Ingemar Nordin och andra röster i SvD Börsforum

Ingemar
Ni har väl inte missat Ingemar Nordins inlägg i SvD Börsforum, Energipolitik utan vetenskaplig grund?
”Den gröna ideologin tar sig också uttryck i energipolitiken. Man fördömer de energitekniker som realistiskt skulle kunna minska beroendet av kol och olja, nämligen kärnkraft och gas. Istället subventionerar politikerna marginella produktionssätt som vind- och solkraft. För Europas del har detta bidragit till en fördyrad industriproduktion och en fortsatt lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Den panikstämning som styr vår energipolitik är helt obefogad.”
Just energidebatten är något som jag själv tror kommer att vara livlig både före och efter valet. Ska jag tro på dem som uttalar sig i diverse forum och kommentarstrådar är det alltfler som verkligen tror på Miljöpartiets dröm om att ett Sverige som enbart producerar el genom sk ”Förnybar energi” är genomförbar utan att drastiskt ändrade levnadsförhållande, jobb och välfärd.
Men det finns fler röster som har en mer balanserad syn än Ingemar. Harry Frank, Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och dess Energiutskott, skriver på samma forum, Alternativ baskraft till kärnkraften ökar utsläppen Han menar att en avveckling av kärnkraft som baskraft till förmån för gas inte är någon bra idé.
”Vad som inte kommit fram i rapporterna är att en sådan introduktion av fossilgas i Sverige ger koldioxidutsläpp på 9 till 15 Mton, eller en ökning av de svenska fossila koldioxidutsläppen från dagens med hela 20 till 30 procent.”
Sivert Göthlin, civilingenjör och tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet, Resursslöseri att bygga mer vindkraft .
”Vindkraft tillkom med god lönsamhet  under ett par kalla vintrar. Nu med andra förhållanden går nästan all vindkraft med förlust och i år stagnerar utbyggnaden. Den byggs nu av främst  landsting, kommuner, bostadsföretag, IKEA och andra som kan dra fördel av befrielse från elskatt för egenproducerad vindkraft.”
”För utformningen av det framtida elsystemet måste en långsiktigt politiskt beslut finnas. Detta bör utgå från väntat elbehov och klarlägga synen på olika kraftslag. Subventioner och avgifter kopplade till olika produktionsslag bör inte finnas, då dessa bara leder till onödiga samhällskostnader.”
Per Kågeson, fil.dr. och författare till ”Farväl till kärnkraften?” är mer negativ till kärnkraft i sitt inlägg Vi väntar fortfarande på avfallsfrågans lösning.
”Alliansregeringen öppnar för ny kärnkraft. Men tillstånd för nya reaktorer bör under inga omständigheter ges innan avfallsfrågan fått en säker lösning och den saken kan inte avgöras utan att alternativa koncept till KBS-3, främst djupa borrhål, ges en seriös prövning.”
Vad gäller avfallsfrågan från kärnkraft är jag av uppfattningen att det bästa borde vara att utveckla sådan kärnkraft som kan återvinna avfallet från det gamla verken. Då lämnar vi inte frågan i knät på kommande generationer och får dessutom energi i överflöd.
Jag är dessutom övertygad om att just bristen på energi är den stora utmaningen för världen. Energi kan lösa många problem som exempelvis vattenbrist. Vi lever på en planet till 70% täckt av vatten. Problemet är att havsvattnet är för salt för att dricka eller använda i jordbruk och att avsalta vatten kostar energi och därmed pengar.
Det borde vara en väg som leder mot långsiktig hållbarhet.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Argus

  Jomen.
  Energi. Och med dessa tillägg:,mycket säker tillgång och lågt pris torde vara det bästa smörjmedel ett samhälle kan ha.
  Är det så svårt att förstå?
  ALLT blir bättre. Enklare transporter, enklare uppvärmning, ’smartare’ industriprcesser etc. Återvinning kan plötsligt göras i större skala. Tom kan man (säkert) göra bensin mha CO2 (eller hur?).
  Är det möjligen symptomatiskt att någon av de där superneggarna (Maurice Strong &cons) har sagt något i stil med:
  ’abundance of energy is like giving a machine gun to a debil child’ citatet är med säkerhet ej exakt, ehuru andemeningen avses vara korrekt.
  Där har vi fångat kärnpunkten i ’godhetens apostlar’. Blä!

 2. Det är bra skrivet.
  – Gott om energi
  – Tillförlitlig energi
  – Vettigt prissatt energi
  Hörnstenar i ett välmående land

 3. Ingemar Nordin

  Kågeson resonerar fel tycker jag. På vad sätt kan vi bli av med avfallsproblemen genom att inte utveckla kärnkraften? Problemet finns, och har funnits sedan vi körde igång de första kraftverken. Och de lär kvarstå i 50 000 år till om vi inte utvecklar tekniken ytterligare till nästa logiska steg, nämligen att använda avfallet och på så sätt minska och förkorta aktiviteten.

 4. lennart bengtsson

  En uppmaning till svenska politiker
  Det stora problemet med dagens energi- och klimatdebatt är det tilltagande inslaget av fundamentalistiskt tänkande från olika miljörörelser. Även i ett förhållandevis rationellt tänkande land som Sverige har detta förhållningssätt idag fått ett alldeles för stort inflytande Efter ingående samtal med tyska energiforskare i samband med ESOF-konferensen i Köpenhamn denna vecka är det uppenbart att det tyska Energiwende har stora problem. Ett av de mest absurda och knappast förväntade konsekvenserna är de ökade utsläppen av koldioxid från förbränning av brunkol som härigenom faktiskt gjort klimatproblemet bara värre. Den tyska industrins investeringar söker sig i ökande grad till USA där skiffergas har gjort energin billigare. Fattigt folk i Tyskland har inte råd med elen längre då finansieringen av Energiwende sker via avgifter på elräkningarna och de fattiga får bidraga med lika mycket som de rika. Är det så svenska politiker vill att vi skall få det i Sverige också? Svenska folket borde sätta sig in i detta inte minst före septembervalet då vi har vårt eget gröna parti som vill följa Tyskland i spåren så fort det bara kan gå innan någon vet om tyskarna har gått vilse i energidjungeln eller inte. Att Sverige skall börja rasera ett av världens bäst fungerande energisystem av ideologiska motiv är inte ”creative destruction” utan enbart ”destruction”.
  Ett av miljörörelsens största svek har varit dess angrepp på kärnkraften. Detaljerade studier som också presenterades i Köpenhamn visar tydligt att det har just varit kärnkraften som gjort det möjligt att minska de svenska koldioxidutsläppen. Detta inses av världsledande miljöforskare som James Lovelock (Gaia), Jim Hansen och Patrick Moore vilka alla tre beklagat sin tidigare negativa inställning till kärnkraft. För detta har inte minst Patrick Moore utsatts för en intensiv förtalskampanj av Greenpeace som han tidigare tillhörde.
  Jag kan bara göra ytterligare ett försök att uppmana våra folkvalda att själva sätta sig in i situationen innan det blir försent.
  Lennart Bengtsson

 5. Urban Sandberg

  Lennart Bengtsson #4
  Bra inlägg, som vanligt.
  Låt oss verkligen hoppas att politiker och väljare får insikt i detta. INNAN valet.

 6. Lasse

  Ännu ett land överger sina generösa inmatningstariffer för solel.
  Italien-något som drabbar ett noterat bolag Etrion.
  Det blir för dyrt.
  Annars tyckte jag det var ett smart system de införde där. Fast inmatningstariff i 20 år.

 7. Olav Gjelten

  Tänk det parti som vågade lova en utbyggnad av kärnkraften, kraftigt sänkta priser på drivmedel och en utbyggnad av motorvägsnätet i Sverige! En sådan politik skulle medföra att arbetslösheten försvinner och mer pengar skulle bli över till vård, skola och omsorg – väldigt mycket mer pengar.
  Funderar också mycket på orsaken till att SD inte griper den enastående chansen de har att ensamma få föra ut detta positiva budskak i svensk politik och varför inte Joset Fransson vill svara på sådana frågor.
  Kan det vara så att en betydande grupp inom partiet vill ansluta sig till klimatlögnen?

 8. Ann LH

  Lennart Bengtsson! Än en gång ett stort och varmt tack för att Du trots allt som varit på senare tid samlar kraft och tar Ditt ansvar för att vrida den sjuka energi – och klimatdebatten åt ett mera vetenskapligt och sansat håll.

 9. Lennart #4
  Bra skrivet.
  Din rubrik ”En uppmaning till svenska politiker”
  Har du skrivit direkt till våra svenska politiker?

 10. Per H

  #4 L B
  ”gjort klimatproblemet värre” – ??
  Vi har långsamt hämtat oss från den hemska ”Lilla Istiden” och vi har tack vare något ökad CO2 (bara delvis pga förbränning) fått en grönare planet och bättre skördar.
  Vad är klimatproblemet?

 11. Peter Stilbs

  Vårt dagliga vansinne, giv oss i dag http://www.dn.se/debatt/avfall-fran-pappersindustrin-kan-gora-flyget-klimatvanligare/
  Ja, börja med Regeringsplanet då. Men dessa undertecknare har åter bara signerat en partsinlaga för att söka gynna den egna verksamheten

 12. Janne

  Angående energi, i dagens DN Debatt slår man sig på bröstet från Karlstad där man startat världens första mack för bioflygbränsle. Ett av argumenten är att detta är bättre än att klimatkompensera flygresor.
  CO2 som CO2…
  http://www.dn.se/debatt/avfall-fran-pappersindustrin-kan-gora-flyget-klimatvanligare/

 13. tipp

  Det är nog ingen som vill sätta en månadslön i ett vad om hur vädret blir i morgon. Ändå propagerar folk för att regeringar ska slösa bort miljarder och åter miljarder av folks skattepengar på hur de samlade väderlekarna ska bli om hundra år.

 14. Slabadang

  EUs buktalare!
  EU som leds av vår icke folkvalda kommission och draperi framför vad vår partiindustri egentligen sysslar med ovanför våra huvuden, skickar in ofattbara 500.000.000 SEK till sin handdocka ”BIG Green”. ”Non gouvernmental Organisations” jovisst … tjena mittbena .. säkert sörru!
  http://www.bishop-hill.net/blog/2014/6/25/the-greens-and-government.html

 15. Evert Andersson

  Förenklade frågeställningar i olika enkäter leder fel. Om t ex SOM-institutet frågar om folk vill ha mer eller mindre vindkraft utan att problematisera frågan alls är det ju enkelt att få det svar man vill ha. Samma sak i TV-nyheterna idag. SVT ”avslöjar” att en majoritet inte vill att vi ska ha någon vapenexport. Men vill denna majoritet alls att vi själva ska ha vapen att försvara oss med? Betala mer eller köpa av någon som exporterar till oss? Så här är det i fråga efter fråga. Och politikerna i det labila politiska läget är känsliga.
  En dröm vore om folk i allmänhet och politiker i synnerhet lärde sig att skilja på effekt och energi. Energimyndighetens senaste vindkraftstatistik (-propaganda) säger att redan den vindkrafteffekt vi har ibland levererar 25 procent av vårt effektbehov. Den effekt som skulle kunna producera samma energimängd som kärnkraften skulle följaktligen som mest ge 175 procent av vårt effektbehov! Ett rejält problem som Josef Fransson verkar ensam att påpeka.

 16. Slabadang

  Klimathotet är fantasier medan kostnaderna för att stoppa detta fantasifoster är reala!
  Nytt fantasifoster till klimattalibansk pseudovetenskaplig gojja är släppt av EU.
  http://wattsupwiththat.com/2014/06/26/claim-an-increase-of-3-5c-will-result-cripple-the-eu/

 17. pekke

  Peter S#11, Janne #12
  Det är så mycket svammel om att göra div. bränsle från restprodukter från massa-/pappersbruk.
  Problemet är att ett modernt massa/pappersbruk i det närmaste återanvänder alla restprodukter, fasta ämnen som bark/flis går till en fastbränslepanna, fiberester i reningsverket går antingen till kartongmaskin eller pannan, allt fler bränner såpan/talloljan i lämplig panna och sodapannan eldar svartluten för ånga och återvinning av luten.
  I ett modernt massabruk som har balans så blir det inte så många restprodukter att göra biobränsle av.
  Rester vid skogsverkningen går ju redan nu till flisbränsle och pellets.
  Mer biobränsle från skog kommer bara att öka avverkningen och för övrigt så är biobränsle dyrare att tillverka än vad diesel/bensin kostar vid pumpen utan skattepålägg.

 18. Stefan Thorslund

  Som lekman försöker jag bilda mig en uppfattning i klimatdebatten.
  Det finns en sak som står ut. Om man är rädd för koldioxid så är man i alla fall inte tillräckligt rädd för att vilja satsa på kärnkraft. Jag får uppfattningen att de som står för en mer klimatalarmistisk uppfattning själva inte är så oroade.
  Om man verkligen och seriöst var oroad över hur farlig den temperaturökning och klimatförändring som man tror att människans orsakade utsläpp av koldioxid skapar, så borde man rimligtvis lyfta fram kärnkraften som ett åtminstone bättre alternativ än de katastrofer man tror att koldioxiden skapar.
  Även om man inte gillar kärnkraften eller kanske till och med hatar den, borde i mina ögon en starkt tro på klimatalarmismen resultera i följande resonemang:
  ”Vi måste tyvärr tänka oss att satsa på kärnkraft då vi idag inte har några andra alternativ till koldioxidfri baskraft. Även om vi helst skulle vilja slippa kärnkraften så har vi idag inte något realistiskt val eftersom koldioxiden är så potentiellt farlig för hela jorden. Kärnkraften är också farlig på sitt sätt men mer begränsad och riskerna går i alla fall bedöma. Vi måste först undvika den större klimatkatastrofen så fort som möjligt och först efter det försöka ersätta kärnkraften”.
  Nu säger man inte så (i den allmänna debatten) och det är för mig en avgörande faktor till att jag helt enkelt inte tror på på den allmänna klimatalarmismen. Om förespråkarna för koldioxidens farlighet inte är så rädda behöver inte heller jag vara det.

 19. pekke

  pekke #17
  Tillägg: Jag tycker att Maria Hollander, Paper Province borde veta det.
  Ser efter lite koll på henne att hon inte har nån erfarenhet från skogs/pappersindustrin.
  Jaja.

 20. Lars Cornell

  Mycket bra skrivet.
  Det finns ingen brist på energi, varken på jorden eller hos dig Ingemar.
  Det är maskinerna som skall omvandla energin från rå till nyttig som är problemet.
  Därför har utspädd energi som vindkraft, bioenergi och vågkraft störst behov av material till maskiner och störst negativ påverkan på ekonomi, landskap och miljö.

 21. Stefan Thorslund

  #3 Ingemar Nordin
  Mycket bra fråga. Man behöver inte älska kärnkraften för att vilja göra den bättre.

 22. Slabadang

  Efter tips! (Tack!)
  Rena humorn och SVTs i ett nötskal. De har gjort en ny ”valkompass” med en hinla massa frågor ochh det är rena burlesteatern när man läser SVTs samanställning av ”för” respektive ”mot” argument .
  På frågan om subventionerna för vindkraft skall tas bort. För er som inte känner till det så sitter en styrelsemedlemi ett av landets största vindkraftbolag som ordförande i SVTs styrelse.
  Argumenten enligt SVT för bortaggande av subventionerna är enligt följande:
  ”Argument för
  Vindkraften är en mogen teknik men kämpar ändå med lönsamhet eftersom det blir en överproduktion när det blåser kraftigt. Det pressar ner priserna och även om det är bra för elkunderna kortsiktigt så försvinner lönsamheten för elproducenterna så småningom. För att vindkraften ska fungera i längden behövs marknadsmässiga villkor utan stora och eviga subventioner.”
  Argument ”mot” enligt SVT 🙂 🙂
  Argument mot
  Det är viktigt att satsa på förnybar energi och vindkraft är en av de mer miljövänliga energikällorna. Det folkliga stödet för vindkraft är också starkt.
  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :)n :(:9 :9

 23. ThomasJ

  Tydligt bevis på legaliserat sjöröveri:
  http://www.allabolag.se/5560377326/bokslut
  Kolla in vinstmarginalerna & personalkostnaderna, + omsättning/person… Otroligt!
  Mvh/TJ

 24. Christopher E

  Jag håller inte heller med Per Kågesson om ”kärnkraftsavfallet”. Jag ser det inte som ett olösbart problem, eller ens ett problem. Den tekniska utveckligen går fram och ”avfallet” känns som ett allt mer mossigt anti-kärnkraftsargument när det allt mer betraktas som en värdefull resurs istället. Det sägs att Gen 4-reaktorer skulle driva Sverige i flera hundra år på vårt nuvarande ”avfall”. Gör ju diskussionen att kärnkraft inte skulle vara ”förnybar” rätt intressant, och bergförvaringen vid Forsmark har tiden sprungit ifrån innan det klart.

 25. Stefan Thorslund

  # lennart bengtsson
  Tack, Lennart Bengtsson för att du skriver på den här bloggen och andra bloggar. Alltid läsvärt för den som vill bilda sig en uppfattning. Tack också Lena Krantz (och Ingemar Nordin) för denna artikel. För mig är det förbryllande att klimatalarmismen så mycket går hand i hand med motstånd mot kärnkraft. Därför är det skönt att läsa när kärnkraften sätts i perspektiv mot andra energikällor.
  De som tror på koldioxidens farlighet borde vara indelade i två grupper med en mer extrem grupp mot både fossil och koldioxid och en annan rimligtvis lite större grupp som i första hand ville minska koldioxidutsläppen med hjälp av kärnkraft. Som jag tidigare skrev, man behöver ju inte älska kärnkraft för att ansluta sig till den senare gruppen.
  Om nu koldioxidminskning vore prio ett så borde det gå att räkna ut vad kostar att minska koldioxidutsläppen om man
  1. gör som i tyska Energiwende,
  2. utvecklade kärnkraften och satsade på elstolpar och elbilar.

 26. Stefan Thorslund

  #25
  Jag menar ”rimligtvis *lite större grupp” i betydelsen ”rimligtvis *mycket större grupp som i första hand ville minska koldioxidutsläppen med hjälp av kärnkraft”.

 27. Lasse

  Kärnkraftsmotstånd bygger på oro.
  Klimatfrågan bygger på oro.
  Det är klart att den som är orolig inte kan väga en oro mot en annan!
  Noterar att elpriserna varit låga en tid. Men nu mitt i sommaren är de högre igen.
  Kärnkraftverken brukar stängas ner för underhåll denna perioden.
  Jag är mer orolig för höga elkostnader!

 28. Håkan Bergman

  Peter S. #11
  Man undrar om dom här människorna nånsin bemödar sig med att kolla upp fakta, inrikesflyget står för mindre än 1% av våra samlade utsläpp. Det vore klart bättre att bygga ett kärnkraftverk och exportera elen till Tyskland t.ex. Ett normalstort tyskt kolkraftverk släpper ut runt 25 gånger så mycket som vårt inrikesflyg.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/

 29. #18 Stefan
  Det beror helt enkelt på att det hela egentligen inte alls rör sig om klimatet utan om befolkningskontroll och makt över planetens resurser.Och till hjälp tar man ”nyttiga idioter” som man övertygar med hjälp av semireligiösa resonemang om moder Gaia

 30. LBt

  Ja men visst, man biter sig själv i svansen, det största klimathotet utgörs av kärnkraftsmotståndet och avfallsfrågans lösning ligger naturligtvis i mer kärnkraft. Starta snarast en försöksreaktor och gör upp en plan för hur vår gamla kärnkraft skall förnyas, Sverige skall satsa på energiöverskott som inte är beroende av vare sig väder eller soltimmar.
  Det är bra när KU tar upp den för Sverige så viktiga energifrågan.

 31. Stefan Thorslund

  #29 Ingvar
  Det är möjligt att det finns grumliga argument bakom mycket av klimatalarmismen och visst kan man roa sig med att själv gå in på grumligt vatten. Men är man främst är oroad över att frågan och påföljande åtgärder leder helt åt fel håll så har man allt att tjäna på att hålla sig till sak så långt som möjligt.
  Om det nu är kris och man både vill minska koldioxidutsläpp och få bort kärnkraft, vad ska vi satsa på först, att bromsa koldioxidutsläppen eller ta bort kärnkraften? Att helt oreflekterat svara ”bort med båda” är faktiskt helt oseriöst om man är seriöst oroad och mot både och eftersom frågan är vad man ska börja med. Det är ett rimligt krav att försöka vara seriös vilka argument eller trosåskådningar man än hänger sig åt.

 32. Håkan Bergman

  ThomasJ #23
  Man kan undra hur mycket av vinsten som kommer från fjärrvärmen här i Stockholm, en ren monopolverksamhet efter att politikerna här sålde ut rubbet till Fortum. Endera har politkerna här gigantiska hål i huvet, jag trodde inte att det kunde finnas så stora hål, eller så är dom korrumperade.

 33. Gunnar Strandell

  Lägg märke till att Kågeson bara skriver om det högaktiva avfallet.
  Att man i SFR, som öppnades 1988 och ligger vid Forsmark redan tar hand om lågaktivt avfall från kärnkraft, sjukvård och industri är tydligen inget som behöver nämnas. Kanske för att Kågeson inte vill vara den som stoppar den medicinska användningen.
  Kågesons påstår att frågan om koppars korrosion är avgjord genom en nyligen presenterad forskningsrapport. Så är det inte så länge olika försök ger olika resultat.
  Kågeson tolkar verkligheten utifrån sina politiska motiv, i Lysenkos anda.
  Länkar till SKB som gör jobbet och granskas av strålsäkerhetsmyndigheten:
  http://www.skb.se/templates/standard____15107.aspx
  http://www.skb.se/Templates/Standard____37284.aspx

 34. Stefan #31
  Det är inte ”grumligt vatten” och det är inte roande.
  Läs vad Jacob Nordangård skriver

 35. Peter Stilbs

  Lite roande OT …
  http://townhall.com/columnists/philkerpen/2014/06/24/the-jailbird-architect-of-obamas-global-warming-plan-n1854842/page/full

 36. Holmfrid

  #33,
  Om strålning och cancer.
  Robert Nilsson, docent i strålningsbiologi och professor i toxikologi på CTH, har utförligt beskrivit den ”överdrivna rädslan för cancer av strålning” i en utförlig Brännpunkt artikel i SvD 20/3 2011 – som exempel nämner han att bland 100000 överlevande från Hiroshima hade år 2000 ca 1000 utvecklat cancer som följd av strålningen. Detta skall jämföras med att under en 55 års period, normalt förväntas att minst 30000 i denna grupp fått cancer av andra orsaker.
  I den ryska orten Tjeljabinsk skedde 3 stora utsläpp efter 1954 (bl a ett exploderat lager av högaktivt material från de 6 reaktorer som producerade plutonium till de sovjetiska kärnvapenprogtammet). Utfallet var många gånger större än Tjernobylutfallet. På 1990-talet utvärderade en forskargrupp ( 3 ryssar och 3 norrmän) inverkan på befolkningen längs den flod som rinner genom området. En gedigen rapport publicerades om detta in på 2000-talet. Man noterar där en 6% förhöjning av cancer utöver normalt efter 50 år. Att Norge medverkade i studien berodde på att floden Ob tog emot detta vatten med farhågor för radioaktivitet i Barentshavet. Inga aktiviteter kunde mätas i havet.
  Enligt uppgift från forskare verksamma i KBS i Forsmark gäller att aktiviteten i avfallet är nere på 1% efter 1000 år. Föreslår att auditoriet Googlar ”Tjeljabinsk” och KBS rapporten, UNSCEAR-rapporten om Tjernobyl mm.

 37. Peter F

  #36
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd

 38. ThomasJ

  Håkan B. # 32: ” Endera har politkerna här gigantiska hål i huvet, jag trodde inte att det kunde finnas så stora hål, eller så är dom korrumperade.”
  Det ÄR tyvärr både och!
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 39. Stefan Thorslund

  Ingvar #34
  Jag uttryckte mig nog lite grumligt. Det finns så många parametrar i klimatfrågan att det är lätt att tappa sikten. Isolerat är många av dem nog så intressanta och därmed roande i sig. Men i sitt sammanhang håller jag med om att de kan vara något helt annat än roande, speciellt när det ganska tydligt ser ut som det främst är ideologiska motiv som styr.

 40. ThomasJ

  Obegripligt är att det ska vara så ini humhum svårt – hoc bl.a. frisörer – att fatta vilka ohemula summor brukarna belastas med pga. [bl.a.] ’grön’ omställning av energiproduktion. Siffror finns från flera länder, t.ex. UK. Länk:
  http://www.thegwpf.org/consumers-face-250-billion-bill-for-green-energy-climate-policies/
  £ 250 miljarder ÄR en helsickes stor säck penga-penga, än ’större’ om man betänker hur fullständigt onödiga dessa kostnader deFacto är.
  Mvh/TJ