Kan SVT-jounalister utmanas?

SVTs granskningsnämnd har mottagit årskilliga anmälningar mot programinslag för att de varit ensidigt klimatalarmistiska, dvs de har endast presenterat klimatinformation som ligger i linje med IPCC – eller i åtskilliga fall än mer alarmistisk. Samtliga anmälningar har, såvitt jag vet, lagts till handlingarna utan åtgärd. Motiveringen för detta har varit det juridiska greppet att klimatalarmism är en gemensam svensk samhällsangelägenhet om vilken enighet råder. När jag tittade på Uppdrag granskning i början av veckan, som handlade om TV 4:s regionala nyhetsbevakning, slog mig tanken att denna bedövande enighet, trots existensen av omfattande politisk och saklig kritik i många andra länder, borde provocera redaktionen. Kvällen därpå mailade jag därför UG ungefär enl nedan:

”Förslag till granskning av mediebevakning

I Uppdrag Granskning om TV4:s “regionala bevakning” häromkvällen uppmandes vi att påtala andra exempel på brister i SVTs och SRs nyhetsbevakning.

Mitt gensvar på detta är att kritisera den stora ensidigheten i SVT, SR:s och f ö större delen av tidningspressens bevakning av klimatfrågan. Det är oomstritt att SR både i sin nyhetsförmedling och i kommenterande/utredande program helt begränsar sig till den officiella IPCC-trogna beskrivningen av att klimatförändringarna i ett sekelperspektiv styrts av mänskligt agerande. I första hand fossileldning, men även cementtillverkning och ändrad markanvädning framförs som orsaker. Ensidigheten i denna beskrivning har anmälts ett flertal gånger till granskningsnämnden. Ett ganska aktuellt, och fylligt exempel med åtskilliga referenser är:

http://www.tjust.com/vit/2015/askSVTreplik.pdf

I samtliga fall har dessa anmälningar avvisats, och en typisk motivering har varit att IPCCs klimatbeskrivning accepterats av forskarmajoriteten, institut och politiker:

”Granskningsnämnden konstaterar att slutsatsen att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser alltjämt har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Påståendet om en massiv majoritet (97 %) bland klimatforskarna är en flera gånger avslöjad myt, men även som halvsanning bör det inte få dölja ett elementärt faktum. Bland klimatforskarna finns en mycket tydlig kritik mot ensidigheten och överdrifterna i IPCCs rapporter. Fler än 1 200 granskade vetenskapliga artiklar tar på en eller flera punkter avstånd från IPCCs slutsatser.

Min avsikt med detta meddelande till UG är att just att denna kritik mot IPCC borde vara en journalistisk utmaning att spegla i media. Detta är en annan fråga än huruvida ensidigheten juridiskt är klandervärd. Det är uppenbart att denna utmaning inte antas av svenska media. Det är snarare så att kritk mot IPCC aktivt sorteras bort både i nyhets- och debattinslag. Ibland nämnes i förbigående att det finns ”klimatförnekare” och än värre ”vetenskapsmotståndare”, som påstås vara finansierade av oljeindustrin och som motarbetar IPCC. De beskrivs då som ett allvarligt hot mot världens framtid. —

Avslutningsvis uppmanar jag UG att anta denna utmaning att ge en bild av den kritik som finns mot den gängse beskrivningen av klimatfrågan i svenska medier. Den behöver givetvis inte enbart referera kritiken, det är tvärtom angeläget att motståndare och anhängare får mötas i debatter. Om det behövs kan jag hjälpa till med att föreslå deltagare i sådana diskussioner.”

Jag har inte fått någon reaktion från UG, men jag hoppas att de skall uppfatta det stora gap som finns mellan att betrakta ett enstaka radio- eller TV-inslag som juridiskt klandervärt , och att konstatera att en hel  sektor av nyhetsförmedling och kommentarer ensidigt ställer sig på maktens sida. Det borde verkligen vara tagg i sinnet för UG:s redaktörer, som i andra sammanhang vill framstå som oberoende och självständigt granskande.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  C-G Ribbing, så väl skrivet och beskrivet! Ett länk som borde sändas för kännedom och eftertanke till redaktionen för varje tidning med självaktning i landet.

 2. Gustav

  Ett bra initiativ men du avslöjar dig lite för mycket i texten. Kanske redigera och försöka anslå en mer neutral ton och formulera öppna frågor som väcker deras nyfikenhet? Hur är mediebilden utomlands jämfört med i Sverige i klimatfrågan? Vilka branscher finansierar biodrivmedelstillverkarna i Sverige? Hur är stämningen mellan utländska miljöorganisationer gentemot de svenska?

 3. Gustav

  Och kanske viktigast: hur är opinionen bland svenska folket respektive bland politiska partier i klimatfrågan?

 4. Sören F

  Det finns de som vet, men det smärtar att behöva kalla in extern expertis när man blickar ut över en stor anställd redaktion där alltså ingen duger. Sen är det inte alldeles enkelt att avgöra vem som skulle vara den externe, men visst, jätteintressanta t ex samtalsprogram kunde göras närsomhelst.

 5. Ann lh

  … Norrtälje tidning, ett föredöme!
  I dag fortsätter debatten om öppenhet och Parisavtalet. Den klimatupplyste Sigvard Eriksson upplyser Gunnar Kjelldahl m.fl.

 6. Lasse

  Att SVT inte plockar bort Bjerströmskan från klimatfrågan bör stå dem dyrt ( i alla fall i anseende).
  Inslaget från ”förnekar” kongressen var ett bottenmärke där en irriterad föreläsare snäste åt henne:-du lyssnade inte på föredraget. Hon hade säkert lyssnat men inte förmågan att ta till sig informationen.
  Vietnamreportaget för några år sen är ökänt , där havsvattenhöjning eller landsänkning förväxlades.
  OT: Nu startar smältningen på Grönland-7%. En månad senare än normalt!
  http://www.dmi.dk/uploads/tx_dmidatastore/webservice/e/n/i/b/m/Melt_combine.png

 7. Sören F

  Bjerström far fram ogranskad helt klart, med förutom Vietnam- också Liberiareportaget, och det är och blir alltmer en belastning. Men hon är inte vetenskapsredaktionen, där dilemmat är mer akut. Faktiskt ska jag efter närmare eftertanke ta tillbaks mit ”närsomhelst” tre kommentarer upp. Jag tänker att man bjuder in två akademiska sidor: holocen paleoklimatologi och atmosfärmodellering, och jag skulle behöva lite mer research innan jag kan säga precis vilka det ska vara, och det kan behöva bli på engelska. Men, jag anmäler mig 🙂 som samtalsledare forskarutbildad på tillräckligt nära område (naturgeografi).

 8. Allan Forsling

  Ensidigheten i bevakningen av klimatområdet säger mig åtminstone 2 saker
  Hur relativt lätt det är att skapa en diktatur. Media skapar en åsiktskorridor som blir mer och mer trång. Där har sk vetenskapliga reportrar tagit sig makten att yttra förklenande epitet på de som inte delar åsiktskorridorens uppfattning. Precis som sker i en diktatur.
  Media brukar ju efterfråga visselblåsare i företag och organisationer. Men de uppfostrar ingen egen kultur, i sin egen organisation, som vågar vara visselblåsare. Det säger mycket om etik och moral hos journalisterna i Sverige.

 9. Sören F

  På vetenskapsredaktionen är det iofs och har aldrig varit ”åsikter” det ska handla utan vetenskap. Problemet verkar vara att man trots det i fallet klimat verkar sakna ens ansatser och format till hantering av under ytan intressanta spänningar. Man har investerat in sig själv på ena sidan, man är reellt okunniga givet att det gjorts så intensivt, med sin klick forskare och finansiärer,, att man helt enkelt inte _vet_ vad som rör sig där utanför, och/men, allt som rör sig utanför är _heller_ inte lödigt nog.

 10. Slabadang

  Gulligt tänkt men sluta fjäska och mata deras egon ! Sluta få dem att tro att de är det enda alternativet till både information och förändring .. fortsätt spring runt dem istället och vi ser ju hur det går allt bättre för de klarar ju inte av konkurrensen! Skicka bara en länk/artikel som ger ett totalt avvikande men mer substantiell information från deras egen men be dem inte agera, låt dem rodna och visa tvärtom att ni INTE förväntar er att de skall ta till sig något. Att lägga i bevis att deras manipulativa propaganda är avslöjad svider i knoppen på en totalitär journalist. Att manifestera det totalt bortsopade förtroendet för journalister som väl intjänat och bevisat är dock något som biter. Att de dessutom får klart för sig att ni hämtar information från annan källa svider i magen på dem! Låt deras trutar tala inför en allt mindre och allt mer ointresserad åhörarskara !

  Jag begriper inte varför ni fortsätter att uppvakta ett makt och kontrollsystem som är byggt för legitimerat systematisk propaganda. Tror ni verkligen att de kommer erkänna att de ljugit systematiskt i 30 år? Kommer GRN någonsin berätta om de muntliga överenskommelserna de har med politrukerna som styr SVT? Sjuklövern sitter i knät på SVTs ledning och är de som tillsätter både ledamöterna i ägarstiftelsen och befattningarna i GRN ! Varför skulle de ändra deras viktigaste verktyg för makten och kontrollen av folkopinionen? Vad skulle de tjäna de på det? Det är SANKTIONERAD PROPAGANDA vi möter och avslöjar. GRN är ju bara en falsk vilseledande opartiskhetens vattenstämpel i älven av propaganda.

  Klimatuppplysningen är vad som förändrar allmänhetens syn på klimatpolitiken tillsammans med Antropocene Frihetsportalen Wattsupwithat GWPF Jonova Bishop Hill Climateaudit Notrickzone Cfact mfl. Vi har inget att förlora de riskerar allt och tusentals miljarder de fått på vår bekostnad.

 11. Peter F

  Dagens Industri idag ang MPs utspel att förbjuda fossila bränslen.

  http://www.di.se/artiklar/2015/6/12/debatt-mps-mal-om-bilar-orealistiskt/

 12. Lennart Bengtsson

  I dagens situation är möjligheterna mycket små att föra fram en mer balanserad syn i klimatdebatten. Vad som än händer med vädret vare sig det är en mild marsmånad eller en kall maj så anses de nu allmänt att de är de fossila utsläppen som bär skulden. Midsommarfirandet blir kallt och regnigt och forfarande snö i högfjället och säkert kommer många att tro att detta är människans fel. Om det blir en kraftig El Nino i höst och vinter som förefaller troligt så kommer också detta att anses vara en följd av de fossila utsläppen.
  Att vädret och El Nino var lika extremt eller ännu värre för mer än 100 år sedan så blir svaret att då berodde detta på solen eller något annat. Att ersätta ”climate warming” med ”climate change” har gjort det alldeles omöjligt att föra en förnuftig vetenskaplig diskussion om väder och klimat.
  Vad som kommer att hända med väder och klimat i en framtid på 100 år eller mer kan man under olika antaganden och med begränsad trovärdighet simulera med datormodeller och det är upp till samhället att bedöma vilka långsiktiga åtgärder som är nödvändiga. De råd som IPCC här ger i all sin osäkerhet är det bästa som dagens vetenskap kan ge. Emellertid det som kommer att ske de närmaste decennierna kommer att helt domineras av naturliga (och bortsett från i bästa fall några veckor omöjliga att förutsäga) variationer i vädret som inte skiljer sig nämnvärt från vad som hände för 100 år sedan och som både människan och naturen vant sig att leva med. Att problemen är större i dag beror på befolkningsökning och den ökade infrastrukturen och beror inte på ökade fossila utsläpp då dessa ännu inte fått det genomslag att vädersystemen påverkas.
  Lennart Bengtsson

 13. Sören F

  Det vore ändå en klar poäng att göra det genom public service. och också att i och med det visa att det finns en naturvetenskaplig diskussion som skiljer sig från både energipolitik och annat höger-vänster.

 14. Min inställning är väl ungefär att journalister är som folk är mest:

  Lutar ryggmärgsmässigt åt vänster, lite lagom grunda i sin förståelse av världen och samhället, anser (bla därför) att alla ’problem’ skall lösas och att någon annan (oftast ’staten’) har ansvaret att det blir så. De är mestadels klåpare, ej allt för skarpa, umgås mest med likasinnade, och rör om bland sina existerande fördomar och tror då att dom ’tänker’. Dom är lata till sin natur, och tycker oftast att första bästa ursäkt för att göra jobbet ordentligt duger, att någon annan hävdat/skrivit samma sak, kanske bara ett rykte eller någons tro duger som ’källa’. De är förstås mestadels totalt okunniga om ämnet de skriver om, och får ofta saker helt om bakfoten (utan att kunna kolla/värdera sådant). De behöver därför förlita sig på orden och hur de förstår/tolkar dessa från andra som de då gärna benämner ’experter’. Samt närmast lika självklart, de använder sig av sådana ’experter’ som de vet ger dem sådant de vill ha.

  En sak till: Många berättar att de sökte sig till yrket för att, och av att ’de ville göra en skillnad’, för att ’de vill förändra samhället, och göra det bättre’, att ’de vill föra de människors (och andras) talan som inte har en egen röst och plattform i samhället’ …

  Och då blir det förstås som det blir.

  Tre ledord styr vad de hoppas på i dagliga arbetet:

  en story med en vinkel,
  ett scoop,
  och ett drev

 15. Jag anmälde för 1,5-2 år sedan ett nyhetsinslag, om extremväder i Australien, där flera påståenden stred mot vad IPCC har kommit fram till. GRN gick ändå på SVT:s lögner och friade inslaget, trots att det var osakligt med alla rimliga definitioner på saklighet.

 16. Kan tillägga till #14 att:

  Självklart finns där undantag, lysande undantag tom, och sådana är värda att ta fasta på. Dessvärre blir deras roll i dagens mediasamhälle allt mer undantryckt, och få redaktioner har råd med lyxen att hålla sig med medarbetare som verkligen både kan och gör jobbet ordentligt .. Men som sagt, sådana finns.

 17. Glasklar

  Klart de inte kan!
  De har makten, inte ansvaret. Det är du som tvingas bära konsekvenserna av deras agerande, det är motsatsen till definitionen av ansvar. Det är därför vi inte ska ha någon statlig television eller överhuvudtaget någonting statligt som på någoit minsta sätt befattar sig med mnågonting som kan uppåfattas av någon som nyhetsmedia. Begreppet ”Den tredje statsmakten” syftade på ett oberoende alternativ till statsmakten, inte ännu en statlig myndighet och en statlig bidragsmuta.

 18. AG

  UG vad jag vet har ett extremt långt ”research”-arbete innan de tar sig an något. I detta fall har de ingen intern kompetens alls och skulle inte veta var de landade. Egentligen borde man börja i lite mindre skala, t.ex dubbsäcksförbudet på Gröna Söder i Stockolm där det visat sig att de flesta partiklarna – som man ville stoppa – kom från närliggande ”gröna” kraftverk. Åtminstone de över 1m, vill jag minnas. Därifrån kan man spinna på fastighetsägaren som tvingas investera bort sina oljepannor. Reportage om boende vid vindkraftverk osv osv. I slutet en längre intervju med LB vore passande samt ett internationellt perspektiv. Kan fungera. UG ses nog som mer självständigt än en förlängd arm av SVT och dess politiska styrning. Något som kan vara ”lockande” är också att påtala att UGs existens är i fara om de gör något sådant. Äkta journalister tror jag gillar sådana utmaningar som skakar om etablissemanget parat med potentiella konsekvenser för en själv om trycker på rätt knapp.

 19. Peter F

  Läs det här om journalistens roll i klimatfrågan.

  Ta ett blodtryckspiller först.

  http://www.fria.nu/artikel/117092

 20. Glasklar

  Jättekonstigt att en journalist inte ville göra reportage i TV om hur Granskningsnämnden (för media!) borde bli skarpare och kritisera fler journalister hårdare, jättekonstigt! Åtminstone för de som är extremt naiva och helt obildade angående hur samhället fungerar. Inte konstigt att klimatpaniken har ensidigt genomslag när skeptikerna envist tillämpa någon form av information om vad media, politik, byråkrati faktiskt är för slags varelser. Och därför inte kan ha någon taktik utan bara agera slumpmässigt, eller snarare t.ex. bli dragna i sina indoktrinerade skallstrån som en puppet och göra exakt så fel som de har blivit lurade att ”göra sin medborgerliga plikt”. Det finns liksom kansk een förklaring til lvarför det är du som står i skamvrån med dumstryt, oich inte de. Alla politiker och journalister och byråkrater vet att du inte har några rättigheter, att du är en slav. Det är bara du som inte fattar detta, därför gör du bort dig med mössan i hand när du tigger om att få lite nåder av din slavdrivare. Du kommer att fortsätta misslyckas 100% med dina försök att påverka media och staten, eftersom du inte har någon aning om hur de fungerar.

  All information om klimatet är totalt oanvändbar i all kontakt med all nyhetsmedia. Nämn aldrig klimatet, den frågan är en gång för alla utagerad, det har ju alla journalister och alla politiker redan sagt, har du inte hört det? Så fort du nämner ”klimatet” utan att papegoja exakt detsamma som stod i gårdagens klimatpanikartikel, så ignorerar den professionelle journalisten, politikern och byråkraten dig fullständigt. Han förstår nämligen därmed att du inte förstår någonting om någonting som är relevant för honom. Han har personligen ingenting alls emot att byta sida 180 grader i klimatfrågan, men inte av några skäl som har att göra med själva klimatet att göra. Fast av de för tillfället (eller evigt) rätt maktmaximerande taktiska skäl. Om du t.ex. hade hittat en vinkling som kritiserat Granskningsnämnden för att den är för hård.

  Trodde du att de ville samhället väl eller, hahaha!

 21. Slabadang

  Ett ytterligare bevis på varför ni ska sluta bli förbannade på de som redan är bevisat korrumperade!

  Det intressanta finns på nätet medan du tvingas eller förväntas betala för gammelmedias lögner! Skit i dem,skratta åt dem ,ignorera dem, och varför inte också håna dem! Det är en ny folkrörelse som växer sig allt starkare och nätet är dess växande samlingsplats. Vi är delaktiga i att bygga upp en helt ny och fräsch arena för samhällsdebatten och ämnesdebatten. Lår dem ruttna bort bortglömda i sina redaktionsbunkrar och inse vilken informationsbas som har både potentialen legitimiteten styrkan och förmågan att växa. Varför hålla på och dalta med skrapa med fötterna inför en kår som besitter det lägsta förtroendet av alla yrkesgrupper? Att våra politiker fortsätter att satsa våra skattemiljarder på denna redan döda häst är väl självmarkerande om något. Vanligt folk finns inte på den skattefinansierade löneutbetalningslistan till skillnad från gammelmedias korrupta trutförlängare finansierade av det politiska etablissemanget. ” Du vet väl att vi sysslar med opinionsbildning” … svar .., Jamen va faaan hur vore det om ni slutade med det, och ägnade er åt journalistik istället? Hur lågt förtroende kan ni överleva med?

  Aldrig på SVTs vetenskräpsredaktion :

  http://wattsupwiththat.com/2015/06/13/presentation-of-evidence-suggesting-temperature-drives-atmospheric-co2-more-than-co2-drives-temperature/

 22. Slabadang

  Om SVTs journalister kan utmanas?

  Svaret är både ja och nej på den frågan. Officiellt går det inte genom att hela regelverket är skapat för att hålla dem utan både ansvar och granskning. innofficiellt är de redan avslöjade och utmanade vilket tydligt kan mätas i det bortsopade förtroendet hos allmänheten. En härskarklass som samlas på sina hårt kontrollerade små tältmöten för klubben av inbördes beundran. Det är faktiskt både demokratiskt produktivt helt korrekt och legitimt att hysa det största förakt för kårens dominanter.

 23. Slabadang

  SVT skulle aldrig publicera denna klockrena satir!

  https://twitter.com/Jakob_Ihse/status/610038838619172864/photo/1

 24. JIMMY

  På grund av de lögnaktiga propaganda PSYOPS politiskt styrda SVT-SR och övriga pressstöd propaganda organ som undanhåller de riktiga nyheterna från utlandet och substans fakta information från boende i Sverige som inte kan engelska eller norska danska så är Sverige idag en total demokratur.

  Men det finns ändå stort hopp trots allt -därför att Internet samt Satellit kanaler som RT bidrar till att SVT och reportage kopior av sorten substanslösa dagisnivå retorik Erika Bjerström och på grund av nya tekniken är helt ammunition obsoleta infantila skämt och numera utan folkligt stöd..

 25. Olav Gjelten

  Jag minns någon som för ett par år sedan kom med en idé och som jag personligen tycker verka bra. Idén gick ut på att skicka debattartiklar o l där vi utger oss för att vara så fanatiska miljö- och klimataktivister att folk äntligen tvingas att reagera.
  Exempel på rubrik på en av era tänkta debattartiklar: ”Klimatet kräver ett bensinpris på 200 kr/liter”. Hänvisa bare till att jordens feber ökar, tiden håller på att rinna ut m m. Ingen alarmist kommer ändå att sätta er mot väggen, så hitta bara på ”räddningsåtgärder” som fullständigt förstör ekonomin både för privatpersoner och landet Sverige. Bry er inte om att era föreslagna åtgärder inte påverkar världsläget ett ”piss”, utan hänvis bara till att vi måste ”gå före” och liknande. Ni sätter då våra klimathotstroende journalister i en jättesvår situation. Dels vågar de inte gå emot er, dels kommer (förhoppentligtvis) någon läsare bli helförbannade och gå emot alarmismen.

 26. Kenneth Mikaelsson

  Slabadang

  Den va riktigt go….. fast vem vill ha med Diesel Doris att göra… har nog en känsla att det kommer kosta att bli av med f*nstyget..

 27. Bim

  Olav Gjelten # 25.
  Har tänkt samma tanke. Det är en jättebra idé. Men det måste göras smart och lagom trovärdigt trots våldsamma överdrifter så det inte går i papperskorgen för sin egen orimlighet skull.
  Balansgången är svår efter som orimligheter redan publiceras av Bjerström och andra svårt troende på radio och tv, utan att någon där höjer på ögonbrynen, än mindre skäms.

 28. Lars Cornell

  Tack C-G för att du tar upp det här angelägna ämnet.

  ”Klimatförnekare hålls kort i Sverige. I Sverige har de också fått synas och höras i hög utsträckning. Men inte nu längre, enligt Miljöjournalisternas ordförande Anders Nord.”

  Så skrev Anders Nord i oktober 2012, vad var det som hände? Gjordes det en intern överenskommelse på SVT/SR liknande den som gjorts på BBC?

  ”Svenska medier har också tidigare frekvent släppt fram dessa åsikter. Men så är det inte längre:
  – Tidigare upplevde jag också det som att reportrar och redaktörer ofta ville ta med en klimatförnekare för att ”väga upp” och visa att de var objektiva. På ena sidan stod då forskaren och levererade ny kunskap baserad på relevanta studier och på andra sidan en förnekare som påstod sig veta vad han (oftast män) pratade om, säger Anders Nord, ordförande i Miljöjournalisternas förening.”

  ”– Idag jobbar jag på Vetenskapens värld och vi har gjort en undersökning som visar att nästan 100 procent av alla svenska forskare som arbetar med klimatfrågor anser att den globala uppvärmningen och människans avgörande påverkan är bevisad.”

  Det vore intressant om någon kunde göra en sådan undersökning nu.
  • Hur många forskare är ’förnekare’?
  • Hur många är AGW-anhängare = inget att oroa sig för?
  • Hur många är anhängare av katastrofteorin = CAGW?
  • Hur många tror att vi kan styra klimatet?

  För Anders och hans kompisar är det tydligen politikern Johan Rockström som anses vara klimatforskare medan professorer av facket som Wibjörn Karlén, Lennart Bengtsson, Gösta Walin, Ingemar Nordin och Gösta Pettersson för att exemplifiera ’inte vet vad de pratar om’.

  ”Det spelar ingen roll vad som är sant, endast vad folk tror är sant har betydelse.”
  / Paul Watson, grundare av Greenpeace

 29. Bäckström

  Olav #25
  Vad tror du om:

  • Veckans klimatbov.
  Här utses veckovis en person som varit särdeles slösaktig med jordens ändliga resurser. Hängs givetvis ut med bild och namn.

  • 100 ppm uppropet.
  Eftersom co2 är ett gift man kan dö av, varför inte sätta en maxgräns? Andra gifter har ju sådana menar jag? Jag tycker 350 rörelsen är alldeles för kraftlös, här krävs hårdare tag.

  • Barnreglering.
  Max 1 barn per familj. Kina har ju tillämpat detta med stor framgång åtminstone innan dom förstördes av kapitalismen. Nu vet jag faktiskt inte hur det är.

  • Dödsstraff för klimatförnekare.
  Här kan man resonera som så att eftersom dessa aktivt bidrar med att förvilla medborgarna att förstöra vår gemensamma planet kommer detta innebära att våra barnbarnsbarn sannolikt inte kommer ha möjlighet att överleva så därför kan man faktiskt likställa klimatförnekare med mördare. Och mördare låser vi ju in på livstid. I andra mer progressiva länder har man gått före och tillämpar dödsstraff. Dags för Sverige att införa dödsstraff för massmord?

  Ja, det var några av punkterna i min nystartade förening ”KlimatStopp”

 30. Alienna

  #28, Man kan alltså jobba på Vetenskapens Värld, och anse att något är bevisat då det ”anses” bevisat…
  OM det är bevisat eller inte, har alltså ingen betydelse? Det är *åsikter* som räknas … i Sverige…

  Guud så trött jag blir…!

 31. Gustav

  Olav:
  Det är en toppenide! Om den görs seriöst och med rätt frontfigurer tror jag verkligen den kan göra stor skillnad. Finns det några unga personer med söderlook som är beredda att ställa upp?

 32. Sören F

  Det miljöjournalisterna tänkte, får man anta, det var nog att det inte ska vara skeptiker typ bloggosfär-icke-forskare som kommer med ev nytt. Det kan jag också hoppas. Det löjliga är bara att det _behöver_ det heller inte vara, men vem ska tala om _det_ för dem, vilka som sitter inne med något intressant, när de själv intalat sig att det kan ingen utifrån berätta, och de själva saknar kunskap och överblick att bedöma läget, eller inte törs, eller är intresserade nog?

  Det handlar inte om att dammsuga efter någon med förnekarsyndrom som griper efter varje tänkbar sista och obetydlig osäkerhet. Såna finns snarare på konsensussidan om man börjar titta närmare på kärnfrågan.

 33. Stickan no1

  Medierna i P1 är ofta vassa och vågar ifrågasätta medierna. Kontakta dem.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=1178409

  För övrig är FN en helig ko i Sverige. Kritik av FN är inte populärt.

 34. Sten Kaijser

  Stickan #33
  Tyvärr har även medierna ”låst sig”. I en diskussion om man alltid ska låta båda sidor kamma till tals så var det exempel de valde ”ska man ställa klimatforskare mot klimatförnekare! och svaret var även där att det finns ingen anledning att låta klimatförnekare komma till tals

 35. Sören F

  Ett exempel: tror någon att miljöjournalistiken själv skulle rapportera och sätta i sitt sammanhang, som är diskussionen/kontroversen kring holocen sol-klimatsamband i historisk tidsskala, en geoartikel som Jiang et al i februari: http://geology.gsapubs.org/content/early/2015/02/02/G36377.1.abstract ? Nej väl, och/men forskarna själva kommer heller inte sättande. De hoppas på IPCC-processen, fast de där hittills bara fått bidra till den stora katalogen, inte den slutliga analysen, där de hittills blivit bortfintade – för det är inget direkt nytt de kommer med.

 36. Alienna

  #34 Det finns ju inga klimatförnekare, så dom skulle inte heller kunna låta sådana komma till tals – hur gärna dom än skulle vilja det.

  Jag börjar skämmas över att vara svensk…

 37. Björn

  Det är svårt att utmana en okunnig, för han hänvisar alltid till någon annan. Vi har TV1 och TV2, men vad är meningen med det, när de säger samma sak. Det saknas en intellektuell konkurrens dem emellan. Som det är nu, fungerar de tillsammans som en propagandacentral. Så tråkigt det måste vara att arbeta på en sådan arbetsplats, där tungan inte får slinta en millimeter. För oss som tittar är det bedrövligt med likformigheten. Det är dags för flera nya fria kanaler i mediaetern.

 38. Sören F

  Problemet är också att ”skeptikersidan” är för disparat. Den har också framodlats mest som halmgubbe av konsensussidan själv. Dess laguppställning duger i media högst till programmet Debatt, apbergformatet. Det skulle komma för mycket lättviktigheter och ofokuserat om man bjöd in den till vetenskapsredaktionen, där de flesta ”journalisterna”, i sin äkta okunnighet, känner sig genuint handfallna. Dess chef minns jag sa, går och tror, att det behövs något i nobelprisklass för att flytta på honom. De mest seriösa skulle behöva ta initiativet.

 39. Thomas P

  Olavs inlägg #25 och den positiva responsen på det är ett bra exempel på stämningen på denna blogg. Inga knep är för låga för att vinna debatten. Fast å andra sidan kan man ibland undra om inte Olav själv är precis en sådan som han beskriver: att han avsiktligt skriver usla inlägg här, inte för att han är förnekare själv utan för att han vill misskreditera dem.

 40. Gustav

  Thomas P:
  Nu förstår jag inte? Hur menar du att Olavs förslag är lågt? Det intressanta är inte att vinna någon debatt utan att se om media hakar på?

 41. Ingemar Nordin

  Sören F #38,

  ”Problemet är också att ”skeptikersidan” är för disparat.”

  Tack och lov finns det fortfarande människor i Sverige som tänker självständigt! Problemet är inte vårt utan medias som inte klarar av mångfald. Så är det med propagandamaskiner – de blir förvirrade så fort något hamnar utanför åsiktskorridoren.

 42. Sören F

  Ingemar, vet inte iofs om jag behöver förtydliga mig. Jag menar att ”skeptikersidan” som begrepp är konsensussidans eget. Dit hänförs allt möjligt, och situationen kan inte vara denna disparata ”sidas” fel. Den har inget ”vi” t ex. Ändå är det ett begrepp den undermåliga journalistiken laborerar med som om det inte var enbart just så.

 43. Daniel Wiklund

  Överdomaren Thomas P har ännu en gång uttalat sig väldigt kritiskt om denna blogg. Han gör det otroligt bra som orkar vara kvar här år efter år trots att han tycker att bloggen är värdelös. Han gör en närmast heroisk insats. Vem vet, han kanske får uppmuntran av Åsa Romson. För i praktiken blir det ju så att han försvarar Romsons politik på klimatområdet.

 44. Sören F

  Journalistken stirra ut över denna sin ”sida”, ser lättviktigheterna och har inte forskarnerven själv att uppsöka vad där kan finnas av vikt, att uppsöka och ta till sig kritikens _bästa_ invändningar som det brukar framhållas kännetcknar forskaren. Undersökande journalistik, inkl vetenskapsjournalistik, är nämligen också forskning i denna bemärkelse, förföljer hypoteser – det står f ö i dess manualer om någon skulle undra.

 45. Labbibia

  Skrev till Janne Josefsson om det här för flera år sen. Men han var väl rädd att bita den hand som föder honom antar jag. Hörde aldrig ett knyst.

 46. Thomas P

  Gustav #40 ”Det intressanta är inte att vinna någon debatt utan att se om media hakar på?”

  Ta och läs vad Olav skrev en gång till. Det handlar om att han vill bedriva ”false flag” operationer i syfte att ” dels kommer (förhoppentligtvis) någon läsare bli helförbannade och gå emot alarmismen.”

 47. Gustav

  Thomas P:
  Nja han skrev att ingen journalist kommer att våga kritisera vad han skriver vilket iaf jag tror är dagens sanning. Att någon läsare blir förbannad var inte huvudsyftet med hans idé som jag förstod det. Är inte detta ungefär vad du föreslog i den andra tråden om Jacob N? Du sa att Jacob borde ägna sig åt att granska skeptikersidan istället för miljörörelsen. Nu föreslår Olav att vi driver överalarmistiska förslag, borde inte du vara glad åt det då? På fullaste allvar så skulle faktiskt jag kunna skriva under på att dieseln verkligen borde kosta runt 200 kr/l. Den har ett värde som ligger långt högre IMHO. Det är därmed inte fråga om att driva orealistiska förslag utan bara ett sätt att få media att inse att de har hanterat det hela på ett sätt som har sina brister.

 48. Thomas P

  Gustav #47 Insändare är sådant tidningar ofta tar in bara för att de är provokativa, gärna dumma, så folk kan känna sig lite överlägsna för att de ser hur dumma andra är. Om Olav får in en dum insändare bevisar det alltså ingenting. Nej, huvudsyftet är just att försöka omvända folk genom att fejka att hans fiender är idioter.

  ”Är inte detta ungefär vad du föreslog i den andra tråden om Jacob N?”

  Det har absolut ingenting gemensamt med vad jag föreslog-

  ” Nu föreslår Olav att vi driver överalarmistiska förslag, borde inte du vara glad åt det då? ”

  Varför skulle jag det?

  ” På fullaste allvar så skulle faktiskt jag kunna skriva under på att dieseln verkligen borde kosta runt 200 kr/l.”

  Då får du göra det under eget namna och med ärliga argument, dvs sådana som du verkligen står för, inte sådana som du vill låtsas att motståndarna tror på.

 49. Gustav

  Thomas P:
  ” Insändare är sådant tidningar ofta tar in bara för att de är provokativa, gärna dumma, så folk kan känna sig lite överlägsna för att de ser hur dumma andra är.”

  Insändare är en sak och debattartiklar är något annat. Jag tycker inte att Karin Svensson-Smiths artikel i DI var särskilt olik förslagen ovan. Tror du en skeptisk artikel hade kommit i tryck i någon av SVT-kontrollerad media? Självklart inte! Det är här jag tycker Olavs förslag är rätt bra att man genom att tvinga in än mer extremism tvingar journalistkåren att inse det orimliga i att inte låta skeptiker komma till tals.

  ”Då får du göra det under eget namna och med ärliga argument, dvs sådana som du verkligen står för, inte sådana som du vill låtsas att motståndarna tror på.”

  Och varför skulle inte satir vara tillåtet? Särskilt intressant blir det ju om media tar in det för att de inte har argument till varför det ska refuseras. Men jag har inga problem att argumentera för 200 kr/l för dieseln. Karl-Oskar hade ändå tyckt det var fjärtbilligt och det är en måttstock som jag rättar mig efter.

 50. Olav Gjelten

  Med hänvisning till min kommemtar # 25.
  Hur många minns radikaliseringen inom vänstern i slutet av 1960-talet och de första åren på 1970-talet? Ur VPK bröt sig en grupp som kallade sig KFML. Efter bara kort tid bröt sig en ännu radikalare grupp ur KFML under namnet KFML(r), där (r) stod för revolution.
  Jag är ganska övertygad om att de mer fanatiska elementen inom Miljöpartiet gärna ser en splittring mot en grupp som kanske vill kalla sig Miljöpartiet (r), om någon startar.
  Här kan det vara lämpligt att kräva en bensinskatt på typ 200 kr/l. Naturligtvis med hänvisning till att bilparken bär skulden till den alarmerande ökningen av CO2, som i sin tur bär skulden till det katastrofala läget där jordens temperatur är på väg mot 6 graders ökning bara inom den tid som är kvar på vårt sekel. Föreslå gärna dessutom ett miljonprogram i utbyggnaden av vindkraften. Allt måste ske snabbt, tiden har nästen redan runnit ut. Se till att använda så många som möjligt av argumenten som klimat-khmererna använder. Då blir det ännu svårare att gå emot er. Med den extremism som finns på miljö- och klimatområdet borde det inte vara svårt att uppnå en splittring av Miljöpartiet. Men utan att någon börjar kräva radikalisering händer emellertid ingenting.

 51. Thomas P

  Gustav #49 Bra att veta att du nu öppet sällar dig till de rena slaskdebattörerna här för vilka alla medel är tillåtna för att nå målet. Du försöker visserligen snygga till det lite genom att låtsas att det ”bara” handlar om att lura journalister, men som Olav redan initialt påpekade är det inte det målet att lura läsarna.

  Nå, fördelen är ju att nästa gång någon här drar fram en dum insändare eller debattartikel kan jag bara peka hit och konstatera att det nog är Olav eller någon hans likasinnade som varit framme.

  Extra komikpoäng för ”Tror du en skeptisk artikel hade kommit i tryck i någon av SVT-kontrollerad media?” Hur många tryckta media kontrollerar Sveriges Television? Sin hemsida?

 52. Christopher E

  Du behöver inte vara nervös, Thomas. Olavs idé fungerar inte i alla fall.

  För det är helt omöjligt att göra en vettig satir på de galenskaper du och dina gelikar erkänner er till. Det som finns i media är ju redan oöverträffbart.

  Hur kan man tex överträffa Bjärström i en Vietnamesisk roddbåt där mannen pekar ner och säger att där låg en by nyligen. Vattnet hade stigit 11 cm under relevanttid…

  Eller se på Bäckström i #29. Hans förslag till ”överdrifter” är redan passerade av verkligheten. Ettbarnspolitik är lindrigt jämfört med Obamas rådgivare Holdrens vurm för tvångsabort. Och dödsstraff på klimathotsskeptiker är gammal skåpmat i alarmistsvängen. Inte bara skeptiker förresten, Monbiot ville dränka flygbolagschefer varje gång någon dog i en översvämning någonstans. Vilkas fel det var att människor dött i översvämningar före det ens fanns flyg, bilar mm framgår inte.

 53. Slabadang

  Nya välfärden låtsas frågar sig vad de redan vet är sant!

  http://www.dnv.se/ar-myten-om-media-sann/

  En blogg som publicerar alla de som blivit nekade debattartiklar i gammelmedia skuklle avslöja systematiken och samordningen av propagandan och cyklopernas fotspår.

 54. Christopher E

  #50 Thomas P

  ”Nå, fördelen är ju att nästa gång någon här drar fram en dum insändare eller debattartikel kan jag bara peka hit och konstatera att det nog är Olav eller någon hans likasinnade som varit framme.”

  Det vore ett rekord i sig om du ens försökte ta avstånd från något trams som stöder alarmistideologin.

 55. Daniel Wiklund

  Thomas P slår sig för bröstet, han minsann vet vad som är rätt, det är väl därför som han aldrig kritiserar Åsa Romson, som faktiskt till skillnad från dom som debatterar här på bloggen sitter i regeringen, och således representerar makten. Thomas P borde väl tycka att det är viktigt att vi kritiskt granskar makten.

 56. Bim

  Thomas P
  ” Nej, huvudsyftet är just att försöka omvända folk genom att fejka att hans fiender är idioter.”
  Ta och tänk över den meningen en gång till och ändra den så logiken hänger ihop.

 57. Kenneth Mikaelsson

  Kanske det är Olav som är Diesel Doris tal skrivare så mycket skit som kommer därifrån…. 🙂

 58. Slabadang, Glasklart m fl
  Er optimism om en framväxande bloggsfär, som kommer att fälla SVT och gammelmedia kanske har ett visst fog, men jag är inte med på detta. I varje fall inte i några års perspektiv. När ni dessutom antyder att Lars Cornell och jag m fl ”fjäskar” genom att skriva till SVT – så är det oförskämt och saknar substans!
  Räkna t ex våra ”konsumenter”! Vi på KU har 5-6000 besökare /dag. Det är en av de bättre siffrorna i Sverige, och uppmuntrande – visst! Men hur många tittare har Uppdrag granskning? Jag måste erkänna att jag inte vet, men jag är helt övertygad om att ett UG-program med klara ”klimatkritiska” inslag skulle gör mer nytta för saken än en hel veckas KU-inlägg. Tyvärr är det dagens verklighet. Det skulle sitta väldigt bra månaden före Parismötet!
  Av precis samma skäl är det som Ann lh #5 säger om Norrtälje tidning en viktig realitet. En insändare där har förmodligen också fler läsare en ett KU-inlägg?
  Jag förnekar naturligtvis inte KU’s värde, men det måste ses långsiktigt som en sten i vattnet vars ringar sprider sig långsamt. Slabadang tycks tro att vi redan vunnit – vilket helt enkelt är fel. Sveriges har i opinionsmätningar visat sig vara ett av de mest klimatångestdrabbade länderna i Europa. Att då gå ut och säga att vi inte skall försöka påverka bilden i media är destruktivt.
  /C-G

 59. Slabadang

  C-G Ribbing!

  Missförstå mig rätt! SVTs journalister är mer rädda för dig än vad du är för dem Du är starkare än du tror och söker inflytande du aldrig kommer att få i public service. Du befinner dig i ett både moraliskt och sakligt överläge och jag hävdar med bestämdhet att dina suveräna artiklar här på KU påverkar och utbildar allmänheten i mycket större utsträckning än vad ett artigt brev som SVT gör. SVT behandlar bara ditt brev som ett skithuspapper som ska spolas ner så fort som möjligt . Hela poängen med den sanktionerade klimatpropagandan vilar ju på att INTE ta intryck inte låta alternativa argument komma fram, och därigenom inneha total kontroll av informationen och skydda åsiktkorridoren och de särintressen som styr och verkar inom SVT/SR. Det är helt enkelt slöseri med tid och en totalt meningslös aktivitet att uppvakta SVT. Ska du nå framgång så vänd dig direkt till allmänheten i första hand och ägarna i stiftelsen dvs våra riksdagspolitiker i andra och prata över huvudet på SVT/SRs korrupta ledningar om public service med både allmänhet och ansvariga politiker istället. När SVT/SR tappar makten och kontrollen över debatten om dem själva så är de rökta … och de vet de! De har liksom inga kompisar nånstans utanför tältmötet. SVTs legitimitet och trovärdighet är en uppblåst luftpastej och det talas allt mer om behov av reformer av bunkern på Gärdet i riksdagskorridorerna. Minsta lilla stick så kollapsar hela pastejen. En sanning som samtidigt oroar politikerna eftersom de inte har en alternativ organisation på bordet. De vill ha både fortsatt makt och kontroll och samtidigt blanda upp alla manipulativa vänsterfascister med vanligt hederligt folk på redaktionerna. Med SDs tillväxt har läget försvårats ytterligare och när SD växer TROTS SVT/SRs rabiata anti- SD – propaganda så kostar stödet från SVT/SR mer än det smakar. Sossarna har kontrollerat public service sedan 40 år och många inom alliansen har tröttnat på spektaklet men saknar mod att göra om och göra rätt. Mats Johansson och Svekfors är två naiva idioter med en strategi för att rätta upp public service som säkerligen skulle genera även ”Dynamitharry”s intellekt i Jönssonligan.
  Diskvalificera hela systemet och regelverken i stället. Det bortsopade förtroendet för SVT/SR sträcker sig långt längre upp och bredare hos allmänheten än vad du verkar tro. ”Fjäska” var helt fel och dumt ordval och du tillhör ju tvårtom de som innehar civilkurage och sticker ut hakan. Jag menar att det är slöseri med tid och utan effekt helt enkelt. Hela regelverket är ju skapat för att public service skall ha all makt över folkopinionen och folkopinionen skall stå helt utan makt och inflytande över stadspropagandan. Som kronan på verket har de satt potemkinkulissen GRN.
  Varför står inte ”idoelogisk mångfald” eller ”intellektuell hederlighet” eller ”interaktivitet med licensbetalarna” med som ambition i policyn? Varför har SVT/SR ingen kvalitetsansvarig eller ens en kvalitetspolicy och därför heller inget kvalitetsstyrningssystem? Är det verkligen rätt att det är SVT/SRs ledning skall bestämma om licensbetalarna får komma till tals eller inte? Grundläggande viktiga ordningsfrågor som skapar bruna fartränder i underkläderna på SVT/SRs och röda kinder på styrelseledamöter och stiftelse.

 60. Slabadang

  C-G Ribbing!

  Nej vi har inte vunnit ännu .. men vi vinner! Vi jobbar med rätt strategi och styrkan i våra argument och analyser vinner över propagandans. Sanningen hinner allt fortare ikapp lögnerna.UG-redaktion är ju en av få redaktioner där J Josefssons strävan efter ”konsekvensneutralitet” existerar och utgör egentligen är en bättre beskrivning av vad opartisk faktiskt innebär. Fakta är fakta, fel är fel , rätt är rätt, sant är sant, och lögn är lögn oavsett vem eller vad som står för dem.

 61. Sören F

  Fakta, rätt och sant i all ära, men vilken strategi ”vi” jobbar med framgår inte av tråden. Journalistik hör av er, Floderus var namnet.

 62. Thomas P

  Christopher #52 Din anklagelse om Holdren och tvångsaborter är en lögn, han listade möjligheter att begränsa befolkningsökningen i en bok, men gjorde klart att han själv ville hålla sig till frivilliga åtgärder. Visst har det förekommit dumma uttalanden från båda sidor, vilket dock inte på något sätt ursäktar Olavs försök att än mer sänka debattnivån. Nå, det är väl bara acceptera att förnekarna här totalt saknar moralisk kompass.

 63. Gustav

  Thomas P:
  Ja haha vad dum jag är. Tänk att jag föreslog att något skulle bli tryckt i svt-kontrollerad media. Att tänka sig att jag använde tryckt istället för sänd är verkligen graverande. Jag har varit en av dina supportrar de första åren på denna blogg. Jag tyckte det var trist när folk pickade på dig utan anledning (som det syntes). Jag försöker och försöker att se detta i ett opartiskt ljus men måste verkligen hålla med Jonas N: det enda du numera kommer med är ordlekar och det finns inte längre någon substans. Varför Thomas P?

 64. Daniel Wiklund

  Vilken tur då att du Thomas P finns här på bloggen så att det åtminstone finns en med en moralisk kompass som får godkänt av dig. Det är fantastiskt att du står ut med att dag efter dag konfronteras med ”förnekarna” här på bloggen, som ju i dina ögon inte ens platsar i gärdsgårdsserien.

 65. Mats G

  Är det någon mer än jag som ibland undrar var alla stasi-människor tog vägen efter murens fall.

 66. Olav Gjelten

  Thomas P. Bra tu äntligen tycker att det är att sänka debattnivån om man fjärmar sej ytterligare från verkligheten. Då börjar du inse en hel del och det var just det som var själva idén jag har, att få dej och dina kompisar att börja närma er verkligheten och ta avstånd från denna flora av lögner och överdrifter som serveras av de gröna khmererna.

 67. Kenneth Mikaelsson

  Tja kolla in Merkel …. luktar stasi på långt håll..

 68. Thomas P

  Gustav #63 Hela diskussionen handlade om debattartiklar och insändare, sådant som man har i tryckta medier. Det dumma var inte att du skrev ”tryckt” utan att du försökte dra in SVT i diskussionen i den vanliga jeremiaden om hur synd det är om förnekarna för att de inte får det utrymme i media de är övertygade om att de förtjänar. Att du valde SVT är också symptomatiskt för att man skall skylla på staten medan tryckta media är helt privatägda.

  Vill du ha substans tycker jag du skall prova lite mer seriösa bloggar. På den här bloggen anpassar jag mig till rådande tonläge, där du och Jonas passar väl in.

 69. Peter F

  Thomas P

  ”…….lite mer seriösa bloggar.”

  Vilka föreslår Du ?

 70. Daniel Wiklund

  Du är märklig du Thomas P, du ger rådet till andra att vända sig till andra ”seriösa” bloggar, men själv biter du dig fast här som vore du en igel. Jag tycker du ska göra som du tycker att andra ska göra, vänd dig till nån annan blogg, och nöj dig med den. Det måste ju vara outhärdligt jobbigt för dig att år efter år anpassa dig till den ”låga” nivå som den här bloggen håller.

 71. Gustav

  Thomas P:
  ”På den här bloggen anpassar jag mig till rådande tonläge, där du och Jonas passar väl in”

  Tack för den passningen. Jag tror inte att du försöker vara oärlig men eftersom jag inte märker att jag är otrevlig eller kliver över gränsen, och inte heller att Jonas N gör det, måste jag be dig att specificera vad du menar?

  Jag är också nyfiken på att få veta vilka bloggar som är mer seriösa enligt dig. Den andra bloggen har jag ju blivit portad ifrån…

  Jag har ingen tv men lyssnar på P1 rätt ofta. Där finns inga nyanser utan det är enbart klimatförnekare och satansdyrkare i samma gäng och då anstränger jag mig verkligen för att lyssna opartiskt!

  Som Olav skriver så är meningen att driva detta lite för långt. Vad anser du själv om reportaget från Vietnam? Man kanske kan gå ut med en nyhet om att man är orolig för 8 C uppvärmning före seklets slut?

 72. Christopher E

  #62 Thomas P

  Ingen lögn alls. Om Holdren var emot tvångsaborter skulle han inte nämnt dem alls. Vad det nu betyder är att om folk inte frivilligt gör vad han dikterar så får de de då nödvändiga tvångsaborterna i present av Holdren. Det är ingen moralisk skillnad mot att förespråka aborterna rakt av. Sedan förstår jag ditt behov att försöka dementera och blunda inför dessa galenskaper. Det är ändå Obamas rådgivare vi talar om.

  ”På den här bloggen anpassar jag mig till rådande tonläge”

  Ohederlig och klen ursäkt. Det är ditt valda tonläge, och du kan inte skylla ifrån dig på andra. Stå du för vad du skriver. Att ordmärka på att ord från papperseran överlever in i digitala eran är bara barnsligheter.

  ”förnekarna här totalt saknar moralisk kompass”

  Härligt. Associera klimathotstvivlare med förintelseförnekare och sedan i samma mening mena sig ha en ”moralisk kompass”…

 73. Guy

  Thomas P

  Jag tycker du kunde definiera vad som menas med klimatförnekare. Jag tror frågan har ställts tidigare men svaret har uteblivit eller så har jag missat det. Jag kan nämligen inte hitta en enda klimatförnekare på den här bloggen. Den enda tänkbara skulle vara du som förnekar allt som föreslås.

 74. Alienna

  #68, ”… inte får det utrymme i media de är övertygade om att de förtjänar.”

  TP anser att verkliga fakta inte fötjänar något utrymme i media.
  (Huuga, sicken typ…!)

 75. Gunbo

  Extremisten Slabadang skrev i #21:

  ”Aldrig på SVTs vetenskräpsredaktion :
  http://wattsupwiththat.com/2015/06/13/presentation-of-evidence-suggesting-temperature-drives-atmospheric-co2-more-than-co2-drives-temperature/

  Nej, varför skulle vetenskapsredaktionen beakta sådant vetenskräp? Artikelförfattaren försöker, i samma anda som Salby och Humlum m fl, bevisa att ökningen av CO2 är en följd av temperaturen och inte förbränningen av fossila bränslen. Han får många mothugg bland kommentarerna bl a av Lubos Motl (som mig veterligen är skeptiker) som skriver:

  ”It is complete nonsense that the temperature mattered more for CO2 than vice versa in the recent century – it is exactly as obviously wrong assertion as the opposite assertion used for the glaciation cycles.
  The coefficients are such that the maximum-minimum difference between the ice age and interglacial temperatures, about 10 deg C, produced about 280-180 = 100 ppm of difference in CO2. That’s when the temperature was primary.
  Now, if you take the observed 20th century temperature change below 1 deg C to be primary, the expected change of CO2 should be 10 times lower than in the previous paragraph, i.e. 10 ppm. But we’ve seen over 100 ppm change of CO2. So the CO2 change in the 20th century obviously doesn’t result from the temperature change of the 20th century – it is way too large. An overwhelming majority of the 100 ppm of CO2 was added by other means, by burning fossil fuels etc.”

  I #60 skriver Slabadang:
  ”Vi jobbar med rätt strategi och styrkan i våra argument och analyser vinner över propagandans. Sanningen hinner allt fortare ikapp lögnerna.”

  Om argument och analys baserar sig på artiklar som ovanstående är det inte konstigt att skeptiker inte tas på allvar.

 76. Thomas P

  Christopher #72 ” Om Holdren var emot tvångsaborter skulle han inte nämnt dem alls. ”

  Dumheter! Om man skriver en akademisk bok som bl a handlar om befolkningskontroll är klart man nämner de förslag som varit aktuella i debatten oberoende av om man gillar dem eller inte. Tycker du på samma sätt att historieboksförfattare skall hoppa över alla delar av historien de inte personligen gillar för att inte bli anklagade för att vara sympatisörer?

  ”Associera klimathotstvivlare med förintelseförnekare ”

  Är det inte dags att ni slutar med det där. Det ärbara ni själva som gör den associationen, och då bara för att ni skall få känna er riktigt förtryckta.
  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/denier
  ”A person who denies something, especially someone who refuses to admit the truth of a concept or proposition that is supported by the majority of scientific or historical evidence:
  a prominent denier of global warming
  a climate change denier”

 77. Slabadang #59, 60

  Jag har ingen önskan om att fajtas med dig, och jag uppskattar ofta att ta del av din kritk mot etablerade tyckare o a makthavare.
  Emellertid tycker jag att du ger en ensidig bild av förhållandet mellan media och politiker. De senare har inte alls full kontroll över media – och de skall de inte heller ha! Tvärtom är det vanligt att politiker är påtagligt rädda för journalister. Det är inte heller bra!
  Jag måste också erkänna en sak: P1 är min viktigaste nyhetskälla, och tror mig kunna filtrera den vänstervridning som onekligen finns – och detta medan jag skalar potatis till middag. Det är mycket
  effektivare än att leta bland websidor av varierande kvalitet.
  /C-G

 78. Ingemar Nordin

  C-G #77,

  Jag håller nog med Slabadang om att internet är på god väg att ersätta SvT och SR som nyhetskälla. För mig har det i alla fall varit så i flera år. De få intressanta nyheter som public service kommer med är ofta antingen irrelevanta eller gravt missvisande så att man måste ändå leta sig ut på nätet för att få en fylligare bild av de internationella skeendena. Och för lokala nyheter så är förstås de lokala dagstidningarna fortfarande bäst.

  Så här på lunchrasten tar jag ofta ett svep bland alla världens främsta nyhetskällor, alltifrån Indian Times och China News i Öst till Wall Street Journal och CNN i väst. Härligt! – Vem vill ens ta del av det svenska journalistpartiets urval och vinkling på allt? Bortkastad tid!

 79. Thomas, du är regelbundet både oförskämd och ohederlig.

  Som så många aktivister förstås. Det är ingen annans ansvar än ditt eget.
  Med det beaktat blir du här väldigt hövligt bemött. Så jag ger precis noll för ditt gnäll här.

  I sak har jag du ju nästan helt gett upp att debattera eller bara diskutera. Och jag förstår att det måste vara kämpigt att försvara klimathotsreligionen i ljuset av både allt du/ni tidigare hävdat med närmast absolut tvärsäkerhet, av allt som kommer fram i form av nya data, forskning men också gamla problem, och förstås i ljuset av vad som hävdas av ’ledare’ och ’experter’ men också alla aktivister som fått komma in i den ’offentliga värmen’ och tom politiken.

  Om, säger om klimatförändringarna (den anatropogena delen av dem alltså, vore ett reellt problem, har jag hittills inte sett någonting alls realistiskt i form som förslag på realistiska, genomförbara ’åtgärder’ som både har (skulle ha) mätbara effekter och där dessa jämförs kostnader och övriga baksider. Men jag har sett otroligt mycket som förvärrar situationen, orsakar storskalig miljöförstöring, utöver att att ha långtgående negativa effekter och dyra kostnader för samhället i stort.

  Nästan allt handlar nämligen om att vanligt folk skall tvingas ge pengar till sådana som inte levererar några värden i retur:

  Från 100 miljarder USD årligen till en klimatfond (dvs korrupta FN-byråkrater), vindkraftsparker och etanolbränsle-mackar, till ’klimatsmarta’ upphandlingar av kommuners skolluncher.

  Kort sagt: Meningslöst storskaligt resursslöseri och gigantiska pengar till rent bondfångeri, som ’metod’ att värna vår miljö och vår planet.

  Du får helt enkelt finna dig i att de som förordar sådant offentligt inte alltid bemöts med allra största respekt och tom vördnad, Thomas. Och jo, du är en av alla dessa …

 80. Christopher E

  #76 Thomas P

  Ojojoj… nu är det du som ljuger oförblommerat här. Eller är du bara grundlurad av apologist-siter.

  Det handlar inte alls om någon sammanställning av vad andra sagt i Holdren och hans medförfattares bok Ecoscience från 1977. Det är författarnas åsikter:

  ”Indeed, it has been concluded that compulsory population-control laws, even including laws requiring compulsory abortion, could be sustained under the existing Constitution if the population crisis became sufficiently severe to endanger the society. […] One way to carry out this disapproval might be to insist that all illegitimate babies be put up for adoption—especially those born to minors, who generally are not capable of caring properly for a child alone. If a single mother really wished to keep her baby, she might be obliged to go through adoption proceedings and demonstrate her ability to support and care for it. Adoption proceedings probably should remain more difficult for single people than for married couples, in recognition of the relative difficulty of raising children alone. It would even be possible to require pregnant single women to marry or have abortions, perhaps as an alternative to placement for adoption, depending on the society. ”

  (Observera att det passiva ”has been concluded” i första stycket syftar på slutsatser i själva boken, inte andras).

  Jodå, vi vet vad verbet ”förneka” betyder, och vi vet precis vad substantivet ”förnekare” syftar till att jämföra med, så vill du slippa bli påmind om det får du helt enkelt sluta associera oss till förintelseförnekare. Men det sitter väl långt inne. Men lite kul att Oxford Dictionary ändrat till politisk korrekthet, och lyckas med exemplen få till vad väl ingen jag vet förnekar; att det finns klimat och att det förändras.

  Andra ordböcker väljer dock det mest vanliga ”Holocaust denier” som textexempel. Jag skrattade givetgis gott åt detta exempel:

  ”Clearly panicked, the old scoundrel was reduced to trying to smear Christopher as a Holocaust denier.”

  😀

  http://dictionary.reference.com/browse/denier

 81. Daniel Wiklund

  Thomas P gör nu som du själv har föreslagit andra att göra, överge den här bloggen. Men det är klart att du inte gör eftersom du är här för att just sänka nivån på bloggen.

 82. AG

  Angående utbrytare från MP, det finns redan: https://www.facebook.com/gronapartiet
  Det s.k ”gröna partiet”, lite mer hårdkokt och mindre kompromissvilligt med bl.a ”fossildans” (suck).

 83. AG

  Annars har vi dom här: http://globalchallenges.org/sv/
  som vill avskaffa nationalstaterna och demokratin som vi känner den för att ”rädda mänskligheten”. Kanske startas det en militant gren som sprider denna mission genom diverse missdåd: ”GreenWar”? Då skulle medelklassen defintivt ta avstånd från klimatismen. ”Nej, jag källsorterar inte längre, vill inte bli anklagad för att vara klimatist”. Att vända denna självmordssekt som klimatfrälsningen innebär krävs tunga doningar. Det krävs nog t.ex att Putin varvar upp sina hot lite till för att klimatfrågan ska få sitt rätta perspektiv. (Fick i och för sig läsa att en hemlig fredstrevare har skickats till Kiev: alla fientligheter upphör om regeringen i Kiev avgår. På så sätt räddar man ansiktet genom att säga att ”fascisterna” i Kiev är borta. Står på både ryska och ukrainska bloggar idag. Konstigt då att klimatfrågan inte är större i Ukraina med tanke på alla kolgruvor – eller hur? Skicka dit MP och tala om vad skåpet ska stå. Svetsaren har ju redan sagt att Sverige ska hjälpa Ukraina att ställa om sin administration till att bli mera feministisk – så det är ju i praktiken fixat. Finns det inget hörn i världen där vansinnet inte har satt sig?)

 84. ingvar

  Men för alla rödgleta!!
  Sluta mata trollen!!!
  Diskussionstråden blir ju helt förstörd av allt tjafs och ad hominen.

 85. Ingemar Nordin

  Jonas #79 och Christopher E #80,

  Det där var en fullständig avklädning av inte bara Thomas utan av alla Holdren-beundrare (inklusive president Obama som avlönar honom) utan av hela klimathotarideologin. De senare har ju ingenting att komma med, vare sig på det vetenskapliga området eller på det politiska området.

  Det hade varit roligt att för en gångs skull få lite intellektuellt motstånd på dessa områden. Men allt de har att komma med är lika undermåligt som vilken pseudovetare eller aktivistgrupp som helst. Trist.

 86. Gustav

  Alltså TP är inget troll. Det är lite av poängen varför vi inte når ut ännu bättre med skeptikernas budskap: vi förstår dem inte och kan därmed inte anpassa vårt budskap så de kan ta det till sig. Det är samtidigt skrämmande att det är så svårt att förstå TP för jag jag tror inte han är ond i hjärtat egentligen.

 87. Olav Gjelten

  Bäckström # 29.
  I flera decennier nu har vi ”klimatförnekare” kört vårt ensidiga spår, att bedriva folkupplysning och föra en debatt om energipolitik, klimat och miljö på ett ärligt sätt och hållit oss till vetenskapen så långt det varit möjligt. Ingen kan väl tycka att det receptet har varit framgångsrikt, eller ? Orsaken är säkert många:

  Svenska folkets övertro på myndigheter och politiker gör det svårt för oss att få folk att förstå att de har fel.

  De flesta har bara hört en verson i dessa frågor, möjligen i kombination med att klimatförnekarna är betalda av oljeindustrin.

  I Sverige är folk vana att kunna lita på den lära som våra barn får på dagis och i skolan. När vi påstår något annat är det något oerhörd för de flesta.

  Propagandan från våra medier uppfattas fortfarande som ”vetenskaplig sanning”.

  De allra flesta har aldrig tagit del av annan information än denna ensidiga lögnpropaganda.

  Mot bakgrunden av att vi som vill föra ut en så sanningsenlig information kring klimat, miljö och energipolitik som möjligt är stoppade sedan flera decennier menar jag att vi nu äntligen måste ändra vår strategi. Mitt förslag att angripa de gröna khmererna från ”vänster” för att om möjligt åstadkomma splittring inom dessa grupper är menad som én möjlighet. Att bara fortsätta vår debatt i gamla, visseligen hederliga hjulspår har väl redan visat sig inte fungera när vi på alla dessa år inte kommit längre än där vi står???

 88. Christopher E

  #85 Ingemar Nordin

  Här har du elegant argumenterande mot dem som likt Thomas försöker friskriva Holdren från dennes åsikter. Där är mer godbitar än tvångsaborter…

  http://zombietime.com/john_holdren/

 89. Slabadang

  C-G Ribbing!

  Politikerna är de som har makten över regelverken som styr de ”journalister” om nu getts utrymme att totalt balla ur inom de befintliga regelverken. Avsaknaden av ansvarsutkrävande kritisk graskning och insyn är de mest frapperande tydliga hålen i dagens system. Det är här politiker både bör och skall ta ansvar för att opartiskhet saklighet och oberoende skall säkerställas genom organisation och styrdokument. Skall vi tvingas betala för skiten skall vi också kunna ställa ansvariga till svars!

 90. Slabadang

  Gustav!

  Jag tror du har brist på erfarenheter ifrån individer med TPs läggning! jag själv har kryss i alla rutor på vad TP är!

 91. Ingvar

  Holdren!

  Arketypen för en neomalthusian!! Inget snack om saken

 92. Thomas P

  Christopher har i #80 ett fantasifullt sätt att citera. Första meningarna kommer från sida 837 där texten fortsätter ”Few today consider the situation in the United States serious enough to justify compulsion,
  however.” Holdren beskriver alltså i meningarna Christopher citerar ett hypotetiskt katastrofscenario och Holdren gör klart att han inte anser det vara aktuellt. Han tar också upp det motsatta läget: ”If society’s survival depended on having more children, women could be required to bear children, just as men can constitutionally be required to serve in the armed forces.”

  Det är bara konstatera att i katastrofsituationer kan folk pressas göra sådant som normalt sätt skulle ses som helt horribelt. Kvinnor på flykt undan nazisterna som kvävde sina egna barn för att deras skrik inte skulle höras av tyska soldater så att en hel grupp skulle bli fast, folk som blir kannibaler istället för att svälta ihjäl osv. Christopher själv har ju vid upprepade tillfällen gjort klart att han inte har något emot att stater använder våld för ”nationell säkerhet”.

  Det är klart det kan vara otrevligt att skriva om hur man skall agera i händelse av en stor epidemi där samhällsresurserna inte räcker till för normal sjukvård, hur man skall driva ett samhälle efter ett kärnvapenkrig eller liknande. Lägen där man tvingas ta till medel som annars skulle anses oacceptabelt hårda, men Christophers anklagelse verkar gå ut på att sådant får man inte ens tala om.

  När man kapar ett citat med en ellips förväntar man sig att texten därefter skall komma från samma ställe med någon oväsentlig text däremellan bortplockad. Är man lite cynisk misstänker man att den bortplockade texten motsäger den tes den som citerar vill driva. Christopher går steget längre i och med att andra halvan av hans citat kommer från 50 sidor tidigare i texten i en diskussion om något helt annat. För att citera mig själv förra gången den texten dök upp här:
  ”Meningen före det Ingemar citerar lyder ”Although free and easy association of the sexes might be tolerated in such a society, responsible parenthood ought to be encouraged and illegitimate childbearing could be strongly discouraged”. Det hela handlar alltså inte primärt om någon befolkningsökning utan en idag något mossig moralpanik över en möjlig upplösning av äktenskapet och mer promiskuös livsstil, och hur man ändå garanterar barn en bra uppväxt.”

  Påståendet ”Observera att det passiva ”has been concluded” i första stycket syftar på slutsatser i själva boken, inte andras” vet jag inte om Christopher har något belägg för. Användningen av passiv form är slarvig och gör det omöjligt att veta vem Holdren syftar på.

  För den som vill veta vad Holdren faktiskt rekommenderar är den här passagen bättre:
  ”A far better choice, in our view, is to expand the use of milder methods of influencing family size preferences, while redoubling efforts to ensure that the means of birth control, including abortion and Fertility control agents as a possible solution to the world population problem sterilization, are accessible to every human being on Earth within the shortest possible time. If effective action is taken promptly against population growth, perhaps the need for the more extreme involuntary or repressive measures can be averted in most countries.”

  Den som vill kan anklaga honom för att ha varit för pessimistisk om utvecklingen, men det är också allt.

 93. Guy

  Holdrens ideer påminner mera om en huvudideolog i ett tredje rike. Skrämmande, speciellt som USA inte ännu lider av överbefolkning. Holdren kanske skräms av att befolkningsökningen kanske består av ”fel” sorts människor?

 94. Daniel Wiklund

  Märkligt att du Thomas P ger råden att andra ska söka sig till mer ”seriösa” bloggar, själv är du den flitigaste här på bloggen. Du lever inte som du lär.

 95. Christopher E

  #92 Thomas P

  Det var mycket text för att försöka prata förbi att Holdren/Ehrlich precis som jag sade och tvärtemot vad du försökte med hade dessa idéer själva.

  Jag klippte ut relevanta bitar där tvångsabort förespråkas, inte irrelevant text däremellan. Lustigt att bli kritiserad för att jag korrekt angav ett textavbrott. Jag har länkat till de hela texterna i sitt sammanhang med sidhänvisning fyra poster innan Thomas misstänkliggöranden, så det var väl en rejält öppen dörr att slå in. Skulle inte förvåna mig om det till och med är den länken Thomas följde.

  Holdren/Ehrlich skriver om vad de anser kommer behövas om man inte lyssnar på deras varningar och följer deras rekommendationer. Jag är nog frestad att säga frossar i det, för det kan inte finnas någon rimlig anledning att hålla på att gräva ner sig i detaljer om barn ska tvångsaborteras eller tvångsbortadopteras mm, även om man felaktigt var skrämd av en framtida överbefolkning på den tiden. Det är en milsvid skillnad mellan de hemska exempel Thomas refererar på vad människor tvingats utföra i tex krig, och att gotta sig åt det i förväg. Visst finns det moralpanik i det dock, man riktigt känner hur författarna längtar efter katastrofen som äntligen ska ge dem rätten att ge sig på ogifta unga mödrar och annat de retar sig på.

  Faktum kvarstår att Holdren har rejält obehagliga åsikter vilket även inkluderar en totalitär planetär regim. Detta skulle gälla vid katastrofläge; precis vad Holdren nu anser att AGW är.

 96. Thomas P

  Guy #93 ” Holdren kanske skräms av att befolkningsökningen kanske består av ”fel” sorts människor?”

  Om du hade bekymrat dig om att läsa vad Holdren skriver utöver Christophers citat hade du sluppit sådana spekulationer…

  Christopher #95 ”Jag klippte ut relevanta bitar där tvångsabort förespråkas, inte irrelevant text däremellan.”

  Du kan omöjligt ha läst texten om du tar två stycken som handlar om två olika saker med 50 sidors mellanrum, klistrar ihop dem i fel ordning och påstår att du klippt bort ”irrelevant text däremellan”. Jag tror bara du hittat citaten på den där bloggen du länkade till och inte grävt djupare än så trots att boken finns att ladda ned.

  ” Det är en milsvid skillnad mellan de hemska exempel Thomas refererar på vad människor tvingats utföra i tex krig, och att gotta sig åt det i förväg. ”

  Jo, men ibland är det inte så dumt att ha planer i förväg också, förstår du, även om för dig allt sådant är att ”gotta sig”. Jag hoppas i alla fall att Sverige har planer för t ex svåra epidemier och hur man då skall göra för att rädda det som räddas kan. Det är f.ö. en väldigt obehaglig ovana du har det där att alltid tillskriva folk elakast möjliga motiv. Så fort någon skriver något om en katastrof är du omedelbart framme och hävdar att han hoppas den skall inträffa.

 97. Ingemar Nordin

  Holdren är en person med en mycket osympatisk ideologi. Och han skyr inga medel, inklusive direkta lögner, för att föra ut den. Det är bl.a. därför som det ständigt droppar de mest horribla påståenden om klimatet från Obamas mun samtidigt som han kämpar för att undvika den folkvalda kongressen.

  Ni förstår, de här herrarna anser sig tillhöra Eliten och vill inte låta sig störas av vare sig vetenskapliga argument eller av demokrati.

  Judith Curry har en intressant genomgång av administrationens ovetenskapliga argumentation
  http://judithcurry.com/2015/06/15/state-of-the-climate-debate-in-the-u-s/

 98. Daniel Wiklund

  Thomas P är otroligt aktiv i kväll, lite märkligt eftersom han för några timmar sen tyckte att man skulle söka sig till andra bloggar som var mer ”seriösa”. Du lever verkligen inte som du lär.

 99. Alienna

  Daniel #98

  Eliten *brukar* inte leva som den lär.
  (TP anser sig nog tillhöra nån elit…)

 100. Ingvar Engelbrecht

  Det fordras nog en neomalthusian för att försvara Holdren.

 101. Christopher E

  #98 Thomas P

  Det är helt riktigt att jag inte läst hela boken, och troligen inte du heller, eftersom du felaktigt trodde dig veta att de bara sammanställer andras åsikter. Jag är ingen självplågare som plöjer sådan litteratur, och har aldrig påstått något annat än att de utvalda avsnitten bekräftar att det är författarnas egna sjuka fantasier. Som sagt, jag har länkat till avsnitten i deras sammanhang för den som tvivlar.

  Att många som predikar katastrof inte klarar dölja att de också hoppas på den är inte mitt fel. Jag tror du vet lika väl som att flera alarmister håller tummarna så knogarna vitnari hopp om slut på uppvärmningsplatån, nya ismältningsrekord, El Niño osv.

 102. Glasklar

  #58 C-G Ribbing
  Jag påstår inte att du ”fjäskar”, utan att du predikar för kören. Jättebra att du samlat en sån stor kör här. Men du övertygar ju ingen ny genom att totalt göra byfåne av dig själv i varje kontakt med massmedia och politiker genom att vägra fatta vad det är för ett slags fenomen du har att göra med i de sammanhangen. Det är den faktiska förklaringen till ditt totala fiasko på den fronten. (Eller har du kanske själv någon alternativ förklaring till varför du har misslyckats så totalt? Och motivering för mer upprepande av samma bekväma taktik som redan misslyckas så katastrofalt?)

  Men var så god att fortsätta vägra fatta och fortsätta misslyckas. På den punkten är du helt identisk med din värste klimatmotståndare.

 103. Glasklar

  Hint:
  Dagens Nyheter är inte peer reviewed.

 104. Ingvar Engelbrecht

  102 Glasklar
  LOL!

 105. Slabadang

  De gröna neonazisterna!

  Holdrens totalitärt inhumana tankar ligger i samma kvarter som rashygienens. Den grönariska rasen skall formas både till design uppgift och volym. Rent äckliga tankar som jag förstår attraherar de rabiata extremister som följer dessa Schnellüberalles Wijkmanz och den ökände miljöfascisten Penti Linkola.
  Det här är extremt farligt folk och att ge dem makt och inflytande kan bara göra att det går käpprätt åt helsefyr med deras ideologiskt utopiskt inhumana gigantiska flum som rättesnöre.

 106. Gustav

  #102 Glasklar:
  Håller helt med dig om att det är mycket predikan på KU för den redan frälsta kören. Tyvärr är all kontakt med media mindre lyckosam. Det verkar finnas en uppfattning på denna blogg att mediakontakt handlar om sanning eller logik, ingen verkar bry sig om aspekterna ethos och pathos. Lite därför som jag tyckte Olavs idé var så bra och inte alls oärlig eller bör falla i slasken som TP tyckte. Ponera att vi skrapar ihop lite pengar och anställer en skådespelare som kan bli en ledargestallt för ett ’Föräldravrålet’ 2.0. Jag tror det kan bli oerhört framgångsrikt om ledaren är av rätta virket (palestinasjal, bor på söder, jobbar med media etc.). Vad tror ni andra?

 107. Mats G

  Jag försöker undvika kommentera person men är beredd att göra ett undantag när det gäller Thomas P. Om han nu är uppmärksamhetsnarkoman som kommer han gilla det här.

  Det är faktiskt lite imponerande hur man kan satsa på fel häst hela tiden. Först Mann och sedan Holdren.

  You sure can pick’em.

 108. Mats G

  106
  Gustav

  Vad sägs om ’Javisst fru minister” med Åsa Romson som förebild.

 109. Gustav

  Olle Häggström, http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/06/om-pausen-som-forsvann-och-ursinnet-som.html?showComment=1435073053466#c8679199124509794969

  Något som faktiskt är ett tecken på en fungerande demokrati är att men tillåter repliker. Tycker du inte det det är märkligt att du fortsätter kommentera en person som sedan inte har rätt att försvara sig? Eftersom du flera gånger kommenterat mig på UI där jag inte är tillåten att replikera blir vårt meningsutbyte lite konstigt. Varför svarar du inte i en kommentar på denna blogg? Du är mig veterligen inte bannad härifrån?

 110. Alienna

  #109
  Vore jag han, skulle inte heller jag våga kommentera på den här bloggen.
  Herregud… Här diskuterar ju folk sakligt, om div. ämnen som tas upp. Folk får t.o.m. ifrågasätta vadhelst dom önskar ifrågasätta.
  Och personangrepp – räknas inte ens som giltiga argument!!