Klimatalarmismens overkliga påverkan på universitets- och högskolevärlden

Ja, snart är det Siste April – en stor händelse, speciellt i det akademiska livet. Bilden är från mitt eget ursprungliga lärosäte (Lund, 1965-1975 ) och från Studentsångarnas egen hemsida (ja, jag vet att deras konsert är 1 maj, inte siste april). Men så mycket har förändrats sedan dess. Den externa styrningen av forskningen är en extremt destruktiv aspekt, vars mekanism fortplantar sig via dagens modeller för forskningsfinansiering och tjänstetillsättningsstruktur. En abnormt utökad volym på kanslifunktioner är också uppenbar, liksom avvecklingen av lokala faciliteter av typ finmekaniska verkstäder och motsvarande. Ett kunnande, som tar decennier att återskapa. lstud Forskningen har tagit många nya vägar, via politisk, snarare än vetenskaplig styrning. Två områden som är starkt färgade av detta är ”energi” och ”klimat” (f.d. ”global uppvärmning”). Det går ju numera knappt en vecka utan någon märklig händelse eller något overkligt utspel från dem vars forskningsinriktning och forskningsfinansiering hänger på en fortsatt masspsykos i klimatets namn.  Bisarrt nog är det få utomstående eller kollegor som reagerar på ens de mest uppenbara galenskaper och orimligheter, som dessutom allt oftare tar vägen via våra media, med allt vad det innebär. Tvärtemot, så tycks genomgående ledningarna för universitet och högskolor i landet göra allt för att framstå som så ”miljöstrategiska” eller ”hållbarhetssträvande” som det bara går. Jag kan bara se två skäl till detta a) en märklig tävlan om att attrahera studenter på denna grund b)  tävlan om att få del av pengaflödet från politikernas ymnighetshorn genom att producera ”forskning” inom ”rätt områden”, och som stödjer de slutsatser och resultat politikerna vill se. Några bisarra flashbacks från april:

The Economist sågar WG3-rapporten jäms med fotknölarna

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till rapportens kapitel om styrmedel skrev i SvD Brännpunkt den 13 april bl.a. ”

 • ”Det är fullt möjligt att avvärja klimathotet och dämpa temperaturökningen på jorden. Men för att lyckas krävs mycket kraftiga minskningar av växthusgasutsläppen de närmaste decennierna. Den slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport. I rapporten hävdas också att kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten i världsekonomin kommer bara att minska med cirka 0,06 procentenheter om året”

Sug på den sista meningen… Hur kan man bara komma med något så befängt? Ingen kan förutsäga ens världsekonomins utveckling ens ett år i framåt – med procentnoggranhet – och det är uppenbart för envar att priset för de typer av ”klimatåtgärder” som skisseras måste vara flera storleksordningar större, med dramatisk påverkan på industri och samhälle. The Economist hade nyligen en artikel om denna WG3-rapport, och dess slutsatser. Den avslutas så här:

 • …”Moreover, the assumptions used to calculate long-term costs in the models are, as Robert Pindyck of the National Bureau of Economic Research, in Cambridge, Massachusetts, put it, “completely made up”. In such circumstances, estimates of the costs and benefits of climate change in 2100 are next to useless. Of the IPCC’s three recent reports, the first two (on the natural science and on adapting to global warming) were valuable. This one isn’t.”

Svenska professorer sätter nytt rekord – diskuterar 79 meters havsnivåhöjning

Lördagens Expressen hade en artikel med den något märkliga rubriken ”Klimatförändringar syns på nya kartor”, vilket i och för sig kunde vara väldigt intressant. Men den bygger egentligen på en ”artist’s conception” av hur Jorden skulle se ut om all is skulle smälta. Markku Rummukainen intervjuas: …”Kartan bygger på uppskattningen att havsytenivån skulle bli 79 meter högre än vad den är i dag. Det är så mycket vattennivån skulle stiga om istäckena vid Syd- och Nordpolen försvann. Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet förklarar att det är en betydlig höjning. – De senaste hundra åren har den globala havsnivån stigit med knappt 20 centimeter. 79 meter är jättemycket när vi tänker på det mänskliga perspektivet, det skulle givetvis påverka oss, säger Rummukainen”… …”På Martin Vargics karta är stora delar av Skåne borta, likaså Falkenberg, Halmstad och Göteborg på västkusten. Gotland och Öland skulle vara täckt av vatten. Karlskrona, Kalmar, Örebro, Stockholm, Uppsala och Gävle är också borta. Markku Rummukainen håller med om att det är dramatiska förändringar. – Effekten skulle förstås bli väldigt stor jämfört med hur Sverige ser ut i dag. Hur mycket det blir beror dock på storleken av utsläppen framöver, och därmed hur vi jobbar med klimatfrågan, säger han”… Mikael Tjernström citeras med liknande konstigheter, som läsaren kan konstatera. Det bästa vore väl om dessa två höll sig borta från Expressen-journalister och istället sökte sträva efter lite sans i frågan, liksom vår bloggdeltagare Lennart Bengtsson förtjänstfullt gör. (Dessutom finns några ganska uppenbara misstag i ”fakta-rutorna i artikeln”, skriven av en för mig ny förmåga – Tomas Kvarnkullen, som också åstadkommit en bildtext om isen som ”smällt” 😉  )

KTH-professor vill omstörta dagens samhälle

Staffan Laestadius, Professor i industriell utveckling vid KTH och rådgivare åt tankesmedjan Global Utmaning, har nyligen blivit något av en guru för Sveriges gröna, som tycks läsa hans bok från 2013 ”Klimatet och välfärlden” som en form av bibel. Laestadius stödjer sig i mycket på en annan KTH-professors försäkran om att det inte är några problem att balansera 60 TWh intermittent vind- och solel inom det nuvarande kraftnätet, och att kärnkraften därför kan ersättas med dessa källor. Allt precis vad troende inom speciellt MP, V och C tycks vilja ha vetenskapligt stöd för.  Men vad säger han mer ?  I det senaste av återkommande debattinlägg säger han:

 • ”Det är en revolution som pågår i vårt energisystem och revolutioner är aldrig väl avvägda, inte ens de industriella. En kraftig expansion av förnybar energi kommer att, och ska, skapa konvulsioner i den rådande ordningen.”

Ja, det är onekligen sant – men man får hoppas att inte alltför många procent av väljarna finner detta självspäkande i Laestadiansk anda eftersträvansvärt. Men egentligen går i alla fall mina associationer till Marx och Lenin etc och de katastrofer och mänskligt lidande som följde i dessas spår.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  OT
  Borde väl egentligen ha lagts ut som fredagskul. Här driver man med de ”gröna energisatsningarna” på bästa sändningstid, tom vattenfall får sig en känga. ”O happy days!”
  https://www.youtube.com/watch?v=-e2U2cYcPro

 2. Helge

  När det gäller den ”köpta forskningen” sa kalibers program, som fick Guldspaden 2006, det mesta. Undrar just om det ens hade sänts idag. Det har inte blivit bättre, snarare är forskningen än mer styrd.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=855121
  Pratade med en folkhögskolelärare som sa att för 5 år sen hade eleverna fått använda klimatdebatten som ett exempel i debatteknik och kritiskt tänkande. Olika grupper var antingen klimathotare eller skeptiker. De fick ta fram argumenten för sin ståndpunkt och fick sen framföra dem i en debatt. De använde alla kända knep systematiskt. Var riktigt lyckat enligt läraren, eleverna häpnade smått över hur enkelt det var att analysera ”tricken” och sätta ord och förstå vad som var sakargument och inte. Hade inte gått idag sa han vidare, vi har ju numera miljöprofil på skolan, hur skulle det se ut, ”klimatreligonen” är numera den enda sanningen.

 3. ThomasJ

  Undrar vilka ’direktiv’ Thomas Sterner hade fått från regeringen till senaste Berlin-konferensen IPCC-jokrarna avhöll. Frågan intressant då det avslöjats, att diverse ’regeringar’, dvs. politiker, i förväg tillsett manipuleringar/tillrättalägganden av rapporten, länk:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/04/27/shock-news-government-meddling-with-the-ipcc-report/
  Hur djupt måste det självgrävda hålet bli innan dessa charlataner ställs till ansvar?
  Go figure!
  Mvh/TJ

 4. ThomasJ

  Och nu rapporteras i SRs propaganda-kanal P1, att Romson + Sjöstedt siktar på att bygga ut vindkraften massivt, till 20 TWh/år, via direktiv till Vattenfall att ansvara för ett genomförande av katastrofen…
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 5. Peter Stilbs

  ThomasJ #3 – Sterner hade minst tre ytterligare artiklar i DN runt 13 april (använd DN’s sökfunktion) med bl.a. märkliga försvar av ”IPCC-processen” – ex:
  …”Vi författare får ständigt frågan vad som är nytt i IPCC-rapporten. Bortsett från aktuell statistik är det relativt få idéer som är nya. Det är inte meningen. Syftet är att syntetisera kunskapen och informera beslutsfattare. IPCC blir därmed en djupt konservativ organisation. Forskare är normalt försiktiga.
  Refereegranskning innebär ytterligare en nivå av prövning (det är många som vittnat om hur svårt det är för nya idéer att bli publicerade). Vi inom IPCC lägger på ytterligare en mantel av försiktighet genom att försöka väga samman all publicerad forskning. Arbetsgrupp III:s rapport på 1.600 sidor är författad gemensamt av bortåt 500 författare som övervakats av cirka 40 vetenskapliga redaktörer. Vi citerar 10.000 vetenskapliga referenser och har fått och skriftligen besvarat 38.315 kommentarer från 879 expertgranskare från ett sjuttiotal länder.
  Efter det har vi suttit i Berlin i en vecka och gått igenom sammanfattningen rad för rad, ord för ord. Det har kärvat ibland och en del bra text har tagits bort för att den uppfattats som kontroversiell av några länder. Det är synd men påverkar bara sammanfattningen och i gengäld ger det en viss styrka: har en mening klarat sig genom den granskningen kan man vara säker på att det stämmer – och troligen är ett ”understatement””….

 6. lennart bengtsson

  Det enda positiva med de tokstollerier som vi hör från våra professorer är att det normalt anger det slutliga söderfallet av en typisk inne -ism. Tankarna går till 70-talets vänsterrörelse där antalet extremfraktioner mot slutet var av samma storleksordning som antalet vänsteraktivister. Varför inte hugga till och verkligen skrämma upp folk ordentligt genom att beskriva en övergång av jordens klimat till att bli som det på Venus och att detta kommer att hända om vi inte späkar oss ytterligare och helt underordnar oss den gröna fundamentalismen. I stället för att producera dagens intellektuella rappakalja a la Laestadius bok borde våra studenter läsa Karl Popper istället. Men dom kanske inte har kommit längre än till Harry Potter
  LennartB

 7. Lars Cornell

  Bara 79 meter? Det måste bli mer, du måste lägga till havets volymökning på grund av temperaturen. Snarare 179 m måste det bli. Tänk var ett litet ord på bara två bokstäver kan ställa till med.

 8. ThomasJ

  Och då Romson upprepat bevisar sin totala okunskap (i praktiken om ALLT!) kan det måhända finnas någon läskunnig hos dessa talibaner som kan ta till sig följande uttalande från deras ’förnybar-energi-favvo-land’ Tyskland:
  Berlin. 30.03.2014 – Die Verbraucherzentrale für Kapitalanleger (VzfK) hat heute in einem offenen Brief an Jürgen Fitschen, den Vorstandssprecher der Deutsche Bank AG, vor Engagements im Bereich der Erneuerbaren Energien gewarnt. Insbesondere bat die VzfK um eine kritische Überprüfung der Kundenbeziehung zum kontroversen Projektentwickler juwi AG aus dem pfälzischen Wörrstadt.
  Länk till artikeln:
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/energiewende-wirkt-eingestaendnis-gabrielfuer-die-meisten-anderen-laender-in-europa-sind-wir-sowieso-bekloppte/
  När reagerar Svenskt Näringsliv, Företagarna, Skattebetalarna m.fl.?
  Mvh/TJ

 9. Lasse

  Ang vindkraftens nackdelar: Tyskland tycker att en ledning till Sverige vore välkommen detta eftersom de då kunde ge oss billig el när det blåser-mot att vi får ge dem vattenkraft när det är stilla.
  (SR-P1 Sven Börjesson)
  Hmm -när det blåser i Tyskland brukar det blåsa i Sverige också och då har vi låga elpriser med vår vindkraftsutbyggnad. Detta är en indikation på att ytterligare vindkraft är svår att räkna hem! (utom för MP?)

 10. Ann LH

  Helge #2. Det sättet att belysa komplicerade frågor, som läraren använde borde tillämpas i varenda klassrum. Det har förekommit länge när det gäller rena politiska diskussioner och här och där angående energiförsörjningen. De allsidiga diskussionerna kring energiförsörjningen satte djupa spår hos eleverna, det har jag egen erfarenhet av.
  Den här läraren vågade tydligen inte nu när skolan blivit en ”miljöskola”. Men varför inte tänka tvärtom. Här kunde ju eleverna gå före och som grävande journalister visa skolledningen, närmaste lokaltidning och allmänheten vad de olika grupperna kommit fram till. Vilken möjlighet. Ett praktexempel på hur skolan arbetar i ett öppet demokratiskt samhälle. Lärarens åsikter och insikter blir i bästa fall ovidkommande.

 11. ThomasJ

  Något för 79-meters prof. ’Kalkylainen’ att ta till sig… don’t hold your breath, though…
  http://notrickszone.com/2014/04/22/most-of-the-worlds-coastal-population-is-in-fact-personally-experiencing-very-little-sea-level-rise/
  Mvh/TJ

 12. ThomasJ

  Egen #4: korr; det meddelas, att miljötalibanerna etCons avser bygga ut vindkraften med 20 TWh… Det blir bara värre och värre… suck!
  Mvh/TJ

 13. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag undrar. Ponera att all is i arktis och antarktis verkligen skulle smälta. Hur mycket skulle det påverka havsnivån? Nån som har någon slags idé om det. Isen i Arktis är ju ”flytande” is, så där är det ju ett nollsummespel, det spelar ingen roll om den smälter eller inte (effekterna av vattnets volymförändringar pga. temperaturändringar lär väl vara marginella i sammanhanget, handla som centimeter på sin höjd, neh?)
  Så hela höjningen av vattenytan torde då komma från antarktis avsmältning.
  Jag undrar för jag brände mig på det här för några år sen. Jag såg någonstans angivet att om Grönlandsisarna smälte så skulle haven stiga med 7 meter. Det lät helt orimligt i mina öron. Så jag satte mig och räknade ut med enkel högskolematte (slog upp Grönlands ytareal, och formlerna för beräkning av ett klots area) och kom fram till att islagret måste vara 1,5 till 2 km tjockt på Grönland. Skrockade belåtet, för vem hade väl hört talas om att det fanns kilometertjocka istäcken i vår tid, det hörde väl istiden till? Döm sen om min förlägenhet när jag upptäckte att, jo, istäcket på Grönland är av den magnituden.
  Så vis av erfarenheten håller jag mig för skratt när jag ser ”79 m”. Men nog fasiken tycker jag instinktivt att det verkar helt uppåt väggarna orimligt. Frågan är dock, hur mycket rör det sig verkligen om? 1 m, 5 m, 10 m, 20 m, mindre, mer?

 14. Mats G

  Tyskarna är desperata efter svensk vattenkraft. Men vi behöver den själva. Utgår från att svenska konsumenter får första tjing. Men elen lär bli dyrare om vi skall konkurrera med Tyskland. Förstår inte denna längtan att göra allt för att elpriset skall höjas och därmed minska vår konkurrensförmåga.

 15. Börje S.

  #13 dolf
  Dr Max kikade lite på iskakorna vid Antarktis, Grönland (2,85 millioner km3) och Nordpolen (0,024 km3):
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/02/isen-i-antarktis.html
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/01/nordpolens-is.html
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/01/gronlands-is.html
  Att fabla om iskontinenternas totala avsmältning för att sätta det i samband med en ökning av CO2halten på 0,01% är så koko att man blir alldeles matt. Men ljugeriet är numera satt i system och det går inte längre att lita på något som sägs i media. Kanske inte riktigt allt som kommer från det hållet är lögn och bedrägeri, men eftersom ljugandet i stort sett blivit regel så klarar vi, mediakonsumenter inte av att skilja medialögn fråm mediasanning.
  Det är ett stort svek! Journaistkåren har brutit sin egen hederskodex och verkar nu tävla inbördes om vem som kan ljuga mest och fräckast.

 16. pekke

  Jag kan inte förstå att MP får härja hur som helst med sina vindsnurredrömmar utan att de får mothugg i media.
  Det bara att titta på dagens vindkraftproduktion i hela Norden just nu.
  Danmark: 213 MW Sve: 242 MW No: 90 MW Fi: 31MW Est: 6 MW
  Den totala elproduktionen är f.ö. 46 000 MW i Norden.
  Ska vi ha sån jo-jo-produktion från tusentals med snurror så gäller det att vi har massor med reservkraft som står redo dygnet runt.
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/
  http://www2.emd.dk/el/

 17. pekke

  Samma sak i Tyskland där snurrorna knappt snurrar nu, där emot börjar solen skina, men de får ändock vräka på med övrig elproduktion.
  http://www.transparency.eex.com/en/Statutory%20Publication%20Requirements%20of%20the%20Transmission%20System%20Operators/Power%20generation/Actual%20wind%20power%20generation
  Total produktion i Tyskland:
  http://www.transparency.eex.com/en/

 18. pekke

  Och se vad som dök upp på SvD Brännpunkt, vilket man naturligtvis inte får kommentera, från Greenpeace !
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/risk-for-miljomassig-och-ekonomisk-katastrof_3502834.svd
  Om man sammanfattar den så är det Vattenfalls fel att tyskarna eldar allt mer brunkol och om VF la ner allt i Tyskland så kommer allt bli så bra så.
  Jösses ! De verkar inte begripa varför kolanvändningen i Tyskland går upp !! Eller så är svenska klimat/miljö-organisationer som de tre Aporna: Se inte, hör inte, prata inte om det onämnbara ( den allt mer katastrofala EnergieWende ) !

 19. Lasse

  #18
  ”Genom Vattenfalls befintliga kolkraftverk i främst Tyskland släpper Sverige i dag ut 88,4 miljoner ton koldioxid i atmosfären per år. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges sammantagna utsläpp under ett år. ”
  En inte helt genomtänkt skrivning!
  Så säger en CHEF (Annica Jacobsson) på Greenpeace!
  Vissa personer förminskar sig själv!
  Vattenfall gör den el som efterfrågas och som de får tillstånd till-Tyskland har valt att fasa ut kärnkraften. Om man vore rädd för CO2 så är det ett kritiserbart beslut! Något Greanpeace undviker!
  Tysk energiWände har lyckats ta in flödande energi i den utsträckningen att de nu nåt taket och ropar efter fler ledningar!

 20. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #15 Börje
  Tack. 79 m är alltså inte fritt hopfantiserad siffra. Men det är ju lugnande att det skulle ta minst 8 till 12 tusen år för avsmältningen. 🙂 Inte för att jag var det minst orolig.

 21. Mycket intressant sammanställning, Peter! Sågningen av WG3-rapporten i The Economist var sensationell.
  Den typ av strategiskt inriktad forskning med extern finansiering genom målinriktade program som drivs av offentliga forskningsfinansiärer i Sverige har stora nackdelar. De leder till att forskarna blir alltför beroende av de uppställda målen och blir ovilliga att kritisera missförhållanden som de kanske ändå är medvetna om. Man vill inte riskera att bli utmanövrerad från finansieringsprogrammet av andra som upplevs som mer anpassningsbara av finansiärerna.
  Men klimatets utveckling med den långsamt fortskridande uppvärmningen och långa uppvärmningspauser skapar tydligen förvirring när man har dessa finansiella beroenden. Med vårt trygga pensionssystem i Sverige så kan i alla fall pensionerade professorer, som vi är några stycken här på Klimatupplysningen, hålla huvudet kallt.
  Hela den återgivna diskussionen om havsnivån blir ju absurd eftersom den utgår från en orimlig utgångspunkt. Rummukainen och Tjärnström skall svara på helt hypotetiska frågor från förmodligen något luriga journalister och jag kan förstå att de har känt sig förvirrade i denna absurda situation. Världen kommer att se ut på detta sätt om hela inlandsisen på Antarktis och den på Grönland smälter. Men att något sådant skulle kunna ske är ju helt absurt vilket också IPCC har fastslagit, inte ens i de värsta scenarierna så kommer mer än några några procent av inlandsisarna att smälta med havsnivåhöjning på högst cirka någon meter till år 2100.
  Det är för övrigt intressant att 79 meter havsnivåhöjning förändrar världskartan så lite i denna skala. Man måste titta nära för att se förändringarna även med så dramatiska förändringar. Med en meters havsnivåhöjning ser man förmodligen ingen uppenbar förändring i en världskarta i den aktuella skalan.

 22. Jarek Luberek

  Det som oroar mig mest är vem som kommer att vilja satsa sin framtid på forskning inom klimatområdet när detta väl kollapsar. Det är onekligen ett intressant område men det måste vara ställt utom allt tvivel att det har länge pågått en utgallring av forskare som ställer frågor och vill gå en egen väg och när allmänheten en dag bli medveten om graden intellektuell korruption inom klimatforskningen så kommer stigmatiseringen av detta forskningsfält att bli betydande, kanske även med återverkningar på närliggande områden som fysik och kemi.

 23. Fredrik Berg

  Om jag får vara lite fördomsfull så måste jag säga att jag associerar termen ”tankesmedja” till olika sorters flum. Förmodligen är jag fel/inte tillräckligt informerad men termen dyker ofta upp i samband med extrem vänster och grönt flum i olika sammanhang. Är det så att seriösa tankesmedjor inte syns i media eller finns de inte?

 24. Peter Stilbs

  Lars Bern tipsade på Facebook om denna artikel, som direkt anknyter till Thomas Sterners – och som visar hur IPCC är politiskt, inte vetenskapligt styrt
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2614097/Top-climate-experts-sensational-claim-government-meddling-crucial-UN-report.html

 25. ThomasJ

  Ytterligare ’stoff’ för prof. ’Kalkylainen’ att [måhända] reflektera över:
  http://joannenova.com.au/2014/04/sea-level-rise-has-slowed-it-must-be-time-to-correct-that-data/
  Mvh/TJ

 26. Argus

  Det droppar in nya bekymmersamma informationer mest hela tiden. Hur ska vi vända på detta? Nu ska tydligen KTH ge sig i lag med SEI. Hur kan det bli vetenskapligt högtstående och oklanderligt?
  http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/part-two-thinking-ahead-seminar-series-with-sei-and-kth-may-22-1.475757
  Och det blir mer…., vr ska ’satsa’ på kolcykelanalyser i arktis…., med Frankrike.
  http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/aktuellautlysningar/rambidragforfransksvensktsamarbeteinomklimatochmiljo.5.7e727b6e141e9ed702b1523a.html
  > Lennart B,
  går det att få anslag från denna utlysning om man Inte är ’klimathotstroende’? Eller är det troligt/till visshet gränsande sannolkt (97%:)) att detta är utsiktslöst?