Klimatets förindustriella invariabilitet – en annan dogm i klimatalarmismen

Skolplansch

När jag på 1950-talet gick i Folkskolan fick vi lära oss hur behagligt varmt klimat det var speciellt på Bronsåldern (i Sydskandinavien för ca 1800-500 f.kr.). Ovanstående skolplansch (bild från Malmö museums samlingar) visar hur det kunde ha sett ut.

Dagens elever får säkert en helt annan beskrivning i sann klimatalarmistisk anda – värme eller variabelt klimat kan ju överhuvudtaget inte ha funnits tidigare…

I förgrunden ser vi också dessa intressanta hällristningar, avbildande skepp. Som många påpekat finns liknande avbildningar i Medelhavsområdets kulturområden, och det ligger mycket nära till hands att tänka sig att båtarna inte alls var lokala, utan kom från medelhavsområdet upp till den tidigare ogästvänliga Nord, och också förde med sig allehanda kunskap.

Bronsåldern gick sedan över i Järnåldern, en tidsrymd då det tycks ha varit väsentligt kärvare att leva i vårt närområde, och inflödet av ny kunskap utifrån tycks också ha stagnerat. Tiden karakteriseras också av stora folkvandringar i områdena söderöver.

I modern tid känner vi till ”Medeltida värmeperioden” då kulturen blomstrade i Europa och stora byggnadsverk uppfördes, som följdes av ”Lilla Istiden” och kärva levnadsförhållanden – sedan åter värme från ca år 1700 – följt av en köldperiod på 1800-talet.

Som alla som läser dessa spalter vet är all historisk information av nämnda slag utsuddad i de ”proxy-baserade” diagram över forna temperaturer som serveras oss, alltsedan Mann’s famösa ”Hockeyklubba”. Den täckte de senaste 1000 åren, och blev IPCC’s ”ikon” under åtskilliga år.

Huvudbudskapet har varit en klimatinvariabilitet fram till industrialismens genombrott, ca 1850.

shakun_marcott_hadcrut4_a1b_eng

Ovanstående kurva, som sammanfattar de senaste årens ”vetenskapliga bidrag” till området nyttjade jag i ett inlägg häromveckan. Den illustrerar rätt tydligt vad jag avser, och antalet horribla inslag i kurvfamiljen är stort.

Det klimatalarmismen bygger vidare på är att senaste seklets ”uppvärmning” därför skulle vara ”unprecedented” (unik), och man vill härigenom leda allmänhetens och politikers tankebanor till att nuvarande vädervariabilitet i själva verket är urskiljbara ”klimatförändringar” på kortare tidsskalor än normaldefinitionen (30 år), och beror på nyttjande av fossila bränslen som olja, naturgas och kol.

Så nu håller det på att bli riktigt varmt, polarisarna och glaciärerna smälter, trädgränsen flyttar på sig, djur- och fågelpopulationerna varierar, skördarna varierar, värmeböljor och snöstormar uppträder, permafrosten tinar, metan kommer upp från hydraterna på havsbotten och ur permafrostlagren, etc, etc.

Ja – det är en riktig ”tipping point” på gång. Eller?

Man talar om att ”sopa saker under mattan” – eller ”det som göms i snö kommer fram i tö” – båda talesätten är relevanta som associationer till upptäckten av ca 4000-åriga skogar vid kanten av Europas för närvarande glaciärtäckta Alpområden.

Man kan ju bortförklara ”historisk information” av tidigare nämnda slag, som fantasier eller hörsägen. Eller som ”regionala fenomen”, som IPCC gjorde med bl.a. den Medeltida värmeperioden.

Konkreta bevis som skogsbeväxta alper i nutida glaciärområden låter sig däremot inte förklaras bort.

Screen-Shot-2014-08-17-at-11.42

Ja, varför är tystnaden istället total bland klimatalarmisterna och våra annars supersnabba ”klimatnyhetsförmedlare” på SVT, TV4, DN och SvD? Johan Rockström och Väder-Pär – var är ni?

Tidigare värmeperioder i nära nutid vill man givetvis inte höra talas om överhuvudtaget – och speciellt påståenden rörande metanalarmism faller ju fullkomligt platt. Inget har tydligen hänt när det var väsentligt varmare på Jorden

(NoTricksZone’s artikel ovan tycks för övrigt ha ”stulits” till ett gästinlägg utan angivande av källa på WUWT den 9 augusti av en Larry Bell – tråkigt) 

Välgörande också att en tung vetenskapare hederligt talar ut, och i detta fall också att han är från Bern – hemvist för IPCC’s nuvarande vetenskapliga talesman Thomas Stocker.

Tillägg kl 17: En bekant påpekade att ca år 2000 f.kr. var också den nominella havsnivån flera meter ÖVER den nuvarande – från att ha varit ca 120 meter UNDER nuvarande nivå vid slutet av senaste istiden. Diagrammen och texten på sidan http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level förklarar mer. (I tillägg har vi också landhöjningen i vårt närområde på 10-tals meter – men det är inte det det gäller). 

Att havsnivån var så hög på Bronsåldern ger ytterligare belägg för att Jorden hade ett väsentligt varmare klimat då – och att nutida glaciärer var mycket mindre – eller inte fanns alls. 

Fantastiskt i övrigt att smälta så mycket is att havsytan steg med 120 meter på bara ca 10000 år. Vilka enorma krafter, och vilken värmeinjektion det måste ha varit.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar

  Tur att man är gammal. Det känns som att vi är på väg mot ”1984”
  En variant av ett ”Sanningsministerium” i form av en ohelig allians mellan politiker, massmedia, NGO:er och mäktiga organisationer med en klart neomalthusiansk kärna.
  Länge leve det fria internet. Så länge det varar.

 2. Lasse

  Hysterin kring klimatfrågan har väl lugnat sig hos den allmänhet som lever i verkligheten. Även media tycks ha gått in i pausläge. Kanske är klimatet inte den mest överhängande frågan , när det sker konflikter som påverkar i långt mer skrämmande riktning.
  Men hur skall de alarmister som lever på oron försörja sig?
  Att inte få brinna för sin sak ger lägre aktivitet och realisterna får ingen att öppna plånboken.
  Valet nu om mindre än en månad kan avgöra om vi får en regering som fortsätter tro att vi kan påverka klimatet genom våra åtgärder.

 3. lennart bengtsson

  Om klimatet i gamla skolböcker

  Jag har under det senaste året av nyfikenhet och intresse gått igenom äldre skolböcker, såväl mina egna som mina föräldrars, för att bättre förstå vilken bild av världen som presenterades för skoleleverna. Det visar om något hur diverse rådande uppfattningar kraftigt färgat framställningen av historien.
  När det gäller kunskap om ett tidigare klimat så är det uppenbart hur okritiskt diverse uppfattningar om ett tidigt klimat accepteras som vetenskapliga fakta medan däremot den omfattande kunskap som vi i dag har om jordens väder och klimat utsättes för en intensiv kritik. Vad som inte inses varken då eller nu är att klimatet är inget annat än omfattningen av allt väder under en signifikant period på minst ett halvsekel. Meteorologerna har arbetat med kortare perioder men det är mer betingat av tradition och/eller slentrian.
  På grund av ett tidigt intresse för meteorologi brukade jag fråga ut far- och morföräldrar om hur vädret var förr ( i detta fall för en period 1870-1930) och genomgående berättades det om de kalla och snörika vintrarna förr i världen. Jag kunde ett antal år senare försäkra mig om att mina egna snövintrar under 1940-talet var minst lika dramatiska.

  Vad som är vanligt förekommande i rekonstruktionen av klimat under de senaste säg 2000 åren är att sådana rekonstruktioner är höggradigt färgade av de föreställningar man har om klimatet. Tror man till ex att jordens klimat bestäms av kortfristiga solvariationer så ligger de nära till hands att skapa en sådan bild att resultatet att diverse tidiga väderobservationer kopplas samman med antagna solvariationer med resultat att man skapar ett nära nog perfekt cirkeltänkande, vädret bekräftar solen och solvariationerna vädret. Analogt kan m a n säga att det välkända ”Hockey stick” diagrammet kom till på samma sätt. Mann hade en hypotes och han såg till att observationer av trädringar mm bekräftade denna hypotes. Pinsamt nog trodde många på detta inklusive IPCC, liksom jag själv för en kort tid.
  Betraktar man däremot vädret som en stokastisk process så kan man använda sig av dagens mer avancerade klimatmodeller för att generera en stokastisk sampling över några tusen år. Dessa visar tydligt att olika slag av extremväder inträffar utan någon egentlig orsak ungefär som virvlarna i en kaffekopp. Innan man kan tala om en klimatändring måste man därför först visa att det väder man studerar inte bara kan inträffa som en följd av rent tillfälliga interna variationer som en följd av atmosfärens och havens dynamik. Detta har gjorts och presenterats i flera artiklar och visar bl a att klimatet under de senaste 500 åren över Europa där vi har hyggliga data kan förstås som en rent slumpartad process med en möjlig svag signal att de senaste 100 åren systematiskt har blivit ngt varmare. Mellan 1500 och 1900 kunde man inte statistiskt tala om någon klimatändring i Europa förutom att i modellberäkningarna inträffade extremväder vid andra tider än i verkligheten men var precis lika extremt.
  Vi har därför en lång väg att gå innan vi ”vet” orsaken till våra skolböckers beskrivning av ett tidigare klimat. Det vi ser är nog snarare den föreställning om klimatet som skolboksförfattaren hade vid tillfället. Det är viktigt att inse att först måste vi falsifiera den stokastiska klimatbilden.

 4. Man ligger före i andra länder, ffa de med en mer levande debatt.

  I USA häcklas utrikesminister John Kerry öppet för att han dillar om ’Climate Change’ när där pågår internationella kriser lite överallt, när USA formligen invaderas av ditsända ’föräldralösa’ barn från syd- och mellanamerika som väller över södra gränsen ..

 5. Jag minns när jag gick i skolan på 70-talet och vi kom in på järnåldern i ämnet historia. En teckning visade hur några (arkeologer?) föreställde sig livet i (blivande) Sverige på den tiden. Läraren bad oss anteckna under bilden: ”OBS! Byxor!”. På järnåldern hade det blivit kallare och folk måste ta på sig byxor. Det tyckte han var värt att lägga märke till. Tidigare hade väl människorna i Sverige gått barbenta för att det var så varmt? Undrar om historielärare ber elever notera sådant längre? Eller är det politiskt korrekta att lära ut i skolorna att inga klimatförändringar förekom före 1800-talet?

 6. pekke

  Att vi haft varmare perioder sedan istiden tog slut än nu har man ju konstaterat flera gånger, under Holocene Optimum för c:a 6 000 – 9 000 år sedan så växte lövträd långt norrut här i Skandinavien där det i dag bara finns härdade Fjällbjörkar och det fanns knappt nån havsis i Arktiska Havet sommartid.

  Blev det några katastrofala Tipping Points då när det var c:a 1,5 – 3 grader varmare än nu, släpptes metangas ut i enorma mängder ?

  Nej, inga katastrofala Tipping Points kan hittas p.g.a. den varmare perioden.

  Lite OT.
  I dagens Sverige är det viktigare att ha teoretiska ” Värdegrunder ” nerplitat på ett papper än att göra nån praktisk nytta.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/radsla-att-gora-fel-bor-inte-fa-ta-over_3828870.svd

 7. Slabadang

  Historierevision!

  Vägrar debatt, tystar kritiker, hyllar klimatistiska centralbyrån, anklagar oppositionella för att springa andra intressens ärenden, gömmer undan fakta som strider mot policy, använder stadsmedia som trutförlängare, tillsätter politiska tjänstemän och tar kontrollen över strategiskt viktiga myndigheter, låter endast de ”forskare” som kommer med resultat som bekräftar policyn bli företrädare för ”vetenskapen”, attackerar person istället för argument. Vill förändra hela samhället, påstår sig ha en egen fungerande ny typ ekonomi.
  Ringer det någon klocka nånstans ? Kommunismen i ny klädedräkt är klockrent tydlig !

 8. Ann LH

  #3. Lennart B. Angående Mannkurvan skriver Du ”Pinsamt nog trodde många på detta inklusive IPCC”.
  ”Trodde på”, det tror inte jag på.
  Efter allt ljus som fallit på historiken kring klimathotsfrågan så tror jag att Mannkurvan snarast var ett resultat av ett beställningsjobb.
  Varför var det viktigt för H. Lambs efterföljare att snarast möjligt göra sig kvitt hans forskning om tidigare klimat och hur kunde tex Olof Palme redan 1971/72 förutsäga att klimathotet skulle bli en stor politisk fråga efter millennieskiftet?

 9. Sören G

  Att klimatet har varierat kan man ju se av att t.ex. mer värmekänsliga växter tidvis växte längre norrut och högre upp. Och att glaciärerna under vissa perioder bredde ut sig och under andra drog sig tillbaka.
  Men det är väl troligt att det kunde förekomma värmeböljor under även Lilla Istidens somrar eller köldknäppar under medeltidens vintrar.

 10. lennart bengtsson

  *5

  Innan vi pratar om ”klimatändringar” är det nödvändigt att först göra klart vad som menas med klimat och vad som bara är frågan om väder. Man kan inte dra ned gardinen på morgonen och konstatera att klimatet har ändrats innan men ens har fått en kopp kaffe i sig. Det är helt enkelt omöjligt och meningslöst att prata om en klimatändring förrän efter en period på ett halvsekel. Dagens föreställning om en klimatändring är nära nog helt baserat på ändring i den globala strålningsbalansen och modellsimuleringar. Jordens klimat har blivit ca 3/4 °C varmare på 100 år. Det är detta som troligen är en klimatändring. Inte skogsbranden i Västmanland eller någon tropisk orkan som ställt till med skador senaste veckan.
  Om vi inte bättre klargör begreppen är hela ”klimatdebatten” fullständigt meningslös och irrelevant.

 11. LBt

  Den globala medeltemperaturen har stigit med nära 1 C de senaste 100 åren. Vi har ingen bättre förklaring till detta än att merparten kan ha förorsakats genom fossil förbränning.
  Ca 0,1 C per decennium är extremt mycket om det kan hänföras till mänsklig påverkan eftersom vi vare sig snabbt kan förändra denna vår livsstil eller redogöra för konsekvenserna 2-300 år framåt i tiden.

  Naturligtvis måste vi av hänsyn till kommande generationer ta detta på allvar och till dess vi vet bättre göra vad vi kan för att begränsa våra utsläpp. Dock blott inom ramen för vad som inte hotar tillväxt och utveckling som inte bara utgör grunden för global fattigdomsbekämpning utan kan visa sig avgörande om klimatutvecklingen skulle anta katastrofala proportioner.

 12. Kenneth Mikaelsson

  #11

  🙂

  Lengräddad…….. 🙂

 13. Kenneth Mikaelsson

  Repeterar

  http://www.fjallklubben.se/fjallet/artiklar/2-04art2.htm

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2723861/Earth-getting-hotter-past-10-000-YEARS-contradicting-studies-humans-began-global-warming-trend.html

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/17/noaa-cei-fraud-worse-than-it-seems/

  Ta det i den ordningen…

 14. Lasse

  #11 Vi har väl många förklaringar som är väl så bra som fossil förbränning!
  Vore det så enkelt att fossil förbränning styr förändringar i den utsträckning som påstås så är ”science settled” 😉
  Här finns dock indikationer på att fossil förbränning påverkar klimatet lokalt:
  http://notrickszone.com/2014/08/14/urban-heat-island-effect-appears-to-be-far-more-pronounced-in-polar-regions-than-you-might-think/

 15. Kenneth Mikaelsson

  Och LBt detta är allvarligt …..du har väl hört att det går att söka för sådand….. fast om det finns nåt botemedel för dig och de dina betvivlar jag…

 16. Kenneth Mikaelsson

  #14 Lasse

  Häftig länk… snacka om att elda för kråkorna… 🙂

 17. Rekonstruktioner är inte så lätt men nu har man förmodligen fått fram tillräckligt för Norra Halvklotet. Här finns flera olika proxies som visar på stora variationer under de senaste 2000 åren.

  Det hade ju varit bra att få reda på orsakerna till dessa variationer som dessutom ser ut att återkomma med någorlunda jämna mellanrum. Det jag har sett som förklaring hittills är variationer i solen och/eller variationer i havsströmmar som den termohalina cirkulationen i världshaven.

 18. Eje Collinder

  #11
  Enligt vetenskap och verifierade observationer har klimatet förändrats mot varmare och kallare tillstånd långt tidigare än människoarten kommit till. Om vår art trots det kan påverka klimatet till att bli varmare vore det ett jätte-bidrag till att bekämpa fattigdom, för att varmare klimat leder till större spannmålsskördar och till att all växtlighet frodas – så att allt fler av jordens befolkning får mat och drägliga levnadsomständigheter.
  Varför vill ni alarmister inte stävja fattigdomen genom att påverka klimatet mot att bli varmare – i er framtidsvision?

 19. Lars Cornell

  lbt #11

  Glöm inte det logaritmiska sambandet. Att döma av IPCC har vi att vänta oss från 0 (noll) till max 2 graders höjning vid fördubbling från 400 till 800 ppm. Genomsnittet av fem ’prognoser’ tycks ligga på 0,6 grader för en fördubbling.
  Observera att en fördubbling kan vi inte nå med mänskliga utsläpp.

  Jan hänvisar till följande länk eftersom jag tycker att den är pedagogiskt bra.
  http://wattsupwiththat.com/2014/08/10/the-diminishing-influence-of-increasing-carbon-dioxide-on-temperature/

 20. Kenneth Mikaelsson

  Så här kommer liten hemläxa speciellt LBt men rör samtliga…

  https://www.youtube.com/watch?v=TaBVKN6QEUY

  sen kan du komma och tala för din sak…..

 21. pekke

  I Indien har man hittat mer kol att bränna upp.
  Undrar om de Gröna/Alarmisterna i Svea Rike har nån plan för hur vi skall kunna kompensera deras ökade utsläpp med restriktioner här Svea Rike ?

  Vad tror du Lbt ?

  ” Kurnool: The Geological Survey of India informed the AP government that huge reserves of coal deposits were discovered in Chintalapudi sub-basin of West Godavari district, which can fuel 8,000 MW of power generation per annum for at least 30 years.

  Revealing this on Friday, AP Chief Minister N. Chandrababu Naidu said, “The new findings are a blessing. Now, we will have to talk to the Centre on the modalities to exploit the coal reserves to strengthen the power sector.” The coal reserves spread from Khammam district to Gauridevipet, Bottapagudem, Amavaram, Gattugudem, T. Narsapuram and Chintalapudi areas of West Godavari district. ”

  http://www.deccanchronicle.com/140816/nation-current-affairs/article/geological-survey-india-finds-coal-reserve-andhra-pradesh

 22. Björn

  lennart bengtsson [10]; Denna mening som Du skriver är intressant: ”Dagens föreställning om en klimatändring är nära nog helt baserat på ändring i den globala strålningsbalansen och modellsimuleringar”. Det som är intressant är att vi som följd av en ändring i den globala strålningsbalansen kan få regionala förändringar utan att den globala temperaturen i sig förändras nämnvärt. Jag bruka säga att om det är varmt här så är det kallare någon annan stans, vilket termodynamiken ser till. Men ändock måste denna förändring i strålningsbalansen ha en orsak. Strålningsbalansens förändring kan knappast i sig sägas vara orsakad av en stokastisk dynamik, utan vi måste nog inse trotts allt, att långsamma förändringar i solflödet är orsaken. Under detta solparaply, finns vårt interna klimatsystem som uppför sig stokastiskt, men om den övergripande aktören minskar eller ökar sitt energiflöde, ja då måste det interna klimatsystemet rätta sig efter denna variation.

 23. pekke

  Nordvästpassagen ser ut att bli tuff i år för de som inte har assistans av isbrytare.

  http://northwestpassage2014.blogspot.se/2014/08/after-110-years-northwest-passage-is-no.html

  http://cornellsailing.com/2014/08/beechey-island/
  ” Our stop at Beechey Island was tinged with sadness, not only because of
  the tragic events of all those years ago, but also by the decision to
  abandon our attempt to transit the Northwest Passage this summer. With
  the ice situation showing little improvement, even if a late transit may
  become possible, we could face the prospect of being unable to reach the
  Pacific before the seas started to ice up again. In such an eventuality
  the only solution would be to overwinter somewhere in Arctic Canada or
  Alaska, something that I was not prepared to do. It was therefore
  decided to turn around and sail back to Europe while the weather
  conditions in the Northern Atlantic are still favourable for our 2700
  miles passage home.

  The first response to my decision came from my son Ivan. I quote his
  words here, as they reflect exactly my own feelings:

  “Seeing as there seems to be a 50/50 chance that the Northwest Passage
  won’t open this year, it may be for the best to turn back. This is
  something my cycling has taught me about being audacious: it’s better to
  have tried and possibly failed than not to try at all!” ”

 24. LBt

  1 C på hundra år är en 10-20 gånger större förändring än andra uppskattade globala förändringar.

  Eje C, gärna varmare men inte för varmt och vi vet inte var vi hamnar om 2-300 år. Återhållsamhet inom ramen för vad utveckling och tillväxt tål, bara det.

 25. Lasse

  #24
  http://wattsupwiththat.com/2013/11/17/climate-and-human-civilization-over-the-last-18000-years/

  Det har tydligen hänt en del med klimatet , mer än en höjning på 0,35 grader under senaste 35 åren!

  ”It shows warming of 0.35°C over the period from 1979 to the present. This is not particularly significant by historical standards.”

 26. LBt, så du är tillbaks i ditt tramsande om någon slags ’påverkan per år’ som skulle bli farlig, om man bara drar tillräckligt långa raka streck!?

  Jag ser också att du återigen försöker dig på rövaren om att ’merparten av detta skulle förorsakats av mänsklig påverkan’ …

  Jaja, ni klimathotsförhoppningsfulla ni håller på och håller på och bara mer och mer ansträngt blir det. Har ni ens någon plan B för när inga katastrofscenarier går eran väg?

  Just askin’

 27. Peter F

  OT

  Först delar Polarbröd ut sitt hållbarhetspris för att sedan belönas med ett annat hållbarhetspris. Kretsen av pristagare synes liten och förutserbar.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/07/17/priset-att-ifragasatta-och-soka-sanningen/

  http://www.vk.se/1255631/vd-i-umea-prisas

 28. Det var bra besked det Peter! Träd!
  Jag har tidigare hänvisat till Ötzi och att han dog på barmark och sedan frös in i en glaciär. Det måste alltså ha varit minst lika varmt då som nu för att han skulle dö på marken och inte på isen.
  Nu har han alltså fått sällskap av en hel skog också!
  Hu, vad rädd jag blir för lite värme. 😉

 29. Alienna

  LB #10, ”Dagens föreställning om en klimatändring är nära nog helt baserat på ändring i den globala strålningsbalansen och modellsimuleringar. Jordens klimat har blivit ca 3/4 °C varmare på 100 år.”

  Det är en föreställning som baseras på andra föreställningar och hypoteser (inte fakta).
  Vore det inte lämpligt att klargöra för allmänheten, att det citerade (ovan) inte är fakta, utan endast antaganden/förmodanden iklädd vetenskaplig långklänning?
  Den antagna ’ändringen i strålningsbalansen’ är en antagen idé/gissning, inte något vetenskapligt faktum.
  Detsamma gäller den ”beräknade” lilla uppvärmningen, vilken lika gärna kan vara en nedkylning – i verkligheten.

  Tro och antaganden är inte detsamma som ett verkligt faktum!

 30. LBt

  Lokalt och regionalt kan det hända mycket med klimatet och på kort tid men 1 C per sekel i global medeltemperatursökning innebär 5 C på 500 år motsvarande hela klimatcykelns temperatursvängning över mer än 100000 år. Skulle merparten av denna temperaturökning vara en följd av vårt fossila bruk är det naturligtvis allvarligt, låt oss hoppas att det inte är så och att vi så småningom får en bättre förklaring till uppgången än att den skulle vara ”en återgång efter lilla istiden”.

 31. Peter Stilbs

  En bekant påpekade att ca år 2000 f.kr. var också den nominella havsnivån flera meter ÖVER den nuvarande – från att ha varit ca 120 meter UNDER nuvarande nivå vid slutet av senaste istiden. Diagrammen och texten på sidan http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level förklarar mer. (I tillägg har vi också landhöjningen i vårt närområde på 10-tals meter – men det är inte det det gäller).

  Att havsnivån var så hög på Bronsåldern ger ytterligare belägg för att Jorden hade ett väsentligt varmare klimat då – och att nutida glaciärer var mycket mindre – eller inte fanns alls.

  Fantastiskt i övrigt att smälta så mycket is att havsytan steg med 120 meter på bara ca 10000 år. Vilka enorma krafter, och vilken värmeinjektion det måste ha varit.

 32. Eje Collinder

  ” Klimatets förindustriella invariabilitet” är ett politiskt och ekonomiskt budskap med stöd från FN, IPCC.
  IPCCs manual utökades 1992 med paragraf 15, som gjorde det möjligt för IPCC att helt bortse från vetenskaplig bedömning av klimatförändringar:

  ’I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt och med hänsyn tagen till staternas möjlighet härtill. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring’.

  Nu har vi i Sverige under 10-tals år betalat c:a 25 miljarder kr varje år i koldioxidskatt – utan att det finns några vetenskapliga belägg som styrker att CO2 från bränsle är skadlig på miljön eller påverkar klimatet.
  På vilket sätt är denna skatt till fromma? Syftar den till att skydda miljön omkring oss?

 33. Daniel Wiklund

  Läser i en av våra lokaltidningar under rubriken ”för 60 år sen” ”Då drabbades den iranska staden Farahzad av våldsamt regn. Vattnet forsade ned för annars torra bergssidor. En 30 meter hög flodsvåg svepte bort den muslimska helgedomen Imanzadeh Davood, där 3000 muslimer samlats. 1000 dränktes”. Så kallat extremväder fanns förut också(om nu nån inte visste det), undrar om det fanns nån då som sa att det berodde på utsläpp av växthusgaser som människan låg bakom. Om det fanns nån som påpekade att så går det när vi inte tänker på våra barnbarns framtid, och anpassar vår livsstil efter det. Men är så färgad av dagens alarmistiska rapporter att man hajar till när man läser om ”extremväder” som hände för 60 år sen.

 34. lennart bengtsson

  *31

  Dvs 12mm/ år eller ca 4 ggr så mycket som nu. En snabb beräkning visar att en ökning i nettostrålningen med 0.09 W/m2 över jorden i genomsnitt räcker för att klara av detta, vilket är ett ringa mått.

  *29

  Det är faktiskt inte en hypotes utan är baserat på laboratoriemätningar och integration över ett känt absorbtions spektrum. Moln är givetvis ett problem utan dessa beräkningar utgår från att det inte förligger någon negativ eller positiv korrelation för moln. Detta kan inte uteslutas med det finns inga satellitmätningar som indikerar detta

 35. LBt

  1 C per sekel i global medeltemperatursökning innebär 5 C på 500 år

  Nej! Det är just det det inte gör LBt, och vilket jag påtalat för dig under säkert ett år eller mer. Utan det innebär attt du försöker förlänga ett långt streck långt in i framtiden och att det skall vara rakt (ha samma riktning) under 5 sekler.

  Men där finns ingen fysikaliskt meningsfull storhet som kallas ’påeverkan per år’

  Ditt resonemang är fortfarande lika mycket strunt som när du försökte med det för 1:a gången.

 36. Peter Stilbs

  Lennart B #34 – hm… Jo det låter nästan orimligt lite – måste fundera…

 37. Gunbo

  Mats J #28,

  ”Jag har tidigare hänvisat till Ötzi och att han dog på barmark och sedan frös in i en glaciär.”

  Den glaciären måste ha bildats på väldigt kort tid i så fall. Annars hade väl kroppen inte varit så väl bibehållen. Man kunde t o m se vad han hade ätit. ”Men före sin död åt han två måltider, den ena bestod av gemskött och sallad samt bröd, den andra var hjortstek med grönt och lite bröd till.”
  http://hemportalen.fi/juhwestm/tech/oetzi98.html

  ”Det måste alltså ha varit minst lika varmt då som nu för att han skulle dö på marken och inte på isen.”

  Visst var det varmt då och ännu varmare var det några årtusenden tidigare. Men det märkliga är ju att det inte varit lika varmt på platsen sedan dess. I så fall hade ju Ötzi tinat fram och ruttnat. 😉

 38. Stickan no1

  Hoppsan
  ”Solens aktivitet påverkar klimatet mer än vi tidigare trott. Det visar en studie som har gjorts av geologer vid Lunds Universitet. Genom de nya rönen kan det bli lättare i framtiden att förutse klimatförändringar regionalt.”
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/lag-aktivitet-pa-solen-gor-skane-kallare

  Sol och regionalt klimat. Ja jösses.

 39. Stickan no1

  #34
  Högre temperatur i genomsnitt smälter inte is vid polerna. Det gör en förhöjd temperatur vid polerna.

  Skulle däremot temperaturskillnaderna minska mellan tropiker och poler skulle bara den temperaturförändringen motsvara mer än all CO2 i förändrad strålningsbalans.
  Strålningen är en funktion av T^4 och en större skillnad ökar utgående strålning. En minskad skillnad minskar utgående strålning. Kraftigt.

 40. kenneth mikaelsson

  #32 Eje

  Kolla in på denna gäller samtliga här är riktigt bra och klarsynt…
  https://www.youtube.com/watch?v=TaBVKN6QEUY

 41. tty

  LBt #30

  ”Lokalt och regionalt kan det hända mycket med klimatet och på kort tid men 1 C per sekel i global medeltemperatursökning innebär 5 C på 500 år motsvarande hela klimatcykelns temperatursvängning över mer än 100000 år.”

  Herregud, är du igång med ditt maniska 100000-årsmalande igen. Snälla en istidscykel består inte av 50000 års superlångsamt sjunkande temperatur följt av 50000 års superlångsamt stigande temperatur. Det är mycket mer dramatiskt med serier av plötsliga klimatomslag ungefär vart femtonhundrade år som vart och ett är betydligt tvärare och större än de 0,5 grader per århundrade som tydligen skrämmer skiten ur dig. Låt oss verkligen hoppas att ingen av oss får uppleva ett Dansgaard-Oeschger event, för då finns det verkligen anledning att oroa sig för klimatförändringar.
  Och interglacialer är inte immuna för tvära klimatiska kast heller. Det har varit två under den här mellanistiden för ungefär 4200 och 8200 år sedan, och den förra ännu varmare mellanistiden delas också av ett kort, kallt intervall med expanderande inlandsisar.
  Och här kan du få något annat att oroa dig över: flera oberoende undersökningar av klyvöppningsindex (som i motsats till iskärnor även kan avläsa snabba förändringar av CO2-halten) tyder på att mängden koldioxid steg från ca 250 till ca 400 ppm och sedan rasade ned till 250 ppm igen på bara ett eller ett par århundraden just innan Yngre Dryas (den senaste riktigt kalla stadialen).

 42. Astrid Å

  Mats J och Gunbo

  Jag citerar ”Populär Historia”:
  ” Ötzis välbevarade kropp och utrustning har en enkel förklaring. Han dog högt upp i glaciärområdet där den ständiga kylan snabbt gjorde honom och utrustningen djupfryst. På vintern täcktes Ismannen av snö, men eftersom han hade hamnat i en skyddande sänka drogs han inte med av de glaciärisar som passerade ovanför honom.
  Att Erika och Helmut Simon hade fått syn på Ismannen under de få dagar han tittat fram ur snön var en ren tillfällighet.”
  Vädret är ju väldigt omväxlande i fjälltrakter, så ock i alper. Varmare där då, eller nu? Vem vet…
  http://www.popularhistoria.se/artiklar/ismannen-otzi-alpinisten-fran-stenaldern/

 43. Christopher E

  Gunbo #37

  ”Visst var det varmt då och ännu varmare var det några årtusenden tidigare. Men det märkliga är ju att det inte varit lika varmt på platsen sedan dess. I så fall hade ju Ötzi tinat fram och ruttnat.”

  Antagligen har du väldigt dåligt minne eller så försöker du spela ett kort du vet är falskt. Men vi har ögonen på dig! 😉

  Nu försöker du igen med den visan. Men istjocklek är inte en termometer, vilket du upplysts om. Flera gånger. Det finns inget som säger att det varmast nu sedan Ötzi levde bara för att han tinar fram nu. Det är en felaktig slutsats. Här fick du det förklarat senast (i post nummer #42):

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/14/vindkraften-konkurrensraften/

  Med tanke på vad vi vet om klimathistoria är det dessutom högst troligt att temperaturen i Alperna varit högre än nu ett flertal gånger i historien sedan
  Ötzi levde. Bra synd att ett så fantastiskt fynd missbrukas i propagandasyfte, för övrigt.

 44. tty

  Gunbo #37

  ”Visst var det varmt då och ännu varmare var det några årtusenden tidigare. Men det märkliga är ju att det inte varit lika varmt på platsen sedan dess. I så fall hade ju Ötzi tinat fram och ruttnat. ”

  Nu gör du ett vanligt logiskt felslut. Att något (Ötzi eller en mammut eller en stäppbison eller något annat djur) smälter fram ur en glaciär eller ur permafrost innebär inte att att det aldrig varit varmare än nu sedan de frös inne. Det innebär bara att den aktuella permafrosten eller glaciären aldrig har smält under mellantiden, vilket inte är samma sak.

 45. Michael

  Gunbo #37

  Ötzis dog på 3210 meters höjd, i en svacka där det för tillfället var barmark eller endast ett tunt snötäcke. Närmaste topp är Finailspitze på 3 514 m.ö.h och den närliggande sjön Finailjoch ligger 3 280 m.ö.h. Kort efter Ötzis död sjönk temperaturen och det började snöa vilket fick till följd att kroppen frystorkades och skyddades mot djur och förruttnelse. Under följande århundraden byggdes snötäcket på och en närliggande glaciär sköt ut en tunga vinkelrätt mot sin normala rörelseriktning. Som mest täcktes kroppen av ett tre meter tjockt täcke av orörlig glaciäris. Ötzi upptäcktes efter ca 5 300 år den 19 september 1991 av det tyska paret Simon då istäcket smält bort till följd av en ovanligt snöfattig vinter följd av en ovanligt varm sommar. Dessutom hade starka vindar transporterat snö från Sahara, vilket gjorde isen mörkare vilket bidrog till att påskynda avsmältningen.

 46. Michael

  För en karta, se http://www.almenrausch.at/touren/suchergebnisse/tour/oetzi-fundstelle-similaunhuette-3210-m1213.html

 47. Lennart #3,

  ”Analogt kan m a n säga att det välkända ”Hockey stick” diagrammet kom till på samma sätt. Mann hade en hypotes och han såg till att observationer av trädringar mm bekräftade denna hypotes. Pinsamt nog trodde många på detta inklusive IPCC, liksom jag själv för en kort tid.”

  Jag trodde också på hockeyklubban till en början och var chockad över dess budskap om att klimatet i början av 1900-talet gick från en långsam avkylning till en skenande uppvärmning orsakad av människan. Numera ger ju IPCC ett helt annat budskap. Lägg märke till diagrmmen från den senaste vetenskapliga rapporten AR5 WG1, där till och med Manns och medarbetares globala rekonstruktion visar en tydlig medeltida uppvärmning och en markerad liten istid helt i linje med vad Moberg, Holmgren och Karlén med flera kom fram till för norra halvklotet flera år före Mann och medarbetare kom till samma resultat. Skillnaden mot Manns gamla hockeyklubba är stor och har blivit allt större vartefter forskningen gått vidare:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/05/02/nytt-och-gammalt-om-hockeyklubban/

  Det märkliga är att Michael Mann inte själv kan släppa sin gamla missvisande hockeyklubba, kanske därför att den gjorde honom till en kändis i klimatforskarvärlden genom det sätt som den kom att utnyttjas politiskt. Mann anser att hockeyklubban har status som en ikon. Detta har lett till att han som bakgrundsbild på sitt Twitterkonto har hockeyklubban i eldskrift, rätt märkligt tycker åtminstone jag 😉 :
  https://twitter.com/MichaelEMann

  Till saken hör att ett av de vanligast orden i Manns Twittermeddelanden är ”denier” 😉

 48. Sören G

  Ötzi: Glaciärernas tillväxt och avsmältning regleras inte bara av temperaturen på sommaren utan också av mängden snö som faller på vintern. Och hur långa värme- respektive köldperioderna är.
  Jag läste någonstans att det har påståtts att glaciärerna i alperna smälte fortare under ånglokens tid när mycket sotpartiklar hamnade på glaciärerna.

 49. Thomas P

  Peter #31 ”En bekant påpekade att ca år 2000 f.kr. var också den nominella havsnivån flera meter ÖVER den nuvarande ”

  Tillåt mig ställa mig skeptisk. Jag ser inte att du har stöd på den där wikipediasidan om du inte skall jaga enstaka pixlar i diagram med begränsad upplösning.

 50. Christopher E

  #34

  Fast det förefaller ganska vilseledande att slå ut de 120 meterna likformigt över 10000 år…

  Hur som helst, oavsett det försöker SMHI och flera politiska partier slå i oss att strandlinjen ska stiga en meter i Stockholm till år 2100. Det innebär med hänsyn till landhöjning ett snitt på 17 mm/år under dessa 86 år från nu! Det ni!

  Nuvarande verklig havsytehöjning i Stockholm ligger i trakten av 1,5 mm/år…

 51. Michael

  För övrigt är lokalbefolkningen i österrikiska Ötztal övertygade om att Ötzi var en tysk turist. Det är nämligen bara sådana som ger sig upp på 3 200 meters höjd iförda morgonrock och tofflor. 🙂

 52. Peter Stilbs

  Hm… Aftonbladet har en notis om Lundaforskning som säger att Solen påverkar klimatet – kanske av intresse… http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19383610.ab

 53. Peter Stilbs

  Thomas #49 – Att havsnivån stigit 120 meter sedan senaste istidens slut var mig bekant – men detta om havsnivåer klart över nuvarande några 1000 år tillbaka var en nyhet för mig, men diagrammet i Wikipediaartiken (klicka på bilden) är tydligt http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level#mediaviewer/File:Sea_level_temp_140ky.gif (det vid avsnittet ”Long term changes”. )

  men uppgiftslämnaren baserade sig inte på detta diagram, informationen kom från någon annan källa – en bok om ämnet – men jag fick inte klart för mig vilken

 54. Börje S.

  #50

  Du har antagligen sett NOAA:s karta över havsnivåer på olika orter i världen?

  Stockholm anses där ha en havsnivåsänkning på -3,81 (±0,36)

  Intressant att klicka sig runt på de olika mätställena. Ibland kan man få fram en extra ruta med alldeles aktuell info.

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/

  Jag förstår inte alls varför SMHI envisas med så fantasifulla havsnivåhöjningar. Är det för att ingen nu levande kommer att kontrollera resultatet om 86 år?
  (Men tänk om medelåldern höjs i samma takt som deras havsnivåer? År 2100 torde då medelålderns vara 160 år för män och 170 för kvinnor. Så SMHI får passa sig! [Och förresten kommer männen att vara 360 cm långa. Alla gamla dörrposter måste byggas om.])

 55. Thomas P

  Peter #53 Det är en figur över 140K år och du tittar på en liten detalj och jag misstänker att det du ser är en artefakt, men för säkerhets skull skrev jag ett brev till NOAA som figuren hämtats från. Figuren
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png
  har bättre upplösning och där ser man ingen motsvarande topp om man inte skall gå på en enda pixel som möjligen är högre än idag.

 56. #34

  ”Dvs 12mm/ år eller ca 4 ggr så mycket som nu. En snabb beräkning visar att en ökning i nettostrålningen med 0.09 W/m2 över jorden i genomsnitt räcker för att klara av detta, vilket är ett ringa mått.”

  Har jag förstått rätt att den havsnivåökning som vi ser idag på 3 mm/år kan åstadkommas av en obalans i nettoinsträlningen av 0,09 W/m2, dvs. en havsnivåhöjning av 12 mm/år kräver inte mer än en obalans på cirka 0,4 W/m2?

  Men hur går detta ihop med IPCCs senaste vetenskapliga rapport, Fig. 2-11? :
  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_Fig2-11.jpg

  Där anges att obalansen under perioden 2005 till 2010 har legat på 0,6 ± 0,4 W/m2, mellan 0,2 och 1,0 W/m2. En obalans på 0,6 W/m2 skulle väl då ge en havsnivåhöjning av 16 mm/år?

  Har jag resonerat fel eller är siffrorna så pass motsägande jag uppfattar dem?

 57. Peter Stilbs

  Thomas #55 – den sista figuren Du refererar till har variationer på pixelnivå, men inte den vid ”Long term changes” – där rör det sig tydligt om flera meter. Varifrån data kommer framgår inte för någon av figurerna, vad jag ser just nu.

  Men det är ju också att svära i kyrkan om man påstod att havsnivån var högre för några 1000 år sedan , så visst skulle vissa krafter vilja sudda ut sådana påståenden… 😉

 58. Slabadang

  Ett nytt begrepp etableras i September!

  QUAR! Glöm LENR !

 59. Thomas P

  Peter #57 Källan framgår alldeles utmärkt. Figuren kommer från:
  http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/ctl/clisci100k.html#sea
  Den sidan har däremot inga vidare data, och jag misstänker som sagt att figuren är fel.

  ”Men det är ju också att svära i kyrkan om man påstod att havsnivån var högre för några 1000 år sedan , så visst skulle vissa krafter vilja sudda ut sådana påståenden… ;-)”

  Naturligtvis. Det måste ju alltid finnas okända ”krafter” bakom, aldrig att något kan vara en rent vetenskaplig fråga. Du är som alltid konspirationsteoretiker ut i fingerspetsarna.

 60. HenrikM

  Jag antar att det är den här som Aftonbladet hänvisar till:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/08/new-paper-finds-sun-controls-greenland.html

 61. Thomas #55,

  Var på NOAAs webbsida finns den bild som du anger från Wikipedia?
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png

  Det diagram som Peter anger finns här på NOAAs webbsidor:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clisci100k.html#sea

  Bilden verkar vara mycket tydlig i fråga om att havsnivån var upp till 10 m högre för omkring 5000 år sedan. Hur kan detta vara en artefact?:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/images/pleist_clim.gif

 62. JMH

  Thomas P och Peter,

  Jag är ingen expert, men man ska inte blanda ihop havsnivå och kustlinje: http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Högsta_kustlinjen

  Kan det vara en förklaring till vännens utsaga om havsnivån 2000 fkr?

 63. LBt

  tty #41,
  regional data framställs som global, billigt.

 64. tty

  ThomasP #55 m fl

  Det är inte mycket tvivel om att havsnivången i genomsnitt faktiskt var något högre under mellersta Holocen, men skillnaden är inte stor, och definitivt inte 10 m som på NOAA-diagrammet. Mest märkbar är den högre havsnivån i Stilla Havsområdet där skillnaden var så pass stor att några nu bebodda öar då saknade sötvattenslins. Man måste komma ihåg att något sådant som en ”global havsnivå” egentligen inte finns, de regionala skillnaderna är avsevärda och ändrar sig dessutom över tiden. Ta t ex NOAA:s kurva för den senaste istiden. Där är havsnivåskillnaden mellan MIS 5e och MIS 5a ca 50 meter. I västra Medelhavet (t ex Balearerna) var skillnaden däremot bara någon meter.

 65. Thomas #55,

  Den bild som du angav från Wikipedia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png

  var inte från NOAA utan har skapats av Robert A. Rohde:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/User:Robert_A._Rohde

  Han är grundaren av en webbsida som heter Global Warming Art:
  http://www.globalwarmingart.com/

 66. JMH

  Ser nu att det ÄR havsnivån ni diskuterar. Fel av mig att röra till det med kustlinjen, sorry. Hoppas någon fann länken intressant iaf.

 67. Slabadang

  Henrik M!

  Nej tyvärr! Den artikeln som finns på din länk är däremot inte det minsta darrig vad gäller sambandet temp/solaktivitet och utgör ett mycket bra proxi. Det är slutsatsen och hypotesen att jetströmmarna blockeras som är lite skakig och får väl mer anses vara en arbetshypotes att försöka jobba vidare på för att hitta de mekanismer som skapar fenomenet.

  Aftonblajet referar nog till denna :

  http://www.laboratoryequipment.com/news/2014/08/sun%E2%80%99s-activity-impacts-climate-change

 68. tty

  LBt #63

  ”regional data framställs som global, billigt.”

  Skulle du vilja specificera vad du menar? En liten varning dock, Dansgaard-Oeschger events/Greenland Stadials (GS) har på senare år visats motsvaras av kraftiga klimatsvängningar på hela norra halvklotet, ifall du inte är medveten om det, och nyligen påvisades det att ”the 4,2 KA event” hade en mycket tydlig effekt på klimatet på Mauritius.

 69. Thomas P

  Pehr #61 Jag talade inte om figuren jag länkade till utan den Peter Stilbs använde. Den han inte kunde hitta källan till. Samma källa som du sen hittade femton minuter senare. Jag tycker det var rätt uppenbart vad jag syftade på, men den som vill kan alltid misstolka.

 70. L

  Miljöpartiets supermiljölastbil; https://www.youtube.com/watch?v=XO9BHAmC38U

 71. Gunbo

  Christopher, tty m fl,

  Ingen lade märke till smileyn? Jag retades lite med Mats J som ”upptäckt” att det det måste ha varit varmare när Ötzi dog (vilket väl också skrevs ” i propagandasyfte”), . Jag minns mycket väl den tidigare diskussionen.

 72. Gunbo

  Michael #45,

  ”Kort efter Ötzis död sjönk temperaturen och det började snöa vilket fick till följd att kroppen frystorkades och skyddades mot djur och förruttnelse.”

  Jo, så är det säkert men anmärkningsvärt är att Ötzi dog på våren då det borde ha blivit varmare så det måste ha skett en drastisk avkylning under kort tid för att han skulle kunna frystorka.

 73. Thomas #69,

  ”Jag talade inte om figuren jag länkade till utan den Peter Stilbs använde.”

  Jag hade inte läst din senare kommentar där detta framgår när jag skrev #61. Därför visste jag inte det.

  Vad jag ville ha fram är att Peter länkade till en figur från NOAAs webbsidor:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clisci100k.html#sea
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/images/pleist_clim.gif

  Denna figur synes visa tydligt att havsnivån var betydligt högre för omkring 5000 år sedan, många meter, kanske upp till 10. Något annat har jag inte hittat på NOAAs webbsidor och de har inte ändrat detta eller infogat någon kommentar trots att du har skrivit till dem och frågat.

  Själv länkar du till en figur som skapats av en Robert A. Rohde. Den finns även här:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/Sea_Level_Gallery

  Så vem skall man tro på NOAA eller denne Rohde? I vilket fall så kan man se från Rohdes diagram längst upp till höger att det finns stor osäkerhet i de data som han använt för diagrammet. Många punkter som han använt ligger på flera meter högre havsnivå för omkring 5000 år sedan vilket stämmer med NOAAs diagram utom att NOAAs tyder på ännu högre en ett par meter. Rohde har dock valt att dra kurvan så att det inte ser ut så medan NOAA har gjort tvärtom vid kurvdragningen.

  NOAA och Rohde motsäger varandra. Vad får vi ut av det?

 74. Kenneth Mikaelsson

  http://www.newsmax.com/Newsmax-Tv/global-warming-cooling-space/2014/08/15/id/589111/

 75. Alienna

  #73, ”NOAA och Rohde motsäger varandra. Vad får vi ut av det?”

  I dylika fall brukar jag alltid ta för givet, att den uppgift som finns i Wiki är fel.
  Det brukar vara rätt gissat. 🙂

 76. Christopher E

  #54 Börje S

  Nej, det är inte havsnivåsänkning i Stockholm med 3,81 mm, utan havsnivåhöjning som jag skrev.

  NOAA:s siffra inkluderar effekten av landhöjning och är alltså strandlinjeförskjutning. För all del den siffra som borde vara väsentlig för stadsplanerare i huvudstaden.

  Landhöjningen i Stockholm är 5,2 mm/år. Alltså är havsytehöjningen 5,2 – 3,8 = 1,4 mm/år. Det var den jag syftade på, eftersom denna uppmätta siffra är intressant för dem som tror att de påstådda 2,8 mm/år global havsytehöjning skulle gälla även i våra trakter…

 77. Thomas P

  Pehr #73 ”Jag hade inte läst din senare kommentar där detta framgår när jag skrev #61. Därför visste jag inte det.”

  Det framgick redan av mitt tidigare inlägg om du ägnade mer möda åt att försöka förstå än att leta fel att hacka ned på.

  ”Något annat har jag inte hittat på NOAAs webbsidor och de har inte ändrat detta eller infogat någon kommentar trots att du har skrivit till dem och frågat.”

  Detta skriver du *fyra timmar* efter det att jag skickat min förfrågan. Hur tror du NOAA fungerar egentligen? Som någon sorts larmcentral med 24 timmar om dygnet akutbevakning av inkommande brev?

  ”Så vem skall man tro på NOAA eller denne Rohde?”

  Rohde anger källor för sin graf, det gör inte NOAA.

  Alienna #75 ”I dylika fall brukar jag alltid ta för givet, att den uppgift som finns i Wiki är fel.
  Det brukar vara rätt gissat. :)”

  Lite svårt i det här fallet när det handlar om två figurer som båda återfanns på samma sida på wikipedia…

 78. Christopher E

  #68 tty

  ””the 4,2 KA event” hade en mycket tydlig effekt på klimatet på Mauritius.”

  Du har nämnt det innan, minns jag. Är det denna studie du syftar på?

  http://cio.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2011/HoloceneRijsdijk/2011HoloceneRijsdijk.pdf

  Jag kom förresten hem därifrån för två veckor sedan efter att ha tillbringat vår högsommar på ön, och slapp därmed svenska värmeböljan. Skönt. Jag var därmed klimatflykting. Den mauritiska ”vintern” hade behaglig temperatur och en hel del regn som inte störde mig. Så alltså grönt och vackert och inga torkkatastrofer där i vår tid.

 79. Peter Stilbs

  Tack Pehr att Du tog över diskussionen med Thomas på vanligt gediget sätt. Jag hade bara begränsad Internet via mobilnätet, och svårt att leta sakuppgifter

 80. LBt

  tty #68,
  det du pekar på är intressant eftersom det onekligen är händelser som ger globala avtryck men det förefaller fortfarande oklart om den globala medeltemperaturen förändrats i närheten av vad som uppmätts de senaste 100 åren. Ur ”Bond-händelserna” ser man tex för ca 8000 år sen ett temperatursving om ca 0,5 C över ca 1000 år. Jag kan dessutom tänka mig att om man förfogat över dagens övervakning när dessa händelser inträffat hade man identifierat den bakomliggande orsaken som förändringar i havsströmmar med förändrade luftströmmar och snabba klimatförändringar som följd. Vi har inga tydliga indikationer på något sådant idag.

  Jag uppskattar att du fäste min uppmärksamhet på detta och ”billigt” var knappast rätt ordval. I Wikipedia hittade jag bla detta:

  The pattern in the Southern Hemisphere is different, with slow warming and much smaller temperature fluctuations.

  Bond events may be the interglacial relatives of the glacial Dansgaard–Oeschger events,[1] with a magnitude of perhaps 15–20% of the glacial-interglacial temperature change.

 81. Christopher E

  #80 LBt

  ”den bakomliggande orsaken som förändringar i havsströmmar med förändrade luftströmmar och snabba klimatförändringar som följd. Vi har inga tydliga indikationer på något sådant idag.”

  Nej, Bondhändelserna korrelerar starkt med variationer i solaktivitet (som för all del i sin tur kan påverka atmosfär och havsströmmar, men inte motsatsen!)

  Se tex figur 3E här:

  http://www.essc.psu.edu/essc_web/seminars/spring2006/Mar1/Bond%20et%20al%202001.pdf

  (observera att tidsaxeln går åt vänster och att proxyn innebär att kalla perioder visas som pucklar uppåt)

  Med tanke på solens uppgång i aktivitet efter Lilla istiden är det alltså inget märkligt alls med temperaturuppgången sedan dess. Du ser i diagrammet att det vore istället ytterst märkligt om klimatet enligt denna cykel inte skulle värmas upp efter Lillaistiden. Detta som kommentar till att du ovan fnyser åt dem som anser att åtminstone en markant del av uppvärmingen i modern tid är en ”återhämtning” från Lilla istiden. Jag höjer nog istället mer ögonbrynen åt er som tror att Bondcykeln plötsligt på 1600-talet tid bestämt sig för att stanna och sluta följa solen.

 82. lennart bengtsson

  Det finns inga klimatforskare som betvivlar att inte vädret har varierat från år till år under de senaste århundradena. att däremot hävda att klimatet har ändrats är något annat. Det är fullt naturliga att glaciärer, havsisen i Arktis etc kan variera på tidsskalor på åtskilliga årtionden eller längre. Detta i kombination med större vulkanutbrott är faktiskt fullt tillräckligt att förklara åtminstone väder och klimat för de senaste 500 åren eller så. Dessa processer kan inte förutsägas men kan väl analyseras i efterhand. Det är nämligen inte helt trivialt att separera signal från noise i klimatsystemet. För de starkt troende är det givetvis väsentligt enklare.
  Gör tankeexperimentet att någon skriver en bok om storbranden i Västmanland säg år 2064 eller 2114 och försöker bevisa att det berodde på solen, kosmisk strålning eller växthusgaserna, trots att de flesta på den tiden väntade sig en kall eller normal julimånad i slutet av juni 2014?
  Att säga att brandens omfattning berodde på slarv och inkompetens är inte alls lika intressant för spekulativa sinnen.

 83. Thomas P

  Peter #79 Du ger ett utmärkt exempel på varför jag vägrar kalla er för skeptiker (utan citationstecken). Vanligen beskrivs wikipedia på denna blogg som totalt opålitligt, men när du hittar en figur du gillar så är det inte tal om någon skepsis eller ens att fundera på om den har en källa, då bara är det så. Inte heller ger du någon credit åt tty som i #64 försöker tillföra någon kunskap (om än även där utan källa), utan det är Pehr som visar på samma ignorans som du själv som du berömmer.

 84. Olav Gjelten

  Jag vill absolut inte se en situation där klimathotet bara tonas ner och så småningom dör bort. Tvärt emot hoppas jag ansvariga personer bakom vår tids största lögn kommer att ställas inför en Nurenbergs-rättegång, där de gentemot männskligheten får stå till svars för de mest gigantiska missgrepp världen skådat till följd av lögnen.

 85. Peter Stilbs

  Lite OT – men kanske är det så att även IPCC outsourcat sin verksamhet till Kina? 😉 (från ett mail jag fick i morse)

  How are you?
  This is Andy from China.
  Glad to know you are on the market of hockey stick.
  We are factory, established in 1990, mainly produce different types of hockey stick.

  Any interest, pls reply to us for more details.
  Your timely feedbacks will be highly appreciated. Thank you advance.

  Cheers from ShangKun Co.,Ltd, China
  Best regards
  Andy
  ***************************************************************************************************************
  TEL:0086-0579-85118359
  FAX:0086-0579-85118359
  SKYPE:zjshangkun
  Email:zjshangkun@gmail.com
  Add:No.699 Chouzhou North Road ,YiWu City,322000,ZheJiang Province, China.
  **************************************************************************************************************

 86. Olav Gjelten

  Ibland läser jag folk som skriver att det värsta med klimathotet är att det tar fokus från andra miljöfrågor.
  Gud bevare oss för att klimatfrågan avlöses av ännu en miljöfråga. Det framförallt svenskar och norrmän, vi som av andra beskrivs som världens miljötalibaner, måste lära oss är att ta efter andra länders långt mer avslappnande förhållningssätt till miljöfrågor. Då skall verkligen inte klimathotet få avlösas av ännu ett nonsens.

 87. Pelle L

  Peter Stilbs #85

  Gör de bandyklubbor också tro 🙂

 88. Kenneth Mikaelsson

  Lugn bara lugn Olav
  vänster folket klarar inte av att leva utan nåt som skrämmer dem. Kan ju inte se att med deras kreativitet det går en enda dag utan att vara med ett hot… måste vara skitjobbigt för dem … fast de har ju valt den vägen…

 89. tty

  ThomasP # 83

  Här har du några referenser rörande långdistanseffekter av D-O events och Heinrich events (det finns mycket fler, speciellt när det gäller Europa och Kina):
  Tjeckien:
  http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/HunGeoBull2012/HunGeoBull_2012_4_327-341.pdf
  Ukraina:
  https://www.researchgate.net/publication/47690687_North_Atlantic_abrupt_climatic_events_of_the_Last_Glacial_period_recorded_in_Ukrainian_loess_deposits
  Cariaco-bäckenet:
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n3/full/ngeo1712.html
  https://www.academia.edu/3795346/Neotropical_vegetation_response_to_rapid_climate_changes_during_the_last_glacial_period_Palynological_evidence_from_the_Cariaco_Basin
  Guatemala:
  http://www.climategeology.ethz.ch/publications/2012_Escobar_et_al.pdf
  Brasilien:
  http://conservancy.umn.edu/bitstream/159209/1/Wendt.pdf
  Sydatlanten:
  http://www.atmos.washington.edu/~david/chiang_etal2003.pdf
  Afrika och södra Asien:
  http://folk.uib.no/fpa081/PUBLICATIONS/Stager_etal_2011.pdf
  Malawi:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379108002953
  Kina:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/wang2001/wang2001.html
  https://www.researchgate.net/publication/230891191_Correlation_between_climate_events_in_the_North_Atlantic_and_China_during_the_last_glaciation
  Australien:
  http://asmerom.unm.edu/Research/Papers/Denniston%20et%20al%20(2013)%20Quaternary%20Science%20Review%20%20Australian%20Monsoon.pdf

  Liksom de flesta påstått regionala klimatsvängningarna runt Nordatlanten är Heinrich Events och D-O events alltså synkrona över hela norra halvklotet och de tempererade delarna av Södra Halvklotet. Däremot är klimatet i Antarktis troligen inte påverkat.

 90. Olav Gjelten

  Kenneth #88
  I flera av mina inlägg här på klimatupplysningen har jag velat göra upp med vänsterfolk, såsom feminister och och respektlösa folk som går i pridetåg, men för det har närmast blivit utskälld som du säkert sett.

 91. tty

  LBt #80

  ”Ur ”Bond-händelserna” ser man tex för ca 8000 år sen ett temperatursving om ca 0,5 C över ca 1000 år.”

  Var i allsin dar har du fått det ifrån att ”the 8.2 KA event” skulle ha varat i tusen år? I alla profiler jag har tittat på så rör det sig om maximalt några hundra år, och det kallaste intervallet är ännu kortare. Och temperatursvängningen är betydligt mer än en halv grad. I båda riktningarna.
  ”The 4.2 KA event” tycks f ö ha varit ungefär lika långt, alltså ett par hundra år.

 92. Peter Stilbs

  Olav #89 – du verkar fortsatt inte förstå att denna blogg behandlar klimat/miljö/energi. Om inte dina kommentarer har bäring dit alls hör de inte hemma här, oavsett allmänpolitiska och andra åsikter.

 93. Alienna

  #91, ”För en genomtänkt klimatpolitik”… … … kanske inte hör hemma här, heller … då??

 94. Alienna

  … menade #92

 95. Den var bra!
  /C-G

 96. tty

  tty #91,
  Wikipedia ”Bond-event”, men inte särskilt noggrant.
  Skall följa upp dina dvs 8.2 och 4.2 KA event

 97. Thomas P

  tty#89 lång lista referenser, men nu var det ju frågan huruvida havsnivån varit högre än idag under denna interglacial som var ämnet.

 98. LBt

  #96 skall vara från LBt, inte tty. Sorry

 99. LBt

  tty #91,
  8.2 och 4.2 KA event är regionala företeelser, frågan är hur den globala ser ut?

 100. LBt

  Visst blir diskussionen förvirrande när deltagarna inte ens kan hålla reda på sitt eget namn!

 101. tty

  ThomasP #97

  ”tty#89 lång lista referenser, men nu var det ju frågan huruvida havsnivån varit högre än idag under denna interglacial som var ämnet.”

  Jag fattade det som att du ville ha källhänvisningar, men så var det tydligen inte.

 102. tty

  LBt #99
  ”8.2 och 4.2 KA event är regionala företeelser, frågan är hur den globala ser ut?”

  Till och med IPCC anser att ”the 8.2 KA event” var globalt (se AR4 WG I, Kapitel 6.4.2.1), du har väl inte gått gått och blivit avfälling LBt?

 103. Thomas P

  tty #101 Jag hade inte haft något emot referenser om de bara handlat om rätt ämne.

 104. Christopher E

  Thomas P,

  Se kommentar #39 i APS-tråden.

 105. LBt

  tty #102,
  att dessa lokala händelser har globala avtryck behöver vi inte diskutera, jag har för övrigt ovan erkänt mig till det, men du försöker framställa lokal mätdata från Grönland som om dessa har signifikans i jämförelse med global information som de senaste 100 årens temperaturstegring. Jag avstår denna gång från att värdesätta.

  Eftersom jag pekat på globala uppgifter där avtrycken från 8.2 KA event framgår och där man ser en global temperaturstegring om ca 0,5 C under ca 1000 år ser jag ingen anledning att ändra mitt tidigare påstående att den senaste 100 årens temperaturuppgång är 10-20 gånger kraftfullare än andra påvisade globala företeelser, du har ju på intet sätt kunnat anföra motargument.

 106. tty

  LBt #105

  ”Eftersom jag pekat på globala uppgifter där avtrycken från 8.2 KA event framgår och där man ser en global temperaturstegring om ca 0,5 C under ca 1000 år”

  Referens? Och jag måste säga att skillnaden på en ”global händelse” och ”lokal händelse med globalt avtryck” inte förefaller mig solklar.

 107. tty

  ThomasP #103

  ” tty #101 Jag hade inte haft något emot referenser om de bara handlat om rätt ämne”

  OK. Jag trodde annars att ”the Mid Holocene high-stand” om 1-2 meter över nuvarande havsnivå (på vederbörligt avstånd från tidigare nedisade områden) var okontroversiellt och knappast krävde några referenser, men det är det alltså inte.

  Här har du en review som täcker in Indiska oceanen och delar av Stilla Havet:

  http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=ees_papers

  Namibia:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003358940600069X

  Australien:

  http://hol.sagepub.com/content/23/12/1841.short
  http://researchonline.jcu.edu.au/1855/

  Brasilien:

  http://www.goat.fis.ufba.br/uploads/userfiles/189.pdf

  öar i Stilla Havet:

  http://www.jstor.org/discover/10.2307/4299192?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104606812413

  Nordamerikas ostkust:

  http://journals.fcla.edu/jcr/article/view/79829/77097

  Mexikanska golfen

  http://www.science.ulst.ac.uk/ics2002/blum_md%20et%20al.pdf

  Nöjd?

 108. Olav Gjelten

  Peter Stilbs # 92
  På mindre än två och än halv rad gav jag svar på ett inlägg som dessutm var riktat direkt till mig från från Kenneth Mikaelsson.
  Begriper inte vad du upprör dig över gällande mig, Peter. Jag kan liksom inte tro att jag, mer än de flesta, har avvikit från er policy med mina få och mestadels små inlägg.
  I övrigt borde du inse att det är nära nog omöjligt att strikt hålla sig till ett diskussionsämne utan att på något sätt ställa det man skriver om i relation till annat. Är det möjligen ordet ”feminism” som jag använt några ytterst få gånger som får dig att se rött?? Då har jag svårt att begripa varför somliga både får rota i nasitiden och i konflikten mellan Ryssland och Ukraina och för att inte tala om allahanda svensk irikespolitik – men alltså undantagit kritik av feminism – ett fenomen som för övrigt blivit omodern i hela i-världen, utom just i Sverige som det verkar.

 109. LBt

  tty #106,
  jag har redan informerat om var jag hämtat uppgiften 0,5 C på 1000 år.
  Nej, du tycks inte förstå skillnaden mellan lokala mätvärden och globala medelvärden.

 110. Fredrik Berg

  En 5-gradig ökning på 500 år som kanske beror på fossilbränning? Om 500 år är soppan slut sedan länge.

 111. tty

  LBt #109

  ”jag har redan informerat om var jag hämtat uppgiften 0,5 C på 1000 år.”

  Nej det har du inte. Vsd du har sagt är följande:

  #80
  ”Ur ”Bond-händelserna” ser man tex för ca 8000 år sen ett temperatursving om ca 0,5 C över ca 1000 år.”
  #96
  ”Wikipedia ”Bond-event”, men inte särskilt noggrant.”
  #105
  ”Eftersom jag pekat på globala uppgifter där avtrycken från 8.2 KA event framgår och där man ser en global temperaturstegring om ca 0,5 C under ca 1000 år”

  Om du med detta menar att uppgiften skulle komma från Wikipedias artikel ”Bond Event” så kan jag verkligen hålla med om att du nog inte läst särskilt noga för där står inte ett ord om 0,5 grader och 1000 år:

  ”Bond events are North Atlantic climate fluctuations occurring every ≈1,470 ± 500 years throughout the Holocene. Eight such events have been identified, primarily from fluctuations in ice-rafted debris. Bond events may be the interglacial relatives of the glacial Dansgaard–Oeschger events,[1] with a magnitude of perhaps 15–20% of the glacial-interglacial temperature change.

  Gerard C. Bond of the Lamont–Doherty Earth Observatory at Columbia University, was the lead author of the 1997 paper that postulated the theory of 1,470-year climate cycles in the Holocene, mainly based on petrologic tracers of drift ice in the North Atlantic.[2][3]

  The existence of climatic changes, possibly on a quasi-1,500 year cycle, is well established for the last glacial period from ice cores. Less well established is the continuation of these cycles into the holocene. Bond et al. (1997) argue for a cyclicity close to 1470 ± 500 years in the North Atlantic region, and that their results imply a variation in Holocene climate in this region. In their view, many if not most of the Dansgaard–Oeschger events of the last ice age, conform to a 1,500-year pattern, as do some climate events of later eras, like the Little Ice Age, the 8.2 kiloyear event, and the start of the Younger Dryas.

  The North Atlantic ice-rafting events happen to correlate with most weak events of the Asian monsoon for at least the past 9,000 years,[4][5] while also correlating with most aridification events in the Middle East for the past 55,000 years (both Heinrich and Bond events).[6][7] Also, there is widespread evidence that a ≈1,500 yr climate oscillation caused changes in vegetation communities across all of North America.[8]

  For reasons that are unclear, the only Holocene Bond event that has a clear temperature signal in the Greenland ice cores is the 8.2 kyr event.[citation needed]

  The hypothesis holds that the 1,500-year cycle displays nonlinear behavior and stochastic resonance; not every instance of the pattern is a significant climate event, though some rise to major prominence in environmental history.[9] Causes and determining factors of the cycle are under study; researchers have focused attention on variations in solar output, and ”reorganizations of atmospheric circulation.”[9] Bond events may also be correlated with the 1800-year lunar tidal cycle.[10]”

  Så var har du egentligen fått det ifrån?

 112. Thomas P

  Jag fick just svar från NOAA: ”You’re right, the graph is misleading. I don’t know its original source, but it is probably derived from a location with some tectonic or glacial uplift. I will have to do some digging, perhaps find a more globally representative figure. ”

 113. Peter Stilbs

  Thomas P #112 – vilket ”understatement” … ”misleading” = ger fel budskap… snart är den figuren bara ett minne blott – hur kan man bara påstå något utanför det rätta budskapet?

  Konstigt att inte Connolley upptäckt hädelsen tidigare

 114. Peter Stilbs

  Lite OT – SVT’s märklige ”vetenskapsreporter” Jens Ergon, som hör hemma på yttersta vänsterkanten (liksom Linus Brohult) har gjort sig oanträffbar …

  http://nyheteridag.se/svt-journalist-spokskrev-debattartikel-at-natverk-pa-vansterkanten/

 115. Thomas P

  Peter Stilbs #113 Åter dessa eviga konspirationsteorier. Kan du inte i alla fall försöka diskutera vetenskap?

 116. Guy

  Misleading är också att ”visa fel riktning”, ”förvirra”. Nog är det en aning konstigt om ”vetenskapen” i likhet med journalisterna plockar in bilder utan att ha ordentlig koll på dom.

  Onödigt att klaga på konspirationsteorier. Det är fråga om rent slarv och likgiltighet.

 117. tty

  ”Nog är det en aning konstigt om ”vetenskapen” i likhet med journalisterna plockar in bilder utan att ha ordentlig koll på dom.”
  Men inte unikt. Fortfarande har ingen lyckats reda ut var IPCC egentligen fick tag på bilden som visade den historiska temperaturutvecklingen i den första rapporten på 90-talet.

 118. Peter Stilbs

  Ha, ha – Sten Bergström på SMHI sluggar vilt – svenska hav stiger rekordsnabbt pga regn! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5941506

  Och Klotet hänger på…

 119. LBt

  tty #111,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_event#mediaviewer/File:Holocene_Temperature_Variations.png

 120. Kenneth Mikaelsson

  Sten Bergström verkar vara i samma klass som åklagare Fan´s kvast, fast lär väl kosta oss mer i slutändan..

 121. tty

  LBt #119

  Aha! Ett spagettidiagram från ”The Global Warming Art Project”. Jag är djupt imponerad.

 122. Olav Gjelten

  För övrigt vill jag tacka Peter Stilba för ännu en högintressant läsning. Då vi förmodligen är i någorlunda samma ålder kan jag bara bekräfta att jag, i den norska folkskolan och realskolan på 1950- och 1960-talen, fick lära mig den samma historiebeskrivning som du om klimatet under bronsålder, järnålder, vikingatid, medeltidsperiod och den lilla istiden.
  Om man vill hävda att det är människan och industrisamhället som ligger bakom den allra senaste lilla värmeökningen, då vore väl det enda logiska att att förneka alla tidigare förändringar i temperatur och klimat?

 123. Lennart bengtsson

  Vad man lärt sig i gamla skolböcker skall man ta med en stor nypa salt.

  När jag började läsa matematik i Uppsala 1955 möttes vi av orden att glömma bort vad vi lärt oss gymnasiet för det var fel. Ä ven om detta var något drastiskt uttryckt av laborator Kjällberg, som var en utmärkt pedagog, så innehöll den ändå ett mått av sanning. När det gäller geofysik så kan man nog med gott samvete glömma bort alltsammans. Inte en siffra rätt som man säger.

 124. LBt

  tty #121,
  trevligt, men du kanske har någon bättre presentation avseende global medeltemperatur än Wikipedias? Jag är mycket intresserad. vill gärna vederlägga att temperaturstegringen de senaste 100 åren är 10-20 gånger kraftfullare än tidigare kända förändringar.

 125. Thomas #77,

  Fasligt vad du är stingslig, vad jag än säger och gör så är det tydligen fel 😉

  Vi får väl vänta och se då vad NOAA säger, men vi kan väl vara överens om att det diagram över havsvattennivån som Peter använde kommer från NOAAs webbsidor.

  Jag hittade dock inte källorna till Rohdes diagram:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/Sea_Level_Gallery

  Var hittar man dessa källor?

  Det var ju märkligt att NOAA inte angett någon källa till sitt diagram, det verkar inte så seriöst faktiskt.
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/images/pleist_clim.gif

  NOAA har ju utsatts för hård kritik här tidigare för det sätt som de hanterat temperaturdata där gamla data i serierna har ändrats på ett till synes märkligt sätt.

 126. Thomas P

  Pehr #125 ”Vi får väl vänta och se då vad NOAA säger,”

  Se #112 och #113.

  ”Jag hittade dock inte källorna till Rohdes diagram:”

  Om du klickar på bilden kommer du till:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Holocene_Sea_Level_png
  Där du hittar ett stycke ”references”.

 127. Thomas #126,

  ”Pehr #125 ”Vi får väl vänta och se då vad NOAA säger,”

  Se #112 och #113.”

  Ja, det borde jag ju ha sett, min fru har nog rätt i att jag slarvar med att lägga mig på kvällarna.

  Men jag tycker svaret bekräftar ett något oseriöst intryck. Den person på NOAA som ansvarar för sidan vet inte ens varifrån dessa data kommer, men medger att diagrammet är missvisande. Sidan är uppdaterad så sent som 2008 och trots din förfrågan så visas sidan fortfarande (idag kl 18) utan kommentar om att diagrammet är missvisande: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clisci100k.html#sea

  ””Jag hittade dock inte källorna till Rohdes diagram:”

  Om du klickar på bilden kommer du till:
  http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Holocene_Sea_Level_png
  Där du hittar ett stycke ”references”.”

  Tack, det borde jag väl ha hittat själv också, men jag får ursäkta mig på samma sätt som ovan.

  Det verkar som Rohde har tagit data från tre artiklar om jag inte missat något. Sedan har han plottat data i diagrammet och dragit linjen. Man skulle ju vilja veta varför linjen inte har en bulle uppåt omkring för 5000 år sedan med tanke på ansamlingen av punkter ovanför linjen. Det är ju ändå en sådan bulle som syns i det diagram som NOAA har på sin webbsida.

  Om man får döma efter dessa informationer så är havsnivåvetenskap avseende Holocen inte någon särskilt exakt vetenskap.

 128. Thomas P

  Pehr #127 ”Men jag tycker svaret bekräftar ett något oseriöst intryck”

  Jag tycker å min sida att du ger ett något oseriöst intryck när du först gnäller att NOAA inte ändrat sidan efter fyra timmar, sen inte ser vare sig att jag fått svar från NOAA eller lyckas hitta källan till Rohdes diagram, och nu åter gnäller på att NOAA inte är tillräckligt snabba för din smak. Du talar om ”så sent som 2008”, men sex år är rätt lång tid och det är inte otroligt att båda ansvarig för deras websidor och den som skrev själva sidan har flyttat på sig sedan dess. Vad får dig att förvänta dig att de skall släppa allt de har för händer för en undran från en svensk privatperson?

  ”Det är ju ändå en sådan bulle som syns i det diagram som NOAA har på sin webbsida.”

  Ett diagram vi just fått besked om de anser vara missvisande. Har du redan förträngt det?

 129. Christopher E

  #127, 128

  Fast diskussionen gick ju vidare och det visade sig att havsnivån verkligen var högre än nu under mitten av Holocen. Så varför bråka om pixlarna i dessa Wikipedia-diagram, bäst-före-datumet på den diskussionen har passerats nu.

 130. JMH

  Per #127 och Thomas #128,

  tänker inte lägga mig diskussionen angående havsnivåer, referenser, diagram och dyl. men i det där diagrammet (http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Holocene_Sea_Level_png) ser det ju ut som om det svarta strecket (vad det nu ska vara, medelvärde?) är godtyckligt inritat med några raka streck lite på måfå, eller med ögonmått. Ser inte så trovärdigt ut i mina ögon iaf.

  Global Warming Art, är det nått att lita på det…?

 131. Thomas #128,

  Det svar du fick från NOAA tyder på en viss slapphet:

  ”You’re right, the graph is misleading. I don’t know its original source, but it is probably derived from a location with some tectonic or glacial uplift. I will have to do some digging, perhaps find a more globally representative figure. ”

  Idag kl 14:45 såg den aktuella sidan fortfarande ut som förut:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clisci100k.html#sea

  De som ansvarar för detta på NOAA borde kunna uppdatera sidan med att diagrammet är missvisande och att de snarast kommer att ändra detta. Men de hade de alltså ännu inte gjort 14:45 idag, så pass länge efter att de uppmärksammats på saken. Hur svårt kan det vara att göra en sådan enkel uppdatering?

  Dessutom hur svårt kan det vara att hitta ”a more globally representative figure” om de på NOAA som arbetar med detta har läst vad som står i FNs klimatpanels IPCCs rapport WG1 AR5 om saken. Det finns ju ett diagram där, se diagram (f) som vi diskuterat så mycket ovan:
  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_Fig5-17.jpg

  Jag måste säga att jag verkligen undrar vad som ligger bakom fördröjningen vid NOAA. Kan det vara så att NOAAs egna experter på detta område inte är så övertygade om det som IPCC redovisar som sanningen om havsnivån under Holocen?

 132. JMH #130,

  ”Global Warming Art, är det nått att lita på det…?”

  Jag skulle nog se det mer som konstverk än som vetenskap. Om det hade varit avsett som diagram från seriöst vetenskapligt arbete så hade man nog inte använt ordet ”art” och man skulle ha varit mycket noga med att beskriva hur man kommit fram till sina diagram. Jag har i alla fall inte hittat någon beskrivning av hur kurvan i diagrammet har tagits fram.

 133. JMH

  Pehr (stavade fel tidigare, sorry, men du är väl van) #132

  Jo, så tänkte jag också…

  Men det är iaf ett fint diagram att vila ögonen på…

 134. Thomas P

  Pehr #131 Säkert är sådana här websidor inte NOAA:s förstaprioritering, om du nu vill kalla det för oseriöst. Jag gissar att de inte har extra anslag för sådan verksamhet utan att det sker på ledig tid.

  Forskarna på NOAA har säkert egna uppfattningar och vill inte bara rakt av kopiera IPCC. Själv skulle jag tyckt det varit mer oseriöst om de gjort som du velat och bara slängt upp en ny graf omedelbart utan att hunnit fundera på hur bra den var. De kunde ju provat och gå till wikipedia och ta grafen därifrån 🙂

  P.S. Hur lång tid har det gått nu sedan er blogg gjordes om och era ”vetenskapliga” sidor försvann? Känns lite oseriöst att det går månad efter månad utan att ni kan fixa något så enkelt 🙂

 135. Thomas #134,

  Du behagar spekulera om hur verksamheten på NOAA är organiserad 😉

  Jag har en annan spekulation. Det svar som du fick från NOAA var egentligen bara en artig omskrivning med undermeningen att du inte skall tro att vi kommer att ändra något bara för att du inte gillar det 😉

  Om de låter webbsidan stå kvar oförändrad så kanske min spekulation var riktig.

  Skämt åsido så uppfattar jag det som att vi till stor del ger uttryck för samma andemening, nämligen att forskarna vid NOAA är tveksamma till att omfamna IPCCs version utan vidare. De skall bli intressant att se hur de kommer att andra på sidan, eller vad de nu kommer att göra, om de som sagt kommer att göra något överhuvudtaget.