som stödde marscherna uppmanades anhängare att angripa alla stora banker, eftersom de påstås svara för investeringar i fossil-industrier.

 

Fortsättning söndag 17 mars

Vi lever verkligen i en konstig värld och jag är tacksam att vi på den här bloggen bara tar upp en av vansinnigheterna, fastän jag undrar om det kanske är den just nu mest vansinniga. Det tycks i alla fall vara den som drabbat flest. Jag känner mig som om jag skulle vilja skriva som Emile Zola för ungefär 121 år sedan j’accuse!

Emile Zola anklagade sin tids franska etablissemang för att de anklagat en helt oskyldig militär för spioneri. Jag skulle vilja anklaga vår tids etablissemang, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, för att de gett den unga generationen klimatångest.

En anledning till att ungdomen varit så hjälplös inför den massiva propagandan är att skolor världen runt istället för att bedriva undervisning inriktad mot att ge kunskaper, fått för sig att de ska fostra barnen till goda samhällsmedborgare.

Det hade åtminstone varit till någon hjälp om barnen hade haft en bättre naturvetenskaplig utbildning, men som jag kunnat konstatera så är inte ens en riktigt god naturvetenskaplig bildning en total garanti för att kunna stå emot trycket.

Men det hjälper naturligtvis inte att anklaga, det lär varken göra till eller ifrån. Frågan är om det finns någonting vi som skeptiker kan göra. Just nu tror jag inte att vi kan göra någonting alls, men det kan ju hända att inte bara vi känner oss förskräckta inför utvecklingen, och då kan det finnas en öppning.

Något som jag tror är att vi då måste vara kapabla att ta debatten, något som kan kräva att vi alla börjar följa ”den andra sidan”. Vi lever ju i vår egen filterbubbla och vi vet att de lever i sin. Ett intryck jag fått är att eftersom de på andra sidan, ännu mer än vi, tror sig sitta på hela sanningen så riktar de främst in sig på fossila bränslen och koldioxidhalter. Sedan är de totalt inriktade på att skapa klimatskam.

Jag försöker just nu att förstå hur teorin om förstärkningseffekten har uppstått, och hur den motiveras. En liten poäng i detta sammanhanget är att medan vi brukar påpeka att vattenånga är den viktigaste växthusgasen vilket vi anser minskar koldioxidens betydelse, så tar den andra sidan samma faktum som ett huvudargument för att förklara förstärkningseffekten.

Tyvärr är det inte så många IPCC-troende som dels har kunskaper och dels är beredda att diskutera teori och praktik. Det är väl därför som det främst är på KU som det överhuvudtaget går att få igång en diskussion. Jag önskar ibland att när det kommer in alarmister bland kommentatorerna så bör vi i större utsträckning än vad som ibland händer, bemöta dem sakligt och utan aggression.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Eftersom klimatstrejkare och klimatalarmister styrs av känslor och inte förnuft bli det nog svårt att ändra deras beteenden. Jag ser ingen annan möjlighet än att bombardera dem med fakta, t ex att påpeka hur fel Al Gore, Väder-Pär m fl haft i sina förutsägelser. Manhattan är fortfarande inte under vatten och Vasaloppet körs som vanligt. Att Falun och Åre har massor med snö kunde vi ju se i gårdagens TV-sändningar.

 2. Johan Tisell

  Problemet med H2O är att ingen tycks intresseras sig för att ange vilken andel som är/blir ånga och vilken andel som blir moln.

  Enklaste och rimligaste hypotesen nu är att ökad temp => mer vattenånga => fler och större moln och att växthuseffekten motverkas av molnens kylning och i brist på annat så är det självstabiliserande och resultat deltaT = 0

  Någon som vet?

 3. Om någon visste skulle osäkerheten runt klimatkänsligheten försvinna.

 4. Lasse

  Delat känslan av vanmakt inför detta enorma missförstånd.
  Varför är vi så säkra på att jorden går under om vi inte gör något?
  Kanske för att det pågår en massiv kampanj där kunskapsförmedlare sorteras efter troende och förnekare.
  Fundera på varför rasbiologi blev så populärt och vad detta ledde till samt hur illa det gick!
  Glädjer er åt att molnen tycks utebli allt mer, trots att det blir varmare.
  Solen blir mer synlig för oss på jorden-solar Brightening-hur skall det översättas?
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg
  Förstärkningseffekten eller?

 5. Ivar Andersson

  Det finns några som försöker föra ut ett alternativt budskap. Se
  https://www.frihetsportalen.se/2019/03/svanger-det-om-nu-eller-en-dag-pa-torget/
  I fredags, 15 mars, tog Jan Norlin och jag (Sture Åström) på oss Klimatsans ponchos för att gå ut på stan i Kristianstad i avsikt att kolla läget och se på skolungdomarnas klimatdemonstration.

 6. jensen

  2 Johan Tisell

  I sanning förklarande men ändå komplicerade tankegångar.
  Min tidigare reflexion: Blir det kallare för att molnen kommer? Eller kommer molnen för att det blivit kallare?
  Men nu: Molnen kommer för att det blivit varmare, och därför blir det kallare.
  D.v.s. Det råder ett slags stabiliserande system som i sig är oscillerande i olika tids-skeden.
  Men det är klart Pilla in eller bort CO2 och allt kan man påverka till ”behaglighet”. Varför gör alarmister och politikerna inte detta effektivt. Åtminstone som prov. Eller är det det man försöker? Till vad nytta??

 7. Kjell Lindmark

  #2 Johan Tisell

  Molnbildningen styrs till stor del av mängden småpartiklar i atmosfären, aerosoler. Svensmarks forskning tyder på att när solaktiviteten minskar så försvagas solvinden vilket får till följd att den kosmiska strålningen till jorden ökar och därtill ökad molnbildning. För att vattenånga ska kondenseras till moln krävs låg temperatur och att fukten har något partikel att kondensera, bilda moln mot. Aerosoler kan även piskas upp i atmosfären av ökenstormar, vulkanutbrott och ökad instrålning från rymden. Skulle luften vara helt ren från partiklar kan molnbildning ej ske.

  Enligt sidan http://www.climate4you.com under avsnittet climate+clouds finns diagram som visar att den relativa luftfuktigheten sjunkit på 9 km nivån sedan början på1950 talet. Så även på 4 km höjd medan den på marknivå bara sjunkit en aning. Detta till trots att temperaturerna stigit under denna period.

  Så det verkar som om vattenångans bidrag till växthuseffekten är på nedåtgående vilket kan förklara utplaningen av temperaturökningen sedan 1998. Om solaktiviteten fortsätter att minska vilket den gjort sedan 30 år tillbaka, och Svensmarks teorier är korrekta kommer molnbildningen att öka i takt med att den kosmiska strålningen når atmosfären i högre grad. Det kommer i så fall att bidra till en svalare jord och ännu lägre relativ fuktighet i atmosfären. Så enligt detta resonemang förefaller vi gå åt motsatt håll än vad klimatalarmisterna påstår.

 8. Lasse

  #7 Kjell Lindmark
  Aerosoler-du är något på spåren 😉

  Kommer ihåg när Thomas P? var aktiv alarmist på denna sida. Saknar honom lite.
  Vi hade en diskussion om SO2 och dess betydelse för uppvärmningen.
  Han hade rätt i den frågan-de minskade uppvärmningen ( så länge de ökade).

 9. Kjell Lindmark

  Alarmgalenskapen kommer att lugna ner sig eller möjligen ändra karaktär. Solaktiviteten är i avtagande, molnbildningen lär då öka och en avkylning av både planet och alarmism är att vänta. Blir det kallare kanske alarmisterna får för sig att CO2 är boven i dramat även då, vi får väl se. Vi har haft mängder av alarm de senaste 50 åren om skogsdöd, försurning, istid, uppvärmning, ozonhål, havsnivåhöjning med dränkta kuststäder som följd, avisning av Arktis med mera. Inget av dessa alarm och hotelser har materialiserat sig. Nu har vi återigen 10-12 år på oss att vidta åtgärder innan domedagens käftar slår igen. Gäsp…. det kommer inte att ske denna gången heller.

  Däremot är det viktigt att påverka barn och ungdomar som saknar livserfarenhet och kunskaper i en för alarmisterna önskvärd riktning. för till syvende och sist handlar IPCC:s arbete egentligen om andra saker än klimatet. Man använder klimatfrågan som en container för att sprida rädsla och oro men innehållet är något annat. Den består av en stark önskan för globalisterna att få bilda en världsregering för att kontrollera allt och alla på denna planet.

  Så det är ju då inte konstigt att röster höjs för att demokratin måste pausas eller undanröjas för att rädda klimatet. Detta är fullständigt hårresande och jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva detta under min livstid. Ronald Reagan sa i en intervju att om fascismen skulle komma till USA så gör den det förklädd till liberalism. Det verkar som det är precis det som händer framför våra ögon just nu.

 10. Bengt Abelsson

  Nic Lewis har räknat på klimatkänslighaten med utgångspunkt från verkligheten, data från IPCC, och kommer till att klimatkänsligheten är väsentligen lägre än de värden som används i merparten av klimatmodellerna i CIMP5.
  Dessa resultat innefattar då givetvis inverkan/återkopping från vattenånga.
  Sök på Nic Lewis och du skall finna.

 11. Guy

  I TV-soffan i Finland hade vi nyligen en debatt mellan en skeptiker och en meteorolog samt en journalist. Frågan gällde en bok som skeptikern skrivit om den usla ”oficiella” klimatforskningen samt medias snedvridna rapportering.
  Intressant var meteorologens tal om att forskningen gått framåt och att H2O är den viktigaste växthusgasen. I ett par meningar senare ville han i alla fall minska utsläppen??? Märkligt segt sitter det kvar.

  För övrigt hoppas jag att skolungarna börjar skrika på censur. Det brukar vara kontraproduktivt och väcker också soffliggarna bland skeptikerna.

 12. Sören G

  Vi kan hitta på fler nyord som börjar på klimat, klimatgalenskap.
  Ungar som skolstrejkar påhejas av eablissemanget. Man tar ställning utan att ha några kunskaper. Krav på enorma ingrepp i samhället som riskerar att kasta oss tillbaka till 1800-talet. Ingen konsekvensanalys.

  Vad skulle försten problemet vara med någon grad högre temperatur?
  Det motsatta, alltså lägre temperatur, får däremot stora konsekvenser med förkortad eller utebliven odlingssäsong. Extremväderhändelser håller sig inom normal variation. Havsytans höjning höll sig runt 1 cm/år under istidens avsmältningskede. Om det blir problem så anpassar samhället sig, och det är lättare om det blir varmare än om det blir kallare..

 13. Ulf

  Hur stort är det här? Hur många demonstrerar? Visst har jag bekanta som har unga med klimatångest. Men det som utmärker unga med klimatångest är att de har troende föräldrar eller föräldrar som vägrar ta in fakta.
  Dessa människor är i princip omöjliga att övertyga. Visade bl a Lennart Bengtsson intervjun i expressen där det finns ett foto på Lennart. Svaret ifrån den klimattroende var att Lennart såg ut som en typisk klimatförnekare. Vad ska man svara på det? Är det lönt att ens försöka då?
  Mitt intryck är att det rör sig om promille som är engagerade i frågan. Kommer vi utanför Västeuropa och Kalifornien så är det i princip noll.

 14. Lennart Bauer

  Några kommentarer till inlägget nedan?

  ** Länk till Skeptoid. Av rättighetsskäl tar vi bort länken. Googla på Skeptoid och 4549 så fås artikeln.
  Till Lennart Bauer: Undvik att bara slänga ut en länk och be om kommentarer. /Moderator **

 15. Olav

  Att speciellt unga tjejer har klimatångest är det ingen tvekan om, men hur tänker vuxna, till exempel de i min ålder (75)? Tror de också att ragnarök inträffar om ett par decennier om resten av välfärden inte omedelbart rivs?
  Ja, hur tänker de egentligen? En gissning är att de inte vet vad de ska tro. De menar bara att Makten med politiker och media nog vet bättre än de själva och att de bara gör bort sig om de skulle försöka att framföra en egen åsikt.

  Därför den stora tystnaden.

 16. QSL

  Dagens SVT/Opinion
  … ”(På bloggen Klimatupplysningen är man till exempel fortfarande upprörd över Montrealprotokollet).” […] ”En inflytelserik klick vill inte göra något alls och lyckas fördröja åtgärder i decennier med hjälp av ekonomisk skrämselpropaganda som slagit tokfel när åtgärder sen utförts.
  Det är i år 20 år sen Manns ”hockeyklubbgraf” som visade vad som var på gång att hända med klimatet men utsläppen bara ökar.”

  https://www.svt.se/opinion/klimatforandringarna-ar-en-ekonomisk-mojlighet

 17. Olav

  Uppfattar jag rätt? Donald Trump vann valet på att han uppfattades som en bastion mot klimatlögnen som uppfattades som ett av de största hoten som USA och västvärlden stod inför.

  Gick det inte att att vinna förnuftet? Varför har han vänt och istället basunerat ut att hotet kommer från Ryssland – så som det klassiskt har hetat i 70 år?
  Precis så dom Demokratiska Partiet, NATO och EU vill höra!

  Jag hade hoppats så mycket mer av Donald Trump, men motståndet var kanske sådant att det inte gick att föra en ärlig politik?

 18. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Ja, vad skall man göra åt den masspsykos som tyvärr drabbat vårt samhälle? Apropå ”filterbubbla” så måste jag dock protestera mot din beskrivning av oss skeptiker. Jag/vi lever knappast i någon filterbubbla. Dagligen läser, ser och hör jag den alarmistiska sidan i våra medier.

  Som ni kanske sett så fick Elsa Widding och Erik Lundqvist in ett skeptiskt inlägg https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen i SvT Opinion häromdagen. Idag skriver en Maths Nilsson ett motinlägg. Mest smutskastning tyvärr. Men både Klimatsans och Klimatupplysningen är nämnda!

  Vi får hoppas att detta tillåts bli något så ovanligt som en debatt på SVT Opinion.

 19. Ingemar Nordin

  Glömde länken https://www.svt.se/opinion/klimatforandringarna-ar-en-ekonomisk-mojlighet

 20. Evert Andersson

  På något sätt måste de tungviktare vi har, med rejäla CV-n i relevanta discipliner, få komma in på banan. De kommer inte att bjudas in. Var finns det braskande argument som skulle kunna bereda dem plats i medierna? När jag diskuterar de mest elementära fakta kring klimatfrågan får jag ofta samma motfråga. Nämligen är det verkligen så?? Ja men om du har rätt då har ju stort sett alla politiker alltså fel! På det kan man bara säga att verkar faktiskt så. Med tanke på de drakoniska samhällsförändringar som redan planeras och kanske vågar genomföras om politikerna tror att skolstrejkande barn och andra klimatångestdrabbade människor är tillräckligt stor och högljudd skara, är nog det bästa än så länge att själv söka fakta eller sluta titta på TV.

 21. Sten Kaijser

  Lennart Bauer #15
  Jag har inga problem med den artikeln. BD skriver inget om hur mycket koldioxiden värmer. Han kan inte avgöra hur mycket av uppvärmningen mellan 1980 och 2000 som berodde på CO2.
  Jag fruktar som jag skrivit förr avkylning mer än uppvärmning.

 22. Roland Salomonsson

  Vi måste förstå att i princip är det enbart i västerländska länder klimatbedragarna skapar hysteri! I resten av världen råder mer sunt förnuft hos majoritéten av befolkningen. Givetvis finns även där klimathysteriker, men många av dessa är ”officiella” hysteriker, eftersom de arbetar med att dra nytta av västländernas hysteri, för att kapa åt sig ”klimat-bidrag” till sitt land, vilket de samtidigt kan ta personlig korruptiv ”provision” ur.

  I ett TV-program om Maldiverna avslöjade sig en ”statlig” tjänstekvinna omedvetet, när TV informerades om att man byggt en 2 m hög konstgjord ö dit befolkningen från små-öarna förflyttas.
  Tony Heller redovisar via vykort från en berömd sandstrand att sedan 30-talet (minst) är stränderna oförändrade eller snarare utökade. Den nya storflygplatsen på Maldiverna ligger i princip längs en strand och har inte höjts upp (regeringen vet att det inte behövs i verkligheten). Bägge projekten är finansierade via investeringsmedel enligt Parisöverenskommelsen.
  Satellitmätningar visar också att övärlden idag är åtskilliga kvkm större än för ca 50 år sedan. Ingenstans i världen har någon påtaglig höjning av havsytan kunnat mätas och den höjning som tidigare uppmätts har snarare avstannat. Under ”Lilla Istiden” ökade glaciärerna i yta och tjocklek, vilket åstadkom viss sänkning av havsytan. Sedan 1850 har mätningar världen över visat att haven höjs och i princip ALLA mätpunkter visar att höjningen är 1,5-1,8 mm per år. Höjningarna beror således på att det successivt blivit sammanlagt ca 1 grad varmare när jorden lämnat Lilla Istiden, varvid glaciärerna smälter undan igen till den omfattning de hade INNAN lilla istiden.

  Det är sådant klimathysterikerna aldrig kommer att begripa då de är allt för dogmatiskt indoktrinerade för att kunna inse fakta.

 23. Robert Norling

  Inte i år häller blev det en snöfri vinter i Sverige.
  AKTUELLT SNÖDJUP 2019-03-18

  MÄTSTATION
  Rotnäset 135 cm
  Vindeln-Sunnansjönäs 128 cm
  Hattsjöbäcken 120 cm
  Koler 117 cm
  Lillhamra 114 cm (Svealand)
  Kypasjärvi 109 cm
  Glommersträsk 108 cm
  Adak 108 cm
  Nordanbäck 106 cm
  Gördalen 105 cm (Svealand)

 24. kopernikus

  Hela ”klimatrörelsen” börjar ta oroväckande proportioner. Det är flera som börjar reagera över detta. I media påstås problemet bero på högerextrema krafter. I det ”katastrofläge” som klimatdebatten nu hamnat i globalt, är det ingen lösning att skylla på någon annan. Klimatdebatten har hela tiden varit en vänsterreligiös fråga. Vänsterpolitiker och religiösa måste ta sitt ansvar och föra in forskning och vetenskap i debatten. Nu är det endast troende och konsensus ( inom forskning råder aldrig konsensus ) som råder.
  Klimatdebatten har skapat en sekt driven av vänsterreligiösa personer, som vägrar att debattera forskning och fakta. Inför EU-valet måste detta komma fram. EU är inne på en farlig linje, där känslor och inte forskning styr klimatarbetet. EU:s trovärdighet och existens beror på om EU väljer att basera klimatarbetet på vetenskap eller vänsterreligiöst tyckande och troende.

 25. Rolf Mellberg

  Jag tror att vi skeptiker måste försöka ena oss lite mer och det finns faktiskt goda förutsättningar för det.

  Förra året släppte Lewis och Curry en ny rapport som estimerade en låg klimatkänslighet. Jag tror att denna blir viktig och inflytelserik. Bara för några dagar sen släpptes en MYCKET BRA film som ger en överblick över detta arbete:
  https://www.youtube.com/watch?v=cYZW-6jw98U&t=600s

  Om vi kan visa en mer enad front och ansluta oss till Lewis och Curry så kan det vara väldigt mycket värt, då har vi två mycket framstående vetenskapsmän att luta oss mot.

  Jag ber dig som anser att klimatkänslighten är så låg som 1 eller ännu lägre att – om så bara av taktiska skäl – anslut dig till denna linje.

  Innebörden av denna forskning är att:
  ECS ligger runt 1.7-1.8
  TCR estimeras till 1.35
  Om CO2 fortsätter öka med 2 ppm per år når vi 1.5-gradersgränsen först år 2095 !!!!
  Detta hållning ligger i linje med den forskning som IPCC har sammanställt. (inom ECS:s angivna gränser)
  Men den står i kraftig konflikt med det budskap som IPCC har fört fram, typ att vi har 13 år kvar och att nu är det JÄTTEBRÅTTOM att vidta KRAFTTAG. IPCC har avslöjat sin oventenskaplighet att inte redovisa osäkerhetsläget i forskningen när de i ”panik” framför sitt alarmistiska budskap.

  IPCC= en organisation med uppdrag att sammanställa och redovisa vetenskaplig forskning som själv agerar totat ovetenskapligt. Att starta en världsomfattande tsunami eller lavin genom att tvärsäkert påstå en sak som välgrundad forskning när det i själva verket är behäftat med en enorm osäkerhet….
  …Måste betraktas som unikt i världshistorien!!!

 26. tompas11

  Alltså vad är problemet. Den globala temperaturen har stigit ca 1 grad sedan mitten av 1800-talet. Har detta faktum inneburit några problem? Nej, tvärtom faktiskt. Varmare klimat och högre koldioxidhalt har inneburit en grönare jord, större skördar och en skog som växer så det knakar. Flera munnar har kunnat mättas och välståndet har vuxit. Varför vill klimatextremisterna att det ska bli kallare? En kallare jord kommer att medföra det motsatta, som jag skisserat ovan. Fattar de helt enkelt inte vad som är bäst för mänskligheten? Värme är bra för livet, kyla däremot innebär död och förintelse.

  Jag är definitivt inte orolig för klimatet, det lever sitt eget liv i fullständigt kaos. Så har det varit och så kommer det att förbli. Det som kan oroa mig däremot är miljön. Giftiga utsläpp i mark och hav och nedsmutsningen av den luft som vi andas är verkliga problem som vi sannerligen behöver ta tag i. Detta borde ha gjorts i går och är än viktigare i dag. Och alla resurser som läggs på ”klimatsatsningar” är i realiteten bortkastade pengar. Tänk på det!

 27. Rolf Mellberg

  En bekant till mig sände en alarmistikst sinnad film om isläget i arktisl. Den hade ett överspänt tonläge och visade INTE den här bilden:
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190317.png

  Snart korsas den röda kurvan!!!

 28. jensen

  22 Roland Salomonsson
  Bra redogörelse med korrekt perspektiv.
  Hur många 10 000-tals ”klimatstrejkande” har man sett från Kina?. Men diktatur är ju så bra för klimatet.
  När isen över halva Nordamerika, Norra Europa, Sibirien smälte efter senaste glacialen skedde detta med en havshöjning med 10mm/år. Hur kan man då i en aktuell bok. M.E. påstå att under kommande 81 år havshöjning skall ske med 12,3 mm/år. Klart att detta ger klimatångest.

 29. Lasse

  Hittade denna :
  https://klimathotet.com/?fbclid=IwAR3ZW9h49fRCHxJPiBhM0NmfCwgNwjGtjgZyCpZ2J14awBcXZ-NXnIRTM2w
  Bra samlad information från vem?

 30. Bengt Abelsson

  #18
  Det är lite lustigt att denne Mats hänvisar till Real Climate-bloggen för sin kritik av Widdings graf, men själv sväljer Mann’s hockeyklubba rätt av.
  Måhända ett lätt fall av ”confirmation bias” ?

 31. Olav

  Varför kramade inte politikerna, media, företagen och skolorna med mera om vänstervågen runt 1970, men gör det i dag?

  Skillnaden är enligt min mening bara den att dagens extrema miljövänster är mycket farligare än den vänstervåg som bara fokuserade på problemet ”arbete vs kapital”. Varför i all världen tilltalades inte etablissemanget då som nu???

 32. L

  Ja, det har blivit en Ding Ding Värld på riktigt. Istället för att satsa allt på verkliga problem som att utrota fattigdom och sjukdomar, försöker man utveckla självkörande bilar som ska laddas med vindkraft. Trots att minsta barn begriper att det aldrig kommer att gå. Boeing har just visat att det går inte så bra med självflygande plan heller.

  Och Gretas skolstrejkande kompis som fick träffa vår ”klimatminister” i Agenda igår, påstår att koldioxid förstör luften och att vi riskerar att dö av klimatkrisen. Allt medan gammelmedia upprepar skrönan att 97% av klimatforskarna är överens om AGW-hypotesen. Dom undrar inte varför världen översvämmas av nya ”klimatforskare” som spenderar miljarder och flyger jorden runt på lyxiga konferenser fast dom redan har svaret?

  Det är många journalister (och politiker) som inte vet skillnaden mellan en hypotes och en teori…

 33. Lars-Eric Bjerke

  Sten,
  ”Något som jag tror är att vi då måste vara kapabla att ta debatten, något som kan kräva att vi alla börjar följa ”den andra sidan”.

  Varför inte kommentera inläggen på Uppsalainitiativet, det skulle bli en intressant debatt.

 34. Rolf Mellberg

  #28 Lasse

  Har du klickat fram den svarta sidan och scrollat längst ner för att sedan använda kontaktformuläret?

  Om det hela är bra (har själv bara läst lite) så kan väl Ingemar lägga en länk här i KU till den här sidan.

  /Rolf

 35. Nisse

  Bägge sidor är uppenbarligen övertygade om att den andra sidan styrs av känslor medan de själva styrs av fakta. Från det utgångsläget är det svårt att starta en konstruktiv debatt. ”Konsensus-sidan” tycker inte att det finns något att debattera – lika litet som att det är meningsfullt att debattera om huruvida jorden är platt – och att ”skeptikersidan” består av vetenskapliga dilettanter. ”Skeptiker-sidan” tycker heller inte att det finns något att debattera, eftersom ”alarmisterna” enbart styrs av omsorg om sina forskningsanslag och av lyckan att ställa sin tjänster till förfogande för en global konspiration syftande till att införa en världsregering.
  Var och en får väl bli lycklig på sitt eget sätt.

 36. Håkan Bergman

  Lasse #28
  https://klimathotet.com/2017/07/12/om-klimathotet-com/

 37. Rolf Mellberg

  #32 Lars-Erik

  Det skrivs sällan något intressant på UI de skriver mest pliktskyldigt och sporadiskt självklart för att behovet är ringa när Meida är så enormt ensidig.
  Jag har diskuterat lite där för ett halvt eller ett år sen men det gav föga, det var någon rabiat norrman som orerade en massa, om han ändå kunde hålla sig till engelska.

 38. Lasse

  #35 Håkan
  Tack -efternamnet klingar bekant.

  För att nå fler kan man alltid försöka få in en debattartikel i SVD tex.
  De som finns och berör klimatet får ofta flera skeptiska kommentarer. 😉
  Men målet bör ju vara att få SMHI och andra vinklade institutioner att nyansera sina alarmistiska sidor och sen själv gå ut i debatten. Vi får jobba på det!

 39. Håkan Bergman

  Finns ett inlägg om Staffan Mörners bok för två år sen.
  https://www.klimatupplysningen.se/tag/staffan-morner/

 40. Jan-Erik Sandström

  DETTA ÄR STORT!
  Spinn vidare på detta någon.
  Varför nämns inget i Svensk media?
  Javisst ja…

  Greenpeace grundare: Global uppvärmning bluff iscensatt av köpta och korrupta experter

  Utrikes10 mars, 2019

  9.4KDELNINGAR

  9.2K

  149

  15

  Greenpeace medgrundare och tidigare president för avdelningen i Kanada, Patrick Moore, beskriver i en radio intervju i programmet Breitbart Live Toniaght i SiriusXM narrativet bakom ”global uppvärmning” och ”klimatförändringar” orsakade av människan som cyniska intriger.

  Moore menar att känslor av rädsla och skuld tvingas på medborgarna från klimatalarmisterna.

  Rädsla har använts genom hela historien för att få kontroll över människors sinnen, plånböcker och allt annat, och klimatkatastrofen är en renodlad skrämselkampanj — rädsla och skuld — du intalas att vara rädd för att du orsakar dina barns död därför att du kör dem i din SUV och släpper ut koldioxid i atmosfären och du ska känna skuld för att du gör det. Det finns inga starkare påverkansfaktorer än dessa två.

  Han förklarade också i intervjun som ägde rum i onsdags att de experter som stödjer klimatbedrägeriet är korrupta och fast i ett ekonomiskt bidragsberoende i förhållande till makthavare och byråkrater, vars egentliga ändamål med att driva frågan är en önskan om att ytterligare centralisera den politiska makten och kontrollen över medborgarna.

  Moore påtalade hur ”gröna” företag parasiterar på skattebetalarna via särrättigheter och subventioner som skenbart rättfärdigas med nyss nämnda skrämsel- och skuldnarrativ som man dessutom får ett propagandistiskt stöd för i nyhetsmedia.

  Och så har du den gröna rörelsen som hittar på historier med vars hjälp man ingjuter skräck i allmänheten. Du har medias ekokammare — fejknyheter — som upprepas om och om igen till alla om att de tar livet av sina barn.

  Och sedan har du gröna politiker som köper experter med statliga pengar för att producera skräcklitteratur åt dem i form av material som ser ut som vetenskapliga rapporter.

  Och sedan har du de gröna företagen, kapitalister som lever i symbios med myndigheterna och drar nytta av massiva subventioner, enorma skatteförmåner och ett mandat från makthavarna att tjäna enorma pengar på sina tekniklösningar.

  Och sen har du förstås de inställsamma forskarna, de som i grunden är fast i ett ekonomiskt beroende i förhållande till myndigheterna.

  När de pratar om att det råder 99 procent konsensus [bland forskare] om klimatförändringarna, är det en fullständigt löjeväckande och falsk siffra. De flesta forskare — inom citattecken — som kolporterar de här katastrofteorierna betalas med offentliga pengar.

  De betalas inte av General Electric eller Dupont eller 3M, för att bedriva sin forskning, där privata företag förväntar sig att få ut något användbart från forskningen så att man kan producera en bättre produkt och göra en vinst i slutänden därför att det är något som folk vill ha — bygga en bättre musfälla typ.

  Vad merparten av de här så kallade forskarna gör är att producera mer rädsla så att politikerna kan använda den för att styra människors medvetande och få deras röster när de har övertygats: ”Åhh, den där politikern kan rädda mitt barn från undergången.”

  Narrativet om global uppvärmning och klimatförändringar orsakade av människan utgör ett existentiellt hot mot förnuftet, varnade Moore:

  Det är den största lögnen sedan tron på att jorden är universums medelpunkt. Det är Galileo-dignitet på detta. Om du kommer ihåg så upptäckte Galileo att solen var centrum i solsystemet och att jorden roterar runt den. Han dömdes till döden av katolska kyrkan, och endast därför att han tog tillbaka det han sagt fick han behålla livhanken men sattes i husarrest under resten av sin livstid.

  Detta var i början av det vi kallar för Upplysningen, när vetenskap blev det sätt på vilket vi skaffade oss kunskap i stället för att förklara saker med vidskepelse och osynliga demoner och liknande. Vi började förstå att det måste finnas iakttagelser av verkliga händelser och sedan att man kan upprepa dessa observationer om och om igen, det är i sammandrag den vetenskapliga metoden.

  ”Men den styggelse som pågår idag i klimatfrågan är det största hotet mot Upplysningen sedan Galileo fängslades” klargjorde Moore. ”Inget annat kommer i närheten. Detta är något av det värsta som drabbat vetenskapen någonsin.”

  ”Vetenskapen trängs undan av vidskepelse och en slags toxisk kombination av religion och politiska ideologi. Det finns ingen sanning här. Det är ren bluff och lurendrejeri”, sammanfattade Moore.

 41. Ingemar Nordin

  Lasse 28 & Rolf #33

  Har ni tittat här https://www.klimatupplysningen.se/allt-du-behover-veta-om-klimathotet/ ? Vi har haft flera inlägg från Staffan Mörners klimatarbete här på KU. Vi har också en länk till hans nyligen startade Klimatforum på länksidan. https://klimatforum.com/

 42. Ingemar Nordin

  Nisse #34,

  ”Skeptiker-sidan” tycker heller inte att det finns något att debattera”

  Tvärt om diskuterar vi på skeptikersidan pro-AGW artiklar hela tiden. Vart och vartannat inlägg tar upp en eller annan alarmistisk artikel. Samma debattlusta ser du på de flesta skeptikerbloggar runt om internationellt.

  Så du får nog orientera dig lite bättre i skeptikervärlden.

 43. Håkan Bergman

  Rolf Mellberg #33
  Länken finns redan, kanske inte så uppenbar men i menyn längst upp finns länken ”KLIMATHOTET” och första undermenyn ”Allt du behöver veta om klimathotet”.

 44. jensen

  Varning för politiserad vetenskap

  https://principia-scientific.org/why-politicized-science-is-so-dangerous/

 45. Torbjörn

  #3 Sten
  Jag vet inte om det här har varit uppe tidigare.
  Kyoji Kimoto har ifrågasatt klimatkänsligheten och menar att man räknar fel

  https://www.researchgate.net/publication/242279491_On_the_Confusion_of_Planck_Feedback_Parameters

  Vet inte hur mycket sanning det ligger i detta, men någon här kan säkert svara

 46. Olav

  Vi har att räkna med många år av blod, svett och tårar innan vi kan ens kan hoppas på att det vänder. Vänstern har hela samhällsetablissemanget med sig på att folkhemmet måste raseras.
  Den som inte förstår detta är vi som kallas ”förnekare” och vår rätt att uttrycka oss stryps åt undan för undan.

  Om till exempel Klimatupplysningen även i framtiden får finnas till så tror jag bara det beror på att vi inte lyckas nå ut till breda grupper av befolkningen och därigenom förorsaka ”skada” genom upplysning.

 47. Lasse

  #43 Torbjörn
  Solklart fel 😉
  ”Climate sensitivity ∆Ts is 3K in the IPCC AR4, while it is 0.75K in the present study. A comparison will be made with observational data to investigate which value is more plausible”

  Men för att få ett mer relevant kritik kan du återkomma på fredag em-skall ha en genomgång med experten på fm. 😉 😉 😉

 48. Björn

  Irrationellt tänkande går inte att bemöta. Att bemöta påståenden om klimatkänslighet etc, fungerar inte heller. Vi måste börja fråga oss vad blir konsekvenserna i ett samhälle i spåren av irrationellt tänkande. Man kan påstå vad som helst kring klimatfrågan, men vi kan inte lämna den rationella kompassen. Alla svar på tokerierna måste peka i kompassens riktning, vilket innebär att endast rationell analys kan bana väg för en stabil framtid. Klimatfrågan spräcker allt vad rationalitet innebär, därför måste det irrationella bemötas med argument som är förankrade i det som är rimligt realiserbart i förhållande till det nu existerande. Att försöka ändra på våra livsförutsättningar utan analys av konsekvenser tillhör irrationellt tänkande och det är här motståndet måste sättas in.

 49. Kristian Fredriksson

  Den här skriften chockade mig en aning idag. 180 miljarder Euro i extra finansiellt stöd till klimatåtgärder ovanpå det som varje land gör enskilt. 20 % av EU:s budget. Det finns uppenbarligen möjlighet att minska EU- budgeten med 20%.

  https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en

 50. Bengt Abelsson

  Nisse #34
  Man måste nog i viss mån välja vilka utsagor man själv bedömer som trovärdiga.
  Det vore i och för sig intressant att veta om du anser Greta T som mer pålitlig än exempelvis Lennart Bengtsson, Judith Curry eller Nic Lewis, och i så fall på vilka grunder.

 51. Bim

  Sten Kaijser.
  I Sahara kan det vara 50 grader varmt på dagen och på natten kan det vara frost.
  Alltså, det finns väl 400 PPM CO2 även där och den kan inte hindra ökenvärmen att att lämna moder jord. Vid ekvatorn är det varmt även på natten på grund av vattenånga och moln.
  CO2 känsligheten kan inte vara högre än 1 grad per fördubbling av halten, om ens det. Vattenångan i sin tur fungerar antagligen som en termostat. Jordens temperatur är ju faktiskt förvånande stabilt.
  Sedan får Greta säga vad som helst för hon rabblar baraefter ett papper hon har i handen.

 52. Robert Norling

  #47 Kristian F.
  Är benägen att hålla med dig. Riktigt skrämmande, vad som är i antågande.
  Förutom alla ”klimatåtgärder” som EU:s länder ska ägna sig åt vill EU lägga ca 2000 miljarder kronor extra.
  Många som gnuggar händerna och vädrar fina affärsmöjligheter.

  ”Människor påverkar alltmer klimatet och jordens temperatur genom att bränna fossila bränslen, skära ned regnskogar och odla boskap .
  Detta ger enorma mängder växthusgaser till de som är naturligt förekommande i atmosfären, vilket ökar växthuseffekten och den globala uppvärmningen.”
  https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en

  Skriver EU vidare och fortsätter.

  ”Den nuvarande globala genomsnittstemperaturen är 0,85ºC högre än den var i slutet av 1800-talet.”
  https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en

  Ja det får vi vara väldigt tacksamma för. Utan den uppvärmningen från ”lilla istiden” så hade vi brottats med ett klimat som gjort vår tillvaro mycket kärv.
  Vårt land skulle absolut inte haft den goda utveckling som vi har fått uppleva från bondesamhälle till en utvecklad industrination.
  Tänk om klimatet i stället utvecklats åt andra hållet -0,85 grader från slutet av 1800 talet.
  Då skulle stora delar av vårt avlånga land varit mer eller mindre obeboeligt och en ny Istid påbörjats.
  Bra att veta är att 0,85 grader grader varmare klimat är mindre en skillnaden i årsmedeltemperatur mellan Gävle och Stockholm.
  2000 miljarder kronor är ungefär lika mycket som svenska statsbudgeten för två år.

 53. Ulf

  Svar 34

  Förutom att du har helt fel om skeptikerna, troligen beroende på att du inte läst något ifrån den sidan, så är också din slutkläm helt fel.
  ”Var och en får väl bli lycklig på sitt eget sätt”.
  Men snälla du det är ju precis vad klimathotarna absolut inte vill.
  Jag menar om dessa människor tagit sin religion och levt med den utan att försöka pracka på oss andra dumheterna så hade vi ju inte ens behövt bry oss ön mindre debattera.
  Jag vill inte leva Amish men jag tycker det är helt ok att folk gör det så länge de inte hävdar att alla ska göra detta.
  Får de värsta klimathotarna som de vill så skulle det betyda massdöd och massvält för hela jordens befolkning däri ligger problemet.

 54. Ulf

  Svar 18

  Ett extremt bedrövligt inlägg av denne Mats Nilsson oavsett vad för figur han nu är. Inga sakargument överhuvudtaget. Istället låtsas han som att det finns sakargument någonstans men för självklara för att upprepas. Riktigt dåligt av SVT att godkänna ett inlägg som absolut inte vill debattera det hade man inte gjort i något annat ämne.
  Nog bäst att inte svara på hans inlägg alls. Devisen om att man inte kan vinna en debatt med idioter eftersom de drar ner dig på deras nivå och vinner alltid på sin hemmaplan, passar nog in här.

 55. Ulf

  Angående Nilsson. Hänvisningen tilll dem som vet är speciellt intressant. Där hävdades det på förvirrade och tillkrånglat vis att Christy har fel. Prognoserna var bättre än han hävdat.
  Samtidigt vet vi att FN s klimatansvarige 1989 menade att konservativa forskare ansåg att temperaturen skulle öka mellan 1 till 7 grader de närmaste 30 åren. Frågan är då hur de ändå kunde ha rätt. Sanningen är nog att artikeln som kritiserar Christy är rent mumbojumbo. Men om det är någon väl insatt i ämnet som tycker att artikeln är begriplig och kan lämna en förklaring till slutsatsen så visst.

 56. Anders

  #54-55 Ulf
  Exakt min åsikt! ”Andra sidan är ni klara”? Kemi-Nilssons mesiga replik ekade tomt ”jajamensan vänta bara … på Rockström och alla som vet”. Är detta allt konsensus-fundamentalisterna har att uppbringa har vi klimatrealister snart öppet mål! Var är deras backlinje? De kanske sittstrejkar i mittcirkeln?
  Heja KU och KS!

 57. Anders

  Är det detta som Aftonbladet kallar ”fakta” som sprids i Sveriges skolor?

  ”Den globala uppvärmningen i Arktis är mer än två gånger så stor som för planeten som helhet. Forskare tror att isen kan ha smält bort helt på somrarna redan om 25 år.

  Om utvecklingen fortsätter kommer det oundvikliga att ske: I slutet av en sommar någon gång mellan 2050 och 2070 smälter den sista isen bort i Arktis och havet kommer att ligga isfritt.”

  Ref: ”NYHETER sön 03 mar 2019”
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8w4v9x/maktkamp-i-arktis-nar-isen-smalter

 58. Gunnar E

  #51#
  ”. Vattenångan i sin tur fungerar antagligen som en termostat. ”
  Glöm icke vattnets fasväxlingar.

 59. Lasse

  #51
  Otroligt bra exempel.
  I Arktis på sommaren är temperaturen inkapslad och når aldrig över 3 grader enl DMIs insomnade sida.

 60. latoba

  Nedanstående är bland det bästa och mest klarsynta jag läst om klimatfrågan. Att det dessutom kommer från en riksdagsman är hoppingivande.
  ”Klimatdebatten och klimatpolitiken är vare sig rimlig eller logisk”
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 61. Daniel Wiklund

  Här i Luleå har vi fått mycket snö dom senaste veckorna. Finns snart ingenstans att lägga snön. Turligt nog finns plogsvängen som fått jobba dygnet runt senaste veckorna. Dessa fantastiska baklastare, hur skulle vi klara oss utan dom. Undrar vilka utsläpp alla traktorer och plogbilar står för, tror inte att det är så många som är eldrivna. Lite annorlunda var det för 60 år sen, då var Bottenviken isfri i slutet av mars. Och skidtävlingar ställdes in pga snöbrist. Bandysäsongen fick också ett abrupt slut, isen (fanns inte konstfruset då) hade tinat bort. Mem då fanns heller inga skolstrejker för ett bättre klimat.

 62. Håkan Bergman

  latoba #60
  Glädjande nog hittar man en och annan pärla på våra ledarsidor också.
  http://www.barometern.se/article/koldioxidskatten-ar-oforenlig-med-svensk-grundlag/

 63. Staffan Lindström

  57 Anders
  I videon så har AB inte ens fått Pär Holmgrens efternamn rätt: ”Holmberg” … SIC!

 64. Lasse

  Naturen är svår att kontrollera.
  Den cyklon som drabbade Afrika har orsakat stor förödelse och många drabbade.
  Här kan man kolla hur vanliga dessa cykloner är på södra halvklotet.
  http://www.bom.gov.au/cyclone/history/tracks/

  Och Ja det finns en trend-Avtagande
  http://www.bom.gov.au/cyclone/climatology/trends.shtml

  Hoppas det kommer svar på hjälpförfrågan!

 65. Ulf

  Bra svar men typiskt att ingen vågar debattera med dem.
  https://www.svt.se/opinion/maths-nilsson-bemoter-inte-sakfragan

 66. Gunnar Strandell

  När osanningar förs fram blir jag irriterad. T.ex. när det påstås att nu gäller ett mål på 1,5 grader, istället för Parisöverenskommelsens 2 grader.

  IPCC kom under hösten ut 2018 med ”Special report 15: Global Warming of 1.5 ºC” som visade vad de anser krävs för att uppfylla ett mål på max 1,5 graders uppvärmning från förindustriell tid.

  UNFCC, klimatkonventionens ramverk, som beställt rapporten fattade dock inget beslut utifrån den. Det enda som finns i deras beslutslogg är att man noterade att rapporten finns:
  Noting the Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5 °C.

  Varför gör de på detta viset?

  Länk:
  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_ec%20wim.pdf

 67. Ivar Andersson

  #60 latoba
  Jan Erikssons blogg ger en liten inblick i riksdagsarbetet. Han är inte rädd att sticka ut hakan. Finns det fler bloggande riksdagsledamöter?

 68. Peter F

  SR P1 annonserar efter sommarpratare. Vore väl en stilla nåd att be om att en hotskeptiker från KU kvalar in och får redovisa fakta hela programmet. Jobba för det KUs ledning !

 69. Rolf Mellberg

  #66 Gunnar Strandell

  IPCC är ett dåligt skämt, särskilt SR15. Ett tecken på ren desperation.

  Nic Lewis senaste film visar att han och Judith Curry nu estimerar ECS till 1.8 = TCR till 1.35.
  Detta ligger alltså inom 1.5 – 4.5 och är därför en ”godkänd hållning”.

  Räknar man någon minut kan man se att om vi fortsätter med +2 ppm per år så når vi 1.35 grader år 2095 !!!! och 1.5 kanske om hundra år.

  Att IPCC sen pratar om 13 år och döljer vilken känslighet de antagit är lysande.
  Men mest förbannad blir man på journalisterna som ät totalt oförmåga att tänka en enda rak tanke.
  Ställa en enda f-bannad obekväm fråga.

 70. Ingemar Nordin

  Ulf #65,

  Varför satte man stopp för debatten så fort? Fanns det inte fler som invände mot Elsas et. al. artikel. Trots allt så ligger den etta bland lästa inlägg.

  Jag svarade Elsa: ”Mycket bra inlägg, men jag fattar inte den begränsning som de lagt på ert svarsinlägg (2000 ord). Eller att debatten inte fick fortsätta utan att man så snart drog ett streck i debatten. Fick de order uppifrån att ni med lätthet skulle vinna debatten? Men grattis till att du åtminstone fått komma fram!”

 71. Anders

  Jag blir så innerligt beklämd över att behöva konstatera att vi i Sverige inte längre har åsiktsfrihet.
  Jag skulle tro att det är lättare att kliva ur alla möjliga ”garderober” (t o m i TV) än att som yrkesverksam öppet berätta att man tvivlar på den förhärskande klimathysterin. Hur kunde det bli så?

  Vi måste väcka våra stackars barn!! Verka för en förändring av läroplaner så att klimatmupparna inte får fritt spelrum i klassrummen! Hur kunde det bli så att ett sunt kritiskt sinne betraktas som ”fake” och ”förnekelse”?? Om jag kunde skulle jag flytta från Sverige i denna sekund!

 72. Greger

  #68
  Jag sätter tio kronor på att Greta blir erbjuden att sommarprata. Någon som sätter emot?

 73. Guy

  Lyssnade nyss på en tv-valdebatt där skjutjärnsjournalisterna påstod att ”forskarna” sagt att vi har 11 år på oss att ordna klimatet. Så vad har ni för handlingsprogram som svar på dom demonstrerande ungdomarnas fordringar, löd frågan. Alltid dessa ”forskare”? Har aldrig hört att det skulle finnas forskare av annan åsikt.

  ournalisterna får rumstrera fritt. Ingen vågar ifrågasätta och det värsta är att dom tycks tro på vad dom säger utan källkontroll.

 74. Guy

  Journalister skall det vara. Inte ournalister, naturligtvis.

 75. Ulf

  Ingemar#70

  Man får vara glad för det lilla. Det finns ingen anledning för klimathotare att debattera. Journalisterna och media är helt i deras händer och att debattera fakta skulle bara skada hotarnas ställning.
  Ingen vill ju heller riskera att bli jämförd med vattenfalls misslyckade styrelse och VD. En riktig journalist borde förstås ana ugglor i mossen när nu Widding fått upp spåret, men tydligen inte, passar väl inte in i deras ideologi.

 76. kopernikus

  På nyheterna igår kväll sade en reporter att Donald Trump och Brasiliens president är klimatförnekare. Detta borde anmälas. Att misskreditera personer för att de har en viss åsikt/kunskap i ett ämne kan inte vara förenligt med ett demokratiskt samhälle!

 77. jax

  I dagens DN skriver Linus Larsson en krönika om flat-earth-folket. Det är ju inte så svårt att gissa varför. Han konstaterar att:
  ”Att höra människor som har så fruktansvärt fel är har en särskild, lite äcklig lockelse”
  ”när man argumenterar mest högljutt med de som har mest fel, hur få och obetydliga de än är, finns risken att det framstår som en stor och viktig debatt”
  ”Egentligen är de potentiella forskare som hamnade fel, säger han. Deras nyfikenhet och vilja att bryta normer hade kunnat bidra”
  ”Flat Earth-anhängare ska inte behandlas med förakt utan vara en påminnelse om någon som kunde ha blivit en vetenskapsman. Någon som föll mellan stolarna”

  och slutklämmen:
  ”Ingen av forskarna vill ha en förut­sättningslös debatt om jordens form. Lika lite ska man lägga vikt vid ovetenskapliga idéer om vaccin och klimatförändringar. Men faran i rent hån är värd att påminna sig om när man göttar sig åt den freakshow som erbjuds av folk som har riktigt, riktigt fel”
  Det är nog den här självsäkerheten som till slut kan få klimathotskramarna att falla, de är så säkra på att alla andra är stollar så att de inte märker att de beter sig som stollar själva.

 78. Guy

  Hej alla, råkar någon ha en länk till alla löften om när katastrofen kommer. Sedan 1980 -talet har det funnits många olika. 10 år, 15, 20, 30. Skulle behöva en precisare lista med klipp från media. Har haft en som jag lyckats tappa.

  Guy

 79. Håkan Bergman

  jax #77
  Flat Earth Society tycker jag speglar den tid vi lever i. Jag hörde talas om dom nån gång på 60- eller 70-talet och på den tiden fanns väl ingen, och det gällde förmodar jag även dom själva, som uppfattade dom som nåt annat än en plojorganisation, lite studentikost à la skåningarnas spettrörelse eller så. Föreningen var på väg att dö ut på 90-talet men överlevde tack vare nätet och sen kom det verkliga lyftet med Fakebook, en plattform som skapt för all världens stollar. Ett av standardargumenten mot deras teori brukar vara att det råder konsensus sen 500 år om att jorden är rund, i själva verket har tänkande människor i den europeiska civilisationen förstått att det är så sen antiken, och gud vet hur länge kineserna förstått det.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes

 80. Rolf Mellberg

  #77 jax

  Tack för den, den satt fint, jag blev både road och upprörd.

  Stärker bilden att detta är en strid av historisk a proportioner i nivå med de Gallileo och Darwin stod bakom.

 81. Rolf Mellberg

  #78 Guy

  Kan ge dig en här: https://www.youtube.com/watch?v=P1blqSKsS8s&t=445s
  Inkvisitorn Hultman gör självmål vid 7:20

 82. Håkan Bergman

  Guy #78
  Ingen lista, men Sjöstedtarn vill ställa om klimatet inom 5-10 år. Tror inte att det blir mycket klimatprat i Bryssel den här veckan, så vi är nog rökta.
  https://www.dn.se/nyheter/politik/eu-namnden-sjostedt-lagger-klimatreservationer/

 83. Guy

  Tack för informationen Rolf och Håkan. Skall försöka samla ihop infon jag lyckades förlägga.

  mvh Guy

 84. Ulf

  Svar 77
  Om man jämför Flat Earth med klimatförändringar och vaccin så är man inte bara extremt okunnig om klimatförändringar och vaccin utan dessutom extremt ignorant eller på ren svenska direkt genomkorkad. Att jämförelsen med klimatförändringar är korkad eftersom vi vet att det är en teori som inte är bevisad.
  Men låt oss prata om vaccin och svenskarnas blinda överhetstro och ilska mot de som inte är troende. För några år sedan härjade influensan som utlöste massvaccinering i Sverige. Jag vägrade på goda grunder bl a gjorde andra länders smittskydd en helt annan bedömning av nödvändigheten och risken med att ta vaccinet. Båda döttrarna var ensamma i klassen om att inte ta sprutan. Folk var tvärarga på mig trots att jag hade goda argument. Nåja jag hade tyvärr rätt men har förstås aldrig fått någon ursäkt av folk som gav sig på mig tvärtom. Jag hade aldrig förlåtit mig själv om mina barn råkat illa ut pga vaccinet såsom många tyvärr gjorde.
  Summerar man detta visar det att både när det gäller vaccin och klimatförändringar så är det viktigt med validering. Att jorden inte är platt är validerat. Klimatförändringar inte och vaccin ska man vara förbannat noga med och inte pådyvla folk i onödan speciellt om de inte är riktigt prövade.

 85. Kristian Fredriksson

  Jag såg det här just nu och en svensk professor som står bakom det tyvärr. Jag kan tycka att en sådan standard kan vara bra om vi bara kunde lita på den. Det kan vi inte och det ”enkla exemplet” som gavs är ett utmärkt exempel på att så är fallet.

  Vi vet inte om en förhöjd koldioxidhalt är bra eller dåligt för miljön förrän vi kan fastställa riskerna med den och för att det skall kunna ske måste vi känna till klimatkänsligheten och de följder en högre medeltemperatur medför. Det krävs rätt stora negativa effekter för att inte de positiva effekterna med en högre koldioxidhalt skall överväga. Koldioxidgödning och minskat vattenbehov för våra växter. Dessutom längre och bättre växtsäsong närmare polerna,, mm. Hur kan man inte förstå detta som professor? Det går helt enkelt inte att skapa en sådan här standard som är tillförlitlig. Varför bekostar företagen något så uppenbart vansinnigt? De måste ju förstå att detta är trams.

  https://wattsupwiththat.com/2019/03/20/new-global-standard-counts-the-cost-of-environmental-damage/

 86. Bertil Sjölund

  Extinction Rebellion (ER) – googla gärna på denna närmast religiösa rörelse vars enda mål tycks vara att skapa kaos i samhället . Hemsidan är fylld av ”fake news”, uppmaning till civil olydnad m.m. allt under parollen att ”vår jord kommer att gå under och allt är för sent”…
  Denna rörelse uppmanar till antidemokratiska krafter att via sofistikerade flödesschema från kommunnivå till riksdagsnivå tvinga politiker till felaktiga och beslut baserade på närmast miljöreligiös fanatism!
  Farligt och skrämmande!

 87. Håkan Bergman

  Det här är längsta tråden uppe i toppen så lite OT skadar inte.

  The bottom is nådd, nu hotar Operation fear att britterna kommer att bli utan toapapper i händelse av en no-deal brexit. Just in time är tydligen betydligt överdrivet som idé. Lite tunt att ingen skapat en mobilapp för behovet.

 88. Håkan Bergman

  Nej, the bottom var inte nådd. Nu rapporteras att 3500 brittiska militärer sitter i kärnvapensäkra bunkrar beredda på ett nodeal brexit. Nästa borde bli att tridentubåtarna löper ut och intar attackpositioner. Är människor idag i total avsaknad av självförtroende?