Intressekonflikterna kring Willie Soon och John Houghton

Klimatvetenskaplig ishockey

Mediedrevet mot Willie Soon beror på att hans forskning finansierats av organisationer med intressen i fossil energi. Detta innebär en intressekonflikt och det är naturligtvis berättigat att ställa frågan hur detta påverkat hans forskningsresultat. Men det mediedrev mot Willie Soon som tillkommit på Greenpeace initiativ, Greenpeace har ju också särintressen i klimatfrågan, är inte rättfärdigt. Här tar jag upp och jämför med de intressekonflikter som fanns kring FNs klimatpanels förre vice ordförande Sir John Houghton när hockeyklubban presenterades i klimatpanelens rapport år 2001. John Houghton påverkades av kyrkliga särintressen som är minst lika viktiga att granska som Willie Soons finansiering.

En heltäckande diskussion av det av Greenpeace initierade mediedrevet mot Willie Soon och dess orättfärdighet finns på WUWT. Willie Soon har gjort ett eget uttalande. Han har också fått stöd från sin arbetsgivare Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics vars taleskvinna Christine Pulliam försvarade de finansieringsavtal som centret har haft och centrets granskning av den utförda forskningen. Hon sade också:

Smithsonian står fast vid den process enligt vilken forskningsresultat från alla våra forskare är granskade och har granskats av andra forskare , ”sade Pulliam . ” Det är så den vetenskapliga processen fungerar . Finansiärerna, oavsett tillhörighet , har ingen inverkan på forskningen.

Willie Soon har för övrigt en rykande färsk paleoklimatologisk publikation i Nature Geoscience (Yan et al., 2015).

I föregående blogginlägg jämförde jag Willie Soon med Michael Mann:

Läs mer: Willie Soons och Michael Manns sammankopplade vetenskapliga livsöden. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen2015-03-06.

Deras livsöden är, som jag diskuterar i blogginlägget, sammankopplade genom hockeyklubban. Här tar jag nu upp en tredje person, som också är sammankopplad med Michael Mann och Willie Soon genom hockeyklubban, nämligen Sir John Houghton.

John Houghton var och är (han verkar genom John Ray Initiative där han är president, se till exempel här) en framträdande person inom klimatdebatten, en klimatprofessor emeritus med en gedigen klimatvetenskaplig meritlista. År 2001 när FNs klimatpanels (IPCCs=Intergovernmental Panel on Climate Change) tredje vetenskapliga rapport presenterades var han vice ordförande i IPCC. Han var rapportens främste huvudförfattare. Det var också då som hockeyklubban fick sitt mediala genomslag. Dess förmenta budskap om att det var en klimatkatastrof på gång chockade en hel värld.

För att komma in på mitt huvudbudskap i detta blogginlägg skall jag ta hjälp av en brittisk geografiprofessor emeritus vid namn John Adams. John Adams har kritiska synpunkter på klimatdebatten och skrev för ett tag sedan blogginlägget Global Warming: a debate re-visited där han kritiserar drevet mot Lennart Bengtsson. Han skrev ett kritiskt blogginlägg om John Houghton Is God trying to tell us something? år 2010.

Men det jag skall citera från av honom här är en bokrecension för Nature som han skrev 1996 där han tar upp John Houghton som en jämförelse. Det kan tyckas lite märkligt att John Hougton kommer med i denna bokrecension men bakgrunden är en intervju med Sir John Houghton som gjordes av Frances Welch och publicerades i Sunday Telegraph 1995-09-10. En del av de uttalanden av John Houghton som citeras i artikeln talar om katastrof på ett sätt som han själv inte vill stå för, så man får använda uppgifterna med viss försiktighet.

Men i mycket stämmer artikeln i Sunday Telegraph med vad John Houghton har skrivit för den kyrkliga tankesmedjan John Ray Initiative i manifestet The Christian Challenge. Av både artikeln och manifestet framstår John Houghton som troende på en personlig kristen Gud. Han framhåller att Gud har gett människorna i uppdrag att sköta om vår planet, eller ”stewardship of the Earth” som det uttrycks i manifestet.

Så här skriver John Adams i sin bokrecnsion Science, nonscience and nonsense: approaching environmental literacy by Michael Zimmerman. Johns Hopkins University Press 1995. Pp. 220. $25.95 hbk.

Låt oss börja med en gissningslek. Vem sa (a) ”berättelserna om vårt ursprung i Genesis är en saklig presentation av enkla historiska sanningar … den stora översvämningen som beskrivs i Genesis … var en historisk händelse, i hela världen till sin omfattning och verkan”? och (b) ”Gud kan visa ilska. När han uppenbarade sig för Elias blev det jordbävning, blåst och eld. … Gud försöker lirka och uppvakta, men han använder också katastrofer ”?

(a) kommer från Creation Research Societys trosbekännelse, och ges av Zimmerman som ett exempel på den typ av ovetenskapligt nonsens som proklamerats av kreationister i deras kamp med darwinistiska evolutionister.
……
Upphovsman till citatet (b) är Sir John Houghton – ordförande i Storbritanniens Royal Commission on Environmental Pollution och medordförande för FNs klimatpanels (IPCCs) arbetsgrupp för vetenskapliga bedömningar. Han varnade för att Gud kan övertala oss att förbättra oss med en katastrof. Han fortsatte med att säga (Jag och min Gud, Sunday Telegraph, 10.9.95) att ”Om vi ​​vill ha en bra miljöpolitik i framtiden kommer vi att behöva få en katastrof. Det är som säkerheten i kollektivtrafiken, människor kommer bara att reagera om det blir en olycka. ”Sir Johns syn på gudomlig orsak och miljöeffekt skulle utan tvekan uppfylla Zimmermans kriterium för ”vidskepligt dravel. ”

John Adams uttrycker sig här drastiskt och säger att John Houghtons syn på gudomlig orsak i samband med miljöproblemen uppfyller Zimmermans kriterium för ”vidskepligt dravel”. Jag kan inte säga om han har rätt i detta eller inte eftersom jag inte är insatt i hur Zimmermans kriterium ser ut. Men som naturvetenskaplig forskare reagerar jag mot John Houghtons synsätt, vetenskap och religion bör enligt min mening inte blandas ihop på detta sätt.

Å andra sidan tycker jag inte att John Houghtons religiösa uppfattning rent allmänt borde vara något att diskutera. Det är fråga om hans personliga religiösa känslor som han har rätt att få ha ifred. Problemet är att det inte är fråga om något rent allmänt som vi diskuterar här. John Houghton var som sagt vice ordförande i FNs klimatpanels (IPCC=Intergovernmental Panel on Climate Change) vetenskapliga bedömningsgrupp och främste ledande författare till FNs klimatpanels vetenskapliga rapport 2001 där hockeyklubban var det stora propagandanumret.

Samtidigt med denna roll inom IPCC har John Houghton varit en mycket aktiv medlem av en kyrklig tankesmedja, John Ray Initiative där han är president, och där propagerat för att den kristna kyrkan har ett stort intresse att ta upp klimatfrågan och andra miljöfrågor för att engagera de moderna, alltför materialistiskt inriktade, människorna i de kristna synsätten.

I ett manifest som John Houghton skrev för John Ray Initiative uttrycker han detta kyrkliga intresse på följande sätt:

Dessa teman skulle kraftfullt kunna påverka moderna människor vilka är uppfyllda av det materiella och kan bidra till att påvisa värdet av den kristna tron för människor som annars inte ser någon mening med denna och inte heller ser någon relevans i det andliga budskap som vi vill framföra. En stark utmaning för dagens kyrka är att inkludera miljöhänsyn som en del av sitt uppdrag.

Frågan blir alltså vad som låg John Houghton varmast om hjärtat när han satt på två stolar samtidigt, som vice ordförande i IPCC och som kristen aktivist vid den kristna tankesmedjan John Ray Initiative. Vi kan konstatera, vilket jag tagit upp i tidigare blogginlägg, att John Houghton systematiskt använde den numera avpolletterade hockeyklubban som ett starkt argument för sin beskrivning av klimathotet:

Läs mer: Mellandagsrepris – Allas vår Mann. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen2013-12-27.

Willie Soon är en externfinansierad forskare vid ett forskningsinstitut och som för sin forskning har fått finansiering av organisationer med intressen i fossil energi. Frågan om hur detta har påverkat hans forskningsresultat är naturligtvis berättigad, men det mediedrev som bedrivs mot honom på Greenpeaces initiativ är inte rättfärdigt.

Vi kan dessutom konstatera att den kritik som han och Sallie Baliunas riktade i sin vetenskapliga artikel 2003 (Soon and Baliunas, 2003) mot hockeyklubban har visat sig riktig och de brister som de påpekade är orsaken till att denna avpolletterades. Detta trots att deras forskning var finansierad av American Petroleum Institute, vilket för övrigt var korrekt redovisat i artikeln.

Läs mer: Hockeyklubban, igen och igen! Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-12-12.

Det finns ingen anledning att John Houghtons dubbla roller inte också skall granskas minst lika noggrant som man granskar Willie Soons, därmed inte sagt att man skall göra det som ett mediedrev, ingenting vinns genom att behandla John Houghton lika illa som Willie Soon. Att ha varit vice ordförande för IPCC måste innebära att man får tolerera en ordentlig granskning. John Houghton propagerade för hockeyklubban trots att han måste ha varit medveten om den skepticism mot denna som klimatprofessorn vid Oxford University Myles Allen nu har givit uttryck för (se blogginlägget Mellandagsrepris – Allas vår Mann):

På samma sätt kan jag också bekräfta att den särskilda rekonstruktion av norra halvklotets temperaturer under det senaste årtusendet (den sk ”hockeyklubban”), som senare fick mycket kritik, var inte på något sätt central för slutsatserna i IPCC-rapporten 2001 om orsakerna till den senaste tidens uppvärmning. Vi var medvetna om dessa proxyklimatrekonstruktioner, men gav dem inte mycket vikt i bedömningen eftersom de statistiska metoder som användes var (och förmodligen fortfarande är) ganska ogenomskinliga.

Faktum är att hockeyklubban blev det stora propagandanumret i samband med presentationen av FNs klimatpanels vetenskapliga rapport 2001. Det sätt som hockeyklubban presenterades i media övertygade väldigt många människor i världen, bland annat mig, att vi stod inför en snart stundande klimatkatastrof. Skaftet och bladet på hockeyklubban talade sitt tydliga språk, vi var helt omedvetna om den stora skepticism som fanns mot klubban inom IPCC på grund av de stora osäkerheter som Myles Allen vittnar om.

Varför valde John Houghton att propagera på detta sätt med hjälp av hockeyklubban? Varför presenterades hockeyklubban på detta sätt av medierna, utan någon diskussion av de stora osäkerheterna som Myles Allen nämner? Varför presenterade medierna inte i stället de argument som Myles Allen hänvisar till? Vad var John Houghtons motiv, hur mycket var det fråga om vetenskapen, hur mycket var det kyrkans intressen som drev honom?

Referenser

Soon, Willie; Sallie Baliunas (January 2003). ”Proxy climatic and environmental changes of the past 1000 years”. Climate Research (Inter-Research Science Center) 23: 89–110. PDF

Hong Yan, Wei Wei, Willie Soon, Zhisheng An, Weijian Zhou, Zhonghui Liu, Yuhong Wang & Robert M. Carter (2015). Dynamics of the intertropical convergence zone over the western Pacific during the Little Ice Age. Nature Geoscience, doi:10.1038/ngeo2375, Published online 09 March 2015.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Väl ställda frågor, Pehr. Vad gäller religiös tro inom ”klimatfrågan” finns det alltför mycket, dock mest med grön färgton, snarare än Houghton’s närmast violetta

 2. John Silver

  Det var Smithsonian som finansierades direkt och Willie Soon indirekt.
  Finansavtalet skrevs på av Smithsonian, inte Willie Soon.

 3. Olle R

  Man kan säkert producera bra och objektiv vetenskap med pengar från Big Oil etc.
  Frågan är dock hur det går med eventuell framtida sponsring om resultaten inte blir de som önskas av finansiären.
  Jag tycker Berkeley Earth har gjort ett mycket bra jobb med sitt skeptiska ”omtag” på de globala yttemperaturmätningarna.
  Nu när de har bekräftat att de andra globala temperaturserierna är korrekta, samt tagit sig friheten att konstruera en ”hockeyklubba” med instrumentdata, och tillstå att enda trovärdiga förklaringen är antropogena CO2-utsläpp, hur går det då med den fortsatta finansieringen från bröderna Koch?
  Upphör finansieringen bekräftas mina farhågor, fortsätter Kochpengarna att flöda in så har jag fel..

 4. AG

  Egentligen visar alla dessa historier att något är fundamentalt fel inom klimatvetenskapen. Det är väl för tusan varje forskares PLIKT att utmana hypotesen?! Inte att till varje pris okritiskt försvara den. Jag ställde frågan på Qoura.com om det är möjligt att kritisera AGW-hypotesen utan att få stämpeln ”denier”. Svaren pendlade mellan att det var möjligt men att ingen vetenskaplig hållning innebar att man kunde kritisera AGW eftersom ”science is settled”. Några mumlade om ”fossile-industry” osv osv. Inte ett enda vettigt svar. Tycker att LB har visat att man får absolut inte närma sig kärnvärdena i frågan. Dvs allt som kan uppfattas som att utsläppssminskningar och ”omställning” inte är akut nödvändigt, bannlyses utan diskussion omedelbart. För mig är detta religion och tro. Det ende som erkänt detta är ju förre IPCC-ordföranden. Trist för vetenskapen, trist för sanningen.

 5. Björn

  Vad vet vi om kyrklig sponsring i Houghton´s fall? Ett är säkert, religion och vetenskap hör inte ihop. Det spelar ingen roll om det är frågan om religiösa eller politiska doktriner, för all sådan inblandning minskar den vetenskapliga trovärdigheten till noll. Vetenskap handlar om fritt tänkande och frihet från manisk styrning.

 6. Lasse

  Det har gått för mycket moral in i klimatfrågan! Kunskapsläget är det sämre med. Besöket från Söderhavet visar detta.
  Moralfrågan skärps genom att använda ord som skeptiker och förnekare om människor som är engagerade i vetenskaplig utveckling.
  Religiös fanatism?

 7. Slabadang

  Tänk om!

  Hotet mot ”Oljelobbyn” är inte vind biodrivmedel eller sol . KOLET är konkurrenten till oljeindustrin ! Vad är det som angrips av EPA ? De stänger ner kolkraftverk medan inga isnskränkningar av oljeboerrning sker annat än protester mot frackning som också är en verklig konkurrens till ”oljelobbyns” Rockefellers Fridolin står med en KOLBIT i handen. Läs spelet RÄTT!!

 8. Kenneth Mikaelsson

  Håller med Slabadang..

  gör det enkelt följ pengarna…… hitta skurkarna..

  vars nånstans finns de stora pengarna inte är det hos motståndarna till AGW..

  ändå enklare än det,, kolla vilken sida som George Soros står på … spring fort som fan åt andra hållet..

 9. tty

  Olle R #3

  Jag är inte så imponerad av BEST. Deras ”rättningsalgoritmer” är minst lika mystiska som GISS.

  Kolla t ex här:

  http://berkeleyearth.lbl.gov/stations/166900

  Här underkänner ”quality control” praktiskt taget alla temperaturminima p g a att de inte stämmer med ”förväntat regionalt klimat”. Station 166900 råkar vara världens troligen bäst utrustade och bemannade väderstation, Amundsen Station vid Sydpolen. Närmsta andra station för att beräkna det ”förväntade regionala klimatet” ligger >1000 km bort. Men det är givetvis mätningarna som det är fel på, inte klimatalgoritmen.

  Och datakvalitén är inte av denna världen. Kolla t ex stationslistan för Sverige:

  http://berkeleyearth.lbl.gov/station-list/region/sweden

  Några startdatum:
  Stockholm-Bromma 1756 (finns f ö i två upplagor, den andra börjar 1961, vilket inte heller stämmer)
  Karlstad Flygplats 1855
  Visby Flygplats 1849
  Trondheim-Vaernaes (=Trondheims flygplats) 1762 (när flyttade den till Sverige förresten?)

  Vidsel finns i två versioner, och där har garanterat aldrig funnits mer än en station (på flygfältet).
  Liksom Jokkmokk AFB (Air Force Base) och Jokkmokk FPL (Flygplats)
  och så vidare

  Eller stationen ”Kreuzburg” med data från 1823-1849. Den ligger i Rumänien (eller Österrike-Ungern den tid det begav sig)

  BEST har kort sagt rafsat ihop data från olika håll utan minsta rimlighetskontroll.

  ”Quality control” sa Bill, ”Quality Control är ordet” sa Bull.

 10. Mats S:son

  Hittade följande riksdagmotion.
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/versyn-av-klimatpolitiken_GX02MJ372/?text=true

 11. Lasse

  #8 Mats
  Lång och intressant motion -fortfarande aktuellt trots 6 år gammal!
  Skrivet av en kristdemokrat dessutom.
  ” I riksdagsdebatten som jag har tittat på så nämns inte osäkerheten över huvudtaget i samband med klimatfrågan.” Avhandling av Åsa Knaggård.
  Fast nu har vi fått in en obstinat yngre krets i form av SD-de enda som öppet kritiserar mycket självklart-bla klimatfrågan.

 12. Kenneth Mikaelsson

  #10 Mats S:son

  Det va en riktigt bra skriven text..

  hoppas att det får några fler att använda fettklumpen till nått nyttigare..

 13. Ingemar Nordin

  Tack för intressant inlägg, med många länkar.

  Har ännu inte hunnit med att läsa allt som ingått i försöken att misstänkliggöra Soon. Men jag har bl.a sett att kritikerna tycker att användningen av begreppet ”deliverables” som Soon använder om sina artiklar vid något tillfälle låter misstänkt. I så fall blir nog även jag misstänkt, för om man, som jag, varit delaktig i ett projekt finansierat av EU så är man tvungen att hela tiden skicka in ”deliverables”. Det är en slags fånig byråkratterm som tydligen används internationellt. (Projektet har inget med klimatet att göra.)

 14. Mats S:son #10,

  Detta är en mycket sakligt skriven riksdagsmotion från 2009 av Ingemar Vänerlöv (KD) som vittnar om att han verkligen satt sig in i den kritiska diskussionen av klimatfrågan. Hans följande observation på slutet är mycket intressant:

  ”Forskare må ha ett inflytande från början då en fråga aktualiseras men har enligt Åsa Knaggård inget inflytande om vilka politiska beslut som sedan bör fattas. Politiker flyttar medvetet eller omedvetet fokus från det vetenskapliga materialet.”

  Jag tycker att detta illustreras av Gunnar Kjelldahl (C) som ofta brukar kommentera här på Klimatupplysningen. Han skrev i en kommentar nyligen bland annat:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/11/stort-fel-hittat-cmip5-klimatmodellerna/#comment-398627

  ”De länderna försöker nu få I-länderna att förstå att dessa måste hjälpa till med omställningen. Det är ekonomin som klimatförhandlingarna nu gäller, inte om vetenskapen bakom IPCC har rätt eller fel. Alla länder inser allvaret, men man vill klara omställningen så helskinnade som möjligt.”

  Om Gunnar K har rätt så har alltså, i likhet med vad Ingemar V skrev, vetenskapen fått en statistroll och klimatfrågan har i dessa förhandlingar omdefinierats till en ren moralfråga.

  Jag tycker att syftet med Ingemar Vänerlövs motion är ännu mer aktuellt idag än år 2009. Han skrev i början av näst sista stycket:

  ”Den här motionen vill peka på behovet att se över klimatpolitiken. Det är inte acceptabelt att politiska beslut fattas som saknar grund i relevant vetenskaplig forskning. Det bör inrättas en oberoende granskningsfunktion i form av ett oberoende vetenskapligt granskningsorgan på global nivå.”

  Jag anser att behovet av saklig, skeptisk, kritiskt tänkande diskussion om klimatvetenskapen är ändå större idag än 2009 och blir alltmer trängande. Uppvärmningspausen är viktig därför att den understryker, vilket tydligt framgår av FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport, att klimatvetenskapens förståelse av klimatsystemet är ofullständig. Samtidigt innebär uppvärmningspausen att den globala temperaturökningen går saktare vilket ger respit och bättre möjligheter för att utveckla de klimatvetenskapliga teorierna utan att behöva ta till drastiska beslut.

  Man bör alltså enligt min mening inte hasta fram klimatpolitiska beslut som grundar sig på moralpanik utan låta klimatvetenskapen få utnyttja de möjligheter som uppvärmningspausen har gett oss.

 15. Ingemar #13,

  Ha, ha, jag tänkte precis samma sak om ”deliverables”. Jag har deltagit i ett par EU-projekt, för övrigt klart klimatrelaterade då de handlade om hållbar energiteknik, och ”deliverables” är en standardterm som kan beteckna såväl resultatrapporter som exempelvis en prototyp.

 16. Bengt Abelsson

  Den 6 december 1988 ( FN resulution 43/53 ) lades grundstenen till IPCC. Redan då ”visste” man att koldioxid skulle öka temperaturen och höja havsytan.
  Och, konstigt nog, så hittade byråkraterna inom IPCC att koldioxid ökar temperaturen och höjer havsnivån.
  Olle R, om byråkraterna kommer med ett resultat som uppdragsgivarna inte gillar, vad händer då?

 17. Ann lh

  #10, 14 mfl. Det här med att i-länderna nu på alla möjliga sätt ska betala för sina synder sedan industrisamhällets begynnelse det var ungefär vad M. Strong och Barbara Ward lovade u-länderna inför Stockholmskonferensen -72. Då kallades det hållbar utveckling. Nu har utvecklingen gått ännu längre och det är inte bara fråga om enorma resurser till de u-länder som inte på egen hand tar sig ur fattigdomen, snart får vi se vad Obamas klimatdomstol ska ställa till med. Feministiskt försvar, klimatskuld och klimatdomstol, grön utveckling, nolltillväxt och så farbror Fridolin som grädde på moset. Vad har vi gjort för ont?

 18. Sören G

  #17 En av de största orsakerna till att u-länderna har svårt för att ta sig ur fattigdom är förmodligen korruptionen i dessa länder.

 19. ThomasJ

  Vänerlövs motion ’rörde’ till det rejält inom kd, så mycket att han ströks från vallistan till efterkommande val 2010. F.ö. var han ju också engagerad & kunnig i meteorlogi.

  Men roten till allt det onda stavas Agenda 21. (+ lite Soros etCons… 😉 )

  Mvh/TJ

 20. Lasse

  #19 Lågt i taket hos de kristna alltså?
  Hellörade predikanter-har ni hört varifrån detta kommer? (fredag)
  Präster som var tvungna luta huvudet i låga dörröppningar på landet(Skåne?) förr.

  OT Intressant om solceller på Hawai i SVD papper idag. Insinuant om bolagens ovilja mot solceller. De missar solens nyckfulla energileverans och behov av stabilt nät.
  Feed in tariffs diskuteras här: http://notrickszone.com/#sthash.zCmNxHse.dpbs

 21. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom!

  En liten randanmärkning.
  Det handlar INTE om en intressekonflikt utan är mycket djupare än så. Det är en värderingskonflikt.

  Ska den vetenskapliga metoden eller religiösa/politiska/ideologiska överväganden styra vilka resultat som ska publiceras och hur de ska tolkas?

 22. Ingemar Nordin

  Pehr #15,

  Det finns anledning att vara minst lika misstänksam mot EU-projekt som mot oljebolagsprojekt. Jag vet inte eftersom jag aldrig fått projektbidrag från Big Oil (de kanske inte är intresserade av filosofi :-)). Men nästan alla EU-finansierade projekt är till för att driva EUs agenda på ett eller annat sätt. De syftar ofta till en slags ”furstespegel” där det gäller att fylla på med idéer och forskning som skall stötta deras politiska beslut. På humaniorasidan handlar det ibland om att de vill ha ren historieförfalskning som att Europa har en gemensam kultur och gemensamma traditioner sedan urminnes tider. (Ha! kontinenten präglas väl snarast av djup oenighet!) Eller att det finns någon sorts ”Europeisk etik” till skillnad frän exempelvis amerikanernas.

  Tyvärr läggs enormt stora forskningsmedel på sådana ”gemensamma” projekt där det egentligen vore mycket bättre att samarbeta med något annat land utanför EU. Eller inte alls samarbeta. Till detta kommer en enorm, helt förkrossande byråkrati som äter upp den mesta av forskningstiden …

  Så, nu har jag fått häva ur mig lite frustration över EU igen 🙂

 23. Jarek Luberek

  Man undrar om de döende pappersmedierna verkligen tänkt över vad de håller på med. Det har hur mycket scoop som helst att hämta, scoop som borde sälja lösnummer. Istället väljer de att sparka på denna döda isbjörn (om metaforen tillåts) och undrar varför klimathotet rankas bland de mest ointressanta ämnena.
  Det kanske är en rent retorisk fråga men finns det verkligen någon som tänker på tidningsredaktionerna?

 24. Slabadang

  Klimatpolitik = Power grab och avdemokratisering !

  Jag tror EUs Juncker satte spiken i kistan för sin organisation när han verbaliserade kravet på en EU-armé .
  Om det fanns någon osäkerhet kvar om att UKIP skulle få ur England ur EU så försvann den i samma ögonblick som Juncker öppnade kakhålet. När England drar sig ur så kan jag inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig hur EUSSR kan bestå. I Sverige så äger Eu-kommissionen bottenplaceringen i allmänhetens förtroende tätt följt av Euparlamentet. Jag tror inte ens Eva Landahl som SVTs nu främste operative politruk kommer att kunna blåsa svenska folket på en öppen EU-debatt en gång till även om stiftelsen (sjuklövern) GRN (sjuklövern) önskar sig detta. Att återinföra den nationella demokratin kommer vara ett otroligt starkt argument i alla kommande valrörelser i framför allt de EU- länder där Juncker INTE vill att det skall framföras. Fransmännen har fått nog och i Tyskland börjar det sjuda allt mer i folkleden. Att försöka få Norge och Schweitz framstå som varnande exempel om hur det blir att stå utanför blir nog rätt svårt ? 🙂 🙂

 25. Pelle L

  Jarek Luberek #23
  Du skriver
  ”Det kanske är en rent retorisk fråga men finns det verkligen någon som tänker på tidningsredaktionerna?”

  Det tänks nog en hel del där.
  Men i vilka banor de tänker, och med vilken agenda, är sannerligen inte lätt att förstå.

 26. ThomasJ

  OT men mkt glädjande nyhet:

  http://m.bohuslaningen.se/Default.aspx?pageid=0&parentid=0&link=1.3767296

  Förhoppningsvis kommer fler ’efterföljare’…

  Mvh/TJ

 27. Gunnar Kjelldahl

  Att avfärda Willie Soons intressekonflikter med att även Greenpeace är ett särintresse blir ju bara patetiskt. Soon har under lång tid presenterat forskning som om den vore fristående och opartisk, och dessutom förnekat tidigare påståenden om att det skulle finnas oljeintressen bakom.

  När det nu visar sig vara så att Soon medvetet har försökt dölja sina mångmiljonfinansiärer från oljeindustrin så är det naturligtvis i högsta grad en fråga som media ska granska ingående. Det gör hans forskning klart mindre trovärdig att han nu måste betraktas mer som ett språkrör för oljeintressena, än som en fristående forskare.

  Man må tycka vad man vill om Greenpeace och deras metoder, men de har ingen forskarstatus, och har heller inte försökt dölja var deras särintressen ligger.

 28. Slabadang

  Gunnar K!

  Till skillnad från Grinpiss så är Soon intellektuellt hederlig och kan föra sina rrsinemnag hela vägen hem till observationer. Grinpiss tillhör ju ”Miljö” – Mcartchyismen förföljer trakasserar och ljuger hej vilt om precis allt. Att angripa person istället för argumenten är ju den fega usla miljardkorrupta antiintellektuella terrorismen du bejakar och tillhör. Skäms Gunnar !!

 29. tty

  Slabadang #28

  ”Skäms Gunnar !!”

  Gunnar K är politiker. Att kunna skämmas är nog inte hans starka sida.

 30. Är du helt väck Gunnar Kj? Som i ’dum i huve’t’?

  För Greenpeace är de som driver kampanjen mot Soon. Den ’granskande media’ (NyT, WaPo, Boston Globe) som hade Soon-storyn upprepade ju bara ett Greenpeace pressrelease av Kert Davis som också ’intervjuas’.

  Davis startade fö också smutskastnings/trams-sajten Exxon-secrets, och släppte samma ’nyheter’ redan 2009 i Huffinton Post och har försökt ’släppa’ samma smuts som ’skandal’ många fler ggr.

  Så när du skriver att ”Soon medvetet har försökt dölja sina mångmiljonfinansiärer från oljeindustrin” är det förstås kvalificerat trams. Men precis den sortens trams som Greenpeace försöka mata de mer lättmanipulerade i fårskocken med.

  Tror du mig inte? Läs då vad som står först i Acknowledgement i Soon och Baliunas Climate Research artikel från 2003. Den som startade hela hetsjakten från stollarna, galningarna, och de professionella smutskastarna på din (dvs klimathotsanhämngar-) sidan.

  För har du garanterat inte (heller!) läst en enda av Soons artiklar som du nu försöker misstänkliggöra med just den sortens smuts som Greenpeace försökt mata dig med.

  Tycker du inte att du gör dig själv till åtlöje lite grand när du (av alla) försöker tala om för andra:

  ’vems forskning som är trovärdig, respektive mindre trovärdig, seriös eller inte’

  Alltså forskning som du öht inte läst, och inte skulle förstå ett jota av ifall du försökte?

  Du har ju svårt att läsa en tidningsartikel utan att bli dragen vid näsan. Ellerför all del läsa korta kommentarer på en blogg korrekt, för att inte tala om svara på direkta enkla frågor.

 31. Gunnar Strandell

  Jonas N #30

  För mig visar ditt inlägg att vi har att göra med ett fall av Dunning–Kruger effekten.

  Det är allvarligt.
  P1-morgon torsdag 12 mars hade ett inslag om att begåvade barn vantrivs i skolan, bland annat för att de ligger före sina lärare.
  I Norrtälje är det stor risk att det drabbar hela årskullar, och jag kan förstå att Ann L-H är upprörd. 😉

 32. Gunnar Strandell

  Ibland kan det vara intressant att backa 13 bara dagar i ett så snävt område som klimatupplysningen.se, för att lära sig lite om de människor vi möter på nätet.

  Under rubriken:
  ”Jakten på klimatdissidenter allt sjukare”, noterar jag kommentar #17.

  ”17 Thomas P 2015/03/01 kl. 18:46
  Låt mig påminna om Jim Salinger, Charles Monnett och Michael Mann. Häxjakt är inte direkt något nytt i det här fältet.
  Vad gäller Soon försöker Ingemar vittvätta: ”Där anklagades han för att en gång, för 5 år sedan, ha fått forskningspengar från ”oljeindustrin”.”
  Inte en gång utan flera, och det han anklagas för är inte att tagit emot pengar utan att inte angett i sina publikationer att han gjort så utan tvärtom gått med på ett avtal där han lovade att inte uppge finansieringskällan. Av allt att döma pågår detta fortfarande om än via Donors Trust, en konservativ organisation som förmedlar pengar så källan skall kunna förbli anonym trots FOI.”

  Om man jämför det med Acknowledgement i Soon&Balinas 2003 inser man vilka lögner dessa människor är beredda att ta till:
  ”This work was supported by funds from the American Petroleum Institute (01-0000-4579), the Air
  Force Office of Scientific Research (Grant AF49620-02-1-0194) and the National Aeronautics and Space Administration (Grant NAG5-7635). The views expressed herein are those of the authors and are independent of the sponsoring agencies.”

  Jag kan bara instämma med Astrid Lindgrens rumpnissar:
  -Voffor gör di på dette viset?

 33. Thomas P

  Gunnar #32 Om du inte fortsatt läsa hade du också i tråden funnit att jag skrev om den artikel du hänvisar till: ”Till Soons försvar får dock sägas att han till just den artikeln skrev med att den delvis finansierats av American Petroleum Institute.”

  Så vad återstår av din kritik?

 34. Gunnar Strandell

  Thomas P #33
  Du har alltså ett faktum, och det är att Soon beskrivit finansieringen av artikeln.

  Av denna ”icke fjäder” bygger du en höna av icke kontrollerbara beskyllningar.
  Varför?

 35. Thomas P

  Gunnar #34 Soon har skrivit fler artiklar än den där…

 36. Några slutanmärkningar.

  Att granska Greenpeaces roll i detta sammanhang är långtifrån patetiskt som Gunnar Kjelldahl (C) försöker hävda. Allt tyder nämligen på att Greenpeace har gett en vinklad och felaktig bild av Willie Soons finansiering och omständigheterna omkring denna.

  Denna åsikt bygger jag dels på den dementi som Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics gett genom sin taleskvinna Christine Pulliam, se mer om detta i mitt blogginlägg. Dels kan var och en som har någon inblick i externfinansierad uppdragsforskning från de presenterade siffrorna se att det sätt som saken presenteras av Greenpeace är väldigt vinklat, närmast ohederligt. Greenpeace ger en bild av att det är skandalöst med mångmiljonbelopp, men det gäller kontrakterade belopp mellan Willie Soons arbetsgivare och finansiärerna under mer än ett decennium. Det är fråga om helt normala kontraktssummor som har varit en förutsättning för att Willie Soon har kunnat få lönekostnaderna till och att kunna behålla sin externfinansierade forskartjänst vid Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

  För mig är Willie Soon särskilt intressant för att hans kritik av hockeyklubban tillsammans med Sallie Baliunas, som jag beskriver i blogginlägget, visade sig riktig. Denna kritik motsvarade dessutom en skepticism mot hockeyklubban som fanns redan från början inom FNs klimatpanel, men som inte kom fram i den propagandakampanj som hockeyklubban användes för, för att ge en överdriven bild av ett klimathot. Denna skepticism mot hockeyklubban har omvittnats av klimatprofessorn vid Oxford University, Myles Allen, se mitt citat av honom i blogginlägget.

  Min tolkning är att Willie Soon blivit en måltavla för smutskastning därför att han var hederlig nog att yttra sin självständiga åsikt i en känslig vetenskaplig fråga. Frågan var speciellt känslig eftersom det fanns motsättningar om hockeyklubban inom själva klimatpanelen.

  Willie Soon är också tacksam som måltavla för smutskastning eftersom han är invandrare och endast externfinansierad forskare vid ett forskningsinstitut, alltså inte inom den akademiska karriärväg som leder till olika typer av professorstjänster. Detta kan mycket väl vara en del av kalkylen inom aktuella bakomliggande politiska intressesfärer när man dragit igång en kampanj mot just honom.