Inte min regering

Åsa och Stefan

 

Ni minns kanske att jag skrev till regeringens miljödepartement för att få svar på vad det ramavtal som de förhandlar om på klimattoppmötet i Paris kan tänkas innehålla. För mig är det viktigaste med vilka medel man försöker få ner våra utsläpp av växthusgaser. Om dessa medel påverkar vårt natur- och kulturlandskap eller vår välfärd negativt så är jag inte med på åtgärderna. Jag fick ytterligare ett svar efter att jag skrivit blogginlägget. Departementsekreteraren Viktoria Chlot svarade bland annat på frågan om vad som ska hända med våra pensionspengar som förvaltas i AP fonderna när klimatarbetet intensifieras?

”När det gäller din fråga om AP-fonderna ligger ansvaret för fondernas verksamhet och investeringsbeslut idag enligt lag på AP-fondernas styrelser. Det är därför inte möjligt för regeringen att ge instruktioner till AP-fonderna hur buffertkapitalet ska investeras. Inom Finansdepartementet pågår just nu ett arbete med att se över reglerna för AP-fonderna. Man har nyligen haft Departementspromemorian Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) ute på remiss. Enligt förslaget ska AP-fondsmyndigheterna enligt lag förvalta medlen i AP-fonden föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Viktigt att betona är att AP-fondsmyndigheterna även fortsatt kommer vara självständiga i sin förvaltning. Förslaget innebär däremot att AP-fondsmyndigheterna ska samverka för att ta fram gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som inte bör ingå i AP-fonderna.”

Vad som är en ”ansvarsfull” investering tål verkligen att diskuteras men så blir det förmodligen inte. Vi fick ju inte vara med och diskutera om svenskarnas mål verkligen är 100 procent förnybar elproduktion, det beslutade regeringen alldeles själv, efter valet. För att nå målet om 100 procent förnybart behövs givetvis investeringar och mycket pengar. Helst skattemedel för det är ju inga riktiga pengar men det går givetvis bra med pensionspengar också. Men det är ju inte alla investeringar som slår väl ut och om det då är min pension som de leker med är det ju inte särskilt kul. Svenska Exportnämnden har exempelvis lånat ut 6 miljarder kronor till solenergiföretaget Abengoa som nu hotas av konkurs. Om tankesmedjan Fores har rätt så ingår just pensionspengar i det som man förhandlar om på klimatmötet i Paris.

Fonderna kommer alltså att samverka och ta fram riktlinjer för vad som är en ansvarsfull investering. Gissningsvis vill man inte investera i ny kärnkraft men vill mer än gärna medverka till att tusentals nya vindkraftverk byggs. Ja och så går det för vindkraftsbolagen som det är på väg att gå för solkraftsbolaget i Spanien och våra pensionspengar är borta med vinden.

Det hade ju varit demokratiskt och bra om vi åtminstone får vara med och diskutera i frågorna innan regeringen helt sonika bestämmer vägen för lång tid framöver.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Inte min önske-regering heller Lena.
  Den hearing i USA som nyss gjorts visade på hur lösan sand klimatfrågan står på. Det är fiffel med termometrar som ger rekord nu. Modellerna går varma men verkligheten håller sig kallare.
  Det var klasskillnad mellan insatserna mellan de olika åsikterna. Speciellt gillade jag Judith Currys inlägg.
  Förslag restes om att skapa ett lag ”B” som skulle få uppgiften att visa på klimatets hållbarhet.

  Att som nu kalla somliga för förnekare och dra in allt stöd till alternativ forskning är skrämmande-men USA har upplevt samma hets förr-då var de rädda för kommunisterna. (vilket ledde dem till Vietnam och en förödande prestigeförlust där samt senare en kollaps av kommunismen orsakad av sig själv).

 2. GP har en debattartikel om just AP-fonderna idag.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2922708-ror-inte-ap-fonderna-los-grundproblemen-i-stallet

 3. Lasse

  OT Eller inte.- Arktis isläge har ju varit en av alarmisternas kanariefågel.
  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151208134634.htm
  Om Arktis vinter-is kopplad till AMOC.
  ”Because satellite images of sea ice extend only back to 1979, the scientists had a relatively short data record for verifying decadal-scale predictions against actual conditions.”
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo

 4. Ann lh

  Det enda positiva med spektaklet i Paris är att vi nog kan se fram emot att Åsa Romson är nere skaffar sig nytt jobb i och med att det klimatindustriella komplexet kommer att svälla ytterligare efter denna konferens och det är svårt att undvika att finnas en plats även åt henne i denna jäsande surdeg.

 5. Alienna

  ”ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”

  Det är alltså subjektivt (läs: ideologiskt) tyckande som skall styra investeringar och ägande…?

  (Länken till nya regler för AP-fonder verkar inte fungera…)

 6. Mats G

  Alienna & Lena K

  Jag har misstänkt ett tag att det verkliga priset är världen samlade pensionsfonder. Den här utvecklingen stärker min misstankar.

 7. Alienna

  Nu ska länken funka!

 8. Alienna

  …fondernas möjligheter att placera i onoterade tillgångar utökas dock betydligt i förslaget

  …fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas

  Varför bry sig om pensionärerna, när man istället kan förslösa deras surt förvärvade slantar på klimatdogmer och andra rödgröna stolligheter?! 🙁

  …och finns det lagliga hinder – så ändrar man bara lagen…

 9. Ingemar Nordin

  Lena,

  Ett utmärkt inlägg! Det är kärnpunkten i den MP-drivna klimathotspolitiken.

  Man vill mobilisera skolan, den högre utbildningen, forskningen, pensionsfonderna och alla sina myndigheter för sin klimathotspolitik. Och det värsta är att det inte finns ett enda riksdagsparti som orkar eller kan stå emot den miljöideologiska agendan.

  Även om det inte blir ett globalt avtal i Paris så finns det inget som hindrar Romson från att skriva under på att frånhända inte bara denna regering, utan alla kommande regeringar, på att ta ned fossilberoendet 100%, samt att stötta FNs klimatfond med miljardbelopp.

  Tyvärr är regeringen helt ointresserad av konsekvensberäkningar på detta avtal. Och tyvärr är våra stormedia helt ointresserade av att ta reda på kostnaderna för COP21, Agenda 2030 och vad Sverige som nation skriver på. Romson verkar ha helt fria händer.

 10. Sven Hanssen

  Lyssnade också på valda delar av Ted Cruz hearingen.

  Klimatalarmisterna ballade som vanligt ur och blev svarslösa på det ställe där de brukar bli det. Modellerna som använts har visat sig värdelösa. Samma ställe där Thomas P. varit och förbli svarslös.

  Såg en chatt SR för några dagarna sedan där en frågeställare påpekade just detta och där Michael Tjernström svarade att det är ju bara modeller. Däremot är han knäppt tyst när SRs inbjudna aktivister hävdar att det är 100 %-iga prognoser. Vanlig mänsklig feghet tillskillnad från t.ex. Judith Curry.

 11. Ingemar
  Tack! Visst har hon mer eller mindre fria händer och hon har arbetat målmedvetet för att komma till Paris som Sveriges klimatminister. På vägen har hon fått svälja en hel del men nu är hon där.

 12. Gunnar Strandell

  Lena Krantz!
  Tankesmedjan Fores företräds i din länk av Mattias Goldman. Han är känd för att han ledde organisationen Gröna bilister och gav sitt fulla stöd till etanolsatsningen i Norrland tills den havererade med förluster för kommuner och bilägare.
  Med honom vid pennan smids det planer och drömmar, men särskilt mycket tanke handlar det inte om.

  Han är också en av dem som har en sambo med ett yrke som gör att hon också behöver bevista klimatkonferenser. Jag utgår från att de har det trevligt, men är tveksam till att det skärper analysen.

  Om man inte har meriter för att få in pengar på den vanliga finansmarknaden kan man ju alltid försöka med pensionsfonderna.

  Länk:
  http://www.asposverige.se/2013/11/etanolbransle-gar-i-graven-tillsammans-med-grona-bilister/

 13. Ann LH

  Visst är det mer än genant att hela politkerkåren har köpt klimathotet med hull och hår. Nu sitter många av dem på Nobelbanketten och hedrar kunskap och intelligens medan Åsa Romson sannolikt förhandlar bort vår framtid där nere i Paris – och inte har en aning om vad det handlar om egentligen.

 14. Ingemar Nordin

  Gunnar S #12,

  Tänk vad alla dessa gamla skojare kommer undan med i Sverige. Etanolen som skulle bli framtidens drivmedel, som påtvingades det svenska samhället genom Centerledaren Maud Olofsson och som kostat folkhushållet många miljarder i subventioner och omkostnader för både mackar och bilar. Om allt detta lurendrejeri knystar inte våra media eller andra politiska partier.

  Alla ligger lågt om etanolskandalen. Alla kommer att ligga lågt om klimatskandalen i allmänhet. Kommer framtidens historiker att våga skriva om sanningen?

 15. Nu finns ytterligare ett utkast upplagt

  http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/da02.pdf

 16. Ann LH

  Vår regering skickar ner Åsa Romson till Paris för att underteckna ett avtal som ev. leder oss närmare kommunisten Maurice Strongs mål om FNs Globala Governance. Samtidigt håller nu Svetlana Aleksijevitj sitt tacktal om hur det var att leva under kommunismen. Samtliga tacktal var intressanta, inte minst alla tillsammans, men mest intressant är nog ändå hur de fyra kommenterande damerna mer eller mindre medvetet missade att förstår vad Svetlana A. ville säga.
  Hur galen kan världen bli?

 17. JIMMY

  Alla som utan legala folkval skriver på att lämna över det Svenska folkets pensioner samt naturtillgångar och beskattningsrätten till ej folkvalda FNs pseudo religiösa världsregrering begår bevisat landsförräderi och kommer att straffas med lagens strängaste straff!!! gäller alla medlöpare så fort Sverige i framtiden får en legal vald grundlags regering som då river upp alla olagliga FN utpressnings mutavtal.

  Beskattning utan folklig vald representation är tyranni!!!!!!!!

  Taxation without representation is tyranny

 18. JIMMY

  Detta är en helg njutning att höra och lyssna på samt är bra då det fortfarande finns ett framtida fritt USA land att åka till !!!!

  Obama har inget folkligt valt USA legalt bindande kongressen gräsrötter politiskt mandat att skriva på och lämna över några olagliga ej folkvalda el -skatter flygskatter eller bensinskatter till pseudo vetenskap klimat religiösa ej folkvalda FN kommunist världsregeringen ..

  Detta så kallade Obama penndrag kommer omedelbart då sedemera att bli United States Congress nullified och blir då noll värt!!!

  congress nullified detta gjorde enligt Senator Jim Inhofe att Franska Sozzar blev rosen rasande !!! Ha Ha Ha !!!

  Sen. Jim Inhofe addresses The Heartland Institute/CFACT/CEI at COP-21

  https://www.youtube.com/watch?v=O8jWeHvg-mY