Att tala med troende

”Vi”, d.v.s. vi som inte tror på en av människan orsakad katastrofal global uppvärmning, vet alla att vi har en i det närmaste omöjlig uppgift, åtminstone så länge som vi talar svenska, i andra länder är läget inte fullt lika hopplöst.

Som Jacob Nordangård så lysande beskrev situationen häromdagen, så är det allra svårast att få dem som ser sig själva som intellektuella att inse att de blivit lurade. Bland dessa finns det dels dem som har tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper för att kunna förstå hur växthuseffekten faktiskt fungerar, och som skulle kunna sätta sig in i frågan på riktigt, men som nöjer sig med att ”de har förstått”. Där har vi exempelvis våra kollegor på naturvetenskapliga fakulteter landet runt, men också lärare (på gymnasier eller i grundskolan) i naturvetenskapliga ämnen och inte minst civilingenjörer i stora eller små företag.

En annan grupp är alla dem som har en högskoleutbildning, men vars naturvetenskapliga kunskaper i bästa fall ligger på grundskolenivå. Bland dessa finns tyvärr merparten av våra journalister och även de allra flesta heltidspolitiker. För dem är 97%-argumentet helt tillräckligt. Eftersom de vet att de ändå inte skulle förstå våra ”vetenskapliga argument”, så blir deras svar på alla försök att ge en alternativ beskrivning av det vetenskapliga läget, att 97% av forskarna kan inte ha fel. Allt annat ses som konspirationsteorier.

Tyvärr är vi också så pass få att många aldrig träffat en ”upplyst skeptiker”. En del är naturligtvis allmänt skeptiska av sig själva men då beror det ofta på att de har en allmän misstro mot ”etablissemanget”, medan vi som är skeptiska därför att vi faktiskt tror oss veta saker som andra inte vet, tyvärr ännu så länge är ganska få.

När vi möter nya människor så handlar det ofta snarare om att vi måste bevisa att det inte är vi som är galna. Nedan följer några av de argument som jag brukar ta till.

Mina huvudargument är:

 1. Koldioxiden är en färglös, luktlös och ogiftig gas, som inte kan påverka vädret.
 2. Den enda effekt som koldioxiden kan ha när det gäller jordens klimat är att den kan ha bidragit till en viss uppvärmning – hur mycket är en öppen fråga.
 3. Koldioxiden är nödvändig för växternas fotosyntes och är förmodligen en bidragande orsak till att jorden blivit grönare de senaste decennierna. Anledningen till detta är främst att med en högre koldioxidhalt så tål växterna torka bättre.
 4. Eftersom uppvärmningen tagit en paus på åtminstone 17 år så är koldioxidens roll i uppvärmningen under 1900-talet förmodligen överdriven.
 5. Lokala eller regionala klimatförändringar har alltid förekommit och beror inte på koldioxiden.

När det sedan gäller olika motargument så finns det väl tre argument som brukar anföras. De är ”smältande isar”, stigande havsnivåer och ”mer extremväder” såsom stormar och värmeböljor.

När det gäller isarna så börjar jag alltid med att göra distinktionen mellan havsis och landis. När jag pratar om havsisen så brukar jag börja med att påpeka att mängden havsis på jorden är nästan konstant. I Arktis fryser det från mitten av september till mitten av mars och smälter under den andra halvan, när det istället fryser i Antarktis.

Dessutom är det så att medan istäcket i Arktis minskat under senare år så har det istället ökat i Antarktis. Sist men inte minst så påverkas inte havsnivåerna av mängden havsis.

När det sedan gäller landis så finns 90% i Antarktis och av resten finns 90% på Grönland. Dessa landisar har funnits åtminstone den senaste årmiljonen och har överlevt mellanistider som varit varmare än vår nuvarande. De kommer inte att smälta innan nästa istid kommer. Smältande isar kommer inte att bidra med mer än kanske en millimeter om året till stigande havsnivåer.

Som svar på invändningar om stigande havsnivåer så brukar jag i första hand anföra att medan ”geologisk hastighet” handlar om centimeter per år så handlar havsnivåförändringar om millimeter per år. Eftersom landet sällan ligger helt stilla så spelar förändrade ”landnivåer” på de flesta håll större roll än havsnivåförändringar.

Och till sist – extremväder. Där brukar jag ofta nämna min upplevelse av djurlivet i Afrika. Det jag påpekar är att mängden djur bestäms av den ”begränsande delen av året”. I Afrika handlar det om att överleva torrperioder och ”hos oss” om att överleva vintern.

Den som upplevt djurlivet på en afrikansk savann förstår då vad jag menar när jag påstår att kyla är ett värre problem än värme och torka. Det bör också påpekas att rent teoretiskt innebär ett varmare klimat med mindre temperaturskillnader färre och svagare stormar.

Jag tror inte att det är särskilt ofta som jag omvänt någon troende, men de flesta jag har talat med har åtminstone insett att man kan vara skeptisk och ändå vara en vettig person.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Undrar om det är frånvaron av annan religion i Sverige i kombination med ett stort naturintresse som är orsaken till att särskilt många svenskar blivit omvända till naturreligionen? Tidigare hörde visst denna religion huvudsakligen hemma bland vissa stammar i Afrika.

 2. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det stöp redan på första punkten Sten! Koldioxid är en av våra viktigaste växthusgaser, som i högsta grad påverkar vädret. Utan denna gas i atmosfären vore temperaturförhållandena helt omöjliga att klara för livet på jorden.

  Nu har halten CO2 p.g.a. fossil förbränning ökat från 280 ppm till 400 ppm, vilket inte bara enligt vetenskapen, utan även logiskt sett har en betydande inverkan på temperaturen i det långa perspektivet, eftersom utstrålningen bromsas av CO2.

 3. Björn-Ola J

  De flesta jag pratar klimat med rycker på axlarna och verkar inte bry sig särskilt.

  Jag är förresten gymnasieingenjör av den gamla skolan.
  Kan det vara orsaken till att jag hade lätt att bli skeptiker?
  Inte tillräckligt intellektuell och därför hade lättare att släppa prestigen och gå från troende till att bli skeptiker?
  Nja, jag tror att den största orsaken var att jag ville att katastrofscenarierna inte var sanna och därför är lättare mottaglig för argument mot AGW.
  Det får man nog hålla i bakhuvudet. Jag tror att alla, från båda sidor, lätt kan sila bort information och argument utiftån en grundinställning man har.
  Så när jag väl upptäckte att AGW var ifrågasatt, så lapade jag i mig argumenten emot AGW.
  Problemet var att få reda på detta eftersom kritikan mot AGW förtigs i media.
  De troende kan vi nog inte påverka, men vi kanske kan väcka de som rycker på axlarna. Folk gillar i allmänhet inte att bli lurade, och de flesta vill kunna fortsätta att köra sina bilar. Vi får utgå ifrån att de politiker som kräver självspäkelse får svårt att vinna anhängare om folk ser att deras argument för detta är svaga. Där har vi en stor fördel när det gäller att vinna anhängare.

 4. Björn-Ola J

  #2
  Jag tycker att du ska fortsätta till punkt två och tre där han skriver om hur viktig koldioxiden är och sedan fortsätta till punkt fyra där koldioxidökningen sätts i relation till temperaturökningen.

 5. Kenneth Mikaelsson

  #4
  Förvänta dig inte under av en politiker för ty de gillar att idissla sina dogmer…. om och om igen…

  samt är sen unga år lärda att bara tänka andras tankar…

  Var får jag zombie känslan ifrån………

 6. Stig Moberg

  #2: Tumme upp 🙂 Jag tänkte direkt samma sak, det blev tokigt redan på första punkten, och då blir resten rätt ointressant. Alla dessa Uppsala-professorer, kan mitt gamla lärosäte få dåligt rykte p.g.a. av sånt här ?

 7. Mats G

  2
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”Nu har halten CO2 p.g.a. fossil förbränning ökat från 280 ppm till 400 ppm, vilket inte bara enligt vetenskapen, utan även logiskt sett har en betydande inverkan på temperaturen i det långa perspektivet, eftersom utstrålningen bromsas av CO2.”

  Jag misstänker att du kommer få en hel del mothugg på detta uttalande men jag kan väl börja.

  Jag hoppas du vet så har den global medeltemperaturen inte ökat de senaste 17 åren trots att fossil förbränning ökat från 280 ppm till 400 ppm. (Ursäkta att jag är tjatig men man verkar behöva hamra in denna kunskap).

  Dessutom är A:t i AGW mindre än en procent.

  Som jag ser det finns det ingen logik som förklarar att A:t skulle vara den drivande faktorn för klimatet. Jag skulle nog hävda att de som hävdar det saknar logik.

 8. Hayek

  Läste en intressant artikel om hur man ”omvänder” ”oliktänkande”. Tyvärr glömt var. Huvudbudskapet var dock att argumenterande och fakta inte fungerade. Man ska istället be motparten att beskriva sin bild av sin ståndpunkt. Ställ ledande frågor för att få veta på vad de baserar sin position och om de har några källor. Fråga också vad som skulle få dem att bli lite mer osäkra (inte ändra ståndpunkt helt). På detta sätt kan man långsamt så ett frö av osäkerhet och ändra motpartens världsbild. Rabblande av fakta ger tyvärr bara motsatt effekt, det cementerar deras ståndpunkt.

 9. Kenneth Mikaelsson

  #6
  Vilket rykte…. Uppsalainitiativet har väl fixat det för all evighet snacka om en hög idioter..

  Skulle nästan tro att du platsar där…. ELLER?

 10. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!

  Du tillhör ju den här problemgruppen vi identifierat. Dina påståenden ”som i högsta grad påverkar vädret” jaha ?? Vilket väder då och vilken nu märkbar utsträckning då? Vad är det du påstår dig veta som jag då missat?

  ”utan även logiskt sett har en betydande inverkan på temperaturen ” Var hittar du stöd för detta påstående i observationer ? Sen vet e fasen om du är rätt person att tala om ”logik” överhuvudtaget. Du kan om nåt år istället hålla föredrag om hur svårt det är att leva utan. Logiken talar ju exakt tvärtemot vad du påstår och med stöd av observationer så slog Antarktis nytt trettioårigt utbredningsrekord, ingen global uppvärmning på tjugo år trots att vi under denna tid ”släppt ut” nästan en tredjedel av all mänsklig CO2 sedan 1750. Hur lyckas du bortse från observationer? Vad säger just … logiken om dessa motsägelser. Till slut så vägrar du då också ta till dig att det EXISTERAR INGEN TREND för något extremväder !

 11. Ingemar Nordin

  Stig Moberg #6,

  Jag utgår från att det var ett ganska medvetet val från Stens sida att skriva ”väder” snarare än ”klimat” eftersom han i (2) säger att CO2 kan påverka klimatet.

  Men det kanske var en detalj som du medvetet missat? Det kan ju i så fall ge ett dåligt rykte åt alla AGW-alarmister … 🙂

 12. Mats G

  Punkt 1.
  Utan CO2 så skulle detta vara en isplanet. Jag tror du får förklara hur du tänker.

 13. Bim

  Gunnar Kjelldagen # 2
  Vad jag vet har jordens medeltemperatur ökat med 0,74 grader sedan 1850 talet. Ungefär.
  Har du någon annan uppgift om detta , då skulle jag gärna vilja få veta detta. Jag vill ju inte springa runt och Juha om så viktig uppgift.
  Ser fram mot ett svar.

 14. Kenneth Mikaelsson

  #12

  VÄDER jag håller med Sten fullständigt att det inte påverkar VÄDER. däremot så har det inverkan på klimat observera skalan.. Av vad samtida forskning mer och mer visar är att effekten av CO2 avtar med mängden CO2…

 15. Bim

  Förlåt. Kjelldahl, naturligtvis.
  Padden gör lite som den vill ibland.
  Som sagt, jag ser verkligen fram mot ett svar.

 16. Kenneth Mikaelsson

  Tillägg till min tidigare kommentar.

  Vi har haft Istider med en betydligt högre halt CO2 i atmosfären så då är det bara att inse att än hur mycket värde ni lägger på CO2 som växthusgas så finns det en större drivkraft till klimatet..
  Stavas SOLEN……
  vill höra skratt salvorna om femtio år när de tar upp tvåtusentalets stora skräck för CO2….
  och om hur duperade den röd gröna rörelsen blev….

 17. lennart bengtsson

  Tyvärr får man nog acceptera att det är fruktlöst att övertyga en troende. En troendes föreställningsvärld är baserad på dogmer som per definition inte förutsättes eller rent av får förutsättas. Oftast är de harmlösa förutom i de fall då de troende får totalt inflytande som vi nu bl a ser i den extrema formen av islamism. Att bli halshuggen eller korsfäst för att man råkar vara kristen är ju ändå något som man måste ta på allvar.

  För svenskt vidkommande är problemet snarare att svenska politiker har för mycket inflytande och inte anser sig behöva förankra viktiga beslut hos den välutbildade, intelligenta och omdömesgilla delen av allmänheten vilket fått till följd att icke-genomtänkta beslut alltför lätt kan fattas. Delvis absurda och förvirrade uppfattningar om väder och klimat samt fördomar om kärnkraft leder till irrationella beslut när det gäller landets energiförsörjning, grov okunnighet, fördomar och medveten populism förhindrar tillämpning av modern genetisk forskning och en fullständigt okontrollerad och tabuiserad invandring är på väg att rasera såväl ekonomi som social struktur.

  På kort sikt finns tyvärr ingen lösning men ett första steg skulle vara att börja förbereda en omfattande statsreform ledande till en annan maktstruktur av ett slag som mer kanske påminner om USA eller Tyskland med en mer balanserad och distribuerad maktstruktur än vad som finns i Sverige. Detta skulle kanske skapa mer utrymme för kompetenta och kunniga personer med politiskt oberoende utanför en verkställande ”regering” sannolikt ledande till mer genomtänkta och förnuftiga beslut. Vi hade detta under lång tid med en första kammare som i viss mån hade en dylik funktion.

  Alla mer eller mindre förryckta uppfattningar om väder och klimat kan vi på kort sikt inte göra mycket åt. Bortsett från diverse kostnader har det ingen betydelse då vi inte kan göra mycket åt de globala utsläppen och dessutom är de för svenskt vidkommande ändå genomgående positiva.

 18. Mats G

  14
  Kenneth Mikaelsson
  Klimatet påverkar vädret i högsta grad. Däremot så påverkar inte vädret klimatet.

 19. Ann LH

  Björn-Ola J. – resultaten av att försöka tala med dvs få en diskussion med Gunnar Kj. är skolexempel på att tala med troende, för döva öron eller vilket uttryck man föredrar.
  Se tex det senaste praktexemplet på detta i Norrtälje Tidning under debatt där han försökte förgöra SDs klimatpolitik. Det förintande slaget kom ju lite senare när Josef Fransson till slut fick sin klimatpolitiska artikel publicerad, vilket avhandlats i annan tråd här.

 20. Guy

  Hayek 2014/08/17 kl. 09:38

  Jag tror Hayek har helt rätt. Det som stöder min uppfattning är Gunnar K:s kommentarer, som blivit skarpare och mera alarmistiska med tiden. Ju mera fakta han matas med desto mer stänger han av öronen och hjärnan

 21. Kenneth Mikaelsson

  #17 Mats

  Vad jag menar är om vi tar bort CO2 från atmosfären så lär vi märka det..
  kontra späder vi på atmosfären med 300ppm så märker vi knappast av det…
  SKALAN..

 22. Slabadang

  I valet mellan Josef F och Gunnar Kj!

  Så blir det inte så svårt. Att välja mellan en person som är både seriös självständig och modig och en som inte ens klarar av att papegoja vad hans eget FORES (Centerns håll i dig nu THINK- tank) säger och inte kan stava till någon av de egenskaper som bärs av Josef. Med hjälp av klimatpolitiska plattityder läppfladdrar Gunnar hej vilt och hänvisar till sitt politiskt söndermöglade IPCC till stöd för plattityderna. När man lever på lögner blir sanningen farlig.

 23. jan

  20. ”Vad jag menar är om vi tar bort CO2 från atmosfären så lär vi märka det…”
  NEJ, vi lär INTE märka det för då är vi döda (gäller även djuren), dessutom ingen växtlighet
  Du vet det här med ”livets gas”….

 24. Kenneth Mikaelsson

  Kommentaren borttagen

 25. Sailor

  Hayek 2014/08/17 kl. 09:38

  Combatting Cult Mind Control av Steven Hassan är kanske boken eller författaren. Han skriver mycket likt om att använda frågor. Också det att fakta ofta inte hjälper folk att ändra sina dogmer.
  Han skriver mest om och hjälpa människor att lämna skadliga sekter (har hjälpt mig), men det finns mycket att hämta när det gäller att få andra se sina föreställningar i nytt ljus. Också bra frågor att ställa sig själv för kontroll att man inte själv blir indoktrinerad eller tror på dogmer baserat på känslor, personlig vinning och inte de fakta vi har.
  http://www.freedomofmind.com

 26. Peter Stilbs

  Tyvärr är det ju en hel del mycket välutbildade personer som inte förstår vad ”klimatfrågan” handlar om. Jag har visserligen många professorskollegor i naturvetenskapliga ämnen som förstår – en stor grupp verkar trots allt vilja tycka ”klimatforskarna (läs IPCC i Summary for policymakers-form) vet bäst” – och vissa missar målet helt.

  Jag har berättat tidigare här om den kanske mest framstående inom mina närliggande områden – som ägnade veckor åt att själv härleda relevanta ekvationer för strålningbalans och leta upp IR-spektra etc – efter ca 10 sidors utredande kom han fram till att ”växthuseffekten existerar” (implicerande att mer CO2 ger mer uppvärmning) – dvs det fanns inget mer att diskutera, och saken var utagerad för hans del.

  Ridå.

 27. Lars Cornell

  Helt OT, men just nu har Jylland negativt elpris, – 12 öre per kWh. Ack ja,
  nog pressar vindkraften priset alltid. Lönsamheten formligen blåser bort.

 28. Peter Stilbs

  Här har vi en typisk troende – MP’s Schlyter – som svar på Josef Fransson’s debattartikel förra veckan

  http://nyheter24.se/debatt/775144-det-mest-solidariska-ar-att-vi-gar-i-taten-mot-klimatforandringarna

 29. tty

  Peter Stilbs #26

  ”Tyvärr är det ju en hel del mycket välutbildade personer som inte förstår vad ”klimatfrågan” handlar om.”

  Som Boileau sa: ”utbildning kan göra den okunnige kunnig, men inte den dumme klok”

 30. tty

  Peter Stilbs #26

  ”Tyvärr är det ju en hel del mycket välutbildade personer som inte förstår vad ”klimatfrågan” handlar om.”

  Som Boileau sa: ”utbildning kan göra den okunnige kunnig, men inte den dumme klok”

 31. Mats G

  #28
  Man slutar aldrig att förundras. Först skriver han att Fransson tar upp de vanligaste myterna från skeptiker och sedan ger han honom rätt. xD.

  Sedan något om stigande vattennivåer i kommande sekel.

  Sedan att det är en bra idé att minska BNP och vi skall jobba mindre.

  Sedan solidaritet. Det ordet har jag blivit allergisk emot för att det har missbrukats så länge jag kan minnas. I 100 fall 100 så hamnar jag på fel sida av solidaritet. Av någon anledning skall jag alltid bidra.

  Ser fram emot replik. Som jag ser det är det skott mot öppet mål.

 32. Karlsson

  Klimat har funnits i drygt 4,5 miljarder år. Det är ett naturligt tillstånd som förstås varierat och påverkas av faktorer som ligger utanför mänsklig påverkan. Vad är det som gör att vi människor sedan drygt 100 år kan styra över klimatet?

  Om man tror sig kunna styra över klimatet – vilket klimat är det rätta? Vilket klimat ska vi ha?

 33. Rob

  Nu hädar jag väl: Ert Mantra att höjda koldioxidhalter är bra för växtligheten och därmed livsmedelsproduktionen ser ut att vara en myt i och med att näringsinnehållet i skördarna minskar:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/mat-riskerar-forlora-naring_3812872.svd

 34. Helge

  Värsta med klimatfrågan är att det tar bort fokus från alla reella problem. Oerhörda pengar och kvalificerad tid går åt till en fråga som vi vet för lite om men med den kunskap vi har idag inte är något alarmerande. Däremot finns det mängder av miljö och andra samhällsproblem som är högst reella men som det inte pratas om.

  Så om det finns en avsikt med klimatfrågan så är det nog i första hand för att få bort fokus från andra viktiga frågor. Och det har man verkligen lyckats med i Sverige.

 35. Helge

  #33 Rob 2014/08/17 kl. 14:37

  Förmodligen är det så, det gäller nästan all växtförädling som prioriterar volym också.

  Förädlade råvaror idag har betydligt mindre näringsinnehåll än för 50 år sen, rätt över.

  En tanke är att det går att motverka delvis genom att använda äldre sorter och att gödsla åkrarna med mineraler av lämplig typ för åkermarken i fråga.

 36. Kenneth Mikaelsson

  #33

  Jepp…

  samt att det du pekar på inte har det ringaste att göra med CO2
  utan har med spårämnen och gödsel i marken att göra.samt hyr mycket gröda som produceras per areal..

 37. Kenneth Mikaelsson

  http://www.csiro.au/Portals/Media/Deserts-greening-from-rising-CO2.aspx
  https://www.youtube.com/watch?v=27XbnyWC5WM&feature=share&list=UUj3D4jZERL6BFVk56BTvATQ&index=3
  http://www.thegwpf.org/rising-co2-level-greening-planet-earth-study/

  Bättre att alla har nåt att äta eller hur…

 38. Jimmy

  Jag har slutat att diskutera klimatfrågan. Jag är ingen klimatexpert men jag försöker bilda mig en egen uppfattning genom att bl.a. läsa här på KU.
  Det blir för jobbigt att diskutera med någon som inte ens vet hur mycket CO2 det finns i atmosfären men som trots detta ifrågasätter mina argument.
  – Jaha, men vem är du som tycker annorlunda än 97 % av klimatforskarna, får man höra.
  Det är som att prata med mitt 5- åriga barnbarn. När jag sa till henne en gång att jag tror att stjärnor är solar fast de är så långt borta så att de bara syns som prickar på himmelen.
  – Det tror INTE jag, svarar hon, och himlar med ögonen. Du är så tokig! Stjärnor är stjärnor.

 39. Många på mitt jobb vet att jag är klimathotsskeptiker. Det intressanta är att med tiden tycks de mer och mer hålla med mig trots att jag själv inte tar upp frågan där. Jag får chat och mail med länker etc.

  Sedan gör jag ju mina försök att nå fram på ex VoFs forum men de verkar mer eller mindre vara kapade av UI. Jag citerar IPCC och de kontrar med bloggar. Intressat i sig på ett vis. Men de flesta där är knappast öppna för en mer seriös diskussion. Undantag finns givetvis.

  Så länge som jag fick vara kvar på Föräldravrålets sida så möttes jag bara av fullständigt oförstånd för att sakernas tillstånd inte är så illa som många av dem tycktes tro.

 40. Gunnar Kjelldahl, Stig Moberg och signaturen Rob,
  denna blogg fungerar som ni säkert noterat som ett ”andningshål för klimatskeptiker”, men utan er och några till så skulle det ju inte bli någon debatt på KU. Till Gunnar och Stig vill jag bara be er observera det som Ingemar Nordin påpekade att i den första punkten talade jag om väder – inte om klimat. Om någon av er kan tala om för mig hur koldioxiden påverkar vädret så kommer jag att läsa det med stort intresse.

  Till Rob kan jag bara säga att det har roat mig länge. För dem som tror att mänsklighetens överlevnad hotas av vår användning av fossila bränslen så får koldioxiden inte ha några positiva effekter. Nu råkar det ”tyvärr vara så” att växter gillar koldioxid och därför växer bättre. Aj, aj, aj – folk får inte tro att koldioxid kan ha något gott med sig.

  ”Haha, så fort som det växer bättre så blir det lite mindre proteiner och lite mindre mineraler. Om vi betonar det, så kanske vi kan förhindra att allt för många inser att det faktiskt finns något gott med koldioxiden. Vi försöker, alltid är det någon som går på det.”

  Men som ni kanske har sett tidigare på denna blogg så har jag vid upprepade tillfällen sökt någon som vågar slå vad med mig. Jag vill alltså slå vad om att

  ”innan detta årtionde är tillända så kommer vetenskapen att ha insett att om det verkligen är tack vare vår användning av fossilt kol som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid, så är det det bästa som mänskligheten gjort för livet på jorden”.

  Hittills har jag inte hittat någon som är beredd att så vad med mig. Eftersom ni uppenbarligen är övertygade om att koldioxiden är ett hot, så kanske någon av er är beredd att anta vadet.

  (Jag kan tillägga att jag är för gammal för att ge vetenskapen längre tid än detta årtionde att inse faktum, men jag tror att jag har en rimlig chans att vara med när nästa årtionde börjar.)

 41. L

  @17, Lennart Bengtsson,
  Du har fullständigt rätt i att svenska politiker har på tok för mycket makt utan det motsvarande krav på kunskap. Jag tror Moderaterna just har insett det när dom nu drar igång sin Stockholmskampanj om vad som skulle hända med en rödgrön regering. ”Poof” så har ett decenniums arbete raderats…

 42. Lars Cornell

  Mat är väl tre saker – minst.
  1) Energi, och det ökar med ökad koldioxidgödsling. Det kan väl ingen förneka?
  2) ”Näring” vad det ordet nu innebär, jag klarar inte av att reda ut det.
  3) Smak och upplevelse.
  Energin (mängden) i maten ökar med ökad koldioxidhalt, basta!
  Näringen ökar nog också, det vore ju märklig annars. Men kanske den inte ökar proportionellt med energin.
  Smak kanske inte ökar, men det kan man nog tillföra på andra sätt.

  Med det här vill jag ge mer allsidighet år debatten om koldioxidgödslingens för och nackdelar.

 43. Lars Karlsson

  ” Jaha, men vem är du som tycker annorlunda än 97 % av klimatforskarna”

  Jag brukar svara , jo 97 % av de som lever på problemet tror på problemet .

 44. Håkan Bergman

  Lars C. #42
  Tror inte man märker nån skillnad på biffen, för kon är det mycket gräs som gäller om det ska bli några biffar.

 45. Mats G

  40
  Sten Kaijser
  ”Om någon av er kan tala om för mig hur koldioxiden påverkar vädret så kommer jag att läsa det med stort intresse.”

  Jag vet inte om du tycker detta år intressant men så här tänker jag.
  CO2 påverkar klimatet. Klimatet påverkar vädret. Så CO2 påverkar vädret.

 46. Mats G

  Angående näring och CO2.
  Här är förresten länken till original storyn.
  http://news.nationalgeographic.com/news/2014/05/140507-crops-nutrition-climate-change-carbon-dioxide-science/

  Idag pumpas det in CO2 i växthus för att öka tillväxten.
  Så jag misstänker att alla här har ätit en tomat eller jordgubbe som är CO2 dopad.

  Lite mer smaklös är väl mitt omdöme.

  Tillbaka till artikeln.
  Olika grödor reagerar olika på mer CO2. Soja exempelvis har liten eller ingen påverkan utom att de växer mer.
  Det som jag tyckte var mest intressant med det hela är att forskarna föreslår anpassning av grödorna så att de inte tappar i näring. De förslår inte att vi skall ställa om hela samhällets energisystem.

 47. tty

  Lars Karlsson #43

  ” Jaha, men vem är du som tycker annorlunda än 97 % av klimatforskarna”

  Jag brukar svara med en motfråga ”Vet du hur många vetenskapsmän den där siffran 97% egentligen bygger på?”

  Det vet vederbörande aldrig. Mitt svar blir:
  ”Sjuttiosju stycken, ja det vill säga egentligen var det sjuttionio, för det finns ett elementärt räknefel i undersökningen”

 48. tty

  ”Så jag misstänker att alla här har ätit en tomat eller jordgubbe som är CO2 dopad.”

  Inte bara tomater och jordgubbar. Jag känner en av Sveriges större gurkodlare. Där är CO2 halten ca 1000-1500 ppm i växthusen. Odlingen sker helt utan bekämpningsmedel och saltgurkorna är de godaste jag någonsin ätit.

 49. Hej Mats G,
  jag som hade hoppats att någon skulle kunna komma med en effekt av koldioxiden som meteorologerna skulle ha kunnat ta med i sina beräkningar när de gör sina väderprognoser. 🙂
  Men, skämt åsido som brukar ju klimatet definieras som medelvärdet av vädret över en 30-årsperiod. Även om det på grund av en ökning av koldioxidhalten skulle bli en temperaturökning av 0,2 grader över en 30 års-period så är detta knappast något som påverkar vädret från dag till dag.

 50. Björn-Ola J

  Man förstår att politiker har det jobbigt.
  Tänk att inte kunna säga hur det egentligen är och vad som egentligen behövs i PK-Sverige.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article19373405.ab
  Synd att Herman inte vågade ta upp klimatfrågan som ett exempel, men det var väl en för stor mina att trampa på även för honom.

 51. Jan-Åke

  De fem argumenten i diskussioner med troende är bra..ett sjätte kunde vara att koldioxid utgör ynka 0, 038 % av atmosfären(troposfären) ,0, 01 % är antropogent koldioxid varav Sverige står för en promille.Har jag räknat rätt nu så handlar den Svenska omställningen om åtgärder inom en TIONDELS MILJONDEL av troposfärens totala sammansättning…..

 52. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #50,

  Det handlar väl om att få politiker vågar gå emot journalistpartiet som ju styr landet 🙂

 53. Åke N

  Ett inlägg som inte är helt främmande för denna tråd, tyvärr 50 min. långt, men tycker jag väl värt att lyssna på:
  http://arkiv.radio24syv.dk/video/10082463/danmarks-rost-23-07-2014

 54. L

  @51, ja det är pyttesmå tal och jag tror det var Björn Lomborg som räknade ut att alla våra ansträngningar skulle förskjuta den globala uppvärmningen med ungefär fem minuter vid nästa sekelskifte…

  Det är alltså såna proportioner och ändå står våra politiker och kråmar sig över hur duktiga vi ska vara i ”klimatarbetet”. För det första pratar dom om en hypotes som ingen kan bekräfta och för det andra om åtgärder som är fullständigt meningslösa oavsett om hypotesen stämmer eller inte. Arma land.

 55. Olav Gjeltn

  Om 0,7 graders förändring av en globala tempeaturen på 150 år är onormalt – vad är då nomalt??
  För mig vore det verkligen onormalt, på gränsen till å bli mörkrädd, om den globala genomsnittstemperaturen skulle visa sig vara något absolut konstant och oberoende på om vissa väderstationer läggs ner och andra tillkommer.
  Skulle någon uttrycka sig på andra områden som som de gör i klimatsammanhang skulle de omedelbart bli idiotförklarade – det kan vi väl alla hålla med om?

 56. Kenneth Mikaelsson

  Mats G

  https://www.youtube.com/watch?v=S-nsU_DaIZE

  så du tycker detta är fel????

 57. Kenneth Mikaelsson

  Olav

  har du kollat in på denna i veckan

  http://stevengoddard.wordpress.com/

 58. Mats G

  56
  Kenneth Mikaelsson

  Nej.

 59. AOH

  50 # Björn – Ola J

  Ursäkta. Jag borde ha läst din inlaga av Herman Lindqvist innan jag lade samma link i tråden ” Hur hållbart är det att tala om hållbar utveckling”

  Men det skadar inte att inlagan omnämns ”DUBBELT” 🙂

 60. Mats G

  49
  Sten Kaijser

  Det innebär att argument nummer ett borde vara mer typ

  CO2 påverkar vädret så lite att det inte märks.

  och det innebär att ditt inledande argument är fel.

 61. Käre Mats G,

  jag står för vad jag skrev i punkt 1

 62. Guy

  Sten K

  Jag är benägen att hålla med Mats G. Om CO2 påverkar klimatet i märkbar/ mätbar utsträckning kommer det i förlängningen att inverka på vädret skulle jag tro.

 63. Lite hårklyverier …

  Säg att CO2 påverkar klimatet, tex som IPCC förmodar (gissar) med globalt ~0.4 °C extra numera. Men väder är alltid lokalt, och väder varierar våldsamt mycket (mer) (på alla tidsskalor där man fortf kan prata om väder). Dvs en ändring (globalt) som över lånmga tidsperioder lokalt ger < 1 °C är omöjlig att detektera i ngt väder.

  (Annat än om man semantiskt försöker konstruerar att 'klimat' ju är medelvärde av 'väder'. På samma sätt som i en tidigare tråd där ngn försökte med att 'lokalt' visst påverkas av 'globalt' eftersom det räknas med i medelvärdet)

 64. Helge

  Angående näring i växter. Gödsla med basalt (=mineraler) så blir växterna nyttigare.

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/harar-upptackte-superkal

 65. Mats G

  Det är med viss tveksamhet jag går vidare med mitt resonemang. Är man gäst så är det ofint att ge sig på värden.

  Men Iom att Sten ger råd hur man skall argumentera och det visar sig att argumentationen är ologisk så öppnar man upp sig för en rejäl hästspark. Vi märkte ganska snabbt att attackerna kom just där på den svaga punkten. Sten himself kanske kan parera detta men andra kanske har svårare.

  I praktiken som har påpekats så spelar skillnaden mellan liten och ingen ingen roll i det sammanhanget vi diskuterar.
  Men logisk och kanske teoretiskt abstrakt så spelar det en stor roll. Det ena är fel och det andra är rätt.

  Jag vet att jag har slarvat med argumentationen här men när jag får klart för mig tillstånden så är jag tillräckligt prestigelös så jag backar.

  Och jag vill bara påminna att tråden handlar om att tala med troende. det borde ju ge någon form av tankeställare.