Ingen större orkan i USA på över 10 år

orkanvarning

Media, även de svenska, har varit fulla med upphetsade rapporter om hur den fruktade orkanen Matthew sakta rört sig i de Västindiska vattnen och längs USAs kust. Den har slagit till kraftigt på Haiti med flera hundra döda, lirkat sig förbi Bahamas med stora materiella skador som följd, följt Floridas kust och är i skrivande stund på väg upp längs Syd- och Nord Carolinas kuster. Om cyklonens öga går in över land så blir det den första orkanen på över tio år i USA.

Uppdatering: Det blev en kategori 1 orkan i South Carolina.

På sina håll (t.ex. här) har det som vanligt gjorts kopplingar till klimatet. På bloggen Politism skriver man bl.a.

Det är omöjligt att säga att just denna orkan har med klimatförändringarna att göra. Däremot är det sant att vi kan räkna med fler och fler dödliga väderfenomen i takt med att klimatet förändras. Och därför måste vi förhålla oss till orkanen Matthew politiskt.

Dels är denna fruktansvärda katastrof en påminnelse om ojämlikhetsaspekten av klimatförändringarna. Det är de fattigaste i de fattigaste länderna som dör i störst tal och som förlorar allra mest när orkanerna slår till. Dels är de ekonomiska kostnaderna för att bygga upp infrastrukturen efter orkanen enorma. …

… Klimatförändringarna är allas vårt ansvar och priset för att vi inte tar tag i frågan blir allt högre – i alla avseenden.”

Men i själva verket så finns det ingen koppling mellan den globala uppvärmningen och orkaner, alarmistiska påståenden om motsatsen till trots. Här är några exempel på sådana felaktiga larm.

Väderlekstjänsten i USA har tvärtom länge förundrat sig över att det dröjt så länge innan USA drabbats av en större orkan. Man har talat om den 10-åriga ”orkantorkan”. Den senaste kategori 3 orkanen var Wilma år 2005.

Nedanstående bild visar dagar och år som det varit orkantorka i Florida. Den 1 juni i år så hade det gått 3873 (nu 4003) dagar sedan den senaste stora orkanen. Detta är nästan dubbelt så länge som  det förra rekordet 1985.

orkantorka

Här nedan ser man kanske tydligare hur antalet orkaner minskat under 2000-talet:

orkannedgång

Egentligen finns inga skäl till varför frekvensen av orkaner skulle vara beroende av den globala uppvärmningen. Vanliga stormar på t.ex. Atlanten bildas och får sin energi genom temperaturskillnaden mellan söder och norr. Och i det fallet spekuleras det om inte den globala uppvärmningen t.o.m. borde bidra till färre och svagare stormar eftersom denna temperaturdifferens minskar då polerna värms upp snabbare än ekvatorområdet. Men tropiska stormar och orkaner bildas och får sin energi bl.a. genom en vertikal temperaturskillnad mellan havsvattnet och den svalare övre delen av troposfären. Det krävs en hög luftfuktighet högt upp i troposfären för att orkaner skall kunna bildas. Här kan man läsa vad SMHI har att säga om förutsättningarna för att det skall uppstå orkaner.

En del alarmistiskt lagda klimatforskare har dock menat att i och med att även tropikerna trots allt värms upp då den globala temperaturen ökar så borde orkanerna få mer energi som kan utnyttjas, dvs. att vi skulle få mer intensiva orkaner. Men inte heller något sådant samband har kunnat påvisas.

Naturen vill tydligen inte göra som domedagsprofeterna hoppas på. De får nöja sig med att låtsas som om den gör det för att hitta en anledning att ”ta tag i frågan”, som Politism uttrycker det.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sigge

  ”Egentligen finns inga skäl till varför frekvensen av orkaner skulle vara beroende av den globala uppvärmningen. Vanliga stormar på t.ex. Atlanten bildas och får sin energi genom temperaturskillnaden mellan söder och norr. Och i det fallet spekuleras det om inte den globala uppvärmningen t.o.m. borde bidra till färre och svagare stormar eftersom denna temperaturdifferens minskar då polerna värms upp snabbare än ekvatorområdet.”

  Det är väl det som klimatforskarna verkar komma fram till med det tillägget att vid varmare klimat kommer ovädren innehåller mer nederbörd och det är översvämningarna som orsakar de stora skadorna.

  De orkaner som skapat störst materiella skador i USA är Katrina 2005 och Sandy 2012. Det var inte vinden som orsakade de stora skadorna utan översvämningarna som drabbade tätbefolkade områden.

 2. Peter Stilbs

  Tack Ingemar. Man tycks glömma att det viktigaste är om orkanen i fråga verkligen når land eller inte. Häromåret var det ju Filippinerna som drabbades av stor ödeläggelse, och det gjordes ett stort nummer av det – samtidigt som otaliga kategori-5 taifuner svepte runt på Stilla havet under året.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/17/overdrifter-om-tyfonen-i-filippinerna/

 3. Lasse

  #1
  Översvämning -Ja,
  Men regn-knappast.
  Det är väl när havets nivå stiger som stora skador sker längs hela kuststräckor. 9 fot eller nära 3 m varnades det för.
  Haiti drabbades hårt. Kanske hade det undvikits om orkanerna var mer vanligt förekommande.
  I Bangladesh byggde de kullar.
  Så om det nya är färre orkaner så är även detta förödande 😉
  Orkanens öga gick länge längs kusten. Vet inte om den officiellt gjorde ett besök över USAs landmassa?
  http://www.nhc.noaa.gov/refresh/graphics_at4+shtml/031515.shtml?swath#contents

  Det har varit intressant att följa denna naturföreteelse via alla kanaler.

 4. Ingemar Nordin

  Peter,
  Fillipinerna är världens mest hemsökta land vad beträffar taifuner. De har 6-9 st per år som når in över land och det beräknas kosta det redan mycket fattiga landet enorma summor i förstörda hus och skördar.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoons_in_the_Philippines

  Därtill har de vulkaner samt en inhemsk gerilla att slåss med. Jag brukar på skämt fråga våra två fillipinska doktorander hur i allsindar de kan bo där. Men de bara ler och säger att man vänjer sig. Så vi får tänka på det när vi här i Sverige gnäller över lite kyla och dåligt väder. 🙂

 5. Sigge

  #3 Lasse

  Det är en kombination av att havets nivå stiger och mycket nederbörd som gör att översvämningarna vid orkaner blir så omfattande vid flodmynningar.

 6. Olle R

  Ingemar, Är orkaner som når just USA av något särskilt intresse ur global synpunkt?
  Tvärtom mot vad du säger finns det en påtaglig trend mot fler kraftiga orkaner (kategori 3 och mer). I vintras sattes ett nytt rekord, 39 kraftiga orkaner under löpande 12 månader, fem fler än det tidigare rekordet. Se den nedre kurvan i denna figur:
  http://models.weatherbell.com/tropical/global_major_freq.png

 7. tty

  ”Uppdatering: Det blev en kategori 1 orkan i South Carolina.”

  Det kan diskuteras. Jag har som jag nämnde i en tidigare tråd följt väderstationerna i området och har fortfarande inte sett någon som rapporterat medelvind >32,6 sekundmeter. Däremot ett fåtal som rapporterat orkanbyar. NHC hävdar dock att Matthews hade en ”sustained wind” om ”about 75 mph” (33,5 sekundmeter) vid landfall vilket i så fall skulle ligga precis över gränsen för orkan (32,6 sekundmeter).
  Att översvämningarna blev omfattande är verkligen inte förvånande. Matthew strök ju precis längs kusten i stort sett från Palm Beach till Cape Fear med den farligaste nordvästkvadranten närmast land. Dessutom är kusten extrem låg längs hela den här sträckan. Det är fråga om sandbarriäröar, laguner och marskland hela vägen. Utmärkta områden för våtmarksfåglar och alligatorer, men mycket olämpliga för bebyggelse, men naturligtvis tätt bebyggda, folk vill bo nära beachen.

  #3
  ”Haiti drabbades hårt. Kanske hade det undvikits om orkanerna var mer vanligt förekommande.”

  Haiti ligger mitt i orkanbältet och drabbas ofta hårt. Grannlandet Dominikanska Republiken på samma ö drabbas inte alls lika hårt. Det hänger på hållbarheten hos byggnader och infrastrukturen (både materiell och social) som båda är unikt dåliga i Haiti.

 8. Björn

  Språkligt som begreppet ”klimatförändringar” används på är vidrigt. Klimatförändringar kan inte orsaka någonting utan är bara en beskrivning av en tillståndsförändring. Vi måste alltså fråga oss vad som orsakar klimatförändringar och inte som nu, använda begreppet som exempelvis orsak till orkaner. De som använder begreppet ”klimatförändringar” som orsak och därmed som språklig agent, förstår inte någonting av vad som är orsak och verkan i klimatproblematiken.

 9. Håkan Bergman

  BNP per capita. Haiti runt 1300 USD, Dominikanska Republiken runt 8000 USD. Där har vi Haitis förbannelse.

 10. tty

  OlleR #6

  Antalet orkaner som når land i USA är den enda orkanstatistik som kan jämföras över längre perioder. Orkaner till havs missades ofta helt före satelliteran, särskilt i Stilla Havet, och historiska uppgifter om ”landfall” från andra områden är i regel mycket osäkra längre tillbaka i tiden.

  Om du tvivlar på att orkaner till havs ofta missades förr så kan du förslagsvis läsa på historien om ”Halsey’s orkan” som träffade den amerkanska tredje flottan i december 1944 och sänkte och skadade ett stort antal fartyg, så kommer du att se hur svårt det var t o m för specialister att upptäcka och förutse orkaner före satelliteran. Och just då fanns det ändå troligen fler fartyg och flygplan i västra Stilla Havet än någonsin förr eller senare.
  Det är förresten just den orkanen som spelar en huvudroll i Wouk’s roman ”Myteriet på Caine”.

 11. Lasse

  #6 Olle R
  Sammanfaller rätt väl med El Ninio- år ser det ut som.
  Vilket inte vore konstigt.

 12. Olav Gjelten

  Det som skapar ovädren över Karibien är det ibland korta avståndet mellan det väldigt uppvärmda havet där och kalluften över den nordamerikanska kontinenten som trycker på. Calgary har till exempel haft snö de senaste dagarna.
  I Europa (ta Norge och Svalbard som exempel) har temperaturen enda sedan 1920-talet ökat kraftigare i norr än i söder. Om utvecklingen är den samma över Nordamerika torde folk där kunna se framtiden med tillförsikt, med allt mindre av stormar och orkaner.
  Helt oavsett orsakerna till ”klimatförändringarna” så är de av godo. Att sedan dra slutsatsen att ovädrens tid snart är förbi är nog för mycket att hoppas på. Men mindre kraftfulla oväder och dessutom mer sällan förekommande är redan en trend vi skall vara glada för. Mer än tio år sedan Karibien haft en liknande orkan som den senaste är ett gott exempel.

 13. Lasse

  #9
  Kanske även ökningen av antalet människor per yta som skett sen 1961
  143 till 389 innevånare per km^2.
  http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST
  (Maldiverna har ökat sin befolkning än mer-eller är det ytan som krympt)

 14. Lennart Bengtsson

  Som alla har lärt sig så blir man lätt av med dessa oväder. Det är bara att sluta upp med biffsteken och tanka etanol i stället för bensin eller att helt gå över till cykeln. Om man därtill slutar upp med att åka till utlandet på semester kommer också de svenska ovädren att upphöra. Slutligen om man dessutom röstar på miljöparet om två år så blir det garanterat snö till julen och alla barn kan åka kälke till påsk precis som förr i världen. Inget val kan väl vara lättare!
  Tänk vad allt hade varit tryggt och underbart om vi bara sluppit det hemska fossila bränslet och den otäcka industrialiseringen.

 15. Sören G

  #14 Lennart Bengtsson
  Och om man betalar en massa pengar till WWF så klarar sig isbjörnen också. Ha,ha

 16. tty

  Det har talats en hel del om ”hypercanes” i samband med CAGW och man har velat dra fram exempel från den förra mellanistiden (som var betydligt varmare). Det finns faktiskt spår av (minst) en orkan starkare än någon under den nuvarande mellanistiden på Bermuda (spår av stormflod) och på Jamaica (översvämningar i grottsystem).
  Det intressanta är att dessa ”hypercanes” tycks ha kommit alldeles i slutet av mellanistiden eller i början av istiden. På Bermuda är det helt klart och på Jamaica troligt. Det är också numera helt klart att mellanistidens slut var som man säger tidstransgressiv, den inträffade inte samtidigt överallt (och analogt med LBt:s resonemang om MWP/LIA inträffade den väl därmed inte alls). I vilket fall som helst är det klart att det redan fanns ganska omfattande nedisning i Sibirien och Skandinavien medan temperaturerna i Medelhavsområdet och tropikerna fortfarande var interglaciala. Temperaturgradienterna var alltså betydligt skarpare än i nutiden, och det är inte överraskande om vädret även var våldsammare.

  Sedan tror jag inte att innevånarna i USA kan hoppas på så mycket mindre extremt väder. Vad som är unikt för Nordamerika är att slättlandet i Mellanvästern sträcker sig hela vägen från tropikerna till arktis utan en enda bergskedja så att tropikluft och arktikluft kan komma i direktkontakt. Mellanvästern har därmed unikt våldsamt väder. Somrarna är heta och fuktiga och vintrarna isande kalla. Temperaturomslag om 20-30 grader på ett par timmar är inte ovanliga. Årsamplituderna överträffas egentligen bara i inlandet i östra Sibirien. Åskvädren är kraftigare än i tropikerna och tornados mycket vanligare än någon annanstans. Faktum är att studier av pollen och insektsfossil tyder på att vintrarna i mellanvästern faktiskt var mildare under istiden, utom närmast inlandsisen. Denna fungerade som en bergskedja.

 17. Ingemar Nordin

  #14, 🙂

 18. Bengt Abelsson

  Fattiga länder drabbas hårdare av naturkatastrofer än rika.

  Rika länder använder mer (fossil) energi per captia än fattiga – och är rika kanske just därför.

  Om man nu verkligen vill göra gott – var ska pengarna satsas? Stabila hus, varningssystem, vågbrytare, grävmaskiner, skyddsrum, evakueringsmöjligheter etc. eller ska det byggas vindkraftverk och solpaneler?

 19. Olle R

  #9 Håkan, det är inte bara BNP per capita som är avgörande. Det handlar också katastrofberedskap och organisation.
  Det finns säkert mycket att säga om friheten på Kuba, men när det gäller förmågan att skydda sina sina medborgare vid orkankatastrofer är de i särklass:
  ”FN:s UNDP, Katastrofreduceringsenheten, har utifrån empiriska data räknat fram ett sårbarhetsindex för olika länder, som under antagandet att varje land drabbas av samma mängd orkaner, visar hur många personer per miljon invånare riskerar förolyckas i en orkan. Några exempel är; Haiti 12,96, Dominikanska Republiken 2,79, USA 2,49, Jamaica 1,45, Kuba 0,16.”

 20. Håkan Bergman

  Bengt A. #18
  Du glömde biobränsle, Haiti har gått all in på det, nå det där var inte rättvist, dom har helt enkelt inte råd med fossila bränslen. I Google Earth eller maps ser man skillnaden, ön är märkbart grönare på den Dominikanska sidan av gränsen.

 21. Thomas P

  tty #16 ”Det har talats en hel del om ”hypercanes” i samband med CAGW”

  Tänk, det måste jag helt missat… Hypercanes kräver en havstemperatur på minst 48 C och jag har då bara sett det diskuteras i samband med meteoritnedslag eller vulkanutbrott under havet. Starkare orkaner än vi sett kan säker förekomma, men hypercanes är något annat och extremt mycket våldsammare.

 22. elias

  #14
  Applåder!
  Och så slipper vi varmare väder på somrarna.

 23. Sören G

  #18 Bengt Abelsson
  Tillgång till billig energi är bästa medlet mot fattigdom. Med kol- eller olje-kraftverk kan många fler få tillgång till el än med andra energislag.

 24. Björn

  tty [16]; I boken A Chronological Listing of Early Weather Events av James A. Marusek, finns det mycket att läsa om vintrarna i Nordamerika under Lilla Istiden. Det är synd att denna kronologiska beskrivning av väderhändelser inte omfattar 1900-talet. Vintern 1716/1717 var lång och extrem med flera meter snö.

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf

 25. Olle R

  Jag känner inte till ”Hypercanes” men jag kommer osökt att tänka på Hansens ”Superstorms” som skulle ha kastat 100-tons klippblock långt upp på Bahamas stränder under Eem. Som jag förstått skulle stormarna ha fått sin extra energi från ökande kontraster mellan Nordatlanten som kyldes av kraftig avsmältning från Grönland etc, och varma tropiska vatten.

 26. Peter F

  Stormar i Sverige och Nordsjön för de historiskt intresserade

  http://www.gu.se/digitalAssets/1347/1347947_b439.pdf

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stormfloder_i_Nordsj%C3%B6n

 27. Jan-Åke

  IPCC säger I den tekniska sammanfattningen AR-5 2013 följande ang cykloner i framtiden.
  ”Globally there is low confidence in attribution of changes in tropical cyclone activity to human influence.This is due to insufficient observational evidence and lack of physical understanding of the links between antropogenic drivers of climate and cyclone activity”

 28. John Silver

  ”Uppdatering: Det blev en kategori 1 orkan i South Carolina.”

  Löjlig lögn. Det var inte över 74 mph någonstans på land.

 29. John Silver

  Här är några tydliga grafer:

  http://realclimatescience.com/2016/10/us-hurricanes-continue-their-decline/

 30. Olav Gjelten

  Ibland läser jag stollerier som att det är viktigt att ha så pass höga priser på drivmedel att det för miljöns skuld håller tillbaka konsumtionen. Samtidigt får inte priserna bli så höga att ekonomin påverkas negativt.

  Man undrar om människor som skriver sådant svammel inte bara är utan varje form av ekonomisk utbildning, men dessutom totalt saknar egen erfarenhet om att hushålla med pengar. Eller menar de med ”negativt” det pris när folk inte längre kan tanka bilen för att ta sig till jobbet?
  Det värsta är att folk nästan aldrig reagerar på miljöflum som jag här ger exempel på.

 31. Svempa

  Detta har vi ju varit igenom tidigare, men tittar man på stormstatistik för Europa så finns det ingen co2 – signal att hitta

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_stormfloder_i_Nordsj%C3%B6n

  Den senaste var med riktigt dödlig utgång var väl stormfloden som drabbade Hamburgområdet 1962

 32. Olav Gjelten

  Hoppas åtminstone ingen röstar på liberalerna vid kommande val. Att vilja göra ett kobyte med sossarna med att stänga av SD (kanske 25 procent av väljarkåren mot att avstänga endast V (ca 5 procent) vittnar om fullständig upplösning inom Björklunds parti.
  Självklart vill inte heller liberalerna ha bort MP som borde varit det mest självklara om en förhandling över huvud tagit skall vara meningsfull.

 33. sibbe

  Trump mot Clinton: sexistiskt eller hur.
  Jag har hela dagen suttit och gjort det arbete som en ”grävande” journalist borde ha gjort:
  Berättades att videon hade gjorts av en Billy Bush? Eller att denna Billy-Boy är kusin med Georg.W och broder Jeb? Nej? Berättades vidare att Bush-familjen hade försökt att förmå republikanska partiets ledare att avsätta Trump som rep.kandidat? Och ersätta med en person som är politiskt korrekt??? Inte berättades heller att Billys smutsiga kommentarer klipptes bort – i första versionen.
  Sen fick Clintons gäng en kopia av filmen och ville förstås inte ha nån Bush som eventuell motkandidat… Sånt ville ju våra Trump-hatande reporter inte veta av.
  Nej, naturligtvis inte. Billy Bush hade förresten samma syn på kvinnor som Trump, likaså de 7 personer som fanns till i Bussen som närapå applåderade Bush/Trumps samtalet.
  Vem bryr sig, i alla fall inte lögnpressen norr om Alperna och norr om Rio Grande.
  Nattens samtal vinner Clinton, med alla domarröster från Europa/USA.
  Frågan är förstås: om Hillary vinner och tar sin egen Billyboy med till vita huset: utrustar hon samtliga kvinnliga medarbetare med ett kyskhetsbälte som bara hon har nyckeln till?

 34. sibbe

  Tillägg till 33 : Och så borde Hillary väl sy fast munnen på dessa kvinnliga medarbetare också—

 35. John Silver

  Amerikanska orkaner var det. Inte valpropaganda.

 36. Thomas P

  sibbe #33 Nu är det väl ändå Donald Trump och inte Billy Bush som är amerikansk presidentkandidat? Då är det också vad han sa som är relevant, och att han umgås med likasinnade är ingen ursäkt.

 37. Lars Cornell

  #14 Visst och viist Lennart B är det så.
  Låt klimatnördarna pumpa ned all koldioxid i underjorden så att Fridolin och Löfven kan hoppa jämfota i nästa partiledardebatt tills deras bioenergi tar slut. Inte en molekyl får bli kvar. Och hugg ned alla träd för när miljöpartister ser ett träd vill de ju meddetsamma hugga ned det och använda det till tusen olika saker samtidigt men inte att klättra i.

  Under rubriken ’klimat’ i debatten i kväll handlade det om satsning på järnväg, alltså, ingenting handlade om klimatet. Åkesson försökte vidga debatten till att handla om klimatet men ingen häktade på.

  Jag börjar mer och mer förstå att allt handlar om uppfattning om proportioner.
  Vi i den här bloggen har en hyggligt gemensam uppfattning om styrkeförhållanden för koldioxidens nytta kontra skada.

  Klimatnördarna som Kirsti Jylhä tänker inte så. För dem är kol och koldioxid ett hatobjekt ungefär som medeltidens häxor och kyrkan djävul. Vetenskap, bevis och förstånd efterfrågas inte. Kirsti Jylhäs avhandling bevisar ju faktiskt det. Så långt är den avhandlingen faktiskt till nytta, jag menar som ett studieobjekt i hur de klimathotstroende uppfattar sin omvärld. Hur de klimathotstroende uppfattar sin omvärld borde Uppsala Universitet göra till en forskaruppgift för någon doktorand i psykologi.

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/10/06/de-ideologiska-rotterna-till-klimatfornekelse-och-klimathot-en-jamforelse/

 38. Slabadang

  OT Media har inte riktigt fattat läget ännu!

  Nog är de fortfarande ”opinionsbildande” alltid. Men de styr numer opinionen i motsatt riktning än vad de önskar. Det sjunkande förtroendet för journalistiken bottnar i vilseledningen och den allt mer patetiskt genomskinliga agendan de försöker tvångsmata sina läsare och tittare med. De underskattar folkens intellekt och ju mer de anar att de tappar greppet ju mer av samma sak försöker de allt mer rabiat att producera.
  Om ni observerar så har de fattat så mycket att de måste öka volymen och låna in politiskt korrekta horor från artister som belönas med sändningstid och uppmärksamhet eller korrupta insiders. Inte ens körsbärsplockade ”experter” lurar allmänheten längre och att låna in en journalistkompis som alibi eller vittne tvärtom förstärker det allmänhetens avståndstagande från medias påverkan. Allt fler inser att hela journobranschen domineras av hänsynslösa agendaaktivister som gömmer sig bakom journalistlegitimationen.
  En lång radda med underskrifter av en liten extrem åsiktgrupp ”experter” funkar inte heller längre som legitimitet eller tyngd, eftersom den oppositionella är längre och tyngre.

  De e banne mig patetiskt tröttsamt att se skådespeleriet alla billiga lögner och infantligt lättgenomskådad manipulativ intellektuell ohederlighet.
  Förtroende är svårt att fuska sig till och intjänas under lång tid.
  Kliamatjihadisterna försökte ju fuska redan från start genom att påstå att en debatt som aldrig genomförts redan var över och att de vann med 97% av rösterna i ett hemligt val nånstans nångång .. typ! Inte ens vad de röstades om är riktigt klarlagt! Yiaaaahhh!

  Åkesson och Trump får ungefär samma behandling som N Farage fick av engelsk media. Nu när folk i allt större utsträckning föraktar journalister mer än de ogillar eller gillar deras utfulade och förtalade offer, så blir valet lätt. Allt fler röstar därför tvärtemot vad journalistens syfte och agenda och det blir en bakvänd självuppfyllande profetia för agenda journalisterna. He he he he he he he KARMA!
  Nu blev det Brexit och SD växer som sly längs åsiktskorridoren. Trump har enligt sista dygnets ”polls” inte tappat en enda % efter ”skandalen”. DE måste slita hårtussar ur sina huvuden på MSM. De har tappat greppet!!
  Inte ens Decaprio och De Niro hjälper!!

  Jaha … blir han/hon angripen av Journalist x/y ? … hmmm eftersom x/y är genuina skitstövlar så måste han/hon va okey! VIOLA! Vem röstar inte helst på någon med ryggrad och som står för sina åsikter och värderingar och vägrar att pudla inför en journalist jag/du /han/hon föraktar? 🙂

 39. sibbe

  Visst var det amerikanska stormar man diskuterade här. Nu försvann Matthew från tidningarnas rubriker, eftersom den inte nådde upp till styrka 5, vilket man hade lovat åt oss, samtidigt som den förstås var klimatförändringsrelaterad. Oroväckande såtillvida, att stormen bedarrade alldeles för tidigt. Den skulle ha behövts för att föra fru Clintons klimatkampanj framåt.
  Valkamp i USA, ju visst har den att göra med klimatet. Om Clinton vinner kommer USA och med USA resten av den s.k. utvecklande världen att fortsätta sin väg mot medeltiden, där inga CO2- utsläpp tolereras. Vilket betyder att man inte har någon billig energi längre. En färd till Orwells 1984. Vinner Trump, blir färden mot stupet inte lika brant.
  Nu var ju journalisterna åter eniga om att Clinton vann återigen debatten, men den rubriken dök upp i mina nättidningar/TV-nyheterna först långt nere i den allmänna delen. Man märker hur oroade media-redaktörerna är för att Trumps gallupssiffror inte sjunker. Jämt upp fortfarande, vilket är oroväckande. Och mera oroväckande är att han rentav drar fördel av hans fula uttalanden, som han gjort, nej, inte i fyllan, för han dricker inte, utan bland snuskgubbar som inte har drabbats av feminism. Ännu, …
  Hillary har en hel del skelett i garderoben. Bl.a. hennes make. Trump pratade om det, Bill gjorde det…

 40. Lasse

  Matthew drabbade Haiti mest.
  Dödsfallen är höga efter stormen och nu har kolera brutit ut nämner media.
  10? nya fall har avlidit under en vecka säger de på en rad-på nästa så tar de upp 10 000 som dött i kolera sen 2010. Frågan är om det är ett nytt utbrott eller om kolera härjar ständigt. (Takten sen 2010 är annars 5 dödsfall om dan).
  Eländet uppmärksammas och har chans få lite hjälp.
  På tal om USA val. Familjen Clinton är engagerade i hjälpen efter jordbävningen på Haiti. Inte helt utan egen vinning ryktas det.

 41. Pernilla

  sibbe. Jag såg en undersökning, minns ej var, där svenska journalister får bottenbetyg.
  Med tanke på SVTs journalistik, nu senast om orkanen som försvann med klimatförändringarna, så är deras bottenbetyg självförvållat och välförtjänat. Tacka Internet för det.

 42. Olle R

  #39
  ”Hillary har en hel del skelett i garderoben. Bl.a. hennes make”

  Nu får du förklara Sibbe, hur kan Hillary belastas för sin makes beteende?
  Har du en skev kvinnosyn, eller anser du att en stor del av den amerikanska väljarkåren har en skev kvinnosyn, och anser att fruar med automatik har skuld i respektive makars personliga beteenden..?

 43. bom

  #40 Lasse
  Det var en Indisk eller Pakistansk FNtrupp som kom med koleran vid den stora jordbävningen för några år sedan. Den förbannelsen står alltså det goda FN för!

 44. #42

  Hillare hade en hel del att säga om dessa bruttor som hennes make fann så spännande. Och nöjde sig inte bara med att bara säga saker ..

  Hillarys och Bill har för många gemensamma skelett i garderoben. Medierna verkar vara märkligt ointressrade av detta. Men desto mer av att lite hmeligt inspelat privat fulsnack ..

  Ja, det senare kanske just föranlett av det förra …

 45. Lasse

  Lågvatten i debatten mellan kandidaterna i USA (och i Sverige)
  Har politikerna drabbats av politikerförakt?
  https://se.search.yahoo.com/yhs/search?hsimp=yhs-002_swt&hspart=CND&type=A0D128D661E_s58_g_e_d_n&p=clinton%20haiti%20scandal

 46. sibbe

  # 4 2 – Olle R.

  Min kvinnosyn: Man bör inte förolämpa kvinnor med sådana ord som Trump har gjort. Men bör inte antasta kvinnor som säger nej, som Assange gjorde. Jag tycker att kvinnor bör ha rätt till att göra samma sak i ekonomi och i samhället – visst är det bra att man har en tysk statschef eller en engelsk sådan, och varför inte en amerikansk. Rätt att gifta sig för alla sexuella läggningar: ja, men egentligen tycker jag man borde skrota äktenskapslagen och ha en samlevnadslag istället – för både hetero och homo och vad det nuförtiden finns. Det borde vara upp till var och en, hur man gör.
  Skelett i skåpet: Hillary har en hel del sådana, hennes bana som utrikesminister har inte varit en dans på rosor utan en dans på törnar, hennes fonder och stiftelser har, på samma sätt som också Trumps används oändamålsenligt, för egen politisk eller ekonomisk vinning skull.
  Hennes Billyboy, ja han är ett kloss på hennes ben, inget skelett i skåpet, Sorry, jag gör en ”Löfven” och ångrar fel benämning på objektet. Som man såg, kunde hon inte utnyttja Trumps sexismus i debatten… Två dåliga alternativ: Trump står för en bättre klimatpolitik. Det ger utslaget för mig.

 47. Björn

  Olle R [42]; Både Bill och Hillary var advokater. Hillary var Bills försvarsadvokat gällande sexanklagelserna och detta var händelser innan de var gifta.

 48. Slabadang

  Pernilla!

  I bland världens civiliserade länder är det bara Turkarna som har lägre förtroende för sina jurnalister.

  Edelman gör årliga internationella förtrendebarometrar.

  http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/

  Sibbe !
  1. Vi har sambolagen redan och sedan länge vilken är bra.
  2. Assange har inte fått något nej utan är endast anklagad för att 1 inte använt kondom vid ett morgonjuck och 2 : För en sprucken kondom.

  Den man som inte respekterar kvinnans signaler både små och stora om att hon inte är intresserad är en korkad skitstövel. Det är bara extremt pinsamt att se allt ifrån ”jobbiga” män som tror att de är adonis till kräken som våldtar.

 49. Slabadang

  CNN Demokraterna Soros FN EPA IPCC EU !

  Vi vet vilka enorma särintressen och dolda agendor som hotas om Trump skulle väljas till president. MSM i USA är nu så uppenbart manipulativt partisk att det är patetiskt pinsamt. Oavsett vilken kandidat man stödjer så kan man inte acceptera att medlen helgar målen, då man snabbt kan hamna i motsatt ända. Att vara schysst och spela på lika villkor är både en princip och borde vara en dygd inom media. MSM är i en enorm kris avslöjad avtäckt och bubblan de levt i är redan spräckt!

 50. John Silver

  Jag trodde det var rasistiskt att vara emot våldtäkt.

  Ved det nu kan ha att gjöra med amerikanska orkaner.

 51. Slabadang

  John Silver!

  Det finns ett tydligt samband mellan att tro på klimathotet och acceptans för överfalls och gängvåldtäkter.

 52. Thomas P

  sibbe #46 ”Två dåliga alternativ: Trump står för en bättre klimatpolitik. Det ger utslaget för mig.”

  Tja, är man enfrågeväljare så. Annars kunde man tycka att Trump university, inställning till kärnvapen, lagbrott som hans brott mot USA sanktionslager mot Kuba (samtidigt som han offentligt försvarade dem), vägran att lämna ut sina tax returns, beroende av ryska intressen, rasism, sexism etc borde vara av större intresse. Det är parodiskt att någon som Trump ens är aktuell att bli vald som världens mäktigaste man efter alla skandaler.

  Inte för att jag är någon vän av Clinton, men hon har i alla fall demonstrerat en hel del kompetens.

  Slabadang #51 ”Det finns ett tydligt samband mellan att tro på klimathotet och acceptans för överfalls och gängvåldtäkter.”

  Ja, här ser vi exempel på argumentation på full Trumpnivå, och så undrar ni varför klimatförnekare har dåligt rykte.

 53. Lasse

  #52 Thomas P
  Gillade Michell Obamas råd: Når argumentationen blir för låg så höj den!
  För den som är väderintresserad var Matthew ett bra tillfälle att studera jordens olika termostater.
  Via denna site så kan man nu se hur orkanen blir till en temperaturjuserare av rang.
  Fö är det svårt att finna varmare öppet vatten än 28-30 grader-dvs då orkanerna bildas.
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-53.91,34.79,671/loc=35.930,25.186

 54. Slabadang

  Thomas P!

  Jag tycker det är mindre besvärande att befogat koppla MP till en högre tolerans mot våldtäkter än att obefogat likna klimathotsskeptiker vid Nazistiska folkmordsförnekare! vad sägs om ”gängvåldstäktsförnekare” ? E det inget kul att smaka på egen medicin?

 55. Thomas P

  Lasse #53 ”Via denna site så kan man nu se hur orkanen blir till en temperaturjuserare av rang”

  Om man vill ha orkaner som termostat kan man inte komma ifrån att dessa måste blir fler/intensivare om växthuseffekten förstärks och stänger in mer värme.

 56. Slabadang

  Soros ”Open society” e maails till Podesta!

  A December 2015 email exchange between Podesta and OSF president Chris Stone was included in the batch of Podesta’s emails released by WikiLeaks on Friday.

  “Hi, John. Your policy team was asking me for ideas on police reform a couple of months ago. Here’s a concrete idea I’ve written up, and a good hook for it in Chicago,” Stone wrote.

  Read more: http://dailycaller.com/2016/10/07/leaked-emails-show-clinton-campaign-coordinating-with-soros-organization/#ixzz4MgSLplx2

  Soros har genom Opensociety betalt utbildat och organiserat våldsaktivister för att skicka dem till nu senast Charlotte för att skapa upplopp. Polisen på plats bekräftar att 70% av de gripna var från andra stater. Soros har blod på sina händer, mycket blod!!

 57. Slabadang

  Thomas P!

  ”Om man vill ha orkaner som termostat kan man inte komma ifrån att dessa måste blir fler/intensivare om växthuseffekten förstärks och stänger in mer värme.”

  Av antalet totalkorkade och faktaresistenta påstående från din sekt så tillhör ovanstånde mediumnivån:

  Fakta check antal och styrka globala stormar jämfört med de på norra halvklotet:

  http://coaps.fsu.edu/~maue/tropical/global_running_ace.jpg

 58. sibbe

  Varvid jag nu äntligen kommer till temat stormar:
  Våran Thomas håller även fortsättningsvis med Mann el al – han godkänner förstås inte de studier som
  Pierre Gosselin på http://notrickszone.com/ har plockat fram som visar att när det blir varmare, så blir det färre och mindre farliga stormar. – Vilket man ju har kunnat konstatera under de senaste 30 åren. Att Mann och PIK har fel, kan ju inte godkännas av våran Thomas.
  Låt mig utreda vad det är som stör mig med Clinton: att hon trots alla hennes stora brister är den som våra politiskt korrekta medier norr om Alperna och norr om Rio Grande håller som en acceptabel politiskt korrekt kandidat. Hon vill fortsätta Obamas politik: det betyder att det snart inte finns någon medelstånd kvar i USA. Obamas kasinopolitik gynnar storföretag, och kommer i ännu större grad att gynna Wall Street under Clinton, eftersom hon ju är köpt av dem. Jag anser att det nog skulle vara ganska hälsosam att bli för ett antal år åter protektionistiskt i USA, där flyttar storbolagen i accelererande takt ut sina företag, som ju producerar egentligen enbart för den amerikanska marknaden. Miljontals jobb går förlorade. Inte bara i kolgruvorna, men de kan man öppna igen. Vi har nog samma tendens här i EU. Ärligt talat så gillar jag faktiskt den gamla och nya Labourchefen i UK, för hans program skulle återbörda jobben till engelsmännen. Han vill ju också öppna kolgruvorna igen: genom kolförgasning. En alltför stor invandring från andra EU-länder leder till sämre löner för i det här fallet engelsmän. En alltför stor invandring leder till att socialbidragen -helt logiskt- måste minska för dom inhemska mottagare av den varan eftersom ju pengarna in växer på träden.
  I Sverige finns i dag, om jag inte är felinformerad mera än 100000 personer som är helt utanför samhället på olika grunder: får de inte bidrag från någon, måste de stjäla. Jobba de nånstans svart, så är dessa jobb borta från övrig invånarna. Risken att de blir brottsliga är överhängande: de måste ju leva!
  Såtillvida har Trump rätt med sin -visserligen- överdrivna kritik av den ohejdade invandringen från Mexico. Om han kan lösa problemet, är en annan femma!
  Visst skall vi har en invandring: rentav på grund av att vårt samhälle alltför snabbt för”gubbas”, eftersom vi gör det som u-länderna inte gör: vi begränsar vår nativitet.
  Men den nuvarande invandringen fungerar dåligt. Mera kontroll och framförallt fordringar att de som kommer bör anpassa sig till vår kultur – inte tvärtom!

 59. Lasse

  #55
  Thomas
  En av många termostater som håller havsvattentemperaturen under säg 31 grader!
  Willis E har en underbar bild av detta. Solinstrålning jfrt med havstemperatur.
  Har du sett den så förstår du mer om termostater!

 60. Thomas P

  Slabadang #57 ”Polisen på plats bekräftar att 70% av de gripna var från andra stater.”

  Som vanligt tror du helt okritiskt på vilka myter som helst bara de stödjer din agenda:
  http://www.snopes.com/charlotte-protesters-out-of-state-criminals/

 61. Thomas P

  Lasse och Sibbe kanske kan debattera inbördes om det blir starkare eller svagare orkaner med mer växthuseffekt. Jag bara konstaterade att tror man på en termostat får man också acceptera att det blir just starkare orkaner. Man kan inte välja och vraka och tro på två saker som motsäger varandra samtidigt.

 62. Lasse

  #61 Thomas P
  Nej för den som tror på uppvärmningen så är det svårt att få ihop detta.

 63. Svempa

  Då får väl TP sluta tro på sin termostat.

 64. Thomas P

  Lasse #62 ”Nej för den som tror på uppvärmningen så är det svårt att få ihop detta.”

  Du är uppvärmningsförnekare? Argumentet burkar annars vara att klimatkänsligheten är låg bl a för att orkaner fungerar som negativ återkoppling som begränsar uppvärmningen.

  Svempa #63 ”Då får väl TP sluta tro på sin termostat.”

  Nu får du väl ändå ge dig! Det är Lasse som drog upp denna termostat.

 65. Lasse

  #64 Thomas P
  Jag tror att vi överdriver uppvärmningen och framförallt överdriver kopplingen till CO2.
  Sen är orkaner inte enda termostaten-molnen är mer betydande och strömmar oxå.

  Faktum kvarstår ekvatorn får ta emot mer energi än den värms upp med och att vi inte finner havstemperaturer över 28-30 grader.

 66. Lasse

  #65 Fortsättning om termostaten: https://wattsupwiththat.com/2009/06/14/the-thermostat-hypothesis/

 67. Lasse

  #66 Mer om stormar som termostat:
  https://wattsupwiththat.com/2016/01/08/how-thunderstorms-beat-the-heat/

 68. Lasse

  #67 Tål ni en till där Argos bojar får visa att det är så att vatten över 30 grader är en sällsynthet på vår underbara planet: https://wattsupwiththat.com/2012/02/12/argo-and-the-ocean-temperature-maximum/

  Jag gissar att det räcker för att övertyga de flesta( utom kanske ni vet vem) om termostaten?

 69. Slabadang

  Thomas P!

  ”I’m not saying all the people, but we’ve got the instigators that are coming in from the outside. They were coming in on buses from out of state. If you go back and look at some of the arrests that were made last night. I can about say probably 70 percent of those had out-of-state IDs. They’re not coming from Charlotte.”

  Av de allra mest våldsamma så var alltså 70% som kom utifrån. Är du själv av Soros utbildad aktivist ?

 70. Slabadang

  Lasse !

  Visst är det en mycket tydlig indikation på när den naturliga termostaten senast slår in. Antingen genom åskväder eller stormar.

 71. Lennart Bengtsson

  Tropiska orkaner i ett varmare klimat

  Som redan har nämnts har IPCC uttryckt sig ytterst försiktigt här. Orsaken är att tropiska orkaner beror på en mängd andra faktorer än havsytans temperatur även om temperaturer över ca 26°C är en nödvändig förutsättning. Ännu viktigare är atmosfärcirkulationen speciellt den vertikala vindskjuvningen samt den relativa fuktigheten mellan 3-7 km höjd. De flesta klimatsimuleringar i ett varmare klimat visar faktiskt en minskning i antalet tropiska orkaner. Här råder det enighet bland de forskare som sysslar med dessa problem. Jag har själv publicerat ett flertal arbeten på detta område. Problemet i vår tid är alla föreställningar som inte minst lekmän har om väder och klimat vilket är väldigt svårt att ändra på. Ett litet antal orkaner kan emellertid bli kraftigare i ett varmare klimat men något sådant har ännu inte observerats- Så kallade hypercanes hör snarare till science fiction men är naturligtvis extra sexiga och perfekta om man vill skrämma livet ur folk.

 72. Thomas P

  Slabadang #69 Av ditt inlägg förstår jag att du inte läste min länk. det där citatet finns nämligen med där och ansvarig polis fick efteråt erkänna att han bara gissade. Här en mer tillförlitlig skattning:
  ”Of the 43 people arrested late Wednesday night and early Thursday morning, 34 — or 79 percent — live in Charlotte, the Observer found. Most of the others live elsewhere in North Carolina, including Albemarle, Gastonia and Greensboro. Three others were arrested Thursday night; of those, two were from Charlotte and the third had not been identified by midafternoon Friday.”

  ”Är du själv av Soros utbildad aktivist ?”

  Nej, men jag har i alla fall utbildning…

 73. Daniel Wiklund

  Thomas P säger att klimatförnekare (vad det nu är) har dåligt rykte. Tur då för Thomas P att han står på samma sida som Miljöpartiet, dom har ju ett gott rykte.

 74. Olle R

  #71 Hej Lennart
  När du är på tråden ska jag passa på att fråga:
  En förstärkt Hadleycirkulation med starkare passad och antipassad, leder det i allmänhet till ökad vindskjuvning och försämrade möjligheter för att orkaner ska uppstå?
  Kan ökningen i passadvindens styrka som beskrivs i England et al (2014), vilken antas ha bromsat den globala yttemperaturens uppvärmningstakt, också ha orsakat ökad vindskjuvning och minskad orkanfrekvens?

 75. tty

  Håkan Bergman #20

  ” I Google Earth eller maps ser man skillnaden, ön är märkbart grönare på den Dominikanska sidan av gränsen.”

  Jag har varit vid den där gränsen. Det är en surrealistisk upplevelse. På ena sidan är det grönt, på andra sidan är det rött. Sedan har det här också bäring på orkanens effekter. Ju mindre skog och annan vegetation, ju värre översvämningar och jordskred.

 76. Slabadang

  Thomas P!
  ”Titta en fågel”

  1. Jag finner att du inte alls upprörs av att Soros finansierar våld upplopp och subversiv samhällsdestruktion. Ingen som helst överraskning Thomas P

  2. Nämen du vill tjafsa om procenttalen istället ?

  Okey vi följer TIDSLINAN …..

  Instigators = Anstiftare upploppsmakare , var alltså de som startade skiten och de som greps först då var andelssiffran 70% kom utifrån !
  Sen jämför du med päron faktorn om hur många som till slut efter anstiftarnas initiering omhändertogs?

  Sen valet av site !!! He he he är det ”Black Lives Matters” motsvarighet till ”Realclimate” eller ? 🙂 🙂 🙂 🙂 va patetiskt Thomas P … patetiskt.

  Du kanske lurar nån Thomas men mig lurar du inte en millimeter ja kan alla dina finter rökridåer speglar och falskskyltningar. Du kanske knäcker extra som journalist ? Du skulle passa alldeles utmärkt på SVT DN AB eller nån annan desinformations och vilseledningsorganisation? Sorosaktivister en rättan i pizzan myt?

 77. Thomas P

  Slabadang #76 ”. Jag finner att du inte alls upprörs av att Soros finansierar våld upplopp och subversiv samhällsdestruktion.”

  Det jag upprörs över just nu är att du kom med en lögnaktig uppgift och inte ens jag jag påtalar felet så erkänner du utan börjar svamla om annat, men det är sådan du är, egentligen ingen överraskning där.

 78. Lennart Bengtsson

  OLLE R *74

  Det är enligt min uppfattning korrekt .Det är bland annat detta som är orsaken till den låga orkanfrekvensen i Atlanten under El Nino och omvänt vid La Nina. Monsunen i norra Indiska oceanen är också orsaken till det mycket låga antalet orkaner där. Tropiska orkaner är en viktig komponent i den allmänna cirkulationen genom att transportera stora mängder energi till atmosfären (ca 5%) samt kraftig nederbörd till torra områden som exempelvis delar av södra USA och Mexiko.

  Lennart

 79. LBt

  #16,
  men visst finns ”Små istider” här och där under 1600-1800-tal. Som lokala företeelser liksom de företeelser du i din kommentar beskriver. Olika platser och olika tider.

  Men vi har att värdera det som nu sker och vi använder den globala medeltemperaturen som klimatmått, vi använder tex inte mått från de regioner där vi vet att temperaturen förändrats mest eller mått från olika tidsskeden. Ur detta har vi förstått att förändringen de senaste 150 åren är nära 1 C dessutom merparten de sista 100 åren, extremt mycket just därför att vi talar om ett globalt medelvärde.

  ”Den lilla istiden” saknar globalt stöd, globalt förefaller temperaturen bara falla helt enligt kända naturliga förväntningar med ca 0,03 C per århundrade fram till 1800-talet för att därefter vända brant uppåt mot för närvarande mer än 1 C per århundrade. Vare sig ”den medeltida värmeperioden” eller ”lilla istiden” gör egna avtryck, de är bara skeden i den naturliga utvecklingen.

  I själva verket saknar de som kallar sig skeptiker helt det globala stödet för sina värderingar, allt bygger på lokala och regionala uppgifter där man från världen som helhet alltid kan hitta något som är användbar.

 80. Guy

  ”I själva verket saknar de som kallar sig skeptiker helt det globala stödet för sina värderingar, allt bygger på lokala och regionala uppgifter där man från världen som helhet alltid kan hitta något som är användbar.”

  LBt, du tycks ha hittat en mätstation som direkt ger det globala värdet. Vad fint! Kunde du berätta vilken och var. Vi alla andra har endast lokala stationer att tillgå.

 81. Christopher E

  #79 LBt

  Men vad ser man när man hittar lite Wi-Fi och tittar in, LBt tror att han går säker med sin demagogi om att väldokumenterade klimatsvängningar som LIA inte funnits när han vet jag är på resande fot. Fast det har de ju, och om någon gör misstaget att lita på LBt (han som tror att jorden har 8 kontinenter och att ”oceanerna” täcks in av en punkt utanför Argentina och några i Arktis) så debunkas LBt:s drömmar fullständigt i denna tråd:

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/30/koldioxid-livets-gas/

  Jag befinner mig nu inte på någon okänd 8:e kontinent som Lemuria, Mu eller Atlantis eller vad nu LBt menar, utan på Mauritius. LBt med sina ”globala” data som inte kommer från regionala data (!!??) får i hemläxa att:

  1. Tala om huruvida det fanns en LIA eller motsvarande här.
  2. Tala om enligt den studie han anser vara allenarådande och ”global”, hur nära det är till Pages 2K ”globala” data där jag är nu, alltså Mauritius. Som hjälp får han sig egen länk med en upplysande karta i figur 1:

  https://www.blogs.uni-mainz.de/fb09climatology/files/2012/03/Pages_2013_NatureGeo.pdf

 82. Lennart Bengtsson

  *80

  Fråga: Om man bara råkar ha en enda termometer och önskar få bästa möjliga information om jordens medeltemperatur ( säg traditionellt 2 m över jordytan och för årsmedelvärden) var skall man då helst placera den?

  Svar: För flera år sedan sysslade jag med detta och det visar sig att en lämplig plats är Indiska Oceanen någonstans inte långt från Maldiverna. Att placerad termometern i våra trakter eller ännu värre på Island är det sämsta man kan göra ty där visar sig korrelationen vara negativ.

 83. Lasse

  #81 Cristopher E
  Mauritius-ser du hur stränderna hotas ?

  Lite om orkaner och vad Mann tror sig veta jfrt med forskningen:
  http://notrickszone.com/2016/10/10/scientific-consensus-30-papers-global-warming-leads-to-less-intense-less-frequent-hurricanes/#comments

  Fö var det nån som ang ”Black lives matter” visade att poliser dödar både svarta och vita förbrytare, de senare oftare än de förra (räknat per ingripande). Om det nu är en tröst?

 84. g

  Lennart B # 82

  Finns det någon enkel orsak till placeringen. Själv kunde jag ha gissat på stilla havet så långt från kontinenter som möjligt.

  För ett par år sedan, här på bloggen, talades det än en gång om antal mätstationer. Då föreslog jag en termometer. Den kan placeras var som helst och med tillräcklig tid visar den en trend. Själva temperaturen behöver man inte bry sig om. Ett av placeringsförslagen jag hade var nordpolen.

 85. Guy

  # 84 är min kommentar trots signaturen g.

 86. tty

  LBt #79

  ”men visst finns ”Små istider” här och där under 1600-1800-tal. Som lokala företeelser liksom de företeelser du i din kommentar beskriver. Olika platser och olika tider.”

  Den där lokala företeelsen jag skrev om var början av den senaste istiden. Den där lilla lokala företeelsen som resulterade i 2 kilometer is över Sverige du vet. Men den inträffade inte riktigt samtidigt överallt. Och kulminerade inte samtidigt överallt. Och slutade inte samtidigt överallt. Olika platser och olika tider. Alltså fanns den inte.

  LBt däremot har sett det globala ljuset från PAGES 2K. Som faktiskt har någon datapunkt från alla kontinenter, om man inte räknar Afrika. Och världshaven förstås.

 87. Thomas P

  Sibbe #33 tyckte media skulle skrivit mer om Billy Bush. Då kan ha kanske glädja sig åt detta:
  http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/billy-bush-stangs-av-efter-skandalen-med-trump-videon/

 88. Christopher E

  #83 Lasse

  ”Mauritius-ser du hur stränderna hotas ?”

  Nej, här finns inga klimatrelaterade hot. Men stränderna och korallreven hotas däremot av ökande befolkning och exploatering. I övrigt är här dåligt i år med sötvattensförråden, informerade svärmor om idag. Går bara att tvätta på kvällen. Jag har inte läst officiell statistik, men det har varit dåligt med tropiska cykloner på senare år tydligen. Till skillnad från Västindien så är de mer välkomna här, för det är regnmassorna från cyklonerna som fyller upp sötvattensreservoarerna, de är nödvändiga. En inbiten AGW-alarmist skulle kanske skylla på klimatförändring, men vi vet naturligtvis att hade de ökat istället hade man skyllt på AGW i vilket fall.

 89. Christopher E

  En liten hälsning till LBt…

  Genom att larma om klimatet hjälper du tydligen de onda krafter som avveckla kärnkraften…

  http://www.nyteknik.se/opinion/klimathot-svepskal-for-att-avveckla-karnkraften-6792340

 90. sibbe

  Ja, min kära Thomas, den informationen hade jag (antagligen) förre dig.
  DN var sen, och som vanligt otillförlitligt:
  ###Thomas P
  Comment:
  Sibbe #33 tyckte media skulle skrivit mer om Billy Bush. Då kan ha kanske glädja sig åt detta:
  http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/billy-bush-stangs-av-efter-skandalen-med-trump-videon/

  Att det här var en kupp från Bush-clanens sida tycker rentav Clintonfrälsta Spiegel: http://www.spiegel.de/politik/ausland/trump-skandalvideo-nbc-beurlaubt-moderator-billy-bush-a-1115871.html#ref=recom-plista
  En blick på Wikipedia om Billy-Boys släkt: :
  Bush was born in Greenwich, Connecticut,[1] to Prescott Sheldon Bush, a politician, and Dorothy Walker Bush. He graduated from The Hotchkiss School and Yale University, where he was a member of Skull and Bones.[2]:145, 179 The fourth child in the family, he is the brother of Prescott ”Pressy” Bush, Jr. (1922–2010), the 41st President of the United States George H. W. Bush (b. 1924), Nancy Bush Ellis (b. 1926), and William ”Bucky” Bush (b. 1938). He is the uncle of the 43rd President George W. Bush.
  Bush is the father of former NBC entertainment reporter Billy Bush and health care executive Jonathan S. Bush, and he resides in New Haven, Connecticut, and North Haven, Maine, with his wife, Josephine (Bradley) Bush.

  As of 2013, Jonathan Bush is a Senior Officer at Fairfield, Bush & Co., an Investment Advisory Firm, with offices in New Canaan and New Haven, Connecticut, as well as Los Angeles, California.[3]
  Jonathan Bush founded J. Bush & Co., which provided discreet banking services for the Washington, D.C., embassies of foreign governments for many years. In 1997, Riggs Bank bought J. Bush & Co. and made Bush CEO & President of Riggs Investment, a firm based in New Haven, Connecticut.
  In the early 1980s, Jonathan Bush helped organize investors for George W. Bush’s first oil venture, Arbusto, later called Bush Explorations.
  During the 2000 presidential campaign, Bush was a major contributor and fundraiser to his nephew’s election and was named a ”Bush Pioneer” for raising more than $100,000 for the campaign.[4]

  On May 15, 2004, The Washington Post published an article that said, ”A political Web site written by a Democratic operative drew attention yesterday to the fact that President Bush’s uncle, Jonathan J. Bush, is a top executive at Riggs Bank, which this week agreed to pay a record $25 million in civil fines for violations of law intended to thwart money laundering.”[5]
  The bank accounts under investigation may have been Saudi, though the article did not say so. It did, however, go on to say: ”…a source familiar with the multiple federal investigations of the bank’s Saudi accounts and other embassy accounts say Jonathan Bush’s investment advice unit has ’no relationship whatsoever’ with any of the Riggs’s Saudi accounts.” Moreover, the newspaper quoted a spokesman for the Office of the Comptroller of the Currency as saying ”any suggestion of political influence in the Riggs situation is ’preposterous.'”
  In 1991, Bush was fined $30,000 in Massachusetts and several thousand dollars in Connecticut for violating registration laws governing securities sales. He was barred from securities brokerage with the general public in Massachusetts for one year
  Som vi ser, så har US- araberna stora intressen att det finns en Bush mot Clinton: så skulle DE vinna oberoende av resultatet… Trump skulle rådda till det!

 91. sibbe

  Buffet är en miljadär som betalar skatt:
  om man har en förmögenhet på 55 miljarder € som är placerade i många bolag: att Buffet bara hade en vinst på dryga 12 miljoner $ i fjol är väl en vits? Förmögenheten placerad på ett konto som ger 1 % ränta ger ju : 550 miljoner €!!!! Och gubben betalade hela 1,8 miljoner $ i skatt i fjol!! Han bodde nog inte i Sverige, inte heller i Finland. Men tydligen i USA. I Finland hade hans skatt varit 1 miljard 760 miljoner -minus förstås den delen till välgörenheten, på närapå ( väldigt generöst, må man säga!!!!) knappa 4 miljoner €.
  Världens mest innovativa placerare, enligt alla medier, men bara fick ihop 12 miljoner dollar?
  Trumps har en ynken förmögenhet på 10 miljarder $, som antagligen är mest på skryt, och som också varit placerade i olika businessinvesteringar som inte varit bra på 80-90-talet., när USA hade en långvarig kunjunktursvacka.
  Frågan är var Buffet betalar skatt på resterande vinster? i Irland? Knappast i Finland. Än mindre i Sverige.
  Ren gissning….? Skatteplanering? Men det gör väl Trump, bara Trump, och enbart Trump, Var är den undersökande journalism? Flyger sin kos, när man hatar personer som Trump?
  Och i år får Buffet väl dra av en liten större summa än till välgörenheten till förmån för Clintons valkassa, för det är också avdragsgill (och får inte publiceras…) och han är en fan av Hillary (som är fan av Wall Street…) så ….

 92. sibbe

  3 91 skämmas bör den som räknar fel:

  Nu slank min finger på fel tal: TYVÄRR. För att i Finland hade Warren fått betala 176 miljoner i skatt, men vår skatteminister hade varit glad, att kunna betala bort en miljard av vår galopperande statsskuld med skattemiljarder från Buffet om mina falska beräkningar hade varit rätt…
  Å andra sidan betalade han bara knappa 1,8 miljoner… 1 % av vår nordiska skattesats…