IPCC-läckorna

IPCC arbetar nu för att ta fram en ny rapport – AR5. Rapporten består av tre delar WGI, WGII och WGIII. WGI betyder Working Group 1 och är den vetenskapliga rapporten (Physical Science Basis). Dessutom skrivs en SPM (Summary for Policy Makers) som är en sammanfattning av rapporten WGI. Tittar vi bakåt i tiden har SPM inte helt avspeglat huvudrapporten. Man har fuskat lite för att få fram det önskade politiska resultatet. För IPCC AR4, som utkom 2007, så släpptes SPM’en före WGI rapporten. Det skulle inte finnas någon möjlighet att se om det stämde.
Själva rapporterna tas fram genom flera utkast – ett nollutkast, sen första utkast (First Order Draft) och andra utkast (Second Order Draft). Första utkastet granskas av Expertgranskare, andra utkastet dessutom av utsedda representanter från medverkande länderna.
Tidtabellen för WGI är:
5 okt – 30 nov 2012 – andra utkast
7 jun – 5 aug 2013 – Slutlig distribution till länderna samt slutlig granskning av SPM
23 – 26 sept 2013 – Slutgiltigt godkännade av SPM och WGI. Mötet äger rum i Stockholm! Därefter så börjar IPCC-dokumenten att distribueras till media och allmänhet i omgångar.
Tidtabellen för WGI ligger ca ett halvår före WGII och WGIII, se schema för AR5 (pdf).
Strax före jul så läckte en stor del av WGI och WGII ut. En som läckte var Alex Rawls som var expert reviewer för WGI. Du hittar Second Order Draft av AR5 WGI på http://www.stopgreensuicide.com/.  Anledningen till att Rawls läckte informationen var han ansåg att IPCC bluffade med siffrorna, se här.
WGII läckte också ut via dataminnena nedan som skickades till Donna Lafromboise. Läckan benämns ”Santa Leak”. Donna, som granskat IPCC AR4 ingående, driver sajten NoFrakkingConsensus.
 
ipcc_data_sticks
Vad som var intressant var att även kommentarer, möten och delar som IPCC avsåg hålla hemliga läckte ut för WGII. Den som vill ladda ner innehållet i minnena ovan kan göra det från denna sida eller http://secretsanta.ntsa.org.uk/. Den senare har också en sökfunktion. En liten varning – det gröna minnet är 675 Mb i zippat format.
Vad läckorna avslöjade var att IPCC har slarvat rejält med granskningen. För varje kapitel finns det två eller flera ”Review editors” som ska vara oberoende av författarna till kapitlet. De ska producera en interimrapport som baseras på expertgranskarnas synpunkter. Men för en tredjedel av kapitlen saknas denna rapport. Donna Lafromboise har samlat dessa interimsrapporter på en egen pdf-fil här.
AR5 är en byråkratisk mardröm. Några expertgranskare ville ändra ett ord från system till ekosystem på fyra ställen i kapitel 4 i WGII. Författarna tyckte detta var en bra idé men
The comments appear to be quite valid, but if followed through would require the thorny path of changing a plenary approved formulation…the authors need to reflect and make a proposal that will allow the needed steps by all IPCC actors and bodies, up to the plenary if necessary, to become involved to resolve this issue…
Det gick uppenbarligen inte att ändra därför att det ingick i rubriken som var bestämd sedan länge.
 I AR4 från 2007 så använde IPCC en WWF-artikel som underlag för Himalayaglaciärernas avsmältning. Det påstods att glaciärerna skulle vara borta till 2035. När det påpekades vara fel avfärdade IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri det hela med ”woodoo science”.Rajendra_Pachauri
 Läs mer här om Himalayaskandalen. Frågan är om IPCC lärt sig något av detta och nu undviker att ha WWF-aktivister som skribenter eller referenser. Donna hittade på kort tid nio WWF- referenser i AR5-WGII utkastet.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Gällande Himalayas glaciärer var det inte bara den siffran ”bort om 35 år” som var tagen från en Gongo-rapport. Samma sak verkar gälla för det verklighetsfrämmande påståendet att en halv miljard människor är beroende av glaciäris för sitt färskvatten.

 2. tty

  Det där påståendet om glaciärvattnets betydelse visar dessutom att vederbörande inte visste ett smack om klimatet i området. Normalt så avger ju glaciärer inte något vatten netto (om de inte håller på att smälta bort), men de kan ändå ha betydelse för vattenförsörjningen eftersom de smälter tillbaka under sommaren och därmed jämnar ut vattenflödet i floderna i områden med sommartorrt klimat (som t ex Medelhavsområdet). I Sydasien råder dock monsunklimat där det mesta regnet faller under sommaren, och den torra perioden med lågt flöde i floderna finträffar under vintern då glaciärerna inte avger något vatten.

 3. bom

  Vacker bild på järnvägaren! Bilden verkar hårt beskuren? Fattas inte profilbild och nummerlappen under hakan mot en randig bakgrund med kroppslängdsindikation? 🙂

 4. LBt

  Tänk, för att få till det måste ni referera till en 5 år gammal lapsus, finns det ingen färskare?
  Att det finns osäkerhet i hur klimatet kommer att utvecklas de närmaste 100 åren och därefter som följd av vårt fossila bruk kan ju knappast undgå någon. Att forskarvärlden är överens om att kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsande åtgärder är uppenbart. Liksom betydelsen av att det finns en global organisation som fortlöpande granskar och sammanställer aktuellt forskningsmaterial i rapporter för att spegla aktuellt kunskapsläge.
  Att detta underlag kräver kritisk granskning för kunna användas som beslutsunderlag är naturligt och få organisationer utsätts för en så detaljerad granskning som IPCC. Det är bra.

 5. Pelle L

  LBt #4
  Vad du ältar!
   
  Hur kan du kalla Rajendra Pachauris ”woodoo science” för en lapsus?
  Och dyngan till vetenskap som sa att miljoner människor skulle törsta ihjäl om inte nederbörden lagrades i en glaciär innan den rann ner i floderna. Också en lapsus?
   
  Vad menar du specifikt att IPCC tillför som inte vetenskapssamhället klarar själv?
   
  Tänk att vi har kunnat skapa ångmaskiner, kärnkraftverk, CD-spelare och kaffebryggare trots att vi inte har haft dina globala organisationer.
   
  Det är väl också en lapsus!

 6. Lasse

  LBt #4 Rekommenderar dig att läsa dagens Watts up.. som lades in härnedan i förra inlägget.
  Ett speciellt avsnitt där CO2 som förstahandsförklaring förkastas är filosofiskt intressant.
  ”It is one of the more extraordinary facts about the IPCC that the research studies it favours mostly proceed using an (unjustified) inversion of the null hypothesis  – namely that global climate changes are presumed to be due to human-related carbon dioxide emissions, unless and until specific evidence indicates otherwise.”
  Artikelförfattaren är av den meningen att variationer är naturligt förkommande som förstahypotes!
   

 7. Fredrik L

  Lasse: just så. Och som man ropar får man svar. VSB. Jag räknar med att nästa rapport blir än mer befängd och verklighetsfrånvänd, och att MSM sväljer allt.
  Men de borde anställa några korrekturläsare hos IPCC.
   

 8. LBt #4
  Det var ju ett tag sedan det kom ut en rapport så exemplen blir lika gamla som rapporten.
  De nya läckorna innehåller indikationer på att det är lika galet i den nya, men än så länge vet vi inte.Jag föredrar därför att avvakta  med kritken mot WWF:s påverkan etc. tills jag har det färdiga resultatet.
  Vad man redan nu kan kritisera är emellertid att en tredjedel av review authors inte har gjort sitt jobb.

 9. bom

  #6 Lasse
  Ja Bob Carter skriver alldeles utmärkt på WUWT. Heter hans opponent verklige Hayho? Det är väl refrängen i Snövitsagan som låter så (i Disneys tappning). Hejhå, hejhå till gruvan vi nu gå…. 🙂

 10. Slabadang

  Bara så att ni vet hur långt myndigheterna går i sin propaganda.
  http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2012/Nu-ska-mediers-rapportering-av-energifragor-undersokas/
  Målsättningen är det inget hymmel om!

 11. Lasse

  #10 Gissar att Ny Teknik får en tillsägelse pga dagens tidningsdel där klimatsmart byggande togs upp. Vilken bild ger de ? Ett flerfamiljshus där 47 kwh/kvm och var målet hamnade snett på 118 kwh/kvm och år. Plusenergihuset gav visserligen plus 400 Kwh på ett år till nätet, men det framgick mellan raderna att den elen levererades när elbehovet var lågt.

 12. Slabadang #10: Anmärkningsvärt att lägga statliga pengar på att undersöka hur media rapporterar om energi. Vi har väl en fri press? Eller inte?

  Precis som många statliga verk har Energimyndigheten för mycket pengar vilket alla dessa meningslösa rapporter och undersökningar visar.

 13. LBt

  Pelle L #5,
  klimatfrågan är ett globalt problem, har du missat det? Kärnkraft som har regional karaktär har också regional övervakning såväl hos oss i Sverige som i EU, USA och i andra regioner.

 14. Håkan R

  => Slabadang 10
  ”men det finns även rum för samhällsvetenskaplig forskning som till exempel Energifrågan i medierna.”
  När övergick energifrågan till den  samhällsvetenskapliga forskningen? Räknas klimatfrågan också till samhällsvetenskapen?

 15. Lbt #4: Rapporten kom ju ut 2007 och nästa 2013 så det är klart att till 2012 års rapport (som inte existerar) går inte att referera till. Rekommenderar dig att läsa på WUWT http://wattsupwiththat.com/2013/01/30/global-warming-anthropogenic-or-not/#comment-1212232 och då avsnittet Why is this conclusion not generally understood?som tar upp politiseringen av IPCC och WWF m.fl. inflytande.

  Den första delen handlar om att AGW-hypotesen redan är vetenskapligt falsifierad flera gånger om.  Inte så konstigt att globala temperaturen inte ökat alls de senaste 18 åren.

 16. LBt
   
  Klimatpolitik tycks verkligen ha blivit ett globalt problem. På riktigt. Men Klimatet som sådant eller ’klimatfrågan’ är inget globalt problem. Hur menar du då?
   
  Lokalt har man väder, och behöver hantera det. Och eventluellt ändrar sig förutsättningarna en smula, och då behöver man hantera det också.
   
  Global klimatpolitik, det däremot är ett riktigt stort problem. På samma sätt som en Global Asteroidpolitik skulle vara ett lika stort problem som dess omfattning.

 17. Slabadang

  Häkan R!
   
  Det är rena vilda vestern där myndigheterna skjuter vilt omkring sig och ingen sheriff finns i stan!

 18. LBt #13
  Klimatfrågan må vara ett globalt problem, men klimatet är det inte. Inga organismer förutom AGW-troende reagerar på globala medeltemperaturer. De reagerar på lokal temperatur.

 19. Benke

  Det mest beklämmande i denna i IPCC-historia är att det har behövts en ”läcka”. Jag betalar som skattebetalare IPCC:s arbete, men de hindrar insyn i arbetet. Hade det varit en öppnare process hade kvaliten på arbetet varit betydligt mycket bättre. De värsta övertrampen om tex Himalayas Glaciärer hade stoppas i tid.
  Jag har ingen som helst erfarenhet av hur IPCC arbetar, men med tanke på hur andra FN-organ fungerar befarar jag det värsta. Som exempel kan jag nämna UNICEF, där jag haft insyn. Där MÅSTE man muta sig fram om man som företag vill få en order. Visst några på ”Procurement” har fått ”sparken” men jag anser att kulturen sitter i väggarna. Allt tystas ner och ingen utomstående har insyn i verksamheten, ett hån mot bidragsgivare.
   

 20. Jan E M

  Per Welander #15
   
  Det är inte så dumt att energimyndigheten håller koll på vad som framförs i media. Det förkommer för mycket faktafel i energidebatten. De ska inte ge sig in och diskutera energipolitik men att rätta uppenbara felaktigheter kan de göra. Media har stort genomslag och felaktigheter riskeras att upprepas så att många tror det är sant.
   
  Ett exempel på där media givit svensk befolkningen en felaktig uppfattning är till vilket land som Sverige exporterar mest el till när vi har överskott. De flesta verkar tro att det är Tyskland eller Danmark när det i verkligheten är Finland. Att det är så beror på att det har länge funnits ett energisamarbete mellan Sverige och Finland och flera kraftledningar mellan länderna. Ungefär halva Finlands elförsörjning är från fossileldad värmekraft och import.

 21. Lasse

  #20 Ett annat exempel på okända förhållanden när det gäller elimport är att vi sedan Barsebäck stängde länge impoterade kärnkraftsel i samma dignitet som Barsebäck från Ryssland-via Finland. Oftast stannade den i Finland men då och då kom den hit också! Pågår säker fortfarande: Ryska Grafitreaktorer intill St Petersburg ersatte Barsebäck!

 22. Pelle L

  LBt #13
   
  Du fortsätter med dit nonsenslallande.
   
  Huruvida ”klimatfrågan” är ett globalt problem kan man ju diskutera till döddagar.
  Problem är problem. Men hur ”klimatfrågan” kan avgränsas geografiskt har jag svårt att förstå.
   
  Men jag ställde en fråga till dig:
  Vad menar du specifikt att IPCC tillför som inte vetenskapssamhället klarar själv?
   
  Att förlita sig på ett FN-organ i en vetenskaplig fråga framstår för mig lika klokt som att luta sig mot vad Aftonbladet tycker.
   

 23. Mikael

  Vänstern har svårt med transparansen. Obamas EPA kör med dubbelbokföring för att undvika insyn. IPCC verkar inte vilja ha någon insyn heller. Underligt, vetenskapsmän brukar bli glada om de får offentlighet? Här är de livrädda för att IPCC:s ”planerande” kommer ut.

 24. LBt

  Per Welander #15,
  18 år, jösses!

 25. LBt

  Pelle L #22,
  det IPCC gör är att sammanställa vad vetenskapssamhället producerar.  När väl denna sammanställning finns är det inget man skall förlita sig på utan kritiskt granska, därefter kan man tala om underlag för åtgärder och i denna del tycks forskarvärlden överens, kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsningar.
  Jag kan mycket väl tänka mig att något annat organ sammanställer de vetenskapliga rapporter som finns, kan du ge ett förslag till hur en sådan borde se ut. Det bör ju vara minst bättre än vad vi redan har.

 26. Ingemar Nordin

  LBt #25,

  det IPCC gör är att sammanställa vad vetenskapssamhället producerar

  Nej, det gör det inte. De sammanställer bara sådant som bekräftar deras politiska agenda och jobbar stenhårt på att agera grindvakt mot allt som kan hota den. Det är ju deras uppdrag.

  Här finns lite mer information om hur IPCC arbetar:

  https://www.klimatupplysningen.se/vetenskap/ipcc-fns-klimatpanel/

 27. LBt

  Ingemar N #26,
  som sagt, deras arbete skall granskas vilket också sker.
  Men den bättre lösningen var finns den och var finns SI:s förslag till en sådan?

 28. Ingemar Nordin

  LBt #27,

  Jag tror att jag gett dig länkar till olika förslag – åtminstone tre gånger nu. Så det är ju meningslöst att lägga energi på att upprepa detta. 

  Eftersom du verkar vara både blind och döv så skall jag inte störa dig med att försöka svara.

 29. Pelle L

   LBt #25
   
  Jösses vilket snömos!
   
   
   
  Du envisas med att fortsätta med ditt lallande.
  Varför skall vi ha ett internationellt organ för att ”sammanställa vad vetenskapssamhället producerar
  Hör du inte själv hur fånigt det låter?
   
  Det klarar väl vetenskapen själv, eller hur?
   
  Eller menar du att FN, Förenta Nationerna eller UN, United Nations är bättre skickade än världens universitet att ”sammanställa” vad deras forskning ger för resultat?
  Menar du att FN har något slags övermänsklig kunskap, som inte finns på våra vanliga enkla universitet?
   
  Ja jösses, foliehattar är bara förnamnet.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 30. Pelle L

  Ursäkta alla blankraderna!
  Det var inte meningen.
  Kanske jag hade ett lillfinger på fel plats.
  //Pelle L.

 31. LBt

  Ingemar N #28,
  det finns förslag till förbättringar och jag är övertygad om att IPCC tar till sig av dessa liksom av all annan kritik. Men hur ställer sig SI, vad jag sett handlar det bara om att avveckla IPCC, inget annat. Har jag fel? Och hur är det med SI:s inställning till utsläppsbegränsande åtgärder? Kan du förtydliga?

 32. Lbt #24: Du vågar inte framträda med ditt riktiga namn. Varför?

  Dina argument är inga sakargument. Ändå läser du denna blogg intensivt och kommenterar ofta. Varför läser du så intensivt och kommenterar med synpunkter utan att säga vem du är? Vad är du rädd för? Hade bloggen varit strunt hade du inte läst och kommenterat. Så varför är du här?

  Men du kan inte säga emot Carter på WUWT utan du bara raljerar. Lite mer än så kan du väl komma med. Vad var fel i Carters inlägg?

 33. LBt

  Per W #32,
  Vågar förvisso men vill inte. Som bekant är jag inte ensam. Tryter argumenten  när ni tar till detta, ifrågasätter en signatur?
  Har många gånger sagt att  jag tycker er blogg är viktig men den blir naturligtvis strunt om den bara blir en lekplats för inbördes beundran av aktörer med samma förutfattade mening.
  Inte sakargument, raljerar. Jag överlåter åt läsarna att avgöra detta. Och varför skulle jag ge mig in i den meningslösa polarisering som merparten av er ägnar sig åt dvs argumentera i frågor där det bästa man kan säga är att man faktiskt inte vet.
  Det är lätt att sammanfatta kunskapsläget, vi påverkar klimatet genom vårt fossila bruk. Vi vet inte med hur mycket, det kan vara försumbart, det kan vara allvarligt. Klimatkänsligheten, som begreppet definieras, beskrivs som allt mellan delar av grad till några stycken.
  Eftersom mänsklighetens väl och ve står på spel måste vi därför naturligtvis skaffa oss bättre kunskap dvs forska. Eftersom klimatfrågan per definition är av global karaktär är det naturligt att ett globalt organ utnyttjas med uppdraget att försöka sammanfatta kunskapsläget. Lika viktigt är att detta organ noga granskas och öppet kritiseras samt att massmedia i alla dess former, tex även denna blogg ,sprider den information som fortlöpande uppstår.
  Allt detta har vi, omfattande forskning har initierats tack vare ”alarmister” som  Al Gore och andra, ett globalt organ är verksamt sen länge och intensiv granskning både av organets sammansättning som av vad det producerar finns på plats. Information, kritik och synpunkter sprids massmedialt.
  När våra forskare och övrigt insatta sammanfattar läget säger de att utsläppsbegränsande åtgärder är motiverade samt att IPCC:s rapportering bör tas på allvar, det räcker med att referera till några aktuella debattinlägg för att konstatera detta.
  Men vad säger SI? IPCC bör avvecklas, utsläppsbegränsande åtgärder störtar världen i fördärv, forskarvärlden är beroende och korrumperad och massmedia sprider bara fel budskap. Samt en del trams om att några grader till är väl bara bra och koldioxid är mänsklighetens välsignelse.
   

 34. Mikael

  LBt #33, kolla upp historien om magsår och dess behandling så kan du eventuellt förstå liknelsen med dagens klimatdebatt. Alla ”visste” vad som var problemet. Men det var helt fel! Klimatkänslighet är ett påhitt som inte heller är bevisat.

 35. Thomas P

  Mikael #34 Bevis finns inte inom naturvetenskapen, det bästa och enda vi kan göra är att försöka hitta bästa möjliga förklaringar, med reservationer för att nya upptäckter alltid kan visa att dem är fel. Det är dock ingen ursäkt för att redan i förväg förutsätta att den bästa kunskap vi har i något visst fält är fel.
   
  När det gäller magsår tog inte många år från det att man först upptäckta att bakterier kunde överleva i den sura miljön i magsäcken, vilket man inte trott, tills att man kunde visa att de låg bakom magsår. Det florerar diverse myter om hur upptäckarna vart mobbade, men det är just myter, det var en helt normal process där man samlade ihop bevis vilket oundvikligen tar ett tag. Själva upptäckten att det fanns bakterier i magsäcken var inte i bevis för att de orsakade magsår,inte ens att de företrädesvis förekom i patienter med magsår var det (de kunde lika gärna vara opportunister som hade lättare att klara sig hos folk med magsår) och dessutom tog det tid att hitta antibiotika som kunde ta kål på dem.
   
  Folk har haft över ett sekel på sig att hitta avgörande fel i teorin om växthuseffekten. Än har ingen lyckats.

 36. Peter Stilbs

  Thomas #35 – re Din sista mening – det är ju inte det saken gäller. 
  Och om ”the Null hypothesis” (dvs att allt domineras av naturliga variationer) gillade jag en av kommentarer på WuWT – till Bob Carter’s inlägg:
  ”Concerning the Null Hypothesis, In Israel there is a saying that goes like this:
  If somebody says something (bad) about your sister (in our case reverse the null hypothesis), it is up to you to prove you don’t have a sister at all (to prove the warming is not natural).
  This is what the Warmists are doing – they demand the Lukewarmers to prove they have no sister… ”
   

 37. Thomas P

  Peter #36 Man kan alltid leka genom att välja valfri ”nollhypotes” och kräva att alla andra skall motbevisa den. Min nollhypotes är att klimatforskningen det senaste seklet på det stora hela gått i rätt riktning och gett oss en bättre förståelse för klimatet.
   
  Din nollhypotes att allt domineras av naturliga variationer är mycket godtycklig. Varför skulle antropogen CO2 ha mindre betydelse än naturlig? Klimatet påverkas en en massa faktorer som CO2-halt, partikelutsläpp osv och sen spelar det ingen roll om dessa är naturliga eller antropogena. Just nu råkar det bara vara så att de största förändringarna i forcing kommer från antropogena källor.

 38. Peter Stilbs

  Thomas P #37 – Du verkar vara fixerad vid att CO2 är den dominerande klimatstyrande faktorn. Det är nog inte vi andra – varför diskutera i antropogen och ”naturlig” CO2 ???

 39. Thomas P

  Peter #38 Har du förenat dig med drakdödarna och börjat förneka att CO2 är av avgörande betydelse för växthuseffekten på jorden?
  ”varför diskutera i antropogen och ”naturlig” CO2 ???”
   
  Bra fråga. Om du nu skulle svara att du inte förnekar att CO2 är av stor betydelse för växthuseffekten, varför skulle då inte den ökade halten pga mänskliga utsläpp ha motsvarande stor betydelse?

 40. Slabadang

  Thomas P!
  Helt fel Thomas P! Du får dela upp klimatvetenskapen i två olika delar och jämföra vilken som tillfört vetenskapen något och vilken som blockerat den och fört den in på fel spår. Nu är den icke-co2doktrina delen som håller på att rycka ur den co2doktrina ur sin skyttegrav.
  Bara idag fick en co2hotstroende prova sitt intellekt genom att fundera över påståendet om att ”glaciärer och inlandsisar smälter i allt snabbare takt” stämde överens med NOAAs/JPLs rapport om att havsnivåerna bara stiger med 1,6 mm/år. det blir ett sånt där klassiskt Magnus Eva och brasse case där antingen krokodilen eller alla de andra alternativen skall bort.
  Man får ta det lite sakta steg för steg så där, tills de klimathotshjärntvättade börjar få kontakt med sin egen logik igen!!

 41. Thomas …
  Jo, det pratas mycket om ’forcings’ som bara ökar hela tiden. Och temperaturen står väsentligen still sedan 1½ decennium.
  Jag vet inte om din ’hypotes’ om att dina ’forcings’ styr så mycket är så värst användbara. Som vanligt (skulle jag vilja påpeka) behöver du ytterligare en hypotes, en tilläggshypotes till din redan uppställda för att den senare forfarande skall kunna hövdas iaf tentativt stå kvar …
   
  Inte så värst mycket till ’nollhypotes’ där .. iaf inte i din tappning.

 42. Peter Stilbs

  Thomas #39 – jag håller inte alls med drakdödarna, inte heller dem som verkar tro att alla historiska eller framtida temperaturförändringar beror på förändrade nivåer av ”växthusgaser”

 43. Thomas P

  Peter #42 ”inte heller dem som verkar tro att alla historiska eller framtida temperaturförändringar beror på förändrade nivåer av ”växthusgaser””
  Finns det några sådana?

 44. Albert

  Peter #42: Är det någon som verkligen tror att alla historiska klimatförändringar beror på förändrade nivåer av växthusgaser som drivande mekanism?

 45. Thomas p #39
  Det antropogena bidraget är i stort sett oväsentligt pga den logaritmiskt avtagande effekten samt negativ feedback.

 46. LBt

  Peter S #42,
  men om vi bortser från förändringarna tror du inte den temperaturnivå vi har är en följd av infallande solenergi och aktuell växthusgaskoncentrationen? 

 47. LBt #46
  Den här tar jag!
  JA och variationer i havsströmmar, biologisk feedback, molnbildning, solaktivitet, planetariska rörelser, mm ,mm,mm,mm.
   

 48. Peter Stilbs

  Albert #44 m.fl. man ser hur många vetenskapliga arbeten som helst – granskade och i fina tidskrifter – som handlar om något temperaturrelaterat i gångna tider, 100 till ett antal miljoner år tillbaka, som uttrycker sig som om den dåtida nivån av koldioxid/metan är direktrelaterad till den temperatur man observerat på proxyväg.