Jag är en extremist

Inspirerad av alla händelser i New York skickade jag artikeln presenterad i förra inlägget till Svenska Dagbladets debattsida med förfrågan om publicering.
Svaret kom snabbt:

Hej och tack för ditt inlägg.
Tyvärr har vi så trångt framöver att vi måste tacka nej.
Hoppas att du finner annan möjlighet.
Med vänlig hälsning
Sune Olofson
SvD Brännpunkt

Det var inte speciellt svårt att läsa mellan orden. Så jag svarade (förhoppningsvis artigt).

Hej igen,
Det är väldigt ledsamt att ni tackar nej till en artikel som ifrågasätter den idag största frågan på miljöagendan. Tyvärr tror jag att det inte är brist på plats som sätter stopp utan den gamla hederliga censuren av oliktänkande. Jag har tidigare blivit informerad av SvD att man, nu när det råder konsensus bland världens forskare i klimatfrågan, inte anser sig behöva exponera alternativa teorier.
Det är oerhört tråkigt att se att svenska dagstidningar (tillsammans med övriga svenska medier) på ett oroväckande konsekvent sätt vilseleder allmänheten i klimatfrågan.
Det är synd att SvD inte vågar sticka ut hakan, men på sätt och vis kan jag förstå det. I Sverige bör man helst inte skilja sig från mängden.
Jag kommer icke desto mindre att fortsätta att skicka in debattartiklar till er då jag är fast övertygad om att människan INTE bär någon skuld till klimatförändringarna. Att minska mängden utsläpp av koldioxid genom att införa skatter och begränsningar har ingen som helst effekt på klimatet. Däremot har det långtgående negativa konsekvenser för världsekonomin och människans levnadsstandard.

Sune Olofsson var inte sen att svara, den här gången ärligt.

Bästa Maggie,
Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.
Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt,
som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.
Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,
t ex websajten Real Climate.
Allt gott till dig
Sune Olofson
SvD Brännpunkt

Jag har med andra ord blivit stämplad som en extremist. Men låt mig fråga er, vilket är mest extremt?
Att anse att den globala uppvärmningen är moderat och dess konsekvenser positiva för både människan och djur- och växtlivet? Att den är en del av de naturliga klimatförändringar som jorden har genomgått och genomgår? Att människans aktiviteter inte påverkar klimatet nämnvärt och att det inte finns någon anledning till oro?
Eller är det måhända mer extremt att tycka att det som pågår just nu är början till en katastrof som kommer att kräva miljoner människors liv och vara förödande för faunan och floran världen över? Att vi måste kraftigt minska våra utsläpp genom allehanda tvingande åtgärder med risk för att världsekonomin stagnerar (Bo Ekman i SvD Debatt)? Att vi ska använda jordbruksmarken till att odla dyra och ineffektiva biobränslen vilket resulterar i kraftigt höjda matpriser och fler svältande människor?
Döm själva.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Monodemon

  Fegt och förutsägbart från SvD’s sida, men det bör bara vara en tidsfråga innan pendeln svänger.

  Snart kommer mainstreammedia tävla om vem som var först med att genomskåda klimatalarmismen, små tecken börjar redan poppa upp här och var.

  Det tråkiga är att backlashen mycket väl kan komma att drabba vetenskapens trovärdighet hårdare än medias.
  Inte för att vetenskapsvärlden är skuldfri i sammanhanget, men ändå…

  Förhoppningsvis blir det (ytterligare) en nyttig läxa om vad politiserad vetenskap leder till.

 2. Magnus

  Hej Maggie!

  [En hel del av denna kommentar är mina tankar som inte alls är riktade till dig men kan vara intressanta för en ”publik” här att läsa — förhoppningsvis inklusive journalister.]

  Bra jobbat!

  Apropå ditt sista stycke. Det makabra i allt detta är att det tvärtom är de som menar sig tala för miljoner människors överlevnad och som mot bättre vetande och vetenskapen är portvaktare i en fascistisk åsiktsdiktatur som just kommer att orsaka miljoner människors död.

  Här en klok f d rådgivare till brittiska regeringen om detta.

  Det är Anders Wijkman som är extremist, som agerar på falsk vetenskap (och han kommer nästan alltid med felaktiga siffror och uppenbar oförståelse av vetenskap när han öppnar munnen).

  Det är miljöminister Andreas Carlgren som i senaste Ny Teknik är solklar förnekare av FN, IFPRI, EPI och många andra som säger att biobränslesatsningarna i den rika världen antas leda till en hungerkatastrof av inte tidigare skådad omfattning! Andreas är antagligen för inkompetent att förstå enkla siffror, eller också är han lika cynisk som man får anta att den biobränsleindustri är vilka i samma artikel ger felaktiga siffror som inte alls stöds av forskningen (publicerad i de största tidskrifterna).

  Situationen är alltså deprimerande!

  Förresten. Det är möjligt att du formulerar att ökad CO2 inte alls påverkar klimatet och därmed är för slarvig när du talar med alarmister? Säkert 99 procent av de vetenskapsmän som kallas förnekare tror att människan ökat CO2 med mellan 5 och 35 procent (35 procent tror IPCC), och tror att det ger antingen några hundradels grader eller 1 grads högre temperatur (1 grad tror ju IPCC utan de antagna stora förstärkningseffekterna).

  Man måste vara noga med sådant när man talar med dem som likt denne Brännpunktsredaktör agerar fascistiskt i följandet av den klimatåsiktshegemoni som stipulerar att vetenskap som inte tjänar ett syfte att beskriva klimathot som verkligt ska tystas.

  Det finns enstaka forskare bland de kritiska som har kopplingar till oljeindustrin, såsom t ex David Archibald (som jag tycker är en av de mer svaga och delvis osakligt driver teser genom cherry picking samt ev. inte gör egen forskning utan mest presenterar data på ett lite okritiskt sätt. Dock inte om AGW eller IPCC:s teser, utan om solens direkta klimatstyrning och därför skadar han inte skeptikers anseende genom förenkling i uppfattning om AGW, IPCC mm), men de flesta på konferensen har inte några sådana kopplingar och är forskare inom NASA, Patrick Michaels inom IPCC, och Fred Singer och hundratals av prominenta forskare inom miljöområdet har vi där, medan IPCC inte reagerat på den falska AGW-propagandistiska ”forskningen” som den av amerikanska vetenskapsakademin utdömda hockeyklubban, deras nobelpriskamrat Gores mer än 35 felaktigheter och mycket annat.

  AGW är i dag mer politik än vetenskap, och journalister borde vara de första att sätta sig in i denna fråga och inte bara springa med i en politisk agenda! En politisk agenda som genom att stå på usel vetenskaplig grund kan ses som gränsande till fascism.

  (IPCC är nog f ö lite som Archibald men åt andra hållet.)

 3. Inga Dogmer

  Hej Magnus,
  Ja, du har rätt i att människan har en viss marginell påverkan på halten av CO2. Den är dock näst intill försumbar. Och definitivt inget att bekymra sig om med tanke på att vi inte har något att frukta från högre CO2-koncentrationer.
  Något som en av dem som kommenterar föregående inlägget uppenbarligen inte håller med om. 😉
  För att inte tala om Brännpunkts redaktion.

  Mvh,
  Maggie

 4. Thomas Palm

  De flesta debattartiklar som de stora tidningarna får tas inte in. Att i det läget börja skrika om censur är att tigga om att bli kallad extremist. Jag har också skickat in debattartiklar som inte kommit in, inte började jag ropa censur för det. Det är extremt svårt i huvud taget för privatpersoner utan fin titel att få in debattartiklar.

  Censur är när staten granskar alster och förbjuder vissa typer av artiklar, inte när enskilda tidningar har en redaktionell policy för vad de tar in.

 5. Inga Dogmer

  Jag önskar faktiskt att SvD hade en publiceringspolicy. Tyvärr lutar jag just nu mer åt att det är personliga preferenser som styr.
  🙂

 6. Den siste mohikanen

  ”Censur är när staten granskar alster och förbjuder vissa typer av artiklar, inte när enskilda tidningar har en redaktionell policy för vad de tar in.”

  Censur skulle ju också kunna vara när någon annan med makt över andra, t ex FN, förbjuder forskarnas helt korrekta utsagor, som t ex i IPCC-rapporterna.

 7. Magnus

  Barometern i Kalmar kan nog tänkas ta in artikeln, och även Folkbladet är vidsynt (Widar Andersson brukar vara vidsynt). Finns mäjligen även något mer alster som skulle acceptera en sund artikel i denna fråga.

  Palm: Brännpunktsredaktörens svar om att orsaken är att Maggie företräder en extrem åsikt bekräftar ju det Maggie skrev till dem, om problemet med tidingars policy.

  Faktum är att det snarast är alltför ömjukt och sakligt sett fel att kalla ståndpunkten att människan inte står för den värmeökning på en halv grad som jorden haft senaste århundradet för en alternativ teori. Det finns här bara en hypotes som misslyckats i stort sett i alla sina förutsägelser (bl a var, när och hur värme ska uppträda).

  Maggie skrek inte på något vis. Hennes artikel har vidare ett stort allmänintresse då den rör en konferens med erkända och mycket framstående forskare inom detta område, och SvD bekräftade bara hur mainstream media arbetar.

  Av redaktörens svar att döma har SvD alldeles uppenbart en policy beträffande ”[d]en extrem[a] åsikt” som är att människan inte påverkar klimatet i någon öhgre grad. Du själv viftade ju under fem års tid med hockeklubban och sa att temperaturförändringarna på 1900-talet aldrig skett. Den hållningen — en hållning initierad och upprätthållen av IPCC — var inte bara extremt utan synnerligen oseriös.

 8. Magnus

  Palm: Förtydligande av en mening:

  Du ”sa att temperaturförändringarna på 1900-talet aldrig skett” tidigare. Såklart. 🙂

 9. Tapani

  En gång i tiden, ända in på 60-talet, fanns det två eller flera tidningar i de större städerna, med olika åsiktsbakgrund och redaktionell policy. Så är det inte idag. Man har visserligen några personer på ledarredaktionen som påstås lägga fram tidningens verkliga åsikter, men på nyhetssidorna (och i stort sett alla andra sidor) är åsiktskonformiteten massiv. Journalisthögskolan allt ihop.

  Men. Jag har alltid intresserat mig mer för utlandshändelserna. En gång kunde man lyssna på BBC World Service (hette General Overseas Service då) på kortvåg. Idag är läget bättre än så: Nu finns internet. Nu finns bloggarna. De seriösa bloggarna, framför allt i USA.

  Man kan t.ex. läsa på Borderfire Report om klimatkonferensen i New York: ”The Media Destruction Machine at Work”.

  Och man kan studera kursutvecklingen för NY Times de senaste fem åren. Varför denna utförsbacke? Ja, se t.ex. vad Borderfire Report kan citera ur rapporteringen från konferensen. Nyheter? Nope. Åsiktspropaganda.

 10. Skeptikern

  Fortsätta kämpa Maggie!

  Skrev ett inlägg om detta på min blogg. Det är helt sjukt att en åsikt stämplas som extrem. Jag undrar om SvD skulle våga säga det under konferensen i New York bland alla hyffsat välmeriterade forskare.

 11. Anonymous

  Man behöver ju inte försöka publicera texten som debattartikel, man kan skicka in den som insändare. Sen ger det kanske mer tyngd med en debattartikel. Själv har jag sänt in flera insändare i lokaltidningarna i halvsidesformat och det har inte varit några problem utom en som jag ombads korta ner. Jag tycker många av er som har en del på fötterna ska försöka med den metoden. Folk är vana att misstro sådana här larm efter alla cancerlarm m.m. och det är nog tur. En sund misstro kan ofta vara bra och inom vetenskap ska man ju ifrågasätta och debattera, annars är vetenskapen död. Så folk som inte har en aning om detaljerna får ofta sina misstankar bekräftade i en välmotiverad skeptisk insändare.

  Inge

 12. Anonymous

  Att dessa lustigkurrar altid referar till ”realcliamte” som om det som står där är sant…………

  Olle W

 13. Gaaaz

  Detta är mycket skrämmande dock inte förvånande, DN har redan haft den linjen länge men jag hade nog hoppas på att svd var bättre.
  Man ska nog tänka på att det har gått så pass långt nu att det vore ett självmord av svd att publicera detta.
  Det är bara att gå runt på stan i stockholm, klimathysterin finns överallt! Till och sopbilar har bilder på djur och is, varenda reklam har klimatbudskap med sig, alla ska rädda planeten!
  Jag hade trott att det skulle bli lite mer sensad men icke det är värre än någonsin, alla gräver ner sig mer och mer, det blir omöjligt att ens nänma något annat än att vår CO2 är källan till all ont!
  Vi får väl se var det leder men det är oroväckande, allt fler beslut (politiska och i företag) tas med tron att CO2 utsläpp måste minska till varje pris…

 14. Magnus

  Har jsut skickat följande brev till SvD’s Sune och PJ Linder:

  Hej
  efter att på http://ingadogmer.blogspot.com/ läst följande svar till Maggie Thauersköld från SvD’s Sune Olofson

  ”Bästa Maggie,

  Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
  står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.

  Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt,
  som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.

  Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,
  t ex websajten Real Climate.

  Allt gott till dig
  Sune Olofson
  SvD Brännpunkt”

  har jag tappat all tilltro till SvD och kommer att säga upp mitt abonnemang. Inte ens en omsvängning i klimatfråga skulle kunna få mig att prenumerera igen då jag inte kan lita på att ni kommer att stå upp mot socialism i alla dess förtäckta former. Ny ledning skulle kunna få mig att ompröva.

  Er inställning i klimatfråga kommer att visa sig vara ett historiskt misstag!

  Med vänlig hälsning,
  Magnus

 15. Inga Dogmer

  Skeptikern: Tack för stödet! Jag håller faktiskt på att lansera en ny version av min blogg, som även kommer att finnas på engelska. Din blogg kommer definitivt att vara en av dem jag länkar till!

 16. Per Welander

  Fortsätt kämpa Maggie – du har ju rätt. Svd har blivit en feg politiskt korrekt tidning. Konstigt att också Karin Bojs (DN) hänvisar till just Real Climate
  (Karin Bojs var en av dem som inte vågade slå vad om hur mycket gloabala temperaturen skulle öka framöver).

  Moderna Myter ger dig allt stöd. På sikt kommer vetenskapliga sanningen och verkligheten att segra.

 17. Anonymous

  Det sägs ju att en gång ville vissa belästa stänga US patent office. Allt var ju redan uppfunnet.

  Här: ’Du har självfallet full rätt att göra dina val, som
  står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare’

  Fantastiskt…. förmodligen en blivande klassiker.
  En publicist som inte är intressead av debatt och
  ifrågasättande utan förblindat inkompetensförklarar hundratals vetenskapare, bl.a en handfull svenska professorer/etablerade forskare.

  Är SvD fullständigt okunniga om hur vissa kapitel i IPCC:s senaste rapport har reviewats ?
  Monitorerar de inte ens hur etablerad denna sk. koncensus är ?
  Eller är de lika naiva som Gro Harlem-B med övertygelsen att mindre än tio seriösa opponenter kavrstår så sluta ifrågasätt….

  Fantastiskt.
  Svensk sk. media upphör aldrig att förvåna med sin ignorans, okunnighet och rena dumhet.

 18. Thomas Palm

  Peter Stilbs fick in ett inlägg i SvD den 10 december, det handlar alltså inte om något redaktionell stopp för obekväma åsikter utan om att man skall ha en titel. Är man professor som Stilbs blir man publicerad, även om Stilbs också är sån som ropar om censur varje gång något av hans alster inte tas in.

 19. Monodemon

  Apropå extremism så tycker jag att dessa citat är ganska talande för vilka det är som står för, och strävar efter extremism:
  ”Unless we announce disasters, no one will listen”
  – Sir John Houghton, first chairman of IPCC
  ”I hope this report will shock people”
  – IPCC Director Rajendra Pachaur
  Objektivt, sakligt och i enlighet med god vetenskapstradition?

 20. C.C.

  Hej Maggie, jag har precis skickat iväg följande email till SvDs redaktörer:
  Bästa redaktörer,
  Efter att ha läst Maggie Thauerskölds inlägg på https://www.klimatupplysningen.se/2008/03/06/jag-ar-en-extremist/ är jag fast besluten att min familj aldrig mer kommer att prenumerera på SvD, inte heller att köpa lösnummer. Er feghet är remarkabel, jag hade förväntat mig mer av den dagstidning som anses vara den mest prestigiösa i landet.
  Tyvärr tycks ni sakna både udd och profil.
  Djupt beklagligt.

 21. Christopher E

  Alarmister brukar säga säga att ”censuren” skeptiker talar om inte finns. Så även i dessa kommentarer. Men det är är ju löjligt att förneka i detta fallet, SvD erkänner ju tydligt i e-post till Maggie att de tillämpar censur!
  Vill bara påminna om i detta sammanhang att SvD hade en ypperlig ledarskribent, Per Ericson, som var påläst och hade en sunt skeptisk hållning både till klimatalarmism och miljörörelsens överdrifter i stort. Per gick bort alldeles för tidigt förra året och lämnade många av oss läsare i stor saknad. Han lider nog i sin himmel om han ser hur Brännpunkt behandlar icke politiskt korrekta åsikter idag.

 22. Magnus S

  Pers bortgång är en stor förlust för SvD. Han tänkte rent och klart!
  Nedan en tidigare mailväxling med PJ Linder som visar mer hur SvD ser på saken.
  Mvh Magnus
  —–Ursprungligt meddelande—–
  Från: PJ Anders Linder [mailto:pj.anders.linder@svd.se]
  Skickat: den 31 januari 2008 14:50
  Till: Magnus Sxxxxx
  Ämne: Re: SV: Granskning av miljö-forskning, -politik och -organistaioner
  Hej Magnus!
  Klart att miljörörelsen och klimatpolitiken ska granskas på samma sätt som andra makthavare och politikområden granskas.
  Bästa hälsningar!
  PJAL
  Den 08-01-30 19.00, skrev ”Magnus Sxxxxx>:
  > PJ och SvD!
  > Inom 3 år kommer verkligheten att visa att hela hysterin var fel,
  > verklig forskning visar på det. Läs lite på
  > http://www.moderna-myter.se och länkarna på ”Moderna Myters klimatlänksida”.
  >
  > Vill ni verkligen stå där då utan ens ha granskat klimat-kampanjen
  > ordentligt? Det kommer att vara ungeför som att ha varit på
  > 68-flumtåget och sedan inse att allt var en illusion och inte ha utryckt en avvikande tanke.
  >
  > På Per Ericssons tid kunde man läsa verkligen insiktfulla kommentarer
  > om klimatet. Snälla plocka upp den traditionen.
  >
  > Mvh Magnus
  >
  >
  > —–Ursprungligt meddelande—–
  > Från: Magnus S [mailto:magnus.sxxxxxxxx]
  > Skickat: den 4 november 2007 17:10
  > Till: ’PJ Anders Linder’
  > Ämne: SV: Granskning av miljö-forskning, -politik och -organistaioner
  >
  > Hej!
  > Jag förstår. Det du säger utgör ju dock inget hinder för att granska
  > dessa påståenden och organistiaonerna bakom, tvärtom är det ju ändå
  > viktigare så att vi vet att det stämmer. Konsekvenerna av fel val i
  > denna fråga går inte att underskatta, minskad ekonomisk tillväxt,
  > minskad välfärd samt i tredje världen ökad misär och död (utan
  > överdrift). De senaste decenniernas framsteg för de fattigaste i
  > världen, driven av globaliserngen, kommer lika snabbt att försvinna.
  >
  > Jag är övertygad om att påståendet om atropogen uppvärming bara är en,
  > efter sovjets fall, desilluionerad vänsters sista hopp om att koppla
  > ett grepp på människans frihet och på kapitalisem. På sjuttitalet blev
  > det kallare och då var det på samma sätt människans fel, jag tror att
  > du minns. Det är bara målet som är konstant för vänstern!
  >
  > Jag ber er att se filmen ”The great global warming swindel” som visats
  > på Channel 4 i UK. (Tv4 har köpt rättigheterna men vågar inte visa
  > den… Eller titta åtminstone på
  > http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Global_Warming_Swindle
  >
  > PS. De senaste 10 åren har temperaturen inte ökat. Hur många är
  > medvetena om det bland gemene man? Varför är det ingen som berättar
  > det? Därför det passar inte in. De vill inte att temperaturen skall gå
  > nedåt för då tappar de sin makt. DS
  >
  > Mvh Magnus
  >
  > —–Ursprungligt meddelande—–
  > Från: PJ Anders Linder [mailto:pj.anders.linder@svd.se]
  > Skickat: den 3 november 2007 17:30
  > Till: magnus.sxxxxxxxxx
  > Ämne: FW: Granskning av miljö-forskning, -politik och -organistaioner
  >
  >
  > Hej!
  >
  > Tack för ditt mejl. Jag tror att man kan sammanfatta vår inställning så här:
  > Det går aldrig att vara 100-procentigt säker på vad som styr i en så
  > här stor och komplex process, men såväl vår nyhetsrapportering som
  > ledarredaktionens kommentarer utgår i dag från antagandet att riskerna
  > för och med en kraftig, antropogen uppvärmning är så stora att det
  > motiverar betydande försiktighetsåtgärder t ex i form av begränsningar
  > av CO2-utsläppen.
  >
  > Mvh
  >
  > P J Anders Linder
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > —— Vidarebefordrat meddelande
  > Från: Magnus Sxxxxxxxx> Svara till: Magnus
  >
  > Datum: Mon, 29 Oct 2007 13:49:46 +0100 (CET)
  > Till: ,
  > Ämne: Granskning av miljö-forskning, -politik och -organistaioner
  >
  > Bästa Mats-Eric och Anders ,
  > jag har sedan jag upptäckte SvDs förtjänster 1991 varit en trogen
  > prenumerant och uppskattar verkligen SvD. Speciellt uppskattar jag att
  > SvD på nyhetsplats inte drar sig för att nyktert granska det som
  > förtillfället är rådande sanningar och på ledarplats kritisera de
  > samma om man anser det behövligt.
  >
  > Nu är det en sanning att människan har orsakat den global
  > temperaturförhöjningen. Tyvärr har åtminstone inte jag sett någon
  > verkligen kritisk granskning av det påståendet, åtminstone inte numera.
  > Det finns många aspekter att granska, vilka är människorna i de
  > organistioner som driver tesen om människans påverkan. Vad har de i
  > övrigt för åsikter och engagemang? Vilka rötter har dessa
  > organisationer? Vilka är kärnan i bevisen för människans påverkan? Och
  > hur slutledningskedjan ut? Kan det finnas några dolda agendor bakokm
  > ivern att förklara det med mänsklig påverkan? Finns det några
  > trovärdiga alternativa förklaringar? Vilka blir konsekvenserna om vi minskar på utsläppen i onödan? m. m.
  >
  > I stället för kritisk granskning erbjuder SvD på detta område i stort
  > bara en välbehövlig gallring i den massiva flod av ”bevis” för
  > människans påverkan, . Jag får känslan av att era miljöjournalister är
  > övertygade om riktigheten i påståendet om människans påverkan och nära
  > på gör sig till villiga megafoner för den sanningen. Jag hoppas att
  > det inte är så att rätt miljönyheter säljer bättre och att SvD därför avstår från granskning?
  >
  > På ledarplats kunde man för ett par år sedan se en kritisk hålling men
  > den lyser nu med sin frånvaro, åtminstone har jag inte sett av den på länge.
  >
  > De som kräver att vi skall släppa ut mindre mängder C02 tar på sig ett
  > stort ansvar då det riskerar att hämma utveckling och välstånd, vilket
  > i utvecklingsländer betyder mer fattigdom och mänsklig nöd. Därför är
  > det av monumental vikt att det grankas noga.
  >
  > Vilka funderingar har SvD runt de här frågorna?
  >
  > Med vänlig hälsning,
  > Magnus S

 23. C.C.

  Det är min stora glädje att meddela att Brännpunkts redaktör, Sune Olofson bemödade sig att besvara min kritik.

  Gör så att du kontrollerar trovärdigheten i den hållna konferensen.
  Allt gott till dig
  Sune Olofson

  Jag undrar varför Sune Olofson, som jag förmodar är en duktig journalist, inte kommit på tanken att ifrågasätta IPCCs trovärdighet. Ännu ett tecken på att klimathotet blivit en religion och IPCC dess gud. Amen.

 24. Marcos

  Det luktar konspirationsteori lång väg på den här bloggen. Ställ i er i kön:
  – USA landade aldrig på månen
  – 9/11 var ett beställningsjobb av USAs regering
  – och nu The climate Scam
  Typiska metoder? Att ifrågasätta etablerade organs forskning och rapportering samtidigt som man för fram marginella forskares/källors observationer och vänder och vrider på dem så som det passar en.
  Tillåt mig skratta…

 25. Magnus S

  Marcos: Du inser det inte men CO2 är det perfekta alibit för socialister att få makt över människorsfrihet, globaliseringen och kapitalism.
  Varför tror du att MP och S gosar med varandra? Varför tror du att tex Gro-Harlem Bruntland och Ingvar Carlsson har varit tidiga pådrivare?
  Varför finns det till med rörelse som heter Ecosocialism?
  Svaret är Eco=Socialism!
  Magnus
  PS Sök lite på Maurice Strong så skall du vad du finner… DS

 26. L

  Marcos,
  Min erfarenhet av de som kritiserar CO2-teorin är att dom är betydligt mer pålästa än dom som försvarar den.
  Alarmisterna tror att dom har hela forskarvärlden bakom sig, baserat på IPCC:s vilseledande information.
  Alarmisterna kallar sina kritiker för förnekare med anspelning på förintelsen.
  Fundera då på hur kritiker under Hitlerperioden bemöttes?

 27. marcos: Du frågade mig tidigare om mina avsikter. Det är egentligen väldigt enkelt. De åtgärder som föreslås för att minska utsläppen av koldioxid kommer att resultera i minskad ekonomisk tillväxt, vilket för oss i Sverige kanske inte betyder mer än två latte mindre än veckan. För utvecklingsländerna får de däremot långtgående konsekvenser.
  Jag tycker att det är fel att de som redan är fattiga ska få det ännu sämre och nekas möjligheten till utveckling bara för att det föreligger en, hittills obevisad, teori om att ”människan driver jorden i botten”, som du uttryckte det.

 28. Marcos

  Skulle Nasa vara dåligt pålästa eller socialister: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2007/
  I rest my case.

 29. Marcos

  Och vad gäller ekonomisk utveckling, hur ser du då på att det inte finns en chans att utvecklingsländerna kan uppnå den materiella status som vi i Sverige har om vi fortsätter som vi gjort de senaste 50 eller 100 åren? Är det rättvisa för dig? Det enda som kan ge dem en drägligare tillvaro är om den tekniska utvecklingen blir bättre på att och premieras för att ta fram mer resurssnål produktion av alla möjliga slag och inom alla sektorer. Det är där styrmedlen kommer in. Annars lär de i tredje världen, precis som vi, få betala ett högt pris för vår höga materiella konsumtionstakt.

 30. L

  Marcos, Nasa refererar bara till sin egen värld med Hansen et al. Om dom istället inkluderade Svensmark och andra med nya spännande teorier, skulle jag kalla dom pålästa.
  Beträffande styrmedel för utveckling av ny teknik, så har nog den fria marknaden med råge överträffat politikerna…

 31. Magnus S

  Marcos: Nu är du ute och cyklar. Det är alarmister som vill lägga band på den tredje världen. Det är alarmisters ideer som tvingar provinsläkare i afrika att välja om solpanelerna skall driva kylskåpet med livsviktiga vacciner eller lamporna så att han ser att vårda sina patienter. Med diselaggregat hade fler liv kunnat räddas. Men vad bryr sig socialister om människor, (förvridna) principer är viktigare.

 32. Marcos

  Maggie o Magnus S: Så ni menar att vi ska överkonsumera för utvecklingsländernas skull. Så ädelt av er!
  Och var får ni för er att jag skulle vara socialist? Jag har aldrig röstat rött i hela mitt liv.
  L: Känner du inte till att med en knuff från politiker kan marknadskrafter nå oanade höjder?? Ta Hem-PCn som exempel. Plöstligt hade Sverige världens mest omfattande dator och brednbandspenetration i hushållen, något som sågs som ett föredöme internationellt, sett till IT-kompetensen i landet. Så vill man ompositionera ett land kompetens- eller beteendemässigt så är de rätta politiska styrmedlen en suverän faktor att ta till för att få marknadskrafterna att agera därefter. Nu är Hem-PCn borttagen. Vilka konsekvenser får det? Kanske inga, eftersom vi redan fått den kritiska massa av datoranvändare i landet som kunnat effektivisera mycket av samhället till ett mera digitalt sådant. Vem går nu till Posten/Banken o betalar räkningar?
  Slutligen, jag tycker det är helt ofattbart att ni tror att media inte tar upp er linje pga ekonomiska intressen. En journalist tänker inte så. En journalist söker efter väl underbyggda nyheter som säljer. Om er CO2-linje vore så korrekt, varför skulle inte en scooptörstande journalist ta upp det spåret? Kan det vara pga problem med bevisningen?
  Att media sedan skulle vinna på att måla upp CO2-hotet större än det är är ju befängt. Tidningar säljs ju som bekant främts i pappersform ännu, något som kräver CO2 då man hugger ner träd (dvs som inte längre omvandlar CO2 till O2) och då tidningarna sedan ska transporteras land och rike runt. Är inte då CO2- och klimatförändringarna ett hot mot tidningarna? Skulle de då inte ha ett intresse av att hitta fel i de förhärskande klimatförändringsteorierna? Jo, de skulle ju vinna betydligt mer på att ifrågasätta FN/Nasa än på motsatsen.
  Men var hör jag den åsikten framföras i er så kallade ”sakliga” argumentation? Ingenstans såklart…
  Allt jag ser när jag läser den här bloggen är ett gäng konspirationsteoretiker som av någon anledning framhäver marginella forskare, tar deras verk och vinklar dem för egna syften, för att av någon anledning säga att vi ska fortsätta att masskonsumera som aldrig förr därför att de inte kommer att skada oss.
  Ni är ett kul gäng må jag säga… Jag förstår att er linje har så svårt att bli publicerad.

 33. L

  Marcos, du är i alla fall en mästare i att tolka åsikter som aldrig framförts. Det här med Hem-PC och bredbandspenetration är jag för övrigt inte så imponerad av. Jag bodde utomlands när det infördes, och hade då haft fiberkabel sedan 1988. Här kanske jag får det nästa år…

 34. Marcos

  L: Vad gäller HemPC-exemplet (det finns många andra exempel på liknande fenomen) finns det alltid undantag som bekräftar regeln.
  För övrigt var det bara mitt första stycke som var riktat till dig, resten var mer allmänt riktat mot den här bloggen och den retorik som förekommer här. Därav kan du ha misstolkat (sorry om jag var otydlig) att jag tolkade in saker om dig som inte var riktade till dig. Skälet var att jag inte orkar skriva femtielva kommentarer där de egentligen hör hemma… Det finns ju så mycket kul att kommentera på den här bloggen…

 35. L

  Nejdå, jag misstolkade inte, jag menar att du kommer med påståenden att andra på den här sidan uppmanar till ”masskonsumtion som aldrig förr”. Beträffande journalister tror jag att det är du som misstolkat, det är just lösnummer och annonsförsäljning som gör att dom skriver om klimathot. Ingen har pratat om andra ekonomiska intressen vad jag vet..?

 36. Magnus S

  Marcos: Ingen har påstått att du är socialst. Men du har med hull och hår köpt en socialistisk ide.
  Det är bra att du börjar ifråga sätta, fortsätt så snart kommer du att förstå.
  Klimat bluffen drivs av en egen symbios av följande intressenter:
  Ursprunglinen: Naturkonservativa
  Sedan: Miljörörelsen
  Senare: En, efter sovjets förfall, desillisionerad vänster som efter en ökenvandring på 90-talet hitttade CO2 som sista halmstrået att bekämpa den så förhatliga kapitalismen. Därav symbiosen mellan Eco och socialism.
  Därtill: Karriärbyråkrater, vanligtvis socialister.
  Karriärmeteorologer
  Miljöjournalister
  Alla behöver de varandra. Hur gärna tror du inte de vill fortsätta att åka (CO2 utsläppande) flygplan till fina orter som Bali. Få priser som Nobelpriset. Sitta i viktiga i organ som IPCC, UNCED, IUCN, WMO, WWF, UNEP, CGG, UNFIP, WRI, UNDP, UNU-WIDER (nu tror jag det räcker!?) och får erättningar för viktiga möten där man skall ”rädda” världen.

 37. Marcos

  Men det jag inte förstår är hur Nasa skulle vara socialister eller miljökämpar? De pysslar bl a med rymd- och klimatforskning, och de finansieras av den amerikanska staten. Och om det är något land som inte vill vara med om CO2-förändringar i beteenden och konsumtion av fossila bränslen etc så är det just USA (Kalifornien undantaget). Om de skulle vara betalda för att ta fram och stödja en sanning så borde det ju med all rim och reson vara den motsatta hållningen de borde stödja. av det enkla skälet har jag (och jag tror många med mig) mycket svårt att ta till mig det ni förespråkar här.
  Jag tror inte att pengar är orsaken till att Nasa ”fabricerar” data som ligger i linje med klimathotets agenda (som det känns som att ni får det att låta), tvärt om, de som presenterar resultat som ligger utanför vedertagna iakttagelser tror jag snarare har ett behov av självhävdelse som gör att de är beredda att ta till mer eller mindre kreativa metoder (läs: ej vetenskapliga) för att få fram data, modeller och formler som fyller deras syften, att göra succé genom att vara motvals och spela i händerna på t ex oljeindustrins lobbyister så att man kan få bra pengar därifrån. Det känns som om det måste vara vida mer lukrativt för en forskare att sälja sig till den sidan än till den sida som förespråkar försiktighet.
  Så sorry, ni övertygar inte mig så länge inte majoriteten av forskarkåren står bakom och säger att nej, det spelar ingen roll om vi ökar CO2-utsläppen med ytterligare 30%, det kommer inte att märkas någon skillnad i klimat eller havsnivå eller polarisar eller vad det nu må vara.
  Slutligen, det kan inte skada att vi börjar leva mer resurssnålt. Jordens resurser är ändliga. Vi måste hitta ett sätt att nå ekonomisk tillväxt som inte innebär att vi masskonsumerar vidare på samma sätt som vi gjort hittills. Gör vi inte det slår vi snart i taket. Tänk er själv när x miljarder kineser börjar konsumera på riktigt. Det kommer att ta knäcken av jorden, för att inte tala om världsekonomierna…

 38. Magnus S

  Marcos: Det är här det går fel: ”Vi måste hitta ett sätt att nå ekonomisk tillväxt som inte innebär att vi masskonsumerar vidare på samma sätt som vi gjort hittills. Gör vi inte det slår vi snart i taket. Tänk er själv när x miljarder kineser börjar konsumera på riktigt. Det kommer att ta knäcken av jorden, för att inte tala om världsekonomierna…”
  Det är en tankestruktur som passar socialister hand i handske. Det går alldelse utmärkt för kinser att konsumera, tenisk utveckling gör framtiden mindre resurskrävande. Det har marknaden skött med hjälp av vettig miljö-lagstiftnign förr och kommer att göra även framgent. Grejen är att just CO2 driver inte klimatet, därför är det bättre vi lägger våra begränsade resurser på andra miljförbättringar tex utsläpp i östersjön.
  Det finns inget tak att slå i! Framtiden är ljus! Bara vi blir av med denna totalt felaktiga CO2 hysteri.

 39. Marcos

  Magnus S: Du skriver: ”tenisk utveckling gör framtiden mindre resurskrävande” och det är just vad jag menar om du läser mina tidigare kommentarer. Men marknaden kan behöva en knuff i rätt riktning för att nå dit, och det är det som skiljer oss år.
  Jag menar att med rätt typ av politiska insatser ju kan vi bygga en kompetens som krävs för resurssnålare produktion så att vi står oss väl inför en kommande knapphet på resurser. Marknaden släpar efter, gör vi en insats nu kommer vi att ligga helt rätt om mellan 5-20 år.
  För inte är det marknaden som styr planeringen av utbildningar i Sverige t ex? Marknaden styr inte heller infrastrukturella investeringar i Sverige. Och svenska marknaden har mått bra av politisk stimulans i form av olika kompetensbyggande insatser som nu gör att vi ligger långt framme inom IT och mobil teknologi.
  Däremot kan man ju undra vad vi har för totalt inkompetenta inköpare som t ex såt för inköp av system för vägtullar i Stockholm. Maken till inkompetens får man leta efter. Det måste ställas högre krav på kompetens även på statliga verk!! Den typen av hejdlösa miljonrullning måste bara bort. Politiska styrmedel måste grundas på kompetenta beslut och kompetent genomförande, vilket knappast alltid är fallet idag.
  Slutligen, vad menar du mer att ”Det har marknaden skött med hjälp av vettig miljö-lagstiftnign förr”? Sist jag kollade var det inte markanden som lagstifade, utan staten.
  Slutligen, så länge majoriteten av den samlade forskarkåren står bakom CO2-scenarierna väljer jag att lita på dem och agera därefter. Så snart seriösa media hittar en välunderbyggd möjlighet att blåsa upp stora rubriker om att ”FN och Nasa korrumperade – jobbade på beställning åt XXX” (vem nu XXX skulle kunna vara) så kommer jag att börja ifrågasätta de förhärskande CO2-teorierna. Tills dess vet du var jag står… 😀

 40. L

  Marcos, du behöver inte bevisa att CO2-teorierna är riktiga, eftersom ingen annan lyckats, men det vore intressant att höra var du hittar uppgiften att en majoritet av forskarkåren står bakom teorin..?

 41. Magnus S

  ”Det har marknaden skött med hjälp av vettig miljö-lagstiftnign förr” var slarvig formulerat av mig. Jag menade: Det har marknaden skött inom ramarna för vettig miljö-lagstiftnign förr.
  Vidare: ”Men marknaden kan behöva en knuff i rätt riktning för att nå dit, och det är det som skiljer oss år.”
  Håller med dig! Frågan är vad som är just ”rätt” ? Enligt min mening är CO2 totalt meningslöst att fokusera på då det inte är CO2 som har drev upp klimatet mellan 75 och 98 (sedan dess har ju temperaturen inte gått upp trots att CO2 har fortsatt att öka).
  Jag tycker att det som presenterar i filmen ”The Cloud Mystery” som länkas till i sex delar på denna sida http://www.moderna-myter.se/ presenterar en mycket mer trovärdig förklaring än vad IPCC någonsin har varit i närheten av.
  Om du funderar på varför IPCC inte tar med dessa teorier så finner du svaret i formuleringen av IPCC uppdrag.

 42. L

  Marcos, jag försökte hitta din ”majoritet av den samlade forskarkåren” men den enda siffra IPCC idag förmedlar är ”hundratals”. Däremot hittade jag en lista med 19.000 amerikanska forskare som motsätter sig CO2-teorin, http://www.oism.org/pproject/, plus en rad andra liknande listor med mera kända kritiska forskare.
  Jag kanske inte letat tillräckligt, men den gamla siffran 2.500 forskare från IPCC verkar ha försvunnit..?
  Har jag helt fel när jag påstår att majoriteten av de som tror på CO2-teorin har fått sin information genom media, med utgångspunkt från IPCC:s utsagor om 2.500 eniga forskare?
  Om den siffran inte längre är relevant, vad ska vi då tro? Det var inte heller särskilt många forskare som bidrog till IPCC:s senaste rapport och ännu färre som stöder dess formuleringar.
  Kan det vara så att det i huvudsak är regeringarnas inflytande som ligger bakom formuleringarna i IPCC:s sammanfattning? Är det vi ser rentav Kejsarens nya kläder…?
  Så här beskriver IPCC sig själva på sin hemsida:
  The IPCC is a scientific intergovernmental body set up by the World Meteorological Organization (WMO) and by the United Nations Environment Programme (UNEP). Its constituency is made of :
  The governments: the IPCC is open to all member countries of WMO and UNEP. Governments of participate in plenary Sessions of the IPCC where main decisions about the IPCC workprogramme are taken and reports are accepted, adopted and approved. They also participate the review of IPCC Reports.
  The scientists: hundreds of scientists all over the world contribute to the work of the IPCC as authors, contributors and reviewers.
  The people: as United Nations body, the IPCC work aims at the promotion of the United Nations human development goals

 43. L

  Det kom med ett kommatecken i länken ovan, rätt länk ska se ut så här;
  http://www.oism.org/pproject/

 44. Thomas

  L, det upprop du hänvisar till är från 1997, handlar primärt om politik, hur USA skall ställa sig till Kytotoavtalet, och är dessutom till stor del en bluff. Den artikel som skickades med uppropet så att den såg ut att vara publicerad i PNAS var då helt opublicerad. Nu kallas den visserligen ”peer reviewed” på hemsidan, men vad jag vet har den bara blivit accepterad i tidningen ”Journal of borderline science” som dessutom hann försvinna innan den verkligen kom i tryck. För att ta ett exempel från den artikeln påstås att ”Carbon dioxide has a very short residence time in the atmosphere. Beginning with the 7 to 10-year half-time of CO2 in the atmosphere estimated by Revelle and Seuss (69)” Detta är dock tiden det tar för enstaka molekyler av koldioxid att diffundera i endera riktningen. Eftersom haven är pH buffrade så är livslängden för en koncentrationsändring mycket längre, vilket är det Revelle är känd för att ha insett.
  Angående namnen:
  ”Scientific American took a sample of 30 of the 1,400 signatories claiming to hold a Ph.D. in a climate-related science. Of the 26 we were able to identify in various databases, 11 said they still agreed with the petition —- one was an active climate researcher, two others had relevant expertise, and eight signed based on an informal evaluation. Six said they would not sign the petition today, three did not remember any such petition, one had died, and five did not answer repeated messages. Crudely extrapolating, the petition supporters include a core of about 200 climate researchers – a respectable number, though rather a small fraction of the climatological community.”

 45. L

  OK Thomas, jag kände inte igen uppropet, men minns det nu.
  Frågan är dock fortfarande hur många av all världens forskare inom berörda områden som stöder CO2-teorin..? Är det verkligen en majoritet och vart tog dom 2.500 forskarna som IPCC hänvisade till vägen..?

 46. Thomas

  Här kan man läsa vad ett antal av världens ledande vetenskapliga organisationer har att säga:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change
  Slutsats:
  ”With the July 2007 release of the revised statement by the American Association of Petroleum Geologists, no remaining scientific body of national or international standing is known to reject the basic findings of human influence on recent climate.”
  För svensk del kanske KVA:s åsikt är av av värde:
  http://www.kva.se/KVA_Root/publications/academythink/07climate_class.pdf
  Hur benägen är du att tro på globala konspirationer? Det är vad som skulle krävas för att alla dessa organisationer skulle ta ställning för en åsikt som inte dess medlemmar i huvudsak stödjer.

 47. Magnus S

  Thomas: ”För svensk del kanske KVA:s åsikt är av av värde:”
  Noterar att det står sist i dokumentet du länkar till: ”Detta dokument har producerats av klassen för geovetenskaper som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det
  speglar klassens uppfattning och skall inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl.
  Vetenskapsakademien.”

 48. L

  Wikipedia-länken säger inget om antal forskare, bara att det finns organisationer som är troende. Den enda referensen till individer visar betydligt mindre tilltro även om den är tio år gammal; ”Survey of U.S. state climatologists 1997”
  Med tanke på att alla har tillgång till Internet borde en global undersökning med några frågor till all världens forskare vara ganska lätt att genomföra? Men risken är att svaren inte passar IPCC så någon annan måste i så fall arrangera den…

 49. Thomas

  L, dessa ”bara” är några av världens mest prominenta vetenskapliga organisationer vars medlemmar inkluderar större delen av relevanta forskare. Du tror att alla dessa går ut med en åsikt som motsägs av någon större del av dess medlemmar? Hur tänkte du dig att det skulle gå till utan att det blev ett ramaskri? Forskare är kända för att vara grälsjuka, inte för att vara konformister. Den senaste undersökningen jag känner till är denna, som dock lider av låg svarsfrekvens:
  http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d5/jdannan/survey.pdf

 50. L

  Tack Thomas, intressant, men som du säger var det lite magert med svar, knappt tio procent av de tillfrågade. Svårt också att veta om dom som svarade gjorde det för att den som frågade hade anknytningar till Realclimate och ville stödja de troende. Lite klantigt att dela ut den informationen.
  (På Realclimate försöker man just idag såga en viss CLOUD-teori).
  Men oavsett vilka som svarade var det inte mer än knappt hälften som tyckte IPCC 4 stämde med verkligheten. Var femte tyckte att det var överdrifter och var femte tyckte tvärtom, dvs lite av den alarmism som IPCC ger uttryck för i sin Summary for Policy Makers och som förmedlas via media.
  För övrigt misstolkar du ordet ”bara” i mitt inlägg. Jag syftade på att det inte var individer, bara organisationer. Innehållet i deras svar varierade ganska mycket och kan inte tolkas som ett konsensus mer än när det gäller väderstrecket IPCC pekar åt.

 51. Thomas

  L, det är helt riktigt att det finns en spridning i åsikter om IPCC, men vad kontrarians har för vana att göra är att tolka det som att alla osäkerheter måste innebära att IPCC överskattar problemet. Som den här undersökningen antyder så är det bland forskare minst lika vanligt att anse att IPCC tonat ned problemen. T ex så var USA och Kina starkt pådrivande för att få bort alltför skarpa skrivningar i texten. Som kompromiss tycker jag dock att IPCC lyckats hitta en rimlig medelposition.
  På liknande sätt väljer du att tänka dig att det är ”alarmisterna” som haft större benägenhet att svara. Själv tror jag att du hittar precis samma överrepresentation av svar från dem som anser att IPCC överdriver meden de som håller med IPCC är mindre motiverade att svara.
  På Realclimate inte bara försöker man såga Shavivs artikel, man har en i min mening mycket relevant invändning. Om periodiciteten i vår rotation som Shaviv använder sig av inte är säker så faller hela korrelationen. I den senaste filmen om Svensmark letade jag reda på källan till en av de få figurerna, och där hade man tagit en kurva med stor osäkerhetsmarginal och valt ut en kurva som låg inom denna och matchade temperaturen bäst. Tror fan att man kan få bra korrelation om man tillåter sig sådana knep! Hela hypotesen om solens inverkan vilar på lerfötter.

 52. Skönt att ha rent samvete — har aldrig skänkt SvD en slant i hel mitt liv. Läser vänstertidningen på ett kafé för att hålla koll på fienderna inom tokvänstern och hänger alltid tillbaka tidningen så att framsidan inte syns. /Jerry

 53. Magnus

  Barometern i Kalmar kan nog tänkas ta in artikeln, och även Folkbladet är vidsynt (Widar Andersson brukar vara vidsynt). Finns mäjligen även något mer alster som skulle acceptera en sund artikel i denna fråga.

  Palm: Brännpunktsredaktörens svar om att orsaken är att Maggie företräder en extrem åsikt bekräftar ju det Maggie skrev till dem, om problemet med tidingars policy.

  Faktum är att det snarast är alltför ömjukt och sakligt sett fel att kalla ståndpunkten att människan inte står för den värmeökning på en halv grad som jorden haft senaste århundradet för en alternativ teori. Det finns här bara en hypotes som misslyckats i stort sett i alla sina förutsägelser (bl a var, när och hur värme ska uppträda).

  Maggie skrek inte på något vis. Hennes artikel har vidare ett stort allmänintresse då den rör en konferens med erkända och mycket framstående forskare inom detta område, och SvD bekräftade bara hur mainstream media arbetar.

  Av redaktörens svar att döma har SvD alldeles uppenbart en policy beträffande ”[d]en extrem[a] åsikt” som är att människan inte påverkar klimatet i någon öhgre grad. Du själv viftade ju under fem års tid med hockeklubban och sa att temperaturförändringarna på 1900-talet aldrig skett. Den hållningen — en hållning initierad och upprätthållen av IPCC — var inte bara extremt utan synnerligen oseriös.