IPCC:s tredubbla svindel

pachauri

Det finns många vittnesmål om hur IPCC gjort ett selektivt urval bland de referee-granskade artiklar de hänvisar till i sina rapporter. Pielke Sr påminner oss om detta genom att reprisera sina blogginlägg från 2007, här och här.

En blogg som fått mycket uppmärksamhet på senare tid är No Frakking Consensus av kanadensaren Donna Laframboise, som för lite över ett år sedan fick nog. Med hjälp av sina bloggläsare har hon gått igenom den senaste (den 4:e) IPCC-rapporten och har visat att 30% av alla referenser där inte är referee-granskade. Att det var samma visa i IPCC:s tredje rapport kan vi se från Andreas Bjurströms undersökning.

Därefter har Donna Laframboise plöjt igenom IPCC:s referenser mer i detalj, och det visar sig att IPCC-rapporten stödjer sig på bl.a. pressmeddelanden och rapporter från lobbygrupper som Greenpeace och WWF. Detta strider helt klart mot IPCC:s egna regler beträffande användandet av s.k. ”grå” litteratur  (annex 2).

I sitt senaste inlägg har hon också gett exempel på hur IPCC mer eller mindre medvetet har misstolkat en del av de referenser som de använt för sin rapportering.

Så det verkar alltså som IPCC lurar den intet ont anande delen av sin läsekrets (dvs en del blåögda forskare, politiker och journalister) på tre olika sätt då det gäller referenserna: 1) Genom att inte ta med all peer-reviewed litteratur (som man påstår att man gör), 2) genom att ge intryck av att man enbart stödjer sig på artiklar från vetenskapliga tidskrifter (och bryter mot sina egna regler), och slutligen 3) genom att inte korrekt återge vad som står i den litteratur man faktiskt använder sig av.

Snacka om en skickligt genomförd ”scam”.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

   
  Denna tråd & de två föregående har givit mig anledning att läsa Jacob Nordangårds sammanfattning: ”Thoughts leading to action”, av den 2 september, 2009, ytterligare en gång. Maggie hade  temat i en tråd förra året – varför inte ’köra’ densamma igen?
  I denna avhandling framgår de allomspännande intressena/personerna/syftena osv. inom den samlade ’Klimatreligionen’ på ett synnerligen väl dokumenterat/beskrivet sätt. Något som borde intressera den ’grävande’ Slabadang! t.ex. 😉

  Maggie! Vänligen lägg upp länken till Nordangårds arbete igen. Tack plenty!
   
  Mvh/TJ
   

 2. Adolf Goreing

  Att alla ”fel” i IPCC alltid stryker under det alarmistiska budskapet visar väl egentligen hur pålitligt materialet är i sin helhet. NOT

 3. Ingemar

  Thomas #1, jag håller med dig om att Nordangårds rapport är mycket läsvärd. Här är inlägget om rapporten:

  https://www.klimatupplysningen.se/2009/09/17/missa-inte-jacob-nordangard/

 4. Anonymous

  PROGRESSIVISM EXPOSED !!!

  1. Glenn Beck Program, FNC, April 29, 2010 further analysis Cap and Trade, CCX, and Crime Inc., at http://therealbarackobama.wordpress.com/2010/04/29/glenn-beck-show-april-29-2010-crime-inc/2/

  2. http://www.commieblaster.com/

  3. http://commieblaster.com/climategate/index.html

  4. http://www.conservapedia.com/Climategate

  5. ”Green Hell: How Enviromentalists Plan to Control Your Life and What You Can Do to Stop Them,” by Dr. Steven Milloy, Regnery Press, 2009.

  Say No To Climategate
  Say No To Cap and Trade
  Say No To Junk Science
  Say No To Global Governance

  PS: Glenn Beck Program (FNC) can be seen, at http://therealbarackobama.wordpress.com/ (RBO).

 5. Labbibia

  Maggie
  Med tanke på det Ingemar visar här, och det Glenn Beck visade i länken som Karin presenterade i tidigare tråd…..

  Du behöver tydligen inte be om ursäkt för ditt namnval på bloggen.

  Det här är ju värre än man någonsin kunde föreställa sig i sin vildaste fantasi.

  Med det i åtanke så är ju ”The Climate Scam” ett ovanligt väl valt namn.

 6. Peter Stilbs

  Tack Ingemar – uttrycket ”allt är mycket värre än man anat” har sedan länge dubbla betydelser i sammanhanget… 

 7. Mats Jangdal

  Den gamla ”sanningen” bland svindlare och sol-o-vårare, att om man ska bli trodd när man ljuger, då ska ta i och ljuga så övermåttan att ingen människa tror att man kan hitta på en sådan lögn, den står sig än.
  Men sanningen, den är tydligen svår att tro på. Jag har inget emot folk, men mänskligheten har jag svårt att stå ut med. 😉

 8. ThomasJ

  Ingemar #3: Tack för länken!  🙂

   
  Mvh/TJ

 9. Les Miserables

  Stae of Viginia to investigate global warming scientist Mann:
   http://climaterealists.com/index.php?id=5646&linkbox=true&position=1

 10. Les Miserables

  Något för Guiness rekordbok ?

 11. Claudius

  Tack, Ingemar!

  Man (jag) trodde att denna skandal, numera efter Climategate mm mm,  inte kunde bli värre, men ack vad jag bedrog mig, det är nog min fatalist-optimistiska läggning som ibland spelar mig sådana spratt.

  Du måste underrätta vår regering om detta! Vi måste väl ändå tro att våra topp-politiker, trots sin allmänna förstockelse, måste kunna vakna upp ur sin djupa klimatslummer, någon gång!

 12. ThomasJ

  En väldans informativ blogg [med samma utseende som TCS] med mängder av intressanta teman här:

  http://www.masterresource.org/

  Mvh/TJ

 13. Slabadang!

  Bra Ingemar!

  Kolloboratörer och infiltratörer heter det på ren svenska!. WWF och Greenpeace har mycket länge jobbat strategiskt och med mycket stor resurser för att placera ut dem i demokratins vitala organ.
  Det är svårt att identifiera och bevisa samband och lojaliteter.
  Hur vetenskräpsredaktionen är korrumperad upp till halsmandlarna kommer dock att bli offentligt och allmänt känt.

  Nu till en mycket viktig slutsats till varför det kan gå så långt åt helsicke som det gjort i både IPCC´s och SVT`s fall.Läs noga och kritisera gärna slutsatserna hårt,Jag behöver moteld och jag vill pröva min hypotes i öppet forum. En ”peer rewiew” av mina slutsatser.

  Vi har ett gigantiskt systemfel i public service!
  Hur säkerställer man opartiskhet saklighet och oberoende och hur skall man granska och bedöma den.

  Det absolut bästa skyddet mot korruption av institutioner är oberoende granskning och för att den skall kunna komma till stånd så krävs rätten till insyn. Det är inte den part som skall granskas som skall ställa villkoren för  hur granskningen skall gå till.
  Ju större betydelse för demokratin institutionen har ju större betydelse och befogenheter skall granskningen ges.

  Granskningsnämnden granskar FEL saker. Min utgångspunkt är att brott mot public service uppdraget upptäcks i SISTA hand av granskningsnämnden och är bara en indikation av något som är mycket större, sker tidigare är viktigare och själva roten till brotten gentemot uppdraget.Nämligen de journalistiska METODERNA. 

  För att ge ett konkret exempel: Journalisten/redaktionen driver sin ”vinkling” av ett inslag de söker bekräftelse på att deras ”vinkling” är korrekt. De ringer runt till åtta experter inom det område inslaget handlar om. Fyra av experterna delar inte redaktionens uppfattning, tre är mycket tveksamma. och en kan delvis hålla med. För tittarna presenteras endast den expert som delvis håller med och intervjun med den siste experten är nedklippt  så att det stärker den bild av frågan redaktionen vill ge tittarna.
  En person som känner till andra verkliga viktiga förhållandena  anmäler inslaget till granskningsnämnden. SVT går i svaromål och försvarar inslaget utifrån de ”bedömningar” redaktionen gjort i frågan och inslaget frias med 95% säkerhet.
  Sen kommer kontrasten….om istället en granskning utav redaktionens arbetsmetoder sker så är brottet mot uppdraget så uppenbart grovt att det borde innebära avsked och skamvrå.Metoden ryms inte under det grundläggande uppdraget punkt slut! Jag hoppas jag med detta exempel gjort systemfelet tydligt och att problemet ligger hos och skapas av journalisterna själva.

  Men SVT har väl en internkontroll?

  När vi tittar och analyserar hur ansvarsfördelningen av programproduktionen sker och hur den interna kontrollen ser ut så hittar vi också svaren till varför metoder som bryter mot uppdraget sytematiskt kan användas.
  Vi upptäcker att ansvaret för programproduktionen är en lek med ”svartepetter” (för många lite yngre så är det ett kortspel där det gäller att inte ha kortet ”svartepetter” på hand
  när spelet avslutas. Det gäller att göra sig av med det under spelets gång).

   Överst på SVT sitter VD  Hamilton som i sin tur skickar ansvaret ned till Jan Axelsson samhälle och nyheter)som i sin tur skickar det vidare ner till nyhetschefer och redaktionschefer som i sin tur skickar ner ansvaret till redaktionens redaktörer som i sin tur skickar det vidare ner till den slutgiltiga platsen nämligen ner i knät på den journalist eller researcher som genom sin metod och syn på saken formar inslaget. Så ser hackordningen ut och så spelas ”svartepetter”. Om det sker ett spel om potten så sker det med granskningsnämnden som representant för tittarna till uppdragets beskydd,funktion och syfte.

  Sen upptäcker vi något egendomligt.. att formellt så är det SVT som organisation som är motpart till granskningsnämnden.
  SVT skall alltså ta ansvar för en programproduktion de skickatr ned till repektive medarbetare. Går det ihop överhuvudtaget? Mitt svar är NEJ!Och varför inte? Vi har redan fått svaret på frågan SVT kontrollerar inte heller efter vilka METODER medarbetare eller redaktioner jobbar och det är i metoderna partiskheten osakligheten och beroendet uppstår.

  Konsekvenser och uppenbara risker.

  SVT är och har sedan länge egentligen inte varit ett public service bolag utan har istället utvecklats till ett koperativ av små ensklida åsiktsfirmor på redaktionerna.Journalistisk frihet är oerhört viktigt i en demokrati frågan är bara… en frihet till att göra vad?
  Medarbetarna är medvetna om nuvarande spel regler och har därigenom getts stort utrymme till att marknadföra sina egna åsikter och värderingar i strid med uppdraget genom de metoder de tillåts använda sig av. SVT hafr därogenom öppnagt dörren och bjudit in medarbetare som uppfattar SVT som den perfekta plattformen för att driva sina egna frågor och värderingar.

  Som marsipanrosen på tårtan så har SVT ingen som helst koll på hur pass ”färgade” medarbetarna är och ej heller hur totalbemanningen är representerad i alla regnbågens färger av värderingar. Jag menar att det går inte att äta tre kakor och ha alla kvar. Vi hör allt fler ledande SVT journalister tala om att de valt jobbet för att kunna ”påverka”……hmmmm? påverka vem och vadå? Hur lirar det med uppdraget? Är inte hela andemeningen med public serviced att förmedla nyheter reportage och information för att tittarna själva skall bilda sig en uppfattning i frågan och SVT uppgift är att leverera ett bra beslutsunderlag till tittarna och inte leverera journalistens egen? Ser ni motsättningarna och de strukturella problemen lika tydligt som jag?

  Det som fått det att brinna i huvudet på mig av ilska  är vetenskräpsredaktionen som är beviset på ALLT ovanstående och med ett ytterligare lager av svek från uppdraget.
  Som tittare finns det olika förutsättningar när du skall behöva koppla på det kritiska tänkandet till den information du får från det ”opartiska” SVT. Vetenskapsredaktionen borde vara den absolut sista redaktionen du skulle ha anledning att misstänka för korruption manipulation och som drivande av propaganda.
  Med en redaktion kidnappad av miljöaktivistiska intressen och som totalt skiter i det grundläggande uppdraget.Utan använder det endast som ett rundningmärke för att driva sina egna extrema åsikter.Genom granskningsnämnden finns det inte en chans i helskotta att avslöja dem.Det är först när du gör nedslag på redaktionen som skälen till att ge dem sparken blir tydliga. När de redaktionella metoderna blir synliga genom att det blir tydligt hur de sorterat bland ”relevanta” och ”irrelevanta” uppgifter långt ifrån hela uppdragets syfte och mening det är då först det kan rättmätligen kan och ska smälla!

  SVTs organisation är alltså byggt inte för att leverera opartiskhet saklighet eller oberoende.SVT är organiserat och styrt för att ge utrymme åt precis motsatsen.Jag menar att jag genom ovanstående bevisat att så är fallet.
  Jag skall gå ett steg till och hävda att SVT medvetet är byggt för att vara just vad det blivit.

  SVT är makt! Journalisterna som jobbar på SVT är makthavare men makthavare utan ansvar för sitt arbete.SVT är också genom sin makt ett hot! Ett hot mot demokratin! SVT använder sin egen makt för att hota de parter som försöker påvisa och påtala det jag här skriver.Våras riksdagsmän som företräder SVT s ägare staten är SVT´s gisslan.Försöker de påverka eller förändra SVT så blir det omedelbart att Eva Hamilton skriker ”Berlousconi tv” och pratar om ”fri television”. Skall vi som tittare påverka så säger jag bara ”Lycka till” och skulle gärna se ett långt svarsinlägg som beskriver hur det i så fall går till.  🙂  

  Den som ger sig på SVT får ha lite kamikatzepilot över sig om han eller hon innehar någon position som politiker eller journalist.

  Att se den korrumperade vetenskräpsredaktionen helgon förklara det ännu mer korrupta IPCC är väl mer ett bevis på hur långt åt helvete det kan gå när inte den granskande maktens haspel är på.
  Likheten mellan IPCC och SVT är slående. Två genom politiserade verksamheter som inte kan stava till ordet hederlighet och som båda av samma orsaker blivit de missfoster de blivit, långt ifrån den ursprungliga tanken och meningen.Bemannade av aktivister som driver sin egen åsikt och fått friheten att göra just så.!!

  Jag har laddat kanonen tänt tändstickan och det är endast kommentarer och motargument på denna tråd som kan stoppa mig från att bränna av. Jag skulle bli jätteglad om detta inlägg skulle kunna bli upphöjd till en artikel istället.Eller åtminstone få många svar!

  Jag har utarbetat ett nytt förslag om hur svensk public service skall omorganiseras får att fylla sin uppgift.Men det kommer lite senare.

 14. Ingemar

  Claudius #11,

  Jag vet inte om jag har så stora förhoppningar på vår egen regering, eller oppositionen, vad gäller viljan att lyssna. De är lite som det brittiska etablissemanget i denna sak. Där försöker man förtvivlat lägga locket på genom att i egna ”utredningar” fria CRU och Phil Jones från allt som har med Climategate att göra. De svenska stormedia hjälper villigt till genom att hålla tyst om allt som kan tänkas skada ”saken”. Det är inte politiskt korrekt att kritisera FN, även om det bara sker genom att kritisera ett av dess organ. Bättre att lägga locket på.

  Men allteftersom IPCC:s politiska korruption grävs fram så framstår FN och dess klimatpanel som alltmer löjlig i övriga världens ögon. EU, som kanske satsat allra hårdast på klimathotet, framstår som alltmer isolerat. Men även där börjar de mer fingertoppskänsliga politikerna att inse vartåt det blåser. En vacker dag så har klimathotet bara försvunnet från den politiska agendan, och det svenska folket vet som vanligt inte vad som hänt.

 15. Ingemar

  Slabdang #13,

  Intressant analys. Jag är själv absolut inte någon mediaexpert, men jag kan mycket väl tänka mig en sådan mekanism som du beskriver. Men du vill ha kritiska synpunkter och svåra frågor:

  1) Ansvaret skjuts nedåt i organisationen vilket ger de enskilda journalisterna stort utrymme, säger du. Men även så borde det finnas journalister med lite olika åsikter. Varför är det så enhetligt, trist, och slätstruket?

  2) Hur analyserar du det faktum att de stora dagstidningarna också uppvisar en sådan enögdhet? I tidigare inlägg, vill jag minnas, att man pekat på den enskilde journalistens stressiga arbetssituation, lathet och allmän flockmentalitet, snarare än på en vilja att driva en egen ideologisk linje.

  3) Vilken betydelse har den svenska journalistutbildningen?

 16. Ingemar och Slabadang,
   
  Är det helt enkelt inte så att den svenska journalistkåren i stort alltsedan 68 upplever sig som en del av den bärande statsmakten d.v.s den med rödgröna förtecken? Och ett flertal är de facto sedan länge starkt involverade med den socialdemokratiska maktsfären och det finns ömsesidig lojalitet, titta bara på Göran Persons mandatperiod och hans stövelslickande gubbar och gummor bland journalisterna i pressen, svt och tv4.
  Känslan man fick efter förra valet var att dreven mot den nybildade regeringen mer handlade om en näsknäpp orkestrerad från sossehåll än reguljär journalistik.
  Mycket riktigt kommenterade  Marita Ulvskog resultatet på valnatten:
  ”Ja, det känns som en statskupp!”
   
   

 17. Robespierre

  Eco-censors and the global warming hoax
  For years scientists have been trying to get out the message past the eco-censors that there are thousands and thousands of them who do not buy into the global warming hoax.
  Since 2009 more than 238 physicists including Nobel Prize winner Ivar Giaever and professors from Harvard, MIT, Princeton, UCLA and dozens of other top universities and research institutions have signed an open letter addressed to the Council of the American Physical Society saying the scientific data did not support the conclusion that increased CO2 concentrations are responsible for global warming.
  In 2009 over 700 international scientists, including many current and former UN IPCC members, joined with Senator Inhofe in a Senate Minority Report to express their doubts over man-made global warming claims.
  In the report U.S. Government Atmospheric Scientist Stanley B. Goldenberg was quoted as saying “It is a blatant lie put forth in the media that makes it seem there is only a fringe of scientists who don’t buy into anthropogenic global warming.”
  In the largest effort to date to document global warming dissent in the scientific community, 31,486 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhD, 7,157 MS, 2,586 MD and DVM, and 12,714 BS or equivalent – have signed on with the Global Warming Petition Project to state “the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity.”
  Many of the best and brightest minds in the United States and around the world are in total agreement: The so-called global warming “scientific consensus” is a complete fabrication and does not exist.
  http://www.climatechangefraud.com/climate-reports/6887-30000-anti-global-warming-scientists-cant-be-wrong

 18. Slabadang!

  Ingemar.

  1. I SVT uppkommer slätstrukenheten genom att de försöker ge en bild av opartiskhet och det ger ett konstigt intryck.Så jag tycker att man ska betrakta opartiskheten utifrån ett annat perspektiv.Titta gärna på ”korseld” där utfrågarna är deklarerat partiska Keilos som Socialist och Rayman som liberal.För de makthavare som grillas blir det good cop bad coop och båda tjejerna kan ta ut svängarna i frågeställningarna utan att försöka vara opartiska. Helhetsintrycket blir därför betydligt mer intressant opartiskt och frågorna blir mer intressanta.
  Det blir en mer autentisk debatt.Det blir liksom bara opartisk teater när Orback eller Hedenmo ska försöka låtsas vara opartiska.Man bär liksom aldrig andras fårgor och värderingar lika bra som bär sina egna.Så om journalisterna öppet deklarera var de står i frågan själv så blir det bättre och färgstarkare program. Så jag tycker att de ska tillåtas vara partiska för vi är alla partiska och det skulla vara en märklig värld om vi inte tilläts vara det.Deklarerar de sina värderingar så blir de också bättre journalister.Så för SVT borde rekrytering till redaktionerna skett med detta perspektiv i åtanke. Skall SVT införa det jag hävdar så innebär det nog att de måste nyrekrytera.  🙂
  De har många Kielos men jag vet ingen som skulle kunna ställa Raymans frågor.
  Sen så är journalister kollegiala och rädda för varandras makt den ene kan slå ihjäl den andre. Därför muckare de otroligt lite med varandra. Därför väljer de andra strider vilket jag tycker är ruskigt tråkigt och förklara slätstrukenheten.

  3. Jag kan väl sammanfatta den så här …den är precis lika bra som lärarhögskolan!!!  🙂

  2. Vilka har gjort karriär och miljoner av journalisterna?
  Jo de som mer drivit politik istället för journalistik. Guillou Marklund Josefsson mfl.Inga sanningsvittnen direkt och med en journalistisk metod som strider mot PS uppdraget!! De utgör föregångsbilderna för många yngre journalister och de på SVT försöker apa efter.
  Ett annat problem är att journalister och politiker gått i säng med varandra på ett sätt som korumperar. På SVt finns ett internt ordspråk om karriären. ”Vill du bli chef för bygget ska du räkna hur många socialdemokratiska ministrar du träffar privat, flest vinner! ”

 19. Slabadang!

  Rosenhane!

  Är det inte märkligt att SVT visat absolut NOLL i intresse för den grundlagsutredning som pågår? Den absolut mest vitala delen av demokratin är alltså helt utan intresse. men det är klart det handlar om medborgarmakt insyn och granskning å sånt kanske inte SVT´s paradnummer direkt? Våra grundlagar infördes 1973 sen dess har medborgarmakten varit i fritt fall!!

 20. Slabadang! m fl.
   
  Utan att på något sätt vilja förringa allvaret i oljekatastrofen i mexikanska gulfen ifrågasätter jag den svenska medierapporteringen om olyckan.
  Man anlägger samma alarmistiska tonläge som i all klimatrapportering på senare år och det märks tydligt att det finns en agenda; oljeindustrin, oljan som sådan, USA osv ska svartmålas för att kontrasteras mot den ”ansvarstagande” miljörörelsen, de som värnar om planeten och klimatet.
  Jag sväljer inte svt:s eller tv4:as rapportering med hull och hår.
  Är jag fel ute eller har jag måhända bara drabbats av ”skeptikermuppssoten”?
   

 21. Les Miserables

  Finns det någon kvar som tittar på SVT ?
  Någon stackars sate som placerats framför burken på något vårdhem kanske.
  Men annars finns det gott om fria kanaler för den som förser sig med en jysst parabol ! Och nätet förståsss.
  Information skaffar man sig  – man sitter inte passivt och väntar på den.

 22. Slabadang!

  Les Miserables!

  Problemet är väl just det du anför. Men det vore ju kul med en public service som drog folk istället för att skrämma bort dem. Tänk om man faktiskt kunde överraskas med nåt verkligt nytt. Det är inte bara folk med rullatorer som behöver en bättre public service

 23. Karin

  Här var det många intressanta synpunkter.
  Min uppfattning om SVT har sedan länge varit att deras jobb är att informera folk, dvs se till att vi får den rätta uppfattningen! Och förhållandet är likadant på BBC, tyvärr. (Jag har sett mycket på deras TV, har en väninna i GB)
  Hur mycket sanning fick vi höra om vaccinen? Varför fick vi inte se att av de som insjuknat i svininfluensa i USA så var visst 2/3  vaccinerade? Hur mycket rapporterades om de läckta e-mailen och dess fortsättning? Varför handlade inga rubriker om vad som sades under Köpenhamn-mötet? Varför togs frågan aldrig upp vad det egentligen stod i ”avtalet”?? Jag för min del är alltid intresserad av vilka skatter jag ska betala, och varför. Däremot struntar jag i vad (kvasi-)kändisar gör på sin fritid!!
   
  Varför diskuterades inget om att folket inte fick välja om vi var intresserade av ett EU? Listan kan göras lång! Grundlagsändringen är till för att i och med årsskiftet (ratifieringen av Lissabonavtalet), så har Sverige i praktiken upphört att var en suverän stat! Det måste ju rättas till enligt svensk lag också!
   
  Sedan årsskiftet har EU öppnat egna ambassader, visste ni det? Hoppsan, det kanske SVT glömde informera om?
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/7045354/More-than-50-EU-embassies-open-across-the-world.html
  Och tanken var ju inte ny, sa de inget den gången heller? Oj då!
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1922140/EU-plans-international-embassies.html
  Men de kanske de gjorde, i så fall ber jag SVT om ursäkt!
   
  Och ni kan vara övertygade om att censureringen av internet har ingenting med barnporr att göra, utan mer om att förhindra det vi sysslar med just nu! WHO skulle ju ställas inför  räfst och rättarting för att de ropat ”varg” i onödan, med dyra konsekvenser för länderna, samt att utreda om huruvida de springer ”Big Pharmas” intressen. (Hur mycket hörs om det?)
  http://www.digitaljournal.com/article/287123
  Vad tror ni det hela också handlade om? Jo, hur internet-aktiviteten förhindrade  ”upptaget av vaccin”! Det är sant!! (jag hittar inte länken för tillfället).
   
  Men ni kan ju lyssna på detta istället, ett litet möte hos Council for Foreign Affairs, CFR, i höstas. Känner ni igen det? Plötlig vaccinbrist (i hela världen, tydligen,  fast vi hade avtal för att att komma först i kön…) Inte mer kvicksilver än i en tonfisksmörgås.. Och några dagar senare hände minsann samma sak här! (Det finns en del onödigt tjafs på klippet, men lyssna på det väsentligaste.)
  http://www.youtube.com/watch?v=KSAjT2soxKY
   
  För att knyta an till Robespierre #17, så är petitionen här:
  http://www.petitionproject.org
  och en länk till Edward Griffins samlade rubriker om klimat:
  http://www.freedom-force.org/freedom.cfm?fuseaction=globalwarming