Klimatflyktingar i Indonesien

indo-MMAP-md
Under nyheter i tidningen Science fann jag en referens till en artikel som handlade om människor i Indonesien och deras benägenhet att flytta i förhållande till ett antal faktorer där framförallt vulkanutbrott och temperaturen jämfördes. För mig representerar den ett lågvattenmärke i den allmänt flummiga humanistiska delen av klimatforskningen inom den så kallade ”social science”. Orginalartikeln är publicerad i PNAS och går att läsa på webben. Det handlar om hur olika klimatparametrar och vulkanutbrott påverkar folks benägenhet att flytta. Det finns en kort sammanfattning om studiens ”significance” som lyder:
In the context of global climate change and increasing impact of some types of natural disasters, there has been significant interest in investigating the influence of climatic factors on human migration. We explore a more comprehensive set of climatic factors than used in most previous work to predict the effects of sudden natural disasters and climatic variations on migration. By following province-to-province movement of more than 7,000 households in Indonesia over a decade and a half, this study reveals that an increase in temperature (e.g., due to natural variations or global warming) and, to a lesser extent, variations in rainfall are likely to have a greater effect on permanent outmigration of households than natural disasters.
Detta är naturligtvis den bild som slår igenom och som sprids. Saken är naturligtvis mer komplicerad än så här. Mitt sunda förnuft säger att detta är ett ansträngt försök att underbygga en teori som passar in i det allmänna klimathotsbygget på vilken dessa forskare vegeterar.
Författarna utgår från ett antagligen alldeles unikt material (IFSL) där man återkommande intervjuat människor i olika regioner i Indonesien,  över 7000 familjer från 13 olika distrikt. De har utfrågats om en rad sociala och ekonomiska förhållanden under fyra tillfällen med ca fem års mellanrum. Detta material är unikt för ett utvecklingsland. Indonesien med sina 250 miljoner invånare har genomgått en stark ekonomisk utveckling. För att minska trycket på vissa områden flyttades nära 6,5 miljoner människor till de yttre öarna fram till 1997. Denna politik avslutades efter den ekonomisk kris som innebar att rupien kraschade 1998. Dessutom består Indonesien av 17 500 öar med stor rörlighet mellan olika öar över en lång historisk period. Många människor försöker ta sig med båtar till Australien för en bättre framtid där. Uppgifterna om de stora förflyttningarna finns enbart med i SI (Suplemenmtary Information).
Genom en djungel av olika parametrar och modeller lyckas författarna koppla förflyttningar till temperaturförändringar med en brytgräns på ca 25°C. Det är humanistiska forskare som söker att påvisa förekomsten av klimatflyktingar med vilken man kan projicra vad som skall hända om hundra år. De konstaterar att vid en höjning med 1°C som sker där medeltemperaturen är under 25°C tycks inte människor flytta ut, eller ”relocate” som de kallar det. Dock om det sker från 26 till 27°C så ökar sannolikheten med 0,8% att de skall ”fly”, och det ökar till 1,4% om temperaturen stiger från 27 till 28°C. Författarna tror att det beror på sämre skördar på grund av den ökande värmen. Författarna kunde inte hitta några statiskt signifikanta förändringar i omflyttningar vid ökad nederbörd eller vulkanutbrott. Var människorna tog vägen framgår inte. Vi får veta att temperaturen under det senaste halvseklet ökat med 0,2°C i Indonesien som har en temperatur som ständigt pendlar mellan 23 och 32°C. De beskriver alla de olika andra sociala faktorer som kan påverka och säger sig ha tagit med dessa i sina regressioner efter olika parametrar. Det är antagligen en mycket sofistikerad modell med en rad intelligenta beräkningar.
PNAS-2014-Bohra-Mishra-1317166111-4
Men med så många olika parametrar och små skillnader ligger det i farans riktning att mycket små justeringar skulle kunna ge en annan bild, eller ge andra förklaringar till förflyttningar. Det är naturligtvis svårt att hävda sunt förnuft som en motbild till denna studie. Kan det vara så att när statsmakten skickade människor ut till de perifera öarna som kanske var både varmare och mindre attraktiva att bo på, sedan flyttade tillbaka till de mer bebodda öarna dit människor ursprungligen sökt sig. Jag kan inte ens svara på om författarna tänkt i dylika banor, sådant bondförnuft dränks i alla de parameteriseringarna av sociala strukturer och ekonomiska värden som framläggs i denna artikel. Garanterat kommer studien att generera stora nya anslag och grupperingar kring denna vetenskapsgren, med nya rapporter och politiska förslag och jag ser en ändlös serie avhandlingar kring klimatmigration med utgångspunkt från dessa resultat. Studien baseras på jämförelse med perioderna 1993-1997, 1997-2000 och 2000-2007. Har författarna månne upplysts om att det inte skett någon global uppvärmning under de senaste två av dessa perioder? Att kunna utröna att förflyttningarna beror på ökade temperaturer i ett land där medeltemperaturen ökat med 0,2°C på femtio år under omständigheter där det skett 1) en explosionsartad utveckling, 2) en stor ekonomisk krasch 1997, 3) stora både medvetna och naturliga omförflyttningar av människor skett måste vara ett statistiskt mästerverk. Det är enbart klimatvetenskapen som förmår vaska fram så betydande och klockrena resultat ur en ytterst komplicerad verklighet.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Lars för denna utblick. Såg just ett inlägg på en av våra Australiska motsvarigheter, som citerade Patrick Moore, en av Greenpeace’s grundare – i nio punkter, varav en var
  Humans evolved in the tropics near the equator. We are a tropical species and can only survive in colder climates due to fire, clothing and shelter.
  http://australianclimatemadness.com/2014/06/25/nine-inconvenient-truths-from-greenpeace-founder/

 2. Olav Gjelten

  Mig veterligt finns fortfarande inga klimatflykingar från varma länder till kalla, så som ”vetensapen” förutspådde snart skulle ske för 20-25 år sedan. Då talades det om en verlig massinvandring som helt skulle strunta i uppehållstillstånd o liknande.
  Precis tvert emot vad dessa ”vetenskapens” fundamentalister var så tvärsäkra på, fortsätter strömmen av frusna människor från kalla länder att söka sitt paradis där sol och värme finns.
  Finns de överhuvudtagit

 3. Lasse

  Tack Lars-alltid läsvärd
  Sommarstiltje på bloggen.
  Lyssnar på sommar och vår nya ärkebiskop.
  Hon nämnde stolt ett biskopsbrev om klimatet. Där kyrkan skall gå före för att förbättra klimatet med div miljöåtgärder.
  Där har klimatfrågan hamnat i rätt miljö. Tron på godhet och förmågan att påverka högre makter!
  https://www.svenskakyrkan.se/omoss/biskoparnas-brev-om-klimatet

 4. Ingemar Nordin

  Man undrar hur intervjuerna lät?
  De som vägrar flytta: ”Vi flytt int! Vaddå vulkanutbrott, det skiter vi i!”
  Flyttarna: ”De har ta mig tusan blivit 0,2 på bara 50 år. Outhärdligt! Global warming är här, och vi känner det in på bara skinnet! Vi blev helt enkelt tvungna att flytta ut i kustbandet.”
  🙂

 5. #2 Olav
  Jag tror inte det finns några klimatflyktingar som skapats på grund av ökade halter av koldioxid. Historiskt finns det dock många exempel på klimatflyktingar, men nästan alla är av omvänd ordning, kyla och missväxt tvingade människor att flytta, men naturligtvis även torka. Det senare mestadels i Afrikas Sahel, som får mer torka när det globala klimatet blir kallare. jag skulle personligen tro att vi har ovanligt få klimatflyktingar under det senaste 100 åren på grund av billig energi som gör konstbevattning, uppvärmning , transporter etc enklare och billigare.

 6. Christopher E

  Jaha, klimatförändring större anledning att flytta än vulkanutbrott?
  Ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av.
  Vad är väl ett pyroklastiskt flöde som rusar ner för vulkansluttningen med 700 km/h och 1000°C heta gaser mot fasansfulla 0,1°C höjd medeltemperatur i vädret… under en generation. Dags att lägga benen på ryggen för det senare, eller? Verkligen?

 7. Slabadang

  Je he he he !
  Jag förstår inte hur ni orkar diskuterar dessa av olle Häggströmska och SVTs hyllade klimattalibanska bedragarstudier. Sanningen är uppenbart enkel! Det är ren och skär purfärsk bullshit … punkt!

 8. Daniel Wiklund

  Det är väldigt märkligt, när det gäller att dödskallemärka livsgasen koldioxid så har dom gröna aktivisterna med IPCC i spetsen verkligen lyckats. Men däremot så har deras insatser för att förbättra klimatet inte varit lika lyckosamma, om man inte räknar koldioxidskatterna dit. I jakten på det ”ekologiska” giftet koldioxod så har kampen mot dom riktiga gifterna hamnat på efterkälken. Det är väl ändå så att alkoholen skördar betydligt fler offer än koldioxiden. För att inte tala om knarket, som ju verkligen förstör individer, familjer och samhällen. Och är intimt förknippat med en våldsam kriminalitet. Och knarket står också för en omfattande miljöförstöring. Regnskogar som skövlas, bekämpningsmedel som sprids urskillningslöst och slöseri med energi är några av dom problem som uppstår i spåren av kriminell drogproduktion världen över. Se här nåt som FN borde prioritera. Verkar vara enklare att fly undan farligt väder än droger.

 9. Peter Stilbs

  Det finns ju åtskilliga klimatflyktingar som inte orkar med våra kalla och mörka vintrar, och istället söker sig till en bättre tid i livet i sydligare nejder, som Thailand, Spanien, Portugal eller Barbados och Mauritius

 10. Thomas P

  Ingemar&Christopher, missade ni det där ”permanent outmigration”. Slagordet vid vulkanutbrott blir nog snarare ”Vi kommer tillbaka!”.

 11. Christopher E

  #9 Peter Stilbs
  Mauritius, ja, hehe, jag håller på att packa resväskan och far dit inom kort. Fast jag är ingen klimatflykting, skulle hyckla om jag påstod det. Det är faktiskt så att jag inte trivs i för varmt väder, och åker dit under juli för de är mitt i ”vintern” nu. På midsommardagen i Sverige står solen ca 10° högre på himlen middagstid än den gör på Mauritius 21juni. Kanske inte vad man spontant skulle tro om ett tropiskt land jämfört med vårt polnära land. Ska umgås med svärfamiljen, dyka bland koraller och ha det bra. Dock ingen permanent flytt, denna gång. Vi får se vad politikerna hittar på här framöver.
  Förlåt lite mer OT:
  Är på supergott humör idag. Mark- och miljödomstolen sade idag nej till en stor vindkraftspark till havs som skylle synts från mitt hus och saboterat naturen här. Det finns lite hopp om förnuft i mörkret trots allt.
  Väntar dock lite med att korka ur champagen tills vi vet hur det går med överklaganden framöver, men det ser svårt ut för exploatörerna med detta kraftfulla nej.
  http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.3261902-domstol-sager-nej-till-kattegatt-offshore
  (Om någon veteran här tror jag håller på att bli senil… jo, precis samma historia utspelade sig för några år sedan. De fick nej den gången också, men döpte om projektet, fabulerade nya argument och försökte igen)

 12. Christopher E

  #10 Thomas P
  Nej då, men du missade nog att studien endast gällde en period på 15 år, vilket alltså är vad permant betyder i studien. Under så kort tid är det helt rimligt att folk faktiskt tvingas flytta från vulkaner och inte kan återvända. Den typ av vulkanism som råder i Indonesien är mycket våldsam med stora askmängder och förstörda jordbruksmöjligheter.
  En snabb titt visar att Indonesien har 127 aktiva vulkaner med 5 miljoner människor i riskzonen. Att studien inte kunde hitta några som flyttat på sig säger nog mer om studien än om flyttarna.
  Och sedan fattar ju alla normala människor att inte en enda indones flyttat på grund av en uppvärmning på under en tiondels grad, helt omöjlig att upptäckta i verkliga livet förutom framvaskad ur en mängd mätningar med känsliga instrument.

 13. Thomas P

  Christopher #12 De ytor som faktiskt förstörs i ett vulkanutbrott är mycket mindre än de som evakueras temporärt. Det förvånar mig inte att en sådan här begränsad studie kan ha missat dem.
  ”Och sedan fattar ju alla normala människor att inte en enda indones flyttat på grund av en uppvärmning på under en tiondels grad,”
  Du blandar ihop global medeltemperatur med lokala förändringar som oberoende av orsak kan vara mycket större. Vill man se på hur folk reagerar på temperaturförändring spelar det ingen roll vad som orsakat den.

 14. Daniel Wiklund

  Du Thomas P blandar ju aldrig ihop nåt, dessutom vet du ju egentligen vad folk tycker, du kan både ställa och svara på frågorna. Vilken underbar värld du måste leva i: – ) Du har alltid ryggen fri, du är en av dom få(kanske den enda) som inte styrs av kaosteorin.

 15. Lars Jonsson

  Grattis Christopher till beslutet, jag tycker du kan öppna lite champagne redan nu, det är ju andra gången de får nej. Skulle de överklaga och få ja så är ju detta trots allt en vinst i just denna stund. Det ger ett eko till vindkraftsindustrin, att det inte är så självklart att man får ja, trots allt.

 16. Pelle L

  Liksom Christopher E gläds jag åt att projektet med vindkraftverk på Skottarevet fick nej igen.
  Men jag tycker att motiveringen, i alla fall enligt eko-nyheterna, var märklig.
  Mark- och miljödomstolen anger ekonomiska faktorer som ett viktigt skäl för avslaget,
  förutom torskarnas lekplatser, tumlare och annat miljöbetonat.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5898407

 17. f.d. Salasso

  En glad turfartjej lägger krokben för Slitevind AB på Holmön!
  Mer info på http://www.friavindar.se

 18. Christopher E

  #13 Thomas P
  ”Du blandar ihop global medeltemperatur med lokala förändringar som oberoende av orsak kan vara mycket större. Vill man se på hur folk reagerar på temperaturförändring spelar det ingen roll vad som orsakat den.”
  Nej, du är fel ute igen när du tror att alla utom du blandar ihop saker. Det var just den lokala förändringen i Indonesienområdet jag syftade på. ”Vi får veta att temperaturen under det senaste halvseklet ökat med 0,2°C i Indonesien som har en temperatur som ständigt pendlar mellan 23 och 32°C”
  . Helt normalt att förändringen är liten i ekvatoriella områden jämfört med globala medlet. Och vem har talat om orsaker?
  Faktum kvarstår att hur mycket det än irriterar dig att det finns inte en möjlighet i världen att någon flyttat på grund av små förändringar att de överhuvudtaget inte märks. Du kan ju försöka försvara den studien hur mycket du vill som precis som Lars skriver drunknar i stora demografiska förändringar av annan orsak, men du gör dig bara löjlig.
  Det finns inga ”klimatflyktingar” annat än normala rörelser i områden där periodvis torka är normalt. Det finns inga atoller som någon behövt flytta från pga höjt hav (även om Gore trodde de var folktomma redan 2005). Allt skränande om flyktingströmmar på grund av klimat för 10-15 år sedan är praktexempel på misslyckade alarmistprognoser. Folk fortsätter däremot att fly från krig, fattigdom och diktaturer.

 19. Christopher E

  #15 Lars Jonsson
  Tack! Jo, vi är många här som är glada. Parken hade legat utanför och dominerat fågellokalen Morups tånge, som du troligtvis är bekant med. Sveriges Ornitologiska Förening skrev till domstolen och avrådde från parken då den kan störa de stora fågelsträcken i detta område (jag fick förresten en rödvingad vadarsvala som tomtkryss nu 14 juni!). Ska du besöka Morups tånge någon gång, kontakta mig för gratis övernattningsmöjlighet… Anledningen till min något försiktiga glädje över domslutet är att vi är luttrade av att det förra nejet trots allt följdes av flera år till med oro inför detta massiva miljöförstöringsprojekt när de försökte igen.
  #16 Pelle L
  Jag var också något förvånad över att miljödomstolen prövade ekonomisk tillåtlighet. Jag är inte vass på det juridiska, men rent logiskt tycker jag det är rimligt. Domstolen ska väga miljönytta med miljöskada. Om exploatören inte har på fötterna ekonomiskt finns risk för att halvfärdiga byggen, eller inställt underhåll med driftstopp mm. Då får man ju bara skadan och och inte nyttan, så att säga. (Inte för att vindkraft har någon nytta ens när den fungerar).
  Jag var också något förvånad över domstolen tittade så hårt på att nya projektets höjdmått strider mot detaljplanen, som baseras på gamla projektet. Jag visste om att det var så, och tror att motståndsföreningen upplyste domstolen om det, men inte var vi någon som tänkte varna exploatören… 😉 Det roliga är ju att ingen detaljplan behövs egentligen, men lokala politiken gjorde den förra omgången för att stötta projektet. Det blev en björntjänst…
  De övriga miljöskälen mot parken är ju solklara.
  Och du med lokal kännedom vet ju också att projektet hotat kustutveckling, fastighetsvärden och turism. Men det tycks däremot inte domstolen haft med. Har dock inte läst domen ännu.

 20. Pelle L

  Christopher E #19
  Instämmer helt i ditt sista stycke.
  För mig räcker det gott med de sju VKV på Laholmsslätten jag ser från mitt vardagsrumsfönster.
  Alla husägare och besökare i Haverdal, Särdal, Steninge och upp till Skrea är nog glada att slippa ha de snurrandre monstren i utsikten dag som natt.
  Även om NIMBY-argumet anses föraktliga, är det ju inte bara vindsnurrorna i vår närhet vi ”slåss” mot,
  utan vindsnurror överallt.

 21. Christopher E

  #20 Pelle L
  ”Alla husägare och besökare i Haverdal, Särdal, Steninge och upp till Skrea”
  Plus alla norr därom ändå upp till Morups tånge fyr. Vid Olofsbo havsbad skulle avståndet till parken bli endast drygt 6 km och den skulle totalt dominera upplevelsen.
  Laholmslätten är ökänd för sina utspridda snurror, och kommunen har fått mycket kritik för det. Diskuterade faktiskt detta alldeles nyligen med en som varit planarkitekt där.
  Jag är som du säger också helt okänslig för NIMBY-argument. Jag är helt konsekvent; En bra placerad vindsnurra är en som aldrig byggts någonstans.

 22. Slabadang

  Pelle L!
  Haverdal Steninge …..många som är miljöpartister i Stockholm blir snabbt till Folkpartister eller Sdare när vindfnurror skall placeras vid sommartillhållet? Vuschande och snurrande landskapsförstörare blir konkreta.
  Jga tycker dock att vi kan packa ihop dessa hundrameters monster på Fårösund så sossenomenklaturan blir konfronterade med sin egen MP/S politik. En vindsnurra för varje sosssetopp med sommarstället på Fårösund skulle ge oss den tätaste och största vindparken i Norra Europa. Jag är till och med beredd att faktiskt betala subventioner till just och endast dessa.