Karin Bojs nya hypotes

Karin Bojs ingress
Karin Bojs har i DN 2012-08-23, Nyheter sid 9, analyserat den kalla och blöta sommaren i Sverige ur ett AGW-perspektiv (artikeln verkar endast finnas för prenumeranter). Här kommer en analys av Karin Bojs analys. Hennes artikel innehåller både en märklig hypotes och märkliga uppgifter om temperaturernas utveckling.
Karin Bojs nya hypotes kommer redan i ingressen till artikeln:

Det kan vara lika bra att vänja sig vid svala, regniga somrar. Risken finns att de blir en trend här i Sverige – som en paradoxal effekt av den globala uppvärmningen.

Detta vore kanske något för Naturvårdsverket att haka på. Det skulle kunna bli uppslag till en ny stor reklamkampanj som den man hade år 2003.
Då var det enligt Naturvårdsverket att bara vänja sig vid att julklappspulkan ännu inte blivit använd, underförstått hur framtida vintrar skulle bli. Nu har man nog modifierat sin åsikt, som lär ha kostat 30 miljoner kronor att meddela svenska folket, efter vargavintrarna 2010 och 2011.
Nu skulle man i stället kunna gå ut med följande budskap enligt Karin Bojs uppslag.

Är den nya bikinin fortfarande oanvänd? Tyvärr, vänj dig!

Det märkliga med AGW-teorin i Karin Bojs tappning är att den tycks vara förenlig med varje tänkbar utveckling av väder och klimat. Blir det varmt så beror det på AGW. Blir det torrt – AGW. Blir det kallt – AGW. Blir det blött – AGW. Blir det mycket snö – AGW etc.
Även de första meningarna i Karin Bojs analys är märkliga.

Faktum är att juni var den varmaste månaden som har registrerats på jorden sedan åtminstone 1880. Juli månad var den tredje varmaste som har uppmätts räknat på hela jorden, och den allra varmaste om man bara räknar norra halvklotet.

Meningarna är missledande eftersom enligt NOAA som hon refererar till var juni månad den fjärde varmaste junimånaden med en medeltemperatur av 16,1 °C vilket är mindre än medeltemperaturen för juli som var 16,4 °C. Juli 2012 var den fjärde varmaste julimånaden enligt NOAA.
I den efterföljande meningen visar det sig sedan att Karin Bojs avser endast temperaturen över land. Över land var temperaturen för juni 2012 lika med 14,4 °C och detta var den varmaste junimånaden över land sedan 1880. Men temperaturen över land för juli 2012 blev högre än för juni och var 15,2 °C och detta var den tredje varmaste julimånaden.
Det stämmer alltså inte riktigt det som Karin Bojs skriver. Enligt NOAA som hon anger som källa säger man under rubriken Global Highlights att

The globally-averaged land surface temperature for June 2012 was also the all-time warmest June on record, at 1.07°C (1.93°F) above average.

Att det skulle vara den varmaste månaden som registrerats står det alltså inget om där (att det står also beror på att även norra halvklotet hade sin varmaste junimånad).
När det sedan gäller yttemperaturerna för oceanen så hade både juni och juli 16,9 °C. Detta var den tionde varmaste junimånaden och den sjunde varmaste julimånaden. Det verkar alltså som oceanens temperatur inte ökar på samma sätt som landtemperaturen.
Den globala temperaturavvikelsen enligt NOAA till och med 2010 ses i följande graf.
Global temperetaur noaa
Kurvan för den globala temperaturen har planat ut. Från de angivna felgränserna kan vi se att temperaturen ännu inte stigit signifikant (dvs. så att felintervallen inte överlappar) jämfört med år 1997. År 2011 hade lägre temperaturintervall än 2010 och detsamma kommer sannolikt att bli resultatet för 2012. Se följande graf som kommer från UAH.
Skärmklipp1
Kurvorna i grafen från UAH är, förutom för 2012, den för 2010, som ligger högst av alla kurvorna från och med 2002, och den för 2008 som ligger lägst. Det skall mycket till i form av temperaturökning resterande delen av året för att 2012 skall kunna få en högre medeltemperatur än 2010.
Vi får alltså en annan bild än den Karin Bojs ger av hur temperaturen utvecklar sig. Man måste se på globala temperaturer eftersom land och ocean utvecklas olika för att få en riktig bild av den globala uppvärmningen.
Men man kan undra varför land och ocean utvecklas så pass olika. Detta är en het fråga i klimatvetenskapen eftersom det finns hypoteser som säger att en del av uppvärmningen över land inte alls har med ökade halter av växthusgaser att göra.
En hypotes som jag tycker är speciellt intressant har man arbetat mycket med på UAH och diskuterades i professor John Christys vittnesmål nyligen.
Man har observerat att en viktig orsak till att dygnsmedeltemperaturerna över land ökar mer än oceanens yttemperaturer är att nattemperaturerna ökar mer än dagtemperaturerna. Detta förklaras enligt hypotesen som beroende på mänskliga orsaker andra än växthusgasutsläpp (betecknas ofta med UHI = Urban Heat Island). Mer specifikt menar John Christy och forskare som stöder hans synsätt att mänsklig aktivitet stör det lägre luftskiktet i atmosfären, det skikt som kallas för det planetära gränsskiktet.
Detta skikt blandas om på flera olika sätt som orsakas av människan vilket minskar den kylande effekten av värmestrålning ut i rymden som är orsaken till temperaturminskningen på natten. Ett av dessa sätt har kartlagts nyligen och bestod i att vindkraftverken i en vindkraftpark orsakade en sådan omblandning. Man fann att detta ledde till nästan en grads temperaturökning i området. Läs mer om hypotesen om störningen av det planetära gränsskiktet i artikeln om John Christys vittnesmål.
Den anmärkningsvärda temperaturökningen över land som Karin Bojs så gärna vill lyfta fram och som gett en ovanligt varm junimånad över land år 2012 kanske därför inte alls betyder det som hon förmodligen tror. I själva verket kanske orsaken inte alls är utsläppen av växthusgaser utan att människan omblandar det planetära gränsskiktet. Och till råga på allt så är en bidragande orsak till uppvärmningen alla de vindkraftverk som man har byggt.
DN

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Idag vägde jag mer än jag nånsin gjort, jag köpte dock min allra första våg förra veckan, men 0,2 kg på en vecka är en oroväckande trend;)

 2. 26-27 Aug Solens inre tittglugg(corona hole) öppnar sin inre
  geoenergi mot Jorden,exciting?
  ALI.K,

 3. Labbibia

  Som om svala regnigna somrar skulle vara någonting nytt i det här landet….jag har vant mig vid det sedan 1958.
  Intressant hypotes av Christy om omblandningen av luften i de lägre atmosfärlagren….
  Ju fler vindkraftverk det byggs, desto varmare blir det…..Nåt för miljötalibanerna att bita i!

 4. Ann L-H

  Tack Pehr Björbom för att det senaste svamlet utan gränser från DNs vetenskapsredaktör sätts under vetenskaplig belysning. 

 5. Ann L-H

  Rättelse: Pehr Björnbom. Ber om ursäkt.

 6. Jan E M

  Att påstå att temperaturökningen upphört är att dra en förhastad slutsats. Varken Karin Bojs eller Pehr Björnbom kan ta en enstaka månad eller ett enstaka år som exempel på att temperaturen ökar elle minskar. T o m att jämföra femårsmedeltal är i kortaste laget för att få en säkert underlag för se eom det är en långsiktig förändring på gång. 
  På det här forumet så diskuterades det mycket förra året om att havsnivån sjönk. Meteorloger, klimatforskare och andra, som kunde förklara varför havsnivåökningen tillfälligt avtagit, idotförklarades.
  Nu när den uppmätta havsnivåökningen återgått till att vara i närheten av det som prognoserna visar debatteras havsnivån inte här.
  Här är det senast digrammet över havsnivån som jag kunde hitta.
  http://www.aviso.oceanobs.com/fileadmin/images/news/indic/msl/MSL_Serie_MERGED_Global_IB_RWT_GIA_Adjust.png

 7. J-O

  Som jag förstår kan vi bara lite på satelitmätningarna 
  Samtliga temperatur serier har justerats på ett eller annat sätt och antalet väderstationer , placering och dess kvaliteter kan ifrågasättas.
  Att UHI präglar utvecklingen är en no brainer som AGW hårdnackat förnekar.
  Titta gärna på Stockholms serien så ser ni att man ökade UHI kompenseringen fram till 1950-talet.  På detta sätt sänkte man temperaturen före massbilismen för att sedan ignorera dess effekter efter.  Resultat 30-talet = kallt och nutid = varmt.
  Men så har ju Phil haft sin hand även på denna serie även om Moberg står som första namn 

 8. Slabadang

  Jan EM !
  Du vet när man pratar om havsnivåhöjningarna och fortfarande tänker, så kan vi konstatera att haven ha stigat allt sedan sista istiden och talet om att havsnivåerna stiger i !allt snabbare” takt kan vi helt enkelt lägga i arkiv tretton.
   Även om du använder denna korta mätserie från 1992 så ser du klar och tydligt att det inte hänt ett skit och stämmer helt överens med den kklimathistoriskt sätt ynkliga havsnivåhöjning vi haft sedan LIA. MAO det finns absolut NADA som påvisar någon mänskligt orsakaf höjning utan endast att den är helt naturlig. 
  Du påstår att meteororolger kunde förklara du sjunkande havsnivåerna förra året ? I efterhand spelar man munspel som det heter. Inse att de har inte en förbaskad susning om vad som kommer att ske med havsnivåerna. 
  Varför tror du att jag tycker att din förklaring med att havsytan ”återgått till att vara i närheten av vad prognosen visar”  är så rent rolig ? Har du nån idè?
    

 9. Thomas

  J-O Varför är du så övertygad om att mätningar från en bunt vädersatelliter som aldrig var avsedda för att ge nödvändig stabilitet för att mäta långsiktiga temperaturtrender är bättre än markstationer? Varför är det fel att justera uppskattning av marktemperaturer när förståelsen av dem ökar, men tydligen inget problem att algoritmerna för att beräkna temperatur ur mikrovågsdata från satelliter ständigt justeras?
   
  Min misstanke är att UHI är tillräckligt lättbegripligt för att folk skall förstå den och då tro sig vara smartare än alla klimatforskrare (som dock är medvetna såväl om UHI som en massa andra felkällor). Begränsningarna hos MSU är mycket mer svårbegripliga så det är enklare att låtsas som de inte finns.

 10. Lasse

  I Stockholm stiger landytan ur havet med 4 mm per år, eller 7 mm eftersom havet har stigit med 3mm. Trenden är stabil!
  Karin Bojs kanske inte ville resa över hela världen när hon skulle använda sin bikini-hon avsåg kanske Sverige. Då det gäller olika väder under olika år så är minnet kort. Mätserier är också begränsade i längd och tillförlitlighet. Men det är alltid roligt att diskutera det!

 11. Slabadang

  Pehr B!
  Du måste uppdatera artikeln med vad SMHI skriver om framtidens somrar!
  SMHI,klimatdata,klimat i förändring :
  Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar
  Det blir överlag mer nederbörd i Sverige i framtiden, särskilt i norr och under vintertid. Men ett förändrat klimat gör samtidigt att hela södra landet kan stå inför betydande problem med minskad vattentillgång på somrarna.
  Vidare skriver SMHI :
  Vattnet blir en bristvara
  – Det har hittills inte varit känt att förändringarna är så stora på en hel del håll i södra landet. Att vattnet blir en bristvara kan därför vara ett nytt fenomen för många, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/minskad-tillgang-pa-vatten-under-framtidens-somrar-1.22439
  Till texten finns det en graf som visar de beräknade en ökning av antalet torra dagar.  Så vilka klimatdemoniska röster är det Bojsan har i sitt huvud. Det är fullständigt bizarrt att läsa Bojs fria hallucinationer.   
        
           

 12. Jag tycker inte att hon uttrycker sig missledande men däremot vilseledande, väldigt vilseledande. Man kan inte skriva ”på jorden” om man bara menar över land. Visserligen skriver hon att siffrorna kommer från NOAA och avser temperaturen vid landytorna MEN de flesta läser inte så långt.
  De läser JORDEN och tror givetvis att det handlar om hela jordklotet.
  Det tror jag dessutom att hon är väldigt medveten om, rusktigt medveten!
  🙁
  Ett riktigt Bojiskt bottennapp
             
    

 13. Thomas,
  De flesta har inga problem med att ”klimatforskare” (finns det några sådana? Vad jag förstår finns bara forskare inom smala områden, och när man lägger ihop en mängd sådana smala områden så får man klimatvetenskap, där sammanläggningen och tolkningen av denna utgör ett problem i sig).
  Men att forskare forskar om klimatet har få problem med. Däremot, när forskare ställer sig upp och säger att domedag hotar om vi inte omvänder oss nu, då har de lämnat sin forskarroll. På samma sätt, när politiker tar forskningsresultat till intäkt för domedagshot och stora samhällsomdaningar, då är det inte längre forskning.
  Då handlar det om demokrati. Att folk i det läget bara ska konstatera att ”vem är jag att veta bättre än en forskare” och snällt svälja allt, det är mycket begärt. Då har man förväxlat forskning med demokrati.
  Du ser samma sak inom ekonomi. Det sker en våldsam debatt om hur ekonomin ska skötas, där alla deltar. Tänk om alla sa: ”Jag kan inte veta bättre än en ekonom, så vi måste tro på dem!” Det finns ju många ekonomer som disputerat, och många ekonomer som använder avancerade datorsimuleringar. Men gång på gång har dessa visat sina brister i efterhand. Jag tror att man skulle kunna fixa en ”konsensus” inom ekonomi, också. I viss mån har vi det, eftersom alla politiker lyssnar på samma ekonomer, fast de hade fel förra gången. Men påstådd konsensus där är mindre än i klimatfrågor. Avvikande röster får höras, utan att stämplas som heretiker, för det mesta.
  På samma sätt kommer folk att reagera när de får sig itutat att det inte blir någon mer snö, för att därefter få några kalla vintrar. Eller få höra att nu blir det allt varmare, för att sedan uppleva kallt väder, eller torrt/regnigt etc. Då börjar man fundera: Vet de vad de gör? Eller famlar de som alla andra? Har de fog för sina drastiska slutsatser?
  Att en del då börjar rota i materialet är bara sunt. Att många inte har samma kompetens som disputerade är bara naturligt, och ibland gör de bort sig i sin amatörism. Men detta verkar inte ”klimatforskare” kunna skratta bort och korrigera, utan istället känner de sig hotade och förolämpade. 
  Att korrigera den som tolkar fel, eller kanske att ignorera amatörer som inte är värda någon tid, det är naturligt. Men att säga att ingen bör rota i det här, för vem är de att tro att de kan förstå lika bra som ”forskare”, det är inte vettigt. För forskare är också människor, och den hjältestatus de har i dagens samhälle ändrar inte det faktum att de är individer som famlar sig fram och tar fel, precis som vi andra.
  Hur skulle t.ex. rättskandalen Quick ha avslöjats om inte journalister börjat rota i den. Det fanns många poliser och andra som visste vad som skett, och skrev artiklar om det när det gått i pension och inte längre riskerade problem i jobbet. Men ingen lyssnade på dem. Inte förrän annat folk började rota i det digra materialet. Hur kunde de tro att de visste bättre än polis, åklagare, jurister och advokater? Bättre än yrkesmän? Men det visade sig att de avslöjade stora fel hos yrkesmännen…

 14. Slabadang

  Mikael !
  Mycket klokt!”. Bojs är klikmatvetenskapens Kwast hää på TCS hittar du GWs och Råatammre. Rollsammanblandnigarna och uppgiftsglidningen är inte unik. Att saker granskas är av största värde än av vem. Att granskningen är seriös nogrann och kompetent i kombination med ärligt sanningssökande utgör dess guld.   

 15. Janne

  Jag hittade en gammal rapport från 1959 som SCB gav ut då. Den visar historiska temperaturserier från Sverige och går tllbaka till de första mätningarna i Stockholm och Uppsala och fram till 1955.
  Har ännu bara tittat fragmentariskt och hittat detta:
  Fyra år i rapporten har årsmedeltemperaturen i Stockholm varit över 8 grader,
  1811, 1822, 1934 och 1938. Vi hade precis 8.0 1949
  Denna rapport är så gammal så att den antagligen inte har några justeringar.
   https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/855
   

 16. LBt

  Bakgrunden till Bojs hypotes är inte hennes påhitt utan vetenskapliga tankegångar runt vilka konsekvenser den extremt snabba utvecklingen i norra ishavet kan få för jetströmmarna i norr. Tankegångar som bygger på kunskap, jetströmmarna får sin energi från temperaturskillnaden mellan lufthaven i norr och lufthaven längre söderut mot ekvatorn, jetströmmarnas styrka, utbredning och riktning har stor inverkan på vädersystemens (hög- och lågtryck) utveckling och rörelseschema.
  Man vet att temperaturskillnaderna mellan lufthaven minskar, man vet med andra ord att jetströmmarna egenskaper förändras och därmed påverkar huvuddragen hos vädersystemen. De finns de som menar sig kunna visa att dessa förändringar förklarar årets väderförskjutningar i USA och norra Europa. Man misstänker också att snabba regionala klimatförändringar tidigare inträffat som följd av luftströmsförändringar tex på Grönland. Den paradoxala konsekvens Bojs pekar på är att redan en marginell förskjutning av ett temperaturmedelvärde kan innebära stora och dramatiska klimatförändringar för en region.
  Om de extremväder i form av värme, torka, nedbörd och annat som drabbat olika delar av världen senare år är en följd av jetströmsförändringar och väderförskjutningar återstår att se, händelserna saknar, liksom temperaturutvecklingen de senaste 15 åren, än så länge tydlig signifikans. Det är emellertid bra att man fått fokus på problemet med ökande forskningsinsatser som följd.

 17. Gunbo

  Mikael #13,
  ”Att en del då börjar rota i materialet är bara sunt.”
  Absolut, håller med! Men allt rotande är inte sunt. Det beror mycket på i vilket syfte man rotar. Vill man korrigera felaktigheter för att föra vetenskapen framåt är rotandet sunt. Är man ute efter att misskreditera forskare för sin egen agendas skull är det en annan sak.
  Följande citat saxat från en kommentar på Judith Currys blogg säger i klartext vad det handlar om:
  ”As I said, the difference between true skepticism and stubborn bias is the willingness to investigate, rather than to simply question (questioning is only of value if you are interested in the answer).”

 18. Slabadang

  Gunbo!
  Att som McIntyre hitta till och med extremt många uppenbara grova fel är misskrediterande framför allt för de forskare som sagts tillhöra ”eliten” inom klmatvetenskapen och som är ansvariga för dem.
  Misskreditering på felaktiga grunder bör dock undvikas och kom gäörna med kinkreta förslag på vilka klimatforskare som grundlöst ”misskrediterats”.
  Å jag tycker liksom att väljer att titta under fel sten och vet iåförsej  varför men det blir lite väl tydligt enögt Gunbo.  

 19. J-O

  Thomas #9 
  Som sagt i Stockholms serien som du finner på SMHI’s hemsida finner du att Stockholms UHI stabiliserade sig i slutet på 50-talet och därefter har ingen hänsyn tagits till UHI.  Att staden växt enormt till ytan och att massbilismen tillkommit är tydligen enligt killar som Phil Jones och Anders Moberg inget som föranleder anta UHI borde justeras lite mer idag än 1960…
  Detta är bara ett i raden på exempel och intressant när den rör svenska data. WUWT har visat på många fler fall där data masseras att visa det man vill.

 20. Björn

  Uttalandet i början måste nog ha framkommit under ett s.k ”rödvinsrus”, men att sätta det på pränt, måste vara en belastning för DN.

 21. Ann L-H

  En liten hälsning från Real Science till Karin Bojs:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/08/24/proof-of-global-cooling-660-record-lows-in-one-week/
  We are all going to freeze to death ….  

 22. Björn

  LBt [16]; Det förefaller vara en omöjlighet att människan skulle kunna påverka jetströmmar och annan konvektion. Just därför att fokus bara finns på AGW, så uppkommer sådana hypoteser som utesluter den övriga fysikaliska verklighet som omger vår jord. Det finns inga som helst siffror framtagna av klimatvetenskapen, som säger i vilka proportioner CO2 driver klimatet i förhållande till alla andra. Det är därför vetenskapligt bedrägeri om någon påstår att CO2 och övrig verksamhet driver klimatet.

 23. Slabadang

  Lbt!
  Allvarligt talat ….. hur mycket uppenbart motsägelsefullt rent snömos kan du producera?
  Vi har en CAGWmaffia som fullständigt  skiter i vetenskap och observationer och ägnar sig istället åt  ett ständigt pågående VM i målstolpsflyttning.
      

 24. Håkan Bergman

  Det kan vara lika bra att vänja sig vid svala, regniga somrar. Risken finns att det blir en trend att semestra hemma här i Sverige – som en paradoxal effekt av EU’s flygskatt.

 25. tty

  LBt #16
  Nu råkar det vara så att polarfronten och jetströmmen vindlingar har en våglängd som gör att när det är varmt över Nordamerika är det ofta kallt över Europa och vice versa. Så har det varit långt innan de aktuella ”vetenskapliga tankegångarna”. I år har det sålunda varit varmt över östra Nordamerika-Grönland, kallt i Europa, varmt i centrala Sibirien och kallt i Östra Sibirien-Alaska.
  Jag skulle ha trott mera på de nya klimatvetenskapliga rönen om inte SMHI så sent som i våras spått precis motsatt resultat av CAGW (värme och torka alltså).

 26. tty

  Håkan Bergman
  Det är nog i så fall mera troligt att det blir en trend att flyga via St Petersburg.

 27. Thomas

  J-O #19 Du som vet så bra hur termometrar och deras avläsning förändrats genom åren kanske kan publicera något om saken?

 28. Lasse

  Klimatpåverkan kan tydligen se ut lite hur man vill.
  Det sorgliga är att om vi inte begränsar koldioxidutsläppen så lär det bli förändringar i vårt klimat-det är lika säkert som amen i kyrkan.
  Det AGV förespråkarna inte inser är att klimatet tyvärr inte heller  blir stabilt även om vi minskar koldioxidutsläppen.

 29. Slabadang

  Länstyrelsernas riktlinjer för kommunal klimatsamordning!! Ha ha ha ha!!
  Planera för kallare varmare och somrar med mer torka och mer regn För vintern gäller samma sak det kan bli både kallare och varmare med mycket mer eller mycket mindre snö!
  HA HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHA HAHAHAH HAHAHAHAH AHAHA HAHAHA HAHAHAA AHAHAHA !!!! !!!! !!! Vem behöver Monthe Pyhton i dessa dagar. 
   

 30. Peter F

  http://www.youtube.com/watch?gl=SE&hl=sv&v=JYhiZ5odhGk
  Sicken pekoral. Vem stod för idén ? Bojs givetvis.

 31. Gunbo #17
  Vad är det du håller på med nu igen? Folk som ifrågasätter eller letar fel hos andra gör det väl alltid med den ’agendan’!?
  Är du tillbaks till tankegångar av typen: vissa har goda agendor, emedan andra har ondskefulla!?
  Nästan allt du skriver ser nämligen ut som om du ständigt vill ned i just det ena diket, och vilket det är har du aldrig lycktats dölja nå vidare (trots pratet om motsatsen).
  Du citerar någon kommentar, som vid kort anblick ser rimlig ut, men nog var skriven för att misstänkliggöra skeptiker. (Ungefär som ni alla ständigt försöker med eran agenda).
  Den uppmaningen kan med bra mycket bättre träffbild riktas mot alla dem som påstår sig ha färdiga svar och försöker vifta bort invändningar eller avfärda dem som som reser sådana, eller bara inte låtit sig övertgyas.
  Dessutom är kritiken fel i sak. Forskning går framåt genom falsifiering, dvs genom att föreslagna förklaringar/hypoteser visar sig inte hålla när man studerar detaljer eller testar dem där deras påstådda förklaringsförmåga skulle vara extra tydlig. Dvs genom att felaktiga hypoteser (som inte håller) sovras bort.
  Där krävs ingenstans att man måste tillhandahålla en annan bättre hypotes för att få hitta fel i en redan föreslagen.
  Snarare är det väll just denna ’stubborn willingnes’ att försvara sin favorithypotes även när den visat sig inte hålla, och att vägra undersöka vad det kan bero på eller, och att ta till sig kunskaper från utanför den egna sektkretsen som har gjort att stora delar av ’klimatforskningen’ fallit i vanrykte (OBS inte ens alltid välförtjänt)

 32. Pehr Björnbom

  Labbibia #3,
   
  Visst är det så! Sommarens väder är sådant som sker i Sverige på grund av naturliga variationer. Någon annan förklaring behövs knappast.
   
  Hypotesen som Christy berättar om verkar ju ha något dråpliga konsekvenser för vindkraften. Även om den är långt ifrån allmänt accepterad av klimatforskarna så har den en god teoretisk grund och stöd i observationerna, antagligen i högre grad än den hypotes som Karin Bojs nämner.
   
  Så här skrev Karin Bojs:
   
  En del forskare misstänker att en varmare nordpol skulle kunna påverka vindarnas mönster på ett sätt som kyler av vår del av världen. Men detta är än så länge hypoteser som behöver bekräftas med mätningar under flera år.

 33. Pehr Björnbom

  Jan E M #6,
   
  Ditt sätt att skriva verkar utgå ifrån att jag påstått att temperaturen har upphört att stiga. Men så har jag inte skrivit.
   
  Jag beskrev vad NOAA förmedlar med sin graf ovan, nämligen att temperaturen har planat ut. Det är så den blåa kurvan ser ut och jag beskriver bara detta faktum.
   
  Lägg märke till att grafen saknar punkten och felintervallet för år 2011 men att dessa ligger betydligt lägre än 2010. Vidare gissar jag som jag tycker på goda grunder att även år 2012 kommer att ligga lägre än 2010 och detta är det enda jag säger om framtida temperaturutveckling.

 34. Pehr Björnbom

  Thomas #9,
   
  Huvudsyftet med markstationerna är också att observera vädret på platsen. Det sker hela tiden ändringar i uppsättningen med markstationer i världen vilket ger ett mindre stabilt system för att komma fram till den globala medeltemperaturen. För att reducera effekten av dessa företeelser använder man så kallad homogenisering som anses kunna upptäcka effekten av sådan instabiliteter i systemet.
   
  Jag anser inte att UHI kan betraktas som ett lättbegripligt fenomen. Teorin för hur det planetära gränsskiktet leder till UHI är nog så komplicerad och det krävs djupare kunskaper i atmosfärfysik för att verkligen förstå den.
   

 35. Pehr Björnbom

  Lena #12,
  Vilseledande är nog ett bättre ordval  det medges.

 36. Pehr Björnbom

  Mikael #14,
  Tack för en mycket tänkvärd kommentar!
   

 37. Peter F

  OT
  Saxat från dagens DI.
  Bland 2010 års nykomlingar är det vindkraftsbolaget Arise Windpower som är den största surdegen. Sedan starten i mars 2010 har aktien fallit över 50 procent.

 38. J-O

  Thomas #27   det är inte skillnader i avläsning eller sensor som avspeglas i det jag avser men visst bytte man placering 1961 och 2006. 
  Men det har inget att göra med att UHI skulle upphöra i samband med att den verkliga expansionen av Stockholm tar fart. Svårt att övertyga mig om att när vi går från 1 miljon bilar till 4 i Sverige så skulle detta inte ge avtryck i UHI. Mängden asfalterad yta lär ju liksom inte ha minskat under denna tid etc etc 
  Moberg & Jones är väl bara inkompetenta för inte kan de väl ha missat detta med flit … 

 39. Pehr Björnbom

  Lbt #16,
   
  Du skrev:
   
  händelserna saknar, liksom temperaturutvecklingen de senaste 15 åren, än så länge tydlig signifikans.
   
  Tack för att du stöder min observation om temperaturutvecklingen!
   
  Från NOAAs diagram kan man se att alla de år efter 1997 som har högre temperatur än 1997 har felintervall som överlappar 1997 års felintervall (2005 är dock ett gränsfall i NOAAs diagram). Det är detta jag uttrycker som att vi inte har haft något år efter 1997 som har haft en signifikant högre temperatur.
   
  Jag har på diverse bloggar och från andra håll fått hård kritik för att jag påpekat detta. Men jag anser att detta är en riktig och intressant observation och därför har jag fortsatt att framhålla detta.
   

 40. Gunbo

  Jonas #18,
  Jag skrev:
  ”Är man ute efter att misskreditera forskare för sin egen agendas skull är det en annan sak.”
  Och du svarar:
  ”Folk som ifrågasätter eller letar fel hos andra gör det väl alltid med den ‘agendan’!?”
  Då är det fråga om politik och inte vetenskap! Det är väl de vetenskapliga felen och bristerna som ska diskuteras och inte ”fel hos andra”?
   ”Du citerar någon kommentar, som vid kort anblick ser rimlig ut, men nog var skriven för att misstänkliggöra skeptiker. (Ungefär som ni alla ständigt försöker med eran agenda).”
  Vad får dig att tro det? Kommentatorn talar om ”true skepticism” kontra ”stubborn bias”.
  ”Forskning går framåt genom falsifiering,…”
  Exakt! Det är i stort sett det jag menar med: ”Vill man korrigera felaktigheter för att föra vetenskapen framåt är rotandet sunt.”

 41. Pehr Björnbom

  Gunbo #17,
   
  Men är inte den bedömning man gör av en meningsmotståndare ofta väldigt subjektiv?
   
  A anser sig grunda sina åsikter på sann skepticism men anser att B är envis och fördomsfull. B å andra sidan anser sig grunda sina åsikter på sann skepticism men anser att A är envis och fördomsfull.
   
  I själva verket är kanske bådas åsikter subjektiva genom känslomässig påverkan. Båda kanske har ungefär samma balans mellan objektivitet och subjektivitet men kan inte förstå hur den andre tänker och vilka värderingar den andre grundar sig på.
   

 42. Gunbo

  Pehr B #41,
  ”I själva verket är kanske bådas åsikter subjektiva genom känslomässig påverkan. Båda kanske har ungefär samma balans mellan objektivitet och subjektivitet men kan inte förstå hur den andre tänker och vilka värderingar den andre grundar sig på.”
  Jo så är det ju ofta. Vi har svårt att sätta oss in i en annans tankesätt och värderingar, speciellt om vi är väldigt säkra på att våra egna hypoteser och åsikter är de enda rätta. Men sann vetenskap ska vara så objektiv och fri från värderingar som möjligt.
  Richard Muller säger några kloka ord i den här frågan:
  “I would love to believe that the results of Mann et al. are correct, and that the last few years have been the warmest in a millennium.
  Love to believe? My own words make me shudder. They trigger my scientist’s instinct for caution. When a conclusion is attractive, I am tempted to lower my standards, to do shoddy work. But that is not the way to truth. When the conclusions are attractive, we must be extra cautious.”
   

 43. Thomas

  J-O #38 Det finns ju också möjligheten att det är du som missat något som är för fackmannen uppenbart. Du känner till att UHI existerar, men vet du något i detalj hur dess effekt påverkas av en stads storlek och vet du något om alla andra faktorer som kan tänkas ha påverkat mätningarna under denna tid?

 44. pekke

  Lbt.
  Vilket svammel.
  Vi hade precis samma läge under 60-talet som vi haft i sommar med övervägande negativa AO, NAO och jetströmmar som gick längre söder ut, det är inget nytt.
  AO från 50-talet.
  http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/teleconnections/ao-f-pg.gif
   
  AO vintertid.
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/season.JFM.ao.gif
   
  NAO från 50-talet.
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.timeseries.gif
   
  Varför vi får positiva/negativa AO och NAO med en jetström som vandrar vet ingen och vad som påverkar vad vet ingen heller eller varför det blir El Nino som sedan kan flippa över till La Nina.
   
  Finns inga vettiga teorier/hypoteser som kan förklara dessa förändringar i vädersystemen som pågått långt före det industriella samhället !
   

 45. Bim

  Nytt inlägg av Dr Max.
  http://andaslugnt.blogspot.se/  

 46. Bertel

  Pehr # 41
  Touché   🙂  och ibland kan den ena ”sidan”, i meningsutbyten, lida av objektivistisk anemi, trotts massiv tillförsel av logiska argument, pga emotionell fastbundenhet i utopiernas rike. 
     

 47. Inge

  OT
  Chinas ekonomi bromsar in betänkligt. Vad betyder det?
  Jag misstänker att världsekonomin kan rasa. Vem gillar det?
  Kanske de som vill ha slut på kapitalismen?
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/kinas-ekonomi-pa-vag-att-skaka-i-grunden_7446876.svd

 48. Labbibia

  Inge # 47
  Det betyder att Kinas ekonomi bromsar in betänkligt…….Förmodligen beroende på minskad efterfrågan i Europa, USA och Japan? Som alla dras med problem av olika art.
   Världsekonomin kan ju inte ”rasa”, och som jag ser det, så vore det bra för världen om Kina får lite bekymmer…..För övrigt trodde jag att Kina var kommunistiskt? 😉 

 49. LBt

  Pehr B #39,
   Jag skrev:
  ”… händelserna saknar, liksom temperaturutvecklingen de senaste 15 åren, än så länge tydlig signifikans.”
   Din tolkning:”Tack för att du stöder min observation om temperaturutvecklingen!”
  Men den innebörden har inte det jag skriver.  Eftersom jag tror du förstår det blir jag konfunderad över de poäng du försöker plocka. Du lägger helt fräckt till ”högre temperatur” i din version.

 50. Pekke 44# äntligen någon som är vaken,60-talets mönster upp’repas,det förekommer mycken SVAMMEL gällande Jetström-
  mar,ofta gjörs uttalanden av såna som ingen aning i detta komp,icerade som Jetströmmar ursprung är,där man vet intet om.
  Kopplingar EL Nino rsp La Nina,hur styrs dessa gigantiska krafter.
  Solens magnetiska kopplingar,faser mm,ett otroligt komplext
  mönster att reda ut.
  PB# Den UHI effekt är betydande effekt och är mycket intressant.
  London har station för mätning av värmeeffekter mäts såväl dag
  och natt,London stiger med ca en grad per 10-15 årsperiod.
  ALI.K.

 51. pekke

  En glädjande nyhet från Maldivernas President:
  Global warming won’t submerge Maldives
   
  http://www.haveeru.com.mv/news/44118

 52. Tålis

  Ja, Bojs hon kan hon. Vad som helst beror på koldioxid… Undrar vilket lim hon sniffar.
   
  Tråkigt, det blev inget fredagslättsamt. I och för sig kan man nästan skratta ihjäl sig åt alla tokigheter klimatstollarna kommer dragandes med, men det riskerar man att sätta i halsen för alla kostnader de dumpar på oss och risken för civilisations kollaps om de får sin vilja igenom.
   
  Det verkar vara fler än jag som har svårt att somna. Bjuder på en skön och avslappnade länk: Summer Evening Sky. Har förvisso inte varit så många fina kvällar i sommar, men man kan ju alltid drömma om ett bättre klimat och sköna sommarkvällar…

 53. Pehr Björnbom

  Lbt #49,
   
  Nej, jag förstår inte vad du menar om du inte menar samma sak som jag.
   
  Vad menar du med att temperaturutvecklingen de senaste 15 åren inte visar någon tydligt signifikans?

 54. Pehr Björnbom

  ALI.K. #50,
   
  Jo, visst är det intressant! Hypotesen om att UHI kan uppstå genom att det planetära gränsskiktet störs innebär att det inte bara är en fråga om felaktigt placerade mätstationer som mäter felaktiga värden. Det är fråga om verklig uppvärmning vid jordytan som orsakas av människan men inte genom utsläpp av växthusgaser.
   

 55. ThomasJ

  Question är på vilka grunder Bojs förärades med 100 tkr (av WFF). Som varande vaddå…?  Muta, oder?  🙄
  Mvh/TJ

 56. ThomasJ

  Läsvärt från BishHill:
  http://www.bishop-hill.net/blog/2012/8/24/the-car-crash-of-energy-policy.html
  Mvh/TJ-

 57. Labbibia

  ThomasJ # 55
  Oavsett hur det förhåller sig i formell mening……..så är detta ett flagrant exempel på hur NGO:s köper sig ”megafoner” ut mot allmänheten.
  Skrämmande!

 58. ThomasJ

  Labbibia #57: Skrämmande är i sanning ett understatement / underdrift /..
  Brrrr…, Go shiver… Go figure… Go sane… Get real/on course/… Who, actually cares of what/which? Huvudsaken ÄR att basen till alarmismen är att CO2-moleklylen STYR världens/jordens/temperatur – vilket ÄR ett fullständigt (bevisat) falsarium/fake/bluff/båg.
  Jag sk**er fullständigt på NGO:er (måhända förstått…?  😉 ) och deras pseudo-kör, alldeles oavsett vad, och [försöker] hålla mig till verkligheten, dvs. min bästa vän…  🙂  😀
  Mvh/TJ

 59. ThomasJ

  Komplettering #58; Lusten är, att ’Alliansen’ (?) går ’kommer’) ut ur garderoben(?) och säger att hela gänget bakom landets styre har varit (och fortsatt är) förd bakom verkligheternas verkligheter; ex,; Marrku Rummuikainiens etCons’  konstifikationer…) – Och DE forsättar…
  Arma Land! & Go Figure!
  Mvh/TJ+

 60. UHI effektens har än tröghet för områdens bebyggelse mm.
  men UHI effekten är ett ’transient förlopp’ med tiden även den,
   sin verkan av tröghet i olika omgivningars påverkan.
  Stor variation således,Stockholm med sina vattendrag kopplade
  till.medan Uppsala finns inga betydande vattendrag eller sjöar,
  faktorer som är av stor betydelse för upplagring av värmen.
  kraftigare regn i Stockholm,medan Uppsala har betydligt mindre
  regn och dessutom med mindre nederbördsmängd som exempel.
  En fördel med Stockholm är mycket vatten och massiva berg
  runtom mm,vilket  kan ge instressanta resultat.
  Stockholm  stad är ju ett Ö område.
  ALI.K.

 61. Mer om gränsskiktspmråden men ej av människans påverkan.
  ett intressant köld och höga toppar av värme som ex är Horn i södra
  Östergötland där 30 grader varmt i dagtid men mot natten svän-
  ger ner till flera minusgrader om sommaren,på vintern däremot
  blir dessa dalsänkor rena köldhål.många exempel av dessa orter
  finns även runt om i Småland och är ökända köldhål om vintern
  medan  under sommaren uppnår rekordvärme liknande förhållanden.
  ALI.K.

 62. Michael

  Jag har inte läst igenom alla kommentarer så kanske någon redan observerat följande.
  Så sent som 2012-06-24 så sade Karin följade; ”Med ett förändrat klimat blir Sverige både varmare och blötare.” se följande länk, http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/framtidens-sverige-blir-regnigare
  Att det blir varmare går tydligen att kombinera med att det också blir svalare. Det verkar som att AGW hypotesen för Karin är en religös snarare än vetenskaplig övertygelse.

 63. Pelle L

  Mikale #62
   
  Läs t.ex. Slabadangs inlägg #11 och länken där till SMHI.
   
  Så ja, vad-som-helst kan tas som bevis för vad-som-helst.
  Det är väl något postmodernistiskt eller kunskapsrelativistiskt 🙁

 64. Pelle L.
  Eller Orwellst.
  ”sanning är lögn, propaganda är fakta och där
  kommissioner skriver om naturlagarna”
  http://preskinn.com/nineteen-eighty-four-1984/

 65. Gunbo #40, ordvrängeri igen?
  Då är det fråga om politik och inte vetenskap! Det är väl de vetenskapliga felen och bristerna som ska diskuteras och inte ”fel hos andra”?”
  ”Hitta fel hos andra” innebär att fel finns där. Hos(!) andra … i deras argument, publikationer, data, påståenden, hypoteser, deras resonemang, logik, slutledningar, prediktioner och statistisk signifikans etc. Och visst, deras personlighet, intergritet och heder också. Men det är ju du och din sidan som nästan alltid vill argumentera det istället! Dvs komma ifrån det som faktiskt kritiseras eller ifrågasätts.
  Personpohopp är ju inte argument. Men att påpeka att någon medvete(!) har farit med osanning är däremot relevant! Speciellt om det anvånds som metod, och återkommande.    
  Vad får dig att tro det? Kommentatorn talar om ”true skepticism” kontra ”stubborn bias”
  Vad som fick mig att tro det var dels att den sortens misstänkiggöranden är väldigt vanliga (från er sida), att den felaktigt används även mot dem som ifrågasätter klimatpolitik, och att den var i sak felaktig. Jag förklarade det i detalj i #31. Och du tyckest ju tom hålla med mig när du bejakade:
  ””Forskning går framåt genom falsifiering,…”  Exakt! Det är i stort sett det jag menar med: ”Vill man korrigera felaktigheter för att föra vetenskapen framåt är rotandet sunt.””
  Ditt (och din sidas)  problem, som ni dock försöker använda som ett debattknep är att ständigt sammankoppla den vetenskapliga diskussionen och politiska ambitioner och medel (för det ena eller andra, men ofta väldigt mycket till).  
  När ni ’debatterar’ politik vill ni inte göra det med dem som inte tror på era ’visioner’, och försöker istället säga att det är forskning, och andra borde komma med forskning som ’stödjer annan politik’ (vilket förstås definitionsmässigt är nonsens). Och när era vetenskapliga påstådda sanningar ifrågasätts där, svarar ni med ’politik’ med att smutskasta eller misstänkliggöra motiv eller finansiärer eller försöka delegitimisera andras rätt att få granska och ifrågasätta de påstådda forskningsresultaten och vad de innebär. Dvs också argumentationsfel.
  Det är nästan lite anmärknisvärt ifall du inte ser kan se att ’din sida’ så ofta försöker få det till att debatten skall föras under fel premisser. Mot forskningsargument försöker ni politisk taktik och dito fulspel. När det vettiga i politiken tas upp låtsas ni att det är en vetenskaplig fråga. 
  Du är bra på den sortens duckande, och Thomas har det som sin främsta metod numera .. att alltid argumentera ngt annat än ämnet.
  Så frågan är: Vilken är eran agenda? Eller din iaf, iom att du inte skall behöva svara för alla andra (på det sättet du själv gärna skulle vilja klumpa ihop motståndarsidan till en enhet)? Nå Gunbo: Vad är din agenda med att ständigt vilja debattera ngt annat?           
   
    
   

 66. OT 
  (Dels verkar min kommentar till Gunbo ha fastnat igen, men också:)
  Gunbo och övriga. Här är en se värd presentation av Freeman Dyson om den sk klimatproblematiken. Både om omsättningshastigeten av CO2 (denna gång på land, men liknande resonemang gäller have), men även om var och när CO2 öht kan ha en potentiell effekt på atmosfärens temperaturer.
  Kul att han säger många ggr samma saker som jag ältat i åratal.   

 67. Pehr Björnbom

  Jag hittade tre kommentar nu i skräpposten av Jonas N och Thomas J. Helt obegripligt varför de fastnade där men nu är det fixat.’

 68. Pehr Björnbom

  Michael #62,
   
  Tack för länken och påminnelsen om denna artikel. Motsägelserna mellan Karin Bojs två artiklar illustrerar de stora osäkerheter som finns iinom klimatvetenskapen.
   
  Klimatmodellerna som Rummukainen använder har principiella svagheter som klimatforskarna som använder dessa modeller mycket väl vet om men som de sällan säger någonting om. Så när klimatet utvecklas på ett annat sätt än modellerna säger så försöker man lägga till nya hypoteser som skall förklara detta. Resultatet blir ett teoribygge som är så diffust att det kan användas för att förklara det mesta. Men en alltför diffus teori är inte heller falsifierbar så klimatvetenskapen är ute på farliga vägar.
   

 69. ThomasJ

  Pehr B. #67: Tack för det!  😀
  Mvh/TJ

 70. Inge

  Jonas #66
  Jo Freeman Dyson förklarar bra. Intresant!

 71. ThomasJ

  Nåt för Karin Bojs [med flera!!} att läsa finns här:
  http://joannenova.com.au/2012/08/i-feel-sorry-for-abc-listeners-they-have-no-idea-whats-going-on/
  Skillnad mot blågula norra Nordkoreas publika service??? = NOLL!!!!
  Vá pha**n håller t.ex. Mats Johansson på med? Eller, bättre, varför i hela humhummet (stavas faktiskt med 2x’m’ i plural), som ledamot i riskdagen + utskott som ’styr’ svenskt ’public service’, gör mannen INGET för att stoppa den pågående [á la Goebbels] indoktrineringen av publiken??? 
  Mats J.: Ph**en kommer att ta Dig ifall Du inte agerar!
  Mvh/TJ

 72. Gunbo

  Jonas #65,
  ”När ni ‘debatterar’ politik vill ni inte göra det med dem som inte tror på era ‘visioner’, och försöker istället säga att det är forskning, och andra borde komma med forskning som ‘stödjer annan politik’ (vilket förstås definitionsmässigt är nonsens).”
  Va???
  Kan du vänligen hålla dig till det jag skrev i stället för att vräka ur dig dina aggressioner mot det du kallar min sida!

 73. Gunbo,
  Agressioner? Jag har varit med för länge för att bli arg på alla som låtit sig dras med. Du klagar på andra som har en ’agenda’. Vad har du själv för agenda som hela tiden vill vrida allting åt fel håll? Åt att det är de som inte accepterar klimathotet som skulle ha ngn dunkel agenda?
  Kontrafaktiskt, som om det var den sansade sidan som uppträdde dogmatiskt!?
  Jag frågade om du ens är medveten om att du försöker bemöta invändingar rörande vetenskap med politsk demagogi, och när de politiska aspekterna ifrågasätts låtsas om om det hela främst vore en vetenskaplig fråga!?
  Eller försöker du hävda att du under åren som gått svarat redigt och rakt på de saker som faktiskt tagits upp, och alltså inte velat vrida dem till ett annat fält!? 
  Jag minns då mest bara att du/ni ständigt flytt till ngt annat. 
  Läser du inte vad du själv skriver? I #17 ville du ha det till skeptiker mest inte är intresserade av ta reda på saker. Emedan deras påpekanden och invändningar nästan genomgående försöker bortförklaras av dem på din sida som inte värda att bemöta. Som varandes ohederliga.  Du själv försöker ofta med samma sak …
  Hur gjorde du för att avgöra att din agenda är ’den goda’ och andra som inte tror på berättelsen måste vara dom onda? 
  Du svarar ju aldrig på kärnfrågorna, Gunbo. Bara försöker replikera att de som frågar måste göra det av några dunkla suspekta anledningar …
       
          

 74. Jag  har   hittills inte läst  ovanstående  inlägg!!
  Men  jag  brukar   ibland  läsa The Climate Scam   för sansade kommentarer   SOM  SAKNAS från  den  stängda  Svenska   DDR politiska ankdamm median- och  blir  då  glad  att  några  fortfarande  läser ( WWF politiska sponsrade  Svensk  ankdamm-media  dit  ju  även ( DN)  numera bevisligen   tillhör)..  Jag  skulle nog  inte  veta om dessa olika  personliga  ovetenskapliga  blogg  inlägg  från  bloggen DN!!   Tack  för  att  ni  orkar  läsa   och summera –  ankdamm   media!!!  #L#  

 75. Jan

  Nu är även Expressen hakat på. ”Istäcket i Arktis håller på att bli historiskt litet.” Jag undrar dock hur långt bakåt i tiden man ”historiskt” avser.
  http://www.expressen.se/nyheter/arktis-smalter-rekordsnabbt/