Jim i grön klänning

igronklanning  Obs montage !
Den gotländska snöröken var intensiv när jag under måndagseftermiddagen körde ner till ett vintrigt södra Gotland. Efter att ha gjort en ordentlig vedbrasa tittade vi lite avspänt på Nobelfestligheterna och tog del av årets håruppsättningar, klänningar, tallriksuppläggningar och diverse folkliga presentationer av nobelpristagarnas olika vetenskapliga bedrifter. Efter två veckor av klimatnyheter från COP18 kändes det lagom avkopplande att få sig till livs att kronprinsessans sjögräsgröna paljettklänningar ligger rätt i tiden och att stickning och virkning även det är hippt så det förslår, årets underhållning var flätad av Circus Cirkör. Det var både vackert och lite lagom spännande. När en av kemipristagarna Robert J. Lefkowitz höll sitt tal passade han på att ge en känga till rebublikanernas valkampanj och deras ”antiscience” budskap. Själv håller jag på Obama, och känner närmast förakt för de som tillbakavisar evolutionsteorin, tycker vidare att stamcellsforskning är angelägen och ifrågasätter inte generellt vaccinering. I den räcka av fyra exempel på ”vetenskapsförnekelse” nämde Lefkowitz som andra punkt även vägran att acceptera klimatförändringarna som en realitet och människornas del i den. Vi som är skeptiska till mycket av det som presenteras i media om klimatförändringarna har hört detta förut, och kanske skulle man inte ta till sig detta utan låta det rinna av en som på en gås. Nåväl jag tillhör de som varken förnekar att klimatförändringar sker eller att människans närvaro på jorden kan vara en delförklaring till dessa. Greppet att blanda ihop klimatskeptiker med t.ex företrädare för intellegent design är ett i mitt tycke ett billigt uttryck för ”guilt by association”.
När senare på kvällen Agendas Anna Hedenmo, även hon i grön klänning, valde att intervjua Världsbankens nya president Jim Young Kim blev det lite för mycket i min smak  här (ca 2:55.58 in i filmen). Efter att i två veckor in absurdum hört och läst papegojartade upprepningar av fyragradersrapporten kändes Kim som en något felplacerad krokan att dekorera efterrätten med. Det var Anna som förde den på tal och liksom ville ha igång Kim på detta spår. Jag fick en känsla att hon begav sig in på ett område där hon inte riktigt kände sig hemma, frågan presenterades med en närmast pinsam tankepaus. Kim var dock inte sen att fylla i, han påpekade att Nobelfestligheterna var en hyllning till vetenskapen och att vetenskapen på detta område var otvetydig ” We are warming up, and man is the cause of it”. Han fortsatte med att berätta att det inte enbart är vid fyra graders uppvärmning som uppvärmning kommer att slå hårt, redan vid 1,5° uppvärmning kommer vi att ”förlora våra korallrev, extrema väderfenomen kommer att bli årliga händelser och den ryska värmeböljan 2010 som tog 65 000 människors liv kommer redan då inträffa årligen. Påståendena får tala för sig själv.
Anna föreslog sedan att svenska akademin skulle inrätta ett Nobelpris i klimatförändringar (climate change). Kim påpekade att ett fredspris redan delats ut i detta ämne, men han tyckte att det kunde vara angeläget. De enades dock om att det är upp till svenska nobelkommittén att besluta i denna fråga, vilket kanske var överdrivet ödmjukt från medias sida. Något att se fram emot, de närmaste trettio årens nobelpristagare i klimatförändringar – det saknas ju inte kandidater.
Åsa Romson MP visade dock prov på viss etikett då hon avstod från att ta tillfället i akt och rapa politiska slagord, för aftonen dock i röd sammetsklänning. Hon var för övrigt den enda partiledaren/språkröret som intervjuades sittande vid middagsbordet, är någon förvånad?
Jag måste erkänna att jag kan bli lite stött över detta eviga jämförandet mellan evolutionsförnekare och klimatskeptiker. Jag kan också förstå alla de svenskar som är frågande men och som när de hör Kim eller Lefkowitz, känner att alarmisterna nog har rätt i alla fall, vi är på väg mot fyra grader och ”förnekarna” är vilseledda och företräder ”antiscience” i största allmänhet. Jag känner dock inte igen mig själv. Jag måste ge en eloge till alla er som framhärdar i er skeptiska hållning, som försöker vrida debatten till att bli mer saklig – det kostar på. Jag pratade med en nybliven professor på KTH nyligen som bedömde att hälften av professorerna ställer sig tveksamma till det rådande klimatparadigmet. Vi kanske har mer supportrar där ute än vad vi anar. Peter Stilbs har berört frågan i ett tidigare inlägg här. Men med tanke på den enorma psykologiska press som akademiker utsätts för från media och politiker att tycka likadant i klimatfrågan så vågar få tala klarspråk – det kostar nämligen på.
Jag googlade lite på den nya världsbankschefen Jim Young Kim och kan väl bara säga positiva saker. Han kom som femåring från Sydkorea och gick ut med toppbetyg från Brown University. Han är läkare och antropolog och har ägnat mycket tid åt AIDS bekämpning i utvecklingsländer. Han har säkerligen hjärtat på rätta stället och det bär emot att ifrågasätta hans omdöme vad gäller klimatfrågan. Hans politiska talang är dock oomtvistlig. Han passade på att hylla Sverige för deras generösa bidrag till utvecklingsländerna, och att de är ett föregångsland med stor betydelse. Ja, ni vet allt det där som vi älskar att höra – att vi går före och styr utvecklingen i rätt riktning. Det kan få svenska politiker att känna sig trygga i förarsätet mot en bättre värld i flera år framgent.
Jag har under de senaste veckorna i olika sammanhang fått frågor från olika håll där jag känner att den massiva publiciteten kring fyragradersrapporten åter fastlagt en vetenskapliga koncensus –vi är på väg mot fyra graders uppvärmning. Jag har tidigare påpekat att rapporten i sig själv inte påstår just detta. Anna Hedenmo nämde i ren upphetsning att de fyra graderna kommer att inträffa om redan några decennier, men kom på sig själv och rättade sig och sa ”i slutet av detta sekel”.
Hur skall man övertyga folk att en betydande del av det som sägs från ”vetenskapligt” håll vad gäller klimatförändringarna faktiskt saknar stöd i vetenskapen. Jag kan tänka mig att många söker via weben till institutioner som SMHI eller Met Office för att söka grundläggande kunskap. Jag gör det ofta själv, när jag tvivlar. Jag läser och försöker förstå, ta till mig ”vetenskapen”. Igår gick jag för femtielfte gången in på engelska Met office och Hadley Center och läste den lilla för den vanliga människan avsedda sidan som kallas ”What is climate change”. Där kan den kunskapstörstande tvivlaren lära sig att:
Since we emerged from the last ice age around 11,000 years ago, the Earth’s climate has remained relatively stable, with global temperatures averaging at about 14°C. However, in the last century our climate has started to change rapidly.
Det är tendentiösa påståenden som dessa som gör att jag förblir skeptisk. Jag vet inte hur många kvartärgeologer eller klimatforskare som läser denna blogg. Kanske är det någon därute som vill skriva en kommentar som verifierar detta påstående. Någon akademiker med verifierad kunskap, någon från SMHI eller geografiska institutionen vid Stockholms universitet som är beredd att sätta sin heder på att jordens klimat varit relativt stabilt under de senaste elva tusen åren, pendlat inom kanske en halv grad kring 14°C, och att det senaste seklets snabba temperaturökning inte har en historisk motsvarighet under de senaste elva tusen åren. Enligt NOAA´s globala analys var medeltemperaturen under 1900-talet 13,9°C, och förra året (2011) 0,51°C varmare än genomsnittet (dvs 14,41°C). Dvs nu pendlar inte den globala medeltemperaturen kring 14°C längre, den har stuckit iväg upp mot skrämmande 14,5° C och detta har aldrig tidigare skett under Holocen. Jag vill veta vilka seriösa etablerade klimatforskare som vill skriva under på detta citat från Hadley Center? Det finns en rad vetenskapliga artiklar som motsäger det och jag väljer här en av Fredrik Charpentier Ljungqvist. Har han fel?, är han också en vetenskapsförnekare när han påstår att jorden upplevt flerhundraåriga perioder med en medeltemperatur som legat minst en grad högre än den nuvarande, och troligen högre.
Jag skulle gärna som en slags bas för vidare diskussioner vilja etablera en koncensus om att jorden under Holocen har upplevt perioder av högre medeltemperatur än den nuvarande eller alternativt bli övertygad om att så inte är fallet. Antingen är det som Hadley Center påstår felaktigt eller så håller inte Ljungqvist artikel för en närmare granskning. Oavsett om CO2 är den gas som driver jordens klimatförändringar eller inte så måste vi kunna enas kring frågan om det är mest sannolikt att medeltemperaturen legat högre under en eller flera perioder än dagens under de senaste elva tusen åren.
Nedan några av Ljungqvist slutsatser i:
LJUNGQVIST, F.C. (2011): The Spatio-Temporal Pattern of the Mid-Holocene Thermal Maximum. Geografie, 116, No. 2, pp. 91–110.
Han säger att:
Our assessment of 60 annual mean temperature reconstructions from different locations around the globe indicate a more coherent mid-Holocene Thermal Maximum than hitherto reported.
 We find no indications that support the IPCC (Solomon et al., eds. 2007) conclusion that global annual mid-Holocene temperatures were not warmer than today or that the earth during the mid-Holocene Thermal Maximum only experienced increased temperatures during the summer season and on higher latitudes in the Northern Hemisphere.
 We would cautiously suggest, in agreement with borehole temperature composites (Huang, Pollack, Shen 2008), that it is very likely that the earth experienced multi-centennial periods during the Holocene with global mean temperatures at least 1°C above the pre-industrial temperatures and possibly even more.
 För att inte överdriva slutsatserna tar jag även med den sista reservationen som jag ser som en akademisk artighet:
 However, more reliable conclusions in this matter cannot be reached until more data have become available for low latitudes and the Southern Hemisphere.
g11 2 1ljungqvist 101
Men kan man som i mitt fall slippa kallas vetenskapsförnekare om jag ställer mig frågande, eller kanske rent av påstår, att Hadley Center i sitt påstående om en stabil temperatur kring 14°C under hela Holocen fram tills början av den industriella revolutionen har fel, eller snarare inte har stöd för sitt uttalande om vi ser till den samlade bilden av publicerad forskning.
Det fortsätter att snöa, ett resultat av klimatförändringarna har jag förstått, så som den presenteras i media. Där anser dock Hadley center att sannolikheten för en kall vinter såsom den förra året har halverats. Men det gäller bara för England, här är rikligt med snö och avsaknad av densamma bara olika sidor av samma mynt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Lars – det är ju egentligen mycket tänkvärt att Jordens temperatur är så stabil som den är. Hendenmo’s och Jim’s påståenden (papegojande) om att nu går allt snabbare etc etc punkteras ju direkt av exempelvis innehållet i TCS-inlägget ”Ännu en liten pusselbit” häromdagen.

 2. Sten Kaijser

  Tack Lars,
  du ger oss alla en påminnelse om att TCS behövs. Hur vi ska kunna nå ut till fler är dock svårt att säga. Något som närmast roar mig är tanken att om det blir en tydlig temperaturnedgång de närmaste åren så att ”alla” plötsligt skulle inse att en kallare jord vore ett större hot än en varmare – så kommer naturligtvis ingen att nämna oss – man kommer fortfarande att fråga alarmister om vad som egentligen pågår.

 3. Lars Jonsson

  Sten #2
  Sat som det är sagt. Det är alltid de som sitter på makten som skriver historien. Men den kan ju alltid revideras. Jag har ju vid flera tillfälen just påpekat att kallare klimat ger torrare Sahel i Afrika.

 4. Lars Jonsson

  Peter, absolut det finns ett stort antal pusselbitar som gör det obegripligt att dessa påståenden fortfarande förekommer

 5. Peter F

  Francell tar nu barnen till hjälp (http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article15917258.ab), säkert inspirerad av ”An Al Gore christmas” http://wattsupwiththat.com/2012/12/10/climate-tyranny-avoids-scrutiny/

 6. Lars Jonsson

  Läste Francell, tack för tipset. Intressant med jämförelsen att lösa klimatproblemet med kärnkraft som att ”byta ut en farlig teknik med en annan”, avses förbränningsmotorn eller bilen i sig själv? Med kärnkraft skulle vi möjligen kunna skapa en bilpark oberoende av fossilt bränsle. 

 7. bom

  Bra Lars det är rätt att bli arg över journalisternas förlöpningar. De enda journalisterna som sköter sitt jobb nu för tiden är väl dom som sysslar med sport för det har väl ännu inte hänt att någon av dem kört en mikrofon i nyllet på Bolt och bett honom ge synpunkter på det alarmerande klimatet?
  Hedenmo är en vedervärdig typ! Att hon körsbärsplockade den nyförlösta Romson med mycket gullande om fjortondagarsbabyn var väl helt följdriktigt och ingen stundens ingivelse. Fy bövelen för SVT!

 8. Lasse

  Tack Lars.
  Som konstnär kunde du ju bidra till att få ut denna fråga till fler genom att på ett tydligt sätt visa i konstnärligt skapade diagram eller bilder med budskap.

 9. LBt

  Lars J,
  som du så riktigt avslutningsvis påpekar finns kvarvarande osäkerhet runt hur jämförbara medelvärdesuppskattningarna är men bortsett från det kan man fråga sig vilka slutsatser man i övrigt kan dra. Låt oss anta att medeltemperaturen då var högre än dagens, säger det något om hur vår befolkning, 1000 gånger större än vad den då var, hade klarat sig i det klimat som då rådde? Eller än värre, hur hade den klarat övergången från ett klimat 1 grad lägre till den högre under en exceptionellt kort, kanske 100 gånger kortare, tidsrymd? Kanske är det detta man syftar på då man talar om stabilt, begreppet används snarare avseende färändringshastighet än nivå.
  Men jag håller med om att man skall vara tydlig och noggrann i den information man lämnar. 

 10. L

  LBt, du gör rätt när du pratar om adaption till ett förändrat klimat. Där kan politiker göra nytta. Men att försöka styra klimatet är galenskap.

 11. Lars Jonsson

  Lbt
  Tack! Jag tar emot dina synpunkter som ett litet medgivande att det som Hadley Center påstår inte är helt noggrann information. Generellt oavsett antalet människor så har de flesta kulturer på norra halvklotet gynnats av ett högre medelvärde, då som nu. 1900-talets befolkningsexplosion kan ju inte tolkas som att klimatet missgynnat oss. 

 12. OR

  Tack Lars för att du skapar utrymme för vanligt sunt tänkande och ifrågasättande; där ryms även jag.
  #6

 13. OR

  #6, nu hoppade inlägget iväg innan jag hann skriva.
  CO2 som utgångspunkt skapar för miljöaktivister en dubbelbindning eftersom det talar även för kärnkraft. Det tycker jag är ett tecken på att hela frågan kommer någon annanstans ifrån. Lena skrev t.ex. för länge sen om Margaret Meads upplägg från 1975, där koldioxiden valdes som lämplig utgångspunkt. Den gången med tanken att Kinas och Indiens plats i den globala ekonomin kunde hållas tillbaka. 
  Tanken på en eldriven bilism är än så länge också en övergång från massbilism till elitbilism, eftersom andrahandsmarknaden skulle slås ut med nuvarande batteriteknik. Massbilismens attraktionskraft kan knappast överskattas, men kanske finns det ändå en framtid där hyrbil och bilpooler blir det normala; och att själva bilägandet ändå är umbärligt.  

 14. Jan

  RE: Lars Jonsson
  Har en  komenterer till ”Ja, ni vet allt det där som vi älskar att höra – att vi går före och styr utvecklingen i rätt riktning. Det kan få svenska politiker att känna sig trygga i förarsätet mot en bättre värld i flera år framgent.”
  Kräver inte att ”gå före” att andra följer efter annars blir det att gå ensam?

 15. Lurengök

  Nya klimathotslögner från ett antal ”hållbarhetschefer” på Svd Brännpunkt.
  Öppen för kommentarer än så länge. 

 16. Perfekt

  Peter f #5
  Som vanligt kan man inte kommentera Franchells dravel om man inte har avpixlade kommentarer. Eftersom jag har det postade jag följande kommentar:
  ”Som vanligt en floskelladdad lögnaktig sörja. Jorden håller inte på att gå att gå under. Naturvårdsverkets värde som sanningssägare illustreras utmärkt av den här reklamfilmen: http://www.youtube.com/watch?v=ANDOcPUlfC0
   
  Ibland undrar man om en del skribenter vistas i isolerade celler 24/7, uppenbarligen har de inte ens möjlighet att titta ut genom ett fönster.
   
  ”Och hur förklarar man att jorden kan gå under när ingen vill lyssna?”
  Ja det är inte så lätt, hur förklarar man att månen består av grönmögelost när ingen vill lyssna?”
  Än så länge är vi bara några kommentatorer i klimatdebatten med avpixlade kommentarer, jag vill därför uppmana fler att ge sig in i den.

 17. Perfekt
  Jodå det finns kommentarsfunktion på hennes artikel utan avpixlat.
   

 18. ThomasJ

  Bra inlägg, Lars. Tack för det!  😀
  Alldeles oavsett Hedenmo, ’Kimmar’, ’Ban-Ki-Moonings (vad har världen gjort för att drabbas av dessa två koreanska stolpskott???, ’laueraters’ dravel, m.m. så kommer det att bli värre allt eftersom; inför kommande EU-miljömöte den 17 december har den kommenterade dagordningen offentliggjorts, finns här:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/56/84/7e504960.pdf
  Läs vad som döljer sig/framgår under punkten ’Övriga frågor’ och där speciellt f.o.m. sida 9 och framåt…
  I morse nämndes (kort) i P1-nyheter, att en ’handlingplan’ för inrättande av s.k. ’smart meter’ (el) för att senare integreras i europeiskt ’smart grid’ ska tas fram. Riktig rysare det där! a) där finns inget, annat än i ngn korrumperad politikers våta drömmar, fungerande ’smart grid’. UK har länge försökt/testat/undersökt idén och kommit till slutsatsen  att det varken är tekniskt möjligt och än mindre ekonomiskt försvarbart att genomföra/ fortsätta vansinnet. Kostnaden för UK (endast ’smart meter’) beräknades bli ~ 18 miljarder £!!
  Den minnesgoda erinrar måhända att Maud – yes-we-can’t – Olofsson föreslog slikt strax innan hon av-/övergick till privat näringslivs-verksamhet… Nu har hennes c-efterträdare tagit upp tråden… Suck!
  Ur ’IVA-aktuellt’ nr 9 december 2012, framgår på första sidan:
  ”Klimatmål kräver tiodubblad satsning på svenska elnät” (fet rubrik). Artikeln börjar med: ”Klimatpolitik har prislappar. På en står det 55-60 miljarder kronor. Den summan behöver, fram till år 2025, investeras i det svenska stamnätet om all förnybas el ska kunna distribueras.”
  (artikel fortsätter på sid. 3)  
  Enkel(?) fråga blir naturligtvis vem i hela humhumet ska betala denna ’prislapp’ (obs! denna=singularis). Centerpartiet månne…?
  Där bara MÅSTE finnas lagrum för att ställa personerna bakom slika ’idéer’ o/e förslag till personliga ansvar!
  F.ö. en bra idé att skapa en kommunikationskanal med/till/från anständiga vetenskapare, journos och andra som tycker att lysenkoismens hydra har brett ut sig på ett akut samhällsletalt sätt.
  Varför inte inrätta en [typ] ’Climate-Leaks’?    💡
  Mvh/TJ      
      

 19. ThomasJ

  Nåt för Jim med många fler att läsa:
  http://www.cfact.org/pdf/ClimateDepot-ExtremeWeatherReport2012.pdf
  Mvh/TJ

 20. Peter F

  ThomasJ#17
  Tiodubblad satsning på elnätet för att distribuera all förnybar el. Just nu, när vi har vinter i hela landet, lyckas vindkraften leverera 1,3 procent av vår elproduktion. Arma land.

 21. Åke Sundström

   
  Bland välförtjänta instämmanden, en avvikande undring: Varför talar du i # 6 om en fossilfri bilpark som en vinst? Om nu AWG är lögn ett överdrivet hot, som vi är överens om, hur kan då bensinbilar med höggradig rening och dagens effektiva motorer vara ett bekymmer?
  Lika underligt var det att Lennart Bengtsson nyligen beskärmade sig över att Tysklands beslut att avveckla kärnkraften leder till ökade utsläpp av koldioxid. So what?? Är ni kanske båda, liksom Maggie, påverkade av annan PK-myt, den om att råvarubasen är på väg att ”ta slut”? 
     
  Bland välförtjänta instämmanden, en avvikande undring: Varför talar du i # 6 om en fossilfri bilpark som en vinst? Om nu AWG-propagandan innehåller ett överdrivet hot, som vi är överens om, hur kan då bensinbilar med höggradig rening och dagens effektiva motorer vara ett bekymmer?
  Lika underligt var det att Lennart Bengtsson nyligen beskärmade sig över att Tysklands beslut att avveckla kärnkraften leder till ökade utsläpp av koldioxid. So what??
  Är ni kanske båda, liksom väldigt många andra, påverkade av växthusspökets kusin: den likartade myten om att råvarubasen är på väg att ”ta slut”?
     

 22. Bra och läsvärt inlägg Lars!

  Det illustrerar en sorglig observation. Tre yrkesgrupper har inskrivet på sin vapensköld att de skall vara kritiskt och självständigt tänkande: Politiker, forskare och journalister. Den nuvarande klimatopinionen beror på att dessa tre grupper i det stora hela valt att istället tjuta med ulvarna, dvs varandra.

   Det vi på TCS kan hoppas på att att det trots allt finns sprickor i denna järntriangel, och att vi kan vidga dem. Det går långsamt nu, men vi kanske kan nå en ”tipping point” :idea:– det har hänt förut.

  C-G

 23. Christer Löfström

  C-G Ribbing #20
  Varför granskar och värderar du och de andra på SI aldrig Svenskt Näringslivs agerande i Klimatdebatten?
   

 24. Slabadang

  snip

 25. tty

  Since we emerged from the last ice age around 11,000 years ago, the Earth’s climate has remained relatively stable, with global temperatures averaging at about 14°C. However, in the last century our climate has started to change rapidly.”
  Texten innehåller trots sin korthet två direkta sakfel. Den sista istiden slutade för ungefär 12 000 år sedan, för 11 000 år sedan var temperaturerna redan klart högre än nu. Dessutom, temperaturerna under Holocen har inte varit konstanta. Utöver klimatoptimat under tidig holocen har det varit två mycket markerade korta kalla ”dippar”,  ”the 8.2 KA event” och ”the 4.2 KA event”, plus flera mindre.
  ”The 4.2 KA event” hade mycket allvarliga effekter på de tidiga högkulturerna. Det Gamla Riket i Egypten kollapsade liksom det Akkadiska riket i Mesopotamien. Dessa två högkulturer reste sig dock igen medan Induskulturens samtidiga kollaps var definitivt.
  Effekterna var globala. Det blev t o m massdöd bland drontarna på Mauritius:
  Rijsdijk, K. F., J. Zinke., P. G. B. de Louw., Hume, J. P. et al. (2011). Mid-Holocene (4200 kyr BP) mass mortalities in Mauritius (Mascarenes): Insular vertebrates resilient to climatic extremes but vulnerable to human impact. The Holocene 21(8): 1179–1194.

 26. tty

  För den som är intresserad av Ljungqvists artikel så finns den här:
  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/06/g11-2-1ljungqvist.pdf

 27. Pelle L

  Lars Jonsson, tack för en bra artikel!
   
  Och den klänningsklädde Jim Young King är bara rätt i dessa HBTQ PKismens dagar!
   
  En liten fundering:
  Du citerar Ljungqvist:
  ”…conclusion that global annual mid-Holocene temperatures were not warmer than today or that the earth during the mid-Holocene Thermal Maximum only experienced increased temperatures…”
   
  Betyder det att vi vet att vi har passerat mitten på denna mellanistid?
  Att vi vet att inom några få tusen år kommer en ny istid?

 28. Peter Stilbs

  På tal om elnät – kors i taket -äntligen något trovärdigt i frågan från KTH-håll: http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-forskare-elnatet-ar-valdigt-sarbart-1.359153
  Där hör man annars bara om hur bra det kan funka med ”smarta elnät”. 

 29. Slabadang #24
  Naturligtvis överdrivet. Men det ställer ändå saker på sin spets på ett mycket tydligt sätt. Väl skrivet

 30. Urban

  Lars Jonsson; mycket välskriven och tänkvärd text som borde får större spridning än TCS. Tack!

 31. Se  det som  en  stark  seger  att  vi  har  västtysk  TV=Internet!!  Och  att  DDR socialbidrags fejk journalister  inte  längre  sätter agendan  samt dagordningen  på  sin utan  förtroende  egen  MSM=blogg.
  http://thenewamerican.com/tech/environment/item/13749-un-seeking-global-carbon-regime-at-climate-summit-in-doha
  http://www.green-agenda.com/
  The great global warming swindle – Full version
  http://www.youtube.com/watch?v=YtevF4B4RtQ
   
  http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/13212-global-climate-warming-stopped-15-years-ago-uk-met-office-admits
   
   
   

 32. István

  Att gå före, det har Sverige gjort sedan 60-talet, då man började med utbyggnaden av kärnkraften. Detta medger ett helt fossil fri elproduktion.
  Skulle man byggt de 16 reaktorerna som det var klokt planerat, så kunde man idag även köra alla motorfordon på syntetbränsle av något slag, alternativt få danskar att stänga sina rykande kraftverk.
  För övrigt. Statsrådet Ek pratade i TV häromkvällen om en industrirevolution,
  ”när vi gick från ånga till el”
  Okunnigt!
  Säkert ca. 80% av världens elgenerering sker med hjälp av ångteknik!
  Det är bara pannorna som eldas med olika bränslen.
   

 33. Lars Jonsson

  tty
  Tack för sammanfattningen och dina balanserade och insiktsfulla kommentarer. Adrenalinet kan ibland rinna över för många av oss, men bäst når vi ut genom att sakligt påpeka brister i den vetenskapliga rapporteringen, vare sig den sker via populärvetenskapliga medier eller dagspress. 

 34. Pelle L

  Om elnät med bl. a. Lina Bertling Tjernberg, Tjernberg som är professor i uthålliga elkraftsystem vid Chalmers,
  och medlem i ”i regeringens samordningsråd för smarta elnät”:
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3345
   
  Man kan bli förvirrad av mindre!
   
  PS
  Varför pratar så många kvinnor som om de har en klädnypa på näsan?
  Det är faktiskt svårt att förstå vad de säger.

 35. Peter F

  Jag antar att Francell är medlem i denna nya förening http://foraldravralet.se/

 36. Peter F

  Här är deras brev till sveriges politiker. http://foraldravralet.se/oppet-brev/
  Inte lite sakfel där inte !

 37. Ann L-H

  Det är så fantastiskt att ha tillgång till nätet och TCS. Dagligen massor med vederhäftig allsidig information parad med diverse avvikande åsikter som leder till både debatt och inte så sällan diskussion. Som det både roande och oroande saltet kryddar Slabadang på med härliga uppkast grundade på insikt och eftertanke och skrivna med både humor och glöd.
  Tack ni alla! 

 38. Gunbo

  snip
   

 39. Christer Löfström

  Lars Jonsson
  Min fråga till C-G Ribbing i #23 gäller även dig!
  Åke Sundström #21
  Blir uppriktigt glad att se dig aktiv!
  (det produceras mycket nonsens på TCS och av SI) 
  Det sker mycket intressant i Sydafrika. Kan följas i Mail & Guardian.
  mg.co.za
  Lämpliga sökord.
  Eskom
  Nuclear
  Electricity
  Consensus (18.5 % av den svarta befolkningen, ca 7 miljoner, saknar el o vatten) 
  För alla som brys sig: ”Why poverty?”
  Glöm inte att stödja musikhjäpen på torget i Malmö.
  Bidrag med 200 pix. Önska Rocksamba av HoolaBandola t.ex.
  ”Det är vi som är legenderna för dom som kommer sen” 

 40. tty

  Peter F #36
  Inte är de precis några fantomprogrammerare heller. Jag testade att anmäla mig som Kalle Anka med barnen Tjatte, Fnatte och Knatte. Gick alldeles utmärkt. 

 41. Peter F

  tty #36
  LoL

 42. Börje S.

  #38
  Jo, det är nog bäst att ta bort detta (iofs förklarliga) utbrott av helig ilska mot det synbarligen ohejdbara undergångsdillandet, grundat på bottenlös okunnighet som publiceras i våra tidningar.
  Alarmjournalistiken ställer till med kanske orepererabel skada i våra efterkommandes sinnen. Jag tycker alarmjournalistiken så som den sett ut de senaste 14 dagarna är närmast kriminell.
  Men ändå jag tycker även jag att det vore bäst om Slabadang omformulerade sitt #24.
   

 43. Karl

  Är väl bara en slump att foraldravralet.se ägs av Henrik Dahlbom och att det finns en Henrik Dahlbom som arbetar som digital kommunikationsarbetare på Greenpeace…

 44. LBt

  tty #25,
  eftersom jag uppfattar förändringshastigheten som betydligt viktigare än vilken nivå vi talar om undrar jag om det finns uppgifter om detta från de ”dippar” du talar om?

 45. Börje S.

  #43
  Då åker väl brevet jag skickade för att dämpa de stackars föräldrarnas klimatångest omedelbart ned i den digitala papperskorgen.
  Plus att Greenpeace nu ”vet vem jag är, var jag arbetar och var jag bor”. 

 46. Christopher E

  tty #25
  Intressant, onekligen. Jag misstror inte för ett ögonblick uppgifterna om torka 4.2 KA BP även på Mauritius, men finner det bara lite märkligt att dra sådana detaljerade slutsatser om dronter med tanke på litet materialet är. Fynden är vad jag vet benrester från bortåt 300 individer funna före 1920 (dessa utan större värde annat än anatomiskt därför att benen rördes runt och blandades) samt ben från ytterligare 17 individer från 2005, nu utgrävda in situ med hög grad av dokumentation. Allt i princip från en enda lokal på Mauritius, intill en liten bukt inklämd mellan landningsbanan på flygplatsen och flotta hotellet Shandrani (snorklade i bukten förresten förra året, men bor inte på lyxhotell!).
  Det menas tydligen att detta var i princip den enda platsen på ön med färskvatten, och att dronter, sköldpaddor därför samlades där och fastnade med kroppen i dyn (dronternas huvuden saknas till stor del och tros ha ätits upp). Och att en halv miljon djurindivider av olika arter dog (men inte en enda art dog ut) på hela ön under torkan.
  Med stor reservation för att jag inte läst originalarbetet av Rijsdijk mfl (han grävde själv där, arbetsamt eftersom britterna täckte över sumpmarken under kolonialtiden för att stoppa malaria), är det inte att spekulera lite väl långt från ett litet material? 

 47. bom

  #36 Jaha Föräldravrålet var ju en fin bekantskap! Så visar det sig att (#43) det bara var gamla onda Grönpiss som låg bakom. Dock kan man se att bortåt 17-1800 personer (Ja inkl. Kalle Anka-Tjatte-Fnatte-Knatte (tty #40)) anslutit sig. Dom lär väl få inbetalningskortet till moderorganisationen ganska så raskt antar jag. Hydran får allt fler huvuden. Får väl hoppas att föräldrarna har den goda smaken att undvika att skrämma sina barn till klimatpsykos bara. Skolan lär väl sköta den saken. Arma barn och arma land med så många vilseförda och onödigtvis ångestfyllda. USCH och skäms! Verkar som om Slabadang har rätt i att det handlar om en otäck masspsykos!

 48. Slabadang

  tty!
  Jag har tror jag ca 15 dronter i olika handsnidade och i porslin. Är man på Mauritius går det liksom inte att freda sig mot alla säljare och en del är faktiskt riktigt bra gjorda. De står inte på hedersplatser direkt men storyn är ju att vi människor utrotade den på 1700-talet. !! Det har jag trott fram till nu. Det är konstigt hur människan med automatik alltid blir syndabock och orsaken till att arter försvinner. 🙂 En tillsynes hjälplös klumpig fågel som middag till hungriga sjömän är en story som man köoer rakt av! Man frågar sig inte varför de inte gjorde med dessa som med hönsen i så fall …. födde upp dem istället … nu så här i efterhand förstås.

 49. Christopher E

  # 48
  Fast Slabadang, även om drontens haft naturliga svängningar är det ingen som helst tvekan om att den försvann pga av människans kolonisation av Mauritius. Det var gott om dem runt 1600 men den sista observationen var bara ett drygt halvsekel senare. Inte att de slogs ihjäl allihopa, men den vanliga historien med införda råttor och katter mm gjorde nog huvudjobbet. Det var en mängd arter som försvann utöver dronten.
  De lär förresten ha smakat förfärligt… 
  Står emot försäljare ganska bra… kommer bara på 5 dronter hemma 🙂 men däremot en hel del böcker om dem i bokhyllan.  

 50. Som sagt var, det kan ibland bli lite för mycket adrenalin och denna blogg uppmanar samtliga kommentatorer att hålla en respektfull ton, även om man blir ilsken på vissa företeelser.

 51. Christopher E

  tty #40
  ”Inte är de precis några fantomprogrammerare heller. Jag testade att anmäla mig som Kalle Anka med barnen Tjatte, Fnatte och Knatte. Gick alldeles utmärkt.”
  🙂
  Kalle är ju inte ens förälder… Visserligen vårdnadshavare, men bara deras morbror… 😉
  Allvarligt talat är jag mer oroad av skrämselpsykosens inverkan från föräldrar på barnen än vilken medeltemperatur de har i framtiden.   

 52. Christer Löfström ##23 & 39

  Nej jag har inte gjort det. Och det är inte heller ett mantra för Näringslivet att tänka kritiskt och självständigt – utan det är en intresseorganisation.

  Däremot har här på TCS flera gånger presenterats beklaganden av, och kritik över att företag och branschorganisationer okritiskt rider på klimatvågen.

  /C-G

 53. L

  Apropå smarta elnät så är drygt 80.000 hushåll i södra Stockholm strömlösa just nu. Kan vara samma fel som förra veckans avbrott, dvs okänt.

 54. Börje S.

  #24, #38
  snip??
  Hur gjorde ni? 

 55. Pelle L

  Börje S. #54
   
  Jag tycker att ”snip” ser trevligt ut. All heder åt moderatorn!
   
  Bättre än det sardoniska ”Kommentar borttagen” som får en att tänka på en censurmyndighet.
   
  Tyvärr hann jag inte läsa Gunbos kommentar.
  Men den var kanske (som vanligt) bara ett ordagrant citat  😉
   
  Och att radera var helt rätt!
  S:s inlägg påminde väl mycket om
  http://kulturarbete.blogspot.se/2010/08/sju-skamt-som-chockade-sverige-del-4.html
  Det inser säkert S själv innerst inne 🙂

 56. Lasse

  OT Läste igenom Mörners senaste om havsnivåmätningarna.
  Satellitmätningarna är inte tillförlitliga utan kompenseras med en korrektionsfaktor som ger erforderlig trend. Skumt.
  Hans bakgrund som geolog , där han tex visar på en bevarad strandlinje på Maldiverna, är väl rätt intressant i denna fråga.
  Av alla aktiva peglar finns det en serie som innefattar både landhöjningskuster och landsjunkningskuster med ett flertal mitt emellan. Där är nivån relativt stabil. Nån som har medverkat  i hans studier eller har synpunkter på dem?

 57. Labbibia

  Tack Lars!
  Bra inlägg, dock lite motsägelsefullt.
  Själv ateist, blir jag ändå  lite betänksam när du säger att du ”nästan föraktar” de som föredrar kreationismen före evolutionsteorin. För att i samma tråd be folk hålla en respektabel ton. Det är inte riktigt konsekvent tycker jag.
  Vad är ”snip”? 🙂

 58. Staffan

  I SvD börjar tundran tinas upp, i Sibirien [Roslags-gatan? Nej inte det Sibirien] och vi kommer alla att dö av värmeslag.  (Eller kanske karbon-förgiftning?)
  –  Murvlar är lustiga.  Men de påverkar.  Jag kom som vanligt förbi ’Hageby Centrum’ i södra Peking.  Hösten 2007 beslöt man att bygga om och utvidga.  Men hösten 2007 började krisen i USA;  Fannie Mae och Freddie Mac (de stora inteckningsbolagen) o.s.v.  Fast tidningsläsaren hos oss visste förstås inget om detta.
  –  T.o.m. jag insåg annars att den här krisen skulle beröra även oss. Stackars ombyggda Hageby fick det rejält knepigt.  ’Överklassen’ brukade förr ta vägen om Systemet där, på vägen ut till sin villaförort.  Det gör man inte längre…
  –  Vi har lite samma läge nu:  USA står inför en ”fiscal cliff”, ett fiskalt stup.  Statsskulden är på andra-världskrigs-nivå.  Men regimen Obama tror att det bara är att höja skatterna, för att ordna upp ekonomin.  Visst, sörru.  Arbetslöshet U6 (”får inte heltid”) var 7,9% dec 2006 när Demokraterna fick kontroll över kongressen.  Under Obama (från 2009) har den varit 14-15-16-17%…  (14,4% nov 2012)
  –  Och i det läget höjer man skatterna…?  Eh?
  –  Även vi lär drabbas.   Men i svenne-media har det här om USA-krisen aldrig nämnts så att det märks.  Om man tror på media är det värmeslag som är det största hotet!  ”Plus fyra, eller t.o.m. sex grader!  Horribelt!”

 59. Åke Sundström

  # 23 o 39
  Så trevligt att bli välkomnad. Ytterligare tre personer har visat ett genuint intresse för de sakfrågor som jag med så ringa framgång försökt få bloggens tongivande medlemmar att diskutera.  Idel flyktursäkter, den ena fånigare än den andra, har varit Ingemar Nordins gnälliga välkomnande. Till de tre återkommer jag på den första tråden (har haft tekniska kontaktproblem).
  Lars Jonsson svarar inte heller på min raka och enkla fråga – kanske i någon slags missriktad lojalitet med bloggen huvudaktör. Mest beklämmande ändå att ta del av Peter Stilbs korta inlägg under den första tråden. För två år sedan instämde han i flera av mina synpunkter, nu ylar han med bloggens kvarvarande rötägg (förlåt: debattsabotörer). Så genant!
  Jag föreställde mig att Maggies sorti skulle innebära ett lyft, och en viss förbättring tycker jag mig se  – inga tyska utrop längre! – men en svordom som ”sk*tsnack” är tydligen helt OK.  Och i sak återstår mycket innan föreningen platsar på släkten Ribbings vapensköld med inskriptionen ”kritiskt och självständigt tänkande” (#22).  Ribbing ser bjälken  i motståndarnas ögon – och i den delen är vi eniga – men inte grandet i sitt eget. Som ordförande i en organisation med det smått surrealistiska namnet ”Miljövänner för kärnkraft” är mer direkt berörd än alla  andra, men har ingenting att säga. 
  Jag är, som säkert framgått, mest kritisk mot mina yrkeskollegor inom ekonomkåren.  Naturvetarskrået vet mer än jag om solfläckar och borrkärnor, men kan inte förväntas vara så insatta i samhällsekonomiska ”diskurs” (facksnobbarna fikonspråk). Faktum är dock att den ekonomiska analysen är helt för slutsatserna i denna fråga.  Svensk klimatpolitiken är en katastrof, helt oberoende av om IPCC hotbild är sann eller ej.   
  Och om nu någon tror att jag är en ensam ropande röst, kan jag bestämt avfärda den ”förhoppningen”. Jag kommer nämligen oftast bra överens med den naturvetare i denna krets som bäst begriper sig på ekonomiska frågeställningar, d v s Gösta Walin. Vi beklagar båda att en förening som vi i grunden sympatiserar med undergräver sin trovärdighet genom att så ofta propagera för mer svensk kärnkraft.  Mot all rim och reson, eftersom ett nej till klimatalarmismen med obestridlig logik leder till slutet för det misslyckade svenska kärnkraftsäventyret.  Hur pinsamt är inte det, på en skala 1-10, som kidsen säger.
  Du ställer själv en angelägen fråga om hur näringslivets topporgan agerar. Ett kort svar: som marknadsekonomins Quislingar. Med läpparnas bekännelse till fri konkurrens, men ett samtidigt ja till den senaste planekonomiska dårskapen, vindkraft.
     
   

 60. Labibia #57

   

  jag håller med, även min penna slinter till ibland. Jag borde ha skrivit ”har mycket svårt att förstå” Jag ville inskärpa att man kan tycka helt dimentralt olika i dess två frågor.

 61. Ingemar Nordin

  Staffan #58,

  Jag läste också det där i dagens prassel-SvD. Tidningen har kört en strikt skrämselpolicy beträffande AGW sedan flera år, och den nye skrämselpropagandisten – vadhannuhette – är inte sämre än den förre.

  Men betänk att SvD är ägd av Schibstedt. Och de vill slå vakt om presstödet. Eller som en av deras företrädare skriver på deras hemsida:

  Vi er sterke tilhengere av konkurranse. Men konkurransen må skje på like vilkår.

  http://www.schibsted.no/no/Pressesenter/Nyheter/2012/Mediepolitikk-for-en-ny-tid/

  ”Lika villkor” betyder rimligen att de måste ha mer presstöd, annars så kan ju andra media med större annons- och prenumerationsintäkter konkurrera ut dem. Och det vore ju orättvist!

  Lika ”ojämlikt” vore det naturligtvis om SR och SvT skulle vara tvungna att överleva utan licensintäkter.

  Så, det gäller att anpassa budskapet till riksdagspolitikernas konsensus om klimatet, annars så dras nog skattepengarna in.

 62. Ingemar Nordin

  Utmärkt inlägg Lars!

  Det är ett svaghetstecken när motståndarna måste ta till guilt-by-association argument för sin ståndpunkt. En klar indikation på att de själva har svaga sakliga argument!

 63. Åke Sundström ” 59

  Vilken var din enkla raka fråga till mig – har jag missat den?

 64. Bengt A

  Lars citerar Fredrik Ljungqvists utmärkta artikel i sitt inlägg. Det finns en bra intervju med honom i länken här nedan. Han är ganska försiktig i sina ordval, men är ändå tydlig med att det var varmare på jorden under början av den här mellanistiden.
  http://www.ur.se/Produkter/157242-En-bok-en-forfattare-Fredrik-Charpentier-Ljungqvist
   

 65. Håkan Bergman

  Svårt det här med el, DN har en liten höjdare idag, bra tajming, lite problem med text i rubrik och länk dock. Är den störst eller först:
  http://www.dn.se/ekonomi/har-ar-sveriges-forsta-solelspark
  Om solen ligger som den ska och det är 25 grader varmt ger varje modul 245 watt, vilket innebär nästan en halv megawatt för hela anläggningen.
  Frågan är hur mycket el som produceras en dag i december.”
  Det är ju det där lilla ordet ”om”, men ändå vaken, nåja, journalist på TT som undrar över produktionen i December.
  Och självklart kan man inte skriva en artikel om solenergi utan att referera till föregångslandet Tyskland.
  ”– Vi kan dra nytta av deras erfarenheter. Det hade tagit en evig tid om vi skulle ha startat från noll, säger Ulf Åman.”
  Frågan är hur noga man studerat den tyska solenergin? Finns online, går att backa och studera hur fantastiskt allt har funkat i t.ex. December. 
  http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html
  Och när jag skrev ovanstående så dog bredbandet, comhem som f.ö. mestadels funkar alldeles utomförträffligt, så L #53 har nog rätt. Fortum som var dom skyldiga förra gången visar dock ingen vettig info på mobilen den här gången, nåja man kan inte begära allt. Intressant dock att det tar runt en halvtimma trekvart innan bredbandet och övriga comhemtjänster, som jag högaktningsfullt sk*ter i, dör. Dom har alltså ackar i teknikbunkrarna på vägen, smart! Alla som tror att dagens kvartalsekonomer har satt av tjänster för att pyssla om dom där ackarna räckker upp handen! Ni som räckte upp handen, har ni nån gång suttit ombord på ett tåg som fått stopp ute på linjen pga spänningslös kontaktledning, hur lång tid tog det innan belysning och ventilation la av? Gick rätt fort skulle jag tro. Det är tyvärr så vårt samhälle ser ut idag, räknenissar och politiker överallt, folk med erfarenhet och skit under naglarna bortrationaliserade och avtalspensionerade. Men vår infrastrukturminister, fin titel, lovar påpassligt nog i dagens blad att det blir långsamt bättre. Så nu kom bredbandet tillbaka.

 66. Labbibia

  Åke Sundström # 59
  Varför kärnkraft?
  Därför att om ”vi”, dvs mänskligheten, fortsätter utveckla kärnkraften så kommer vi i framtiden att ha en oerhört mycket effektivare variant än det bästa vi kan prestera idag i den vägen.
  Kärnkraft är framtiden, de svenska reaktorerna av i dag skulle kanske kunna jämföras med T-Forden kontra en modern bil??  Att elda kol är inget fel i sig tycker jag, ( förutom miljöaspekten som dock väl väger tungt) men det är 1700-talsteknik. Det fina i kråksången är ju att framtidens kärnkraft löser slutförvaringsproblemet.
  Tideräkningen upphör förmodligen inte år 2060, även om Potsdaminstitutet gärna vill få oss att tro det……  

 67. Peter Stilbs

  Åke #59 – Dina inlägg är lika obegripliga och hela tiden OT, precis som tidigare – jag förstår inte heller vad Du syftar på vad gäller mig själv i #59. Du har inte varit saknad här på TCS, om Du tror det. Varför ska vi diskutera Dina ämnesval, när de inte har ett dyft med tråden i sig att göra ??
  var det ”Lägg Ägg” Jonas N uppmanade Dig till i går ?  

 68. Åke Sundström

  # 63
  Se # 21 – och välkommen med en kommentar.   

 69. Iven

  Det vore önskvärt att personer med ekonomisk utbildning hjälps åt att få ordning på det området i dessa ekonomiska kristider och inte sysslar med besserwisseri på områden der de saknar expertens kunskaper.
  Forskningen på Kärnkraftsområdet har länge nog varit förhindrad genom politiska beslut och när den nu kommit igång igen, bör utvecklingen av kärnkraftsenergi nu och framledes skötas av folk som behärskar nödvändig expertkunskap och inte av tyckare och ”besserwisser”.    

 70. Åke 68#

  Det skall nog ses som en kommentar till Francell snarare än en förhoppning från min sida. Jag tror du missade poängen helt enkelt.

  jag ser dock kärnkraften som en viktig framtida och nutida energikälla.

 71. Slabadang

  Äke!
   
  Vad är det som gör att du tror att SI måste kritisera kärnkraften? Starta en egen blogg i stället för de som är intresserade av dina tankefigurer. Där kan du ju börja med att reda ut din syn på ”subventionering” och bara den debatten lär kunna pågå några år om man ska ta dina utgångspunkter sm startblock.Kan vi inte med din logik hävda att smör är subventionerat på fetthalten i mjölkens bekostnad? Allvarligt talat så jag hajjar ingenting av ditt resonemang så sök din egen publik!

 72. Börje S.

  #68
  Det går inte att sortera ut vad du vill ha sagt i dina krevader av magsura uppstötningar riktandes sig mot bloggens alla drägg, som du kallar oss. (Vad är du själv, du som sätter stämplar på andra?)
  Den aggressiva, anklagande samtalstonen som du anslår bidrar inte precis tilll viljan att undersöka om det finns något vettigt budskap bak den ursinniga fasaden. 
  Men jag tittade på vad du skrev för 3 år sedan, då efter att ett otal drägg (som du föredrar att kalla bloggens deltagare) hade lyckats med konststycket att lugna ner dig. Det var vettiga saker, handlande om elöverskottet. 
  Inget fel på budskapet för 3 år sedan, men däremot på raseriet från den som framförde det.

 73. Staffan

  ”Smoke Rings” med Leif Andersson tejpade jag nyårsnatten 1995/1996.  Nyheterna efteråt kl 01 nämnde att strömmen bröts kl 16 i Roslagen, från Hallstavik till Singö.  Och var off ännu kl 01.  Synd att man inte hade solkraft där!
  (Ett PS:  Ni klarar er, om det händer er något liknande?)
  .  I dag kl 16 var det 81.00 som drabbades från Farsta till Älvjö.  Det varade inte så länge; en kvart, kanske.
  .  Men samma 81.000 drabbades 3 dec, också från kl 16.   [Fast kl 19:15 var bara 12.183 strömlösa…]  Kl 1930 kom tunnelbanan igång igen då.   Tvärbanan hade också stoppats.
  .  Varför det här har hänt vet inte Fortum riktigt.  Men svaret är väl självklart:  Med solkraft, eller åtminstone vindkraft, hade det aldrig hänt!  Eh?

 74. Ulf L

  Åke #68
  Med de tillmälen du slänger omkring dig är det nog ingen som känner sig välkommen.  

 75. Micke Johnsson

  #39
  Hade gärna stött detta projekt, men det sitter en antisemit i studion betald av oss skattebetalare. Där går min gräns. 

 76. Slabadang

   OT mer om politbyrån i Bryssel!
  40 miljoner i ersättning för att försätta Europa i ekonomisk härdsmälta!
   
  http://www.di.se/artiklar/2012/12/10/40-miljoner-kronor-till-cecilia-malmstrom/
  Får hon bonus när ECB ställer in betalningarna? Eller när det blir upplopp i Madrid?

 77. Slabadang #76
  Ohemult!!

 78. Rickard

  # 40
  Verkligen seriöst att skriva under ett upprop med Kalle Anka & c:o. Verkligen. 
  För övrigt är det inte Greenpeace som står bakom Föräldravrålet, utan en brokig samling föräldrar och icke-föräldrar med engagemang och oro för miljön och framtiden. 

 79. Rickard

  # 40
  Verkligen moget att skriva upp sig som Kalle Anka & c:o. Verkligen.
  För övrigt är det inte Greenpeace som står bakom Föräldravrålet, utan en högst brokig samling föräldrar och icke-föräldrar som känner engagemang och oro inför miljön och framtiden. 

 80. Håkan #65
  En aningen frustrerad Håkan verkar det som.
  🙂

 81. Iven #69
  Självklart!
  Men du förstår, den ”svenska modellen” har medfört att flertalet politiker tror att de kommit att bli riksdagsledamöter eller ministrar på grund av ”vad de tycker”
  Så de fortsätter  att försöka införa saker som de ”tycker”.
  Vilket naturligtvis  blir åt helvitte.
  När de väl blivit etablerade politiker så har de inte längre någon kontakt med sina väljare utan sitter där på molnfri höjd med utmärkt lön och ännu utmärktare pension och avgångsvederlag och ”tycker” i tron att de representerar folkviljan.
  Och sen har de mage att påstå att deras tyckande dessutom skall styra forskningen.
  Blir det fel?
  Ja för faen!
  Sk..t!
  Nu blev jag förbannad igen, dags för  en OP för att lugna själen

 82. Börje S.

  #40
  Hysteri är inte bra för vare sig barn eller föräldrar.
  Varför inte ta reda på hur det förhåller sig, istället för att lita till tidningsrubriker och klimathotsprofitörer som Greenpeace och WWF?
  Speciellt de sista har ingen som helst vilja att presentera några sanningar om klimatet. De är affärsdrivande företag med miljöhot som affärsidé.
  Det finns gott om klimat och väderstatistik från de meteorologiska instituten som skulle få föräldrarna att glömma det förljugna och depressionsgenererande klimathotandet för att i stället ägna sig åt att lösa problem som existerar.
  Titta på det här till exempel:
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/10/a-big-picture-look-at-earths-temperature-extreme-weather-update/ 

 83. ThomasJ

  Kompletterande info angående kommande kostnader för ’omställningen’ till ett EJ-förnuftsbaserat elenergiproducerande ’samhälle’ – á la ’vissa’ mer/mindre talibanskt orienterade, företrädesvis i Tyskland – dock & suck & beklagligt, djupt, även företrädande(?) i Norra NordKorea:
  http://www.world-nuclear-news.org/EE-Germany_faces_multibillion-Euro_grid_bill-1212127.html
  Go figure any of yu JAsess!
  Mvh/TJ  

 84. Rickard

  Vem är hysterisk?
  Vad gäller att informera sig litar jag hellre på FN:s expertpanel och Världsbanken än en bloggande meteorolog med diagramfetischism. 

 85. ThomasJ

  Börje S. #81: Du håller ju stenkoll på nät-infon och måhända kan Du finna o/e bekräfta vad jag trott mig läsa att en svensk undersökning visat, att 29% av barn 9-12 år lider av akuta sömnproblem på grund av deras övertygelse att ’hela’ Världen går under om ett/två dygn… Lite á la 10:10 – No pressure, asså
  Kommer ej ihåg var jag läste detta…  😉
  (dock ’lyckosamt’ för vissa inom utbildningsväsendet… NOT!  🙁  )
  Mvh/TJ    

 86. ThomasJ

  #83: Ergo skulle Du oxo följt Mr. Jones till Guyana… (well?) Good for you, or?
  //TJ

 87. Claes L

  ”För övrigt är det inte Greenpeace som står bakom Föräldravrålet, utan en högst brokig samling föräldrar och icke-föräldrar som känner engagemang och oro inför miljön och framtiden. ”
  Må så vara..
  En gemensam nämnare är väl att de endera är totalt oinformerade om det faktiska läget eller så är de totalt skrupelfria inför att använda lögner och överdrifter för att driva sin agenda (vad den än må vara).
       
  Terapi och avprogrammering rekommenderas. Det kan inte vara hälsosamt att gå genom livet med så mycket obefogad framtidsångest.    
        

 88. L

  Rickard, FN:s klimatpanel forskar inte, samma gäller Världsbanken.
  Båda gör scenarier, precis som dom gör på Dramaten. Fiction. 

 89. Rickard

  Claes L:
  Du är varmt välkommen att upplysa mig och alla andra om ”det faktiska läget”. Om majoriteten av världens klimatexperter har fel om den globala uppvärmningen, och vi således inte har något att oroa oss för, blir jag glad och lättad. Men hittills har jag inte sett något som övertygar mig om den saken, allra minst på det här forumet, där man hellre raljerar, misstänkliggör och hånar än att presentera trovärdiga forskningsresultat.

 90. Pelle L

  Rickard # 83
  För det första: Här är kutym att man anger vem man riktar sin replik till, gärna genom att ange kommentarens nummer (syns som #XX i övre högra hörnet)
  Det blir då lite lättare att följa resonemanget.
   
  För det andra: Ta nu och beskriv vad du vänder dig emot, och vad du tycker är bättre, gärna med en motivering.
  Då blir diskussionen lite mer meningsfull.
  Sedan är det bra om du använder ord som alla förstår också.
  Vad betyder till exempel ”diagramfetischism”?
  Ett sådant ord finns väl inte?
  I alla fall inte bland Svenska Akademiens 600.000 uppslagsord.
   
  Mvh Pelle L

 91. Richard #83
  Har du läst originalrapporten eller baserar du din ståndpunkt på vad tidningarna skriver?

 92. Rickard

  Pelle L #89
  Jag ber om ursäkt för min miss. Min kommentar var riktad till #81 Börje S. och gällde den artikel som h*n länkade till. Och visst finns ordet ”diagramfetischism”! Nu har det redan använts tre gånger. 

 93. Rickard

  #90
  Jag antar att du med ”originalrapporten” syftar på Världsbankens rapport ”Turn down the heat”. Jag har läst delar av den. Har du?

 94. Rickard
  Har du läst IPCCs rapport från 2007 WG1?
  Om inte så kan du börja där eftersom den försöker sammanfatta vad världens klimatforskare anser om saken.
  Givetvis kan man resonera om de har fel eller rätt men det är bra med en gemensam utgångspunkt. Du kanske menar att de inte är alarmistiska nog medan jag menar att det inte är säkert att de har med alla variabler eller dess storleksordning i modellerna.
  Men som sagt, var är din utgångspunkt i resonemanget med tanke på att vi här diskuterar extrema överdrifter i media?

 95. Rickard

  #87
  Såvitt jag kan se har jag aldrig hävdat att IPCC forskar. Däremot presenterar de forskningsresultat, kan vi enas om det?
  Sedan gör du ju ett fantastiskt språng från ”scenarier” till ”fiction”. Inte nog med att du byter språk mitt i språnget, du hävdar dessutom att prognos är detsamma som påhitt. Enligt SMHI ska det bli minusgrader i morgon; då tar jag nog på mig badbyxor och går till stranden eftersom det bara är ”fiction”. 

 96. L

  Rickard, FN:s klimatpanel är tydliga med att dom inte gör prognoser.

 97. Richard #92
  >Jag har läst delar av den. Har du?
  Jajemen!
  Det nedanstående visar väl med all önskvärd tydlighet att det är en konsekvensanalys ”What if?” inte ett vetenskapligt dokument som visar att det skall bli 4 grader varnare
   
  >It is my hope that this report shocks us into action. Even for those of us already committed to fighting
  >climate change, I hope it causes us to work with much more urgency.
  Syftet med dokumentet är alltså i första hand att skrämmas
  >This report spells out what the world would be like if it warmed by 4 degrees Celsius, which is what
  Observera ”if”
  >scientists are nearly unanimously predicting by the end of the century, without serious policy changes.
  ”nearly unanimously”   Långt därifrån. Inte ens en majoritet stöder 2 grader plus som är IPCC:s siffra
  Och tom Världsbanken hemsida säger:
  New Report Examines Risks of 4 Degree Hotter World by End of Century
  ”Examines risk of a 4 Degree hotter”
  Det är en konsekvensanalys av ett hypotetiskt scenario. 
  Det är på intet sätt en utvärdering av vad det finns för vetenskapligt stöd för att det skall bli 4 grader varmare
  Inte att det skall bli 4 grader varmare som media får det till
  Det är ett politiskt dokument avsett att stödja ett politiskt projekt med mycket svag vetenskaplig underbyggnad.
  Solklart!
   
   

 98. Rickard

  #93
  Nej, den har jag inte läst, men om jag har tid ska jag göra det.
  En gemensam utgångspunkt tror jag blir svår att hitta eftersom du (ni) anser att medierna sprider ”extrema överdrifter”, medan jag tror att de forskningsresultat som läggs fram är vare sig extrema eller överdrivna. Tror – för jag är ingen expert på ämnet. Men bristande expertis har väl aldrig hindrat folk från att diskutera saker som ligger dem varmt om hjärtat?

 99. L

  Rickard #94, ordet ”fiction” finns i svenska ordböcker sedan länge…

 100. Rickard

  Ingvar Engelbrecht #96
  Om jag har förstått saken rätt *kommer* det att bli fyra grader varmare; frågan är inte om utan när. ”It is my hope that this report shocks us into action.”
  Läs den meningen igen. Den säger inte att syftet med rapporten är att skrämmas, utan att få oss att agera.
  Ja, rapporten är en konsekvensanalys av ett hypotetiskt scenario. Menar du att hypoteser aldrig har blivit verklighet? 
  Solklart? Nej, knappast. Om det vore solklart skulle väl vare sig Föräldravrålet eller The Climate Scam finnas. 

 101. L

  Rickard #99, du har inte förstått saken rätt.

 102. Rickard
  Men
  om du inte ens har läst IPCCs rapport
  hur kan du då avgöra vad som är alarmistiskt eller inte?
  Rapporten från Världsbanken eller egentligen Potsdam Institutet menar att sannolikheten för en så snabb uppvärmning som media hotar med är mycket liten.
  ”If these pledges are not met then there
  is a much higher likelihood—more than 40 percent—of warming
  exceeding 4°C by 2100, and a 10 percent possibility of this
  occurring already by the 2070s”
  Men du tycker kanske att ”ändamålen helgar medlen”?

 103. Rickard #99
  ”Shock into action” kan mycket väl läsas som att skrämmas till något.
  Med solklart menar jag att den som läser rapporten inser att det är ett hypotetiskt scenario. Det är inte hur pressen beskriver det och det är ju därifrån merparten får sin uppfattning. Tyvärr
  Att basera åtgärder på ett hypotetiskt scenario där dessutom dessa är otroligt kostbara och  lika effektiva som en regndans istället för att satsa dem på något vettigt är idiotiskt.
  Tre bra pelare att basera sig på:
   – Tom Al Gores famösa kurvor visar att koldioxidhalten i atmosfären
      stiger därför att temperaturen stiger
   – Atmosfåren blir så varm som haven tillåter
   – Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar. Möjligen när
     kan kontrollera solen

 104. Rickard

  #101
  Nu citerar ju du Världsbankens rapport, som jag har läst, åtminstone delar av. Tycker du alltså inte att 40 procents risk för en global uppvärmning på över fyra grader inom 90 år är alarmerande? Det tycker jag. Och för att jag gnolande ska fortsätta elda kol och olja och lägga flintastekar på grillen som om det inte fanns någon morgondag, så ser jag helst att den där risken ligger väldigt nära noll.
  ”Ändamålen helgar medlen” – nja, jag tycker snarare att så länge det finns en risk att vi håller på att gräva vår egen grav på den här planeten, så måste vi försöka bromsa den utvecklingen. Det är ingen dold agenda, det är överlevnadsinstinkt. Det är inte hysteri, det är oro, och jag förstår inte poängen med att försöka stoppa/smutskasta/raljera över de som oroar sig. 

 105. L

  Rickard, största skillnaden mellan de som oroar sig och de som är skeptiska, är att de senare är mer pålästa. Det kan du också bli.

 106. Bo Blomberg

  Rickard #99
  Hur många ”jordens undergång” har vi inte matats med under åren. Själv är jag 71 år har genomlevt kärnvapenkatastrofen, världssvälten pga befolkningsökningen, istiden, skogsdöden, säldöden, ozondöden, div katastrofala epidemier, strålningsdöden via kärnkraften, elallergierna mm mm Och nu ”värmedöden” genom koldioxiden. Jag spyr!
  Och under tiden pågår den verkliga miljöförstöringen – kemisamhället, nedskräpningen och utfiskningen av haven, fattigdomen, sjukdomarna som hiv och malaria mm mm. Satsar man pengar där? Näe, det går miljarders miljarder till s k klimatforskare som sysslar med nån sort ”dataspel”. Fy fanken! 

 107. Rickard
  Jo självklart är en global uppvärmning på fyra grader inom 90 år alarmerande. Ett litet förtydligande känns dock på sin plats eftersom det inte handlar om 4 grader från nu utan från en sk förindustriell nivå, alltså 3,2 grader.
  Som du själv har konstaterat så handlar det om en hypotes och inget annat. I media beskrivs scenariot som ett kommande faktum men så är det ju inte, ganska långt ifrån.
  Håller du med om det?
  Du skriver:
  ”Det är ingen dold agenda, det är överlevnadsinstinkt. Det är inte hysteri, det är oro, och jag förstår inte poängen med att försöka stoppa/smutskasta/raljera över de som oroar sig.”
  I detta kan jag bara rekommendera filmen ”Plastic Planet” som fångar en av alla de helt andra saker som JAG oroar mig för. Jag hoppas att du förstår att det handlar om överlevnad för mina barn och barnbarn och att du inte raljerar över min oro (ja den är på riktigt).
   

 108. Bo #105
  Jo. det har blivit några ”Scares”. Tillhör samma åldersklass som du (75).
  Rekommenderar boken ”Merchants of Fear” finns i ”Kindle”-format på Amazon.
  Och Michael Crichton förståss.

 109. Börje S.

  #94 Rickard
  Skojigt med dina sarkasmer. Bäst att ha alla taggarna utfällda när man befinner sig i fiendeland.
  Länken jag hänvisade till ledde till en klimathotsskeptiker, det äger sin riktighet. Men källan till varje diagram finns och se, det är de uppgifter som klimatforskare själv använder, eller till och med är upphovsmän till. 
  Det jag inte förstår med den här alarmismen är den stora harm och ilska som uppenbarar sig så fort det syns minsta lilla fakta som åtminstone kunde något lindra den grasserande klimathysterin.
  Men nej, ingenting får yttras eller skrivas som talar mot hypotesen om den kommande värmekatastrofen, den som skiner så vackert i datormodellerna, men som vägrar visa sig i den kalla verkligheten. Om någon så mycket knystar om t ex att havsnivåerna ligger rätt så still (1-3mm/år) eller att det är lite underligt att koldioxidhalten i atmosfären har stigit mer än man förutspått men alls icke temperaturen, ja då rycker klimathotarna gemensamt ut i härnad mot de hädiska klimathotsförnekarna.
  Det verkar som om klimathotarna älskar sitt klimathot så högt och rent att de inte är mottagliga för några hotförmildrande argument. Skulle marken rämna under fötterna på dem om dessa vore sanna? Det verkar sannerligen så.
  FN driver frågan, planerad sedan 30-40 år tillbaka. FN vill nämligen ha global beskattningsrätt på CO2. Så enkelt är det. EU tycker också att det är en mycket bra idé.
  Inte kommer det att bli mindre koldioxidutsläpp om FN tillsammans med EU lyckas genomföra detta, ånä, då bleve ju inkomsterna mindre.
  Pengar. Så klart. Den som läst sin Parkinssons lag har anat detta för länge sedan.
  Själv trodde jag på hotet, fastän jag tyckte det var underligt, CO2 var ju en bra gas hade jag lärt mig i skolan men OK då den kanske var styggare än vad som stod i mina läroböcker. Men för några år sedan blev det för mycket hoteri så jag började ana ugglor i mossen, läste på lite och fann en hel drös med begravda hundar. Många på denna bloggen har gjort samma resa och är lika förtvivlade och arga som jag över all den illaluktande klimathotssmörja som pappersmedia tillsammans med radio/TV formligen dränker oss alla med.
  Det verkar som om det blivit bråttom. Tonläget har blivit fullkomligt hysteriskt. Klimathotandet utsätts dagligen för mängder av stora och små nålstick från oberoende forskare över hela världen. Snart har all luften i ballongen pyst ut och då står både FN och EU och alla andra som satsat oerhörda belopp på klimathotspropagandan där med en ynnklig trasa.
  In i varje vrå har propagandan snikit sig.
  Pensionärer, förskolor, högskolor…överallt har de sugit sig fast som blodiglar, jag tror f-n i mig att propagandisterna trängt sig in BB också för att klimathota spädisarna. 
  Det där har kostat skjortan för alla de länder som tyck: ”beskatta CO2, vilken himla bra idé, vi ställer upp, självklart. FN har satsat både heder och pengar, likaså EU, likaså Obama, men han tvekar tydligen. 
  ”Nu är det f-n i oss bråttom att casha in, för snart brister klimathoterisåpbubblan!”, sade alla de som modigt satsat skattebetalarnas pengar på världens största bedrägeri. 
  ”Slå till alla klutar för annars sjunker vi!”, skrek de i kör, och det har man sannerligen känt av de sista rent vanvettiga veckorna.
   

 110. OT
  Peter Stilbs!
  http://notrickszone.com/2012/12/12/500-german-authorities-raid-deutsche-bank-amid-alleged-tax-evasion-scam-surrounding-co2-certificate-trading/

 111. Börje S #108. Bra skrivet.
  Nu verkar det ju som de icke industrialiseade ländern ahr hitta fram till ett nytt paket. ”Climate Extortion”.  De rika läänderna skall kompensera de fattiga för den skada de lidigt på grund av CO2.

 112. Janne

  Börje S. #108
  Man har trängt in på BB, där installeras anläggningar för att ta hand om lustgasen. Den är ju klimatfarlig!
   

 113. mer OT
  http://hockeyschtick.blogspot.com.es/2012/12/new-paper-finds-decrease-in-extreme.html

 114. Ann L-H

  Börje S. – # 108 Njutbart som vanligt! Dags att sova, nu med ett leende på läpparna.

 115. Pelle L

  Janne #111
   
  Nånå
   
  Det är väl snarare så att långvarig exponering av lustgas är en hälsorisk för personalen.
  Liksom daglig exponering av röntgenstrålning är ohälsosam för röntgenpersonalen.
   
  Dra inte klimatskräcken för långt!

 116. Börje S.

  #109
  Haha. Jovisst är klimathoteriet, med tillhörande utsläppsrättsbedrägerihandel den bästa present världens alla bedragare kan få!  Det är som att gräva upp pengar med grävskopa.
  Och för maffiabroderskapet är det likaså som en önskedröm. Via enkelt fiffel med utsläppshandel kan man dra in hugastora slantar utan att behöva lägga ett rött öre på skjutjärn. En dator bara och så lite research. Det är ju lättare än att sno kola från en liten försvarslös ungjä-l, mycket bättre än att deala med knark, som en av dem sade.

 117. KF

  Rickard #89
  ”Om majoriteten av världens klimatexperter…”
  Kanske läge att kolla fakta.
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134 

 118. tty

  LBt #44
  ”eftersom jag uppfattar förändringshastigheten som betydligt viktigare än vilken nivå vi talar om undrar jag om det finns uppgifter om detta från de ”dippar” du talar om?”
  Det rör sig omstorleksordning två graders sänkning och en lika stor höjning inom loppet av ett par hundra år. Alltså betydligt abruptare än utvecklingen det senaste seklet.
  Slabadang #48
  Det var inte människorna direkt som utrotade dronten. Det var råttorna som de införde till Mauritius. När dronten dog ut fanns det bara några hundra innevånare på ön.
  Ja det vill säga, kanske var det faktiskt människor som dödade de allra sista exemplaren som fanns kvar på en liten råttfri ö utanför Mauritius kust 1662.

 119. LBt

  tty #118,
  hm, tack, intressant. 

 120. Gunbo

  Ingvar E #113,
  Intressant studie från en provins i södra Kina. Det borde kanske göras fler liknande studier i resten av världen. 😉  

 121. Gunbo 120
  Jag  förmodar att du glömt en länk??

 122. Gunbo

  Ingvar E #121,
  Javisst, Här är länken: http://hockeyschtick.blogspot.com.es/2012/12/new-paper-finds-decrease-in-extreme.html
  (Samma som din!)

   
   

 123. Gunbo #122
  Var det så du menade.  Trodde du hade nån ny länk 🙂

 124. Christer Löfström

  Ursäkta sen reaktion. Har skadat en arm och inget fungerar som vanligt.
  #66
  Du skriver med signatur och jag vet inte vad du har för kunskaper och erfarenhet av energiomvandling och miljöteknologi.
  Ditt påstende att koleldning är 1700-talsteknologi stämmer inte.
  Jag har för några år sedan gjort mätningar i en skorsten på en ny koleldad industrinaläggning i Vietnam.
  Det korta av det långa. Clean Stack! (i alla avseenden)
  Mina ingejörskollegor som projekterat, konstuerat och byggt anläggningen fortsätter att förse människorna runt om på globen med nya fina anläggningar för de många människornas bästa.
  Ta mitt råd i #39 på allvar. Följ utvecklingen i Sydafrika.
  2 nya koleldade kraftverk på vardera ca 5000MW på gång.
  6 nya kärnkraftverk på diskussionstadiet. Finns tecken på att det blir gaseldade kraftverk i stället för kärnkraft.
  Notera att OKG klyddar vidare med både O1 och O2.
  http://www.okg.se
  Speciellet turerna kring O1 är skrattretande.
  Har inegt med anläggningsålder att göra, snarare med rekrytering på   ledande befattningar.
   

 125. Joel

  KF #117
  Jag försökte påpeka det för föräldravrålarna, men det kanske var dumt att använda mig av en engelsk artikel, för ingen, absolut ingen reagerade.
  Inte så jag förstod att de förstod, i alla fall.