Ingen galopperande global uppvärmning i sikte

 

UAH 40 år

Detta års medeltemperatur hamnar förmodligen bara på 6:e plats. Som syns i diagrammet ovan så har den globala temperaturen sjunkit rejält sedan den senaste El Ninon 2016. På andra plats ligger El Nino-året 1998. (Länk Roy Spencer, UAH http://www.drroyspencer.com/2018/12/2018-6th-warmest-year-globally-of-last-40/ )

I diagrammet är det första satellitåren 1979 samt det sista, 40 år senare, markerat med lila färg.

Den linjära uppvärmningstrenden över alla dessa år är 0,13 °C/decennium, eller 1,3 °C på 100 år. Detta är alltså långt under FNs klimatpanels (IPCCs) bästa gissning på c:a 3 °C (vid en fördubbling av CO2-halten till 560 ppm). Om någon är oroad över att koldioxidutsläppen ökar så kan ni alltså slappna av. Det händer inte särskilt mycket med uppvärmningen. Och den verkar dessutom ha avtagit under 2000-talet.

I själva verket är IPCCs klimatmodeller helt ur fas med verkligheten, och de har varit det länge. I diagrammet nedan har Roy Spencer http://www.drroyspencer.com/2018/12/the-five-questions-global-warming-policy-must-answer/  kört 102 av FNs klimatmodeller mot hela nio (9) olika observationsdatabaser.

observation vs modeller

IPCC överskattar således uppvärmningen med nära 70% enlig denna redogörelse av modeller mot observationer. Ändå är det modellerna, inte observationerna, som ligger till grund för IPCCs rekommendationer, Parismötets politiska överenskommelser, den svenska klimatpolitiken, samt stormedias alarmistiska propaganda.

Vill man luras och vilseleda så är det uppenbarligen IPCCs modellburna (och falsifierade) gissningar som gäller över verkligheten.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tolou

  ”Den linjära uppvärmningstrenden över alla dessa år är 0,13 °C/decennium, eller 1,3 °C på 100 år.”

  Pga. att perioden frånn1979 startar från en form av lågpunkt med flertalet kalla år runt t.ex. 1984-87 så bör en ansenlig del av denna trend, kanske 0,05 °C/decennium eller 0,5°C på 100 år räknas av.

  Då återstår runt 0,08° C/ decennium eller 0,8°C på 100 år.

 2. Kristian Fredriksson

  Var det verkligen en klimatkänslighet på 1,5 C som fastställdes i Paris? Jag tror det var något helt annat nämligen att jordens medeltemperatur inte skulle stiga till över 1.5 C till år 2100. i så fall har man ju räknat med en klimatkänslighet som är högre eftersom temperaturen ju stiger ett antal år efter det att koldioxidnivån har stabiliserats. Jag gissar att de har använt 2,8 eller 3,0 C för klimatkänsligheten, även om jag inte har läst hur de har kommit fram till siffran 1,5 C och hur vi skall kunna undvika den temperaturen.

  IPCC erkände 2007 att klimatkänsligheten mycket väl kan vara mindre än 2,0 C, vilket man hade som nedre gräns fram till dess. Man sänkte den till 1,5 C vilket torde innebära att de ser även det som en möjlig klimatkänslighet som jag förstår det. Vem bestämde vilken klimatkänslighet man skulle räkna med i Paris tro? Ingen vet ju vad det korrekta värdet är gissar jag? Vem tittade i kristallkulan?

 3. Johan Tisell

  Detta ständiga angivande av vilka år som varit varmast!

  Det är en dålig indikator.

  Jämför meden normal löneutveckling för någon som också får övertidsersättning.

  Senaste året är grundlönenALLTID högst i samma anställning. Vissa år är det färre övertidstimmar.

  Klart att de senaste året är lönen bland de högsta. Så är det varje år!

  På samma sätt; om det skett en signifikant ökning 1980-2000 och sedan nolltrend, kommer åren 2001-2018 vara bland de varmaste. Ytan att det sker uppvärmning!

 4. Ingemar Nordin

  Kristian F #2,

  Du har förstås rätt i att Parismötet inte kunde bestämma klimatkänsligheten. Så jag tar bort den vilseledande meningen. Roy Spencer skriver ”Preliminary results suggest that the resulting linear warming trend over the 40 years (+0.13 C/decade) will not change substantially, and thus will remain considerably cooler than the average rate of warming across the IPCC climate models used for energy policy, CO2 emissions reductions, and the Paris Agreement.”

 5. Rolf Mellberg

  Bonusläsning i gråvädret under mellandagarna för den hugade:

  Jag drog mig till minnes ett inlägg på den kanske bästa siten för ”main strem climate science” – Carbon brief – där den kunnige skribenten Zeke Hausfather skrev för ett halvår sen:
  https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2018-set-to-be-fourth-warmest-year-despite-cooler-start

  Att markbaserde mätserier är mer ”alarmistiska” (och därför prediktrade på fjärde plats) är en intresant fråga i sig. Att UAH skulle hamna på 6:e plats gissade man rätt för ett halvt år sen.

 6. tolou

  Stockholm kommer in på 8,0° 2018.

  http://www.forumbilder.se/H91UN/temp-sthlm-shifted-12m-1.png

  Samma som Dec 2015 men rekordet på 8,1° från Dec 2014 står sig. Som synes är det dock flertalet andra månader som ligger ännu högre.

 7. Johan M

  #6 tolou

  ”Stockholm kommer in på 8,0° 2018.”

  Om man tittar på diagrammet så ser man man en referens till Bolin center, här finns de ”homogeniserade” och råa siffrorna för nedladdning.

  https://bolin.su.se/data/stockholm/homogenized_monthly_mean_temperatures.php

  De homogeniserade har bla skrivits ned pga UHI men denna nedskrivning är konstant sedan 50-talet. Man skulle kunna tänka sig att det har hänt ett och annat med staden sedan dess men om man skulle ta hänsyn till det så skulle dagens siffror kanske inte stå som speciellt varma.

 8. Rolf Mellberg

  Tack Ingemar för en bra post!

  Lite synd bara att länken som du la till drroyspencer blir lite krånglig så man tvingas dra ner en PDF. Om man i stället år till http://www.drroyspencer.com/ direkt så får man hela detta utmärkta inlägg serverat rakt av.

 9. Daniel Wiklund

  Läser på text-tv att flygskam är ett av dom nya orden. Att det är förkastligt ur miljösynpunkt att flyga. Oj, vad många som måste ha lidit av flygskam av deltagarna vid klimatmötet i Polen. Om dom nu har nån skam i kroppen.

 10. Rolf Mellberg

  Oavsett om man tror att armageddon är nära eller inte känns det smått surrealistiskt att först läsa:

  https://www.di.se/hallbart-naringsliv/tre-bolag-varre-an-hela-sverige/

  Dagens industri säger inte rakt av att det är dags att avveckla HM, Ericssson och Elektrolux, men vi alla svenskar borde åtminstone skämmas!!! (för att vi i vårt pytteland byggt världsledande företag på löpande band)

  Om man därefter går till youtube och söker på ”bridge projects china” så får man en elegant illustration hur väldens nu (eller i.a.f. snart) ledande nation kör på så det ryker (och det är bara förnamnet)

  Kan inte låta bli att misstänka att den kinesiska makteliten sitter i det fördolda och skrattar åt hur västvärlden nu helt skjuter sig i foten.

  Därmed inte sagt att CO2 -frågan med tiden kan tänkas bli allvarlig.

 11. Rolf Mellberg

  #2 Kristian Fredriksson

  Jag vill fästa din (och andras) uppmärksamhet på rapporten från ”Curry & Lewis” som utkom tidigare i år.

  Jag skulle tro att detta är rätt tung argumentation i den heta och de under 39 år katatrofalt misslyckade försöken att ringa in ECS. Roy Spencer som tillhör de proffesionella och ”seriösa” skeptikerna ger sin syn här:

  http://www.drroyspencer.com/2018/04/new-lewis-curry-study-concludes-climate-sensitivity-is-low/

 12. Guy

  Personligen vore jag intresserad av en lättfattlig (populärvetenskaplig) förklaring till hur CO2 utsläppen räknas. I Rolf M:s #10 länk berättas om företagen som har utsläpp på miljontals ton CO2. ”Miljontals ton” låter skrämmande för vem som helst. Det sätts aldrig i proportion till något annat. Det finns med andra ord ingen referens för vanligt folk. Klart att dom får klimatångest.

  Förvillande blir det när Statistikcentralen (Finland) beräknar utsläppen av motorbensin till 262g/kWh. Bilbeskattningen räknar g/km. Till allt detta försöker somliga räkna en människas klimatavtryck.

  Gissningarna blir allt vildare. Dagens morgonnyheter innehöll en Dansk studie som kommit fram till att kryssningsfartygen är värre än flyget. Dom tog på något konstigt sätt med lastrummens tomma (outnyttjade) del med i beräkningen.

  Enhetlighet, vett och sans verkar saknas i alarmisternas hotbilder.

 13. Ulf

  Svar 9
  Jag brukar sticka upp den här till moralisterna som klagar. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/qnlm5z/globaliseringen-skyddar-oss-mot-pandemier

  Med kommentaren att pandemi är några miljoner ggr troligare än klimatundergång men inte det egentliga skälet till att jag flyger då även pandemi är osannolikt.
  Skälet till att jag flyger är att det är en viktig del av tillväxtstrategin för att utrota fattigdomen som de senaste 50 åren sjunkit ifrån 50 procent av jordens befolkning till 11 procent. Det är synnerligen osolidariskt och egoistiskt att inte flyga det är fakta. Så det enda rätt deltagarna i tramskonferenserna gör rätt det är resan dit.

 14. tolou

  Johan #7

  ”De homogeniserade har bla skrivits ned pga UHI men denna nedskrivning är konstant sedan 50-talet.”

  Från 1967 är UHI justeringen konstant med i snitt -0,77°. Verkar dock ganska okej fortfarande om man jämför med t.ex Adelsö i Mälaren som följer den korrigerade Stockholmstempen väldigt bra sedan 1995. Verkar faktiskt tom. som att just Adelsö används som referens för just UHI beräkningen.

  Hade samma undran som du men laddade ner historik för Adelsö från SMHI’ s hemsida och jämförde själv.
  Känner mig stärkt att UHI korrigeringen för Stockholm är tillfredsställande.

  Om man dock jämför så ligger t.ex Uppsala nu 0,5° för högt och har successivt ökat de senaste 40 åren, vilket även SMHI medger på hemsidan.

 15. Sören G

  #9 Daniel Wiklund
  Hörde om det påradion. Ett annat ord som man övervägde var klanröstning, men man valde att inte ta med det ”för att det kunde väcka oönskade associationer”. Men en massa j-vla ord på klmat verkar gå bra.

 16. Rolf Mellberg

  Brödrafolkens gräl – att kasta fossila bränslen på brasan:

  Norge tänker satsa 47 MDR USD på att bygga väg utmed sin västkust. Kolla här bara:

  https://www.youtube.com/watch?v=HCT-FurFVLQ

  Hur ser konsekvensanalysen ut vad gäller CO2??????

  Nu måste vi svenskar agera med kraft, Norrbaggarna skickar redan ut dubbelt så mycket CO2 som vi mycket mer godhjärtade svenskar per capita. Åsså lägger dom nu ner flera hundra miljarder SEK för att slippa en bunt färjor, där man kan ta en fika och beundra landskapet i godan ro. De måste i stället satsa sitt överflöd att hjälpa till med energiomställning i fattiga länder. SKANDAL !!!

  Kan t ex du Ingemar förklara med skärpa för Klimatrealisterna (de är väl norrmän va?) att nu är måttet rågat.

 17. Lasse Forss

  Att ha 1979 som startår beror naturligtvis på satelliternas inträde på arenan. Men 1979 är ju första året av temperaturuppgång efter den nedgång som inleddes i slutet av trettiotalet. Så vitt jag förstår så har inte trettiotalets temperaturer överträffats.
  GISS redovisade 1999 att USA:s högsta temperatur 1934 vara 0,6 grader högre än 1998, och 5-årsmedel 0,4 grader högre 1934 än 1998.
  2011 ”hade det ändrat sig”. Då var 1998 års max 0,4 grader högre än 1934 liksom 5-årsmedeltemperaturen.
  Uppsala julitemperaturer som kuriosa:
  1 1752 21.55
  2 1914 20.77
  3 1901 20.74
  4 1764 20.67
  5 2018 20.40
  6 1855 20.40
  7 1826 20.17
  8 1730 20.01
  9 1818 20.01
  10 1776 19.92

 18. Rolf Mellberg

  Kan någon be Malena och Greta ge sina synpunkter kring informationen i länken nedan?

  De verkar ju övertygade om hållfastheten i Obamas uttalande: ”Science is setteled”. Här gäller det hur stor inverkan solens varierande aktivitetsnivå kan tänkas ha på klimatet.

  http://notrickszone.com/2018/12/27/92-new-papers-link-solar-forcing-to-climate-some-predict-a-solar-induced-global-cooling-by-2030/

 19. Robert Norling

  Jag är en skeptiker. Den globala uppvärmningen har blivit en ny religion.
  Ivar Giaever, Nobelpristagare i fysik.

  https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/videos/34729/ivar-giaever-global-warming-revisited/meeting-2015

 20. Robert Norling

  #16 Rolf M.
  ”De måste i stället satsa sitt överflöd att hjälpa till med energiomställning i fattiga länder. SKANDAL !!!”
  Ja de borde hjälpa svenskarna att höja el-cykelbidraget, så vi får lite ordning på planetens temperatur.

 21. Robert Norling

  #17 Lasse F.
  Du kan även lägga till Uppsalas sv.rek. +38 grader från 1933 i Ultuna.
  Ultuna ligger några km. utanför Uppsala.
  Trots urbana effekter var inte Uppsala i närheten av det rekordet den gånga sommaren. Och det trots sol
  ”varenda” dag hela sommaren.

 22. Lasse Forss

  #21 Robert N
  Absolut. Och Uppsalas årsrekord 2014 med 8,04 grader. Två kommer 1723 med 8,02 grader. Enligt SMHI så finns det ingen anledning att justera för urban-effekten.

 23. Lars Cornell

  #10 Mellberg
  Jag såg det. Tidigt i morse skickade jag mail till flera tidningar, TT (som är den stora skurken) och SVT om den faktoiden. Man jämför ”äpplen med krusbär”.

  ”Det säger sig självt, för den som har uppfattning om proportioner, att påståendet måste vara FEL.
  Det här är ytterligare en osaklig larmartikel i den långa raden av faktoider i svensk press och TV.

  Hela Sveriges industri står för knappt 1,5 procent av världens totala koldioxidutsläpp.

  ”De utsläpp vi rapporterar gäller för alla produkter som säljs och används i 180 länder
  och borde om något jämföras med hela världens utsläpp.”
  / säger Mats Pellbäck Scharp, Ericsson

  Men så ser jag att Jenny Stiernstedt (DI numera) är en av journalisterna bakom artikeln. Det förklarar allt.

 24. Lars Cornell

  #16 RM. Det där var mycket intressant. Med djup på 1300 m är det inte lätt att bygga varken bro eller tunnel. Då tänker de bygga flytande bro, flytkroppar djupt ned och god segelhöjd. Det är ingenjörkonst på hög nivå.
  https://youtu.be/HCT-FurFVLQ

  Det är bra att Hurtigrutten får konkurrens. De har svindyra priser med typ 200:- för en öl.

 25. tolou

  Lasse #22

  Preliminära jämförelser med mätningar i Marsta 8 km norr om Uppsala antyder att korrektionen för den urbana värmeön 2015 är ca 0,3-0,5 grader för liten.

  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/uppsalas-temperaturserie-1.2855

 26. tolou

  Anknyter till #1

  Här ser man hur mycket valet av start (och slut) påverkar den linjära trenden.

  http://woodfortrees.org/plot/uah6/from:1979/plot/uah6/from:1979/mean:12/plot/uah6-land/from:1979/trend/plot/uah6/from:1987/trend

  I takt med att UAH serien blir längre kommer linjära trenden att sjunka för att hamna under 0,1°C/decennium eller 1° på 100år. Varför inte ta detta i beaktande redan nu!

 27. Rolf Mellberg

  #24 Lars Cornell
  OT

  På de värsta ställena (som Sogneford) borde de bygga svagt böjda pontonbroar (utbytbara segment för enkelt underhåll och flexibla för termisk expansion) plus en svängbro i ena änden men inte dimensionerat för de största fartygen. Folk får kliva över på en mindre båt om de ska se/besöka den inre delen av fjorden.

 28. Johan M

  #26 tolou

  Det är derivatan som är intressant:

  http://woodfortrees.org/plot/uah6/from:1979/mean:360/scale:0.02/plot/uah6/from:1979/mean:360/derivative/plot/uah6/from:1979/mean:360/derivative/mean:12

 29. Karl Eider

  #10 Rolf

  Det rör sig om kreativ bokföring då man räknar fram företagens utsläpp. Där varje bidrag kan räknas flera gånger. Undrar om man räknar med en flåsande användares utandningsluft när en cykeltillverare säljer en cykel. 🙂

  ”Vi talar här om företagens klimatförstörande verksamheter i det som kallas scope 3, vilket enkelt uttryckt handlar om indirekta utsläpp från inköpta varor och tjänster samt sålda produkters utsläpp när de används.”

 30. Fredrik S

  Lite OT.

  ”Katastrofer orsakade av klimatförändringar har kostat världens statsmakter motsvarande 900 miljarder kronor år 2018” kan man läsa i ingressen till en artikel i SVD. Någon som vet hur man kan räkna ut det så bra att det blir sk kvalitetsnyheter i SVD?
  Har bara läst ingressen, betalvägg, men någon här kanske vågat läsa?

  I vissa saker är vetenskapen exakt men vad det blir för väder efter nyår är osäkert.

 31. latoba

  #30 Fredrik S
  Uppgifterna kommer från Kat Kramer, Christian Aids klimatchef. Publicerat av Omni. Länk
  https://omni.se/klimatkatastrofer-kostade-varlden-900-miljarder-2018/a/8wd2p2

 32. Robert Norling

  # Fredrik S
  ”Katastrofer orsakade av klimatförändringar har kostat världens statsmakter motsvarande 900 miljarder kronor år 2018″
  Inte så mycket att bråka om, 120 kr utslaget på planetens befolkning.
  Eller en Pizza och en läsk, som Henrik Schyffert uttrycker det.

 33. Ulf

  Svar 30

  Det står inget annat än att någon tokorganisation anser sig gjort beräkningar oklart hur.

  Katastrofer orsakade av klimatförändringar har kostat världens statsmakter motsvarande 900 miljarder kronor år 2018. Beräkningarna har gjorts av Christian Aid, som hävdar att årets täta följd av skogsbränder, översvämningar och storma bara är ”en skugga” av vad som komma skall om ingenting görs, skriver intresseorganisationen.

  – 2018 visade det katastrofala hot som klimatförändringar utgör för världen. Om temperaturerna fortsätter stiga är detta ingenting i jämförelse med vad som komma skall, säger Kat Kramer, Christian Aids klimatchef.

  I beräkningarna har Kramer och hennes team använt officiell data och bedömningar från försäkringsbolag för att fastställa kostnaden.

  För några år sedan förlorade SvD all form av kvalite, den är nu betydligt lägre än kvällstidningarna.

 34. Fredrik S

  Karl Eider #29

  Ungefär som att man nu tack vare MP ska räkna in alla flygresor som en svensk gör i andra länder till flygets utsläpp i Sverige. Det är klart att då blir siffran en helt annan. Fast då borde väl alla de resor som görs i ett annat land av svenskar räknas bort i från det landets statistik? Och vad gör man med alla resor som turister gör i Sverige? Räknas de bort? Varför ändra? Jo, då det ser ju värre ut för flyget i statistiken och då blir MP glada. Fast bokföringslogiken blev lite jobbig för när de totala svenska utsläppen ökar under MP-regeringen och Lövin fick gå ut och bortförklara sig om den utsläppsökande bokföringen.

 35. Ulf

  Passande nog en religiös organisation tydligen även klimatreligiös. Kanske gud gjorde beräkningen och då behöver man inte redogöra för hur den gjordes.

 36. Ulf

  Svar 34

  Jo så gör man även när man beräknar vad svensken släpper ut per capita. Man räknar importen svensken konsumerar men räknar inte av exporten. Med det sättet blir alltså världens totala utsläpp ungefär dubbelt så höga som de i verkligheten. Så räknar en miljöpartist hade man väntat sig något annat?

 37. Gunnar Strandell

  Fredrik S #30

  De kristna har tydligen hittat en modern variant av eskatologi.
  Jag undrar vad som gett dem uppfattningen att Gud skulle gilla eller ens tillåta att man tillber vädergudarna?

  Personligen håller jag Asatrons version om att undergången kommer efter en lång fimbulvinter som mera trolig.

  Länk, eskatologi hos Wikipedia:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskatologi

 38. Fredrik S

  Latoba, Ulf, Gunnar,

  Ja, det gäller väl att se till att doneringsknappen på deras hemsida används flitigt.

 39. Fredrik S

  Ulf #36

  Nä, det är ju ingen överraskning, hotbilden måste underhållas.

 40. Sören G

  Men vad säger statistiken? Har katastrofala väderhändelser ökat? Om inte så kan man inte skylla på klimatförändringar.

 41. Lasse

  Det har inte bara blivit varmare , det har även blivit soligare!
  Finns det nån som tror på sambandet mer sol mer värme?
  Är kopplingen mer sol mer CO2 så självklar för alla?

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/stralning-1.17841

 42. Lasse

  En annan profetia som väntar på uppfyllelse är en galopperande havsnivåhöjningen.
  Kan nån hitta den i dessa grafer?
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.shtml?stnid=120-022

 43. LarsF

  Det blir rätt mycket dribblande med statistik och mätningar på olika höjd i atmosfären osv.
  Det enda som är intressant för djur och växtliv och människors levnadsvillkor är ju yttemperaturen på marken. Allt organiskt liv skiter i resten.

  Forskare som försöker förstå alla förlopp inblandade kan ju ha nytta av mätningar en bit upp i atmosfären – inte vi vanliga dödliga.

  HadCRUT4 o liknande är vad man borde hålla sig till i diskussionen för medborgarena – yttemperatur.
  Om det som trenden sedan 1979 visar är 0.16 grader per dekad, och 1.6 grader per hundra år och sedan UAH mäter annat högre upp som har 0.1 grader per dekad – det blir som omöjligt att säga om det är olika förutsättningar.

  Ju högre upp ju högre läckage ut i rymden osv. Det är ju ointressant för livet på marken. Men intressant för forskare för att förstå förlopp.

  Dessutom som påpekats att beroende på startpunkt så blir lutning i trend väldigt annorlunda.
  Och tillförlitlighet i siffror också svårt då man av någon anledning använder förindustriell tid som referense som inte har tillförlitliga data för medeltemp hela klotet.

  Efterlyser enhetlig policy som man kan ha för en diskussion. Det blir ju inte seriöst annars.

  IPCC och FN är ju politiskt organ – och bara intresserade att få med sig 51% av vad det än gäller – att få makten för sin sak.
  – ni hade fel så nu skall ni vara tysta ni 49%!!!!

  Det är ju det som är politik och kunna genomdriva sin sak.

  Och varje land skickar representanter för att bevaka sina maktintressen – och dessutom är många av de
  största länderna inte demokratier som vi menar – så inget folk bakom representanten sas.

  Ooch skall det bli en förändring måste politiker börja ställa rätt frågor – när de ser sina resurser i skatteintäkter försvinner när ekonomierna går ner blir det lättare med tiden, tror jag.

  Så frågorna DrSpencer har på sin lista är de mest relevanta och varje politiker behöver hjälp att sortera blint troende klimathetsares argument och ställa motfrågor och kräva få svar. Än är det inte politiskt korrekt att ställa några frågor alls – det är ju ”forskning visar” som är det som är nöten att knäcka.

  Partiledare är ju känsliga för sin image och skulle kräva stort mod att utåt agera på egen hand. Så privat kanske kan hända saker och sedan inbjudan till partikongresser av föreläsare och skapa debatt. Men enskilda lokala politiker – att få in rimligt tvivel är början på processen.

  När folk börjar se sin egen framtid hotad ekonomiskt och att mindre och mindre kunna påverka sitt eget liv och framtid – med överstatliga åtgärder som påhitt inom EU osv – då blir debattklimatet mer mottagligt skulle jag gissa.

  Men prominenta KU-representanter och artikelförfattare kan spela avgörande roll med rätt bearbetning av politiker – kanske på personligt plan lika mycket som här i bloggen.

 44. Håkan Johansson

  Hej och Gott Nytt År till trots vansinnigheterna i svensk energipolitik. Dagens Industri rapporterar nu på morgonen att kolskatterna i Europa driver det svenska elpriset. Uppgången i år är ca 40 % och en förklaring är kolskatterna i Europa. Vi använder inte kol för elproduktion, men får vara med att betala för CO2 falsarierna.

 45. LarsF

  Nyckelargument i diskussionen torde vara osäkerhet i så absurt långa prognoser det är fråga om för klimatmodeller – som om man sitter med någon kristallkula och kan spå – med någon noggrannhet som är bortom rimligt tvivel.

  Hur står noggrannhet har vi i prognoser för tidsperioder där vi har data – och är det nogrannt nog att sedan använda dessa för att spå framtiden i decennier och århundranden. Rent av årtusenden vad gäller siffror som figurerat för havsnivåer osv.

  NOAA.GOV har ju mycket bra info om El Nino
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

  Från i somras har jag följt 3-6 månaders prognoser och med sannolika procentsatser för att El Nino är på gång. I somras var det 55-60 procent chans att El Nino börjar i höst, under hösten blev det 70-75% sannolikt att i vinter kommer El Nino ta fart – och nu är det i länken ovan 90% innan våren.

  Så ser seriös prognosverksamhet ut – med sannolikheter.

  Det är vad folket skall efterfråga vad gåller dessa prognoser som inte sträcker sig som vädret – en vecka framåt kan vi redan singla slant hur det blir – eller 3-6 månader som El Nino – utan decennier och längre in i framtiden.

  Här ligger de gigantiska frågetecknen som jag ser det.

  Börja få in rimligt tvivel och efterfråga sannolikhet och statistisk felmarginal och som sådana siffror så har du det direkt.

  -Ja, men forskning visar ju….. bla bla bla

  Vad är det forskning vet om framtiden – jo, vad deras modeller visar??????
  I tidsperspektiv som saknar motstycke.

  Det är inte vetenskap att prata om framtiden i sådana perspektiv – det är idel spekulationer över scenarier ”VI RISKERAR” och ”DET KAN” osv.

  Tack, nu känns det bättre när jag fått skriva av mig lite i terapeutiskt syfte….

 46. Nicke Nyfiken

  #43, LarsF

  Vilka klarsynta argument!
  Jag fastade främst på det märkliga att som jämförelse använda osäkra värden, både rumsligt och rent mättekniskt, från ”förindustriell tid”. Så den givna frågan blir; från vilken tid finns det automatiserade tempdata i ”marknivå” (ca 125 cm ö m) med hög precision? Jag litar på att någon här i denna kompetenta skara har svaret.

 47. Kjell Lindmark

  Ingen av alarmisternas profetior har någonsin gått i uppfyllelse. Redan efter Stockholmskonferensen 1972 hade vi endast 10 år på oss att göra något innan katastrofen skulle vara ett faktum. Tio år senare 1982 var allt som vanligt inget hände. Då handlade det om miljön i stort men under 80 talet valde man ut klimatet som den häst man skulle satsa på, så 1992 vid Rio-konferensen drog klimatalarmisterna i gång på allvar.

  Läs gärna Lars Berns blogginlägg:
  https://anthropocene.live/2018/12/27/dags-att-avsluta-klimatcirkusen/

  Väderrelaterade skador har minskat sedan 1850-talet och ligger idag på den lägsta nivån någonsin sedan det finns uppgifter om saken. Andelen skogsbränder, orkaner, torka, översvämningar och värmeböljor har minskat drastiskt och är numera sällsynta mot hur det sett ut historiskt.

  Alla dessa alarm vi matats med under 40-50 år har aldrig materialiserat sig. För varje tioårsperiod vi har på oss innan katastrofen är ett faktum så har allt varit som det brukar, inga katastrofer har infunnit sig. Nu senast har vi. gud bevars, hela 12 år på oss innan nästa apokalyps ska slå till, ska denna nu äntligen slå till? Näe knappast, det kommer aldrig att ske. Inte ens om vi bränner av all olja, gas och kol som finns kvar i backen kommer något av de skräckprofetior att slå in. Allt bygger på skräpvetenskap och vidskepelse.

  Och tyvärr det har inte blivit varmare under de senaste 20 åren, det hade i så fall även ökat på luftfuktigheten, givit mer nederbörd, mer snö i norr och mer vatten till odlingar. Men luftfuktigheten i de högre luftlagren sjunker och har gjort så sedan efter andra världskriget.

  Tony Heller ger information hur alarmisterna manipulerar historiska data för att få det att se ut som apokalypsen står för dörren. Ingen global uppvärmning sker, har skett, eller kommer att ske.
  https://www.youtube.com/watch?v=r0l3tymEagc

 48. Ingemar Nordin

  Lars F # 43,

  ”HadCRUT4 o liknande är vad man borde hålla sig till i diskussionen för medborgarena – yttemperatur”

  Jag håller inte med dig. HadCRUT lider, liksom de andra markbaserade dataserierna, av problemen med UHI, med dålig täckning särskilt över hav och poler, samt av en del forskares manipulation/justering av gamla data. Det är således smycket vanskligt att dra några pålitliga slutsatser om trender.

  Att satelliter mäter den ”lägre atmosfären” (dvs, från markytan upp till c:a 10 000 meters höjd) påverkar naturligtvis vilka slutsatser vi kan dra om temperaturen på marken. Divergensen beträffande trender borde inte vara särskilt stor, annat än tillfälligt.

 49. Ingvar i Las Palmas

  #47 Kjell.
  >Alla dessa alarm vi matats med under 40-50 år har aldrig materialiserat sig.
  Stanna upp där.

  Vad är det egentliga syftet bakom dessa skrämselattacker?
  Kontroll och makt.
  Samma teknik som många ”kyrkor” använder.

 50. Guy

  Hur är det? Tillsvidare jämförs temperaturen med 1961 – 1990. Följande 30-årsperiod borde bli 1991 – 2020. Hur kommer det då att se ut? Kommer temperaturen att visa en sjunkande trend på grund av periodens höga värden eller korrigeras dom skyndsamt.
  En annan möjlighet är att alarmisterna jublar och säger ”se vad vi gjorde . Vi lyckades vända katastroftrenden med våra fina klimatåtgärder”. Saliga är, eller blir, de enfaldiga ty dem hör himmelriket till.
  Enfaldiga är väl samma som fattiga i anden, eller?

 51. tolou

  Skulle vilja upprepa Eisenhower’s träffsäkra utlåtande:

  ”There’s nothing to fear, but fear itself.”

  Dvs. själva rädslan gör mer skada än den hotbild som målas upp. Folk i allmänhet mår sämre än de skulle gjort om det helt sonika bara blivit lite varmare.

  Det har blivit riktigt synd om alla klimathotare, och nu börjar de handgripligen ge sig på samhället och den intet ont anande allmänheten.

  Gott nytt klimatupplysningsår!

 52. Lasse

  #51 tolou
  Flygskam var ett av de nya orden 2018.
  klimatångest var nyord 2007.
  Klimathybris hoppas jag kan bli ordet 2019. En beteckning för allt som kan bli bättre bara vi slutar släppa ut CO2. Alla som har ångest kan ju börja!
  #43 Alla mätvärden som kan manipuleras bör man ha lite skeptisk inställning till.
  mailavslöjanden från 2010 är inte glömda av alla: ” We have to..”
  Här finns en som håller koll: http://www.climate4you.com/Text/Climate4you_November_2018.pdf

 53. Ivar Andersson

  Väderprognoserna är ofta hyfsat bra upp till en vecka och ibland två veckor. När väderprognoserna är tillförlitliga för 3 – 6 månader ska jag tro på att IPCCs klimatmodeller kan prognostisera klimatet 30 – 50 år framåt.

 54. PeterÅ

  Jag kan inte ta något på allvar som skrivs av Dr Roy Spencer efter att jag läst att han är creationist och förespråkar intelligent design..
  Med såna vänner behöver man inga fiender.
  Tråkigt han som hade så bra andra meriter.. men att vara emot evolutionen och tro att biblens ord är sanning.. det tar bort det goda intrycket
  http://theevolutioncrisis.org.uk/testimony2.php

 55. Ingemar Nordin

  Peter Å #54,

  Det där att han skulle vare ”emot evolutionen” är nog ett grovt missförstånd. Han är kristen och anser därmed som de flesta kristna att Gud skapade världen. Men det behöver som bekant inte betyda att man är emot evolutionen.

 56. AG

  #54 Jo, Roy Spencer är kreationist. På vilket sätt ser du att det har påverkat hans forskningsresultat? Så vitt man kan se följer han den vetenskapliga metoden och ingenstans går det att utropa : ”aha, typisk kreationist-modellering av mätdata!”.
  F.ö. används forskningsresultat från Nazisternas experiment i utrotningslägren i modern medicin. Ska vi sluta använda dem för att resultaten togs fram på ett vidrigt sätt? Det är själva vitsen med vetenskap och den vetenskapliga metoden. Resultaten ska bli desamma oavsett vem som utför forskningen. Sedan har vi sådant som osäkerhet. Det talas det alldeles för lite om inom klimatvetenskapen. Skulle man lägga osäkerhetsintervall på alla diagram och kurvor enl. GUM så skulle nog mycket av ”hotet” kastreras. Det finns en misstanke att man avsiktligt avstår från konventionella osäkerhetsanalyser.

 57. Peter F

  Undrar vad kristdemokraten Anders Wijkman tror på ? Vad kommer först, gud eller klimathotet eller är klimatet ett straff från gud. Syndafloden ligger nära till hands att jämföra med. Vem ska bygga arken och vilka får åka med ?

 58. Kjell Lindmark

  #49 Ingvar i Las Palmas

  Ja, just precis. Västvärlden har ju sekulariserats under de gångna dryga 100 åren, kyrkans makt över befolkningen har stadigt minskat. Den politiska makten måste ha draghjälp av kyrkan/religionen för att upprätthålla sin makt. Nu när kyrkan förlorat denna kontrollmekanism behövs något som fyller dess plats. Nu föll valet på klimathotet, efter först ha prövat diverse miljöhot som skogsdöden, ozonhålet och inte minst försurningen. Inget av dessa gav dock önskvärt resultat. Så klimatet blev kyrkans arvtagare till att hålla folken på plats.

  Budskapen är densamma då som nu, om vi inte visar bot och bättring skall vi för evigt brinna i helvetet. Översteprästen Rockström exemplifierar detta med sina tipping points. Om vi inte lovar bot och bättring och slutar synda med CO2 alstrande produkter/djur skall våra efterkommande ofödda generationer brinna i helvetet på jorden.

  Så istället för att vi själva ska få smaka på skärselden skall vi ges dåligt samvete för att ge barn och barnbarn ett helvete. Skambeläggningen har fått nya ansikten och greppen är många för att få oss svaga.

  Hela klimatcirkusen är endast ett uttryck för att politikerna håller på att förlora kontrollen och därmed den osynliga makten storbankirerna bakom förlorar mark, den mark man behöver för att införa global governace. Spelet för dessa makthungriga personer är dock ändå slut och de vet det. De kommer ändå inte att ge upp utan strid, det kommer att komma ett flertal false-flag operationer inom den kommande tio tolv åren som är kvar till 2030 som ger dem ”rätten” att vidta extraordinära åtgärder. Både militärt och ekonomiskt möjligtvis även socialt. 20-talet lär bjuda på mer spänning än hela perioden efter WWII.

 59. Ingvar i Las Palmas

  Kjell #58
  Bra beskrivning. Och de håller oss kritiker sysselsatta med meningslösa ”strider i flanken” med debatter om tvivelaktiga ”vetenskapliga” argument.
  Och det som är så fascinerande är att allt finns redovisat i 2 offentliga dokument.
  Huvuddokumentet är ”The First Global Revolution” utgiven av globalistklubben ”Club of Rome” där Anders Wijkman har en viktig roll.
  2 viktiga nyckelord beskriver projektet. Makt och NeoMalthuism

 60. Nicke Nyfiken

  Ang. utfallet mot en viss kristen klimatforskare måste även jag reagera och föreslå något högre nivå på argumentationen! Vi måste kunna hålla isär frågor och skilja på sak och person! Vart hamnar vi annars?? Jag skulle uppskatta om vi kunde behålla fokus på logisk och kritisk analys av klimatalarmismen och lämna annat åt sidan på denna hemsida!

 61. Staffan Lindström

  51 tolou
  Brukar väl tillskrivas FDR i sitt första installationstal, lördagen den 4 mars 1933…!?

 62. Ingvar i Las Palmas

  PeterÅ #54
  Jag skulle nog vara lite mer försiktig med att döma ut Dr Roy Spencer.
  Jag har läst en hel del om för och emot ”Intelligent design”. Även om jag inte är helt övertygad så skulle jag akta mig för att döma ut Dr. Roy Spencer. Dessutom har jag inte läst att han själv har uttalat att han är ”Creationist” så källan till detta påstående är mig okänd.

 63. Lasse

  #54 Peter Å
  En av de mer framträdande klimatalarmisterna har bevisligen missbrukat forskningen för att få fram ett budskap-det vet Man.
  Hans fält var träd rings-granskning.
  Vad jag känner till så har Spencer inte gjort något fusk. Trots att han jobbade på NASA 😉
  En artikel om trädtillväxt är intressant eftersom den kan kopplas till CO2 men även Svavel.
  De borde även sett på solen men det har de missat.
  https://wattsupwiththat.com/2018/12/27/extra-atmospheric-co2-increased-red-spruce-forest-growth-106-since-1989/

 64. Gunnar Strandell

  Kjell Lindmark #58
  Citat:
  ” Västvärlden har ju sekulariserats under de gångna dryga 100 åren, kyrkans makt över befolkningen har stadigt minskat. Den politiska makten måste ha draghjälp av kyrkan/religionen för att upprätthålla sin makt.”

  Jag ser inget fel i den analysen, men vill påpeka att kyrkan är på gång. Länken i latoba #31 visar att det är Church Aid som slår i domedagsklockan och Påven har tagit ställning med hjälp av Hans Joachim Schellnhuber.

  Även Svenska Kyrkan är engagerade i klimathotet. Gunnel Axelsson Nycander har deltagit i flera COP-möten och ibland även Anna Axelsson från Diakonia. Det är ingen slump att de har samma efternamn som Svante Axelsson. 😉

  Tids nog kanske människorna strömmar till kyrkan för att delta i förbön för klimatet och lyssna på domedagsprofetiorna. Jag hoppas att det leder till att de sekulariserade i Sverige inser vad det handlar om.

 65. Bim

  Hej Alla!
  Ot, men värt att kolla. Oväntat av en skådis att snacka för vår sida.
  Gott Nytt År

 66. Bim

  Förlåt, Men det viktigaste kom inte med.
  https://youtu.be/9zhzBc_qvJU
  Kan vara dubbelbottnat trots de kloka orden, man vet inte vad han tycker om oss. 😀

 67. Kjell Lindmark

  #59 Ingvar i Las Palmas

  Romklubben fick en fin rapport i 50 års present från Stockholm Resilient Centre författad av bl.a. självaste Johan Rockström. Rockström som även figurerar som styrelseledamot i Global Challenges Foundation en globalist-NGO startad av ungraren Laszlo Szombatfalvy här i Sverige.

  https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf

  https://globalchallenges.org/en

  Se romklubbens hemsida för mer info. Deras roadmap mot Global Governace. ”The Club of Rome Climate Emergency Plan” En skrift i global planhushållning som bara kan leda till armod och elände.

  https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2018/12/COR_Climate_Emergency_Plan.pdf

 68. tolou

  Staffan #61
  Ja, korrekt.

  Roosevelt(FDR) var det som sade:
  ”the only thing we have to fear is fear itself”

 69. tolou

  Bim #66
  Jävvlarrrr i min låda….

  Detta gjorde min dag. Tack!

 70. Håkan Bergman

  Bim #66

  Tack för den, den lös upp i vintermörkret.

 71. Olav Gjelten

  I många människors ögon är inte forskningsfusk och/eller rena lögner alls av ondo om syftet med dem är att ”rädda världen”, så som de gröna ser det.

  Av sådana orsaker är det så fruktansvärd svårt att på vanligt sätt debattera med gröna människor. Vad som är rätt och vad som är fel har ingen betydelse bara syftet är det ”rätta”.

 72. Staffan Lindström

  69 tolou
  Jag och Stefan Sauk lär vara födda samma dag 6/6/1955… Delade ut hans morgontidning på två ställen i Bromma runt millennieskiftet… Senast…ähum troligen sist i en fastighet en småsnöig januari/februarisöndagsmorgon tror jag. Kommer först inte in med angiven kod så ringer på på ”Sauk” (Klockan var nog närmare 8!?…) tänkte fråga om vår gemensamma födelsedag också hade samma BB…
  Så Stefan Sauk om DU läser det här eller någon du känner dig: Jag föddes på Stockholms BB! Ett alternativt sätt att skriva att ingen svarade på påringningen , kom sen in ändå och delade ut alla tidningar Apropå ”jävlar i min låda har jag 2 elektroniska apparater med modellnummer QR666 Kenwood kortvågsmottagare Philips VR666(!) … Såg dokumentären om Björn Ranelid han vill ju tro att han alltid är bäst, snabbast, originellast etc… Eller också är det bara hans ”artistpersona”? Eftersom jag sitter på Vågtoppen i Stensvik i Esbo i Finland just så var det ett lustigt sammanträffande att Roy Spencers PhD-handledare hette Suomi…Ja Finsk-amerikan utvecklade satellitmeteorologi…

 73. Ulf

  Svar 54
  Onödigt att resonera lika korkat som en miljöpartist vi får hålla oss på högre nivå när det gäller livsåskådning. Låt oss erkänna att ingen av oss vet faktiskt svaret på de här frågorna och var och en får därför ha sin åsikt. Jag är inte särskilt övertygad om Spencers teorier men till skillnad ifrån de flesta klimatforskare har han haft hyfsat rätt och jag ser ingen anledning att betvivla temperatur mätningarna ifrån UAH.

 74. Staffan Lindström

  67 Kjell Lindmark
  Har råkat ut för en släng av den sk ”Scientologkyrkan”, sent 70-tal… Varför får de här texterna mig att tänka på Ron Hubbards alster…?? 🙂

 75. Frej

  74 Staffan Antagligen för att konceptet är likvärdigt , att styra in människor på den rätta vägen . En dröm om ett utopiskt samhälle . Jag har själv erfarenhet av sekter , så hos mej går radarn igång direkt . Men Romklubben är mer skrämmande , det är så mycket större . Och vi i Sverige är mycket mer mottagliga för sånt styre , det är ju bara att se hur våra sk, företrädare beter sig i FN , EU på klimatmötet t,ex . Vi verkligen skiljer oss från mängden , och ingen törs protestera .Här råder total enighet , annars kan du tappa allt .Man kan inte säga att vi är skrämda till tystnad , men man håller käft för sin egen skull.

 76. Ingvar i Las Palmas

  #67 Kjell
  Tack för länken till Club of Romes ”Roadmap”. Den hade jag missat.
  Det tål att upprepas.
  Det handlar inte om det framtida klimatet. Det handlar inte om vetenskap. Det handlar om makt.

 77. Ingvar i Las Palmas

  Bim #66
  Obehagligt bra.

 78. Argus

  @#66 mfl

  https://youtu.be/9zhzBc_qvJU

  Försökte med den länken, men ’den hade dragits tillbaka’. Hur kan man hitta den då?

  ’Dagens klim……’

 79. Guy

  Argus # 78

  Försök den här:
  https://www.youtube.com/watch?v=NVqrKjAt9HY

 80. Argus

  @Guy
  Stort tack! 🙂
  Länken funkar bra

 81. Kristian Fredriksson

  Rolf Mellberg #11

  Jo, jag följer Judith Curry och jag intresserar mig även för just klimatkänsligheten eftersom det ju är den gordiska knuten vad gäller klimatvetenskapen. Själv tror jag att just vattenångan spelar en viktig roll i den meningen att den nästan inte förekommer över våra öknar och i kallare klimat vilket innebär att vi har stora hål i det ”växthus” som ju troposfären anses vara. Detta måste påverka temperaturregleringen positivt i den meningen att det är mycket svårt att värma upp jorden. I tropikerna är dessutom troposfären dubbelt så tjock som vid polerna och med en temperatur på 30 C vid havsnivån är växthuseffekten betydligt större och då blir det värmetransporten till polerna och öknarna som blir den viktigaste faktorn för temperaturregleringen.

 82. Lars Cornell

  #81 Kristian. Delvis rätt. 90% av solens värmande strålar hamnar i havet som i sin tur värmer troposfären etc.

 83. LarsF

  #48 – tack för kommentar – du har ju poäng förståss.
  Kan man inte kalibrera satelitdata till mätt över haven som vore markbaserat?

  Det jag kommer att tänka på är metrologernas klassificering av moln – och en uppgift jag hittade att ganska konstant är 40% av jordens yta är täckt av moln.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Moln

  Låga moln – lägre än 2km molnbas
  Medelhöga moln – 2-4 km
  Höga moln – > 4 km i stora drag.

  Sedan finns vissa typer i troposfären.

  Så mäter man över de mesta av molnbildningarna – blir inte det rätt annorlunda resultat?

  Markbaserade stationer känns mer som verkliga och handfast som verkligen blir precis samma plats varje gång(är det 2m över marken). Hur exakt blir satelitens mätning undrar man?

  Förmodar att det finns – men undrar var – uppgifter om hur man möjligen räknar om satelitdata över haven så att de kan infogas ihop med markbaserade?
  Finns dataserier och diagram över sådan utveckling?

  Placerar man ut bojar i havet där en satelit kommer passera och sedan mäter båda platserna – och gör någon justering eller liknande?
  Bara för kalibrering tänker jag mig, sedan tar man bort bojarna.
  Också hänsyn taget till molnbildning vid varje mätning osv – vet inte vad sateliter är kapabla att ta hänsyn till.

  Allt med både havets avdunstning, moln och rubbet som är såpass stor del av påverkan – som jag förstått det. Det ihop med växthusgaserna då.

 84. LarsF

  Cornell #82 Om 70% av ytan är hav och 40% av ytan är moln, vet inte hur mycket över haven – hur går det ihop med 90% av solen träffar haven?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hav

  Södra halvklotet mest hav och jordaxelns lutning, eller?
  Det blir väl lite olika över årstiderna också då.

  Paradoxen är väl lite att jorden är som närmast solen vintertid, om jag minns rätt från astronomin.
  Men minns inte om jordaxeln pekar mot eller från solen.

 85. Lars Cornell

  #84 LarsF. Främsta skälet är albedot. När solen står högt över havet vid ekvatorn går energin rakt ned i vattnet. Se sid 15 och 19 i
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalif-repl.pdf

  Har du tänkt på att öknar är en kallskänka, tvärt emot vad man skulle kunna tro. Där är det torrt och molnfritt på natten. Det medför att utstrålningen över dygnet är större än instrålningen.

 86. Kristian Fredriksson

  Lars Cornell #85

  Det vore intressant att mäta energibalansen över Australien just nu då det är värmebölja där. Jag misstänker att det trots allt inte är så stor obalans där trots att instrålningen just nu är maximal där. Det borde gå att göra via satellit tycker man. Jag ser sällan sådan forskning då man alltid beräknar jordens energibalans som en helhet eller över och underskott latitudmässigt över året.

 87. Pingback

  […] visar det sig dessutom att 2018 bara blir 6:e varmaste året. Och den globala temperaturen är på nedgående sedan El Ninon 2016. Vad skall en alarmist då […]