Jorden på gränsen till istid

I den första kommentaren till mitt förra inlägg, Expedition istid, nämnde signaturen Lars en artikel i ryska Pravda. Den förtjänar definitivt lite extra uppmärksamhet. Pravda betyder för övrigt ”sanning” på ryska. 🙂
Enligt Pravda står jorden på randen till en ny istid. Felet många klimatforskare gör när de talar sig varma för AGW är att de bara fokuserar på de senaste tusen åren i jordens klimathistoria.

”The main flaw in the AGW theory is that its proponents focus on evidence from only the past one thousand years at most, while ignoring the evidence from the past million years — evidence which is essential for a true understanding of climatology. The data from paleoclimatology provides us with an alternative and more credible explanation for the recent global temperature spike, based on the natural cycle of Ice Age maximums and interglacials.”

Som stöd för påståendet att vi närmar oss en ny istid åberopar Pravda data från Vostoks isborrkärnor. Enligt dessa kan en temperatur- och koldioxidtopp, liknande den vi upplever nu, vara ett tecken på en nära förestående istid.

”The Vostok ice core data graph reveals that global CO2 levels regularly rose and fell in a direct response to the natural cycle of Ice Age minimums and maximums during the past four hundred and twenty thousand years. Within that natural cycle, about every 110,000 years global temperatures, followed by global CO2 levels, have peaked at approximately the same levels which they are at today.

About 325,000 years ago, at the peak of a warm interglacial, global temperature and CO2 levels were higher than they are today. Today we are again at the peak, and near to the end, of a warm interglacial, and the earth is now due to enter the next Ice Age. If we are lucky, we may have a few years to prepare for it. The Ice Age will return, as it always has, in its regular and natural cycle, with or without any influence from the effects of AGW.

The AGW theory is based on data that is drawn from a ridiculously narrow span of time and it demonstrates a wanton disregard for the ‘big picture’ of long-term climate change. The data from paleoclimatology, including ice cores, sea sediments, geology, paleobotany and zoology, indicate that we are on the verge of entering another Ice Age, and the data also shows that severe and lasting climate change can occur within only a few years. While concern over the dubious threat of Anthropogenic Global Warming continues to distract the attention of people throughout the world, the very real threat of the approaching and inevitable Ice Age, which will render large parts of the Northern Hemisphere uninhabitable, is being foolishly ignored.”

Kanske kommer vi snart att se rubriker som denna, från Time Magazine, årgång 1973.

Time Magazine Dec 1973, The Big Freeze

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Maggie, det omslaget på Times kan aldrig ha funnits, för enligt ledande alarmister fanns aldrig några varningar för ny istid på 70-talet… 😉
  Men allvarligt talat, jag är övertygad om att en ny istid kommer så småningom. Men inte i ett tidsperspektiv eller i en hastighet som behöver föranleda någon oro. Tycker nog Pravda-artikeln låter lite väl alarmistisk. De troende på CO2-mätningar i iskärnor kommer också att protestera mot uppgiften att halten var högre under en tidigare interglacial. Sanningen är väl dock den att mätmetoderna är inexakta och vi inte riktigt vet.
  Det enda som är sant är att en ny istid är inget att längta efter. Hellre då värme. Skulle alarmisterna ha rätt och vi kan stoppa en ny istid är det naturligtvis bara bra. Måste ut och köra en sväng med SUV:en nu.

 2. Christopher E

  Förresten, den frusne mannen på teckningen är märkligt lik James Hansen, tycker ni inte? På allvar.
  Han var dock bara drygt 30 år 1973…

 3. Lars C

  Ska man dra slutsatser in absurbum av detta så ser det ut så här.
  Högre temperatur oavsett orsak ger mer koldioxid, eftersom hög temperatur enligt ryssarna föregår en istid så kan det hända att om de astronomiska villkoren för en istid är uppfyllda så slår en switsch om som en direkt följd av uppvärmningen och en istid inträffar, mer eller mindre snabbt. Denna switch kan helt enkelt vara en större förändring i havsströmmarna.
  Slutsats av allt jag hittills läst:
  Ingen vet mer än att den kommer, förr eller senare, på det ena eller andra sättet.

 4. Micke

  Christopher #1, att massmedia varnade för en kommande istid på 70-talet stämmer men inte forskningssidan tror jag bestämt att det är. Så omslagsbilden är inte osannolik!

 5. Christopher E

  Micke: Massmedia kan knappast ha hittat på istidshotet själva utan forskare, lika lite som de hittat värmehotet själva, som de också överdriver.
  Däremot är hysterin idag större runt värme än den var runt kyla på 70-talet. Förklaringen till det är nog snarare dagens masskommunikation och den ideologiska/politiska drivkraften i klimatfrågan än rent vetenskapliga skäl.
  Om det var huvudsakligen naturen som orsakade istid fanns det ju helt enkelt så mycket skuldideologi att bygga upp. Och inte så många nya skatter att hitta på.

 6. Anders L.

  Det finns en post på RealClimate om den här frågan.
  Om ni inte orkar läsa hela så kanske ni i alla fall är intresserade av följande klipp (innan ni rusar iväg och köper dunjackor):
  ”Interpretations of future changes in the Earth’s orbit have changed somewhat. It now seems likely (Loutre and Berger, Climatic Change, 46: (1-2) 61-90 2000) that the current interglacial, based purely on natural forcing, would last for an exceptionally long time: perhaps 50,000 years.”

 7. Gunbo

  Eftersom jag redan på 70-talet var intresserad av klimatfrågor läste jag allt jag kom över i tidningar och tidskrifter. Det fanns ett fåtal forskare som kom med teorin om att en ny istid var på gång och precis som i dag förstorade pressen upp ”sensationen” men någon hysteri var det aldrig fråga om.  Dessutom var det många forskare som inte alls trodde på teorin. Redan då fanns det många som talade om växhuseffekten och vad den innebar för framtiden, så där en 100-150 år framåt.

 8. Olaus Petri

  Alltså precis som idag Gunbo, fast med omvända förtecken. Det var inte konsensus då och inte idag heller.
  Varför avskriver du den förra ’konsensusen’ men inte den senare?

 9. Gunnar Littmarck

  Gunbo
  Om man ser jorden med en irkamera, ser den ut att vara så varm den skulle vart om jorden slutade vid markytan.
  Vi ser en bit ner i atmosfären, med irkameran.
  Hur stor del av den ”isolerande” effekten som orsakas av CO2 halter över 0.025% vet ingen.
  Däremot så vet vi att CO2 fungerar bra som ökande av växthuseffekten, från noll, till dess absorptionsspektra är fyllt, men det sker ju vid halter så låga att inga av dagens landlevande växter klarar sig.
  Jag är övertygad om att mänsklig aktivitet påverkar klimatet, men varför sådant tryck på just CO2?
  Det har ju aldrig lyckats visa några spår av att en ökad CO2 halt, givit en ökad växthuseffekt, från dagens nivåer.
  Jag tycker det vore smartare att motivera energiomställningen med andra argument.
  Dessutom vet alla med normalbegåvning, att utan spår i  atmosfären, får vi inte en minskad fossilförbränningsökningstakt, utan att billigare alternativ tas fram.
  Varför inte sätta fokus på:
  Aerosoler, svavel, kväve?
  Minskat beroende av fossilkolexporterande stater?
  Det blir ju samma resultat, men en avsevärt enklare debatt.
  Som det är nu kan varenda normalbegåvad, inse att CO2 motivet inte duger.
  Att då köra vidare, skapar såklart bara ändå större politikerförakt.

 10. L

  Bra summerat Gunnar!

 11. Gunbo

  Olaus Petri
  Nej, det går inte att dra någon parallell med i dag. Istidsteorin framfördes av en handfull forskare och det var bara under 1-2 år. Antalet artiklar som berörde teorin var heller inte många. Så någon hysteri fanns absolut inte.

 12. Christopher E

  Anders L:
  Det stämmer att man nu tror att nuvarande interglacial kommer att vara längre än vad några av de senaste i raden har gjort. Detta har styrkts av den långa EPICA-borrkärnan i Antarktis, som visar en längre interglacial i ett läge då banparametrarna liknar dagens. Har dock för mig att det rör sig om 35 000 år, snarare än 50 000, men det spelar mindre roll, kanske?
  Man kan konstatera tre saker:
  1. Himla tur för oss att interglacialen är lång, annars skulle vi haft det riktigt jobbigt nu.
  2. Lite trist för de AGW-forskare som menar att vi skulle haft istid nu, men att antropogena effkter stoppat den (alltså inte bara CO2, utan markanvändingsförändringar mm under tusentals år).
  3. Om det är tiotusentals år kvar av interglacialen, kanske det inte är så konstigt om det hinner bli varmare än nu helt naturligt några gånger till.
  —–
  Lite festligt annars med RealClimate-posten.  De skriver ”But people were well aware that extrapolating such a short trend was a mistake” om avkylningen 1940-1975 (35 år alltså).
  Inget fel i det. Men på många andra platser drar de själva stora växlar på den enda uppvärmingsperioden sedan CO2-utsläppen kom igång rejält, 1975-1998. Men det är ju bara 23 år…
  Tydligen olika regelböcker på alarmistsiten RealClimate för avkylning och uppvärmning!

 13. Ulf Hermansson

  Det stora förestående problemet är brist på fosil energi.
  Läs mera på
  http://www.fysast.uu.se/ges
  eller
  http://aleklett.wordpress.com/
  Man har visat att förutom att utvinningen av olja snart kommer att miska pga brist så finn inte tillräckligt mycket olja och kol för att ens komma upp till utsläppen i de lägsta  IPCC-scenarierna.
  Övergång till el-hybrider och utbyggnad av kärnkraft inom en snar framtid är nödvändig

 14. Christopher E

  Gunbo, det är faktiskt inte så många forskare som driver det alarmistiska klimathotet idag heller, kanske så få som några tiotal, om vi bara ser på kärnfrågan, att försöka visa att nuvarande uppvärmning är av huvudsakligen antropogent ursprung. Observera att all forskning om glaciärer, flyttfåglar, modellberäkningar om framtiden och vad det vara må inte handlar om kärnfrågan.
  Däremot är det riktigt att hysterin nu överträffar det mesta, av anledningar som inte beror på vetenskapen, dock.

 15. L

  Gunbo, du tycker alltså att det är en hysteri nu?

 16. Claudius

  Det här påminner lite grann om dåvarande Romklubbens ekonomiska dystopier, var det ca 1975-80?
  Och den stora skogsdöden i Tyskland och Tjeckien.
  Två problem som försvann från från Rubrikjournalismen.

 17. Olaus Petri

  Jodå Gunbo, det är precis det Mann kan. Precis om Christopher (och många andra ’skeptiker’) också framhåller så är det inte ett särskilt stort antal vetenskapsmän som skulle lägga hela sin vetenskapliga heder i CO2-hypotesens ena vågskål. Att hysterin blivit större kring AGW än kring ’istidskonsensusen’ beror på andra saker, inte minst det ökade informationstätheteen men mest på ”a:et” i AGW. I den hypotesen är det människan som tillskrivs orsaken.
  Grogrunden för en ny religion med överstepräster, domedagsprofeter, flagellanter, syndare, helgon, demoner och änglar är med andra ord mycket god.

 18. Gunbo

  Christopher
  Det är en skeptikermyt att det bara är ett fåtal forskare som håller fast vid AGW. Ett litet exempel: Varför skrev Australian Meteorological and Oceanographic Society en skarp protest mot TGGWS? Och forskarna där utgör ju bara en liten bråkdel av världens klimatforskare. Varför protesterade Royal Society mot att Exxon understöder skeptiker?
  L
  Visst håller jag med om att i synnerhet pressen skapat hysteri. Mycket som skrivs är i sensationssyfte. Men om man  likställer pressen med forskarna är man nog dåligt påläst.

 19. L

  Gunbo, vem likställer pressen med forskarna? Och brevet från Royal Society innehöll ingen officiell protest.

 20. Gunbo

  Olaus Petri
  Det fanns ingen istidskonsensus! Det var en handfull forskare på olika håll som framkastade den teorin. Konsensus då var att den teorin inte höll.
  Claudius
  Skogsdöden var mycket verklig även i de nordiska länderna. Jag gjorde på 80-talet flera exkursioner runt om i landet för att titta på döende träd och de var många.
  Att skogsdöden kunde avvärjas berodde på ny stränga regler om avgasrening både för industriutsläpp och bilar.

 21. Gunbo

  L
  Vad är en officiell protest och vad är en inofficiell protest?

 22. L

  Gunbo, dina inlägg tillför ingenting, men för att man ska anse att alla forskare som tillhör till exempel Royal Society ligger bakom en protest måste dom hänvisa till någon form av beslut.

 23. Olaus Petri

  Men snälla Gunbo,vad jag skrev ovan var att det framställdes som att det fanns en istidskonsensus, alltså precis som det idag framställs som det finns en AGW-konsensus.
  Inget av detta är/var sant. Det fanns alltså inte en vetenskaplig konsensus rörande istiden lika lite som det idag finns en AGW-konsensus.

 24. Christopher E

  Gunbo: Det finns ingen konsensus nu heller, vilket även Olaus Petri korrekt konstaterar.
  Det är ingen myt att det bara är ett fåtal forskare som försöker visa att uppvärmningen nu är antropogen, jag vet vad jag talar om här. Problemet är att du har en ganska vid syn på vad som bevisar AGW, och därför tycker att de är många. Det finns säkert många i tex Royal Society som ”håller fast” vid AGW, men det är knappast vad jag menar. Det har inte mycket mer relevans än en opoinionsundersäkning på gatan. (Varför ska de överhuvudtaget förresten protestera mot att andra forskare får pengar? Inte så lite självintresse där. Eller protestera mot TGGS, men blunda för de fler och allvarligare felen i AIT)
  För att vara tydlig; den enda forskning som i någon mån kan sägas påvisa antropogen uppvärmning är den som försöker hitta ett s.k. ”fingeravtryck” av antropogent orsakad värme i atmosfären. Med detta jobbar ett fåtal.
  Oavsett vad forskare sedan ”bekänner” sig till, är det inte relevant för grundfrågan att tex.:
  -Visa att glaciärer smälter
  -Studera flyttfåglars ändrade vanor
  -Spekulera i om violiner kommer att låta sämre
  -Påstå att malaria kommer att sprida sig
  -Göra kurvor för att visa 1998 var varmast på si och så länge
  -Hävda att det kommer att bli torrare/våtare etc.
  -Gissa havsnivån om hundra år
  -Mäta trädgränsen i fjällen
  -Osv
  Men det är sådana här saker de ”tusentals” forskare sysslar med som konsensusförespråkarna hänvisar till… att spekulera, eller visa att det blivit varmare under några årtionden på det sena 1900-talet (vilket inte säger något om orsaken).

 25. Gunbo

  Olaus Petri
  Nej, istidsteorin framställdes aldrig som någon konsensus. Det vet väl jag som läste vad som skrevs. Det här är någonting som skeptiker i dag har hittat på, precis som att det inte finns någon konsensus om AWG. Att ett antal skeptiker av vilka bara ett fåtal är klimatforskare skriver på ett upprop eller sammaställs i en lista betyder inte att det inte finns konsensus bland klimatforskarna. När ska det gå upp för er?
  Det Royal Society protesterade mot var att Exxon sysslar med  lobbyverksamhet för att förvirra allmänhet och politiker om de resultat klimatforskningen kommit fram till för att förhala Kyotoprotokollet och andra restriktioner i oljekonsumtion.  Inte att Exxon understödjer forskning.
  Bl a på den här bloggen ser man vad Exxons ansträngningar lett till.
   

 26. Christopher E

  Gunbo: Om forskning anses ”förvirra” beror väl på vems utgångspunkt man lyssnar på? Royal Societys uttalande var alltså inte vetenskapligt utan ideologiskt till stöd för klimatpolitik och teknologisk omställning? För inte är det väl så många rena klimatforskare i Royal Society? Och några andra forskare har du ju deklarerat att vi inte ska lyssna på.
  Hur kan det komma sig att ett fåtal AGW-trogna forskares åsikt är ”konsensus”, medan  AGW-skeptikers åsikt inte är värt någonting?
  På den bloggen diskuteras en massa vetenskap som inte har ett dugg med Exxon att göra. Vilket nonsensargument för att bekvämt avfärda det som inte stämmer med världsbilden.

 27. Gunbo

  Christopher
  The Royal Society liksom andra vetenskapsakademier oroar sig för att Exxons lobbyister undergräver vetenskapens trovärdighet. Att sprida falsk information om vetenskapmän, deras rön och metoder för egen vinnings skull är så nära ett brott man kan komma, jämförbart med ärekränkning.

 28. Artikelförfattaren är i alla fall en rolig kille.

 29. Christopher E

  Gunbo
  Nyss hade du en annan förklaring till Royal Societys inhopp i debatten. Då gällde det klimatpolitik, nu gäller det tydligen vetenskapens trovärdighet. Lite lite väl mycket som hubris i mina öron. Hur kan Royal Society som helhet, med bara ett fåtal klimatforskare, bedöma vilka andra som saknar trovärdighet?
  Men OK, precis vad är det som är ärekränkning? Vilken är den falska informationen? Det mesta de här tankesmedjorna ägnar sig åt är ju att ge en röst till den forskning som motsäger att vi står inför ett allvarligt klimathot. Vad är det för fel med det?
  Är det inte ärekränkning i så fall att att hävda att andras åsikter bara är för egen vinning?
  Är det inte ärekränkning att förutsätta att vi skeptiska bara lyssnar på oljebolag och saknar förmåga att bedöma fakta själva? (Jag är dock mer road än skymfad)
  Att definiera vad som falskt utifrån politisk korrekthet, och sedan resonera i banor om ”brott” – det ger en mycket obehaglig känsla av totalitarism…

 30. Christopher E

  Gunbo: Du skrev,
  ”Nej, istidsteorin framställdes aldrig som någon konsensus.”

  Du borde kanske läsa Newsweeks artikel från 1975 innan du säger igen hur det framställdes…
  Texten lättläst
  Original i pdf med figurer
  Utdrag:
  ”Meteorologists disagree about the cause and extent of the cooling trend, as well as over its specific impact on local weather conditions. But they are almost unanimous in the view that the trend will reduce agricultural productivity for the rest of the century. If the climatic change is as profound as some of the pessimists fear, the resulting famines could be catastrophic. “A major climatic change would force economic and social adjustments on a worldwide scale,” warns a recent report by the National Academy of Sciences, “because the global patterns of food production and population that have evolved are implicitly dependent on the climate of the present century.””
  Unanimous, ja….En vetenskaplig akademi också, Gunbo. Et tu, brute.  🙂
  Den här artikeln är helt fascinerande läsning – läs hela! – därför att alla kan se direkt att om man byter ut ordet ”cooling” mot ”warming” är nästan nästan ordagrant samma dravel som vi läser idag om AGW, inklusive den politiska finalen.

 31. Gunbo

  Christopher, ett gott råd: läs själv vad Royal Society skrivit.
  Tycker du att det är försvarbart att lobbygrupper förvränger och ger en felaktig bild av vetenskaplig forskning?

 32. Red Hansen

  Ganska skräckinjagande hur Gunbo anser sig sitta på den enda sanningen, men det är ju inget ovanligt i AGW kretsar att misskreditera motståndare på ett sätt som inte står inkvisitionen efter i vare sig upfinningsrikedom eller sanningsenlighet. Bern har aldeles rätt i det i paralelltråden.

 33. Christopher E

  Gunbo, jo det är fel om det verkligen handlar om lögn, men att presentera andra åsikter är inte lögn. Men i mina ögon är det ju precis förvrängning som alla AGW-lobbygrupper ägnar sig åt. Och de är många, och i flera fall även statliga.

 34. Gunbo

  Christopher,
  Jag konstaterade redan i ett tidigare inlägg att pressen förstorade upp istidsteorin. Newsweek liksom Times är inga vetenskapliga tidskrifter. Efter ett par år hördes det inget mer om saken utan då började man tala om växthusteorin.

 35. Gunbo

  Red Hansen
  Hur vet du att det är du som har rätt och jag har fel?

 36. Anders, artikelförfattaren verkar ha många kloka synpunkter. Jag måste också säga att tidningen ger ett mycket trovärdigt intryck med artiklar som ”Anna Kournikova pulls her panties down (pic)”. Det här kanske är vändpunkten när klimatalarmismen äntligen tar slut.

 37. Gunbo

  Christopher
  Läs Lars Berns artikel så får du se ett praktexempel på en lobbyist som spottar ur sig lögner i varje mening.

 38. Red Hansen

  Jag har aldrig sagt att jag har rätt. Jag har sagt att du uttalar dig som om du sitter på den gudomliga sanningen om klimatet med din upphöjda AGW tro och att du försöker misskreditera och förringa alla ”kättare” som måste ha sålt sig till Exxon. Oavsett vilka fakta som talar mot dig.  Argumentationen ligger på samma intresanta nivå som representaten för DDRs ungdomsförbund som förklarade hur illa vi hade det i väst….

 39. Gunnar Littmarck

  Gunbo
  Försvarar du den förda svenska klimatpolitiken?
  Den har ju kraftigt undandragit resurser från medborgarna, samtidigt som den lett till en kraftig ökning av växthusgaserna.
  Håller inte du med om att ”gröna” certifikat borde gälla, restvärme, vattenkraft som inte är reglerad eller skadar vattenlevande organismer, kärnkraft som avverkar dagens avfall?
  Då skulle vi på riktigt minskat det svenska bidraget till de gaser ni anser kan leda till en global klimatkatastrof.
  Samtidigt skulle konsumenterna vunnit, dansk kolkraft skulle redan hunnit konkurreras ut om besluten fattats då oron för klimatet började, svavelnedsläpp av gigantiska mått skulle förhindrats.
  Vad är vitsen med en destruktiv självspekning?
  Kunna stila med hur mycket det svenska folket uppoffrat sig i syfte att skapa en bättre värld?

 40. Labbibia

  SKB tycks ha tänkt en del på det här med istider.
  http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf

 41. Christopher E

  Anders och Erik S, ni slår lite i luften här. Det är ingen som direkt försvarar artikeln i Pravda. Istider är en realitet, men avlägsen, och det är knappast något risk med ”tipping points” här heller. Jag skrev själv att artikeln är alarmistisk och behäftad med åtminstone ett tydligt faktafel enligt konsensussynen. Ja, flera, förstås. Snarare ser jag artikeln som bara en lite annorlunda vinkel på klimatalarmism.
  Se det så här; er reaktion på istidsartikeln kanske kan ge er en liten större förståelse hur en skeptiker känner inför en överdriven värmealarmistartikel.
  Gunbo; det spelar ingen roll om Newsweek är vetenskaplig. Påståendet som falsifierades var att det aldrig framställdes att nedkylningshotet presenterades som konsensus på 70-talet. Det gjorde det. Det handlar om, precis som nu, hur hoten framställs populärt. Att hotet försvann några år efter artikeln är inte konstigt – det började bli varmare. Växthushysterin har större momentum, en lätt avkylning de senaste åren har bara dämpat galenskapen något.

  Jag tycker själv Berns artikel är lite stark, även om jag instämmer i vissa delar. Men ditt självsäkra utmålande av vad som är falsk information, och förslaget att tysta detta genom att klassa det som brott, styrker Berns farhågor, som även Red Hansen konstaterat.
  Vi vet ju alla att det finns alarmister som föreslår att utsläppare av koldioxid ska dränkas, och att skeptiker ska inför Nürnberg-liknande domstolar för brott mot mänskligheten. Tystas ska de i vilket fall. Jag kan inte påminna mig liknande hot från skeptiker till alarmister.

 42. Christopher E

  Labbibia: Riktigt kul skrift från SKB (1993 ser jag). Men seriös förstås. Kartorna med framtida istäcke var underbara. Så härligt politiskt inkorrekt idag.
  Låt oss nu snabbt montera ner världsekonomin och välståndet så att dessa inlandsisar blir en realitet istället för det farliga mildvädret!!!

 43. Christopher, jag slår inte mot någonting alls. Jag tycke bara att det var underhållande att någon tyckte artikeln var tillräckligt viktig för att tipsa maggie, och att maggie skrev en post om den.
  Lite som om Uppsalainitiativet skulle rapportera om någon högstadieuppsats en ung miljövän skrivit.

 44. L

  Nej Erik, är man i lågstadiet måste man först till mellanstadiet innan man fattar vad som skrivs i högstadiet…

 45. P.Persson

  Uppsalainitiativet körs av en doktorand från Luleå.
  Snacka om lånade fjädrar i den akademiska hackordningen.
  Bong ger Stockholm fler stjärnor än Uppsala 🙂http://stenudd.blogspot.com/2009/01/klimathysterin-gds-av-sensationshunger.html

 46. Mats Frick

  Hejsan, främst Christopher E som länkade till frysartikeln, men även ni andra. Jag försökte hitta PNAS-texten som artikeln refererade till men nystade mig fram till en annan guldklimp som nog intresserar folk på ”båda sidor”.

 47. P.Persson

  http://www.nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_timeseries.png
  Trots att man bytt ref så vägrar det  nuvarande is läget vara sämst.
  Jag hade föredragit värme framför istid. Dax att migrera?

 48. Christopher E

  Hej Mats, visst är Newsweekartikeln fascinerande som studie i hur media alltid har valt att presentera saker. Och jag skarattar fortfarnade åt likheterna i formuleringarna jämfört med idag varje gång jag ser den.
  Kul gammal pärla du fann. Läste Singers förord och skummade lite i artikeln som börjar på sid 197.
  Vad som slår mig är hur saklig och balanserad jag upplever diskussionen. Här diskuteras möjliga effekter från tex. CO2 lugnt i relation till naturliga historiska förändringar.
  Visst har vi mer kunskap och data nu, men jag får ändå en oundviklig lite sorgsen känsla att vi gått bakåt i vetenskaplig och idémässig betydelse, vad gäller dessa diskussioner. Det här var innan politik och ideologi var med i mixen i samma utsträckning.

 49. Gunbo

  Christopher
  Exakt, du slog huvudet på spiken! Debatten om AGW har urartat och blivit ett politiskt krig där objektivitet är är ett okänt fenomen. Jag har läst all text på sajten som Mats länkade till  och ser Singers bok som rätt alarmistisk. Märkligt att han var så ”upplyst” på 70-talet jämfört med i dag.

 50. L

  Gunbo, Singer är nog ganska typisk, ju mer man lär sig desto mindre säker blir man på CO2-hypotesens styrka. Säkrast är alarmister som bara hänger upp sitt vetande på politiska värderingar.

 51. Gunbo

  L
  Så du menar att skeptikerna inte hänger upp sitt vetande på politiska värderingar?

 52. Christopher E

  Gunbo,  jag tror  ingen är helt fri från att bli påverkad av politiska värderingar, och det är fel att helt utgå att bara den andra sidan är det. Men de flesta av oss strävar ändå efter objektivitet.
  Jag hoppas du är införstådd med att objektivitetsproblem finns även på den alarmistiska sidan.
  Det ligger mycket i vad L skriver, ju äldre man blir och ju mer man vet desto mindre självsäker brukar man bli.
  Jag uppfattar inte boken som särskilt alarmistisk, och Singer är bara redaktör.

 53. Gunbo

  Håller med om att det är mycket svårt att vara helt objektiv i synnerhet när invektiven haglar (på båda sidor). Det jag reagerade på var L:s påstående att det bara är alarmister som hänger upp sitt vetande på politiska värderingar.
  Hade du läst och inte bara skummat i texterna i Changing Global Environment hade du upptäckt att Singer inte bara var redaktör utan att han skrivit flera artiklar.
  Har inte Singer på senare tid sagt att människan inte kan påverka det globala klimatet? Att han ändrat sig så radikalt från 70-talet kan bero på att han hakat upp sig på Christys och Spencers (felaktiga) tolkningar av satellitdata. Men det är bara en tanke.
  Hans tvärvändning kan ju också bero på att han börjat gå industrins ärenden.

 54. L

  Gunbo, det är lite konstigt att du inte förstår svenska när du kan skriva på svenska? Dina spelade misstolkningar är bara patetiska och tyder på att du bara vill störa debatten, inte föra den framåt.

 55. Gunbo

  L
  ”Säkrast är alarmister som bara hänger upp sitt vetande på politiska värderingar.”
  För det här debatten vidare?

 56. L

  Gunbo, det var ett svar på din post #49, men du lyckades i två följande poster tolka det på ditt privata sätt. Om du inte förstår vad jag skriver är det tråkigt, men jag tror nog att du förstår betydligt bättre än vad du ger uttryck för…

 57. Christopher E

  Gunbo,
  Du har rätt, Singer har några egna artiklar, missade dem. Jag tittade mest på Landbergs artikel, och tog Singers icke-alarmistiska attityd från hans förord;
  ”… and we now find the CO2 content increased by about 12% and still rising. But while there is little argument concerning the existence of such an increase, there is no agreement as to the consequences of an increase on the radiation balance of the Earth and, therefore, on world climate.”

  Som du ser, lugnt och sakligt, och funkar lika bra idag 33 år senare (trots att 12% blivit 35%, vilket säger en hel del).
  Satellitdata är fortfarande aktuella för att visa frånvaron av kraftig AGW-effekt även efter korrigeringar. Att förtala Singer som ”köpt” är bara löjligt. Jag tycker han visar integritet.

 58. Christopher E

  … och någon ”tvärvändning” från Singer syns knappast spår av.

 59. Gunbo

  Helt rätt Christopher, texten är liten så i stället för no agreement läste jag no argument.
  Men i sin första artikel skriver han: ”Of major concern is the steady increase in the carbon dioxide content of the atmosphere produced by the rapid burning of fossil fuels.”
  Tvärvändningen gäller det faktum att han redigerat och delvis skrivit boken om människans påverkan på världens klimat och miljö medan han i dag säger att människan inte har någon möjlighet att påverka klimatet.
  Spencers och Christys felaktiga beräkningar av temperaturer från satellitdata har lett till stor skada då de under många år envist vidhöll att de hade rätt. Mycket av skeptisismen i dag har sina rötter i deras felaktiga beräkningar. För att förklara skillnaden mellan deras låga temperaturer och uppmätta temperaturer vid ytan använde de argument som bl a urban heat islands. Allt detta har lett till skeptisism framför allt bland allmänheten men också en del forskare. Först 2005 erkände de att de haft fel. En skandal som är fullt jämförbar med Manns hockeyklubba.

 60. <ironi>Jorå, jag hade ju förtusan 5:a i No så jag kan nog gissa hur saker och ting hänger ihop. Dessutom har ju kollat på termometern varje dag i flera år, flera gånger ibland till och med. Så vad en bunt ”experter” och ”proffesorer” tutar i folk struntar jag i. Här ser ni en som är smart nog att tänka själv.</ironi>
  …ROFL:ROFL:LOL:ROFL:ROFL…
  .__………………| |………….
  ..\ \……..___/ ___\___………
  …L \___/                        ???\……..
  .LOL ___            ROFL     ???\…….
  …L_/…..\_____________)……
  ………..<_LOL______LOL_>…….

 61. Christopher E

  Gunbo;
  Jag tror du missuppfattar Singer lite. Han utesluter inte påverkan på klimatet från CO2, men har efterhand som många skeptiker kommit till åsikten att påverkan är liten.
  Det stämmer att satellitdata nagelfarits, vilket uppdagat problem som nu korrigerats. Naturligtvis bara bra.
  Christys öpnna erkännande av korrigeringen är föredömlig och i stor kontrast mot Mann, som reagerade mot hockeyklubbskritiken genom att hemlighålla datakällor och metodik. Jag tycker nog det är där skandalen ligger.
  Korrigeringen av satellitdata var liten, och diskrepansen mot ytdata kvarstår därför. Det är en ganska väletablerad myt på alarmistsiter (och otroligt nog i IPCC:s senaste alster) att denna diskrepans nu är borta. Icke så! Satellitdata visar en mycket liten höjning av temperaturen de senaste 28 åren, och får stöd från oberoende väderballongmätningar.
  Värmeöar är fortfarande ett stort problem, där ett statistiskt signifikant samband mellan temperatur och socioekonomiska faktorer publicerats i granskade artiklar. Det ligger i allas intresse att ytdata nagelfars i samma utsträckning som satellitdata, vilket ännu ej skett. Men inventeringar såsom på surfacestations.org visar stora brister på mätplatserna.

 62. Red Hansen

  Finns det nån liknande inventering som surfacestations för andra länder?

 63. Christopher E

  Red Hansen:
  Inte vad jag vet.
  Men i John Dalys utmärkta artikel från 2000 om ytmätningar nämns exempel på problematiken från Australien.
  Scrolla även ner till 9 mars 2002 på denna sida och se fler australiska exempel från John Daly.

 64. Thomas

  Här en annan spännande artikel av samma författare:
  http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106172-september_11_attacks-0
  Han verkar ju sansad och förnuftig.

 65. Gunnar Littmarck

  har det kommit in en katt bland hemelinerna?
  Välkommen.
  Jag tror att både märkliga konspirationsteorier ufo och almänna undergångar, lättre sprids bland de som inte har någon religion..
  Majoriteten kanske alltid fallen in i tro, religion är nästan lika gamal som tankeverksamhet.
  Hur stor andel av humanisttjejer som jobbar inom konst kladd och klet är inte NEAGARE? om de inte är religiösa….
  Hur många av motsvarande tjejer som har en djup religiöst tro är newagare o dyl?
  Maggie är för stark, hon kan vara icke allt.

 66. Christopher E

  Thomas, nu var du sent ute. Anders har kört samma försök att styra bort debatten från klimat i inlägg #28 ovan…
  Vilket vi redan avklarat som icke-relevant för istidsdiskussionen.

 67. Gunbo

  Olaus Petri

  Nej, det går inte att dra någon parallell med i dag. Istidsteorin framfördes av en handfull forskare och det var bara under 1-2 år. Antalet artiklar som berörde teorin var heller inte många. Så någon hysteri fanns absolut inte.