Indien och Kina pekar med hela handen

 

Fortsättning på https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/11/de-som-gapat-efter-mycket/

KU 11 maj.

Åsa Romson var tidigare under året på besök i Kina. Efteråt upplyste hon oss, via SVT, om att hon klargjort klimathotsfrågan för några av Kinas ledare. Med andra ord, nu kan vi vara lugna, även kineserna är med på tåget. Något Sverige – Kina Statement har jag inte sett, däremot kom den 15 maj följande, så varsågod Åsa och alla andra:

(Fetningarna ansvarar jag för)

Joint Statement on Climate Change between India and China during PM’s visit to China

May 15, 2015

 1. The Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as ‘the Two Sides’) recognize that climate change and its adverse effects are the common concern of mankind and one of the greatest global challenges of the 21st century, which needs to be addressed through international cooperation in the context of sustainable development.
 2. The Two Sides recall the Agreement on Cooperation on Addressing Climate Change between the Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of China signed in 2009 and the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of India and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation on Green Technologies signed in 2010. They decide to further promote bilateral partnership on climate change and enhance the role of this partnership in their overall strategic cooperation partnership through the implementation of this Joint Statement and the MoU as well as the Agreement.
 3. The Two Sides emphasize that the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its Kyoto Protocol are the most appropriate framework for international cooperation for addressing climate change. They reaffirm the principles of equity and common but differentiated responsibilities and call for the leadership of developed countries in reducing greenhouse gas emissions and providing finance, technology and capacity building support to developing countries.
 4. The Two Sides will work together, and with other Parties, to advance the multilateral negotiations to achieve a comprehensive, balanced, equitable and effective agreement under the UNFCCC in 2015, with a view to ensuring the full, effective and sustained implementation of the UNFCCC. In this context, the Two Sides express their full support for the success of the UN Climate Conference to be held in Paris, France (Paris Conference) this year.
 5. The Two Sides reaffirm that the 2015 agreement shall be in full accordance with the principles, provisions and structure of the UNFCCC, in particular the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, reflecting different historical responsibilities, development stages and national circumstances between developed and developing countries. The 2015 agreement shall address mitigation, adaptation, finance, technology development and transfer, capacity building and transparency of action and support in a comprehensive and balanced manner.
 6. The Two Sides stress the equal importance and urgency of implementing the outcomes of the Bali Road Map in order to increase the pre-2020 ambition and build mutual trust amongst countries. The Two Sides urged the developed countries to raise their pre-2020 emission reduction targets and honour their commitment to provide 100bn US dollars per year by 2020 to developing countries.
 7. As the two biggest developing countries, China and India are undertaking ambitious actions domestically on combating climate change through plans, policies and measures on mitigation and adaptation despite the enormous scale of their challenges in terms of social and economic development and poverty eradication.,.
 8. China and India are fully engaged in their domestic preparations for their respective intended nationally determined contributions (INDCs) in the context of the 2015 agreement and will communicate their INDCs as early as possible and well before the Paris Conference.
 9. The Two Sides believe that their bilateral partnership on climate change is mutually beneficial and contributes to the global efforts to address Climate Change. In this regard, the Two Sides decide to enhance high-level bilateral dialogue on domestic climate policies and multilateral negotiations and to further strengthen practical bilateral cooperation, including in areas of clean energy technologies, energy conservation, energy efficiency, renewable energy, sustainable transportation including electronic vehicles, low-carbon urbanization and adaptation.

http://pmindia.gov.in/en/news_updates/joint-statement-on-climate-change-between-india-and-china-during-prime-ministers-visit-to-china/

Vid en ytlig genomläsning skulle Åsa, på samma sätt som ”Mr Dedeveloping President” Obama i höstas, kunna säga ”se där de är med på tåget”, men vem och vad hittar vi inte i detaljerna:

Punkt 1. ”I ett hållbarhetsperspektiv”, vad innebär det om inte att hålla fast vid överenskommelsen från Founex 1971, dvs u-länderna lovades fortsatt suveränitet och tilläts utveckling utan hindrande miljöavtal samtidigt som de kunde se fram emot allsköns utvecklingsbidrag från i-länderna. Maurice Strong´s och Barbara Ward´s löften från denna i väst tämligen okända konferens har verkligen visat sig hållbara. ”G77” håller dem vid liv.

Punkt 3. Termen ”the principles of equity and common but differentiated responsibilties and respective capabilities…” härstammar från COP1 (1995), klimatförändringarnas Berlinmur. Ansvarig för dessa rader är bl.a. Angela Merkel, dåvarande miljöminister i Tyskland.

Punkt 6. Bali Road Map, innebar att de gamla i-länderna skulle öka sina ambitioner att minska sina utsläpp. Samtidigt gavs tydligen redan då och där löfte om utökat klimatbistånd. Det börjades så vackert lite luddigt med 30 miljarder U.S. dollar någon gång, sedan blev det någonstans överenskommet att höja beloppet till 100 miljarder U.S. dollar per år (!) till ”developing countries”.

Punkt 7. Forts från punkt 6. De två största ”developing countries” är Indien och Kina.

Alltså, hit med stålarna!

 

Inlindat i en mängd till intet förpliktigande termer finns alltså samma gamla hållbara bekantingar som vi kan följa sedan början av 70talet.

Klimatbiståndet ska nu betalas av de länder som legat före i utvecklingen och som nu leder avvecklingen. ”Våra” Annex I förhandlare har utan vår vetskap givit FN/IPCC löfte om överföring av i nuläget 100 miljarder U.S.dollar per år till FNs Klimatfond. Det är resurser som många länder inte har. De måste då låna från dem som har, varför inte Kina och AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)? Klimatfonden kan sedan ge tillbaka miljarderna som gåva till de som har.

Visst har hon rätt Christiana Figueres, det handlar om överföring av resurser, om ”utjämning”, eller om ”cirkulär ekonomi”, som Anders Wijkman vill införa och om, åtminstone partiell, Global Governance.

 

Indiens och Kinas ledare döljer sin pekande hand i fluffig förpackning, men handen talar ändå sitt tydliga språk. Deras länder måste utvecklas. Gott så.

Kina är i dagsläget det land som globalt står för de största utsläppen av sk växthusgaser och Indien det tredje. Kinas ledare uppger att landet åtminstone fram till 2030 kommer att behöva öka sin energiförbrukning, inte minst förbränning av kol, avsevärt.

1_27_14_Eric_CoalPlantsUSvsChina_take5_1050_928_s_c1_c_c

Och, det är inte bara Kina, som satsar stort, Indien kommer efter så gott de kan och i brist på kärnkraft ökar Japan sitt beroende av fossila bränslen

http://instituteforenergyresearch.org/analysis/as-u-s-shutters-coal-plants-china-and-japan-are-building-them/

Sedan, kan vi förmoda, kommer de återstående BASIC-länderna, och det ena efter det andra av de övriga G77-länderna, att få hjälp av AIIB att lyfta sig ur fattigdomen med hjälp av billig och tillgänglig fossil energi.

show-image-07

On October 24, 2014, Chinese President Xi Jinping met with heads of delegations following the signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) on Establishing the AIIB.

http://www.aiibank.org/html/2015/NEWS_0408/1.html

Tack Josh, än en gång:

 we_decided_scr (2)

Oavsett vad Åsa Romson och Isabella Lövin med entourage, under allra största tystnad, kommer att ställa till med under COP21 är det ändå en tröst i bedrövelsen att vi i framtiden kan förvänta oss lite gengåvor i form av extra ”himlajord” från Öst och kanske med tiden även Syd.

greening

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Kina och Indien har stora problem förknippade med energiproduktionen. De behöver göra enorma insatser för miljön. Men CO2 är inte deras stora problem utan aerosoler. Luften dödar. Att fokusera på CO2 ger ingen miljövinst alls eftersom energin behövs. Clean air act minskade luftproblemen i USA och även här i Europa.
  Just nu får vi information om värmebölja i Indien i media.
  Grönland är helt ointressant för media, men börjar bli intressant bevaka. Kommer årets avsmältning igång en månad försent och kommer det i så fall innebära att solsmältningen inte hinner med-ner till sotlagren?

 2. Lasse

  #1 Forts: I dagens WUWT så kan den som tror på aerosolernas, främst SO2, inverkan finna trevlig läsning:
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/26/the-role-of-sulfur-dioxide-aerosols-in-climate-change/#comment-1946139

 3. Ingemar Nordin

  Tack Lena för att du håller fram detta dokument. Kina-Indiens förhandlingsposition är glasklar när det gäller de utvecklade ländernas (dvs, inte Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan och Ryssland som varit kloka nog att hoppa av) löfte om bidrag till de ”developing”. Håller de inte det löftet så … ja, vad då? Gör det någon större skillnad i vad utvecklingsländerna åtar sig att göra?

  Som en sidogrej, som kan vara nog så central i förhandlingarna, är övervakningsfunktionen. UNEP som skall förvalta de 100 miljarderna per år vill ju bygga ut sin centralmakt genom att bland annat ha rätt att övervaka, och eventuellt bestraffa, de länder som inte uppfyller sina egna åtaganden. Undrar om Kina och Indien går med på det för att få sina pengar?

 4. Ann lh

  Ingemar, jag letade lite efter klara besked om den sk klimatdomstolen men det var lite luddigt det jag fann. Det vore bra om du kunde lyfta fram detta som möjligen blivit placerat lite mer i skumrasket till dess att det är klappat och klart och för sent att debattera kring.
  / Ann

 5. Björn

  Det kan ju inte vara rimligt att vi skall hålla Kina och Indien, som har världens största befolkningar, under armarna med bistånd. Kina utvecklar sin militära förmåga och har nu sitt första hangarfartyg sjösatt. Vi får inte glömma att spektaklet handlar om minskning av den inte ännu bevisade gasen CO2´s förmåga att driva klimatet. Det är då en total motsägelse när Kina ökar sin kolanvändning bort från all sans. I ljuset av detta, skall vi då bidra till denna utveckling och dessutom till Kinas militära upprustning, med miljardbelopp? Det hela faller på sin orimlighet. När skall västs politiker inse vad som håller på att ske? Klimatvansinnet är ingenting annat än en idealistisk pseudofråga som kan välta våra ekonomier, när Kina och Indien med flera, ohämmat ökar sina industrikapaciteter på bekostnad av vår. All utveckling handlar i grunden om tillgång på energi och det är just denna energi som står i fokus och inte CO2. Västvärldens fobi för emission av CO2 är just öppnaren av Alladins lampa, för stora länder som Kina och Indien. Med pengar från västländerna kan de både öka sin industrikapacitet och sin militära förmåga, utan att minska emissionen av CO2. Arma oss med så naiva politiker.

 6. Ingvar

  Björn #5
  Bulls eye!

 7. Ann lh

  Lasse, visst har Kina och Indien liksom de flesta länder problem med sina energikällor. När det gäller Kina och div. utsläpp från kolförbränning så arbetar de för att minska förorenande utsläpp och dessutom för att effektivisera. Läs länken som finns under bilden med Kinas och USAs beräknade kolförbrukning under kommande decennier. De lilla dippen i USAs förbrukning där är en beräkning av hur dagens nedläggning av kolgruvor i USA påverkar i stort.
  Lägger man nu till hur andra Basic-länder och u-länderna ökar sin användning av fossila energikällor kan man ängsligt fråga sig om våra klimat- och miljöpolitiker någonsin har satt vår klimat- och energipolitik i ett globalt perspektiv. Det verkar mest som om de har en jordglob med endast Sverige på och dessutom saknar tidsperspektiv.

 8. Olav Gjelten

  Undrar bara varför en stormakt som Kina överhuvudtagit för en låtsaspolitik för att tillfredsställa klimatreligiösa i väst.?
  Varför klargör de inte från första stund att detta bedrägeri vill de inte ha med att göra?

 9. John Silver

  Her ni lagt märke till att syd- och mellanamerika inte existerar?
  Syd om Texas finns ingenting.

 10. Janne

  Nu blev det Climate Scam på riktigt 🙂

 11. Lasse

  Vårt kolkraftverk släpper ut mer än hela Sverige gör! Vattenfall köpte det i sin iver att expandera när marknaden släpptes fri.
  Klotet(P1) nu om brukolsverket i Tyskland!

 12. Peter F

  Och i Japan sparkar man igång kärnkraften igen ett efter ett. Klokt beslut.

  http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/27/national/nuclear-regulator-clears-two-sendai-reactors-restart/#.VWWxXbkw-Ul

 13. Rider

  Här kan ni få en bild av hur mycket Kina och andra länder ökat sina CO2-utsäpp sedan 1820.
  Klicka på flikarna Map längst upp till vänster och Play längst ned till vänster.

  http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=map$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=21;stl=f;st=f;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=6;ti=2011$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=const$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1gkNuUEXOGag;by=const$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj1NHPC9MyZ9SQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;iid=pyj6tScZqmEfbZyl0qjbiRQ;by=grp$map_s;sma=58;smi=1$cd;bd=0$inds=;modified=6

 14. pekke

  Självklart vill Kina och Indien att gamla Väst/ I-länderna betalar och betalar och betalar …

  Indien är mera rättfram med sina åsikter och har deklarerat att de skall bygga 40 – 50 nya kolkraftverk de närmsta åren och de utländska NGO:s som lägger sig i deras inrikespolitik blir utkastade.

  Kina kör med ” två ansikten ” där man gärna framhävdar hur mycket ” grön el ” man installerat, vad man är mera tyst om är att de installerar flerfaldigt mer kol och gas för elproduktion, sedan så ” äger ” man i det närmaste solcellsmarknaden efter att man konkurrerade ut tillverkare i Väst, likadant med diverse elektronik där man i dag dominerar, finns nog inte en endaste el/elektronikpryl i Väst som har komponenter från Kina.
  Kina dominerar även marknaden för de viktiga metallerna Litium ( batterier ) och Neodym ( supermagneter ).
  Kina investerar kraftigt i diverse länder bl.a. många U-länder och kommer om några år bli dominerande både politiskt och ekonomiskt om inte deras politik och ekonomi kraschar före dess.

  Dessa 2 länder som är på väg att bli stormakter är också de 2 länder som fått mest klimatkompenseringspengar från FN via bl.a. det svenska Tricorona, Afrika har fått minst av dessa pengar, så känn er blåsta om nån trott att dessa pengar mestadels gått till fattiga U-länder i Afrika.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Development_Mechanism

  Hit har det mesta av stålarna gått under åren:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cers-pie-Oct-2012.svg

  EU gräver en stor djup ” grön ” grop åt sina innevånare med verktyg som vi köper från Kina ( stege ingår icke ), samtidigt så står större delen av Världen runt om och hejar på eftersom de får betalt av EU för att heja på !

  Du Nya Underbara Värld.

 15. Olav Gjelten

  Klimatupplysningen skall väl vara en sida som handlar om KLIMATET och den historiska jätteblunder som västliga politiker gör sig skyldiga till med hänvisning till klimatet och miljö.
  Trots att kritik visseligen framförs k mot detta, konstaterar jag lätt att sympatin ändå finns för de politiker som styr västerlandets skepp som förmodligen inte ens länger går att rädda.
  Själv har jag sympatin i västerlandet, sådant det en gång var, men ser ingen orsak att ställa mig på klimat- och miljöfanatikernas sida MOT politiker i andra länder, hur fel de än har i andra frågor, men som inte har anammat den destruktiva klimat-och miljöhysterin.

 16. Ingemar Nordin

  Rider #13, Lasse #11

  Vattenfall riskerar stora förluster så länge de sitter på en massa brunkol i Tyskland. Hela deras energi-ekonomin är politiskt styrd och ger tokiga effekter. I nuläget stängs kolkraftverken i Tyskland på löpande band eftersom de får bära kostnaderna för den olönsamma vindkraften. Samtidigt behövs kolkraften eftersom man håller på att stänga kärnkraften. Enda chansen att överleva är om Tyska regeringen börjar att subventionera även kolkraften. Samtidigt som de bygger ut vindkraften som behöver ännu mer subventioner …

  Det är ett getingbo, och ingen vet hur det kommer att sluta. Jag tycker att Vattenfall inte bör riskera svenska skattebetalares pengar för att driva Greenpeaces och MPs politik i Tyskland.

 17. Mats G

  14
  pekke

  Jag tycker din analys om Kina och Indien är väldigt bra. Jag tycker man har sett den här utvecklingen ett bra tag nu.

  Det finns lite problem med det här. Många menar att klimathotet handlar om att bibehålla de vita patriarkala elitens makt. Kanske det började så en gång men verkar ha slagit helt fel.

  Istället har man spelat Kina rätt i händerna. Kina har helt klart att återställa den ordningen när Kina var stormakt. Men det var mer med kulturella, vetenskapliga och ekonomiska medel än militär. I alla fall utanför den egna intressesfären. All såg på Kina med avund. Jag tror Kinas ambition att ta sig dit igen.

  Indien obstinat och egensinnig. De spelar inte spelet helt enkelt. Lite Gandhi inspirerat kan man nog säga. Bra för dem.

  Ryssland vill också vara med och spela men inser inte att militär maktspråk är den sämsta vägen och förmodligen omöjlig att nå framgång med.

  Brasilien skulle kunna vara en spelare men de har det liksom inte i sig.

  I allt det hör så har Västeuropa beslutat sig för att nedmontera. Och det gäller det mesta ex demokrati, integritet, industri, nationalstater, kultur, religion, värderingar, energi. egentligen allt som har gjort västvärlden framgångsrikt en gång i tiden. Det är bara obegripligt. Eller är det helt enkelt så att det är ett angrepp på den västerländska demokratin? De som bestämmer har bestämt att det inte funkar. Att experimentet demokrati skall avslutas.

  Eller är detta en naturlig utveckling. När ett samhälle når en viss nivå så börjar den nedmontera sig själv. Toppen är redan nådd. Den enda vägen man kan ta är nedåt.

  Emellertid så kan vi se lita av framtiden om NWO:erna har rätt. FIFA:s egenmäktighet, självnytta och maktmissbruk är resultatet av en maktfullkomlig organisation. Ungefär som en NWO skulle vara. Å andra sidan så får vi uppleva fantastisk fotboll och arenor vart fjärde år.

 18. Håkan Bergman

  Kan inte vi kasta ut NGOer också
  http://www.dn.se/ekonomi/ny-kottguide-ska-hjalpa-konsumenter/
  Nån som har ett bra recept på pandafile?

 19. Rosenhane

  Mer dårpippierier: WWF:s konsumentguide för klimatsmart köttätande.

  http://www.dn.se/ekonomi/ny-kottguide-ska-hjalpa-konsumenter/

 20. Rosenhane

  Hoppsan. Grattis Håkan, du var först. 🙂

 21. Ingemar Nordin

  Håkan B #18,

  Det handlar inte om att ”kasta ut”, utan om att klä av de gröna NGO:erna deras förment moraliska övertag i TV-soffor, SR-intervjuer och brännpunktsartiklar/DN debatt.

  På 70-talet så kunde de mest extrema diktarurkramarna fullständigt dominera dessa plattformar. De nådde t.o.m. regeringsställning med Olof Palme. Idag har de ”goda” nått regeringsställning med MP. Dessa dominerar fullständigt hela scenen. Alla som protesterar det minsta mot det katastrofala klimathotet blir omedelbart utbuade och tas helt enkelt inte in i det offentliga rummet. Inte ett knyst från vare sig (S) eller Alliansen. Ingen vågar.

  Som tur är så finns nu en alternativ offentlig plattform; internet. Det är ju där de nya idéerna kommer fram, det är där det skapats ett konkurrerande offentligt rum. Försvarare av det traditionella gammelmediarummet låtsas som ingenting (”åsiktskorridoren finns inte”). Och det kan de ju hålla på med. Bloggar, Youtube och Facebook har tagit över rollen som östblockets Samizdat http://en.wikipedia.org/wiki/Samizdat . Samtidigt sjunker tittarsiffrorna och tidningsmarknaden når ständigt nya bottenrekord. Kommer det ”traditionella offentliga rummet” överhuvudtaget att finnas kvar om 10 år?

  Vi lever inte bara i två parallella världar, vi lever också i två parallella offentliga rum. Vilket är intressant jämfört med hur det var på 70-talet.

 22. AG

  #21 ang. ”diktaturkramare”, kanske inte just nu men åtminstone försvarare av den godkända ”åsiktskorridoren”: http://www.dn.se/debatt/nya-polisenheter-ska-skydda-de-demokratiska-friheterna/
  Läs mellan raderna, det är alltså åsikter som ska bekämpas, inte brott i sig. Vad händer när åsiktskorridoren kantrar mot att kriminaliserna motstånd mot CAGW? Finns starka sådana krafter och vi kommer inte att höra det från de ”etablerade” först utan genom inplantering av åsikten hos Greenpeace, WWF osv. Sedan hakar Natuvårdsverket på med en ”debatt”. Varför heter det ”debatt” egentligen – varför inte ”kungörelse”?

 23. Ann LH

  #22 AG, med tanke på den sedan länge antydda klimatdomstolen och texten i överenskommelsen från COP20 verkar Dina skrämmande framtidsscenarier inte omöjliga, tvärtom. Texten framhåller vikten av att hela samhället får ”rätt” information. Jag har inte borrat färdigt än men texten ger rysningar och plötsligt så står det att Government ska göra det och det. Vilket Government det handlar om låter vi vara osagt än så länge men med min engelska så lät det illa.
  I Norrtälje tidning har jag varit inblandad i en debattartikel om att Parisavtalet måste diskuteras. Den väl kände C politikern i sta’n verkade inte ens vilja förstå vad det handlade om, att allmänheten skulle få inblick i vad förhandlarna förhandlar om i förväg verkade vara en helt främmande tanke.

 24. Det är sorgligt. Orwells böcker Djurfarmen och 1984 skrev han för att varna för diktatur och förtryck, särskilt från vänster. I dag ses hans böcker som manualer för hur makthavarna ska bygga upp samhället.

 25. Stickan no1

  Tänk om FBI tog sig an alla dessa NGO:er nu när man börjat med FIFA.
  ex
  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature

 26. LBt

  Ja men visst är det djupt tragiskt att vi driver en klimatpolitik som om vi kan åstadkomma något av betydelse inom landet som globalt kan gynna världen. Men det är lika tragiskt och därtill kontraproduktivt att förneka att klimatproblemet existerar och motiverar åtgärder.

  Vi skall naturligtvis erkänna den verklighet en överväldigande del av forskarna är överens om dvs att vi genom vår fossila livsstil påverkar klimatet på ett sätt som i ett längre perspektiv kan vara skadligt för mänskligheten.

  Därefter skall vi lugnt och sansat försöka klara ut vad vi i vårt land bäst gör åt detta globala problem och det är inte svårt att då slå fast att utsläppsbegränsningar i Sverige är just inte vad vi bör prioritera det blir bara en droppe i havet.

  Fortsatt satsning på kärnkraft så vi får behålla vår basindustri här och så att all produktion gynnas av energi med låga utsläpp. Energieffektivisering som exportprodukt för att hjälpa andra länder att minska sina utsläpp. Politiskt verka för att produktion allmänt stannar hos oss och kanske tom söker sig hit.

  Framför allt skall vi inte förneka verkligheten och överlämna klimatfrågan till dem som tror att fler vindsnurror o dyl i Sverige räddar världen.

 27. pekke

  LBt #26
  Har du meddelat Åsa och bossen hennes ?

 28. Slabadang

  Hahahahahah Hahahahhahah! 🙂

  Ett absolut måste är denna arabiska TV-redaktions reaktion på Obamas tal om ”klimatet som det stora hotet mot landet” inför sina militära trupper!

  ” Går Obama på droger?” ” Är karln sinnessjuk? ”Min åttaåriga dotter har större biceps än Obama” ”Obama har aldrig jobbat en dag i sitt liv” ”Egypten gjorde sig av med sin IS-president nu sitter USA med sin” … mm mm

  Hahahahah Hahahaha !

  https://www.youtube.com/watch?v=UXodRLLkth4

 29. Slabadang

  Tänkvärt?

  Saudi Arabien sponsrar IS medan Iranska förband bekämpar IS i Syrien … varför då? En orsak framhävs är konflikten mellan Sunni och Shia och som samtidigt kan dölja en djupare och mer trovärdigt underliggande motiv till varför Saudi blivit aggressivt. Vi märker att USA alltmer närmar sig Iran och att Iran nu b.la uppges öppna upp redovisning av sin kärnkraftsverksamhet. Det gjuts olja på vågorna länderna emellan. Saudi ser inte denna utveckling med blida ögon när den starkaste konkurrenten i regionen blir allt mer kompis med USA.

  Det ömsesidiga förtroendet mellan USA och Saudi är brutet och USA ser Iran som en allt mer stabil och starkare part i regionen. Ett mycket vitalt intresse för USA är att oljepriset sätts i dollar vilket ger dollarn en starkare bas som den dominerande världsvalutan. Iran uttryckte ofta fram till något år sedan hot om att börja sälja sin olja i annan valuta tillsammans med framförallt Ryssland nu så uttrycker inte Iran detta hot längre,så kanske SAUDIs öde redan är seglat om Iran nu förbundit sig att använda dollarn.Med ett USA vänd med ryggen till kan Iran ockupera och lägga beslag på SAUDIS olja. Saudis kungahus vill inte ha jihadisterna på hemmaplan men i Syrien passar de SAUDIs intressen perfekt.

  USA kan anföra många skäl till att vända på klacken från SAUDI till Iran. Bara Saudis finansiering av terrorrorganisationer är skäl nog! Det krävs bara ett enda tal för att motivera ny policy.

 30. Lasse

  #29 På tal om IS-Grönlands inlandsis kommer att växa i år-som alla år-men i större utsträckning.
  Vi skriver 28 maj och endast 1% av ytan är under smältning. DMI har koll. Aldrig förr..
  En reflektion är om den korta period med värmegrader-ca två månader- förkortas med en månad så bör detta innebära att nedsmältningen inte når nedsmutsade lager vilket bör ge en negativ effekt på avsmältningen.
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/

 31. Helge

  I Tyskland vill man införa extra skatter för kolkraftverk genom extra koldioxskatter över en viss nivå utsläpp.
  De gröna vill lägga in koldioxidbegränsningar i grundlagen.

  Nu möts regeringen av kraftiga protester från näringsliv och fackföreningsrörelsen samt den politiska unionen.

  http://www.welt.de/politik/deutschland/article141427861/CDU-wirft-Gabriel-Bruch-des-Koalitionsvertrags-vor.html

 32. Christopher E

  #28 Slabadang

  Kul. Fast du gick på en bluff där. Textraderna är inte vad de säger utan det är en parodi.

  Fast Obamas tal är äkta, men liknar mest en parodi ändå.

 33. Sören G

  ”Kina säger vad man väntar att motparten vill höra, av artighet eller för att vinna fördelar. Sedan gör man vad som uppfattas ligga i egenintesset.” Ett citat jag hittade i en tidningstext.