AP-fond slösar bort dina pensionspengar på vindkraft

I tidigare inlägg visades hur sjätte AP-fonden satsar i tvivelaktiga gröna projekt med mycket hög risk. Nu är det dags att granska hur Tredje AP-fonden brutit mot sina egna regler för att göra en misslyckad PK-satsning i vindkraft. Dessutom i ett bolag som förre centerledaren Maud Olofsson nu sitter i styrelsen för.
maud olofsson
Bolaget är Arise Windpower. Först till tredje AP-fondens interna regler, se ägarpolicy.
”Målet för AP3 är att skapa bästa möjliga avkastning till låg risk”
”Ägarandelen i ett enskilt bolag får uppgå till maximalt 10 procent”
Arise genomförde  september 2009 en nyemisson där Tredje AP-fonden satsade 200 Mkr. För detta fick man betala 55 kr per aktie. Nu var helt plötsligt Tredje AP-fonden ägare till 17% av Arise – ett klart brott mot de egna reglerna.  Arise skulle nästa år börsintroduceras vilket skulle kunna späda ut AP-fondens innehav.  Efter nyemissionen ägde Tredje AP-fonden 14.75 procent av Arise – fortfarande ett klart brott mot reglerna.
Varför satsade Tredje AP-fonden pengar i Arise som uppenbarligen är förenat med mycket hög risk? Varför bröt man mot de egna reglerna? VD för Tredje AP-fonden är Kerstin Hessius. Hon har tidigare varit vice riksbankschef. Vilka politiska hänsyn togs?
Per den 31 december 2011 hade Tredje AP-fonden 4 636 363 av totalt 32 428 070 aktier dvs 13.87%.
I dagarna har Tredje AP-fonden minskat sitt innehav till 10 procent. En stor post om 1.35 miljoner Ariseaktier mäklades den 10:e augusti i år till priset 27 kronor per aktie. Jag antar att detta är Tredje AP-fondens försäljning. Det skulle innebära att en förlust om 37.8 Mkr för Tredje AP-fonden.
I dagarna kom ett utredningsförslag om att slå samman AP-fonderna till tre stycken. Att avskaffa Sjätte AP-fonden som varit kantat av skandaler och urusla investeringar är nog bra. Men utredningen underskattar politiska risken. Formuleringen ”Arbetet med etiskt och miljömässigt ansvarsfulla investeringar av pensionsmedlen bör stärkas och ges en mer framträdande roll än i dag” innebär stora risker. Här bortser man från att det är bästa avkastning som behövs utan ”miljömässiga” investeringar ska prioriteras. Och vem bestämmer vad det är? Solenergi? Vindkraft? Kärnkraft? Elbilar?
Assar Lindbeck har varnat för en sammanslagning av AP-fonderna. ”Jag ser en stor risk i att det blir svårt för politikerna att hålla tassarna borta. Jag tycker det är ett farligt förslag” säger han. Tredje och Sjätte AP-fondens agerande tyder på att han har rätt. Pensionspengarna används delvis för att behaga makten och göra politiskt korrekta satsningar eller satsningar där politiska klassen har egna ekonomiska intressen. Miljöpartiet säger i klartext att de vill åt AP-fondernas pengar. ”Miljöpartiet föreslår att AP-fonderna, genom förändrade investeringsregler, ska ges en större möjlighet att satsa på bostäder.” Inte så konstigt att Miljöpartiets politik kommer att göra medborgarna fattigare om de får makten.
Tredje AP-fonden borde snarast sälja av hela sitt innehav i Arise Windpower för pensionernas skull. Vindkraften bär inte sina egna kostnader utan subventioneras. Dessa subventioner borde tas bort så blir vi alla rikare.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jag har haft med detta citat tidigare men det tål att upprepas.
  ”Att ge pengar och makt till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar.”- P J O´Rourke
  I min värld är Miljöpartiet farligast i den politiska världen. Inte minst utifrån att de har med sig en så stor del av den journalistiska kåren och på det sättet kan sprida ut sitt budskap utan att tredje statsmakten synar det kritiskt. 
  Man kan fundera på vad alla dessa miljarder som satsat i de mer eller mindre misslyckade gröna projekt som detta parti tvingat igenom skulle kunna gjort för vården, skolan, ungdomsarbetslösheten och inte minst för pensionärerna.

 2. Det är mycket värre än Per skriver. IIGCC är en Internationell investeringsgrupp vars mål är att styra investeringar till ”förnyelsebart” och ”uthålligt”.
  Kolla gärna i medlemslistan om fattas någon av de svenska AP-fonderna.
  http://www.iigcc.org/about-us/members 

 3. bom

  Det är förfärligt. Hur många gånger redan har inte ”pensionspengarna” redan tillgripits av politikerna? Godsägare Persson är väl den största tjuven med var det 250 eller rent av 350 miljarder. Den omtalade ”återbetalningen” har ännu inte materialiserat sig. När om två år Löfven träder till så kommer han att få köpa miljöpartiets stöd och då vet vi vilka pengar som ryker. Politiskt inflytande över våra pensionspengar är en allt för stor risk att ta. Att slå ihop de sex fonderna verkar förnuftigt. Att ha sex stycken med sex olika gåsleveradministrationskostnader är orimligt dyrt. Dyrast är dock politikerna – det handlade ju om att på typiskt s-manér skapa miljonsinekurer åt kompisarna – och där sitter dom som röda bladlöss och suger åt sig!

 4. Martin

  En del älvsträckor i vattenmagasinen i Norrland eroderar kraftigt och grundas upp. Vattenväxter breder ut sig. Fiske är inte möjligt på grund av alla vattenväxter. Harr, sik och öring ersätts av gädda, abborre och mört.
  Troligen bidrar vattenkraftens reglering av vindkraften till processen.
  Erosionen drivs till stor del av isen. Isen skaver bort vegetation, och vattnet som är ovan isen arbetar sig in i älvbrinken, och det bildas isfyllda kaviteter längs stränderna. Håligheterna kan bli 5- 10 meter långa. Om man går på en åker nära älvkanten, så är det helt plötsligt hål i marken, ett slukhål. Dessa hål orsakas av att ytspänningen i kaviteten har gått förlorad vid t.ex. störtregn. Korttidsregleringen blir som en pump som pumpar vatten rakt in i älvkanten. Vattnet fryser under vintern och spränger sig fram.
  På våren tinar eländet och för med sig sand, jord och näring som grundar upp älven ytterligare och kväver eventuella fiskrom. Det blir bara värre för vart år vindkraften byggs ut.

 5. Slabadang

  Per W!
  En tydlig målkonflikt och rollsammanblandning finns i fondernas Ägarstyrningsdokument. 
  http://www.ap4.se/web/templates/Page.aspx?id=857
  Som inledning tllll AP Fondens regler ”Liljö och etik står förljande i inledningen:
  Miljö och etik i förvaltningen
   
  Fonden anser att god miljö- och etikhänsyn, hållbart värdeskapande, är en förutsättning för att bolag ska kunna uppnå en uthålligt god avkastning. Fondens övertygelse är att aktiva ansvarstagande ägare krävs för att driva fram positiva förändringar och förmå bolag att bli mer ansvarstagande. Det gäller såväl svenska som utländska bolag.
  Fonden driver integration av ESG1 i förvaltningen, eftersom det både säkerställer riskmed-vetenhet och tar till vara affärsmöjligheter inom ESG-området.
  Vad är då ESG1 = Environment Social Gouvernment.
  Det så kallade ”Etikrådet” styr placeringarna enligt ESG1:
  Etikrådet
   
  Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, som startade 2007 för att bedriva både förebyggande och uppföljande arbete inom etik och miljö i fondernas investeringar.
  Etikrådet ger fonderna möjlighet att gemensamt driva en positiv förändring i utländska bolag, som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter.
  Genom att de fyra AP-fonderna samarbetar och för dialoger gemensamt i utlandet och under ett namn, Etikrådet, upplevs fonderna utomlands som tyngre och starkare ägare, vilket ökar möjligheten att påverka bolag till varaktiga förbättringar.
  Fondernas övertygelse är att välskötta bolag som aktivt arbetar med miljö och sociala frågor är långsiktigt bättre investeringar. Miljö, etik och ägarstyrning ofta kallat ESG-frågor är en viktig del av fondernas uppdrag.
  Så palcerningarna är alltså ett verkyg för politikerna att styra palceringarna i den riktining politikerna vill och har därför självklart politiska målsättningar och inte avkastning som första målsättning. Det är samtidigt politiker som bestämmer definitionen av vad som är ”hållbart! och vad som är ”etiskt”.
  Som bevis på hur denna politskt styrda förvaltning sker och dess uppenbara målkonflikt med ”god avkastning” är bla alla de fonder som satsat på ”New energy” Det finns totalt 25 fonder inom denna kategori och snittavkastningen är HÅLL I ER –  48.2% hälften av pansionärernas pengar är som vad med rätta kan kallas för BORTBLÅSTA!
  Kategorin ”Miljöfonder” består av 64 fonder och har i snitt backat med -30.96%. Medan snittet på alla fonder endast backat -4.76&. Så olyckan för pensionärerna är dubbel. Dels tvingar de politiska interventionerna fonderna att investera i bolag som aldrig någonsin kommer att bli lönsamma. Dessutom gör ägarinstruktionen fonderna överviktada i just dessa rena skitinvesteringar. Vi får svaret på varför AP fonden överskred sin ägarandel.
  En annan effekt blir att politikerna skapar en artificiell efterfrågan på marknad baserad på politikers politiska motiv och definitioner som nu fått sina effekter på de aktier de definierat som etiska” ”hållbara” eller ”miljö”   
  Prisbubblan har nu spruckit på dessa PK-aktier en bibbla skapad av den politska efterfrågan efter dem. Det finns väldigt få intressanta bolag och förvaltarna har köpt vilken skit som helst bara för att fylla sina portföljer med de PK-aktier oolitikerna pekat ut.
  Jag har uppmärksammat riksrevisorn på effekterna och vår dj…la klimatmaffia med FN i toppen STJÄL pensionärers pengar och ahr infiltrerat sig i varenda hörn i statsapparaterna. Vilken ”miljöetisk fond” har satsat på de oljebiolag som jobbar med fracking? Inte en käft! Det anses som ”oetisk” verksamhet och ”ohållbar”. Hur många kärnkraftsaktier ligger i samma portföljer? Rätt svar är NOLL! De anses inte heller vara ”hållbara” eller pk-etiskt korrekta. Så här djävla illa är det!    
               
           
    
        
       

 6. Det är åt h-vite!!  Fullständigt. Politiker leker med ”andras pengar”

 7. Slabadang

  PS!
  Siffrorna för avkastningen gäler den senaste femårsperioden och ni kan gå in på tex Morningsar och göra ökningarna själva. Politikerna har destruerat pensionärernas pengar och vad gäller investeringarna i vindkraften så vet att vi inte behöver vara ett dugg osäkra om utvecklingenpå dessa aktier. Det kommer stå en NOLLA i värdekolumnen på samtlig aktier. En totalt ohållbar affärside från början till slut.
  Ska vi diskutera riktig etik så kan vi börja med att diskutera avsaknaden av den i ägardirektiven för AP-ofnderna.    

 8. Miljönär

  Räkna inte med någon statlig pension. Lite lär de nog betala ut, men de pengarnas köpkraft kommer att vara urvattnad och inte räcka långt. AP-fonderna har bara motsvarande 4 års pensionsutbetalningar, och förutom korrumperade politiska investeringsprojekt, så äger de mest bara papper om löften att andra ska betala i framtiden )obligationer och derivat), löften som kommer att brytas. Planen är att ta arbetarnas pengar för att löpande betala pensionerna med. AP-fonderna är just bara en korrumperad lekstuga för politikern att plundra ur. En rejäl del av arbetsgivaravgiften kallas för ”pensionsavgift”, men de pengarna sparas ingalunda, de konsumeras löpande av staten. Vad det heter har ingen betydelse alls, alla statens inkomster läggs i samma pott och betalas bort dag för dag.

 9. Slabadang

  Ingvar E!
  Det är ett uppenbart brott emiot grundlagens hela mening om statens opartiskhet och myndigheters intergritet.  

 10. ThomasJ

  Göran Persson sa, vid besök i New Zealand (-05?), att ’…folk i Sverige kommer ej att bli glada när de upptäcker vad vi gjort med pensionerna/ pensionssystemet…’
  Utvecklingen inom sektorn sedan dess har visat sig ’hur rätt han hade’ och där fortsätter gå från [redan] ’bad to even worse’.
  På:
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/08/23/andrew-mckillop-climate-change-business-fights-on/
  framgår intressant/skrämmande info över varthän ’skutan’ seglar, så där finns radder av ’möjligheter’ för ytterligare ’investeringar’ från diverse AP-fonder… /sarc…  🙄
  F.ö. sitter la Maud (yes we can’t) Olofsson i Arise styrelse – som ’tack’ för att hon krattat manegen för det (och andra liknande) företags bedrägerier – hon borde rätteligen sitta bakom lås & bom!
  Mvh/TJ

 11. Olaus

  Havsnäs vindkraftverk i Strömsunds kommun i drift hösten 2010, 48 verk, total effekt 95,4 MW, beräknad årsproduktion 256 GWh.
  Här är produktionssiffrorna månadsvis i en graf.
  http://www.havsnas.se/vindkraft/Produktion/Havsn%C3%A4s%20produktionsv%C3%A4rde.pdf
  Är inte detta värt att investera i, Slabadang?

 12. Håkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # 6 : Politikernas agerande borde hämmas av att andras pengar riskerar att ta slut. Det gäller tydligen alla politiker inte bara de grönröda. Det var ju detta som avtecknade sig vid horisonten vid ATP-omröstningen. En del tog varning; andra inte. Mvh, Håkan
   

 13. Slabadang

  Olaus!
  Lycka till! 🙂 

 14. Ingvar #6
  Ja, ett h-vite är vad politikerna skulle tvingas betala, med sina egna förmånspengar! 

 15. Helge

  Olaus#10
  Så det gröna är det som kommer direkt från min plånbok utan att jag får något för det?
  Bolagsekonomiskt säger det ingenting om du inte skriver dit produktionskostanden, så man kan se hur stor förlusten eller mot förmodan vinsten blir. Sen måste man väga in vad subventionerna kunde ha använts till?

 16. pekke

  Olaus #10
  Varje verk bör ha kostat 30 – 35 miljoner att bygga, alltså minst 1 500 miljoner totalt, sedan tillkommer driftkostnader, ev. lånekostnader + säkerligen div. småposter och outförsedda utgifter.
  När är varje verk färdigbetalt ?
  Innan det är skrotfärdigt eller efter det är skrotfärdigt ?, verkar vara väldigt små marginaler vindkraftsägare lever på.

 17. Olaus # 10
  Nej, det är inget att investera i
  http://www.havsnas.se/vindkraft/ÖP_20120616_Vindparker_i_kris/S1.pdf
  http://www.havsnas.se/vindkraft/ÖP_20120616_Vindparker_i_kris/S2-3.pdf 

 18. Peter F

  Olaus #10
  http://op.se/lanet/ostersund/1.4811175-140-miljoner-i-bidrag-till-agarna-bygden-far-knappt-400-000

 19. När det gäller Havsnäs har den vindkraftparken dessutom fått bidrag direkt av Ebberöds Energimyndighet med 20 milj kr.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Havsnäs 

 20. Det finns så mycket demagogi ”ren och gratis” mm men 2000 ton till betongklumpen så att vindkraftverken inte skall blåsa omkull är minsann varken ren eller gratis. Jag såg en jämförelse om åtgång av material för bygge + bränsle som ser ut så här
          0,5 ton/GWhKärnkraft 
        20    ton/GWhVindkraft 
  > 1000    ton/GWhKraftvärme
   
  De siffrorna är mycket intressanta, så ser man sällan kraftkällorna jämförda.
  Men är det rätt? Kan någon kontrollräkna?
   
  Det är den arten av jämförelser som behövs för att få en sann helhetsbild förutan vilken det inte går att fatta de bästa politiska besluten.

   

 21. Arkper

  Ni har satt Maud Olofsson i blickfånget.
  Hon är en mycket duktig politiker.
  Synd bara att den politik hon för är fullständigt åt helsike. 

 22. bom

  #17
  De nämnda 140 000 000 är väl per år? I så fall har vi ju betalat hela investeringen på 10-12 års sikt och ägarna skrattar åt oss hela vägen till banken!

 23. Peter F

  Bom #20
  Jag fattade artikeln så att var 140 mikkar sammanlagt för 2010 och 2011

 24. ThomasJ

  Test

 25. ThomasJ

  Göran Persson sa vid besök i New Zealand; ’…i Sverige kommer folk inte att bli glada när de upptäcker vad vi gjort med pensionerna [pensionssystemet]…’
  Och där dyker ständigt upp bekräftelser på att hans uttalande har substans – det går åt humhum…
  Nedan läsvärd artikel av Andrew McKillop: 
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/08/23/andrew-mckillop-climate-change-business-fights-on/
  Måhända fel att hänvisa till artikeln… AP-fonderna kan ju få idén att ’investera’ i nåt av charlatanbolagen… /sarc
  Mvh/TJ

 26. ThomasJ

  Läsvärd artikel:
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/08/23/andrew-mckillop-climate-change-business-fights-on/
  Mvh/TJ

 27. ThomasJ

  Läs- och tänkvärt av James Delingpole:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100177372/david-camerons-greatest-crime/
  Byt ut ’David Cameron’ mot ’Fredrik Reinfeldt’ och flytta resonemanget till Sverige så borde en/annan anledning till att Go Figure problemfritt kunna identifieras…
  Mvh/TJ

 28. Ivh

  Min största tjänstepensionsfond har orimligt stor andel Nokia 🙁

 29. ThomasJ

  Förklaring till ’dubblering’ ovan:

  Pehr Björnbom { 25.08.12 at 16:25 } Jag hittade tre kommentar nu i skräpposten av Jonas N och Thomas J. Helt obegripligt varför de fastnade där men nu är det fixat.’

  Yepp, helt obegripligt – but sh*t just happens, doesn’t it? 😉 – Tack nontheless för korren, Pehr!  😀
  Mvh/TJ

 30. Pehr Björnbom

  ThomasJ #29,
  Jo, jag förstår ingenting. Det var JonasNs kommentar på Karin Bojstråden som gjorde att jag loggade in och tittade i skräpposten när jag kom förbi har. Annars är det inte jag som modererar idag, jag har fredagar. 

 31. ThomasJ

  Arkper #21: Vore intressant att erfara din definition & uppfattning på:
  ”Hon är en mycket duktig politiker.”
  Världshistorien förtäljer om radder av ’duktiga politiker’ båd här & där, men hur ser dessa ’duktiga politikers balansräkningar’ ut…? Asså efter de ’visat’, in & after action, hur ’duktiga’ de varit… och vad konsekvenserna av deras ’duktigheter’ deFacto blivit….
  Go Figure!  😀
  Mvh/TJ

 32. bom

  Och Supermiljöbloggen har pratat med Rockström. Konklusion ”När en blind leder en blind så faller de båda i gropen”. Fint gammalt ordspråk!

 33. Pelle L

  bom #32
   
  du borde väl veta vid det här laget att vi behöver en länk.
   
  Du vet, en blind leder en blind…

 34. Pelle L
  Länken kommer här
  http://www.supermiljobloggen.se/2012/08/o-festival-samtal-med-johan-rockstrom.html
  Intressant nog menar Rockström att naturen inte har påverkats så mycket men att just isen i Arktis skulle vara en första ”nock out”.
  Han säger dock hela tiden ”på” Arktis så jag vet inte vad han menar egentligen? Det handlar ju om ”i” den Artiska bassängen.
  Nåja, man får kanske översätta vad han säger ibland för att få det rätt.
  😀
             

 35. Pehr Björnbom

  Lena #34,
   
  Johan Rockström talar om isen i Arktis som att vi skulle vara på väg att förlora den. Om vi förlorar Arktis is så kommer en massa dåliga saker att hända, säger han.
   
  Men vad det är fråga om i år är att den istäckta ytan när den är som lägst har blivit mindre än vanligt. Men detta är ett fenomen under augusti och september. I oktober växer isen igen och fyller sedan snabbt upp den arktiska oceanen.
   
  Climate4you har sammanställt iskartor över Arktis på ett föredömligt sätt där man kan studera hur isen varierar över året år från år.
   
  Klicka på Northern hemisphere monthly sea ice map table i följande länk:
  http://climate4you.com/SeaIce.htm
   

 36. Pelle L

  Tack för länken Lena Krantz!
   
  Det måste vara fascinerande att, likt Johan Rockström, leva just i det ögonblick då alla krafter vänds emot oss, då avgrundsdjupen öppnar sig varthän vi vänder oss, och vi blir åsyna vittnen till civilisationernas kollaps.
  Vilka uppleverser som väntar oss! Rockströms ögon lyser av förväntan!
     
  Vet inte varför jag kommer att tänka på Douglas Adams roman Restaurangen vi slutet av universum  😀
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Restaurangen_vid_slutet_av_universum

 37. AOH

  OT
  Med anledning av  Pontus Schultz tragiska olycka finns anledning att fundera om dennes tänkvärda inlaga som PS skrev så sent som i juni 2012.
   
  Världen har en 40-årskris
  http://blogg.va.se/pontus/2012/06/21/varldens-40-arskris/
   
  „…….Om två månader fyller jag 40 år. Det är på många sätt en livsförändrande händelse. Jag betraktade mig till exempel länge som odödlig……..”
   
  Dessa ord borde vara en tankeställare för många att det finns andra viktiga saker att fundera över för globens framtid än vad herrar som  Rockström, Wjikman, Holmgren m.fl. befattar sig med.
   
  Det hör till saken att även PS hade lutade ngt. åt det hållet vilket framgår här:
  http://klimatbluffen.blogspot.se/2009/01/reflektion-kvllens-agenda.html
   
  ”…….Tyckte Pontus Schultz hade en nedlåtande ton under debatten och pratade som om Elisabeth Höglund representerade någon minoritet bland den där konspiratoriska bloggosfären. Han nämnde att 97 procent av alla forskare är anhängare av AGW-teorin…..”

 38. I ett normalt land skulle allt detta kallas för ”kooruptionshärva”. I miljöextrema Sverige kallas detta ”framtida satsningar”.

 39. Ivh

  Arise Windpower är ett litet bolag. Det är inte ens en promille av tredje AP-fondens kapital som är aktier i Arise Windpower. Det skulle inte pådverka pensionerna särskilt mycket om de minskar eller ökar sitt innehav i de aktierna.
   
  AP-fonderna får äga mer än 10 % av börsvärdet i företag, men de får inte ha mer än 10 % av rösterna. Eftersom Arise aktier har samma röstvärde så får AP-fonderna inte äga mer än 10 % i Arise.
   
  I många mindre bolag äger AP-fonderna större andelar än 10%.

 40. Ivh: 200 Mkr är inte mycket sett till totala innehavet. Men det innebär inte att 200 Mkr får slösas bort på politiskt korrekta dåliga investeringar. Tillväxtverkets utsvävningar var inte heller några stora belopp sett till totala omsättningen. Men det handlar om ANDRAS pengar som ska förvaltas på bästa sätt. 

 41. ThomasJ

  Dé é ju inte ’bara’ AP-fonderna som slösar bort penga-penga från medborgarnas plånböcker… Kolla vad ’de’ [bl.a.] sysslar med:
  http://www.regeringen.se/sb/d/15774/a/197628
  Arma Land!
  Mvh/TJ