Vi har mer is i Arktis än under de senaste 10000 åren

Holocene ice

Bild via NoTricksZone, Stein et.al.

Titta på bilden ovan. Den visar havsisens utsträckning från 10 000 år sedan till höger och fram till idag på vänstra sidan. Denna rekonstruktion visar att isen uppe i Arktis började växa till på allvar någon gång efter den medeltida värmeperioden. Sedan toppade utbredningen under den Lilla Istiden för att sedan minska något – men fortfarande långt mer is än under de föregående årtusendena.

Samtidigt sprider ”klimatexperterna” det motsatta budskapet i våra media, nämligen att isen är inne i en ”dödspiral”, att den nästan har försvunnit och att vi med raska steg närmar oss en Rockströmsk tipping-point. (larmrapporteringar här, här, här, här och här) Grunden till denna panik har man bl.a. fått från amerikanska NOAA (motsvarigheten till SMHI i Sverige). Där visar de ett diagram för isen under oktobermånaderna:

NOAA is

Om man ändrar diagrammet genom att lägga pekaren på deras dynamiska bild och föra den uppåt så ser minskningen sedan 80-talet betydligt mindre dramatisk ut. Men hursomhelst så är denna dramatik ytterst förrädisk. Hade de visat isläget under hela 1900-talet så hade man lätt kunnat konstatera att isutbredningen före 1980 var betydligt lägre än vad som framgår från detta diagram. De glömde också att nämna att under de senaste 12 åren så verkar isläget ha stabiliserat sig och planat ut.

Bevisligen finns ingen tipping-point när den arktiska isen minskar eftersom vi haft betydligt mindre is historiskt. Vi har inte blivit kokta och världen har inte gått under.

De här islarmen är bara så tröttsamma. Om och om igen larmar självutnämnda ”klimatexperter” i tidningar, radio och TV om att världen håller på att gå under därför att isen minskat lite på 2000-talet. Om och om igen för vi på bloggen fram den vetenskapliga forskningen på området som visar hur ohistoriskt, okunnigt och medvetet vilseledande deras påståenden är. Jag skrev senast om samma skrämselnyheter här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Det bör väl gälla glaciärerna också, bortsett från att de minskat något sedan Lilla Istidens maximum.

 2. Olav Gjelten

  Vi lever i en tidsepok där folk tror de är upplysta medan de i själva verket är hjärntvättade in i benmärgen att tro på en total vrångbild av verkligheten.

 3. Lasse Forss

  Det är lätt att förstå om glaciärer minskar eller ökar i storlek. Efter lilla istiden var de som allra störst, eftersom den köldperioden var kall och lång. När det blev varmare i slutet av 1700-talet så är det rimligt att en avsmältning påbörjades. I slutet av trettiotalet blev det kallare och glaciärerna växte fram till ungefär 1978 då det blev varmare. Så länge som det är varmare än när det var som kallast under köldperioden före 1978, kommer rimligen glaciärerna att minska något.
  Om man tar med sig en spade, och gräver i en glaciär, lämpligen på hösten när de är som minst, så ska man hitta växtrester. Glaciären har varit ännu mindre. Och ju längre in man gräver, desto äldre är de växtrester som man hittar. På det här sättet kan man hitta växtrester från lilla istidens början, i slutet v 1200-talet.

 4. LarsF

  Körde alla månader – northern och southern – trend -0.55 och +0.11 respektive.
  Global trend -0.43.
  Man ser också över året hur det varierar.

  Detta är km2 – kvadratkilometer.

  Riktigt intressant är väl hur mycket kubikkilometer is vi har?
  Finns någon fast relation där att beräknas total volym is som finns som ”reserv” typ?

  Det är ju om all is försvinner, vi kan ana tipping-point, gissar jag?
  Om det inte vore för det riktigt långa perspektivet då vi varit där tidigare, och inte var någon tipping point då och sannolikt inte nu heller – om det går dithän.

  Men intressant hur val av period kan ändra hela synen på det hela – tack för den artikeln.

 5. jensen

  Ja, NOAA ´s diagram är verkligen synnerligen skrämselaktigt.
  Varför har de inte ett ärligt diagram med start från 0 utan avbildar endast den översta tredjedelen ca.
  Och som sagt, varför inte ett omfattande diagram, när man vet att isen i första hand ” dansar ” efter AMO
  i långa cycler.
  För övrigt finns mer trovärdiga uppfattningar om trenden ang. isens ytvariationer,
  Och var är definitionen av vad som är isytor.

  https://principia-scientific.org/largest-increase-in-november-sea-ice-volume-on-record/

 6. tty

  #4

  Havsisvolymen i Norra Ishavet varierar i runda slängar mellan 5000 och 25000 kubikkilometer på årsbasis. Den är alltså ytterst liten jämfört med de stora inlandsisarna som är många miljoner kubikkilometer.

  ”Finns någon fast relation där att beräknas total volym is som finns som ”reserv” typ?”

  Det finns det inte. Och de enda uppgifter om havsisvolym som bygger på verkliga mätningar, och inte datormodeller, är de mätningar som gjorts av Cryosat sedan 2010:

  http://www.cpom.ucl.ac.uk/csopr/seaice.html

  Klicka på ”Volume” upptill till höger.

  Data finns bara för månaderna oktober-april. Under smältsäsongen maj-september kan mätningar inte göras eftersom satelliten inte kan skilja på polynjor och smältvattenpölar ovanpå isen.
  Som du kan se är det väldigt svårt att se någon signifikant förändring alls över de här åtta åren, vilket troligen är skälet till att Cryosat nästan aldrig nämns i klimatsammanhang.

 7. tty

  #5

  ”Och var är definitionen av vad som är isytor.”

  I klimatsammanhang oftast att 15% av havsytan skall vara istäckt. I äldre källor (och i isdata för sjöfarten) används i regel 10%. Gränsen ändrades på 1980-talet vilket i princip gör det omöjligt att rättvisande jämföra isdata före och efter den tidpunkten.

  Tioprocentsgränsen tycks ytterst gå tillbaka på att det är ungefär den tätaste drivis som rena segelfartyg kan ta sig fram igenom (sådana måste ju ha manöverutrymme för att någorlunda obehindrat kunna göra slag, de kan inte slingra sig fram i trånga isrännor som maskinfartyg).

 8. LarsF

  #6. Tusen tack för input.

  Det torde ju vara väsensskilt om det är havsis som är metertjock sådär – och polerna som är kilometertjockt.
  -ååååååååååååhhh, vad mycket havsis som försvinner!!!!!!!!!!!!!!!

  Ja, det är väl klart att tunn is utanför våra kuster varierar mycket, kan t.om trenda och det är skrapa på ytan, typ.

  Men letar man halmstrån för att påvisa katastrof, då är det detta man tar till.

 9. Lars Cornell

  #4 LarsF
  Indirekt finns det. Om glaciärerna smälter så som feta rubriker påstår (Tex just nu: Melting Arctic ice is now pouring 14,000 tons of water per second into the ocean – hur vet de det?) skulle havsytans höjning inte se ut så här, (Satellituppmätt havshöjning enligt NASA).
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

  #6 tty
  Tack för den intressanta länken. Men det är bara Antarktis som finns redovisad och bara till 2011. Grönland finns inte med.
  http://www.cpom.ucl.ac.uk/csopr/icesheets2/

 10. Roland Salomonsson

  Arkeologi visar att åtminstone 22000 f kr, så växte det gran på Nordligaste Nordkalotten liksom en frodig växtlighet som är grund för torvbildning. 100 års torvbildning ger t ex 1 mm torv, och torvmyrarna har flera meter djupa torvlager. Även Svalbard var vid tiden varmare än idag. Alarmisterna vill t ex inte fatta att om det blir starkare kontraster mellan Norra Halvklotet, som under glacialens max, och ekvatorområdena, så blir samtidigt stormarna mer nederbördsrika och kraftigare samt Golfströmmen avsevärt kraftigare vilket innebär att strömmen leder värme ännu längre norrut (mot Svalbard), samt håller Nordkalotten varmare. D v s det är inte självklart, som alarmisterna utan data utgår från, att vid senaste glacialens max och det är etter kyligt i Norra Tyskland norra UK, att detta gäller även Nordkalotten.

  Notera att senaste glacialens 100000 år innebär att ”små värmeperioder” omväxlat med ”små kylperioder” är inbäddade i det större glacialförloppet och dessa ”underperioder” fortsätter sedan under interglacialen.

 11. tty

  ”Arkeologi visar att åtminstone 22000 f kr så växte det gran på Nordligaste Nordkalotten liksom en frodig växtlighet som är grund för torvbildning. ”

  Nja inte just 22000 f kr. Då var nog nordvästra Andöya den enda del av Nordkalotten som inte var nedisad och växtligheten där var knappast ”frodig” även om en och annan krypgran troligen lyckades överleva där.

 12. tty

  ”Melting Arctic ice is now pouring 14,000 tons of water per second into the ocean”

  För att få litet proportion på det hela- Även om siffran skulle vara korrekt (och modelleringen den bygger på har en osäkerhet om ca +-50 %), och om allt vattnet kom från Grönland (modelleringen gällde alla arktiska glaciärer, plus södra Alaska och Skandinavien) så innebär det att Grönlands inlandsis kommer att ha smält bort om 7000 år.

 13. Lars Cornell

  #12 tty Men jag läste att det under 2018 skulle sändas upp en satellit var uppgift det var att just mäta glaciärernas volym. Hur gick det?

 14. tty

  #10

  ”Notera att senaste glacialens 100000 år innebär att ”små värmeperioder” omväxlat med ”små kylperioder” är inbäddade i det större glacialförloppet och dessa ”underperioder” fortsätter sedan under interglacialen.”

  Jag förmodar att det Dansgaard-Oeschger Events och Heinrich Events du syftar på, men förloppet var mera komplicerat än så.

  Den senaste istidscykeln startar med två ”små” nedisningar ”stadialer” MIS 5d och 5b och två varmare interstadialer MIS 5c och 5a. Dessa stadialer var rätt blygsamma i Nordeuropa, men omfattande i Sibirien och de båda interstadialerna var i vissa områden nästan lika varma som nutiden. Denna första fas omfattar ungefär intervallet 70 000-115 000 år sedan.
  Sedan kommer den första ”stora” nedisningen MIS 4 som kulminerade för ca 65 000 år sedan och då hela, eller nästan hela Skandinavien och Östersjöbäckenet var nedisat.
  Därefter kommer en lång och komplex mildare period MIS 3, ungefär mellan 30 000 och 60 000 år sedan. Den omfattar flera varmare och kallare intervall och som minst var troligen nästan hela Skandinavien utom fjällkedjan isfri, medan vid andra tipunkter isen nådde åtminstone långt ned i Götaland. I Sibirien var klimatet nästan lika varmt som nu, och detta intervall har där tidigare betraktats som en ”riktig” mellanistid, Karginsk-interglacialen.
  Efter 30 000 BP kommer det ”riktiga” istidsmaximat MIS 2 (eller LGM Late Glacial Maximum) som kulminerade för ca 20 000 år sedan då inlandsisen gick ner i nordtyskland och den skandinaviska och den engelsk-skotska inlandsisen för en tid smälte samman. Denna isframstöt var också den största i Nordamerika, men ganska liten i Sibirien, troligen p g a regnskugga bakom den skandinaviska iskalotten.
  Efter ca 18000 BP börjar en snabb avsmältning som kulminerar ca 15000 BP då klimatet kortvarigt tycks ha varit nästan lika varmt som under en mellanistid. Och så slutar istiden med en markant köldknäpp, Yngre Dryas mellan 11700 och 12800 BP.
  Vid slutet av Yngre Dryas slår klimatet på bara några årtionden om till full interglacial, med lika höga eller högre temperaturer än nu, och dessutom påfallande torrt klimat i Nordeuropa. Trots detta tog det ytterligare drygt 2000 år innan inlandsisen i Skandinavien hade hunnit smälta bort helt. I Nordamerika, med en större inlandsis tog det 3500 år, och där hade det interglaciala temperaturmaximat redan passerats innan de sista isresterna smält.
  Under detta intervall växte det t ex tallskog på toppen av Åreskutan, samtidigt som det låg inlandsis kvar i Åredalen nedanför och Tåkern i Östergötland var en avloppslös sjö med bräckt vatten, i stil med stäppsjöar som an kan hitta nedemot Svarta Havet idag.

  Här två kurvor som visar isvolymens variation, dels mätt med syreisotoper, dels via salthalten i Röda Havet. Den senaste istidscykeln börjar vid ca 115 000 BP och slutar vid 11600 BP:

  https://media.nature.com/m685/nature-assets/ncomms/2014/140925/ncomms6076/images_hires/ncomms6076-f2.jpg

 15. tty

  #13

  Två (eller egentligen tre) faktiskt

  Det är ett nytt par GRACE-satelliter på gång (GRACE-FO). De sköts upp i våras men har ännu inte leverat några användbara data vad jag vet.

  GRACE ger mycket exakta mätdata för gravitationsfältet, men tolkningen är mycket osäker, speciellt i Antarktis, där resultatet i praktiken helt och hållet beror på hur stora istostatiska justeringar man gör (”rådata” skiljer sig nämligen inte signifikant från noll)

  Icesat-2 sköts upp i september. Och har inte heller levererat några data än vad jag vet. Icesat mäter iskalotternas absoluta höjd med radar och påverkas mycket mindre av den isostatiska osäkerheten, men det finns andra felkällor, som t ex geografiska variationer i hur packat det ca 100 meter tjocka snölagret är.

  Icesat-1 visade på att Antarktisisen växer medan GRACE (efter GIA justeringar) visade på motsatsen.

  I princip skulle samtidiga mätningar med båda satelliterna över samma område under tillräckligt lång tid göra det möjligt att komma fram till en unik lösning av isostasiproblemet.

 16. Ibland dryftar vi klimathotsskeptiker hur vårt budskap bäst kan spridas och övertyga en ointresserad allmänhet. Min mening är att att ekonomiska argument kombinerat med ett fåtal enkla grafer har störst slagkraft. Egentligen skulle en enda graf räcka, nämligen den om temperaturen de senaste 10 000 åren vid Grönlandsisens yta, baserad på isborrkärnor. Den visar att alla temperaturvariationer vi nu upplever ligger inom ramen för vad vi kan förvänta i slutet av en mellanglacial värmeperiod. Någon som har ett gott argument varför just den grafen är irrelevant?

  Även grafen här ovan ”Holocene Sea-Ice Cover Variations” är dräpande, när det gäller Arktis. Det enda motargument jag kan komma på, är att diagrammet skulle vara felaktigt.

  En liknande graf är den över isbjörnarnas population. Från 5 000 till 30 000 de senaste 65 åren.

  Att diskutera detaljerna som reglerar klimatet kan vara intressant för ett fåtal verkligt intresserade ( 5, 10 eller 100 personer i hela landet?), men fullständigt bortkastat och kontraproduktivt gentemot klimathotare, eftersom vi då gräver ner oss i sådant som är komplicerat och svårt att bevisa . Dessutom, sådana detaljargument går skyhögt över allmänhetens intresse och förståelse.

  Hur vore det att ha en sida är på KU med ett tiotal lättlästa grafer av den sort som nämns ovan? Dels kunde man länka till den sidan och dels skulle de kunna finnas i ett tryckvänligt format. Visst finns alla dessa grafer att hitta på Internet, men spridda och ofta svåra att skriva ut i rätt storlek. När jag träffade de Gula Västarna tryckte jag ut ett ett flertal enkla grafer, men det tog lång tid att hitta rätt version och rätt storlek.

 17. Ann lh

  # 16 Lars Mellblom, jag håller helt med Dig.
  Den uppgiften,som finns i NIPCCs Fossil Fuels om att till och med IPCC (!) har gjort en beräkning på cost-benefit (CBA) som säger att det skulle kosta 6,8 ggr så mycket som det smakar att söka hejda uppvärmningen till max 2 grader till 2050, den säger egentligen tillräckligt kring ekonomin.
  Sedan tycker jag att det diagram som Bob Carter kallade ”det gyllene diagrammet” säger det mesta på temperatursidan.
  Jag har inte exakta tidsperspektivet, men plockar fram det till i morgon. Poängen var att temperaturen sedan länge c:a efterden postglaciala värmetiden sjunkit medan CO2-halten stigit.

 18. #17 Ann lh#

  I franska Contrepoints finns en artikel med en sammanställning av hur mycket skatter och avgifter, motiverade med klimat och miljö, som tas ut i Frankrike per år. Siffran är över 50 miljarder euros, 500 miljarder kronor. Och det är enbart redovisbara skatter, de indirekta kostnaderna som förmodligen är än större och stigande, är inte inkluderade.

  https://www.contrepoints.org/2018/12/21/333004-la-transition-ecologique-coute-deja-50-milliards-par-an
  Tabellen bör förstås även av icke fransktalande.

 19. Ulf

  Svar 16

  Jag har tidigare publicerat följande idé på dessa sidor påminner om din,

  Det vore bra om mer moderata vetenskapsmän sätter ihop en A fyra sida om klimatet, som jag som lekman kan visa vänner och bekanta och deras barn med klimatångest. Den borde innehålla följande i text och diagrammet källhänvisningar och underskrifter:

  -Uttalandet ifrån FN 1989 där man påstod att om 30 år kommer temperaturen stigit mellan 1-7 grader och jämförelse med verkligheten.
  -Diagrammet som jämför klimatmodeller med verkligheten.
  – Tydliga bilder på att extremvädret inte ökat gärna med en passus om att istidshotarna på 1970 talet använde samma argument.
  -En kort sammanfattning av en ekonom vad denna omställning i sin stora panik skulle kosta i människoliv. Danske professorn Lomborg skulle kunna sammanställa denna.
  Kanske missar jag något. Men min poäng är att snabbt kunna sprida något som är lätt att ta till sig och som bygger på fakta inte trams.
  Ett problem är att temperaturmätningarna börjat divergera mer och mer men då lägger man in olika mätningar och gör en poäng av hur oprecisa dessa rimligen är då de visar olika resultat. Lomborg, Bengtsson och vilka finns det mer?

  I denna kan man iofs bara lägga in en kort kommentar ”och så här mycket kostar kalaset” mot slutet.

 20. elias

  #16 & 17
  Den utmärkta idén med en sammanställning av enkla grafer:
  – måste även innehålla förhållandet mellan temp och CO2 över årtusendena, där temp kommer först och CO2 ca 800 år senare.
  -Ingen fara heller med isbjörnarna, eftersom de överlevde tidigare då isen var ännu mindre än idag.
  -Glaciärers kalvning beror på att isen växer lika mkt på toppen.

 21. Ulf

  Tänkbara rubriker:

  Bota din klimatångest på 5 minuter

  Klimatångest botas bäst av verkligheten

  Få inte klimatångest av killgissningar ( mest unga kvinnor som lider av fenomenet)

 22. Ulf

  Svar 16

  Mina huvudpunkter är att man bör fokusera mycket på hur usla prognoserna varit tidigare ifrån de som hävdar att katastrofen är nära.
  Att man kan få lite mer moderata forskare/kunniga personer att sätta sina namn på underlagen
  Att kostnaderna inte bara räknas i pengar utan människoliv. De senaste 30-40 årens utveckling ifrån planekonomi till marknadsekonomi har inneburit ett enormt fattigdomsminskande något bl a Hans Rosling försökte visa för världen. Att avbryta detta med en gigantisk planekonomisk omställning kommer naturligtvis att kräva mängder av dödsoffer.

 23. Ingemar Nordin

  Lars M, Ulf m.fl.

  Om ni tittar under fliken ”Klimathotet” så finns de flera skrifter av varierande längd som man kan dra ut och använda. Den kortaste är här (2 sidor):

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2017/03/Lathund-ClimateSense-2018.pdf

  Men om någon vill sammanställa ett nytt flygblad så är det välkommet så lägger vi in det och gör det åtkomligt på bloggen.

 24. Ulf, jag är rädd att du överskattar människors intresse och förmåga att förstå. Enligt min mening kan innehållet på sidan inte vara enkelt nog. Den bör rikta sig till människor i allmänhet. Journalister, politiker, miljönissar och inte minst de som ideologiskt driver klimathot kan vi glömma med en gång. Svensson har inte tid, intresse eller kapacitet att förstå något som i hans ögon är komplicerat. Och för vad som är komplicerat ligger ribban lågt.

  Förra veckan deltog jag i de Gula Västarnas protester, med ett knippe diagram i handen. De är exakt den grupp människor vi vill nå. Det är arbetande undre medelklass och undre medelklass. Många kunde inte ens förstå ett enkelt linjediagram med X och Y-axel! Så ser verkligheten ut.

  Spagettidiagrammet med alla prognoserna och den avlästa temperaturen ligger på den översta gränsen för vad som är förklarbart.

  Man kan också titta på vilka budskap som går hem och förstås. Jag har redan länkat ett par gånger till den franska video som verkligen satte igång de Gula Västarnas protester. Den är genial I sin enkelhet. Kvinnan, Jacline Mouraud, som talar är en resande kosmetikaförsäljerska. Inga siffror och ett enkelt språk. Refrängen lyder ”Mais ou va le pognon?”, motsvarigheten till Leif Östlings ”Vad fan får jag för pengarna?” Videon har visats mer än 6,5 milj gånger på ett par månader och talas om av alla. Noteras kan att Google nu placerat videolänken långt bak vid något oexakta sök, när den för en månad sedan låg överst på förstasidan och YouTube indikerar bara några tusen visningar.

 25. Länken till videon: https://www.youtube.com/watch?v=kHWI_Ghp-Wk

 26. ”23 Ingemar Nordin”

  Du skulle vid tillfälle kunna publicera ett inlägg där du ber om förslag till 10 enkla och viktiga diagram av den sort vi talat om ovan. Det finns oändligt många versioner och storlekar av sådana på Internet. Problemet är att snabbt hitta rätt diagram, när man behöver det. Gemensamt kan vi bland förslagen vaska fram 10 stycken.

 27. tty

  OT men kanske ändå inte helt, eftersom det också är ett exempel på den intellektuella nivå som numera gäller.

  SVT:s vetenskapsredaktion har verkligen överträffat sig själv i ett försök att PK-ifiera Maria och jungfrufödsel. Först tar man upp partenogenes ock konstaterar att:

  ”En hel del ryggradslösa djur som grodor, fiskar och kräldjur ägnar sig åt den här typen av könslös fortplantning” (alltså skrivet av vetenskapsredaktionen)

  Man noterar dock sedan att det är ett problem att avkomman blir honlig men löser det galant genom att anta att Jesus var en transa. Eller att Maria var en transa och därför kunde få en son genom partenogenes (och då tydligen desstom utan livmoder).

  Ja, jag förstår att det låter totalt sinnessjukt, men så står det faktiskt

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mysteriet-med-jungfrufodelsen

 28. Sören F

  #16-#25 Jag befarar att det som skisseras skulle likna en hel del som redan finns därute, och som nog sällan hjälper då det är ett för oprecist blandande av orsaker-symptom och fiskande i olika både alltför långa (djup geologi) och alltför korta (11-årscykeln) tidsskalor.

  Rätt ansats är istället något liknande det som Javier fann i sin serie artiklar Nature-Unbound på Currys blogg: en holocengeologisk analys av koppling sol-klimat i riktigare skala (multidecennier-sekler): https://judithcurry.com/2017/12/02/nature-unbound-vi-centennial-to-millennial-solar-cycles/ men, också byggd mindre på fasta perioder, periodogram – hellre då ta tag i och gå vidare med också 1sky1:s kommentar här från i oktober: https://wattsupwiththat.com/2018/10/27/svalgaard-paper-reconstruction-of-9000-years-of-solar-activity/#comment-2502722

  Det jag sen landat i är att forskningskommunikationen ambitiöst bör ”syna naturgeografin” så som jag skisserat i ett kort kurspapper inom underrättelseanalys här: https://www.dropbox.com/s/3ccbdlfbr9ujgmi/forts.pdf?dl=0&fbclid=IwAR1U4H2e814XST8AliDtWAXI4PikE_tnroKvrw8oIR9MvB6h_P20zd3vv8o

 29. Ulf

  Lite av vitsen med det jag föreslår är att den är underskriven av forskare som har en mer sansad syn på klimatförändringar för att ge det trovärdighet

 30. tty

  Jag tror inte man bör fixera sig vid solcykler, vars amplituder dessutom är omstridd.

  Några förslag till lämpliga diagram:

  Temperaturer på Grönland de senaste 4000 åren:
  https://andymaypetrophysicist.files.wordpress.com/2016/06/062416_1543_comparingth2.png?w=776

  Havsnivån vid Kungsholmsfortet i Karlskrona månadsvis 1886-2017:
  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/70_high.png

  Vit Jul 1900-2017 (synd att 2018 inte är med):
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.142675.1544086658!/image/vitjul2017.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/vitjul2017.png

  Temperaturen i mellersta England 1659-2015 (den längsta existerande temperaturserien)
  https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2016/01/image_thumb9.png?w=520&h=318

  Snötäckt areal per vinter på norra halvklotet 1967-2017:
  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

  Volymen havsis i Norra Ishavet 2011-2018 (OBS! Inga äldre data finns, bara gissningar)
  http://www.cpom.ucl.ac.uk/csopr/seaice.html?show_cell_thk_ts_large=1&ts_area_or_point=all&basin_selected=0&show_basin_thickness=0&thk_period=0&select_thk_vol=select_vol&year=2018&imonth=11&season=Autumn

  Skall man överhuvud taget gå in på ”deep time” så är det väl Milankovich-cyklerna man bör koncentrera sig på. De är ju helt dominerande upp till miljonårsskalan. Skall man ha något som visar på geologiska klimatsvängningar så är väl något i denna stil lämpligt:

  https://www.researchgate.net/profile/Brian_Mcgowran2/publication/278713336/figure/fig18/AS:643200012271629@1530362241737/Steps-in-the-global-climatic-transformation-during-the-Cenozoic-Era-Oxygen-isotope_W840.jpg

  Det visar både hur kallt det nutida klimatet är i ett långt perspektiv och hur extremt stora klimatsvängningarna är i det nutida ”ishusklimatet”.

  I ett litet kortare perspektiv duger väl den klassiska LR04-kurvan bra:

  https://tamino.files.wordpress.com/2011/01/lr04stak.jpg

  Dock bör man ha klart för sig att den huvudsakligen visar isvolymer snarare än temperaturer eftersom den bygger på djuphavsiotopdata.

 31. Torsten Nilsson

  Var kom det jättelika isberg som Titanic seglade på 1912?

 32. Sören F

  Ulf#29, det kan nog klinga falskt, för det är liksom inte sånt riktiga forskare gör – håller på och skriver under på andras alster. Hellre låta kvalitetsjournalistik rannsaka sig själv – man vet och medger att man är få – och göra det sådan ska.

 33. #28 Sören F#

  ” Jag befarar att det som skisseras skulle likna en hel del som redan finns därute”

  Visa då en länk till en site som har dessa få illustrativa och enkla diagram samlade på ett ställe, utan att de drunknar i text och resonemang.

 34. tty

  #30

  Det var nog ett högst ordinärt isberg och liksom de allra flesta isberg i Nordatlanten kom det troligen från någon Grönländsk glaciär. Om det kom från öst- eller västkusten är svårare att säga, men västkusten är troligast. Det finns också en liten chans att det kom från Baffins land eller Ellesmere land på den kanadensiska sidan där det också finns ett antal glaciärer som kalvar i havet.
  I resten av arktiska Kanada och i och norr om Berings sund finns däremot inga isberg eftersom klimatet är för torrt för att stora glaciärer skall bildas. I södra Alaska finns däremot några ”tidewater glaciers” så där kan faktiskt isberg uppträda lokalt.

  Glaciäris är ju komprimerad under mycket högt tryck och är mycket hårdare än havsis, och att kollidera med ett isberg är jämförbart med att kollidera med en klippa, detta gäller även i viss mån ”growlers” och ”bergy bits” som är mindre klumpar av glaciäris. Kryssningsfartyget Lindblad Explorer sjönk för en del år sedan i Antarktis efter att ha gått på en growler. När man går i havsis i t ex Antarktis måste man alltid ha noga uppsikt på om det finns growlers eller bergy bits inströdda i isen.

 35. S. Andersson

  Jag vore evigt tacksam om någon klokare person än jag kunde reda ut det där med att havsisen uppstår ur saltvatten och att det betyder att smältande havsis visst påverkar havsnivåerna, stick i stäv med Arkimedes princip. Många säger att saltet upphäver (delvis) Arkimedes princip för att saltet skiljs ut vid frysningen och att det innebär att när sedan den relativt söta isen smälter i ett salt hav så bidrar det i alla fall till eventuella havsnivåhöjningar.

  Jag antar att det är en andra ordningens effekt som säkert är sann men högst marginell. Någon som orkar förklara/räkna? Peter Stilbs kanske? Det här om något borde väl vara Fysikalisk Kemi?!

 36. Sören F

  Lars#32, tackar, inte obefogat, får väl försöka stå mitt kast – bläddrar bland gamla länkar, börjar så smått med (men fortsätter, för det är på tiden att rensa lite och hitta bättre):

  http://appinsys.com/globalwarming/GW_SimplifiedNutshell.htm
  https://www2.mps.mpg.de/projects/sun-climate/
  http://sciencespeak.com/

 37. Sören G

  ”Even before our December numbers are in, we can now say that 2018 will be the sixth warmest year in the UAH satellite measurements of global-average lower atmospheric temperatures, at +0.23 deg. C (+0.41 deg. F) above the thirty-year (1981-2010) average.”
  https://principia-scientific.org/cooler-2018-contradicts-warmer-climate-models/

 38. Ulf

  Svar 31

  Att forskare går ihop signerar något debattartikel eller dylikt för att korrigera något som är uppenbart felaktigt är väldigt vanligt så det har du fått om bakfoten. Inom detta område synes det dessutom vara extremt mycket behov av detta.

 39. Ulf

  Svar 36

  Återigen är det uppförsbacke nu när UAH och övriga mätinstitut visar så olika resultat. Folk litar förstås mer på de andra lite mer klimathotande instituten även om jag personligen tror mer på UAH eftersom endast satellitmätningar och inte annat tjafs.

 40. Sören F

  #32, 35: tre till:

  https://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/globalwarming.html
  http://www.global-warming-and-the-climate.com/
  https://friendsofscience.org/index.php?id=681

 41. Peter F

  Att få ut vårt budskap till allmänheten är uteslutet eftersom vi är portade i media. Utan tillgång till media är vi chanslösa. Vi kan inte hoppas och tro att allmänheten har tid och intresse att tillbringa timmar att leta på nätet, de har andra viktigare saker att bry sig om. I min rätt stora bekantskapskrets ( mest akademiker) är jag sedan åratal idiotförklarad i klimatfrågan. För att klimathotet ska försvinna krävs det något enormt stort hot av annat slag, men det är ju inget vi kan och vill hoppas på exvis jättestort vulkanutbrott, stort meteoritnedslag, kärnvapenkrig osv. Klimathotet är så djupt förankrad i de politiska leden att jag ser inget ljus i tunneln, nej ser inte ens tunneln.

 42. Sören F

  #37 . jag skrev inte att det inte är vanligt, förklarade bara varför det inte är (heller inte uppfattas som) det mest trovärdiga – det signalerar helt enkelt lite av forskare-aktivist, pseudoforskare.

  Men ok, kan delvis hålla med om att det kunde vara befogat ändå i en situation just där en annan sida redan drivit sin sak övertydligt, tillräckligt och för långt. Där är uppgiften i så fall att hitta de precis riktiga, globalt, sondera att det stämmer och på vad sätt, osv. En diger uppgift. Följer man mitt resonemang ovan så rör det sig om kanske 20-30 paleo- och space-climatefolk? – hyfsat okända.

 43. Kenneth Mikaelsson

  För att få bukt på de riktiga klimat förnekarna IPCC . FN med anhängare behöver vi rensa ut alla kommunister miljö fascister och socialister ur skolväsendet, media samt myndigheter samt skrota FN (som styr i stort sett styr alla meteorlogiska myndigheter runt i världen…

  Varsnagerst ska vi börja??!!

 44. San Blas

  Svar 37
  Ja, klimatforskarnas insatser är viktiga om man skall få medborgarna att ifrågasätta klimatkatastrofstron. Men det är inte lätt att stå emot medias ensidiga skräckpropaganda. Och det är inte lätt att förmedla upplysning till medborgarna ifall det finns brister i dagens allmänbildning. Brister som kan handla om sådant som: Istider, CO2, fotosyntes, kalvning, konvektion, el Niño, klimatkänslighet, växthusgasen vattenånga, hur mycket temperaturen stigit sedan förindustriell tid, hur mycket havsnivån stiger per år, hur många millimeter det går på en meter, grafer med x- och y-axel, låst högtryck, historisk förekomst av extremväder. Obs, ingen nedvärdering. Jag har full respekt för medborgarnas förmåga, men ”livspusslet” tar mycket tid och därför får tidningarnas krigsrubriker (tills vidare) duga när det kommer till klimatet.

 45. Alvar Nyrén

  Hoppas jag inte tjötar om sånt som ev redan förekommit här, men OT kan man ju fundera på vad som krävs för att kvalificera sig i akademiska sammanhang numera. Ett konto att ta emot forskningspengar på? Herre jistanes. Undrar hur finländarna tar sådana här budskap. Snart översvämmas vi nog här också, tom mer än tidigare. Förhoppningsvis slår det tillbaka lika kraftfullt till slut!
  https://www.alandsnyheter.com/befolkningskris/hbl-professor-i-hallbar-utveckling-vill-se-finlandarna-do-ut-och-inte-foda-fler-barn/?fbclid=IwAR0k2EWSdOcM02dpDHUUTqdfObO8tPoK0twlLMFLO4ZJ6VDUh4HFdq_-aNY

 46. Ingemar Nordin

  Tänk, jag tror inte att jag har någon klimathotare i min vänkrets. Och skulle de vara det i början så varar det inte så länge… 🙂

  Men när det gäller att övertyga folk i allmänhet så misstänker jag att klimatalarmisterna sköter den saken alldeles själva. Folk är urtrötta på allt tjatande, och skulle någon intressera sig för någon fråga så hänvisar jag alltid till något eller några inlägg på bloggen.

 47. Olav

  I Sverige är var tredje ung kvinna drabbad av klimatångest.

  Undrar vad sjukvården har för hjälp att erbjuda dessa patienter? Vad riskerar exempelvis en läkare/psykolog om han/hon försöker lugna patienten genom att tala om hur verkligheten är för dem? Det är väl det samma som att be om avsked eller omplacering skulle jag tro.

  Skulle svensk sjukvård över huvud tagit acceptera ”förnekare” inom personalen som behandlar klimatångestpatienter på det enda möjliga sättet?

 48. Håkan Bergman

  Man får skilja på vilka man ska påverka, center- och miljö-partister är bara att glömma, men övriga tror jag det är bäst om man förklarar vad alla tokigheter kostar det enskilda hushållet. Många är t.ex. inte medvetna om hur förödande höga energipriser är för framförallt hushåll med låga eller måttliga inkomster. Alla idiotiska subventioner, som ofta enbart kan utnyttjas av mera välbeställda, ska också betalas. Vi har också idag ett par decennier med klimatpolitik att peka på, har den politiken haft effekt, hur mycket har den kostat? Pratar man med sossar och moderater ska man göra klart för dom att eftergifter till C och MP för att få röststöd i riksdagen kostar väljarstöd i nästa val, vart dom rösterna går tror jag att dom begriper själva.

 49. Ulf

  Svar 45 Alvar

  Mitt svar till sådana människor, som jag stöter på ibland, är att det är mycket utmärkt om de själva föregår med gott exempel och undviker fortplantning. Speciellt då de har en destruktiv genetisk uppsättning vars representanter skadat mänskligheten stort genom tiderna. Fattar de inte vad jag säger så exemplifierar jag med andra undergångsidioter som t ex den lille gaphalsen med den lilla mustaschen. Förvisso blir de rejält sura men det gläder mig för värre människotyp går inte att hitta.

 50. Kjell Lindmark

  #47 Olav

  Jag hörde en kvinna berätta i radions P1 att hon har en väninna som lider så svårt av klimatångest att hon nödgades företa en resa till Buthan på den östra sidan av Himalaya. Det ska vara världens lyckligaste land så väninnan sökte väl insupa lycka som florerar där långt borta från våra klimatångestattacker. Det framgick dock aldrig hur hon färdades dit, men jag tvivlar på att SJ tillhandahåller några resor med tåg dit. Så hon flög givetvis, men vad gör man inte för att bota sin skräck för det okända.

  Klimatångest genererar alltså fler resor med flyg till fjärran länder för behandling av sin gränslösa skräck för ett ickeproblem. Dessutom går jaget före tanken på att minimera sitt flygande som alarmisterna propagerar för. Detta är enbart löjeväckande.

 51. Kjell Lindmark

  Att isarna nu når sin högsta utbredning under den innevarande interglacialen är en logisk följd av att vi sedan 3 300 år tillbaka går mot en ny istid. Efter den Minoiska kulturen har jordens medeltemperatur stadigt sjunkit med tre små avbrott och återhämtningar. Under Romarperioden, Vikingatiden och nu. Dessa rön stämmer väl in på de historiska temperaturdata som hämtats från isar, sediment och årsringar i träd.

 52. #36 och 40 Sören F#

  Tack Sören!

  Dina länkars innehåll ligger skyhögt över vad Svensson kan greppa och intressera sig för. Dessutom med för mycket text och annat innehåll. Mitt förslag är inte att vara vetenskapligt uttömmande.

 53. #41 Peter F#

  ”Att få ut vårt budskap till allmänheten är uteslutet eftersom vi är portade i media.”

  Den ointresserade allmänheten är den enda stora grupp som är påverkbar i klimatfrågan. I princip har du rätt, men kanske inte på lite sikt. Vi går just nu in i en lågkonjunktur. Sverige står inför ett flertal allvarliga ”utmaningar” som det heter på nyspråk. Vi vet alla vad det betyder. Lägg därtill införandet av det fossilfria samhället, och en rad andra utopiska projekt, som politikerna verkar vara beslutna att satsa på. Kan resultatet bli annat än en kraftigt försämrad levnadsstandard för den nettoskattebetalande allmänheten?

  Titta nu på Frankrike. Klimathotsskeptiker har lika lite tillgång till media här som i Sverige. De aviserade skattehöjningarna på drivmedel skulle knuffa en stor del an medelklassen över gränsen för vad deras privatekonomi skulle klara. Med det hotet framför sig behövdes bara en liten gnista för att tända det största uppror som landet upplevt sedan 1945. Och det var medelklassen utanför storstäderna som stod för det, 2/3 av befolkningen. Invandrarna i förorterna har varit knäpptysta. Situationen var ett tag så allvarlig att Macron hade ständigt en helikopter gående på tomgång i sin närhet. Pansarvagnarna tredje lördagen körde runt i Paris med laddade kulsprutor och det påstås att de kunde spruta ut tårgas i pulverform, många gånger kraftfullare än vanlig tårgas. Gnistan som startade det hela var den privatvideo som Jacline Mouraud spred via sociala media. Med 6,5 milj visningar har 10% av landets hela befolkning sett videon.

 54. tty

  #35

  Du har rätt i att effekten är marginell. Sötvatten har en täthet av 1000 kg/m^3, havsvatten (i snitt) 1026 kg/m^3.

  Om vi tänker oss ett (sötvattens)isflak med en vikt av 1000 kg så kommer det alltså bara att tränga undan 1000/1026 = 0,975 kubikmeter havsvatten, men när det smälter förvandlas det till 1 kubikmeter havsvatten.

  Det här är enkelt när det gäller isberg och shelfis som är ren sötvattenis, men det blir mera komplicerat med havsis som är salthaltig. Där blir effekten mindre, men å andra sidan så är ju snön ovanpå isen helt söt, och flerårig is är också nästan söt eftersom smältvattnet under sommarsäsongen sköljer bort det mesta saltet.

  Havsisen i Norra Ishavet har vid minimum i september en volym av ca 5000 kubikkilometer. Om vi förenklat antar att den är helt söt skulle en fullständig smältning av den ge en havsnivåhöjning av ca 0,35 mm. Detta förutsatt att smältningen i sig inte påverkar havets genomsnittliga salthalt eller temperatur, vilket man lugnt kan göra när det gäller en så liten mängd is.

 55. Rolf Mellberg

  Alla:

  Det finns hopp tror jag, när det ser som mest hopplöst ut kan räddningen vara som närmast.

  Jag tycker att många kommentarer till denna post andas alltför stor uppgivenhet. Orsaken till denna min syn bygger på följande:

  Jag ser det som (mycket?) sannolikt att Valentina Zharkovas forskning som förutspår att vi nu går in i ett djupt ”solar minimum” under ca 30 år kommer att nå framgång. Det betyder att vi alla (såväl skeptiker som alarmister) kommer att kunna få betydligt större klarhet i den största osäkerhetsfaktorn vad gäller klimatet, den hur mycket solen påverkar. Denna klarhet kan vi kunna få kanske från redan 2-3 år.

  Nästa betydligt mer osäkra fråga är om vi därmed kommer att få en tydligt kylande effekt eller inte.
  Men det är enormt värdefullt att vi får klarhet oavsett hur den saken faller ut så att ett betydligt snävare interfall för ECS kan tas fram. Med den som grund kan vi KANSKE göra hyggligt vettiga långtidsprognoser och vidta åtgärdet.

  Nytillkomna följare bör studera (utöver Zharkova nämnd ovan) Svensmark, Shaviv, Kirkby(youtube) och ”Grand Solar Minimum”

  Jag skäms inte för att jag hoppas att planeten går en ljus framtid till mötes, t ex kan man ju hoppas att vi faktiskt skulle kunna skjuta nästa riktiga istid på framtiden lite grann, men tycker ni att jag är naiv nu så är det helt OK.

 56. Frej

  #53 Lars Media gick ut igår med att det var över 1 miljon som skrivit på protestlistor för en höjning av skatten för klimatet , kändisar och miljöfolk , och bland miljöfolket kan jag tänka mej att du har dom rika bland medelklassen som känner att dom har råd och är ekonomiskt trygga . Trygga att tillhöra dom goda . Jag är rätt övertygad att tron på klimat hotet kommer splittra dom normala politiska grupperingar vi har varit vana med .

 57. #56 Frej#

  Det stämmer. Kampanjen att skriva under den petitionen har till 100% drivits av kändisar. Den kategori av människor som signerat är 1/20 av 1/5 fransmän som inte tillhör ”la France périphérique”. Det är 1/65 av alla fransmän. De Gula Västarna kommer från 2/3 av befolkningen och har stöd av 3/4 av samtliga invånare i landet. Jacline Mourauds video har setts av 1/10 av alla fransmän, 6,5 miljoner.

 58. PT

  Gjorde en sammanfattning av Steve Gorehams föredrag i juli 2017. Kanske något att visa klimathotarna.

  250 miljarder dollar läggs årligen ut på att försöka stoppa den s.k. globala uppvärmningen.
  Naturen själv sprider ut 20 gånger mer CO2 än all industri.
  Människans bidrag till växthuseffekten är 1 – 2 %
  En fördubbling av CO2 halten skulle öka den globala temp. med ca 1 grad.
  Antarktis innehåller ca 90 % av all is på jorden och där ökar isbildningen. På Arktis, som innehåller ca 10 %, av isen sker f.n. en svag minskning, men då det är ”havsis” sker ingen förhöjning av havsnivån när denna is smälter. På Grönland har det skett en viss förskjutning av is från kusterna till mitten av ön, men den totala mängden är oförändrad.
  Havsnivåökningen är ca 3 mm per år och har varit så under de senaste 200 åren. Ingen förändring.
  Stormar och orkaner m.m. har inte ökat under de senaste 100 åren. Samma sak gäller torka och översvämningar. Inga förändringar.
  Det sägs ju i debatten att 97 % av alla vetenskapsmän är överens om att människan påverkar klimatet genom att släppa ut mer CO2. Sanningen är den att ett amerikanskt institut skickade ut frågan till 10257 vetenskapsmän, varav 3140 besvarade enkäten. Av dessa ansågs endast 77 vara vetenskapsmän i klimatfrågor och av dessa svarade 75 ”ja” på frågan. Alltså 97 %. Samtidigt skall man veta att 31 478 amerikanska vetenskapsmän har skrivit under en skrivelse där man säger att det inte finns några bevis för att CO2 kommer att förorsaka någon katastrofal temperaturhöjning.
  Klimatförändringen är ett naturfenomen och är inte förorsakad av människan.
  Den globala temperaturen har gått upp och ner under årtusenden och åter årtusenden och den nuvarande ökningen på ca 1 grad under de senaste 100 åren är inget som avviker från tidigare cykler.
  CO2 är en helt ofarlig gas, luktfri och osynlig och är en nödvändighet för liv på jorden.
  En ökning av CO2-halten bidrar till ökande växtlighet på åkrar ängar och skogar. En halvering av nuvarande mängd skulle stoppa all växtlighet.

 59. Frej

  # 57 Lars Problemet är att den 1/65 del är dom som får mest uppmärksamhet . Och här i Sverige är det större nyhet än gulavästarna . Vi är ju tragiska i det här landet som låter oss styras av en kändiselit och miljöorganisationer . Vi har för mycket pengar över än , vi är inte nere på botten än . Låt jordensvänner styra landet ett år , så behöver vi inte diskutera klimat något mer . 🙂

 60. Frej

  #58 PT Jag är uppväxt med Jehovasvittnen en religiös sekt som är djupt troende . Och för mej är klimahotarna precis som dom . För mej var det evolutionen när jag var ca 11 år som fick mej övertygad att det inte finns någon gud . Det måste till något reellt för att övertyga en troende . Och för dom behövs det nog ekonomiska reella hot för att övertyga motsatsen , eller en liten istid . Att det blir obekvämt att tro på det helt enkelt . Att bry sig om något som händer om hundra år saknar naturligtvis betydelse om din ekonomi krassar nu . Jag tror inte tabeller övertygar. Det är verkligheten som gör det . Jag hoppas bara vi är i majoritet som inte tänker som dom , annars blir det problem .

 61. #59 Frej#

  Jo, så är det. Underskatta dock inte medelklassen när den får verkliga problem att brottas med. Det är stor skillnad på att bli utkastad från sin bostad och att inte inkvoteras som kvinnlig styrelseledamot. Titta också på Venezuela hur snabbt och långt förfallet gått där.

 62. Ulf

  Svar 58

  Har du någon källa på på dessa 31 478 vetenskapsmän det vore intressant att ha. Aldrig sett detta i debatten.

 63. Kenneth Mikaelsson

  http://www.petitionproject.org/
  https://realclimatescience.com/the-52-consensus/
  http://notrickszone.com/100-papers-sun-drives-climate/

  Finns betydligt mer forskning om andra orsaker till klimat svängningar än det finns bevis på CO2 inverkan på temperaturen… Om vi nu inte tar till Bill Nyen expriment 🙂 fast det går nog mest under dåliga skämt… De flesta som uppehåller CO2 gasens ”giftighet” och verkan på klimatet befinner sig på nivån Svenska Greta… typ liten bort skämd unge …

 64. Jonas

  Har ett lätt tanke experiment att kontra med i diskussion om ”svensson” argumenterar co2 farlighet:

  1. När luften känns dålig i ett rum. Är det pga av förhöjd co2 halt eller brist på O2, höjd rumstemperatur och emissioner? Man brukar ofta säga ”öppna ett fönster, släpp in syre” inte ”öppna ett fönster, släpp ut co2n”

  2. Dricker du kolsyrat vatten/läsk? Det är ju co2 bomb rakt in i kroppen!

  3. Din kropp producerar mängder med co2 hela tiden. Mår du bättre eller sämre av det?

  Vad tycker ni, är det legitim motargumentation?

 65. LarsF

  #58 en variant av 97& jag hörde framföras as Mark Steyn, tror jag det var.

  En professor Scott, om det var Australien skulle ha gått igenom 11000 klimatstudier. Inte gått igenom hela studien, men läst sammandrag.

  Av dessa 11 000 skulle 67% inte överhuvudtaget nämna människans roll i det hela. 31% skulle nämna människan och därav av skulle 97% menat att människan påverkat klimatet(eller den betydelsen).

  Så 97% av 31% var hans kommentar.

  Vad som är sant och vad falsk ryktespridning vet jag inte. ”Kärt barn…” heter det ju.

  Mark Steyn är ju ståuppare av rang här i alla fall – riktigt kul.
  https://www.youtube.com/watch?v=6bARjABDqok

  Lite kring att han blev stämd av Mann för förtal eller hur det var. 97%-anekdoten finns med här.

  Jonas #64. Vet inte om jag tycker det är så relevant – att co2 skulle vara giftigt på riktigt är väl ingen som menar. Ingen person värd att bemöta i alla fall – de är ju i så fall auktoritetstroende och vidarebefordrar bara vad de hört utan att förstå.

  CO2 driver ju växtlighet – fotosyntes omvandlar CO2 till syre i stort sett. Bränsle för växtlighet eller bara tillgång vet jag inte vad som är hönan eller ägget.

  Har hört att skog förbrukar rejält med co2 – men var man tänker sig man skall odla all vegetarisk gröda som vi skall ha i oss om köttet skall försvinna. Och ovanpå det all mjölk och smör och alla produkter som ost osv – bort, bort, bort som Brasse Brännström skulle sagt i Fem Myror….det är ju vad avskaffning ”metanbomber” som kor innebär – inte bara köttproduktion. Och när vi lagt ner allt detta så har vi minskat utsläpp med 0.0001% på klotet(10% av 1 promille sådär) – hurrah vad Lövin är bra….

 66. pt

  #62 Ulf, gå in och googla på Steve Goreham så hittar du nog hans fördrag. Fanns omnämnt på denna blogg för någon vecka sedan. Jättebra

 67. Håkan Bergman

  Lars Cornell #12

  14 000 ton per sekund låter inte så dramatiskt.

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.10713!webbSveriges%20vattendrag%2016.pdf

  Medel för dom 9 största älvarna är 3730 ton och lägger vi till ett femtontal småälvar kommer vi nog upp i 5000 ton.
  Oceanernas volym ligger nånstans 1,3 – 1,5 miljarder km3.

 68. Håkan Bergman

  Lars Mellblom #61

  Allt är dock inte elände, vi har fått en budget som klassas som klimatslakt av ett gäng miljöpartister.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.10713!webbSveriges%20vattendrag%2016.pdf
  Att 154 är större än 144 blev väl en för svår räkneövning för folket i rörelsen ”gula knapparna”.

 69. Kenneth Mikaelsson

  Ulf såg att det inte framkom av mitt svar att det var riktat till din fråga

  http://www.petitionproject.org/
  Som sagt det finns hur mycket äkta forskning om orsaker till klimat förändringar men de är inte populära av gas folket och dess desinformations kanaler….

 70. tty

  #64

  ”Vad tycker ni, är det legitim motargumentation?”

  Är väl OK, mitt förslag är:

  Luften du andas ut innehåller under 50000 ppm koldioxid, och eftersom man inte kan tömma lungorna helt så är koldioxidhalten i dina lungor aldrig lägre än 20000 ppm. Har du märkt några skador av det?

 71. tty

  PS

  Felskrivning

  ”under 50000” skall vara ”ungefär 50000”

 72. Lars Cornell

  #62 Ulf
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  #27 tty, #49 Ulf, #60 Frej
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mysteriet-med-jungfrufodelsen
  ”I Lukas evangeliet stiger ärkeängeln Gabriel ner till Maria och förkunnar att hon är havande med Guds son, och nio månader senare nedkommer hon med ett gossebarn.”

  Varför komplicera det så? Gabriel var en man och Maria en kvinna. Mer än så, och litet fantasi, behövs inte.

 73. Lars Cornell

  #72 Så här i trådens 11:e timma kan det kanske vara tillåtet med litet OT.
  Jag bor i skärgården och här var religionen lika stark som nöden kan vara ibland. Det väger ofta mellan pragmatik, vetenskap och tro.

  Lofta var förr en stor och rik församling som sträckte sig från Loftahammar i norr till Lucerna vid Västervik i syd. Socknen hade en prost och några komminister vars uppgift det var att resa runt och hålla husförhör och undervisa i Katekesen. Så kom de till min grannö. Bonden där hade tagit sig en ny och grann hushållerska. Men huset var litet och komministern undrade var de sov, inte väl i samma säng?
  – Joo, förklarade bonden urskuldande. Men vi har en planka emellan.
  – Men vad händer då om lustarna faller på?
  – Ja då tar vi bort plankan.

  Så kan det nog ha varit mellan Gabriel och Maria på den tiden. Därvidlag har inte mycket förändrats.
  Och alla ingredienserna finns med. Komministern stod för vetenskapen om vad som kan hända. Bonden stod för tron och plankan var pragmatiken.

 74. tty

  #73

  #73

  Enligt judisk tradition var Jesus far en romersk soldat vid namn Pantera. Det behöver man nu inte ta alltför allvarligt på, uppgiften dyker upp först ca 150 år senare, men märkligt nog hittades på 1800-talet en gravsten vid ett romerskt fort i Rhenlandet rest över en signifer vid namn Pantera (en signifer var en underofficer som bar förbandets fana, det översätts ofta som ”fanjunkare”). Namnet är ovanligt, och hans förnamn Abdes är semitiskt, så han bör ha varit från östra Medelhavsområdet. Och nu kommer det intressanta. Kohorten han var fanbärare hade faktiskt tidigare varit förlagd i Sepphoris, bara 6 km från Nasaret….hmmm.

 75. Ovan nämns en fransk petition med över 1 milj underskrifter om snabbare och radikalare agerande för klimatet. Svensk MSM skriver om den, liksom franska dito.

  Idag ifrågasätts trovärdigheten för petitionen i franska alternativa media. Nästan alla petitioner i Frankrike går via change.org, som anses pålitlig och transparant. Petitionen om klimatet organiserades och utfördes internt av Greenpeace, Oxfam, Fondation Hulot och Notre Affaire à Tous. Räkningen av underskrifterna går inte att verifiera. Aldrig någonsin har så många signaturer uppnåtts under 24 timmar, 700 000. Det inger tvivel om sanningshalten för siffrorna. Tidvis försvann uppgifterna om antalet underskrifter.

  Inför de Gula Västarnas protester initierades en petition via change.org av Priscillia Ludosky mot höjningarna av drivmedelsskatterna. Den är nu uppe i 1 174 000 underskrifter och räknas som Frankrikes största. Den uppnådde som mest strax över 100 000 per dag.

  Petitionen om klimatet har fått kraftig uppbackning av franska MSM och idag använde miljöministern petitionen som ett argument för att snabba upp ”la transition énergétique”.

  https://www.contrepoints.org/2018/12/27/333325-petition-laffairedusiecle-le-naufrage-intellectuel-et-democratique

 76. Jörgen Edlund

  Artikelförfattaren skriver om den arktiska isens utbredning och om dess förändring/icke förändring över tid. Min fråga blir då: När ska artikelförfattaren skriva om den arktiska isens TJOCKLEK – och om DESS möjliga förändring över tid??

  /Tacksam för svar

 77. Ingemar Nordin

  Jörgen E #76,

  Se tty #6 ovan bland kommentarerna.

 78. Guy

  # 73, # 74

  För länge sedan hörde/läste jag om tiderna kring jesu födelse. Då ansågs en kvinna vara jungfru, eller jungfru i vidare bemärkelse, ända tills hon fött en son. Det att Josef och Maria var trolovade och inte gifta skulle ha berott på att Maria dittills inte visat att hon kunde förda en son. Det finns, föralldel, inte något som säger att hon fött barn innan heller.

  Huruvida historian baseras på fakta vet jag ej. Kan lika gärna vara en skröna.

 79. John Gustafsson

  Ingemar Nordin.

  En sak jag inte förstår med det du säger?

  Om polarisen i dag är mer utbredd än under de senaste tiotusen åren, eller tusen åren, eller vilken tidsperiod som helst, hur kommer det sig då att det är först i nutid, de senaste tio åren, som det funnits en farbar nordvästpassage?

  Eller som det står på Wikipedia:
  ”Klimatet har sedan dess blivit varmare och när isen nådde en rekordlåg nivå under sensommaren 2007 samt igen 2008, fanns en isfri passage genom hela Nordvästpassagen.”

 80. Ingemar Nordin

  John G #75,

  Jag tycker inte att detta är så konstigt. Enligt grafen så ökade polarisens utbredning under den lilla istiden. Innan dess var det nog inte många som försökte ta sig runt Nordamerika den vägen. Sedan har man försökt, och ibland lyckats, ta sig igenom Nordväst passagen under 1900-talet. Från slutet av 70-talet (men även under 30-talet) så hade man somrar med minskande utbredning. Detta framgår också av diagrammet.

 81. John Gustafsson

  Ingemar N

  Innan lilla istiden försökte i alla fall vikingarna utan att lyckas.

  https://www.metro.se/artikel/nej-isens-utbredning-i-arktis-är-inte-tillbaka-på-samma-nivå-som-1979
  https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/07/havsisen-i-arktis-har-aldrig-varit-mindre-prognosen-har-blivit-verklighet

  Och eftersom jag bara kan erkänna att jag inte håller med er vill jag ställa ett par frågor.

  1.
  Här och där nämns det att forskarna som hävdar att miljöhotet existerar gör det av ekonomiska skäl.
  Men funderar ni någon gång på att huvuddelen av de människor som hävdar att miljöhotet Inte existerar är personer som är beroende av att vi ohejdat fortsätter konsumera mer, konsumera mer, konsumera mer…?

  2.
  Det vanligaste argumentet jag hör när jag diskuterar med en klimatskeptiker är att jorden alltid har gått igenom variationer av koldioxidhalten och värmeböljor, global uppvärmning.
  Så har det varit sedan långt innan det fanns människor på jorden.

  Och det är ju sant. Absolut.

  Men när man tittar på isborrkärnorna från arktis som visar på koldioxidhalten i atmosfären de senaste tre miljoner åren, så har halten i historisk tid, innan människan, aldrig överstigit 350 ppm.
  I dag är vi uppe i 410 ppm.

  Och inte nog med det. För tittar man på längre tidsperioder så verkar 250 – 270 ppm vara det vanligast förekommande.

  Tittar man sedan vidare så har ökningen från 260 ppm till 350 ppm historiskt sett, innan människan, tagit i krokarna av 6000, 7000 år.

  Medans i dag har vi gått från 280 ppm när den industriella revolutionen började till 410 ppm.
  På runt 200 år alltså.

  Och tycker ni inte att det är ett märkligt sammanträffande om ett ”naturligt fenomen” skulle orsaka en höjning av koldioxidhalten med 130 ppm under exakt de 200 åren som den industriella revolutionen har pågått? Framförallt som samma höjning av halterna i historisk tid har tagit 6000, 7000 år?

  Så näää…
  jag tar nog det säkra före det osäkra och fortsätter lita på de forskare och vetenskapsmän som säger att vi människor påverkar klimatet, miljön och ekosystemen negativt.

  För jag menar, om De har fel så är det enda jag förlorar en del bekvämlighet, lyxkonsumtion och ny teknik som jag gott kan klara mig utan.

  Om däremot Ni har fel, så förlorar ju faktiskt mänskligheten alla möjligheter till överlevnad.

 82. Lars Cornell

  #81 John Gustafsson
  ”så näää… jag tar nog det säkra före det osäkra och fortsätter lita på de forskare och vetenskapsmän som säger att vi människor påverkar klimatet, miljön och ekosystemen negativt.”

  Den uppgång på en grad som vi haft är inte negativt utan positivt. Jorden har blivit mycket grönare och värdet i ekonomiska termer är enormt. Dessutom har antalet väderrelaterade katastrofer minskat.

  Beräkningar som gjorts med utgångspunkt i årets Nobelpris i Klimatekonomi innebär (den mildaste) att det kostar ca åtta gånger mer att nå 1,5 grader i stället för att anpassa sig till verkligheten.

  Mer koldioxid är till stor nytta. Skadorna är starkt överdrivna.

  http://www.tjust.com/2018/klimat/VT-debatt-20181119.jpg
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalif-repl.pdf

 83. Isidor

  #81 Johan Gustafsson
  Varför sätter du upp en halmgubbe som du kan döda? Var har du hittat klimathotsskeptiker som påstår att inte människan har del i ökningwn av koldioxid? Det är storleken av koldioxidens påverkan och denna påverkans skada/nytta – cost/benefit som skiljer forskningsresultaten från det klimathotsindustriella komplexet. Ska du debattera är du välkommen – men att klistra falska påståenden på de du vill(?) debattera med är ohederligt. Tyvärr är det ett av alarmisternas standardknep.

 84. John Gustafsson

  Isidor #83

  Jag behöver faktiskt inte leta efter skeptiker som hävdar att människan inte bidrager till den globala uppvärmningen. De ställer sig tvärtom gärna på led och upprepar budskapet att jorden alltid, sedan långt innan människan existerade, har upplevt kalla perioder och varma perioder liknande global uppvärmning. Vilket leder till slutsatsen att dagens globala uppvärmning inte beror på människan, utan tvärtom helt och hållet handlar om naturliga cykler av olika slag.

  Så mitt påstående är ju inte falskt. Det är tvärtom summan av samtliga mina erfarenheter och upplevelser av att diskutera med klimatskeptiker.

  Dessutom läser jag här hur klimatvårdare skall hanteras.
  Det var någonting om att göra mänskligheten en tjänst och inte föröka sig.
  Eller för den delen, vi jämförs med Adolf Hitler.

  Vilket för mig är en retorik man tar till när man inte längre har några sakliga, rationella argument att tillföra diskussionen. Så kanske är det synd att anklaga mig för att vara en typisk alarmist, när ni själva beter er som typiska skeptiker.

  Lars Cornell #82

  ”Dessutom har antalet väderrelaterade katastrofer minskat.”

  Men du, nu lämnade vi väl definitivt verkligheten? Eller?
  För jag menar, i vilken fysisk dimension har väderbaserade naturkatastrofer minskat de senaste åren?

  ###
  Jag läste någonstans här i inlägget att vi miljövårdare kategoriskt bortser från fakta som säger att vi inte är på väg mot en katastrof.

  Men det är ju exakt den uppfattningen jag får om er. Ni bortser från tusentals faktagranskade forskningsrapporter publicerade i vetenskapliga tidskrifter som talar om konsekvenserna av att vi fortsätter på samma sätt som i dag. Och min uppfattning är att ni gör det så att mänskligheten skall kunna fortsätta konsumera, konsumera, konsumera utan restriktioner eller hämningar.

  Därför att ingenting annat än konsumtion, tillväxt, ekonomi har betydelse.

  Alltså lämnar jag ert forum med samma avslutning som i mitt senaste inlägg:

  Jag tar det säkra före det osäkra och fortsätter lita på de forskare och vetenskapsmän som säger att vi människor påverkar klimatet, miljön och ekosystemen negativt. Att vi är på väg mot avgrunden.

  Därför att om De har fel så är det värsta som händer att jag går miste om bekvämlighet, lyxkonsumtion och ny teknik som jag gott kan klara mig utan.

  Om däremot Ni har fel, så är det värsta som händer att mänskligheten går under och utplånas.

  Ha det 🙂

 85. Isidor

  #84 Du sätter upp nya halmgubbar och bemöter återigen något jag inte skrev. Om du inte ens läser svar till dig (väldigt vanlig alarmistretorik) blir försök till diskussion omöjlig, och sen ska du lämna forumet. Den fega taktiken har vi sett många gånger – varför törs/klarar aldrig alarmisterna att debattera sakligt? Min tolkning av det är att argumentationen är svag – därav det höga röstläget. För att sedan snabbt springa bort från debatten.