Klimatdagar på södra Gotland

isbjörnpåflak 2
Illustration från mitt föredrag och tidningsrubrik
Jag har en permanent utställning på Vamlingbo Prästgård på södra Gotland där jag visar min konst på Museum Lars Jonsson. Varje år sedan 8 år tillbaka arrangerar jag i samarbete med Naturum Gotland och Forum Östersjön vad vi kallar Linnédagar. Inriktningen har varierat men följer oftast ett aktuellt tema inom natur eller kultur, som t.ex 300-års jubiléet av Linnés födelse och Darwinjubiléet 2009. I år var temat klimatet som ju intresserat mig under flera år. Vi brukar bjuda in tre föredragshållare som talar varsin dag och det hela avslutas med en paneldebatt eller miniseminarium där någon ytterligare bjuds in och jag själv brukar deltaga under ledning av en speciellt inbjuden moderator. Naturum´s  ansvariga från Länsstyrelsen ansåg att det var rimligt att två av dagarna skulle vikas åt de som förespråkade IPCC´s linje och en dag skulle vikas åt någon mer skeptisk föreläsare (eftersom vi är så få). Jag hade för avsikt att tala själv men bjöd även in Sven Börjesson från P1-redaktionen i Växsjö. Naturum bjöd in Stefan Edman och Pär Holmgren. Sven aviserade att ekoredaktionen helst inte ser att journalister deltar i debatter varför han avsåg att enbart föreläsa. Därför bjöd jag också in Christian Hjort som är docent i kvartärgeologi vid Lunds Universitet och som har bred erfarenhet av glaciologi. Moderator till den avlutande debatten var Allan Larsson, som kanske är mest känd som före detta finansminisiter, men som fortfrande har haft en rad viktiga förtroendeuppdrag, han har bl.a just avslutat en period som ordförande för Lunds Universitet. Han är för närvarande aktiv inom Global Utmaning som har klimatet som en av tre huvudfrågor. Där är han programchef för Global Utmanings klimatområde.
När jag aktivt började engagera mig i klimatdebatten kände jag ett starkt behov av att försöka nå en dialog mellan olika åsikter. Debatten har väl mest liknat ett skyttevärnskrig och ingendera av parterna är väl oskyldiga till detta. Jag vet inte om debattklimatet blivit bättre, men i alla händelser så verkar det vara lättare att kalla sig skeptiker idag än för fem år sedan. Min förhoppning var därför att vi skulle kunna lyssna till varandra och föra en sansad dialog om vad som är sant och vad som är myt inom klimatdebatten. Framförallt ville jag inte arrangera ett seminarium som inte hade som syfte att chavottera motståndarsidan utan hoppades på att deltagare så väl som debattörer skulle tycka att ett samtal om klimatfrågan med olika åsikter ledde frågan framåt. Sedan vad framåt är kan väl var och en tolka som den vill.
Stefan Edman började på fredagen under rubriken Tjugo år efter Riokonferensen, går världen åt rätt håll? Stefan är en god föreläsare och pratade under 50 minuter direkt utan manus och bilder, men fångade sin publik. Han har ett positivt budskap och gjorde en lista på vad som är fel och en gladlista, saker som har blivit bättre. När han satte rubriken hade han kanske hoppats på mer av Riokonferensen. Han rörde sig över flera stora områden med energi, biologisk mångfald och teknikutveckling. Det blev väldigt lite av alarmism men han underströk att han anser att klimatförändringarna är orsakade av människan men att det är ett av flera globala problem som vi står inför.
På lördagen talade först Sven Börjesson under rubriken ”Klimatfrågan ur ett journalistsikt perspektiv- erfarenheter och tankar efter att som journalist i mer än 20 år följt klimatfrågan”. Sven Börjesson borde ha stora journalistpriset som den enda som granskar klimatvetenskapen i form av en undersökande journalist. Han är som journalist noga med att påpeka att han inte har några egna åsikter i själva sakfrågan men är tydlig med att det som presenteras i media och i sammanfattningarna för politiker sällan stämmer med den vetenskap som presenteras i t.ex. The Physical Science Basis (IPPC AR4 WG 1). Han har i några radioprogram under 2009 redogjort för sina erfarenheter och bl.a. intervjuat flera aktiva forskare. Vi kommer alla ihåg den famösa bilden av ett gult och rött Antarktis under rubriken ”Temperaturen stiger i Antarktis” som blev en världsnyhet efter en artikel med Eric Steig i Nature i januari 2009. Sven ringde upp påpekade att den kurva som han publicerat i Nature, vilken tecknar en temperaturhöjning fram till 70-talet och därefter planat ut helt redan redovisades i TAR, och han undrade hur det kunde bli en världsnyhet och hur det kunde rubriceras att Antarktis värms upp? Han svarade att pressen insisterade på att skriva så. Börjesson lotsade fram Steig genom TAR och visade honom den aktuella grafen vilken han uppenbarligen inte kände till. Börjessons kunskap om vad som verkligen står i alla IPCC rapporter är enastående och han är antagligen den enda svensk som läst alla rapporter från pärm till pärm. Jag minns själv programmet där Steig i en intervju just erkänner att Antarktis inte värmts de senaste 30 åren. Det är förbluffande hur detta kunde kablas ut som en nyhet – dvs att inget har hänt på 30 år och nyheten är 9 år gammal. Nästan ännu mer anmärkningsvärt är att Börjesson genom att läsa AR4 noggrant upptäckt att den graf som visas i kapitel 9.2.2.2 Aerosol Scattering and Cloud Feedback in Models and Observations visar på att den utgående långvågiga solstrålningen ligger lägre än modellerna på ca 2W/m2 under nittiotalet, dvs den period då vi såg mest uppvärmning. Vad den visar är att mer av solens strålar har träffat jorden och skulle unna vara en förklaring till den ökade temperaturen, dvs mindre höga moln.
figure 9 3 l
Grafen visar den uppmätta reflekterade kortvågiga solinstrålningen i svart ( ju lägre värde desto mer solstrålning träffar jordytan) jämförd med olika modellberäkningar (färger). Man ser att atmosfären släpper igenom mer sol från ca 1988 med avbrott för Pinatubo utbrottet 1991 (IPPC AR4).
Efter att det mesta uppmärksamheten från Köpenhamnsdebaclet och Climategate blåst över ringde Börjesson upp en av huvudförfattarna till aktuella kapitlet som innehåller just den grafen Joyce E. Penner. Hon är atmosfärfysiker och kommer att vara review editor för kapitel 8 i nästa rapport. Börjesson påpekar att den ökade solinstrålningen skulle kunna vara en viktig orsak till uppvärmningen under 90-talet. Hon svarar ärligt och förvånansvärt  direkt att – ja, det skulle den kunna vara. Börjesson fortsätter och frågar, det verkar som om den t.o.m. är en viktigare faktor än CO2, och Penner svarar – ja, det verkar så, det är därför hela detta område är så intressant. Jag hörde aldrig originalprogrammet men egentligen så måste varje person som hör detta undra hur hela denna alarmism uppkommit. Börjesson har svar på detta också, eller snarare att möjligt svar. Det var Maurice Strong ordförande Rio 1992 och Susanna Agnelli (syster till italiensk finansman, finansierade ROM-klubben) som i en skrivelse som föregick bildandet av IPCC att ”Växthuseffekten som en möjlighet likaväl som en utmaning. Den tillhandahåller en viktig anledning att implementera strategier för en hållbar utveckling”. Klimatfrågan sågs som en hävstång för att få till en mer hållbar utveckling, d.v.s. målet helgar medlen.
Jag berättade i mitt föredrag som följde Börjessons om varför jag inte anser att Kejsarpingvinen eller Isbjörnen är hotad, argumenten har ni delvis hört förut varför jag inte upprepar dem igen. Men att det nyligen upptäckts via sattelitfotografier att det finns dubbelt så många Kejsarpingviner som man tidigare trott gör ju inte mina argument sämre. Även här kunde jag peka på att uppgiften att Kejsarpingvinerna minskade i en (jag upprepar en) koloni med närmare 50% i samband med ett influx av varmvatten i slutet av 70-talet redan publicerats i Science 2001. Dvs även detta blev en världsnyhet 2009, samma år som just den fågeln blev utsedd som Hollywoods mest populära stjärna, före både Clooney och Roberts – what a coinsidence – att den också var hotad av klimatet. Alla Hollywoods atjärnor ställer ju upp, och antagligen vet de lika mycket i frågan som Happy feet.
Pär Holmgren är ju välkänd om kanske mindre upphöjd hos TCS läsare än i övriga samhället. Han livnär sig nuförtiden som bekant på att föreläsa om klimatet, efter att i tjugo år arbetat för TV. Han fick t.ex. ett hedersdoktorat i Uppsala tidigare i år och han är en skicklig föreläsare. Rubriken han satt för sitt framträdande var ”Klimatet – ett av flera globala problem”, vilket jag fann positivt i bemärkelsen att han uppmärksammar även andra problem vilket han framhävde, och hans stora idol är Johan Rockström. Det är trots allt intressant att många klimatalarmister nuförtiden framhäver att klimatfråga är enbart ett av flera problem – det känns trots allt som om det har skett en kursändring här. De flesta känner till hans budskap, och jag skall inte upprepa detta. Han hade gjort vissa ändringar för att bemöta Sven Börjesson kritik dagen innan. För mig var hans bilder och diagram egentligen bara upprepningar av vad man hört flera gånger förut. Bland annat visade han IPCC liggande stapeldiagram med olika antropogena och naturliga ”forcings” vilket han ansåg vara sitt favoritdiagram. Uppgifterna som finns där ansåg han vara vedertagen fysik och inget man egentligen kan ifrågasätta.
Debatten under söndagen delades in i två delar: 1) vetenskapen och om IPCC, 2: om vad vi skall göra med problemet, dvs (oavsett om det är ett problem eller inte). Det hettade kanske inte till så värst mycket men lite adrenalin flöt till mot slutet. Stefan Edman avslutade med ett positivt budskap – solen kommer att lösa energiproblematiken, priserna på solceller har halverats och Tyskland är världsledande. Jag kunde inte annat än hålla med, kan man få ner priserna på solceller så ser jag inget fel i att använda denna energikälla. Bilden som Stefan tecknade upp gav lavendelkuddar till de i publiken som tror på de förnybara, Efteråt var jag tvungen att kolla hur konkurrenskraftig solelen är i Tysland – kanske det kan funka ändå?
Det visade sig att den bilden var kanske lite väl sockerpudrad i Edmans tappning. Totalt står solelen för 3% av den totala produktionen av el. För den som anlägger en solcellspark är de låga priserna alldeles utmärkt. Just nu får man ca 4 kronor KWh i feed in tariff för solel om man levererar till nätet. För att betala kalaset skattar man kolet, gasen och kärnkraften som hitills betalat soldyrkarna ca 700 miljarder kronor, pengar som antagligen skulle snurra runt de 50 fattigaste länderna i världen ett flertal år. Nåväl sedan behövs det årligen ca 70 miljarder i bidrag till solelstillverkarna i Tyskland. Trots detta har 11 företag i branschen gått i konkurs det senaste året, 10 000 gröna jobb har försvunnit. Kina har tagit över genom att dumpa priserna, kanske inte så konstigt då en industriarbetarlön är en tiondel i Kina jämfört med Tyskland. Nåväl, det är ju vackert så, klimatskatter i Tyskland ger arbete i Kina-eller är det någon som räknat fel här?
Nåväl detta var en kortversion av klimatdagarna på Sudret.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Lars – tusen tack för denna innehållsrika rapport. Om stämningen var lika lågmäld och öppnande för eftertanke som din redogörelse borde publiken gå därifrån med mycket att bearbeta.
  Det verkar som om Stefan Edman har dämpat ner sin tidigare klimathotspropaganda, även han har naturligtvis förstått att Jorden inte har feber.
  Sven Börjesson hörs sällan i radion nu för tiden men möjligen blir han en dag fri från SR och vetenskapsredaktionen så han till sist kan förmedla sina djupa kunskaper till alla intresserade. Kanske ligger det redan ett nära nog färdigt manus och väntar på att bli en av de mest angelägna böcker som skrivits på svenska under 2000-talet.        

 2. Ingemar Nordin

  Stort tack Lars. Det är alldeles för sällan som sådana här möten och diskussioner förs. Ett stort problem har ju varit att få de som håller den officiella IPCC-linjen att ställa upp i debatten där skeptiker är med. De utnyttjar det faktum att de sitter på kommandohöjden med stormedia bakom sig. De har mycket att förlora med andra ord och inget att vinna. Hur lyckades du få ihop det?

  Jobbar inte Sven Börjesson med programmet Naturmorgon nu för tiden? Synd att han som är så kunnig inte får ge sig in i hetluften med klimatprogram.

 3. Peter Stilbs

  Stark insats, Lars. Kanske även PH och SE fick sig en tankeställare. Särskilt PH har ju i andra sammanhang vägrat lyssna på ”andra sidan”. 

 4. Lars Jonsson

  Ann L-H Det är ju sant som du säger, att det kanske kan bli en bok för Svens del – men det finns för närvarande inge konkret publiceringsplan. Vi kan bara hoppas

 5. Lars Jonsson

  Ingemar,
  Det är Anders Börjesson som är på Naturmorgon, det är lätt att blanda ihop dessa herrar men de är inte släkt.

 6. Christer Löfström

  Lars Jonsson.
  Tacksam för länk/länkar till dina tyslandsstudier om solel.
  Om Lars Bern kollar TCS är jag också nyfiken på hans aktuella syn på solelsfrågan.
   
  http://www.bdew.de/internet.nsf/id/20120726-pi-erneuerbare-energien-liefern-mehr-als-ein-viertel-des-stroms-de

 7. Ann L-H

  Ingemar – som trogen lyssnare till Naturmorgon så undrar jag om Sven Börjesson tillhör de mera frekventa där. Men eftersom stora delar av programmet tyvär försvinner i den lokala morgondimman så kanske jag har missat honom.
  Hursomhelst så skulle SB vara som klippt och skuren för Naturmorgon som tack och lov nu är befriade rent från miljöaktivism sedan Lena Liljelund (osäker om efternamnet) lämnat programmet.

 8. Lars Jonsson

  Sven Börjesson har för närvarande en serie som heter Kluvet land som skildrar landsbygdens förändring och bilden av landsbygden – kan avlyssnas via P1 arkiv – googla på kluvet land P1

 9. Lars Jonsson

  Christer, här är två bra länkar som är läsvärda.
  http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/09/made_in_the_shade
  http://www.spiegel.de/international/business/german-and-chinese-solar-firms-fight-for-survival-a-835367.html

 10. Ann L-H

  Lars J. – #4 Har du möjlighet att påverka honom så är det ju boken detta ”arma land” (tack ThomasJ) behöver. Men när klotetfolket kan resa runt i världen för SRs räkning och för våra surt förvärvade skattemedel och sedan skriva väl en marknadsförd bok från sitt perspektiv så är det godkänt.

 11. Lars Jonsson

  Här är två bra länkar för solelen i Tyskland
  http://www.spiegel.de/international/business/german-and-chinese-solar-firms-fight-for-survival-a-835367.html
  http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/07/09/made_in_the_shade
  Den senare har en liten silverkant på molnet. Det var big news när den tyska solelen stod för 50% av elkonsumtionen mitt på dagen, en varm sommardag lite härförleden. Totalt lär det dock vara 3%. Och den skyhöga feedintariffen är för närvarande under debatt, men folk gillar inte när man drar ner på subsidier som de blivit lovade – se på vår egen vindkraftsproducenter.

 12. Håkan Bergman

  Ett intressant dokument om tysk förnybar energi:
  Germany’s Energy Supply Transformation Has AlreadyFailed

 13. Slabadang

  Bra initiativ Lars!
  De som satsat hela sin person på klimathotet kommer vara de sista att ändra uppfattning och det utbredda klimathotsberoendet är ett mycket mycket stort skapat problem som ställer tilld ¨det för många både individer och myndigheter. Prestige oh ideologi är inget man lägger på hatthyllan i första taget och du vänder dig mot den grupp som är MINST påverkningsbar och har mest att förlora. En tung uppgift som du skall ha en eloge för att ta initiativet till.
  Klimathotet är i fritt fall och så länge dessa personer inte hunnit omgruppera sig under ny födokrok eller rubrik så kommer de byta argument.

 14. Christer Löfström

  Lars Jonsson.
  Tack för länkar. Bästa stället att följa den tyska energisituationen är på BDEW.
  Det är dock på Tyska som tyvärr allt för få svenskar behärskar.
  http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Home
  Om du kollar på min länk i 6 så är där en en enkel pdf att ladda hem.
  Photovoltaik 5.3% 1:a halvåret 2012.
  Vi hade en Gotlandstur i sommar på agendan (ditt museum bl.a.) tidigt i våras men hälsoskäl hos närstående ändrade detta.
   
  Helt allmänt är en ”SI on Tour” till Skånes framsida (Lomma, Kävlinge, Lanskrona och Helsingborg) ett önskemål från min sida.
  Jag fixar och donar och hjälper till om ni kommer.

 15. ANNONym xxx

  Problemet med solkraften är snarare att de måste halvera priset på installationerna 10 gånger till för att det ska vara konkurrenskraftigt.
   
  Sedan finns problemet med hållbarhet. Kiselcellerna håller inte för väder, vind och oväder idag, eller snarare håller väldigt dåligt. [sandblästring i Sahara <3 år, saltvattensproblem <10år, oväder kan krasch en hel park pga. vingkonstruktioner].
  Plastfilmer löser en del av problemen men håller fortfarande inte väl och innebär dessutom krav på ramar, ramarna kan dock vara tex. hus, vilket innebär ”gratismaterial” där så är möjligt.
   
  Sett till ekonomi och livslängd så finns det egentligen bara en lösning, vilken verkar livskraftig, nämligen en tysk uppfinnarjocke som helt utan statsbidrag lyckats skapa en plast med goda egenskaper. Risken är väl snarare att den nya uppfinningen totalt dräper alla existerande sol & vind kraft idag, men fortfarande inte kan konkurrera med fossiler & uran & vattenkraft.
   
  I övrigt så handlar väl mest ”det gröna” om att förflytta pengar från den effektiva industrin till den imaginära industrin.  En form av laglig stöld även om man givetvis på god grund kan misstänka att varenda öre, cent, eller eurocent kommer att återföras i framtiden.
   

 16. Stickan no1

  Christer Löfström;
  Det är förvånansvärt hur bra ex Google translate översätter hela sidor. Den länken du angav blir fullt läsbar Svenska med det verktyget. Så var inte rädd att länka tyska sidor.
  ANNONym xxx;
  Att solcellpriset måste ner en tiopotens är rätt men bara i produktionsledet. Som konsument är solceller redan idag lönsamma i många länder med lite mer sol än i Svedala. Utan bidrag.
  20 kr/watt och 1-2 kWh/år och installerad watt med högt elpris blir en kalkyl som redan nu är intressant. Om priset faller lika mycket till som senaste året kommer det bli en riktig stor produkt.
  Lägg sedan till nya batterier så kan utvecklingen gå väldigt fort.
  http://lmbcorporation.com
  Elproducenterna får konkurrans från sina konsumenter. Men ninte på sammam villkor. Det blir en svår nöt att knäcka med nuvarande skattesystemet på energi. 
  Det blir väl att energiskatten minskar och fastighetsskatten kommer tillbaka.

 17. Christer Löfström

  Re #16
  Tack för tipset om översättning.
  Finacial times har en artikel i dag med rubriken.
  ”Nuclear hard to justify, sas GE chief. (Jeff Immelt)
  ”It’s realy a gas and wind world today”
  ”At the same time, a 75 per cent fall in solar panel market price …….”
  ”I think standars sometimes really drives innovation” (EU carbon targets)

 18. Peter F

  Jag hade missat detta http://www.unt.se/debatt/dags-att-ersatta-forsmark-1801589.aspx

 19. ANNONym xxx

  Re stuckan no1 #16:
  Av ditt inlägg så framgår att du inte ens behärskar hushållsekonomi på högstadienivå, av sådant slag som lärs ut under begreppet ”hemkunskap” -”hur man budgeterar för tex. maten i sitt hushåll”.
   

 20. Bertel

  Tack för artikeln som belyser klart vad som sker i sk ”toppskiktet” i klimatalarmistisk inkomstliga(jag vet, raljerar lite), men att ordens makt är stor, kan vi väl vara överens och att sk CAGW-teorin har misst sin toppposition är tydlig. Nu pågår en retorisk omgrupering och man överger sakta men säkert koldioxid som födödrok.

 21. Klimatfrågan än ’hävstång’för miljörörelsen,en födkrok att leva gott
  med propaganda rädslan för miljön används som förevändning.
  Men den oansvarfrihet de använt för sitt egen vinning straffar sig
  i framtiden.
  Förtroendet dessa individers ’svindlerier’ är förbrukat,minnet av detta
  blir långt in i framtiden.
  ALI.K.

 22. Slabadang

  Stickan 01!
  Du har infört en ny definition av ”lönsamhet”. 🙂
  I båten åkte den platskrävande skiten ut efter två säsonger och ny sitter det en liten kragg där istället som levererar på beställning och inte efter böner om vackert väder.
  Jag tror att det är lättare att ändra jordrotationen än att få solkraften lönsam och funktionell. Det blir lite som med möte med gamle Sune Magns lättare att hoppa över än gå runt!

 23. Glöm Solceller för storskaligt bruk, för lång tid framåt,inget alternativ,drömmar kan man ha,men förblir ett önsketänkande.
  ALI.K.

 24. Slabadang

  Ali K!
  Det den utvecklingen vi ser som går allt snabbare är ett hot mot demokrstin.. Allt fler ideologiska särintressen skaspar sina byråkrater i stadsapparaten. De lever på medborgarnas bekostnad men har sin lojalitet till Romson Svante Axelsson eller Gudrun Shyman eller andra särintressen som fixat jobbet ät dem. På det sättet permanentar de sitt politiska/ideologiska inflytande och makt på poster vi inte med valsedeln kan välja bort.

 25. Lars, mycket intressant redogörelse, och framför allt strålande att du arrangerat och genomfört detta evenemang. Observationen att klimathotet devalverats till ett av flera är ett tydligt tecken i tiden. Slutrapporten från Rio år den största och tydligaste bekräftelsen.

  Lite OT, men två olika radiopersoner Sven Börjesson näms ovan och gör mig intresserad. En annan ”Börjesson”, stationerad i Växjö med tydlig småländsk accent genomförde i P1 en Robinson Cruse-allegori på 60-talet (70-?) med många avsnitt. Mycket talangfullt, men budskapet var ganska likt en kombination av Rosseau och Romklubben. Det var Fredag som stod för visdomen och Robinsons slit förtstörde naturen.

  Kan detta ha varit en far eller broder?

  C-G

 26. För detta kan de fortsätta med ’global agenda’en Världsregering
  där de räknar att få ingå i  miljöns kreatur.
  ALI.K.

 27. C-G # 25
  Det finns en Anders Börjesson som arbetar med Naturmorgon och Sven Börjesson som är en del av Eko redaktionen, bägge dock stationerade i Växsjö, de är inte släkt vilket man lätt kan tro.

 28. Ingemar Nordin

  Lars J,

  Glöm inte att fråga honom om det fortfarande finns en länk till hans tre gamla program, och i synnerhet till intervjun med Joyce Penner!

  För mig framstod Joyce Penner (i intervjun) som en person som, likt J. Curry innan hon kom ut ur garderoben, inte förmår att stå för sin egen forskning. Hon har forskningsresultat som kanske inte riktigt passar in i The IPCC-story men hon antar att ”alla andra” har rätt i det stora hela och att IPCC således gör ett klokt beslut när man lägger hennes resultat åt sidan. Hennes forskning idag verkar fokuserad på aerosol-frågan.

 29. Christer Löfström

  Det är kristallklart att SI’s medlemmar har dåliga kunskaper och inga erfarenheter (utom Pehr B) av energiomvandling och miljöfrågor kopplade till energiomvandling.
  Desutom är här flera ”hangarounds” för vilka gäller det samma.
  Ni sysslar med ”decimaler” kring ”klimathotet” – som inte finns?!
  Om ni kommer till Skåne, kan det rättas tilll. Det finns en hel del dugligt folk på båda sidor Öresund, att möta öga mot öga.
  Att sia är svårt – speciellet om framtiden. / StormP
  Men ändå-en länk.
  http://www.bloomberg.com/news/2012-03-21/dupont-says-solar-drop-will-make-panels-cheaper-than-tvs.html

 30. Håkan Bergman

  Priset för en solpanel blir relevant den dag(natt) det finns en solpanel som levererar på julnatten här i Svedala.

 31. Christer Löfström>>>
  Var gör det mest ont…….
  Jag menar när du konfronteras med  något som strider mot alarmismen.

 32. Christer Löfström

  Peter Stilbs o andra som inte var med för 10 år sedan.
  Här kommer en nostalgilänk. Tyvärr dog JD allt för tidigit.
  http://www.john-daly.com/
  Helt allmänt är det så att de anonyma som kommenterar typ #31, för att låna ett uttryck av en skånsk travtränare, äter jag upp till frukust och skiter ut till lunch.

 33. Ann L-H

  OT – men en liten njutbar pärla om Freeman Dyson, ”the climate scientology cult” och Al Gore  http://blog.nj.com/njv_paul_mulshine/2012/07/a_global_warming_skeptic_whos.html

 34. Även jag bugar för denna rapport från evenemanget, Lars Jonsson.