Jubileum för Christy och Spencer

christy o spencer

För 25 år sedan annonserade John Christy och Roy Spencer vid University of Alabama in Huntsville (UAH) att de kommit på ett sätt att utnyttja data från vädersatelliter för att beräkna temperaturer på olika höjd i atmosfären. Den stora fördelen med satelliter jämfört med markbaserade termometrar är att de täcker in så gott som hela klotet, inklusive världshaven.

Med den nya tekniken kunde de få fram den globala temperaturen från 1979 som dels var mer heltäckande än tidigare och dels ostörd av s.k. Urban Heat Islands, dvs. små öar där temperaturen påverkas av statsbebyggelse. Resultatet visade sig vara ganska lugnande jämfört med James Hansens alarmistiska budskap i kongressen ett par år tidigare.

modeller vs UAH

Klimatmodellerna visade sig ange en högre uppvärmning än satellitmätningarna. Av särskilt betydelse var att det inte syntes några s.k. hot spots på c:a 10 km höjd över ekvatorn där temperaturen borde öka som snabbast om modellernas antagande om den koldioxiddrivna uppvärmningen vore korrekt.

I en artikel av Paul Gattis intervjuas Christy och Spencer om hur deras satellitmätningstid tillsammans började och om hur den utvecklats sedan dess. Bland annat tar Gattis upp det faktum att de kallas för ”klimatförändringsförnekare” och till och med hamnat i onåd hos självaste presidenten. Christy säger:

Siffror är siffror. Det är det vi producerar. De är inte republikansa siffror eller demokratiska siffror. … Det är observationer från verkliga satelliter. Roy och jag var pionjärer. Vi upptäckte hur man skulle göra detta med satelliter tidigare än någon annan. Man ser det här väldigt tydligt hos administrationen. Utrikesminister John Kerry dyker upp och säger att det är som att vi förnekar gravitationen. Attacken på skeptiker trappades upp förra månaden. Det var en orkestrerad plan att göra en undersökning via kongressen (av U.S. Rep. Raul Grijalva, D-Arizona).”

Presidenten upprepar också det gamla mantrat med att 97% av forskarna anser att den globala uppvärmningen existerar. Om detta säger Christy och Spencer att de ingår i den gruppen. Efter att själva ha hållit på med att mäta den globala temperaturen i 25 år så har de inget att invända mot påståendet att temperaturen ökat och att människan påverkat. Om däremot frågan hade ställts om den antropogena koldioxidproduktionen står för den största (eller t.o.m. hela) ökningen så skulle de svara nej. Det är uppenbart att 97%-mantrat mest är till för att förvirra allmänheten och få den att tro att klimatforskarna är eniga om uppvärmningens orsaker och att vetenskapen är slutgiltigt fastslagen.

Christy och Spencer ser alltså inte på koldioxidproduktionen som någon katastrof. Tvärt om bidrar koldioxiden till att människor kan ta sig ur fattigdomen. Den ger också näring åt alla växter (en ökad mängd grönska kan för övrigt också konstateras med hjälp av satelliter), vilket är en klar fördel om man bekymrar sig om att människor skall få tillräckligt att äta i framtiden. Och det ser inget ovetenskapligt eller omoraliskt i att påpeka detta.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LBt

  ”Om däremot frågan hade ställts om den antropogena koldioxidproduktionen står för den största (eller t.o.m. hela) ökningen så skulle de svara nej. ”

  Märklig fråga, ”största eller tom hela ”? Hur skall den besvaras? Men alla inser att svar finns först när frågan är ställd och besvarad.

  Den bäst underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens temperaturuppgång är fortfarande CO2. Finns det någon annan utöver okända naturkrafter? Den bästa förklaringen till temperaturkurvans utseende är påverkan från en 60-årig cykel. Tar man bort denna återstår bara en temperaturstegring vars korrelation med växande CO2-halt är anmärkningsvärd.

  Bättre förklaringar är välkomna.

 2. Peter Stilbs

  LBt – och hur anser Du att återhämtningen från Lilla Istiden gick till då?

 3. tty

  ”Den bäst underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens temperaturuppgång är fortfarande CO2. Finns det någon annan utöver okända naturkrafter? ”

  Egentligen inte, och det finns det inte för tidigare abrupta temperaturförändringar heller, t ex den kraftiga uppvärmningen 1700-1730. Eller ”the 4.2 KA event” och ”the 8.2 KA event”, eller ”the mid Preboreal Cooling” eller Yngre Dryas, eller andra ”Dansgaard-Oeschger events”, eller PETM för den delen.

 4. Ingemar Nordin

  Idag är alltså forskningssituationen inom klimatområdet sådant att den som understår sig att inte hålla med de allra värsta alarmisterna, t.ex. om uppvärmningens orsaker eller extremväder, blir utsatta för specialgranskning från administrationen och stämplade som ”förnekare”. Skrämmande!

  Vad är det som händer med den s.k. ”fria världen”?

 5. Ingvar

  Den ”fria världen” är utsatt för ett hårt tryck från
  – fanatiska religiösa
  – maktsuget FN
  – nyttiga idioter
  – irrationella politiker

 6. Björn

  LBt [1]; Kan du förklara hur din 60-åriga cykel uppstår? Det finns ju något som heter orsak och verkan och vi måste nog hylla principen att ingenting uppstår utan orsak.

 7. Michael E

  Avseende Ingemars avslutande ord, ”vad är det som händer i den s.k. fria världen”, så funderar jag om inte en del av förklaringen ligger i följande betraktelse. Vi som är skeptiska till CAGW brukar ibland göra jämförelser med de tidigare hoten från miljörörelsen om en nära förestående skogsdöd eller debatten ozonskiktets uttunning. Emedan dessa jämförelser äger sin riktighet på ett plan, nämligen de kraftigt överdrivna hoten och vetenskapligt inte korrekta förutsägelserna om en närstående katastrof så bortser vi ibland från en annan mycket viktigt skillnad. De hot som CAGW rörelsen frammanar har involverat i snart sagt varje aspekt av samhällets funktioner. Allt från näringsliv till universitet och från kommuner till stat har åtminstone en klimatsamordnare, miljöansvarig eller någon annan funktion som har som sin hela eller som del av sin uppgift att uppfostra oss i klodioxidens skadeverkningar. Motiven för detta är olika, inom näringslivet och universiteten kan man få del statssponsrad utvecklings och forskningsmedel. Inom Stat och kommun skapar det nya karriärmöjligheter inom administrationen och våra politiker behöver bara upprepa mantran om CAGW för att verka kunniga och ansvarstagande. Incitamenten hos våra politiker att gå emot den nuvarande tesen ska ställas mot riskerna att tappa röster på att inte verka trovärdig när man inte längre är en del av doakören. Om vi begränsar betraktelsen till våra Svenska medier har de för länge sedan givit upp ansvaret att informera medborgarna, mycket handlar i stället om underhållning och uppfostran. Samspelet mellan medier, politiker, tjänstemän och näringsliv är dock intrikat där det är mycket svårt att säga att den ena parten leder den andra. Alla som har en del av att sprida CAGW tjänar på att bibehålla hotet även om deras bevekelsegrunder är olika. Naturligtvis finns det ingen konspriration, bara olika intressenter i samhället som funnit olika typer av möjligheter i att utnyttja tesen om CAGW.

  Som så ofta påpekats i dessa sammanhang vilar dock CAGW-tesen på mycket osäker grund vilket inte minst Spencers och Christys observationer visar. Om CAGW tesens, antites, är att CO2 överhuvudtaget inte utgör något som helst problem, i alla fall inte i de koncentrationer som kommer att finnas inom överskådlig framtid och vars ökning beror av människan, så är tiotusenkronorsfrågan vad syntesen dem emellan blir?

 8. Kenneth Mikaelsson

  Professor Murry Salby trashes the IPCC’s invented alarm over CO2.

  https://www.youtube.com/watch?v=HeCqcKYj9Oc

  Ska ni snacka CO2 så ta denne mannen i beräkningen …

  Platån i CO2 kurvan de sista tre åren beror nog på att havens temperatur börjar att plana ut..

 9. Slabadang

  Ingemar N!

  Det här föredraget från 1983 av Yuri Bezmenow avhoppad KGB agent ”journalist” knyter ihop säcken och svarar på den fråga du ställer.

  https://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

  Hur strategin bakom infiltrationen går till för att destruera nationer, religion, ekonomiska system ,civilisation och kultur blottläggs av Yuri, på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt.

  Deception was my job:

  https://www.youtube.com/watch?v=y3qkf3bajd4

 10. Christopher E

  #6 Björn

  Cykeln orsakas förstås av ”okända naturkrafter”. 🙂

  Därmed kan den inte finnas enligt LBt, så det där blir en intressant paradox.

  Själv noterar jag att okänd naturkraft lyser från en blå påskdagshimmel idag, så det är dags att gå ut i vårvärmen.

 11. Kenneth Mikaelsson

  Liten rulle så alla mindre bemedlade kanske hänger med….

  https://www.youtube.com/watch?v=Q-LiPhjOe8A

 12. sibbe

  Schweiz har röstat på söndagen mot en lag som lades fram av energiskatt-initiativet Gröna liberaler: 92 procent av väljarna röstade emot förslaget, som föreskriver en skatt på konsumtion av icke-förnybara energikällor som olja, gas, kol och uran i stället för mervärdesskatt.
  Schweizarna tror nog inte på sin egen profet, Thomas Stocker – han som vi antagligen får som IPCC-chef!

 13. Ulf L

  OT
  Glad påsk alla.

 14. ceebee

  Det blir allt mer uppenbart att CO2´s påverkan på klimatet är ungefär lika stor som Öresundsbrons påverkan på fiskelivet i östersjön. Stora rubriker före och under bygget, ingenting nu när resultatet kan utvärderas.

  Glad påsk på er!

 15. tolou

  LBt…

  1910-1940 har istort sett samma temp.utveckling som 1970-2000, där du alltså hävdar bestämt att bara den senare har sitt ursprung i co2-ökningen.

  https://knowledgedrift.files.wordpress.com/2010/03/ipcc-temp-versus-co2.png

  Men vad drev då utvecklingen 1910-1940? Är den en ren slump, eller är det 60-års havscykeln vi ser?

  Vad betyder det isåfall för klimatkänsligheten och co2 som förklaringsvariabel?

 16. Sigge

  Det skulle vara intressant att få veta om Spencer och Christy har någon uppfattning om vad som orsakar den uppvärmning som de uppmärksammat med sina mätningar och vad de grundar den uppfattningen på.

  De kanske inte har någon direkt uppfattning om orsakerna till uppvärmningen, utan bara konstaterat att klimatet blivit varmare.

 17. Tja Sigge,

  Man kan ju lyssna på vad Roy Spencer har sagt i just den frågan många många många ggr …

 18. Sigge

  #17 Jonas N

  Roy Spencer svarade att han inte vet hur stor andel av temperaturökningen som beror på användningen av fossila bränslen. Han tror heller inte att en högre global temperatur är något problem. Det enda han var säker på är att globala temperaturen har ökat.

 19. Jaha, Sigge? Jag förslog ju att du helt enkelt lyssnar på vad han har att säga i frågan. Vill du att jag skall hålla dig i handen medans du lyssnar på mer? Eller att jag hjälper dig till fler lättlyssnade presentationer? Alltså så att du slipper göra ngt eget letande? Och skulle jag i så fall behöva vänta mig fler kommentarer om att du ville haft svar på ngn annan detalj egentligen?

  Well …. then just say so!

  (För du är väl samme Sigge som kommenterar ungefär på samma nivå här lite då och då. Eller? 😉 )

 20. Lars Lundqvist

  Tacksam om någon kan analysera professor Murray Salbys föreläsning från 2013 som refereras till i kommentar 8.
  Har Salby rätt att ökningen av CO2 under de senaste 100 åren inte beror på CO2 emission från fossila bränslen, utan på att en ökad global temperatur leder till ökad emission från naturen?

 21. LBt

  tolou #15,
  du har gjort en riktig observation värd för många att ta till sig och du länkar till ett bra diagram.

  Utvecklingen fram till ca 1920 är i det närmaste helt oberoende av CO2 men därifrån får CO2 en allt större betydelse. Fram till 1920 ser vi enbart 60-årscykeln, den har en ganska svag amplitud ca 0,1 C.
  1880-1910 har den en fallande fas
  1910-40 är fasen stigande och något förstärkt av CO2 1920-40
  1940-70 är 60-årscykeln återigen fallande och fortfarande dominerande över CO2-påverkan
  1970-2000 är cykeln stigande samtidigt som CO2-påverkan nu börjar bli signifikant
  2000-nutid har vi en ny fallande cykel men CO2 dominerar nu med resultatet en svag total uppgång.

  tydligast ser man utvecklingen om man jämför
  1880-1910 tydligt fall
  1940-70 fall
  2000-nutid svag uppgång

  eller 1910-40 uppgång
  1970-2000 något starkare uppgång

  i båda fallen en följd av en successivt mer dominerade påverkan från CO2

  fortsättning kommer att följa…….

 22. Pelle L

  LBt #21

  Och efter år 2000?

  Det är 2015 nu.

 23. Kenneth Mikaelsson

  Här lite intressant väder:

  http://www.weatherbell.com/saturday-summary-april-4-2015

 24. LBt

  tolou #15, Pelle L,
  tappade bort några frågor.
  Om man när man uppskattar klimatkänsligheten utgår från att den globala temperatur vi mäter innehåller en cyklisk 60-årskomponent får man om jag förstått det hela rätt ett lägre värde på klimatkänslighet än om man vivd uppskattningen tänker sig att temperaturfallet 1940-70 beror på vulkanutbrott, aerosoler odyl.

  Men det är framförallt så att det riktigaste värdet på klimatkänslighet får man när man bäst efterliknar verkligheten vilken den nu än är. Antar man att den utveckling vi känner innehåller en 60-årscykel och att denna utveckling fortsätter oförändrat får vi ytterligare ca 10 år med måttlig temperaturuppgång, ca 0,1 C per decennium, sedan ca 10 år med stigande och 20 år med ca 0,2-0,25 C per decennium för att därefter sakta avta. 2-gradersgränsen passeras runt 2100. Men klimatsystemet kan vilja något annat, temperaturuppgångens logaritmiska förhållande till CO2:s mättnadsgrad kan tex dämpa utvecklingen och flytta 2-gradersgenombrottet framåt 20-30 år kanske tom mer. Helt andra egenskaper i klimatsystemet kan få genomslag, tyvärr åt båda håll, inte ens en katastrofal utveckling kan enligt forskare uteslutas dvs en katastrofal utveckling framåt i tiden.

  Känns rimligt att vi medvetet begränsar våra utsläpp till dess vi vet bättre men naturligtvis inte så att vi riskerar tillväxt och utveckling. Och för att lugna alla som menar att högre CO2-halt enbart är nyttigt och bra, ni kommer mer än väl att få vad ni drömmer om även med en sådan utveckling.

 25. tolou

  LBt

  Diagrammet antyder att platån nu ligger ca. 0,4 g högre än 1940. Om nu detta skulle vara pga. Co2 så är alltså resterande 0,4 gr temp.ökning från andra källor, typ solen.

  Tom. IPCC anger numer att bara mer än hälften av uppvärmningen sannolikt kommer av drivning från Co2. Och de hävdar ingen direkt påverkan före 1950.

  Tycker du inte att din #1 ”Den bäst underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens temperaturuppgång är fortfarande CO2.”
  är missvisande då? Co2 är inte svaret, det är en delkomponent som bidrar delvis.

  Om vi har 0,4 gr hittills så återstår kanske 0,4 gr uppvärmning från Co2 detta århundrade eftersom klimatkänsligheten är mycket lägre än vi trott. Men solen & haven har antagligen likvärdig påverkan så det kan lika gärna visa sig att vi totalt sett kan få en avkylning till år 2100.

 26. LBt

  tolou,
  du och jag har inte riktigt samma uppfattning om vad IPCC sagt och hur det kan tolkas.
  Mer än hälften betyder något mellan hälften och allt. Att man inte uttalar något om tiden före 1950 betyder inte att det då inte finns påverkan. Utöver väl underbyggd CO2-påverkan finns ingen kandidat bara lösa spekulationer utan underbyggnad.

  Tar man bort 60-årscykeln ur ditt diagram återstår från 1850 till 1920 temperaturnivån -0,35 C, temperaturen går vare sig upp eller ner, ingen påverkan tycks finnas. Efter 120 stiger temperaturen successivt sakta fram till ca 1970 varefter den skjuter full fart fram till nutid. Korrelationen med CO2-koncentrationens tillväxt är anmärkningsvärd.

  En bra sak är att vi redan om 10-20 år troligen får veta åt vilket håll det går.

 27. tolou

  Min vy:
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Global%20climate%20model_2015_zps1asmzkpk.png

  ”It is extremely likely that more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was caused by the anthropogenic increase in greenhouse gas…”

  http://judithcurry.com/2015/01/19/most-versus-more-than-half-versus-50/

  But is the percentage closer to 51 percent or to 99 percent? This question has not generated a great deal of discussion within the scientific community

 28. LBt

  Som sagt drar man bort 60-årscykeln från känd temperaturkurva får man en temperaturutveckling vars korrelation med växande CO2-koncentration är häpnadsväckande. Såväl utvecklingen från 1920 till 50 som från 1950 till nutid ryms i sin helhet inom de ramar IPCC anger.

  Men väl underbyggda alternativa förklaringar är välkomna. Dock inte okända naturkrafter.

 29. Ingemar Nordin

  LBt måste vara en robot med en inbyggd slumpgenerator som stuvar om orden lite grand, men med ständigt samma innehåll. Bakom hans uttjatade 60-årscykler finns bara okända naturkrafter 🙂

 30. Björn

  LBt [28]; Jag efterlyser fortfarande en förklaring på din 60-årscykel. För övrigt är nog okända naturkrafter inte ett problem, utan att man inte tillämpar verkan av de kända inom klimatforskningen. Om man betänker att jorden är en nästan obetydlig prick som snurrar kring en sol och att hela vårt solsystem rör sig runt Vintergatans centrum i en av dess spiralarmar, bör man snarare tänka att det vore märkligt om inte vår jord påverkades av denna omgivning. Här har vi ett både kunskapsmässigt och intellektuellt problem, nämligen denna nästan infantila föreställning om vår atmosfärs oberoende av omvärlden som är den yttre rymden.

 31. LBt

  Ingemar N,
  det är riktigt att jag kan stanna kvar vid samma argument och slutsatser och att mina önskemål om alternativa förklaringar blir obesvarade. En styrka tycker jag, kanske irriterande för andra. För övrigt är just 60-årscykeln knappast okänd tom inom SI har den uppmärksammats.

 32. Christopher E

  #30 LBt

  Du har fått flera förslag, varav tex solaktivitet har en variation som korrelerar med temperatur väl så bra som CO2. Och ser man på, både klimat och sol har också varierat innan det fanns CO2-utsläpp.

  Men vad hjälper det, när du ändå viftar bort allt utom dina kurvpassningar som ”okända naturkrafter”? Det är väl därför ingen orkar kommentera dig längre. Du vinner på utmattningstekniken. Tolka inte tystnad som seger.

  Men vilka är då de kända naturkrafterna bakom dina ”60-årscykler”? De är väl inte okända, väl… för då rasar ju ditt luftslott. 🙂

 33. Ingemar Nordin

  LBt #30,

  Synd bara att det inte finns några data från före 1900-talet som uppvisar en 60-årscykel. Vi kan bara använda den som ett antagande för att få kurvorna att passa för det senaste århundradet. Prognosvärdet är noll. Lite bättre ser det ut för Dansgaard–Oeschger events på bortåt 1500 år som kan spåras i isborrkärnor från både Artis och Antarktis. Stämmer rätt bra med en långsamt stigande global temperatur. Men det finns flera andra cykler som likt denna har perioder på 1000-1500 år.

 34. Christopher E

  #33 Ingemar

  Du vet väl vilket vilket färdigt svar du får från LBt om du har fräckheten att nämna naturliga cykler såsom Dansgaard/Oeschger? Då tar han intrumentmätt temperaturökning under 100 år eller mindre och påstår sedan att om inte denna kort trend är lika som medlet av den långa proxymätta, då är den korta ”mycket snabb”. Varpå han extrapolerar den korta trenden hämningslöst och går i spinn om ”tvågradersmål” och annat märkligt tankegods.

 35. LBt

  Ingemar N #33,
  visst saknas data men tolou:s diagram i #15 sträcker sig till 1850 och kanske man vågar gissa att temperaturen föll 1820-50 i så fall har vi hela 100 år med enbart 60-årscykelns variationer dvs ingen annan påverkan. Dock är knappast 60-årscykeln något som ständigt funnits eller kommer att finnas, den kan säkert plötsligt ändra karaktär tom försvinna. Men som förklaringsmodell för den temperaturkurva vi känner sen mer än 100 år är den förträfflig, någon annan har vi ju dessutom inte.

  Alltså väldigt rimligt att vi tänker oss den även för de kommande 100 åren och intar en restriktiv hållning till utsläpp, medvetet begränsar dessa till dess vi vet bättre. Men naturligtvis utan att störa tillväxt och utveckling. Att det skall vara så svårt att erkänna sig till detta?

  Det är bra att vi redan om 10-20 år får klart för oss om CO2 och 60-årscykeln driver utvecklingen, solfläckar lär det inte vara, det förefaller forskarna överens om, vare sig energiinnehåll eller annat har bärkraft. Men visst även här får vi väl ett svar inom 10-20 år.

 36. Ingemar Nordin

  LBt #35,

  Du bekräftar bara att du är en robot och inkapabel att tänka annat än i förprogrammerade banor. Du har inga nya argument att komma med; en 60-årscykel som kommer och går. Det ger noll i prognosvärde eller hur? Återhämtningen från Lilla Istiden förklaras till största delen genom de långa klimatcyklerna och solens aktivitet under 1900-talet. Frågan är om CO2 har någon urskiljbar effekt alls.

 37. Gunbo

  Hur många gånger ska man behöva länka till Lennart Bengtssons diagram ur artikeln Determination of a lower bound on Earth’s climate sensitivity? http://www.tellusb.net/index.php/tellusb/article/viewFile/21533/html/101938

  Lennart är ju (enligt er) en av världens främsta klimatforskare och ingen har påstått att han hör till alarmisterna. Så honom borde man ju kunna lita på – eller?

 38. LBt

  Ingemar N,
  andra får avgöra om det är du eller jag som fastnat i föreställningar utan grund.

  CO2 är den överlägset bästa förklaring vi har till de senaste 100 årens temperaturuppgång, forskarvärlden ger denna hypotes närmast oinskränkt stöd. 60-årscykeln är bara en komplettering, pekar dock entydigt på att temperaturuppgången väsentligen är en följd av just växande CO2-koncentration och inget annat. 1500-årscykler, återhämtningar och solfläckar är fantasifulla drömmar utan grund och forskarstöd.

  Till dess vi vet bättre, och det dröjer på sin höjd 10-20 år, är det rimligt att vi medvetet söker de utsläppsbegränsande åtgärder som är möjliga utan att riskera tillväxt och utveckling. De som har problem med detta medvetet begränsande vägval har mycket att förklara.

 39. Christopher E

  LBt,

  Varför lever du inte som du lär och själv intar en ”restriktiv hållning” till utsläpp? Du vet att internetanvändning har ett rejält koldioxidfotavtryck. Två Googlesökningar motsvarar tex att koka upp en kanna vatten (det är inte bara din dator som drar energi, utan gigantiska servercentraler och routrar i hela världen). Att läsa några e-post per dag under ett år motsvarar att köra en bil 1000 km.

  Och ändå tillbringar du mycket tid på nätet. Och som om inte det var nog så är ditt fall mycket speciellt. För du skriver nära nog endast exakt samma kommentar med samma ordalydelse varje gång! Ibland flera gånger i samma tråd.* Ett oförsvarligt slöseri som borde kunna energieffektiviseras åtminstone; säg att du skriver posten en gång januari och sedan ber oss tänka den minst två gånger per tråd resten av året. 🙂

  * extrahera 60-årscykel, anmärkningsvärd korrelation, endast koldioxid förklarar allt, ni andra har bara okända naturkrafter, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas, erkänn er till detta och sluta förneka, begränsa utsläpp inom ramen för utveckling och tillväxt, om 20 år vet vi, bla bla bla…

  För att motivera dina utsläpp åtminstone något, två frågor:

  Vilka är naturkrafterna bakom din 60-årscykel?

  Hur har du räknat ut att cykeln modererar global medeltemperatur med +/- 0,1°?

 40. Christopher E

  Gunbo, du lämnade tidigare en nu låst diskussion innan det blev intressant. Jag vill inte kidnappa denna tråd, men lyssna på länken i länkad kommentar och se att det är ”avklädaren” som själv står med rumpan bar när använda citat mm visar sig vara falska. Kanske dags att byta namn på showen till ”Skarvan”? 😉

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/04/oppen-trad-80/#comment-400250

  Vill du kommentera, gör det inte här utan i öppna tråden i så fall.

 41. Ingemar Nordin

  Gunbo #37,

  Om du hade läst artikeln och inte bara länkar till den så ser du att LBs beräkningar bygger på flera antaganden (klart och tydligt angivna), bl.a. om naturliga faktorers inverkan. Men beträffande dem så är tyvärr osäkerheten stor än så länge.

 42. Ingemar Nordin

  LBt #38,

  ”1500-årscykler, återhämtningar och solfläckar är fantasifulla drömmar utan grund och forskarstöd.”

  Jag föreslår att du läser in dig på ämnet innan du uttalar dig så här kategoriskt. 1500-årscyklerna är t.ex.mycket väl dokumenterade från isborrkärnor, lika så solens aktivitet utifrån solfläcksproxin. Det är du som fantiserar fritt, och dessutom upprepar samma osanna ramsa här gång på gång.

  Totalt meningslöst! Som att försöka diskutera med en förprogrammerad robot.

 43. ”Hur många gånger ska man behöva … ”, Gunbo?

  Svaret på din fråga beror ju helt och hållet på vad du här vill uppnå med det. Och därefter kanske också ifall upprepat länkande till en bild är en gångbar metod för att nå dit.

  Så Gunbo, vet du vad du vill uppnå med att peka på en bild upprepade gånger? Och nämna Lennart Bengtsson tillsammans med den?

  (Jag befarar dock att du, som så många ggr under åren här, inte kommer kunna ge några meningsfulla och rediga svar ens på vad du själv menar … )

 44. LBt

  Ingemar N,
  vilken tycker du att jag skall läsa in mig på? 1500-årscykeln, återhämtningen eller solfläckarna? Du kanske tycker som någon annan att de tillsammans med CO2 alla lämnar ett skenbart kaotiskt bidrag till känd temperaturuppgång? Och att detta är en bra utgångspunkt för att förespråka fortsatt hämningslöst fossilt bruk? Dock märkligt att denna temperaturuppgång tycks börja just där CO2 kan tänkas börja få effekt samt att uppgångens korrelation med CO2-tillväxt händelsevis är närmast perfekt.

  Andra får avgöra vem som har grund för sitt ställningstagande. Mitt är som sagt återhållsamhet till dess vi vet bättre dock utan att riskera tillväxt och utveckling.

 45. tolou

  Gunbo
  Bengtsson & Schwartz får problem likt diagrammet i #15 att förklara 60-års cykeln som toppar år 2000 på 0,4 gr högre än 1940, men där de hävdar 0,6 gr drivning från GHG. Det hänger inte riktigt…

  Skulle nu som prognoserna antyder medeltemp. sjunka i 20 år med cirka 0,2 gr, skulle Bengtsson & Schwartz modell implicera 0,2 gr höjning så kommer de alltså hamna 0,4 gr ”off”.

  Det är nog mer än vad som får anses som bekvämt.
  Jag skulle personligen nog vilja påstå att de överskattat klimatkänsligheten något.

 46. LBt, du kan vara lugn!

  Dom flesta läskunniga här har redan avgjort vem det är som fastnat i ogrundade föreställningar och är oförmögen att ta till sig information även av enklaste slag. Och tom hävdar att detta är en ’styrka’.

  Dom är bara lite finkänsliga …

 47. tolou

  forts #45
  Dom har nog tagit GHG utan andra antropogena bidrag. Men den totala forcingen på 2,3 W/m2 är ju den som skall jämföras med global temp.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/06/2-gradersmalet-ar-ett-politiskt-jippo-utan-vetenskaplig-tackning/#comment-380265

  Så om GHG forcingen där skulle sluta nånstans runt 2,3 W/m2 istället så stämmer det ju bättre 😛

 48. Olle R

  Tolou, LBt mfl ovan. En anledning till att den varma fasen 1910-1940 gav nästan lika stark uppvärmning som 1970-2000 är att den förra perioden saknade större vulkanisk aktivitet, medan det var en hel sådant under den senare perioden, bl a el Chichon och Pinatubo.
  Se NASAs forcings (stratospheric aerosols) http://data.giss.nasa.gov/modelforce/