Istället för etanol – metanol

 skog
 Foto från Wikipedia
Dagens Nyheter uppmärksammar idag en rapport från, Kungliga Vetenskaps Akademien, KVAs energiutskott. Det handlar om andra generationens biodrivmedel som kommer från skogen.
”Det är inte långsiktigt hållbart att producera biodrivmedel av raps och sockerrör. De behövs för världens växande behov av mat. Det är däremot av större intresse att finna teknik för att nyttja vedämnen i olika slags växter, så kallade andra generationens drivmedel, säger Rickard Lundin, ordförande i energiutskottets Norrlandsprojekt.”
Rapporten kommer fram till att metanol och dimetyleter (DME) tillsammans med el kan ersätta fossila drivmedel i den svenska transportsektorn till år 2050.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. PAB

   
  Här kommer några länkar om Björn Gillbergs metanolprojekt som pågått några år. Han samarbetar med UHDE(Thyssen Krupp) som har många anläggningar där förgasning av stenkol sker och bla  metanol och diesel kommer ut. Anläggning för skogsråvara är redan designad. Fast regeringens villrådighet gör nog att första fabriken byggs i USA. Kanske tveksamheten beror på att det är Lantmännens Agroetanol från vete som skall skyddas.
   
  http://www.varmlandsmetanol.se/
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article3606228.ece

 2. Tege Tornvall

  Detta är ju vad Björn Gillberg planerar för sedan länge med Värmlandsmetanol i Hagfors. Utan förutfattade meningar studerade han förutsättningarna för olika alternativa bränslen och fann att metanol är bäst lämpad.
  Han missar statligt stöd, eftersom han hoppar över pilotanläggning och går direkt på kommersiell produktion. För detta behöver han finansiering och har bildat AB. Delägare är utöver Gillberg själv Hagfors kommun, LRF, ett 50-tal företag samt ca 1.200 privatpersoner. Märk att Lantmännen också äger konkurrerande Agroetanol. Till delägande företag hör även Volvo AB.
  Metanol har visserligen bara runt hälften av energiinnehållet i bensin, en tredjedel av diesel och ca 70 procent av etanol. Men Gillberg betonar dess enkla och billiga framställning genom självgenererande, energialstrande katalys av t. ex. skogsrester (bark, kvistar, rötter) eller energiskog.
  Etanol av t. ex. svenskt vete, amerikansk majs eller brasilianska sockerrör kräver tillförd energi för jäsning och blir dyrare. Försök att göra det från skogsråvara har hittills misslyckats (SEKAB, Chemrec etc).
  Ren metanol fungerar men är aggressiv mot motor- och andra komponenter. Däremot kan den blandas i bensin. Gillberg har kört en gammal Volvo 850 med upp till 30 procent metanol. Man kan också göra syntetiska bränslen från metanol, bl. a. diesel.
  Bl. a. svensk fordonsindustri såg tidigare metanol som alternativt bränsle. Men för att få med sig C på fortsatt kärnkraft böt 1992 års borgerliga regering metanolspåret mot etanol så att svenska bönder kunde sälja vete med Agroetanol, Sekab och andra subventionerade falissemang som följd.
  Men nu tycks cirkeln slutas igen. Så kan det gå!

 3. Håkan Bergman

  Jo tyskarna har lång erfarenhet av metanol i soppan, minns reklamen för Aral, Die blaue Kraftstoffe, från början av sextiotalet, den soppan lär ha innehållit en fördsvarlig del metanol. Tyvärr hade engelsmännen inte hört talas om metanol i bensin, så tankade man en Volvo med SU-förgasare hade man inga packningar kvar i förgasarna efter några mil.

 4. Slabadang

  Pust!
  Och när vi kommer till kostnaden. Vad är totalkostnaden utan energiskatter för att köra en mil på skogsmetanol kontra vanlig bensin?
  Ska man förstöra biomassa så måste metanol vara smartare än etanol?

 5. Tege Tornvall

  Slabadang #4. Gillberg menar sig kunna producera metanol för 5-6 kronor litern – om kalkylen fortfarande håller. Sedan är frågan hur mycket skatt som tillkommer. Sveriges bönder äger ju även skog, särskilt norröver, så viss subvention är nog att räkna med.
  Gillberg menar också att 6 av Sveriges totalt 23 miljoner ha skogsmark kan användas för energiskog för främst metanol och att Sverige med det kan bli självförsörjande utan beroende av olja eller gas från olika skurkstater.
  Vad grönvänstern tycker om stora energiskogar är en annan sak, men dessa blir konsekvensen om vi på riktigt och på allvar skall övergå till biobränslen. Något annat gives knappast!

 6. Slabadang

  Ombytta roller!
  Om man startar på fel fot så kan det gå illa och jag tittade på hearingen i riksdagen angående fossilfria transporter och inser hur totaltokigt och hur feltänkt hela spektaklet är.
  Här hålls föredrag efter föredrag i en fråga för en publik (dvs riksdagen) har noll kompetens att bedöma. Vad som tydligast framgår att de endast utgör ett HINDER för utvecklingen då de via beskattning lagt ut och vill nu lägga ut nya betongsuggor för investeringar och forskning blandat med de heliga kossor de redan skledmatat feta intill orörlighet och tomma juvrar.
  Nu agerar riksdagsmänen utifrån att de är tekniska konsulter riskkapitalister forskare dekanus och orakel på en och samma gång.
  Om heringen var en vanlig rapport om läget för utvecklingen inom transport sektorn som information om läget så vore det väl fine, men hela syftet och förväntningen äör ju att de skall få information för att politiskt kunna bestämma vad som är ”bäst”. Hur fan ska det gå till när spelreglerna redan består av politiska betongsuggor och handmatade heliga kossor och det enda ALLA som faktiskt jobbar med utvecklingen skriker efter  LIKA FASTA eller  INGA politiska styrningar alls , alternativt för de som redan tvångsmatats av politkerna kräver ännu mer av detta,  så sitter publiken med öppna munnar och dreglar i väntan på information för att de skall kunna lägga ut och mata nya kossor och suggor. Detta helt utan insikt om vilka totala skevheter de redan skapat.
  Heder till Gillberg som inte lever på bidrag utan finansierar på normala villkor. Det stärker intrycket av att investeringarna och affärsidèn har substans. När politiker börja tillföra pengar då vet man att entrepenören gått med mössan i hand laget runt och bara politiker är så dumma att de kan luras satsa skattebetalarnas pengar på något idiotprojekt alla andra med kunskap och förstånd redan tackat nej till.

 7. Slabadang

  Tege!
  Då ligger ju Gillberg inom bollplanen! Det innebär i sin tur att han konkurrerar med de som handmatas av politikerna med subventioner och bidrag. Vilket i sin utr gör att han inte har de miljardresurser till kampanjer och lonbbying och grinpiss och SNF med Axelsson är ju redan köpt av vindkraftsindustrin och de kostar ju många miljoner att köpa.
  Att blanda bio med fossil kan aldrig vara den ”nya teknik” som ersätter någonting. Vi inväntar de helt nya tekniker som kommer ta fram de verkligt nya alternativen och chansen är myclet mycket liten att det är fordonsindustrin miljörörelsen som kommer hitta lösningen/arna och med alla säkerhet så komemr det INTE vara politikerna. Utan det kommer med mycket stor sannolikhet komma ifrån andra forsknings och utcvecklingsprojekt där de sedan kan appliceras på fordon. Att satsa brett på forskning och utveckling är absolut bästa strateg i och det trams som nu pågår innebär inte och har inga som helst förutsättningar att vara eller bli genombrott.
  Att omvandla energi till mat var ett verkligt genombott. Att omvandla mat och växter till energi är det INTE utan en tvärtom en vetenskaplig tillbakagång.

 8. pekke

  Jag hoppas nån har koll på hur stort uttaget blir ur skogen om det blir storsatsning på biodrivmedel från skogen.
   
  Pappers- och massaindustrin skall ha sin andel.
  Sågverken skall ha.
  Flis och pellets till privata eldare och till de stora värme- och elverken som byggts/byggs eller är planerade i framtiden.
  Kemi och textilindustrin vill tydligen också ha mer från skogen.
   
  Som sagt, hoppas nån har koll på hur mycket som tas ut från skogen så att vi inte tar mer än tillväxten, det går snabbt att hugga ner den men återväxt tar mellan 30 och 100 år beroende på art och lokalitet.
   
  När det gäller Lantmännens etanolsatsning så går det tydligen inte så bra.
  http://www.atl.nu/ledare/trist-att-etanolsatsning-inte-lyfter
   

 9. Slabadang

  Pekke!
  Precis! Det verkar vara en genomgående strategi att inte placera in storheterna i bioindustrin. Gillbergs siffror är säkert helt korrekta det är bara det större sammanhanget som saknas … hur mycket skog går det åt? Men i valet mellan pesten etanol och koleran metanol så finns det medicin emot kolera idag.

 10. Magnus A

  Svartlut för lastbilar tycks fungera redan nu (tror skogsnäringen kör det utan bidrag), men skogsråvara kan inte sörja för ens hela Sveriges fordonsflotta om det ska ske ekologiskt (att ta för mycket ur skogen skadar näringscykel och biologi) och vi inte ska få stora förluster i exporthänseende.
  Detta är alltså något som minskar svensk/finsk (vi har skog) oljebaserade fordonsbränsleförbrukning ”med bråkdelar”, inte mer. Inte fel, men det valda måste fungera tekniskt och ekonomiskt.
  (Förresten tycker jag att moderatorn här raderar mina kmmentarer som är on-topic, och nogon gång då jag önskat att en anann kommentar med endast rasism ska tas bort. Tråkigt, och något som gör att The climate Scam sunker enormt i mina ögon! antar att denna del av min kommentar eller hela kommentaren raderas. Att ”Slabadang” och andra samtidigt får in all möjlig sk-t ett faktum.)

 11. Metanol är giftigt och korrosivt. Fråga grabbarna som kör dragster på metanol så för ni höra sanningen. Hemkomna efter ett race så bort med aluminiumtopparna och tvätta! Möjligen för att fortsätta steget mot diesel, där har jag noll koll.

 12. Jan E M

  Som bränsle så är etanol bättre än metanol. Etanolens nackdelar i form av dålig smörjverkan, löser upp packningar, lättantändligt och vissa andra saker, så har metanolen det i ännu högre grad. Energiinnhållet i metanolen är lägre och det är dessutom dödligt giftigt att förtära. Bensin och diesel är också ohälsosamt men om man får i sig det så blir man rejält magsjuk så att det inte blir så mycket som går ut i blodet. Metanol har lägre energiinnehåll och det brinner med osynlig låga.
   
  DME går ju att framställa ur mycket, bl a biogas och är enklare att hantera än biogas. Det är ändå en gas som inte är lika hanterbar som flytande bränslen.

 13. bom

  Gjorde inte Dr Max/Andas Lugnt några sådana kalkyler? I varje fall tittade han på etanol från stärkelse (alltså jordbruksgrödor) och konstaterade att vi inte har nog med jordbruksmark ens med uppodling av allt potentiellt land.
  Jag misstänker att man själv ovetande håller på att försöka avveckla all skogsindustri nu bara för att ingen ids räkna på saken – så var det ju med etanolsvängen i den tiden. Kul att LRF är med iaf – man hade kunnat befara att de skulle försöka försvara sin misslyckade satsning på etanol i stället.

 14. Ingemar Nordin

  Det centrala är att man tillåter teknikpluralism. Dvs, att man tar bort lagar, regleringar, subventioner och skatter och låter de olika energislagen och drivmedlen konkurrera mot varandra.

  Det finns en tekniktröghet – ibland kallad QWERTY efter tangetnbordets utformning – som gör att helt nya energislag har svårt att konkurrera med sådana som har en nedärvd infrastruktur. Men om t.ex. gas, metanol, eller billig energi som kan producera bensin eller diesel på konstgjord väg så kommer de alternativen (med tillhörande infrastruktur) att växa fram så småningom. Den stora osäkerheten handlar snarast om vilka politiska ingrepp som man kan vänta sig, och detta har skapat ett stort hinder för teknikutvecklingen på detta område.

 15. Labbibia

  Såg just att  den alarmistiske prof. Shnellnhuber gått på pumpen! 😀
   
  Han får inte nytt förordnande som chef för Tysklands Environmental Advisory Board”
   
  http://notrickszone.com/2013/05/02/pope-schellnhuber-blocked-coalition-partner-fdp-liberal-democrats-stun-german-climate-establishment/
   
   

 16. Peter Stilbs

  Jag håller helt med Ingemar #13 – släpp verkligheten fri – subventionera inte drömmar med skattepengar eller regleringar (mer än relevanta miljömässiga – (vilket i sig skulle sänkt vindkraften redan på ritbordet)). 

  Om något alternativ är gångbart kommer det snabbt att visa sig.

 17. Peter Stilbs

  Mycket intressant, Labbibia #14 – tack – nu återstår bara Johan Rockström

 18. bom

  #14 Hurra för den pumpen! Då får vi hoppas att Rockis snart drabbas av en likadan och lika välförtjänt pump. Offentlig schavottering och och avsked på grått papper följt av rättegång om brott mot folkförmögenheten.

 19. bom

  Två själar och en tanke Peter S. 🙂

 20. Lejeune

  ”KVA-forskarna beskriver Sverige som ett energirikt land med tillräckliga mängder biomassa i skogen för att på sikt – med ett mer intensivt skogsbruk – ersätta dagens bensin och diesel.”
  ”Ett mer intensivt skogsbruk” Känns som en rätt försåtlig formulering. Betyder det att det är slut på lingonriset i blåbärsskogen nu? Redan idag klagas det högljutt på det som brukar kallas ”rationellt skogsbruk”.

 21. Slabadang

  Labibia!
  Äntligen!! 🙂
  Att han var ute i kylan förstod jag när han kritiserade Merkel i höstas redan.

 22. Slabadang

  En påläst riksdagsman!
  Vindkraftsindustrin får sig en sjudjävla saklig bredsida …
  https://sverigedemokraterna.se/2013/05/02/pseudodebatt-om-vindkraften-fran-svensk-vindenergi/

 23. Magnus A

  Jag släppte igenom din kommentar 17.51 nu men egentligen bara för att kunna skriva det här svaret.

  Om du inte är otrevlig så är det ingen som raderar dina kommentarer men däremot har du ingen riktig mailadress angiven vad jag kan se.

  Alltså, se till att skriva in er riktiga mailadress annars hamnar kommentaren i skräpkorgen. Där är det lätt att missa en kommentar eftersom det ligger ganska mycket som bara ska raderas.

   

 24. Ingemar Nordin

  Labbibia #14,

  Schellnhuber är en mycket farlig man. Hans idéer är klart anti-demokratiska och med den position som han åtnjutit vid Merkels sida så kunde man vänta sig vad som helst från Tyskland i framtiden.

  Förhoppningsvis är detta ett tecken på en viss tillnyktring, och insikt om vart man är på väg. Det är bara att hålla tummarna.

 25. Man skall nog se upp med om mängden vedmassa räcker till allt som man vill använda den till. Redan nu är det ganska karlhugget på sina håll i mina trakter efter det att fliskvarnarna varit framme. Pellett- och spånskivetillverkarna klagar på brist på råvara.
  Men brist ökar priserna. Klarar metanolbranchen det?
  Jag saknar seriösa beräkningar av hur mycket vår vedråvara räcker till.

 26. bom

  Om diesel! Jag råkade här om dagen tanka på en Preemstation och på pumpen stod att namnet på produkten var ACPdiesel. Det hela påminde om andra stollereklamgrejer för drivmedel Tigrar i tanken och Shell med ACI. Pumpen hade en dekal med en bild av tallar så jag fick för mig att man kanske metanolförestrat talloljefettsyror då. Närmare undersökning visar tallbilden var en vilseledning och att namnet står för Active Cleaning Power. Perstorp och Preem tillverkar fettsyremetylester i västkustraffinaderiet (rapsolja spjälkas (glycerinet bort) och fettsyrorna estifieras med metanol). 5% tillsätts (det finns en 7% variant också men då blir förmodligen nackdelarna för stora?). Jag kommer att när tanken är tom fylla med härlig fossil diesel och Preem kommer jag inte att gynna framöver. Den gröna idiotin grasserar överallt.
   
  Om skogsindustrins framtid kan man fundera. MP vill ju i sin enfald förhindra allt skogsbruk genom att förstatliga och ”skydda” skogen från all användning – den skall ju ruttna till urskog för endast sådan är ju naturlig och till behag för den heliga Gaia. Fy f-n för MP!

 27. inge

  Även Holdren borde sparkas. 

 28. Lennart Bengtsson

  A propos MP som nu vill bidraga till att Sveriges kommuner medelst en tvingande lag att ta emot flyktingar även om kommunerna saknar resurser härför. Detta borde reserveras för storstadskommunerna som sannolikt kan göra detta på ett meningsfullt sätt. Men vad skall ett stackars flyktingbarn från säg Kongo ta sig till i en liten Norrlandskommun men  minskande befolkning som redan nu saknar tillräckliga resurser i läkarvård, skolor och annat som samhället tidigare bidrog med.  Och där lokalbefolkningen knappast kan vara särskilt positiv när man mot sin vilja tvingas därtill. Detta verkar helt vettlöst och kommer med bästa vilja i världen inte att bidraga till en ökad främlingskärlek.
  LennartB

 29. Jannemannen

  Det skrivs knappt inget om den nya kärnkraft generation som redan planeras i Kina, USA, Indien med flera.. Ni som skriver på TCS (Sveriges intressantaste sajt för övrigt 🙂  Kan ni kasta ett öga på nedan länkar som är ett axplock av vad som finns i ämnet GEN IV (ny generation kärnkraft ) och ge er syn på den ”nya” energitillverkning som verkar vara lösningen på det mesta i energisammanhang ??
  http://www.youtube.com/watch?v=4Wqnvpqep44
  http://www.youtube.com/watch?v=bbyr7jZOllI

 30. Sirapsodlaren

  Fakta:
  Det är lika dyrt att köra en ny bil en mil idag än år 2000, trots att råoljepriset femdubblats sedan dess. Samtidigt har reallönera stigit så det är i praktiken billigare (som andel av inkomsten) att köra bil idag än för tio år sedan.
  Man ska ha klart för sig att fossilbränslen bara är ett problem om vi inte längre har råd att köpa dem. Och det inträffar när vi inte kan exportera lika mycket värde som vi importerar. Och då Sverige har absolut högst bytesbalansöverskott av alla industriländer (bara oljeländerna ligger bättre till) så lär det dröja länge innan vi behöver använda skogen som bränsle, det är bättre att köpa olja och använda.
  Om man om 10-20 år måste ställa om bilparken på grund av att oljeförbrukningen överstiger utvinningstakten så är elhybrid en bra lösning. Inte dagens överdrivna teknik, det räcker med att kunna köra hybridbilen i max 50 km/h i två mil per laddning för att täcka 80% av bränsleförbrukningen. Denna ganska blygsamma specifikation (som alltså i princip är statsbors arbetspendlingsprofil) innebär bla att det går att använda blyackumulatorer istället för litiumbatterier, samt mindre elmotorer än idag.
  Orsaken till att biltillverkarna inte bygger hybridbilar enligt den enkla specifikationen är att de som använder sin bil på det sättet (dvs de som bor nära jobb/dagis/affär, dvs tätortsbor) inte upplever bensinkostnaden som en stor del av bilägandet. 
  Med andra ord, de som enkelt skulle kunna spara bränsle behöver inte göra det av ekonomiska skäl. Bor man några mil från arbetet blir bränslekostnaden däremot stor, men det är inte lönsamt/realistiskt att använda hybriddrift, dels pga avståndet och dels att man ofta kör motorväg istället för stadstrafik.
  Ett slags moment 22 alltså.

 31. Jan E M

  Lars Cornell #25
   
  Tillväxten i svenska skogen omräknat i energi är någonstans 600-700 TWh/år. Problemet är att det är orealistiskt att skörda all vedråvara och att det finns ännu inte teknik för att omvandla vedråvaren till vettiga bränslen för fordon. Dessutom vill skogsindustrin använda ungefär 200 TWh som råvara.
   
  Det finns ungefär en 500 000 ha åker som ligger i träda i Sverige idag. Skulle det användas för odling av energigröda för etanolframställning och biogasframställning så skulle det kunna ersätta 15-20% av svenska drivmedelsförbrukningen. Hälften av halmen skulle behövas för energin som går åt för processen

 32. J E M #31  Ja jag misstänker det. Man har beräknat att om hela Frankrikes yta används för att framställa fordonsbränsle så räcker det ändå inte till. 
   
  Det är nog detsamma i alla länder inklusive Sverige. Sådana utredningar är ofta inte seriösa eftersom de inte ser helheten. KVA brukar vara seriösa, men jag tror att de har misslyckats med det den här gången.
   
  Ofta blundar man för merkostnaden på fordonsidan. Andra gånger blundar man för alternativ användning av biomassan. Sällan görs det en seriös ekonomisk bedömning ovanpå det nämnda.
   
  Man ser till ”klimatnyttan” som förmodligen inte existerar men glömmer avsiktligt bort miljöförstöringen.

 33. Johan M

  Jannemannen #29

   
  Är också fan av gen-IV reaktorer men tror dessvärre att det kommer att dröja lite. Dels är gas och kol billigt just nu och det ser inte ut att ändra på sig inom någon snar framtid, speciellt med tanke på att skiffergas bara är i sin linda.
   
  Något annat som jag tror ligger gen-IV i fatet är den industri som finns runt existerande kärnbränsle. Den industrin har lite att vinna på att gå över till en ny teknik då de redan kontrollerar den befintliga. Vi har även monopolliknande situationer, som i Sverige där tre aktörer delar på kakan, har sett till så att det blir en begränsad eller ingen utbyggnad av kärnkraften. Det är ju inte i Vattenfalls, Eons eller Fortums intresse att få ut billig el på marknaden 🙁
   
  Nu kommer säkert Kina och Indien att strunta högaktningsfullt i hur övriga världen tänker. Där kommer vi naturligtvis se en utveckling som saknar like de nästkommande 20 åren.

 34. Jannemannen

  Johan #33
  Håller med, men nog borde det skrivas mer om det.. Är ju trots den i nuläget billiga gasen och kolet en fantastisk energikälla som nästa är för bra för att vara sann..  Det som troligen får Sverige in i debatten är väl att dagens kärnkraft snart är i pensionsålder och att projektering/planering/driftsättning av nästa generations energislag måste komma igång inom 5-10 år (10 år känns lååångt bort) . Frågan är om vi har de människorna bland våra folkvalda som kan göra det bästa för oss? 

 35. Tege Tornvall

  pekke, slabadang, #8-9. Förvisso sant. Önskan att använda biobränslen, bioenergi, biomassa etc. till olika var för sig angelägna områden stupar på att det långt från räcker för allt. Samma råvara skall användas för flera saker på en gång – samtidigt som vi skall bevara naturskog, biologisk mångfald och annat som står i vägen för energi och försörjning för Människans fortlevnad. Därför blir miljörörelsen ofta i praktiken människofientlig. I skarpt läge gäller Naturen i stort före den enskilda Människan. Vad säger t. ex. läkareden om det?

 36. Gunbo

  Tege Tornvall #35,
   ”I skarpt läge gäller Naturen i stort före den enskilda Människan.”
  Eftersom jag jobbat inom naturskyddet (på 70/80-talet) kan jag säga att det är ett fåtal som anser Naturen vara viktigare än Människan. Dit hör t ex Linkola.
   
  Det miljö- och naturvårdare insett är att utan en fungerande och välmående natur är människan dömd. Människan är en del av naturen och i högsta grad beroende av den.
   
  Ditt påstående ….”samtidigt som vi skall bevara naturskog, biologisk mångfald och annat som står i vägen för energi och försörjning för Människans fortlevnad” är i bästa fall baserat på okunskap.
   

 37. pekke

  I Tyskland är den Gröna Drömmen på väg att totalhaverera.
  Solcellssatsningen kostar mer än den smakar och biobränslemarknaden backar.
  ”The German solar industry is dissolving faster than you can even see. One third of all companies disappeared from the market within one year. Solar power subsidies of more than 100 billion euros [$130 billion] over 20 years have led to only a mere flash in the pan. According to the official numbers, today there are barely 6000 employees in the German solar cell and module production.”
   
   ”Biofuel production in Germany will likely completely collapse in just a few years.” and that leading German biofuel manufacturer Verbio AG in Saxony Anhalt “is deeply in the red for the first three quarters of its fiscal year” and that the company is reporting ”a loss of 143 million euros since July 2012.”
   
  http://notrickszone.com/2013/05/02/germanys-20-million-solar-jobs-die-welt-finally-realizes-expensive-green-energy-subsidies-useless/
   
  http://www.welt.de/wirtschaft/article115774347/Die-teuren-Subventionen-erweisen-sich-als-nutzlos.html
   
  http://www.welt.de/wirtschaft/article115763864/Deutsche-Biosprit-Branche-droht-zu-kollabieren.html
   
   
   

 38. Peter Stilbs

  Om skogsråvara – jag hade ett diagram från en SvD för ca 10 år sedan, som jag tyvärr inte kan hitta. Det var ett stapeldiagram som visade värdet per ton för allt från råvara till finpapper. Det var om jag minns ca 3 tiopotensers faktor  i värde. 

   

  Slutsats – sälj finpapper och annat till oljeländerna och annorstädes, och köp behövliga petroleumprodukter av dem. 

 39. Tege Tornvall

  Gunbo # 36. Det är bara att addera. Odling, biobränslen och biomassa skall räcka till bl. a. följande:
  mat för nu sju miijarder, ca nio miljarder år 2050, sedan troligen minskande
  bränsle till ökande transporter på väg och järnväg, till havs och i luften
  bostäder och inredning för allt fler
  bok- och tidningspapper för utbildning, information och bildning
  emballage och förpackningar för ökande handel
  råvara för olika plaster med ökad efterfrågan…
  … allt i konkurrens med bevarad natur och naturskog.
  Eller?

 40. pekke

  Massapriset för nordisk barr är c:a 847$/ton, lövmassa brukar ha lägre pris,  vår barrmassa är eftersökt eftersom den i det närmaste bara finns runt polarcirkeln ( Norden, Nordamerika och Ryssland ) och har bättre styrka jämfört med andra massafibrer som tillverkas.
  Papperspriser varierar kraftigt beroende på vilket användningsområde det ligger i.
  http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=395&ssoid=165914

 41. Tege Tornvall

  Peter Stilbs,# 38. Med hänsyn till förädlingsvärde och handelsbalans är det förstås rent ekonomiskt bättre att få ut mesta möjliga av vår skog.
  Under överskådlig tid blir troligen natur- och särskilt skiffergas allt viktigare råvara för bränslen, direkt som bränsle eller indirekt som bas för andra bränslen.
  Direkt som bränsle kräver det anpassade motorer och dubbla tankar i fordonen och utbyggd distribution och hantering. Som bas för flytande bränslen kräver det en kompletterande produktionsprocess. Båda vägarna höjer kostnaden.

 42. Johan M

  Borat bra hemma bäst – heter det ju, men stämmer det verkligen?
   
  Jag har inte sett några siffror på vad metanol eller DME kostar men man kan ju misstänka att det inte kan konkurrera med diesel på lika villkor. Antag att diesel idag kostar 5kr/litern och och det inhemska alternativet 6 kr/litern.  Det borde väl vara en rimlig kostnad att betala för att att stärka den inhemska industrin, bättre sex kronor i skogen än fem kronor till öknen. Men är det rätt tänkt?
   
  Antag att vi har en industri som sysselsätter 1000 personer och att de levererar inhemskt producerat bränsle som kan ersätta diesel. Bränslet kostar visserligen 6 kr litern men de beskattas så att det kan konkurrera med den importerade dieseln. En krona extra är ju inte så mycket, pengarna stannar ju i Sverige. 
  Antag nu att någon kikar in i fabriken och ser hur de istället för att arbeta spelar kort hela dagarna och bara importerar diesel för fem kronor som säljs vidare för sex kronor. Lite upprörd hade man blivit, lurad är väl vad man skulle känna sig. Men varför känner man sig lurad; om de 1000 personerna istället hade haft ett litet samhälle och varit helt självförsörjande och ägnat sig åt skogsbruk så skulle man inte känna sig lurad. De två fallen är för samhället emellertid identiska, det är 1000 personer som är sysselsatta med någonting som inte bidrar till samhället i övrigt. 
   
  Man hör ofta som argument för dyra bränslen eller energisystem att de skapar så många jobb. Vad är poängen med att någonting kräver att folk arbetar, detta är ju människor som skulle kunna hjälpa till med att bygga upp vår välfärd? Vad är bäst ett bränsle som kostar 5 kronor liter och som bara sysselsätter 500 personer eller ett som kostar 6 kronor litern och som kräver 1000 personer?
   
  Någon som har priset på diesel och DME utan skatter och avgifter?

 43. pekke

  Fast även Skogsindustrierna verkar vilja satsa på biobränsle, men de verkar vilja ha tydliga ” riktlinjer och styrmedel ” innan nån satsning.
  ” Det krävs dock starka politiska styrmedel och medvetna satsningar på FoU samt starka intressenter för att bygga upp de storskaliga anläggningar och den infrastruktur som krävs för att kunna konkurrera med fossila drivmedel ”
  http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=395&ssoid=165952
   
  Tacka för det !
  En satsning på produktion av biobränsle, antingen ny fristående anläggning eller ombyggnation av befintlig lutåtervinning, kan kosta ett par Miljarder per fabrik !
   
  Jag har fortfarande inte sett några ekonomiska kalkyler på de få befintliga anläggningar som finns eller framtida anläggningar för biobränsle kontra diesel/bensin-pris före skatt.
   
   

 44. Christer Löfström

  Lena Krantz
  Vad gjorde du när du läste min kommentar i ämnet för några dagar sedan?
  Vad Gjorde Peter Stilbs?
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/29/ny-vecka/
   
   
  Jag mailade Thomas B Johansson (Som inte reagerat)
  Jag testade Sydsvenskan en sista gång med förslag till inlägg på Aktuella Frågor. ”KVA-identifiera klimatkolportöterna” Inspiration från Lennart Bengtsson, som nu tagit steget in i migrationsdebatten!?
  ”Tyvärr inte plats”
  Politiske chefredaktören Heidi Avellan blev upprörd (över ifrågasatt opartiskhet) och sände mig ett mail med en attityd som lärarna hade på 60-talet.
  ”Det begriper väl även du”
   
  PS
  Jag är en av de 1200 aktieägarna i Värmlandsmetanol. 
  Förmåga att tänka abstrakt (övas med matematik) och genomföra komplicerade beräkningar är det som behövs för att inse att Metanol från skogsråvara kommer. Hållbart utan ”klimathot”!
   
  DS

 45. Gunbo

  Tege Tornvall #39,
  ”Det är bara att addera.”
  Japp! Det är en ekvation som inte går ihop. Men en del säger att jordens resurser aldrig sinar. 😉
   
   
   
   
   

 46.  
  PS #38  Arabländerna tänker bygga kärnkraft för eget behov. Den olja som då blir över säljer de till oss och tjänar bra på den affären. Det är bra tänk och då räcker oljeresurserna längre.
   
  JM #42 pekke #43  Det är delvis fel tänkt. Att tänka hur mycket det kostar med baktanke att merkostnaden tar vi i form av bidrag i någon form är inte långsiktigt hållbart. Det är därför de gröna satsningarna nästan alltid går fel och gröna politiker så ofta hamnar i återvändsgränder.
   
  I stället bör man jämföra med alternativ användning, och fråga vilket ger bäst lönsamhet? Annars blir det som Ebba Busch jämförde, vindkraft är som att bygga en bro rakt ut i havet. Det genererar arbetstillfällen och ungefär samma nytta.
   
  Redan på sid 2 i KVA-rapporten räknas upp 4 (fyra!) om. För att Sverige på ett långsiktigt och hållbart sätt skall kunna ersätta dagens fossila bränslen med biodrivmedel krävs ett antal förutsättningar.
  •tillräckligt med biomassa.
  •kostnadseffektiv produktion, konkurrera med fossila bränslen.
  •miljömässigt överlägset alternativ.
  •EU-direktiven, politik, ”klimatneutrala” nollnettoutsläpp etc.
   
  Längre ned kommer ett femte ”om”
  •politiska styrmedel.
   
  Alla dessa fem OM måste vara uppfyllda. Är det någon av er som tror att det någonsin kommer att kunna bli så?
  Om det femte om-et behövs innebär det förmodligen att satsningen inte är långsiktigt hållbar och klok.
   
  Vetenskapsmän skall tala om hur allt är och det gör KVA. Men det innebär inte att det går att förverkliga. Då måste vi nog vända oss till IVA, för ingenjörer gör det som ingen tidigare gjort.
   
  Rubriken ”Drivmedel från skog kan försörja svensk transport”
  http://www.papernet.se/iuware.aspx?pageid=395&ssoid=165952
  är således ett felaktigt påstående om inte fem OM kan infrias och det kan inte ske.
   
  CL #44  Att kunna räkna är en sak. Vad man stoppar in i formlerna en helt annan.
   
  TT #39, Gunnbo #45
  ”jordens resurser aldrig sinar” jo, men vi måste nog förlita oss på solen och Gen4 också.
   

 47. John Silver

  Ville bara påpeka att Texas oljeproduktion ökar exponentiell och att Bakkenfältet helt plötsligt har dubbelt så mycket olja.
  Så där håller det på, det finns fler exempel.
  Alternativbränslena kräver att fossilt bränsle hela tiden blir dyrare, men blir det säkert så?
  http://www.thegwpf.org/meteoric-rise-texas-oil-output-continues/
  http://www.thegwpf.org/doubles-estimate-shale-oil-reserves/

 48. Holmfrid

  #24,   Schnellhuber har nog vuxit upp i Honeckers DDR som Merkel, men har en mindre pragmatisk syn på omvärlden, som ju DDR kommunismen befrämjade.