IPCC efter Climategate

140px-Emblem_of_the_United_Nations.svg

ipcc_logo

I en utmärkt artikel av Lawrence Solomon (känd bl.a. för avslöjandet av Wikipedias snedvridning av klimatfrågan) sammanfattas alla skandalerna i spåren på Climategate. Och det handlar sannerligen inte bara om något enstaka, oskyldigt misstag som alla människor kan begå. Förutom de redan välkända har ytterligare ett antal tillkommit under våren:

 • hur IPCC:s ordförande trasslat in sig i diverse intressekonflikter och medverkat till en felaktig rapportering om Himalayas glaciärer i senaste rapporten;
 • hur IPCC-rapporteringen strider mot sina egna krav på vetenskaplighet genom att systematiskt välja bort forskning som strider mot dess budskap och istället bl.a. refererar till ogranskat material från ideologiska påtryckarorganisationer som Greenpeace och WWF;
 • hur dokument som skulle verifiera beräkningar på statsbebyggelsens påverkan på mätstationer har ”försvunnit”;
 • hur IPCC-forskare inte ens kontrollerat fakta om hur mycket av Holland som faktiskt ligger under havsytan;
 • hur man misstolkat publicerade och granskade artiklar om sambanden mellan global uppvärmning, kostnader och naturkatastrofer;
 • hur den oerhört politiskt inflytelserika Sternrapporten fuskat med siffror och gjort överdrivna och ogrundade påståenden;
 • hur NASA-GISS verkar ha manipulerat fram en uppvärmning av Nordamerika genom att sålla bort ”kalla” mätstationer.

Till skillnad från i Sverige rasar debatten i engelska pressen. Bara i gårdagens skörd hittar vi:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1249035/How-Met-Office-blocked-questions-mans-role-hockey-stick-climate-row.html

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7177230/New-errors-in-IPCC-climate-change-report.html

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7017907.ece

http://www.express.co.uk/posts/view/156703/-8bn-BBC-eco-bias-

http://www.guardian.co.uk/politics/2010/feb/07/climate-scepticism-grows-tories

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7177323/Climate-change-research-bungle.html

http://www.express.co.uk/posts/view/156663/Nigel-Lawson-If-climate-change-is-real-we-must-adapt-not-fight-nature-

IPCC framstår allt mindre som den fläckfritt vetenskapliga och opartiska organisation som de själva, stormedia och politiker vill framställa den. Istället framträder en korrupt och ideologiskt driven organisation, ivrigt påhejad av diverse särintressen inom universitetsvärlden, industri och politik. Skall verkligen världens klimatpolitik – med enorma konsekvenser för industri, ekonomi, och individuell frihet – baseras på denna organisations arbete? Med en lätt svettning i pannan undrar man om världen blivit galen.

Mina frågor kring detta: Var denna korruption av FN-organet mer eller mindre ofrånkomlig? Eller hade haveriet kunnat undvikas med tydligare regelverk, bättre ledning och bemanning, och bättre övervakning från FN centralt?

Följdfrågan för framtiden blir då om IPCC bör läggas ned helt (är det möjligt?), eller om organisationen går att reformera och rekonstruera på något sätt? Vad bör FN göra?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Lägg ner IPCC snarast. FN ska lösa problem, inte skapa dom…

 2. FN är världens mest korrupta och gigantiska byråkrati. Den fyller en lite funktion som kommunikationsforum, men saknar och skall inte heller tillmätas någon auktoritet, vare sig moralisk eller politisk.

  Organisationens främsta funktion är att förläna viss (eller tom faktisk) legitimitet år värsta sortens gangstrar och förbrytade. Utan att någon kan göra ngt åt dessa. Och ruttenheten går hela vägen upp till högsta nivån. Oil for Food, Rwanda, Kosovo mm är exempel. Irak likaså, även om det där funkade bättre i början. Rådet för mänskliga rättighgeter är ett annat bra exempel.

  FN borde helt ersättas med en organisation som inte ger några brottslingar några privilegier inom densamma. Dessa kan få hålla till inom rest FN och där få bråka inbördes och anses som motpart till den fria världen. (Jag inser att detta är lätt utopiskt, och praktiskt nästan ogenomförbart.Men även om den sådan ändring också bara vore en tillfällg lindring av probleme vore det värt det som ett steg motngt bättre)

 3. Lars C

  Suck!
  All makt korrumperar. FN behövs men behöver nytt syre (rekonstruktion). IPCC bör läggas ner och ersättas av en panel som forskar i hållbar utveckling. Behoven är stora. Visst påverkar människan klimatet på olika sätt där CO2 förefaller vara det minsta problemet. Avskogningen måste stoppas. Det som krävs är ny energi i den mängd som krävs för att lyfta alla människor ur fattigdom utan att jorden föröds eller att hälften dör. Där finns den stora utmaningen.

 4. Lejeune

  Även DI har sett ljuset:
  http://di.se/nyheter/
  …det tar sig!

 5. S. Andersson

  Jag tror att Jonas N har rätt. Det verkar som om FN har blivit ett ”gravy train” för diverse potentater.

 6. Åke Rullgård

  I P1 Vetenskapsnytt den 8 febr 2010 meddelas att FNs klimatpanel ska utarbeta en ny rapport om klimatsituationen och den ska vara klar om tre(!) år. Det sades också att man i detta rapportarbete ska ta lärdom av tidigare misstag, vilket bl.a. innebär att endast väl granskade uppgifter ska användas som underlag för rapporten. Vi får se vad det innebär.
  Men denna nya rapport, hur vällovlig den än kan vara, kommer troligen inte att hindra att nuvarande irrläror används av de politilskt korrekta fundamentalisterna för att köra vidare med utsläppsrätter och andra vansinnigheter under de tre år som den nya rapporten bearbetas. Och det kan hinna bli mycket eleände under den tiden som resultat av koldioxdhysterin. 

 7. Labbibia

  Skrota IPCC.
  Starta en ny forskningsorganisation om klimatet och miljön i stället. Den måste vara helt opolitisk. Organisationen måste vara helt transparent, alla forskningsresultat och rådata måste publiceras på nätet, tillgängligt för alla. Minst en gång årligen bör organisationens resultat gås igenom av någon slags revisionsorganisation, bestående av en panel av framstående forskare, som byts ut inför varje ny revision. Aktivister av olika slag göre sig ej besvär.

     

 8. Som vanligt excellent skrivet Ingemar.
  Jag hoppas att Pachy håller sig kvar med alla krafter, så att vi får inre strider så hela FN-skutan blir ifrågasatt.
  I USA var det många som på mycket goda grunder ifrågasatte FN, ofta hölls medel inne (USA betalar 25% av FN´s budget, larvigt, men en gång självpåtaget efter WWII).
  En reformering kommer inte lösa strukturfelen.
  Sverige betalar 15,4GSkr/år till denna djupt destruktiva organisation.
  Bilda en ny organisation där medlemmarna betalar lika mycket i förhållande till ex. den nationella konsumtionen (en del av momsen).
  I den nya organisationen bör bara medlemsstater som delar samma värdegrunder vara med.
  Inte kan vi ha en organisation där totalitära regimer får tyngden av sitt förtryckta folks antal?
  Inte kan vi ha en organisation som drar till sig karriärister, som inte skulle klara sig i mervärdesskapande sektorer.
   
  Hoppas hoppas att Pachy håller sig kvar…. så hela FN avslutas som dess föregångare Nationernas Förbund NF, då den organisationen visade sig vara tandlös (tandlös är harmlös, det kan jag stå ut med, men inte djupt destruktiv).
  FN ska förgöras och det arbetet hoppas jag kommer utföras av organisationens privilegierade anställda.
  Varför är det en utopi?
  Om inte ens FN (som är helt beroende av medel från demokratiska stater som delar våra värdegrunder) går att ersätta med något bättre, hur fan ska vi då kunna ändra någonting?
  Då kan ni vara helt säker på att mänskligheten går ryggdunkande över kanten till villfarelsens avgrund.

 9. Lars C, visst korrumperar alla makt, därför de beslutande i FN, riksdag eller EU-parlament, ska ha mycket låga ersättningar och en fullständigt transparent ekonomi inkl. sina närmaste.
  Då får vi ekonomiskt oberoende i dessa ställningar, vi får företagsledare och investerare som de sista 20 åren i livet, verkar för mänsklighetens bästa.
  Det är enda sättet att bli av med korruptionen…
  För ingen tror väl att Goerges Sorros, Bill Gates, Waren Buffet, Percy Barnevik med fler, skulle missbruka det förtroendet i sina livs slutskeden?
   
  Om även de skulle missbruka sin makt är vi förlorade, då finns ingen altruism… Då ska vi ta bort alla skatter, så ingen kan berika sig på dem.
  Då kanske vi kan klara oss, ett skattetryck på kanske 15% som gick till en nattväktarstat, allt i övrigt måste vinna de individer som bidrars förtroende.

 10. Torsten Wedin

  Har ni sett att t.o.m. solen börjat kvickna till på sistone? Endast två fläckfria dagar hittills i år (5%). Under 2009 var 260 dygn fläckfria (71%):
  http://www.spaceweather.com/
  /Totte

 11. Peter Stilbs

  Xcellent djup igen Ingemar- ja FN är djupkorrumperat – men jag tror just i Sverige är det svårt att få folk att förstå detta, efter all glorifiering av FN  i samband med och efter Dag Hammarskölds tid.

  Jag undrar också ständigt om varför Svenska media totaltiger om Climategate och allt relaterat – endast Himalayas glaciärstory har fått större spridning. Min grundhypotes är den abnormt stora överprocenten miljöpartister bland journalisterna.

 12. Torsten Wedin

  Ni kan se det på solfläckskurvan också. Det ska bli spännande att se hur hög nästa topp blir:
  http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/index.html
  /Totte

 13. Som väl är påverkas IPCCs framtid knappast av vad svensk massmedia förmedlar, men det är verkligen illavarslande att Ingrid Gustavsson lagt beslag på SR´s rapportering av ”IPCC efter Climategate”. Som den miljöreporter hon är talar om ”misstag”. I skarp kontrast till denna misstagslinje är verklighetsbeskrivningen av hur det gick till då hockeykurvan till slut kunde avslöjas. Den historien har hittills undanhållits svenska folket.
   
  Med kännedom om IPCCs historia och med sådana bedragare som Mann och Pachauri kvar i IPCCs kärna finns det ingen möjlighet att ha något förtroende för deras rapporter – allt och alla är guilty by association.

  Här i Bolin och Wallström-landet får vi förlita oss på att såväl vetenskapssamhället som grävande journalister i världen i övergit fortsätter att göra sitt jobb. Det som hänt de tre senaste månaderna bådar gott.  

 14. ThomasJ

  Ja, alla trappor ska/bör städas uppifrån och ner, jag undrar emellertid om inte denna ’FN-trappa’  är så ini humhum ’massivt snedkorrumperad’ att den regeln måsta undantas och koncentration på att städa var ’trappsteg’ för sig. Börja [helst] med IPCC och tillse att en görligast opartisk, in i minsta detalj & sidospåren av typ direkta/indirekta personliga vinningar m.m., undersökning och därefter lagföring inför Haag domstolen – på samma sätt som brott mot mänskligheten efterföljs. Uppföljning sedan ’step-by-step’.
   
  På nationell nivå borde de horder av IPCC-lakejande o/e -köpta organisationer & personer, främst de som sitter i diverse ’rådgivande’ funktioner inom politiken nagelfaras och i mån av fastställande(n) även lagföras – minst emellertid sparkas/’neutraliseras’. Dra oxo in alla former av bidrag/stöd till dessa skurrila charlatanorganisationer – ingen nämnd ingen glömd – och låt dessa förlita sig på privata finansieringar. Avpolitisera akademierna & vetenskapen.
  Svenska politiker har ju en faiblesse att ’vara föregångs- nånting’ i tid och otid – genomgående till ett negativum för invånarna – och här skulle man i sanning kunna ta en oomkullrunkelig föregångsposition i stort sett för hela världen.
  Just do it! 😉

   
  Och den där tjommen [från Bern] som intervjuades i P1 i morse var bara alltför patetisk – men han hade la inget annat val mht. till hans arvode… Men sicket snömos han producerade…
   
  Mvh/TJ

 15. TomasJ Om man ska djuprensa (högtrycktvätta en fasad) startar man från botten ty då får skiten inget fäste, när det övre rinner ner…  🙂
   
  Totte, jag följer stenhårt med, hoppas innerligt att vi får åtminstone den temperatur som rådde då druvor odlades i Storbritannien. Helst skulle jag vilja ha stenålderns klimat… bronsåldern om jag inte får det… på Bronsåldern var det så milt att det fanns sköldpaddor i Sverige… På stenåldern var det så milt att nederbörden skogsklädde Sahara och det levde flodhästar där det nu är öken. Här var klimatet som runt medelhavet….
   
  Kan vi inte få 5C högre global medel temperatur? Snälla gud, vi är så frusna och vi har varit snälla, inte startat något riktigt stort sedan Adolfs dagar.
  o.k. lite småskit som då våra fredsbevarande FN-trupper våldtar lokalbefolkningen och dé, men det var ju negresser….
  Snälla gud ge oss värme och vi lovar bättra oss, snälla… pliiis..

 16. Lars Bern

  Hur Pachuari och Ban-kee Moon påstått att klimatförändringar kommer att halvera jordbruksproduktion i Afrika utan vetenskaplig grund. Utvecklingn går åt motsatt håll och öknar trängs tillbala.

 17. Lars W

  IPCC söker författare till den 5:e utvärderingen om klimatet
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Forskning/Soka-forskningsbidrag/Utlysningar/IPCC-saker-forfattare-till-den-5e-utvarderingen-om-klimatet/

  Lämpliga sökanden?

 18. UnoK

  I artikeln frågar Ingemar: ”Var denna korruption av FN-organet mer eller mindre ofrånkomlig? …”
  Det vare mig fjärran att försvara FN i vanliga fall, men i detta tror jag att grundfelet låg i ”uppdraget”, att på vetenskaplig grund verifiera om mänskligheten påverkade nutida och framtida klimat.
  Jag tror att uppdraget innehöll ett ”om”, men alla förstod att man skulle läsa ”att”.
  Som man bäddat fick man ligga – och uppdragsgivarna verkar ju fortfarande ”gilla ligget”.

 19. Ingemar

  Tack för synpunkter! Det här är en diskussion som kommer att föras ett bra tag framöver tror jag. Arbetet med AR5 är redan på gång.

  Tyvärr är uppdraget detsamma, och som UnoK påpekade ligger mycket av problemen här. Är det överhuvudtaget tänkbart att AR5 skulle komma fram till att det inte finns något hot? Att den globala temperaturen exempelvis bedöms bli max 1 grad under detta århundrade? Knappast.

  Och även om det talas mycket om att IPCC behöver reformeras, så klingar det ju falskt när de säger att man skall åtgärda det  hela genom att strikt hålla sig till peer-reviewade artiklar. För så var ju reglerna redan innan. Reglerna sade också att man även skall väga in skeptiska forskningsresultat och vara neutrala. Men vad tusan hjälper det med regler som inte efterlevs?

   

  Hittills har lead authors och huvudförfattare haft ansvaret att övervaka hela arbetet och se till att alla regler följs. I själva verket är det just dessa som varit de värsta regelbrytarna. Vem vaktar väktarna?

 20. Claudius

  Mycket, mycket bra, Ingemar! Skandal att gammelmedia inte vågar ta i detta, ens med lång tång.

  IPCC = Incompetent Political Climate Con.

 21. Anders L

  Ärligt talat tror jag personligen att klimatfrågan i allt väsentligt är avgjord. Det kommer att bli en global omläggning i riktning bort från fossilbränslena, särskilt vad gäller elkraftsgenerering och värme. I vilka proportioner den kommer att drivas av ökande fossilbränslepriser (peak oil/peak coal) respektive skatter och andra politiska beslut ska jag låta vara osagt, men trenden är helt klar, och jag tror för min del att den är irreversibel. CO2-utsläppen kommer att plana ut inom ett par decennier och sedan långsamt minska. Många industriländer, däribland Sverige, har redan passerat den punkten, för Sveriges del redan för 30 år sedan (framtidens historiker kommer att med ett småleende att läsa 00-talets debatt om koldioxiden, mot bakgrund av att den fördes flera decennier efter det att de helt avgörande utsläppsminskningarna redan genomförts).
   
  Så strängt taget behövs vare sig ”klimatskeptiker” eller ”klimatalarmister” längre. Oavsett vilka retoriska poänger som den ena eller andra sidan kan knipa i en debatt så spelar det inte den minsta roll för klimatet. Vi kommer att få ett par graders höjning av den globala medeltemperaturen i vilket fall som helst, och fr o m nu handlar det bara om hur den saken skall hanteras.

 22. UnoK

  Anders L #21
  ”Vi kommer att få ett par graders höjning av den globala medeltemperaturen i vilket fall som helst, och fr o m nu handlar det bara om hur den saken skall hanteras.”
  Är inte detta vad Lomborg sagt i några år?

 23. Lars C

  Anders L
  Ett inlägg som jag delvis kan skriva under på. Den tekniska utvecklingen mot en postfossil era går fortare än de flesta tror. Det finns en bredd och ett djup som man nästan dagligen blir förvånad över. Den globala industrin har satt ner foten, ingen vill bli akterseglad för att man som Facit höll fast i räknesnurran.
  Det där med temperaturen kan lika gärna bli kallare, låt oss hoppas på oförändrat eller måttligt varmare. Kyla betyder svält. Värme + CO2+Vatten=mat.

 24. Någorlunda rätt Anders L. 🙂
  Men minns kostnaden och hur forskningen blev helt ovetenskaplig, en propagandamaskin mot CO2-utsläpp, som inte på något vis satte spår i de IPCC-trogna politikernas handlingar.
  Inga IPCC-trogna politiker försökte minska utvinningen av jordskorpans kolväten, inga stödde de energisystem som har förutsättningen att priskonkurrera ut dagens.
   
  Det ska vi minnas och aldrig förlåta de som likt WWF SNF och många många fler profiterat på katastrofhoten…
  Håll i hatten alla klimatbyråkrater och NGO´s, snart kommer det blåsa hårt kring er.

 25. Anders L 
  Debatten framöver måste sätta fingret på hur det kunde gå så illa att miljörörelsen med sin agenda kunde infiltrera  över nära nog över hela världen och på så sätt driva framför allt  EUs beslutsfattare att ”sila mygg och svälja kameler” i energi- och miljöfrågor.

 26. Jag fattar inte varför så många är så säkra på att jorden får minst 16-17C i ytmedeltemperatur?
  Är ni inne på Lars Fransens tankar om de 1000åriga cyklerna?
  Att de skett många ggr tidigare innebär inte att det sker igen, vi vet inte hur kosmisk strålning varierar…. vi vet ingenting…
   
   
  Som att kasta krona och klave 5ggr och tro sig veta det sjätte utfallet…
  Om du är blind och din första åktur blir dragen i en vagn tvärs en plöjd och kälfrusen åker, kommer du efter ett tag känna periodiciteten och därav dra dina slutsatser av att färd i vagn skumpar på ett mycket obehagligt vis.
   
  Lika lite vet vi om jorden framtida klimat….
  Däremot kan vi vara helt säkra på att en värme som smälter den inlandsis som nu täcker 15% av den kontinentala ytan, leder till avsevärt bättre livsbetingelser.
  Dock kan vi med vara säkra på att jorden en dag kommer bli överhettad då vår lilla sol i sitt slutskede sväller upp och innesluter Tellus.

 27. # 25 Halvfärdig redigering  gjorde bl a att det viktiga ordet  media försvann ”… hur det kunde gå så illa att miljörörelsen med sin agenda kunde infiltrera media över nära nog hela världen” skulle det stå.

 28. Peter Stilbs

  Anders L:

  Du är ju helt hopplös : ”…Vi kommer att få ett par graders höjning av den globala medeltemperaturen i vilket fall som helst, och fr o m nu handlar det bara om hur den saken skall hanteras….”

  Och vad baserar Du det på då ?

 29. Tack för en tydlig och bra kritik över IPCC med en förteckning som är lätt att använda som underlag vid fortsatta diskussioner. Jag förmodar att det skall vara ”stadsbebyggelsens” i förteckningens 3:e st.

 30. Christopher E

  Anders L;

  Sveriges koldioxidutsläpp har inte minskat som du tror om du tar med den produktion som numera ligger utanför landet och importeras. Och, om nu Sveriges minskning ”redan är gjord”, som du säger, kan du vara hygglig och tala om det för politikerna som ändå planerar att klimatbeskatta mig och övriga med hiskeliga summor åren framöver!

  Det är rejält osannolikt att världens koldioxidutsläpp skulle plana plana ut om bara ett par decennier. Fossil energi är det enda som kan driva tillväxttakten, det finns helt enkelt inte några alternativ globalt sett. Kol i marken kommer att fortsätta grävas upp och eldas, oavsett vad du och jag tycker om det. Världen är större än Sverige, och alla kan inte lösa elproduktion (och värme) med vattenkraft och kärnkraft som vi gjort.

  Ingenting alls tyder på att det blir en accelererad uppvärmning med två grader eller mer. Det är helt meningslöst att lägga kraft på att anpassa sig till detta. Det kan lika gärna bli kallare. Det bästa för världen är att bli rikare för att öka anpassningsförmågan för alla förändringar.

  Sedan tror jag förstås också att framtidens människor kommer att skratta åt koldioxiddebatten, men inte av samma skäl som du tror det, förstås.

  Slutligen tolkar jag jag ditt inlägg som att du nu resignerat över att alarmismen nu håller på att förlora striden med alla sina skandaler. Jaja, men jag får min omställning ändå, så det så… 😉

 31. JR

  Anders L.
  Ta och  vila dig nu, det är slut nu… Förstår Du?… Du har gjort ditt. Allting är över… AGW var igår. Till och med Al Gore har gått under jorden har bytt namn till Al Igår.

 32. Christopher E

  Ingemar,

  En mycket bra sammanfattning du gjort. Som svar på en av dina frågor, tror jag IPCC:s korruption var ofrånkomlig. Det låg i själva uppdraget att där skulle påvisas ett problem. Och även om det inte hade gjort det, händer det automatiskt, då det är väldigt sällsynt att en organisation bidrar till att avveckla sig själv.

  IPCC bör avvecklas. Det finns ingen anledning till varför inte denna lisom andra frågor kan skötas genom att olika forskare får säga sitt, och sedan får varje land/myndighet själva sålla i informationen. Någon mellanhand med egenintressen behövs inte. Det finns ju åtskilliga hot vars förespråkare menar vara de ”allra allvarligaste”, och någon sållning måste ändå ske. Om man är en poliker med ett antal miljarder att spendera så knackar många på ens dörr. Det kan vara hot om meteoritnedslag, pandemier, bakterieresistens, klimat, allergier, genförsämring, strålning, ozon, gifter i naturen, utrotning, resursbrist, överfiske, erosion, energibrist osv osv.

  Det är hög tid att klimatforskningen tvingas ur gräddfilen och ställer sig med mössan i hand tillsammans med de andra.

  ”Istället framträder en korrupt och ideologiskt driven organisation, ivrigt påhejad av diverse särintressen inom universitetsvärlden, industri och politik.” … skriver du om IPCC. Om än sorgligt på sitt sätt, är det ju ändå med en viss tillfredställlse jag konstaterar att det är ungefär vad jag hävdat i bortåt 10 år, och ofta blivit stolleförklarad för. Men inte nu längre.

 33. AOH

  JR  # 31
  Liknar Bagdad Ali   d.v.s.  Ali Går

 34. Håkan Bergman

  Gunnar Littmark # 26
  ”Som att kasta krona och klave 5ggr och tro sig veta det sjätte utfallet…”
  Om vi nedgraderar det till ”att tro sig veta sannolikheten för det sjätte utfallet”, så hur många, även välutbildade och i övrigt intelligenta människor, känner du som faktiskt tror det? Jag häpnar ofta inför människors tro om ett så elementärt faktum, men så klart handlar det ofta om spel och dobbel och då ska man väl inte räkna med att människor beter sig eller tänker rationellt och logiskt.

 35. Håller med om att IPCC bör läggas ner. Och då gäller det att inte ge upp kritiken, för vad man hoppas på är att det ska blåsa över. Sedan hoppas jag att det inte blir någon efterföljare. Bara idén om att man ska samla all forskning under ett paraply är som upplagt för politiserande och korruption.
   
  Indien har ju sagt att man ska skapa en egen klimatpanel. Sedan har vi ju de traditionella organisationerna, akademier och likande, som har skapats för just sådana syften som att vara samordnande såväl som granskande för sina domäner. Detta tror jag är en bättre garanti för forskningskvalité.
   
  Men vi vet ju också att forskningsakademierna kan politiseras. Se hur dom lagt sina huvuden i knät på IPCC och slumrat in! Så ytterst är det en fråga om vårt samhälles utveckling, där dom vanliga lagarna gäller om att institutionerna utvecklas till monument.
   
  Om vi ska kunna se framåt med tillförsikt måste våra institutioner vitaliseras, och det är en allvarlig samhällsfråga, där det handlar om utvecklingen (eller avvecklingen av demokratin). Men jag ser som ett stort glädjeämne att globbosfären har etablerat sej, och få, allra minst gammelmedia, hade nog räknat med bloggandets kraft just i klimatfrågan. Det kommer att bli ett vapen i folkets demokratirörelse. Låt oss använda det!

 36. Patrik

  Lars W#17>> Angående ansökningskrav till AR5…
  Tydligen har de tillfört ett nytt krav, som de uppenbarligen inte hade vid senaste rapporten:
  ”Om du har publicerat dig internationellt och är intresserad av att delta i arbetet med något av kapitlen (outline för kapitlen finns i högra marginalen på IPCC:s hemsida http://www.ipcc.ch/index.htm), kontakta…”

  I förra rapporten verkade de ju inte ha några direkta krav på vilka publikationer som togs med. 😉

  Eller det kanske räcker att det är ett kåseri – sålänge det är internationellt publicerat?
  Ska vi skicka lite Strindberg eller Astrid Lindgren till dem kanske? 🙂

 37. ces

  Det har gått så långt nu att Watts nu infört begreppet
  ” Dagens IPPC-gate”
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/08/ipcc-gate-du-jour-aussie-droughtgate/#more-16206

 38. Lars G

  Kanske det en dag blir så att det indiska ”IPCC” gör en ”reverse take-over” av det Genève-baserade IPCC som ju har en verklig snålbudget om man jämför med vad bl.a. Dr.P. drar in till sitt Teri-Institut. Förra våren gjorde man på IPCC en studie om personalbehovet mm här:

  <http://195.70.10.65/meetings/session30/doc19.pdf>
   
  I Indien kan man ju få mycket mer för pengarna och så kan ju Dr.P. slippa resa så långt för sina stabsmöten.
   
  UNEP ligger ju i Nairobi så varför kan inte IPCC ligga i Delhi?

 39. Ingemar

  Christoffer #32 & Staffan 35. Jag kan hålla med om att det bästa vore att lägga ned IPCC. Vetenskaplig forskning lämpar sig sällan för paneler med uppdrag av den typen som man fått. Hade de varit ärliga så skulle de ha sagt ”Vi vet inte om det föreligger någon fara, och vi kan därför inte ge några rekommendationer”.

  Tvivlar dock på att det är möjligt att lägga ned IPCC. Däremot kanske Indiens idé att upprätta egna, oberoende paneler kan få ett visst gehör även på andra ställen. Under arbetet med AR4 ansågs det som en vetenskaplig utmärkelse att få delta. Men idag är det nog mer tveksamt om det kan ses som en kvalitetsstämpel…

 40. Ingemar skrev: Och även om det talas mycket om att IPCC behöver reformeras, så klingar det ju falskt när de säger att man skall åtgärda det  hela genom att strikt hålla sig till peer-reviewade artiklar. För så var ju reglerna redan innan.
   
  Det stämmer inte. Kolla ”Principles Governing IPCC Work”, Appendix A: Procedures for the preparation, review, acceptance, adoption, approval and publication of IPCC reports,  Annex 2: Procedures for using non-published/non-peer-reviewed sources in IPCC reports.
   

 41. Gunbo

  Gunnar L #15,

  ”…hoppas innerligt att vi får åtminstone den temperatur som rådde då druvor odlades i Storbritannien. Helst skulle jag vilja ha stenålderns klimat… bronsåldern om jag inte får det… på Bronsåldern var det så milt att det fanns sköldpaddor i Sverige… På stenåldern var det så milt att nederbörden skogsklädde Sahara och det levde flodhästar där det nu är öken. Här var klimatet som runt medelhavet….
  Kan vi inte få 5C högre global medel temperatur?”

  Är du seriös? Under den varmaste perioden under hela Holocen, Holocene Climatic Optimum, hade vi i Norden ca 4 grader varmare än i dag medan den globala medeltemperaturen låg på samma nivå som nu eller något lägre. Har du någon aning om hur världen skulle se ut om vi får 5 C högre global medeltemperatur? 
  Förresten odlas det vindruvor både i England och Sverige i dag.
  Varifrån har du fått din information?

  Wikipedia:
  ”While temperatures in the Northern Hemisphere were warmer than average during the summers the tropics and areas of the Southern Hemisphere were colder than average which comprised an average global temperature still overall lower than present day temperatures.”
  Lite mer fakta finns här:
   http://www.gi.ee/pdfid/10616.pdf
  http://www.agu.org/meetings/fm05/fm05-sessions/fm05_PP33B.html

 42. Otto Kanel #40

  Bra att du orkar påpeka alla felaktigheter i skeptikers glada och stolta inlägg.

  Även om det inte ändrar mycket i sak så skapar det i alla fall lite bättre balans i debatten. Och det är ju bra tycker jag.

 43. Ingemar

  Otto #40,
  Du har rätt i att det finns undantag. Nämligen ”information about the experience and practice of the private sector in mitigation and adaptation activities”. Och skälet är ju lätt att förstå eftersom ”This option may be used for instance to obtain case study materials from private sector”.
  Men de ogranskade studier som jag sett handlar ju om att man drar vittgående slutsatser om framtiden för Himalyas glaciärer, Amazonas djungler och Afrikas torka. Och dessa faller knappast inom ramen för de tillåtna undantagen.

 44. Ingemar.
  Jag tror inte det fungerar med en organisation som inte är utsatt för ”Check and Balance”. Det enda som fungerar hjälpligt  är när reell makt är delad och ”fotfolket” har demokratiskt inflytande. FN, EU, WWF med flera är inte utsatta för maktdelning och är LÅNGT bort från fotfolket. Det finns alldeles för många exempel på hur dessa typer av organisationer blir infiltrerade av människor med en politisk agenda. För att nämna ett närliggande exempel i betydligt mindre skala så kan vi ta Sveriges Television och barnprogrammen. Skall vi ha ett ”Nytt” IPCC så skall vi ha minst 3 konkurrerande.

 45. Gunbo

  Gunnar L #24,

  ”..hur forskningen blev helt ovetenskaplig, en propagandamaskin mot CO2-utsläpp…”

  Menar du all forskning som berör klimatet eller den forskning som CRU-gänget sysslat med? Det finns nog många, många forskare som inte har några band till Phil Jones et al.

 46. Slabadang!

  Bra överblick!
  Jag har gjort en för de som bara får sin information från gammelmedia-

  http://www.youtube.com/watch?v=unKZhr3JMhA
  För dig som mest läser och tittar på gammelmedia.
  Om du bara tittat på SVT´s beskrivning av “Global uppvärmning” och “klimatet” så är du matad med en bild som är minst sagt partisk och vinklad. Den här sammanfattningen är till för dig som snabbt vill sätta dig in i allt som inte SVT eller övrig gammelmedia berättat. De flesta är inte så intresserade av klimatdebatten utan tar passivt emot framför allt de korta nyhetsinslag som ingår bland övriga nyheter.
  Det vet SVT om, och det är just de/dig som SVT DN och andra aktörer har i sikte när de vill bedriva propaganda och partiskhet. Små korta inslag ,men frekventa och med ett tydligt ensidigt budskap.
  Kritiken av IPCC `s arbete rubriceras under vanligen två svepande begrepp ”skeptiker ”eller ”förnekare”.
  Kritiken mot IPCC´ är dock betydligt djupare seriösare och mer komplex än vad som diskuteras och framkommer i gammelmedia och vad begreppen syftar till att få oss att tro.
  För att få grepp om hur kritiken faktiskt ser ut så gör jag här ett försök till en överblickbar beskrivning av vad som kritiseras och av vilka skäl.
   


  Organisationen

  Redan i namnet när IPCC grundades fanns ordet “change” med. Även slutsatsen att människan påverkade klimatet. Detta långt innan det fanns några vetenskapliga bevis för att så skulle vara fallet.En extremt märklig grund för att starta en organisation vars uppgift är att skapa beslutsunderlag för världens ledare.
   Här menar många kritiker lades grunden till den partiskhet som sedan smittat av sig i allt arbete av IPCC sedan dess.
  Det fanns tydliga inte vetenskapliga utan politiska motiv och drivkrafter bakom Maurice Strong som tydligt drev en kamp för en världsregering. Strong var en mycket viktig initiativtagare till IPCC`s bildande.
  Den fundamentala kritiken kan sammanfattas som att man bildade en organisation för en självuppfyllande profetia. Tittar man sedan på den totala bilden av kritiken så stämmer den väl överens med att IPCC ägnat sig åt just detta. Kritiken riktas mot varje enskild del i den process som IPCC jobbar efter. Allt ifrån insamlande av grundläggande rådata till slutliga sammanställningar och publikationer och uttalanden.
  IPCC`s skall enligt sitt uppdrag agera opartiskt och objektivt. Det är mycket svårt att inte ge kritikerna rätt i att IPCC systematiskt brutit mot den delen av uppdraget genom att bedriva alarmism och kampanjer. Ovetenskapliga larmrapporter har publicerats och citerats medan vetenskaplig kritik negligerats.
  Kritiken är mycket frän mot den hopblandning av vetenskap, politik och alarmism IPCC ägnat sig åt.IPCC`s kärna är mycket mer nära kampanjorganisationer med särintressen som WWF och Greenpeace än demokratiska rörelser.
  För att strukturera den övriga vetenskapliga kritiken går jag nerifrån och upp genom den arbetsprocess som ligger till grund för IPCC`s publikationer.

  Sammanställning av rådata är pålitlig i den utsträckning den är korrekt.

  Temperaturdata landbaserad.

  Sverige och Norden
  Här kommer den starkaste och mest kompetenta kritiken ifrån de vetenskapsmän och meteorologer som har lång erfarenhet och djup kunskap om temperaturdata. Jag väljer några få viktiga exempel på hur kritikerna ser ut och varför de reagerat. I Sverige reagerade Wibjörn Karlen professor i naturgeologi och medlem av vetenskapsakademin. Karlen har sedan femtiotalet forskat om svenska glaciärer och trädgränsernas variationer. Det var bland annat “Wibjörns” temperaturdata som låg till grund för de slutsatser som senare presenterades av IPCCs hovleverantörer av temperaturhistorik CRU och Hadley center presenterade. Wibjörn reagerade på slutsatserna och sammanställningen av den Nordiska temperaturhistoriken. Wibjörn kände helt enkelt inte igen bilden som CRU lade fram. Han begärde svar ifrån CRU och begärde att få ta del av beräkningarna. En begäran som inte beaktades av CRU/Hadley C trots upprepade försök. Finska kollegor till Wibjörn har motsvarande kritisk
  Uppfattning.
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  USA.
  Här är kritiken öronbedövande. Mest aktiv av kritikerna är Anthony Watts som bedriver den ypperliga sajten “watts up with that“

   
  http://wattsupwiththat.com/

  . Den senaste mest detaljerade kritiken kommer ifrån John Coleman som driver “The weather channel”. Två granskare av amerikanska temperaturdata dataprogrammeraren EM Smith tillsammans med meteorologen Joe D`Aleo fann att GISS och NOAA medvetet och systematiskt plockat in respektive bort mätstationer beroende av om de stämde med den bild av temperaturökning som instituten ville få fram.

   

   

   

   

   

   

   
  http://www.youtube.com/watch?v=AsQfr7wRZsw

  Den systematiska manipulationen ligger i att GISS/NOAA valt ut de stationer som är mest påverkade av uppvärmning från stadsmiljö och lägre höjd och valt bort de som ligger i kallare och ostörda områden.De har sedan låtit dessa “överhettade” mätstationer få gälla som representanter för mycket stora områden runt dessa. Upp till 120 mil i omkrets från dessa.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/
  Nya Zeeland
  NIWA heter den organisation som handhar utvärdering av mätdata från Nya Zeeland. De motsvarar vårt SMHI. Det är nog det mest flagranta och uppenbara exemplet på manipulation som upptäckts.Det finns inte ens inom de mest klimatfanatiska kretsarna ursäkter för dessa manipulationer.Har NIWA försökt få det kallare än vad det faktiskt varit?

   

   

   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017977/climategate-the-scandal-spreads-the-plot-thickens-the-shame-deepens/
   

   

   

   

   

   

   

  Kina
  Professor Jones på Universitetet East Anglia var en av huvudfiguranterna i de e-mails som offentliggjordes och var grunden till den skandal som kom att kallas “climategate” med associationer till “watergate” (se längre ned). Jones anklagas för att redan för tjugo år sedan gjort en sammanställning av kinesiska temperaturer som är grovt missvisande. Till och med “The Guardian” som är en i det närmaste en klimattalibansk tidning skriver en artikel om Jones problematiska förhållande till öppenhet och bevisföring. De underlag Jones hade för sin sammanställning av kinas temeraturhistoria har “hunden käkat upp”.

   

   

   

   

   

   
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/01/leaked-emails-climate-jones-chinese
  Ryssland
  När Sovjetregimen kollapsade så kollapsade även ett stort antal mätstationer i Ryssland. Framförallt försvann mätstationer från de norra breddgraderna i Sibirien. De temperaturer som används efter 1990 saknar alltså 40% av Rysslans yta. Däremot passar de ändrade villkoren för de ryska mätdata IPCC´c självuppfyllande profetia perfekt.

   

   

   
  http://icecap.us/images/uploads/BOMBSHELL.pdf

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  http://www.warwickhughes.com/sst/
  “Hockeyklubban” är den graf som gjordes till ett av huvudnumren i Al Gores berömda propaganda film “The inconvenient truth”. Den byggde på en obekväm lögn. Vilken avslöjades av en Kanadensisk vetenskapsman vid namn Steve McIntyre. Michael Mann som konstruerat falsariet hade blandat samman två olika mätmetoder för att konstruera en graf som pekade kraftigt uppåt (vad annars?).
  Michael Mann ingår nu i den gruppen som bland kritiker kallas “hockeyklubben”. En rolig video gjord på temat finns på youtube” hide the decline“.

   

   

   
  http://www.wikio.co.uk/video/2131033
   

  Klimatmodellerna

  Vad gör de för något? De har olika funktioner och det är viktigt att förstå skillnaderna. Den mest användningsbara delen är modellernas animerade presentationer. De kan presentera väder och existerande klimatförhållanden på jorden just nu på ett mycket pedagogiskt sätt. Tydliga färger och animeringar av både havsströmmar, kalla och varma luftlager.När de ska presentera historiska förhållanden så kan de inte bli bättre än de grunddata som matats in.
  Vad gäller modellernas förmåga att presentera trovärdiga prognoser för framtiden så ökar svårighetsgraden tusen-fallt. Jätte svårt ämne? Obegripligt? Nej då!
  Vi kan jämföra med aktiemarknaden. Där finns det exakta grunddata att tillgå. Att fuska med en enda kurs bland miljontals skulle omedelbart avslöjas och fängelsestraff skulle följa. Det finns därför motsvarande finansiella “modeller” som helt suveränt kan presentera trender och bilder över allt ifrån historiken till dags datum. Men så fort datamodeller skall räkna fram prognoser för framtiden så kan vi konstatera att många har försökt INGEN har lyckats. Det är för komplexa samband och likt klimatet en mängd faktorer man inte känner till och därför inte kan beräkna.
  För att kunna bygga modeller som faktiskt har ett värde i sina prognoser. Så måste de uppfylla ett antal enkla grundläggande säkerställda bevisbara samband. Problemet med klimatmodellerna är att de inte ens uppfyller de mest elementära grunderna. Professor Scott Armstrong är expert inom området och klargör tydligt att klimatmodellerna är rena astrologin.För att vara professor har han gjort en okonventionell utmaning och slagit vad med Al Gore.

   

   

   
  http://www.theclimatebet.com/
  Betänk att de flesta larmrapporter som haglat och fortfarande haglar, bygger på dessa “klimatmodeller”. Det går tydligen att bygga hur höga korthus och hur många som helst om man tar klimatmodellerna till hjälp.Bästa sättet att avslöja modellerna, är att konstatera att de inte haft en siffra rätt de senaste tio åren. Utan tvärtom försämrat bland annat det engelska Metoffice långtidsprognoser till att bli sämre än krona klave.

   

   

   
  http://www.youtube.com/watch?v=JVI7HN-WST4
  Kevin Trenberth som är en av nyckelpersonerna i IPCC`s forskarpanel skriver i ett mail till en kollega.

  ”The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.”

  Det han åsyftar är att deras modeller för energi/värmeflödena inte stämmer. Internt har de alltså upptäckt att modellerna inte fungerar på en av de centrala sambanden de är skapta och förväntas kunna återspegla.
  Orkar du läsa lite till?? Jag har några områden kvar, men om du redan nu förstått att gammelmedia med SVT i spetsen hållit dig i mörker så har du nu länkar så du kan hitta den information SVT undanhåller dig 

   

   

   
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg

  Så här kan det gå när inte haspen är på. Ipcc har agerat som en grupp ungdomara utan tillsyn och vuxen närvaro. De fick nycklarna, alla prylarna, lokal. pengar,DJ.godis chips och fick leva runt som de ville. Ungdomar testar gränser och utan sådana kan vad som helst hända. Men nu är de slut på ””ff festen”. Vuxenvärlden har gått in och pekat på disken, smulorna på golvet, mot dammsugaren torktrasorna och sopborsten.STÄDA och SNYGGA TILL!!
  Jag hoppas att du har kabel-tv med tillgång tilla andra nyheter än SVT och TV4.Youtube och nätet är den informations källa du bör använda dig av för att inte bli manipulerad.
  Nu har jag hjälpt dig igång. Säg upp licensen om du kan va utan sclagerfestivalen. Vi ska inte behöva betala för att bli matade med partiskhet och osaklighet.
  Ut på nätet och sök upp sanningen. Vill du hitta mer kritik av AGW köret. så har du theclimatesam.se som utmärkt start. Utöka med “wattsupwith that” och “climateaudit”.


   
   

   

   

 47. Slabadang!

  Woops??
  Jag redigerade först och ändå så blev det enorma hopp mellam styckena! Sorry maggie!

 48. Gunbo

  Staffan #35,
  ”Bara idén om att man ska samla all forskning under ett paraply är som upplagt för politiserande och korruption.”

  Själva forskningen är väl inte underställd IPCC. Organisationens uppdrag har ju varit att samla in resultat  från forskningen och sedan sammanställa det i rapporter. 

 49. Lena Krantz

  Slabadang
  Det var attans vad du har jobbat.

  Men lite mer redigering är nog på sin plats ex
  theclimatesam.se
  slår det sådär så hittar de ju inte hit

  Jag tyckte det var en kul liknelse med ungdomarna som får föräldrarfritt men klarar inte livet utan insyn..

  🙂

 50. Lena Krantz

  Bra artikel Ingemar
  Jag tror att en del av problemet är av kollektiv natur eftersom vi alla (nästan alla, inte vi här) har tyckt att det där med att bilda en panel som läser och bedömer vetenskapen (utifrån AGW-mått) för då gör ju de jobbet och alla andra behöver bara ta del av resultatet.
  Men så enkelt är det ju inte för de flesta människor klarar inte att få makt i sin hand utan att försöka utnyttja det för att tjäna pengar eller bli berömda. Patchy är väl det bästa exemplet på en man som verkar kunna ta hur stora ord som helst i sin mun, fast han inte är en klimatforskare utan en järnvägsingenjör. Jag gissar att det kanske var just därför de valde just honom men det hjälpte nu inte.
  IPCC har fått vara och verka lite som de vill helt utan granskning och det har nu visat sig inte fungera alls.
  Hur man bäst löser det vet jag inte men kanske det där med flera klimatpaneler skulle kunna vara något.
  Det viktiga är nog att vi alla får inse att det krävs ett eget jobb för att få reda på något som ens liknar sanning, det går inte att lägga ifrån sig ansvaret och sedan somna om.  Det verkade som en bekväm idé men sanningen har visat sig vara mycket obekväm.

 51. Lena Krantz

  Gunbo
  Jag tror nog att alla som läser på den här sidan är fullt medvetna om att IPCC inte bedriver forskning och att du egentligen är fullt medveten om det. Men visst kan man haka upp sig på smådetaljer som kan misstolkas om man så vill.

  😀

 52. Lena Krantz #50

  Ja vi får läsa och sålla och tänka själva. Och varje gång vi hittar något som tycks stämma med det vi redan tänkt ut så får vi bli extra misstänksamma och fundera vidare…  😉

 53. Gunbo,

  IPCC gör just detta, dvs samlar forskning (och en del som inte borde kallas, och en del som absolut inte är forskning).

  Organisationen väljer ut vad som skall vara med, och det gör den genom att välja ut vilka som skall få samla in, och vilka som skall sammanställa det insamlade. Därefter skall sammanställningen sammanfattas och då kommer även regerinsbyråkrater in. Och när dessa har gjort sammanfattningen ger de bakläxa på sammanställningen, som måste omarbetas så att den stämmer med den korta sammanfattningenm varför den släpps först senare (och när media redan spritt budskapet riktat till politiker och opinion)

  Dessutom skall man alltså ha klart för sig att organisationens uppdrag uttryckligen handlar mänskliga klimatförändringar.

  Nåväl, det krävs inte ett geni för att förstå åt vilket håll allt detta kommer att dra och vilka som kommer lyftas fram och vilka som kommer fösas nedåt eller tom manövreras bort.

  Och allt detta vet vi ju också redan. Somliga av oss sedan länge, och andra sedan några månader. Det märkliga är att så många ändå vill hålla fast vid bilden om IPCC som en objektiv sammanställning av kunskapen.

  (se där, ett av orden du ju gillar att använda i sammanhanget)

 54. L

  Såg ni Rockström i Vetenskapsmagasinet nyss? Vi kommer att få minst 3 graders uppvärmning med de löften om utsläppsminskningar som 55 länder vill göra. Det blir en global katstrof, enligt Rockström som fick bli oemotsagd.
   
  Granskningsnämnden någon?

 55. L – Skit i granskningsnämnden, det är ändå bara pladder. Och allt färre tänkande människor bryr sig om honom numera. Han har manövrerat sig in i detta hörn och kan inte ta sig ur. Enda alternativet där är att ropa allt gällare.

  Vi har sett samma fenomen många ggr förut. Låt sådant som är dåligt självdö istället för att hoppas att där kommer någon mamma/pappa och säger åt Rockström eller SvT att ’aja baja, nu får ni minsann följa reglerna som vi har sagt att ni ska … ’

  Allt sådant är bara spel för galleriet.

 56. L

  Jonas N, när Vetenskapsmagasinet säger att dom tagit reda på vad som kommer att ske med den globala uppvärmningen efter Köpenhamnsfiaskot och låter Rockström ensam dra hela valsen, känns det inte särskilt objektivt. Det är SVT man ska anmäla, inte Rockström.

 57. Lena Krantz

  Uffeb
  Ja vi som skriver här tänker nog allihop själva även om vi kommer fram till olika ståndpunkter. Men det är ju upp till var och en och det viktiga är nog att man försöker tänka…själv
  😉

 58. L – Ja, dom pratar strunt. Men det visste du redan innan! Svaret på en anmälan till granskningsnämnden kommer vara lika innehållslöst svammel. Det vet du också redan innan!

  Då är det bättre att skicka mail till producenten och pojektledaren, med CC till deras chef, och framföra din åsikt tydligt (men även det kommer att ha noll effekt kortsiktigt)

 59. Lena Krantz #57

  Ja så är det nog. Även om någon enstaka försöker tänka även åt andra lite då och då  🙂

 60. Lena K – Inte bara det. Vissa tänker dessutom objektivt, vilket de säkerställt genom att vara just objektiva i sin bedömning av sig själva. Vilket de kan göra om de har självdistans. Objektivt sett alltså …

  😉

 61. L

  Visst Jonas, många vet att dom pratar strunt, men det är inte SVT:s uppgift att prata strunt och väldigt många litar på vad man säger i ett program som kallas Vetenskapsmagasinet. Jag har dock anmält dom tidigare så en gång till känns inte meningsfullt.

 62. Lena Krantz

  Jonas N
  Obektivt sätt vet jag inte om jag tänker så objektivt egentligen….nog har jag förutfattade meningenar men det har å andra sidan alla. Jag vet egentligen inte vad som skulle kunna övertyga mig om att människans utläpp av koldioxid är huvudorsaken till den senaste värmeperioden (hur hög den nu är egentligen)?

  Jo givetvis skulle det gå men bara om hela bilden stämmer vilket den inte gör nu.

  Men hur objektiva är vi egentligen lite till mans (och kvinns)?
  😉

 63. Jan

  Jag förstår inte varför massmedia betraktar Rockström som en så stor auktoritet i klimatfrågor.  Han är agronom från SLU med forskningserfarenhet inom vattenresurser och jordbruksutveckling. Såvitt jag känner till har han själv inte hållit på med klimatforskning. Däremot har han sammanställt andras klimatforskning.

 64. Jonas B1

  Jan,

  Rockström är en idiot.
  TV älskar att ha idioter som uttalar sig om ditt och datt.
  Det mest intelligenta på tv är väl ungefär melodifestivalen, eller hur?

 65. L – Du får prata med folk direkt (och inte skicka pengar till SvT), att du skulle få upprättelse av dom som kräver att du dels bär dem på ryggen samtidigt som de förolämpar din (och andras)intelligens är helt orimligt.

  Lena K – Du verkar har mer självdistans än de som behöver mer av den, och verkar då heller inte behöva lyfta fram din egenbedömda objektivitet. Vilket ju var vad jag försökte antyda, fast via lite omvägar.

  Människans CO2 är inte orsak till den rådande period av uppvärmning. Det vet man säkert. Somliga tror att den kan ha bidragit en smula på slutet. Men även det är osäkert. Men om det är så, handlar det om några få tiondelar.

  Det mesta gapandet nu handlar om sånt som man lovar skall ske, som redan är på gång, men som inte går att observera eller mäta.

  Medicinmän som dansar runt elden och kräver ritualoffer för att blidka vädergudarna (och kunna leva lite själva också … )

 66. Torsten Wedin

  Jan #63:
  ”Jag förstår inte varför massmedia betraktar Rockström som en så stor auktoritet i klimatfrågor. ”

  Det förstår jag. Hans uttalanden är politiskt korrekta, åtminstone ännu så länge. Men kanske inte så länge till.

 67. L

  Jonas N, numera kommer ingen undan TV-licensen eftersom dom infört att den också är Radio-licens! Att kasta ut varenda apparat som har möjlighet att ta emot radio eller TV blir svårt…

 68. Gunnar Strandell

  Vi och SVT gör fel om vi tolkar Rockström som vetenskapsman.

  Han är VD för Stockholm Environmental Institute och får intervjuas som vilken VD som helst. Och han måste vara lojal mot sin styrelse om han vill behålla  jobbet. 

  När rekrytering av författare till AR5 pågår är det viktigt för SEI att visa vad man kan och vill forska om, för det kan ge inkomster.

 69. L – Där har du fel. Radiolicens har man slutat med  för många år sedan. Däremot har du rätt i att många apparater har möjlighet att ta emot marksänd TV, och då måste du betala. Men som sagt, man måste inte ha sådan utrustning, det är bara bekvämt.

 70. Gunbo

  Jonas #53,
  Jag vet hur IPCC jobbar. Det jag reagerade mot var staffans uttryck: ”samla all forskning under ett paraply” men jag kan hålla med om att jag tolkade meningen alltför snävt.

  #65,
  ”Människans CO2 är inte orsak till den rådande period av uppvärmning. Det vet man säkert.”
  Vilka ”man” vet det? Det låter lite som ”the science is settled”.

 71. Gunbo, jag har det största förtroendet för dig, när det gäller filosofi, människan dunkla djup och allt som egentligen är väsentligt att veta i dag om vår betydelse, funktion och möjlig anpassningsförmåga.
  Men om vi ska debattera klimatvetenskap eller historiska temperaturer och dess verkan på livsförutsättningarna, måste du plugga, eftertänksamt, i många ödmjuka tusen timmar…
   
  Många humanister tror att det finns mentala inlärningsgenvägar.
  Det gör det inte….
  För övrigt är jag glad i även dig Gunbo och önskar dig och de dina liv med högsta möjliga livskvalité.

 72. L

  Jonas, jag kan ha fel, men så här skriver man på Radiotjänst hemsida från och med i år:
   

  Den 25 november tog riksdagen beslut om fortsatt radio- och tv-avgift

  Beslutet innebär bland annat att:

  Tillståndsperioden blir fyra år och gäller från och med 2010 till och med 2013
  Tv-avgiften i fortsättningen ska heta radio- och tv-avgift
  Att avgiftsskyldigheten ändras för myndigheter, företag m.fl. som från årsskiftet endast ska betala en radio- och tv-avgift oavsett hur många tv-mottagare de har

  Ändringarna i lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst gäller från den 1 januari 2010.

 73. Gunbo, det vet man eftersom den började flera hundra år före nutid. Och nej, man har ingen aning om varför man gick in i lilla istiden eller lämnade den, men man tror att solaktiviteten kan ha haft med det att göra. Den ’science is not at all settled’! 

  Ditt ” Det låter lite som ”the science is settled” ” om något som man vet att man inte vet, är återigen en variant av ditt bak-o-fram resonemang.

 74. L – 1978 tog man bort den särskilda radioavgiften. Numera är det bara TV-mottagare som är avgiftsplitkig:

  http://www.radiotjanst.se/sv/Om-Radiotjanst/Historik-om-tv-avgiften/

  Namnet lever dock kvar som det verkar och har syftet:

  ”Den 1 januari 2010 byter avgiften namn till radio- och tv-avgift för att tydliggöra att pengarna går både till Sveriges Radio, SVT och UR. ”

 75. JR

  Torsten W och ni andra.
  Ni hackar ideligen på Rockström. Johan Rockström är inte så korkad som ni tror. Jag börjar bli trött på det. Han har dubbla roller, han måste ju krångla sig ur de här galenskaperna. Och det börjar bli dags nu att jag visar mitt rätta jag…
   Ja… Ni förstår kanske redan nu vad JR står för. Det ligger till så här, som jag lärt av Kjell Olof Feldt.
  Global Warming är ett jävla skit,
  men nu har vi baxat det ända hit. 😀

 76. L

  JR, jag bor nästan granne med Rockström. Menar du att det är du?

 77. JR – Det där var lite svårt att smälta. Jag har lyssnat på Rockström i TV (Svt-Play, märk väl!), och det han säger där är saker som är rent korkade.

  Tex att man har identifierat ”nio globala processer och potentiella biofysiska tröskelvärden”, vilket väsentligen är nonsens. Alltså att försöka fastställa topologin hos ett olinjärt kaotiskt system inifrån detsamma.

  Sorry för dom hårda orden, men om man säger saker offentligt som  man inte menar då är det väldigt svårt att kräva att bli respekterad för det.

 78. Slabadang!

  Vilket drag det var på den här tråden!

  Rockström har tydligen knallat in på röda mattan med egen VIP ingång till SVT igen?
  Han har nog klippkort och egen sminkös.Säger Rockström åt SVT att hoppa så frågar Schytt bara ”hur högt?” ”Lika högt som för WWF!?”
  ”Jag börjar få träningsvärk i låren” svarar Schytt men böjer knäna och tar sats igen..åhej.
  Bjerström kallas för ”Billan” av de som duschat med henne.De påkarna har hoppat högt på kommando många gånger.
  Det sägs att hon hoppar så fort hon ser en bild eller hör ett ord som associerar till  isbjörn.

 79. Jan

  Jag tror till skillnad från många här att Rocksström både är smart och intelligent. Frågan är dock om han inte främst är intresserad av att använda sina intellektuella tillgångar till att gynna SEI  och sin VD karriär istället för några vetenskapliga ”ideal”.

 80. L

  Jan, de flesta klimatfuskare är intelligenta, men kanske inte så smarta…

 81. Hasse

  Varför detta idisslandet om klimatet och  människans påverkan?Inom samma reportear kan även innefatta överbefolkning, utrotning av arter p.g.a. människan ,planeten skövlas för kommande generationer, hållbar utveckling.Därför infördes Agenda 21 som 1992 RIO deklarationen ,innebar att hela mänskligheten genom FN överinseende skulle sätta miljön främst vid alla beslut.Samtidigt bestämdes att den s.k. försiktighetsprincipen gällde.Detta gav fritt tolkningsföreträde för miljöaktivister och domedagsprofeter.Den pågående och förhoppningsvis utdöende  koldioxidhysterin kan varna oss för altruister och psykopater och förhindra vägen till träldom. Det finns inget ont som inte har något gott med sig och omvänt.

 82. Gunbo

  Gunnar L #71,
  Tack! Jo, jag är ju humanist så… Men jag håller på och läser på.  Jag tror att vi i grund och botten har samma strävan: Människors lycka, väl och ve. Vi ser kanske olika vägar till det målet bara.
  Men själv är jag lycklig, jag har min livsgärning bakom mig och tillåter mig att njuta av dagen som den kommer tills den inte kommer mer. Men den kommer för alla de andra som fortfarande lever och kämpar.

 83. Slabadang!

  För dig som mest läser och tittar på gammelmedia.
  Om du bara tittat på SVT´s beskrivning av “Global uppvärmning” och “klimatet” så är du matad med en bild som är minst sagt partisk och vinklad. Den här sammanfattningen är till för dig som snabbt vill sätta dig in i allt som inte SVT eller övrig gammelmedia berättat. De flesta är inte så intresserade av klimatdebatten utan tar passivt emot framför allt de korta nyhetsinslag som ingår bland övriga nyheter.
  Det vet SVT om, och det är just de/dig som SVT DN och andra aktörer har i sikte när de vill bedriva propaganda och partiskhet. Små korta inslag ,men frekventa och med ett tydligt ensidigt budskap.
  Kritiken av IPCC `s arbete rubriceras under vanligen två svepande begrepp skeptiker eller förnekare.
  Kritiken mot IPCC´ är dock betydligt djupare seriösare och mer komplex än vad som diskuteras och framkommer i gammelmedia och vad begreppen syftar till att få oss att tro.
  För att få grepp om hur kritiken faktiskt ser ut så gör jag här ett försök till en överblickbar beskrivning av vad som kritiseras och av vilka skäl. 


  Organisationen
  .

  Redan i namnet när IPCC grundades fanns ordet “change” med. Även slutsatsen att människan påverkade klimatet. Detta långt innan det fanns några vetenskapliga bevis för att så skulle vara fallet.
  En extremt märklig grund för att starta en organisation vars uppgift är att skapa beslutsunderlag för världens ledare. Här menar många kritiker lades grunden till den partiskhet som sedan smittat av sig i allt arbete av IPCC sedan dess.
  Det fanns tydliga inte vetenskapliga utan politiska motiv och drivkrafter bakom Maurice Strong som tydligt drev en kamp för en världsregering. Strong var en mycket viktig nyckelperson vid IPCC`s bildande.
  Den fundamentala kritiken kan sammanfattas med att man bildade en organisation för en självuppfyllande profetia. Tittar man sedan på   kritikens breda spektrum så stämmer det väl överens med att IPCC ägnat sig åt just detta. Kritik riktas mot varje enskild del i den process som IPCC jobbat efter. Allt ifrån insamlande av grundläggande rådata till slutliga sammanställningar, publikationer och uttalanden.
  IPCC`s skall enligt sitt uppdrag agera opartiskt och objektivt. Det är mycket svårt att inte ge kritikerna rätt i att IPCC systematiskt brutit mot den delen av uppdraget genom att bedriva alarmism och kampanjer. Ovetenskapliga larmrapporter har publicerats och citerats medan vetenskaplig specifik kritik negligerats.
  Kritiken är mycket frän mot den hopblandning av vetenskap, politik och alarmism IPCC ägnat sig åt.
  IPCC`s kärna är mycket mer nära kampanjorganisationer med särintressen som WWF och Greenpeace än demokratiska rörelser.
  För att strukturera den övriga vetenskapliga kritiken går jag nerifrån och upp genom den arbetsprocess som ligger till grund för IPCC`s publikationer. 
  Sammanställning av rådata är pålitlig i den utsträckning den är korrekt.

  Temperaturdata landbaserad
  .

  Sverige och Norden
  Här kommer den starkaste och mest kompetenta kritiken ifrån de vetenskapsmän och meteorologer som har lång erfarenhet och djup kunskap om temperaturdata. Jag väljer några få viktiga exempel på hur kritikerna ser ut och varför de reagerat. I Sverige reagerade Wibjörn Karlen professor i naturgeologi och medlem av vetenskapsakademin. Karlen har sedan femtiotalet forskat om svenska glaciärer och trädgränsernas variationer. Det var bland annat “Wibjörns” temperaturdata som låg till grund för de slutsatser som senare presenterades av IPCCs hovleverantörer av temperaturhistorik CRU och Hadley center presenterade. Wibjörn reagerade på slutsatserna och sammanställningen av den Nordiska temperaturhistoriken. Wibjörn kände helt enkelt inte igen bilden som CRU lade fram. Han begärde svar ifrån CRU och begärde att få ta del av beräkningarna. En begäran som inte beaktades av CRU/Hadley C trots upprepade försök. Finska kollegor till Wibjörn har motsvarande kritisk uppfattning.

   

   
  http://www.youtube.com/watch?v=unKZhr3JMhA
  USA.
  Här är kritiken öronbedövande. Mest aktiv av kritikerna är Anthony Watts som bedriver den ypperliga sajten “watts up with that“

   
  http://wattsupwiththat.com/

  Den senaste mest detaljerade kritiken kommer ifrån John Coleman som driver “The weather channel”. Två granskare av amerikanska temperaturdata dataprogrammeraren EM Smith tillsammans med meteorologen Joe D`Aleo.De fann att GISS och NOAA medvetet och systematiskt plockat in respektive bort mätstationer beroende av om de stämde med den bild av temperaturökning som instituten ville få fram.

   

   

   

   

   

   

   
  http://www.youtube.com/watch?v=AsQfr7wRZsw

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/
  Nya Zeeland
  NIWA heter den organisation som handhar utvärdering av mätdata från Nya Zeeland. De motsvarar vårt SMHI. Det är nog det mest flagranta och uppenbara exemplet på manipulation som upptäckts.Det finns inte ens inom de mest klimatfanatiska kretsarna ursäkter för dessa manipulationer.Har NIWA försökt få det kallare än vad det faktiskt varit? Näääääääääääää!

   

   

   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017977/climategate-the-scandal-spreads-the-plot-thickens-the-shame-deepens/
   

   

   

   

   

   

   

  Kina
  Professor Jones på Universitetet East Anglia var en av huvudfiguranterna i de e-mails som offentliggjordes och var grunden till den skandal som kom att kallas “climategate” med associationer till “watergate” (se längre ned). Jones anklagas för att redan för tjugo år sedan gjort en sammanställning av kinesiska temperaturer som är grovt missvisande. Till och med “The Guardian” som är en närmast klimattalibansk tidning, skriver en artikel om Jones problematiska förhållande till öppenhet och bevisföring. De underlag Jones hade för sin sammanställning av kinas temeraturhistoria har “hunden käkat upp”.

   

   

   

   

   

   
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/01/leaked-emails-climate-jones-chinese
  Ryssland
  När Sovjetregimen kollapsade så kollapsade även ett stort antal mätstationer i Ryssland. Framförallt försvann mätstationer från de norra breddgraderna i Sibirien. De temperaturer som används efter 1990 saknar alltså 40% av Rysslans yta. Däremot passar de ändrade villkoren för de ryska mätdata IPCC´c självuppfyllande profetia perfekt.

   

   

   
  http://icecap.us/images/uploads/BOMBSHELL.pdf

   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  http://www.warwickhughes.com/sst/
  “Hockeyklubban” är den graf som gjordes till ett av huvudnumren i Al Gores berömda propaganda film “The inconvenient truth”. Den byggde på en dock mest på bekväma  lögner. Vilken avslöjades av en Kanadensisk vetenskapsman vid namn Steve McIntyre. Michael Mann som konstruerat falsariet hade blandat samman två olika mätmetoder för att konstruera en graf som pekade kraftigt uppåt (vad annars?).
  Michael Mann ingår nu i den gruppen som bland kritiker kallas “hockeyklubben”. En rolig video gjord på temat finns på youtube” hide the decline“.

   

   

   
  http://www.wikio.co.uk/video/2131033
   

  Klimatmodellerna

  Vad gör de för något? De har olika funktioner och det är viktigt att förstå skillnaderna. Den mest användningsbara delen är modellernas animerade presentationer. De kan presentera väder och existerande klimatförhållanden på jorden just nu på ett mycket pedagogiskt sätt. Tydliga färger och animeringar av både havsströmmar, kalla och varma luftlager.När de ska presentera historiska förhållanden så kan de inte bli bättre än de grunddata som matats in.
  Vad gäller modellernas förmåga att presentera trovärdiga prognoser för framtiden .så ökar svårighetsgraden tusen-fallt. Jätte svårt ämne? Obegripligt? Nej då!
  Vi kan jämföra med aktiemarknaden. Där finns det exakta historiska data sedan tjugotalet att tillgå. Att fuska med en enda aktiekurs bland miljontals skulle omedelbart avslöjas och fängelse straff skulle följa. Det finns därför motsvarande finansiella “modeller” som helt suveränt kan presentera trender och bilder över allt ifrån historiken till dags datum. Men så fort datamodeller skall räkna fram prognoser för framtiden så kan vi konstatera att många har försökt men INGEN har lyckats. Det är för komplexa samband och likt klimatet en mängd faktorer man inte känner till och därför inte kan beräkna.
  För att kunna bygga modeller som faktiskt har ett värde i sina prognoser.så måste de uppfylla ett antal enkla grundläggande säkerställda bevisbara samband och villkor. Problemet med klimatmodellerna är att de inte ens uppfyller de mest elementära kraven. Professor Scott Armstrong är expert inom området och klargör att klimatmodellerna är rena astrologin.
  För att vara professor har han gjort en okonventionell utmaning och slagit vad med Al Gore.

   

   

   
  http://www.theclimatebet.com/
  Betänk att de flesta larmrapporter som haglat och fortfarande haglar, bygger på dessa “klimatmodeller”. Det går tydligen att bygga hur höga korthus som helst om man tar klimatmodellerna till hjälp.
  Bästa sättet att avslöja modellerna, är att konstatera att de inte haft en siffra rätt de senaste tio åren. Utan tvärtom försämrat bland annat det engelska Metoffice förmåga att göra långtidsprognoser till att bli sämre än utfallet av att sitället singla slant krona eller klave.

   

   

   
  http://www.youtube.com/watch?v=JVI7HN-WST4
  Kevin Trenberth som är en av nyckelpersonerna i IPCC`s forskarpanel skriver i ett mail till en kollega.

  ”The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.”

  Det han åsyftar är att deras modeller för energi/värmeflödena inte stämmer. Internt har de alltså upptäckt att modellerna inte fungerar på en av de centrala sambanden de är skapta för och förväntas kunna återspegla.
  Orkar du läsa lite till?? Jag har några områden kvar, men om du redan nu förstått att gammelmedia med SVT i spetsen hållit dig i mörker så har du nu länkar så du kan hitta den information SVT undanhållit dig. 
  Själva AGW teorin då? Den som säger att människan genom sitt CO2 utsläpp hettar upp planeten?
  Min sammanfattning av den kritik som finns är som följer. ”Utifrån ett sandkorn av sanning till grund, har IPCC byggt en stor fästning på överdrifter, alarmism, manipulationer och lögner”.
  Vilka argument är då viktigast i kritiken av AGW teorin och de modeller som skapats av den?
  Faktiska mätningar av den centrala frågan om klimatets känslighet är inget argument, utan bevis!
  När kartan inte stämmer med terrängen bör man rita om kartan och inte tvärtom. Ingen snorkel buren i Göteborg eller klimatmodell kan klå faktiska mätningar om klimatets känslighet av co2.
  Professor Roy Spencer och Professor Lindzen valde att istället för att stånga sina pannor blodiga mot IPCC verklighetsförnekande panel, gå direkt på att mäta skilnaden mellan de modellberäknade värdena av klimatets känslighet och den verkliga.
  Utifrån mätningarna kan konstateras att CO2s termoseffekt är överdriven ca 6-7 gånger. Det strålar ut betydligt mer värme ifrån planeten än vad IPCC trodde.Klimnatet är alltså betydligt robustare än vad alarmismen hävdat. 
  Så hur fasen går det till om så många vetenskapsmän kan bli blinda samtidigt? 

  Peer Review

  Är den process som säkerställer kvalitén av forskningen. Kollegor kollegor inom ämnet kritiserar vänder vrider och prövar den forskning som skall publiceras. Ett av de mest upprepade mantran som AGW sidan nyttjat.Är att IPCC`s rapporter bygger på PRwiewade artiklar. Här hittar vi en tydlig indikation på varför IPCC så länge kunnat bedriva sin “forskning” och slutsatser utan att kritiken växt förens nu.
  “Climate gate” lät hela världen få insyn i hur nyckelpersonerna bakom IPCC s kuliss faktiskt agerade.Det framgår generande tydligt att de hade makt över granskningen och till och med en så stor makt att de kunde avsätta redaktörer för de tidskrifter som inte anpassade sig efter deras galosch. Det är som om Ingmar Bergman skulle få utnämna vilka som skulle äga rätten att kritisera hans filmer.
  Genom att nyckelpersonerna bakom den “vetenskap” IPCC lutar sig emot, haft makten och kontrollen över hela beviskedjan har de kunnat beställa resultaten för den självuppfyllande profetian. Allt ifrån rådata till slutsatser. Där får vi svaret på varför det kunde gå så åt helvete som det gjort.Hela arbetsprocessen har tillåtits bli korrumperad.
  De konspirerande nyckel personerna i “climate gate” har tillsammans totalkontroll över  hela kedjan och att de gemensamt konspirerar framgår med otrolig tydlighet e-mailen.
  Påståendet att mailen och innehållet “är tagna ur sitt sammanhang” är snorkelbärarnas flykt ifrån verkligheten. Samtidigt visar mailen att de var beredda att gå nästan hur långt som helst för att slippa granskning. Det är naturligt om man bygger korthus, inte fasen vill man bjuda in besiktningsmän.
   
  Börjar du bli förbannad nu? Räcker det?? Tänker du ringa SVT och fråga vad de egentligen sysslar med? Bra gör det!! Ring framförallt Schytt Bjerström Jan Axelsson Eva Almsäter Nyhetscheferna och bara skrik i luren!! Det har de ärligen förtjänat!

  Lär dig bemöta de största lögnerna AGW aktivisterna saluför.
   
  “Klimatet är känsligt”
  Nej det är minst sex gånger robustare än vad ni hävdar!
  “En höjning av temperaturen är katastrof”
  Prova en sänkning i samma utsträckning så kan du prata om katastrof. Det växte almar norr om Sundsvall tidigare.
  “Vi måste kämpa för två graders målet.”
  Glöm det! Inte ens om vi totalt stoppar all co2 tillförsel även med IPCC värsta scenario så kan vi påverka temperaturen mer än med någon tiondels grad.
  “Det finns en enig vetenskap bakom AGW teorin”
  Stick och brinn! Tvärtom har en vetenskaplig teori aldrig någonsin ifrågasatts av en så bred kompetent tvärvetenskaplig kader. Ordet “enig vetenskap” gäller endast den lilla kärna av bevisat korrupta nyckelpersoner som står bakom IPCCs slutsatser.
  “Tusentals vetenskapliga rapporter visar…”
  Ja vad då? Att de lämnat in arbete TILL IPCC men inte varit delaktiga i slutsatserna. Dessutom blandar ni ihop alla de rapporter som bygger på IPCC felaktiga slutsatser som grund för arbetet. Det är mer befogat att fråga hur många vetenskapliga arbeten och rapporter som smittats utav IPCC`s. Där kan vi nog tala om tusentals.
  “Försiktighetsprincipen måste ändå gälla. Vi kan inte riskera klimatet”
  Jasså!?? Är det inte viktigare att lyda en annan försiktighetsprincip först`Nämligen att inte bränna trillijoners miljoner på symbolhandlingar utan mätbar effekt?
  Laga inte det som inte är trasigt är en bättre regel att följa. Laga istället det som är trasigt och kan göra stor nytta!Börja med att reparera förtroendet för klimatforskningen för den ligger i små små spillror.
  “Debatten är slut!”
  Nu blandar ni ihop saker och ting igen. Det är era argument som är slut. Den riktiga debatten har bara börjat.Monologen är avbruten och änligen igentäppt .är den alarmistiska truten
  “Vetenskapen är fastställd”
  Allvarligt talat …Ge upp!! Eller prata med Uppsalainitiativet eller Bjerström ,ni lever i samma snusdosa.32.000 professorer forskare doktorer ingenjörer har skrivit på ett upprop att de INTE tror på IPCCs slutsatser.
  “Arktis isar smälter och isbjörnarna är hotade”
  Nä nu får ni f….n ge er.! Det finns fler isbjörnar nu än någonsin och de hålls i schack med hjälp av licensierad jakt! Angående världens isar…..

   

   

   
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg
  Så här kan det gå när inte haspen är på. Ipcc har agerat som en grupp festande ungdomar utan tillsyn och vuxen närvaro. De fick nycklarna, alla prylarna, lokal. pengar och fick leva runt som de ville. Ungdomar testar gränser och utan sådana kan vad som helst hända. Men nu är de slut på den föräldra fria festen. Vuxenvärlden har gått in och pekat på disken, maten på golvet, mot dammsugaren torktrasorna och sopborsten.En och annan överförfriskad deltagare får ta hand om vad de lämnat kvar på toa och i handfat.
  Jag hoppas att du har kabel-tv med tillgång tilla andra nyheter än SVT och TV4.Youtube och nätet är den informations källa du bör använda dig av för att inte bli manipulerad.
  Nu har jag hjälpt dig igång. Säg upp licensen. Vi ska inte behöva betala för att bli matatde med partiskhet och osaklighet.
  Ut på nätet och sök upp sanningen. Vill du hitta mer kritik av AGW köret. så har du theclimatesam.se som utmärkt start. Utöka med “wattsupwith that” och “climateaudit”.
  Antalet IPCC skandaler växer i antal för varje dag. Använd sökorden IPCC scandal icebears galciers rainforest, corruption, manipulation, puchari i olika kombinationer så kommer du hitta mer än du tror är sant.