Klimatalarmisterna vill stoppa befolkningsökningen

folkmassa

Några ord om själva innehållet i de 11 000 aktivisternas manifest: I sitt famösa upprop, på fyra sidor och publicerat i BioScience, hävdar man att den största faran är befolkningsökning och ekonomisk tillväxt.

Så här skriver de:

”Ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är bland de viktigaste drivkrafterna för ökningen av koldioxidutsläpp från förbränning av fossilt bränsle.”

När befolkningen ”… ökar med cirka 80 miljoner människor per år, eller mer än 200 000 per dag, måste världspopulationen stabiliseras – och idealiskt gradvis minskas – inom en ram som säkerställer social integritet”

I en artikel I MIT Technology Review ifrågasätts dessa föreslagna åtgärder:

”Men rika nationer har i allmänhet redan fasta eller sjunkande födelsetal, så förslaget verkar till stor del riktat mot snabbt växande utvecklingsländer i Afrika och Asien.”

Så det ser ut som om det här med befolkningsbegränsningar främst gäller fattiga utvecklingsländer. Enligt FNs beräkningar så blir de största befolkningsökningarna från nu till 2050 i länder som:

”Indien, Nigeria, Pakistan, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Förenade republiken Tanzania, Indonesien, Egypten och USA (där migration förväntas vara den främsta drivkraften för tillväxt).”

Man kan läsa mer här.

Man kan också hitta fina grafer på en av FNs hemsidor. Så här ser beräkningarna ut för världen som helhet. FNs befolkningsexperter skriver: ”FN prognosticerar att den globala befolkningen kan växa från cirka 7,7 miljarder till 9,7 miljarder år 2050 och toppar runt århundradets slut på 11 miljarder.”

global befolkningsökning

Och så här ser beräkningarna ut för exempelvis Kongo:

kongo befolkningsökning

Explanation: These charts show estimates and probabilistic projections of the total population for countries or areas, geographical aggregates and World Bank income groups as defined in Definition of Regions. The population projections are based on the probabilistic projections of total fertility and life expectancy at birth. These probabilistic projections of total fertility and life expectancy at birth were carried out with a Bayesian Hierarchical Model. The figures display the probabilistic median, and the 80 and 95 per cent prediction intervals of the probabilistic population projections, as well as the (deterministic) high and low variant (+/- 0.5 child).

En kommentar om vad de 11 000 egentligen uppmanar till är:

”Ett gäng vita människor i den utvecklade världen som säger att befolkningen bör minskas är definitionen av en imperialistisk inramning, ”Arvind Ravikumar, biträdande professor i energiteknik vid Harrisburg University of Science and Technology.

Nåväl, det är sannerligen inget nytt att rika, vita västerländska forskare tycker att det föds för mycket människor i Afrika och Asien. Paul Erhlich och Obamas f.d. science tsar John Holdren förespråkade på sin tid att man bl.a. skulle lägga steriliseringsmedel i dricksvattnet för att minska barnafödseln. (länk)

Men sedan så har vi ju det här med ekonomisk tillväxt.

”Våra mål måste växla från BNP-tillväxt och strävan efter välstånd till att upprätthålla ekosystem och förbättra människors välbefinnande genom att prioritera grundläggande behov och minska ojämlikheten”, säger de I sitt manifest.

Men, men. Nu är det ju så att med hög ekonomisk tillväxt så sjunker barnafödandet. Om man har råd med att spara till ålderdomen, skaffa pensions- och sjukförsäkringar etc så minskar också motivationen för att skaffa många barn. Detta visar all erfarenhet och är lätt att visa i siffror. Se exempelvis här.och här.

Så det verkar inte som de 11 000 gröna aktivisternas agenda riktigt hänger ihop. Man vill bekämpa GDP-tillväxt och prioritera endast basala nödvändigheter, samtidigt som man vill bekämpa befolkningsökning. Att ekvationen inte går ihop säger sig självt. Realistiskt sett så skulle en sådan politik leda till att de fattiga förblir fattiga och får leva på bidrag, samtidigt som befolkningstalen fortsätter att öka i dessa länder.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar men jag håller inte med helt.
  Som skolbarn på 60 talet så är befolkningsfrågan fortfarande skrämmande.
  Kina införde enbarnspolitik-långt innan BNP steg.
  Så en stark totalitär stat kan göra det en god ekonomi också klarar.
  Flickor i skolan länge är en väg till mer hållbar befolkningsutveckling.
  Fast de 11 000 kanske bättre förstår om man sätter upp sambandet:
  CO2 mot 1/ Fertilityrate-perfekt match:
  https://ourworldindata.org/fertility-rate

 2. Daniel Wiklund

  Det blir ingen befolkningsökning utan sex. Klimatsmart och hållbart sex kanske vore nåt.

 3. Christer Löfström

  kommentaren Borttagen

 4. Ivar Andersson

  Kurvorna över befolkningsutvecklingen visar att man inte vet någonting utan att man med olika antaganden kan få väldigt olika utfall. Påminner om klimatmodellernas scenarior: med olika antaganden så blir utfallen väldigt olika och de klimathotstroende ser att nödläget är akut utan att kunna förklara varför.

 5. Håkan

  #3 Christer L

  Jag håller inte med dig om att denna blog består av hycklande smygrasister. Tvärt om, jag menar att grunduppfattningen som yttrycks här på klimatupplysningen är att de afrikanskan länderna har rätt till sin egen utveckling, fri från våra pekpinnar. Det är motsatsen till rasism, och verkligen inget hycklande.

 6. Mats Kälvemark

  # 3, Christer Löfström
  Vänligen kryp tillbaka under den sten du kröp fram ifrån. Där kan du fortsätta att producera lögnaktiga påståenden utan att någon behöver förarga sig över detta.

 7. Lasse

  kommentaren borttagen

 8. Ingemar Nordin

  Alla: Var snälla och håll er till dagens ämne. Ingen diskussion om bloggen tillåts i denna tråd.

 9. Ulf

  Osanningar om befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt var något som Hans Rosling stod upp mot och förklarade på ett mycket pedagogiskt sätt. De som tror på överbefolknings anekdoter kan med fördel se en video där han förklarar. Tyvärr finns han inte här längre för då hade han omedelbart angripit detta synnerligen obehagliga upprop.
  För övrigt kommer den ökning av jordens befolkning som är trolig, att ske i Afrika det är korrekt. Men det beror på att Afrika dels är mycket glest befolkat jämfört med övriga världen och dels är förhållandevis fattigt.
  Framförandet av dylika teorier som i detta upprop brukar gå hand i hand med djup okunskap och en icke humanistisk syn på världen som mer än en gång ”ballat ur” historiskt sett.

 10. Håkan Bergman

  Den befolkningsökning vi har idag beror till största delen på ökad medellivslängd, och den senare beror till största delen på minskad spädbarnsdödlighet. Det är bara fortsatt ekonomisk utveckling för dom fattigaste som kan få befolkningskurvan att plana ut. Hörde en skrämmande siffra i samband med tragedin i Essex nyligen, man räknar med att traffiking i världen idag omsätter runt 200 miljarder USD, pengar som i sin tur göder annan brottslighet. Hur intelligent är det att ta ifrån dom fattigaste hoppet om en bättre framtid där dom bor och samtidigt ge dom tillgång till internet?

 11. Ulf

  Svar 4
  Absolut inte det finns massor av statistisk kunskap som gör att vi kan förutse befolkningstillväxten.

  Detsamma gäller förstås klimatet och här är jag lite förvånad över att detta inte diskuteras mer på bloggen än det gör.
  Klimathotet var tidigare säg 1990 tal inriktat på enorma höjningar av temperaturerna. Klimatmodellerna har i viss mån anpassat sig till verkligheten och förutspår betydligt lägre temperaturökningar än tidigare. Vad händer då ? Jo plötsligt är bara en halv grad livsfarlig.
  Klimathetsarna har istället för att konstatera att vi hade fel, ändrat teorin och hotar nu istället med tiondelar och tipping points.
  Jag pratar gärna om 3 klimathot, istid, växthuseffekt och tipping points. Det är faktiskt tre olika hot och alla som vill bekämpa religionen bör kunna se fördelen med att förklara för Svensson att detta är tredje försöket med ovetenskaplig skrämselpropaganda. Jag lovar att det är lättare att övertyga folk när de inser att detta är inte första eller andra utan tredje hotomgången. Har gjort några fallstudier och det har fungerat över förväntan.

 12. Ingemar Nordin

  Ulf #11,

  Du glömde att nämna ett fjärde hot, nämligen extremväder. Nästan hela riksdagen och samtliga journalister i public service tror att vi faktiskt har mer extremväder och att det dör fler människor idag pga det. Den ideologiskt betingade kunskapen är avgrundsdjup.

 13. Roland Salomonsson

  Manifestet är bara ett upprop för införandet av en kulturmarxistisk (nazism i ”nya kläder”) världsregering, alltså en kommunistisk diktatur. Och nu är det inte judar som skall utrotas utan vita fanatiker vill döda resten av världens vita för att uppnå ”befolkningsmålet”.
  Under tiden, innan västvärldens gräsrötter underkastat sig, så avser dessa religiöst fanatiska militanter skapa mesta möjliga kaos, som dödar mest möjliga människor.

 14. Frej

  Jag har du fått uppfattningen att dom olika sk, miljörörelser som härjar runt , och media uppmärksammar i positiva ordalag . Är väldigt,människofientliga . Så jag blev inte direkt förvånad över dom 11000 Kalle Anka forskarna .Ska bli spännande att se vad nästa drag blir .

 15. Ulf

  Svar 12 Ingemar.

  Jag ser det som en del i tipping points och faran med de låga temperaturökningarna. När man inte kan hota med höga temperaturökningar så måste man hitta bevis för att även små är farliga där passar det perfekt in med ökat extremväder. Det är som jag ser det ett sätt att konkretisera nuvarande teori. Stormar och översvämningar hjälper till att sälja in konceptet.

  Jag vill också förtydliga att jag tror att det går att göra rätt bra klimatmodeller om man skippar CO2 teorin och tittar enbart på historiskt klimat. Borde då kunna ringa in förändringen hyggligt bra säg det närmaste 30 åren.

 16. jensen

  På radions nyheter idag, diskuterades bränderna i Australien. En expert intervjuades. Gång på gång pressades experten att hålla med om att p.g.a.klimatförändringarna , blev bränderna mycket värre än vad de de annars skulle ha blivit. Inga normala perspektiv eller historiska jämförelser. T.ex. att klimat beräknas statistiskt med beräkningsgrund om ynka 30 år.

  Så sluta med att producera CO2, så normaliseras bränderna.

 17. Ann lh

  Bland granskarna till det här 11000-manifestet står inte helt oväntat Paul Ehrlich. Hans ande svävar ju över det hela och man undrar förståss hur mycket han påverkat innehållet.

 18. Håkan Bergman

  jensen #16
  Det finns enklare och mera ”ekologiskt korrekta” lösningar.
  https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/31/goats-save-ronald-reagan-library-wildfire

 19. Christer Eriksson

  Frej#14
  Nästa drag finns i Aftonbladet .Debattartikel från Extinition Rebellion.99,94 %av forskarna är överens.
  Idel lögner och fantasier,dags för ett motangrepp.

 20. Peter Johansson

  Spot-on, Håkan Bergman.
  Den svenska diskursens kollektiva oförmåga att sätta sig in i andra människors situation på planeten är fatal.
  En knappt mätbar långsam temperaturförändring tillmäts stor påverkan på migrationen menas ny informationsteknologis påverkan knappt diskuteras.
  Jag hade i alla fall inte stannat i ett shithole country om jag såg i Iphonen att det gick fixa Porsche, swimming pool och framför allt snygga brudar i Europa eller USA.

 21. eon

  #19 – bättre än Stalin! https://en.wikipedia.org/wiki/1946_Soviet_Union_legislative_election

 22. femman

  Är antalet människor ett problem. Är befolkningsökningen ett problem. Rosling trodde att allt löser bara alla blir tillräckligt rika. Möjligt att det är så men det bygger på antagandet att alla kan bli hyggligt rika. Jag tror inte det är möjligt längre sorry.
  När det gäller tex hästar finns en norm för hur många man får ha per yta har man för många får man myndigheterna på sig.
  När det gäller människor så beror det lite var man bor. Skräckexemplet är kanske jemen där har befolkningen snabbt ökat till runt 30 milj. Även om ytan är ganska stor så är den till stora delar öken. Betyder att nästan all mat vatten måste importeras till stor del som nödhjälp. Detta går så länge det finns överskott någon annan stans samt att någon annan är villig att betala. Nu är jemen det värsta exemplet. Men att inte inse att överbefolkning i många länder är ett problem både nu samt i framtiden. Är kanske att man missar något. Lösning vet jag ej. Bästa är kanske att tro som Rosling att det löser sig utav sig själv på det ena eller andra sättet.

 23. Ingemar Nordin

  femman #22,

  Tät befolkning är inte alltid någon nackdel. Malthus trodde ju att landarealen för jordbruk inte skulle hinna med i den exponentiella befolkningsökningen och att därför hungersnöd och död var en deterministisk utveckling. Historien visade att han hade fel.

  Tvärt om tillhör de mest tättbefolkade områdena de rikaste, t.ex. Holland, Belgien, Hongkong och Singapore för att ta bara några exempel. Om man bara skall titta på ytan så är Afrika den glesast befolkade kontinenten efter Antarktis. De har också god tillgång på naturtillgångar och brukbar mark.

 24. Ulf

  Svar 22

  Jag bryr mig sällan om folk som tror saker. Rosling däremot trodde inte saker han bevisade dem med väl underbyggd statistik och emperi. Han trodde definitivt inte att saker fixade sig av sig själv utan precis tvärtom. Jag tror du får läsa in dig på vad han sa och gjorde innan du har synpunkter.

  Själv är jag helt säker på, utan att med en egen avhandling kunna bevisa detta, att alla länder kan bli rika och att alla länder kan i princip avskaffa absolut fattigdom om man vill. Relativ fattigdom är svårare att bli av med av uppenbara skäl men det är inte det som det handlar om.
  Jag kan nämligen inte hitta ett enda land som lever i fattigdom eller inte gör framsteg och samtidigt driver en vettig ekonomisk politik.
  Det är bara länder med dåligt ekonomiskt ledarskap som är och förblir fattiga.
  Visst kan andra saker inverka men är ändå alls särskilt avgörande. Naturtillgångar t ex Japan saknar dem och Venezuela har i överflöd se hur det går.
  Storlek på befolkning ja ju större desto större fördel har det visat sig.

 25. jensen

  Synpunkter och förutsägelser angående inledda Grand Solar Minimum. Förlopp samt implikationer?
  Catastrophically Cold Winter ?

  https://principia-scientific.org/are-you-ready-for-a-catastrophically-cold-winter/

 26. jensen

  It is the Sun ……..

  https://notrickszone.com/2019/11/11/scientists-climate-records-correlate-well-with-solar-modulation-a-grand-solar-minimum-expected-by-2030/

 27. femman

  Re 24 Tro är tro verklighet är verklighet är sant. Till vissa delar kan verklighet påverkas som att saltvatten kan bli sötvatten. Men inte ens positiva Rosling kan utan vidare göra om öken till odlingsland utan vidare som i yemen. Rosling var en härlig människa samt positiv betyder inte att han har rätt i allt. Det jag ville säga var bara att det finns länder som redan passerat bäst före datum utan att dom blir fler. Finns länder som kan öka tex sydamerika. För övrigt förstår jag inte riktigt vad detta har med klimatdebatten att göra. Snarare med miljödebatten som att vissa länder sänker grundvatten nivån visserligen pga för många människor samt att dom gör fel. Mexico city samt vissa delar av Indien har eller kommer få stora problem oavsett klimat. Som jag ser det är vatten ett större problem än bristen på mat. Kanske går det att lösa men ett problem är ett problem har inte med vad man tror eller inte. För att folk inte ska missförstå jag retar mig på den ensidiga CO2 debatten där man blandar ihop miljö samt klimat. Tycker inte klimatupplysningen ska göra detsamma.

 28. Ingemar Nordin

  femman #27,

  ”Klimatupplysningen” tror varken det ena eller det andra. Vi är olika skribenter som ibland tror olika saker.

  Det här inlägget handlar om klimatuppropet där man anser att för att råda bot mot en förment klimatkatastrof så skall man framförallt göra två saker: 1. Stoppa den ekonomiska tillväxten 2. Minska jordens befolkning. Min tes/tro (som jag argumenterat för) är att de två sakerna inte går ihop.

 29. Ulf

  Svar 27

  Vad jag säger är att Rosling drog välgrundade och faktaunderbyggda slutsatser, positiv har inte med saken att göra även om han var en medryckande talare. Att hantera grundvatten och ökenlandskap samtidigt som befolkning växer går utmärkt. Det visar t ex Israel men det vet inte svensken eftersom all rapportering därifrån handlar om Palestinafrågan.
  Eftersom jag vet att fattigdomsutrotning och välstånd är helt beroende av ekonomisk tillväxt har jag engagerat mig mot klimathotandet.
  Denna överdrivna tro är tillväxt-och människofientlig och ger precis som allt annat irrationellt beteende också ett sämre samhälle. Visst finns det de som hävdar att vi ska ”ställa om” via innovationer och tillväxt men det är vettlöst att stressa och hota fram stora förändringar. Det liknar mest drömmar. Nu ser vi också inte helt överraskande att det är en tillväxtfientlig vänster som framförallt driver
  klimathotandet och värre lär det bli. Speciellt i Sverige där nu på allvar viktiga investeringar förhindras.

 30. Stig H. Moberg

  Med dagens SvD följde som bilaga en tidning utgiven av Stiftelsen Den Nya Välfärden. Den innehåller flera intressanta artiklar bland annat en författad av Mohamed Omar med titeln Klimataktivismen möter verkligheten. En annan, likaså utmärkt artikel , är av Lennart Bengtssons hand och har titeln Vad händer när galenskapen tar över? Båda rekommenderas för läsning.

 31. Rolf Mellberg

  #25 #26 Jensen

  Valentina sticker ut hakan, en endast en månad ”gammal” film. Det blir en väldigt spännande vinter, för hennes del och alla hennes följare:

  https://www.youtube.com/watch?v=JyyuouPSNEA

  Själv är jag lite besviken i år både vad gäller både UAH temperaturer och arktis is, men klimatets kaotiska processer är kanske stört omöjliga att förstå sig på.

 32. Rolf Mellberg

  #30 Stig

  Lennart skrev ju detta nyligen, var det ungefär samma budskap du läste nu?

  https://anthropocene.live/2019/11/05/undergangstankandet-kan-bli-sjalvuppfyllande/

 33. Rolf Mellberg

  OT , lite mer om solen.

  Och om journalistpsykologi.

  För snart fyra och ett halvt år sen slog Valentina Zharkovas solforskning ner som en smärre bomb.

  Vid det tillfället hade all svenska journalister ETT ENDA FOKUS: Minsta lilla ifrågasättande av de öppna gränsernas politik SKA MED ALLA MEDEL BEKÄMPAS!!!! Och: Slåss mot SD MED NÄBBAR OCH KLOR!!!

  Den inriktningen fick så småningom ge vika och nu vet vi vad journalisternas fokus numera ligger.

  Så att följande gick att publicera – i SVT hör och häpna – är en rätt intressant spegel av tidsandan:

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-jorden-pa-vag-mot-liten-istid

 34. latoba

  Lyssnade nu på em på intervjun med P-O Eriksson i SwebbTV. Hela intervjun rekommenderas, men informationen om hur KTH m fl lägger locket på och förhindrar en öppen diskussion om klimatfrågan visar tydligt hur det går till i Sverige. Skrämmande.

 35. PK

  Det är helt klarlagt att klimatdebatten inte handlar om klimatet. Den handlar om politik och fördelning av resurser. De som förespråkar stagnation framför tillväxt har aldrig levt i en stagnerande värld. Adam Smith beskrev sammanhangen klockrent redan i ”En undersökning av folkens välstånd…” 1776. Sambandet mellan kapital och arbetets delning är uppenbar. ”Liksom det ligger i sakens natur, att samlandet av kapital måste gå före arbetets delning, så kan ock arbetets delning fortskrida längre och längre, endast i den mån som mera och mera kapital samlats förut.” (Sidan 124) Resultatet av klimatalarmisternas samhällsbygge beskriver Smith också när han beskriver Romarrikets nedgång med barbari och nedlagda jordbruk. Och vi har otaliga exempel i nutid på hur bra det gått för kommunism och socialism. Inget nytt under solen med andra ord.

 36. jensen

  31, Rolf Mellberg
  Tack. Mycket intressant.
  F.a. med tanke på att man mer och mer närmar sig vetenskap med alternativa hypoteser, t.ex. kosmisk strålning, atmosfärens massas betydelse, planeternas och den varierande solsystemstyngdpunkten m.m. som ingående i klimatets variabilitet. I stället för att fixera sig vid en tämligen obetydlig orsak, vilket innebär att vissa ” professorer” bara letar där det lyser.
  Klimatet är tillräckligt komplext för att det normala och troliga torde vara en mångfald av plausibla orsaks-sammanhang, i stället för att basera allt på en ” kran”.
  Ytterligare forskning torde fortsätta i stället för att anse klimatvetenskapen som ” settled”. Vilken urfånig tanke!!

 37. PWTec

  Delvis OT
  I Karlskrona ska det bli 4 grader varmare och vattnet ska tillfälligt kunna stiga 3 meter. Fakta från SMHI minsann….
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7340344

 38. Ulf

  Svar 37

  De börjar tackla av med klimathoten, om 80 år. Annat var det förr.
  https://www.apnews.com/bd45c372caf118ec99964ea547880cd0

 39. Överbefolkning kan bara uppstå som ett varaktigt problem i en humanistisk välfärdsstat / välfärdsjord, där kostnader för avkomman alltid täcks med socialbidrag / ulandsbistånd. I ett samhälle där var och en enbart kan lita på sig själv och närmaste familj eller klan tvingas man rätta mun efter matsäcken – för många barn medför sämre överlevnad för de egna generna. Där kan överbefolkning tillfälligt uppstå vid en plötslig resursbrist pga t ex klimatförsämring, men annars råder balans mellan befolkning och näringstillgångar. Slutsats: Sluta finansiera Afrikas befolkningsökning med bistånd.

  Det empiriskt konstaterade negativa sambandet mellan levnadsstandard och barnafödande må gälla nu, men kan inte förmodas bestå på sikt. Skrota välfärdsstaten / välfärdsjorden!

 40. LarsF

  #33 Mellberg – det är otroligt vad minnet är kort och de som skall kallas förnekare är väl hetsarna.

  Var får journlisten Thomas Larsson detta ifrån
  ”En kortare period av nedkylning, som de brittiska forskarna förutser, skulle sannolikt vara en tillfällig nedgång i den globala uppvärmningen.”

  Sedan hur kalibrerar man data före satelitmätningar mot där man enbart har sporadiska värden förutom markbaserade stationer undrar man – det är väl ”low confidence” på data före sateliter i stort sett?

  Eller finns kalibreringar man gjort för att uppskatta hur temperatur över hav förhåller sig till landbaserade stationer, bojar och väderballonger?

  När vi ändå pratar om ljug.

  Ramlade in på något på radion när jag steg upp runt 2:30 någon gång, så kan inte varit Klotet – kanske en puff för senare program .

  Det var någon forskare i grotta och glaciär något och de undersökt bubblor osv för klimatbestämning. Det är väl O16/O18 förhållande gissar jag – och så klämmer man ur sig

  ”uppvärmning har aldrig i historien gått så fort som senaste 150 åren”

  Det är denna berättelsen de kör med och så sammstämmig som om man fått manuskript vad man skall säga.

  Global uppvärmning nästan övergiven, senare klimatförändringar och nu är det hastigheten som är alarmerande, när inte temperaturen i sig är alarmerande rekord.

  Lite som en rättegång där flera åtalare ger så ordagrannt likadan återgivning av en händelse – att man vet att dom ljuger och pratat ihop sig.

  Ekots lördagsintervju 2 nov – man försökte skapa en konflikt mellan forskare, det var utgångspunkten att forskare var oeniga. Så han sommarprataren Tjellström, eller vad han heter och Rummikainen var med och skulle kommentera vad Greta sagt – allas referens på Mp-redaktionerna på SR vad gäller klimat. Tjellström menade att inget drastigt händer om 2 grader 2100 – och Rummukainen tyckte det var ändå opinionsbildning så det var ok att säga så som Greta gjort. Dessa två klipp tog sammanlagt 1 minut max. Sedan körde programledaren och Kristola på SR i över 5-10 minuter egenmäktigt hur det faktist ändå kunde vara riskabelt osv – journlister har egen agenda när inte forskare uttalar sig nog alarmistiskt.

  Det är denna berättelse man kör på – och egentligen om inte granskningsnämnden var samma PK-maffia – så skulle programmen anmälas dit för osaklighet och ljug i största allmänhet. Det är lika meningsfullt som att polisanmäla något dessa dagar. Ingen i dessa skyddade verkstäder är beroende av att göra ett bra jobb.

 41. Fredrik S

  PWTec #39

  Det är behändigt för kommunernas klimatanpassningsansvariga att kunna ringa en statlig myndighet för att få besked om hur illa det blir om 80 år.

  Då kan politiker skrämmas upp till att bevilja anslag.

 42. Göran

  När alla ska bli veganer kommer fertiliteten att minska och även medellivslängden, så befolkningsfrågan kanske löser sig den vägen.

 43. Gunnar Strandell

  Lars F # 40
  Jag gissar att det var Nina Kirchner du hörde.
  Visserligen säger hon att uppvärmningen inte gått så fort som nu under människans historia men jag uppfattar inte henne som alarmistisk. Snarare tvärtom eftersom hon menar att vi klarar att anpassa oss.
  Och hon gillar inte att barn får klimatångest.

  Länkar från reportage i radion 2016 och 2019:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/784037
  https://sverigesradio.se/artikel/7341421

 44. Robert Norling

  # 42 Göran
  ”När alla ska bli veganer kommer fertiliteten att minska och även medellivslängden.”
  Du glömde att också IQ kommer att minska för kommande generationer.
  Krympande hjärnor är inget bra framgångsrecept för våra avkommor.

 45. LarsF

  #43 Strandell – tack för tipset.

  Det var nog någon puff för något – eller så stämde inte alls tablån, vilket är vanligt – dvs det avhandlade inte det från i onsdags alls som tablån sade.

  Jag har varit kontakt med SR och webfolket att de skulle länka till det faktiska avsnittet från tablån – inte till generella sidan för programmet. Nej, de ville man inte fixa – brudar och teknik……

  Ska kolla avsnitten du länkade till.

  Det finns ju en del som Anna Wåhlin som är korrekta och inte alarmistiska i sin gärning. Bra att ha koll på namnen. Skall lyssna på Nina Kirchner och se på totalen – ramlade in på slutminuterna där.

  Problemet är redigering där man ofta klipper ihop så¨det passar budskapet man vill få fram.
  Och så får man extremister som i kortrepris RingP1 jag lyssnade på precis från igår som utan omsvep ville lägga ner sverige, all biltrafik och vet inte vad denne fanatiker tänkte sig att samhället skulle bestå av efter sin framfart. Dessa som tror de vet så mycket – det är planetens farligaste personer.

 46. Peter Grafström

  Min tes är att mediernas mål sett utifrån imperiets oligarkers intressen, är att bibehålla splittringen inom olika delar av opinionen. Därför bekämpas inte vanföreställningar som skeptiker sprider beträffande vad forskningen faktiskt kommit fram till.
  Vanföreställningarna får onödigt lång livslängd vilket gör att alarmister inte heller eftersträvar att finna ut om det finns en del sunda argument även hos skeptikerna.
  Folk bildar kotterier och möts inte i artig och väl förberedd debatt så man kan röra sig i riktning mot konsensus. Därigenom flyttas heller inte fokus bort från trätan om forskningen till andra aspekter i flera fall dom som skeptiker tar upp.
  Om man är enig om vad forskningen förutspår blir ju nästa steg att diskutera prioriteringarna som man måste väga mot varandra.
  Då kommer alla dom frågor upp i centrum för debatten som jag menar att imperiets oligarker söker förhala eller dölja.
  Om man följer Maths Nilssons blogg
  https://mathsnilsson.se/klimat/
  där han klarlagt och effektivt bemött åtskilliga seglivade vanföreställningar framgår det i mina ögon att medierna troligen hade kunnat ge rätt mkt svar på tal mot skeptiker med renhåriga argument. Men det har dom inte gjort. Varför? Av inkompetens? Eller av rädsla för att dom då skulle tvingas släppa fram en seriös istf alarmistisk debatt med påföljd att även många andra känsliga ämnen skulle bli svårare att tysta ner.
  Medier och överhet förmyndar och förbarnsligar allmänheten.
  Saknar respekt för demokratiska ideal. Tror inte på folkstyre.