I ett parallellt universum (Finland)

Det är väl rätt ofta man undrar hur saker sett ut om utvecklingen tagit en annan väg, vad hade hänt om … ?   Det är är naturligtvis väldigt svårt att veta men ibland ligger svaret på andra sidan Östersjön. I Sverige har vi de senaste fyrtio åren sakta men säkert underminerat kärnkraftens lönsamhet genom att subventionera en helt meningslös utbyggnad av ”hållbar” vindkraft. I Finland har man en mer realistisk syn på tillvaron och skillnaden i utfall blir slående.

Den första spiken

Svensk kärnkraft fick naturligtvis den första spiken i kistan då vi 1980 röstade för att avveckla kärnkraften senast 2010. Det var väl som alla politiska beslut en kompromiss där alla politiker kunde utmåla sig som vinnare och ingen egentligen behövde ta ansvar. Att 1980 besluta att någonting skulle ske trettio år senare sågs nog av alla som någonting man inte behövde bry sig om. Det var naturligtvis inte någon tal om att bygga nya reaktorer (som inte heller behövdes) men verksamheten vid de existerande pågick nog som vanligt.

atomkraft nej tack liten 300x297 1

Spiken i kistan var nog inte de direkta effekterna, de kärnkraftverk som var under byggnad kunde fullföljas och verksamheten fortgick nog som vanligt. De indirekta effekterna var nog desto större men svårare att mäta; en effekt var nog att rekryteringen till hela kärnkraftsindustrin blev lidande. En nyexaminerad ingenjör hade valet att söka sin framtid inom en expanderande industri där regeringen pumpade in pengar eller en industri som var satt på avveckling och jobbet i praktiken gick ut på att inte vidareutveckla utan lappa och laga inom en verksamhet som skulle läggas ner. Jag säger inte att det inte är kunniga ingenjörer som arbetar inom den svenska kärnkraftindustrin, men det kanske inte attraherade några entreprenörer.

Den andra spiken

Varefter åren gick så kröp dock 2010 sig allt närmare och fler och fler insåg att det helt otroliga snart skulle ske; ett årtal som låg långt fram i tiden skulle snart skjutas in med raketer en helt vanlig nyårsafton. Alliansen ansåg att regeringssamarbetet var viktigare än någonting annat och kom 2009 fram till en överenskommelse där alla kunde utropa sig som vinnare.

Departementet - https://www.flickr.com/photos/departementet/1388067226/
Alliansen – alla är vinnare (foto Departementet)

Kärnkraftsmotståndarna hade fått igenom en stängning av Barsebäck 2 (Barsebäck 1 hade stängt redan 1999 efter 25 års drift) och kärnkraftsförespråkarna en luddig skrivning om resterande kärnkraftverk skulle vara kvar så länge det var ekonomiskt försvarbart.  Förespråkare kunde hissa flaggan i topp. De kunde peka på att slutdatumet 2010 var borta och det nu inte fanns några hinder för att bygga nya kärnkraftverk. Det var dock en dyrköpt seger eftersom den kringgärdades av en rad villkor: nya reaktorer kunde bara tillåtas om de ersatte någon av de 10 existerande och de kunde bara ligga där de befintliga låg. Vattenfall, Uniper och Fortum satt med trumf på hand då de nu enligt lag kunde kontrollera och begränsa utbyggnaden av kärnkraft.

Den verkliga spiken i kistan var dock inte begränsningarna som skrevs in i avtalet utan skrivelsen om att det skulle plöjas ner pengar i utbyggnad av ”förnyelsebar” elproduktion. År 2020 skulle 50% av energibehovet täckas av förnybar energi (mycket oklart av vad de femtio procenten syftade på).  Det var här det tredje benet lanserades:

För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen, och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft. För att åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion tillsammans svara för en betydande del av elproduktionen.

Systemet med elcertifikat infördes 2003 vilket var ett sätt för regeringen att inte låta subventionerna gå genom statskassan. Marknadens aktörer såg själva till att fler miljarder årligen slussades från vanliga konsumenter till uppbyggnad av framför  allt vindkraft och bioeldade värmekraftverk. Till en början var systemet bara tänkt att vara till 2016 men det årtalet blev snart 2030..

Problemet med subventionerna är att det indirekt påverkar de som inte subventioneras. Allt eftersom mängden subventionerad el ökade så minskade elpriserna och kärnkraftens marginaler krympte. Kärnkraften betalde även en effektskatt som gav ett påslag på ca 7 öre/kWh vilket naturligtvis inte hjälpte upp situationen. Planer som Vattenfall 2012 hade på att bygga nya verk för att ersätta de äldre lades snart i en byrålåda. Resurser las istället på att förlänga livslängden och öka effekten på de existerande.

Av de tio reaktorer som vi hade år 2010 hade de flesta en planerad livslängd på 40 år. Den ökades dock i flera fall till 50 år  och för de modernaste till 60 år.

Tredje spiken

Om det inte var nog med spikar i kistan så grep politikerna in igen år 2016 då de ansvarsfullt gjorde den så kallade energiöverenskommelsen. Det beslutet kanske inte innebar särskilt mycket nytt utan cementerade den utslagna vägen med en fortsatt subventionering av vindkraften. Som mål hade man nu att 2040 ha en elproduktion som var helt ”förnybart” (dit kärnkraft inte ingår men väl torv). Elcertifikatsystemet utökades med ytterligare 18 TWh till 2030 vilket skulle locka fler till karusellerna. Den enda brödsmula som kastades ut var att effektskatten skulle avskaffas.

energikommisionen
Omelett 🙂 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Energiöverenskommelsen är faktiskt rätt rolig läsning, man undrar verkligen i vilken värld politiker lever:

Torv är en inhemsk energikälla med betydelse för Sveriges försörjningstrygghet.

Med sjunkande elpriser från subventionerad vindkraft så är det inte konstigt att kartellen Vattenfall-Uniper-Fortum har beslutat att lägga ner fyra av de tio reaktorerna. Ringhals 1 fick visserligen kallas in under sommaren för att hjälp upp situationen men det är nog rätt klart att vi de närmaste åren kommer att få klara oss med sex kärnkraftverk.

I ett parallellt universum

Man undrar hur utvecklingen hade sett ut om vi hade haft en annan energipolitik i Sverige och svaret kanske finns på andra sidan Östersjön. Finlands energisituation är visserligen rätt skild från Sveriges då de inte har den mängden vattenkrafts som vi har men det är ändå intressant att titta på dess utveckling.

Finland har fyra kärnkraftverk i drift: Loviisa-1 och 2 och Olkiluoto-1  och 2. Verken vid Loviisa är tryckvattenreaktorer som påminner mycket om Ringhals 2 och de vid Olkiluoto är kokvattenreaktorer som påminner om Forsmark 1. De sattes i drift i mellan 1977-80 vilket är är några år senare än sina svenska motsvarigheter. Olkiluoto-1  och 2 har drifttillstånd till 2038 dvs 60 år. Loviisa-1 och 2 har idag tillåtelse att köra i 50 år (2027-30) men nu tittar Fortum på att förlänga livslängden till 70 år.  Kärnkraftverk som liknar de vi i Sverige skrotar kommer, om beslutet går igenom, försörja Finland med energi fram till 2050.

Loviisa
Loviisa – livstidsförlängs till 2050?

Förutom de fyra kärnkraftverken som producerat el med betydligt högre tillförlitlighet än sina Svenska kusiner så färdigställs nu ett nytt kraftverk Olkiluoto-3. Detta kraftverk är väl något av världens mest försenade bygge men kommer nästa år att kopplas upp på nätet. Det är en Fransk EPR som Areva och Seimens började bygga redan 2005 och som skulle stå klart 2009. Kostnaden för TVO, som är köparen, uppgår dock bara till ca 55 miljarder kronor eftersom mycket av förseningskostnaderna tas av Areva och Seimens. Det TVO dock får för sina 55 miljarder är ett kraftverk på 1600 MWe med en livslängd på 60 år, något som säkert kan förlängas till 80 år eller ännu längre. Årsproduktionen kommer ligga på upp emot 12 TWh dvs hälften av Svenska vindkraftsproduktion. När men inser att vi i Sverige kanske har betalt de dubbla i subventioner för att bygga ut vår vindkraft, där verken har en livslängd på kanske 20 år, så undrar man vem som drog det längsta strået.

Finland står även i stånd att sätta spaden i jorden för sitt sjätte kärnkraftverk. Det är ett kraftverk som skall byggas av Rosatom och skall enligt tidplanen stå färdigt 2028. Kraftverket är av typen VVER-1200 dvs en vattenkyld tryckvattenreaktor på 1200 MW. Reaktorn byggs redan av Rosatom på flera platser och det kommer nog att ha en betydligt bättre ordning på saker och ting jämfört med Areva och Siemens.

Som om inte detta vore nog så pågår det i Finland även en diskussion om hur små kärnkraftverk kan användas för fjärrvärmeproduktion. Vi har i Sverige byggt upp en industri som förser bioeldade kraftverk med rester från skogsavverkning men Finland ser inte att tusentals lastbilar med grenar och rötter är någonting som man vill se i sina städer.

År 2030 kan Finland likt Sverige ha sex kärnkraftverk, varav två då har många år kvar av produktion. Frågan är om man då inte redan har börjat bygga ytterligare kärnkraftverk för att ersätta de äldre verken. Att några av dessa blir av av typen fjärde generationen är kanske inte en allt för vild gissning. Vid den tidpunkten står vi säkert själva i begrepp att ta tag i vår havererade energipolitik och det känns då tryggt att vi kan vända oss till vårt grannland för experthjälp.

Spikar i kistan:

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vad skall väck-Barsebäck
  Vad skall in -sol och vind.

  I morse fick vi in ca 200 MW vind .
  Priset på el var rejält högt.
  Tur att vi har grannar som kan förse oss med el när vinden är borta.
  Speciellt när allt mer drivs med el.
  Sommarens båtliv har varit elektriskt.
  Ca 20 KWh har givit oss åtskilliga timmar till sjöss.
  Kör man långsamt (400W, 4 kn) så förlänger man nöjet och räckvidden.

 2. Lasse

  En längre genomlysning av olika kostnader för elgenerering i US.
  https://wattsupwiththat.com/2020/08/17/the-excess-costs-of-weather-dependent-renewable-power-generation-in-the-usa/

  Noterar att den stat som ligger längst fram har ett sätt att påverka förbrukningen som kan bli vanligt framöver:
  https://klimatsans.com/2020/08/17/roterande-black-out-tva-dar-i-rad-i-kalifornien/

 3. Ann lh

  Kort fråga.
  Är det bara på min dator som texten plötsligt inte verkar passa in på sidan? Orden bryts brutalt.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  Svar på min egen fråga.
  På paddan är allt normalt. Synnerligen lokalt fel med andra ord.

 5. Håkan Bergman

  Bra tajming med elpriset som är uppe och nosar på €140 i hela landet. Tji vind och halva reaktorflottan avställda för revision och en reaktor på väg upp. Nåja det kunde vara värre, vinter t.ex.

 6. Håkan Bergman

  Det blåser alltid nånstans, frågan är var, kanske i ett parallellt universum nära dig. Tyskland, Danmark och Sverige har varit nere på runt 3 GW vind, av installerat runt 75 GW. Vad krävs för få politikerna att börja tänka?

 7. Fredrik S

  249 MW vind nu efter lunch.

  Greta får nog ha solglasögon på om hon passerar Karlshamn. Fast den farliga gasen kanske blåser upp till Lövin och de andra i Stockholm i den sydliga vinden?

 8. latoba

  Håkan Bergman. Jag vet bara en politiker som tänker öppet när det gäller klimatfrågan; Ericson i Ubbhult. Det borde finnas fler men PK kanske tyvärr hindrar många att tänka fritt och öppet. Alla borde läsa Michael Schellenbergers bok.

 9. Rolf Mellberg

  Jag skulle vilja få tillstånd en teknisk lösning som innebär att man från centralt statligt håll kunde omedelbart blockera all laddning av el-bilar.
  När landet – eller snarare en landsända – har höga elpriser eller t.o.m. akut elbrist hotar så ska det finnas en ”knapp” med vilken all sådan förbrukning blockerades.
  El-bilar ska vara förknippat med en viss idealitet, resan får skjutas fram till dess att vinden börjat blåsa! Eller god tillgång har uppstått på något annat sätt.

 10. Lasse

  Körde förbi Linköping och fick kväljningar.
  Bioeldat kraftverk som även eldar med avfall lokaliserat nära staden. Kan man vänja sig vid den stanken?
  Nya solcellsparken dolde inte det upplag av ved som fanns bakom.
  Ser att texten kompletterats med uppgifter om finska kärnkraftverket som under några år nu skall kopplas in nästa år!
  Haveriutredning vore kul att studera!

 11. Ivar Andersson

  Lasse 2020-08-20 kl. 08:51
  Det är avloppsreningsverket som luktar och inte avfallsförbränningen.

 12. elias

  ”Det är väl rätt ofta man undrar hur saker sett ut om utvecklingen tagit en annan väg, vad hade hänt om … ?”

  Jag brukar ibland tänka på att om Christian Tyrann hade vunnit över Gustav Wasa så hade vi idag kunnat vara landet som heter Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grönland. Kanske hade Island även gått med i denna stormakt. En bävande tanke. Kung Christian kallades i Danmark för Christian den gode.

 13. Peter Stilbs

  Utsikterna för vintern är skrämmande, för Sveriges del – och Medelsvensson får också nya elmätare, där man med fjärrkontroll kan stänga av utvalda förbrukare.

  I övrigt röstade jag inte 1980 – alla alternativen var avvecklingsalternativ. Vilket dåligt skämt.

 14. Håkan Bergman

  MP går ut hårt inför budgetförhandlingarna med en kravlista på 250 miljarder för de kommande 5 åren, enl. SvD som refererar till DN.

  ”På kravlistan finns bland annat punkter om förnybar energi och klimatsmarta transporter.

  – Det är viktigt att vi visar för väljarna vad som är våra prioriteringar i de här samtalen, säger språkröret Per Bolund (MP) till tidningen.”

  Ännu viktigare blir förstås att väljarna gör klart för övriga partier vad konsekvenserna blir om man samarbetar med stollepartiet.

 15. Bim

  Ann
  Är det en Apple eller Win. 10
  Jag är trött på strul med Windows. och skaffar en Apple.

 16. Jag läste en notis om att alla varmvattenberedare enligt lag skulle kunna fjärrmanövreras så att SvK kunde stänga dem vid effektbrist i ett område. Det är nog vad vi kan se fram emot. Naturligtvis kommer det säljas in som ”smarta elnät” 🙂

 17. Kaj Wahlberg

  I Finland har man förstått att man är ett land i ett kallt klimat som kräver energi för uppvärmning och produktion. I Sverige finns ingen långsiktig planering för en säker elförsörjning. Efterhand som de återstående reaktorerna stängs av blir vi alltmer sårbara. En kall vinterdag i februari måste vi lita till oss själva, eftersom det då också är kallt i våra grannländer och de behöver sin el själva. Vindkraften står stilla och solenergin är inte så effektiv i den kalla, mörka februarinatten. Elledningarna från norr klarar inte av att försörja södra Sverige med el. Förstår ni nu varför jag har köpt ordentligt med ved inför vintern.

 18. Gunnar Juliusson

  Alex Epstein (’moral case for fossil fuel’) lanserar ett nytt begrepp. Istället för ’förnyelsebart’, skriv ’unreliables’.

  Tweet om elavbrotten i Kalifornien:
  ’We face the prospect of frequent ”green blackouts” thanks to a cocktail of 3 bad policies: 1) mandating unreliables (solar and wind), 2) prematurely shutting down ultra-reliable coal and nuclear plants while 3) stopping the construction of natural gas infrastructure.’

 19. För de som har en timme över kl tre på efm så har Helsinki Energy Challenge ett webinar. Kanske ingen kioskvältare men det kan bli så att man redan nu får en inblick i vilka deltagarna är.

  https://energychallenge.hel.fi/events-and-webinars

 20. Evert Andersson

  Finland tycks ha en energipolitik baserad på teknologi medan vi har en som baseras på ideologi. Vilket för övrigt gäller klimatpolitiken i sin helhet.

  Ett lämpligt budskap att upprepa ”vi behöver mindre politik i vetenskapen och mer (riktig) vetenskap i politiken”

 21. # Evert

  Jag tror att ett av problemen är att Sveriges energiproblem i praktiken var lösta 1985. Vi hade all den kärnkraft och vattenkraft som vi behövde och vi skulle egentligen inte ha behövt göra något mer. Det öppnad då upp för en politisk lekstuga där man kunde ta vilka beslut som helt utan att det egentligen gjorde så mycket.

  I Finland var/är situationen annorlunda. Det är fortfarande så att en stor del av energiproduktionen är importerad kol och olja (där Ryssland är en stor leverantör). Det är ingen lekstuga i Finland, lägger man ner ett kärnkraftverk så ökar man direkt mängden importerad kol och olja.

 22. # Lasse

  Jag råkade trycka på fel knapp häromdagen så det var därför det halvskrivna inlägget dök upp under några timmar 🙂

 23. Christer Eriksson

  Här på västkusten har Varbergs energi byggt en gigantisk solfångare.
  När jag körde förbi där för några dagar sedan konstaterade jag att när solen gick ner i väster så pekade solfångare åt söder.
  Någon har tydligen glömt kompassen.

 24. Fjärrmätare,

  Idag var elbolaget ute och bytte elmätare i sommarstugan. Någon valmöjlighet ges inte. Montören berättade att avläsningen skickas i krypterad form till elbolaget i Höganäs. Men han visste inte om det också kunde gå åt andra hållet. Jag är lite bekymrad över fjärrstyrda saker eftersom allt sådant går att hacka. Men jag antar att de kan stänga av all el centralt till huset om de skulle vilja.

 25. Håkan Bergman

  Ingemar N.
  Så en kall februarinatt ska effektbalansen räddas av sommarstugor?

 26. Christer Eriksson

  Håkan Bergman.
  Inga problem,vi har ju våra tredje ben att lita på.
  Solkraften och vindkraften levererar.Allt enligt våra folkvalda.
  Fan trot.
  Jag tror dom driver med oss.

 27. sibbe

  Lite siffror från andra sidan av universum:
  För det första så har Finland för tillfället för lite el, och importerar upp till 40 %, främst från Sverige, men också från Ryssland och Baltikum. Priset är viktigt för Fortum et al. Om och när det 3. kraftverket i Euraåminne (Olkiluoto har ett svensk namn) kommer i gång vete gudarna. Det saknas ännu en hel del, och ryktena säger att Siemens, som ju bara varit underentreprenör för Arava väntar på de utlovade pengarna som franska staten lovat betala för konkursboet Arevas del, efter påtryckningarna från Merkel. Och det var ju redan för 2 år sedan, ingenting har hänt sen dess.
  Så kan det hända att TVO får skjuta till en hel del pangar i fall man vill ha igång kraftverket. Bråttom har man inte, då det finns för till fället nästan överflöde av BILLIG el på den nordiska marknaden.
  Nu vill de gröna stänga ner torven som står för ca 4% av elproduktionen.
  Men det torde nog förhindras av regeringspartiet Centern, som värnar om landsbygden och dess utveckling.
  Får se hur de gröna ( som också sitter i regeringen) skall ”klimat”kompenseras, nästa årsbudget förhandlas som bäst. Antagligen mera pengar för vindkraftssubventioner. För nuvarande finns ca 700 möllor installerade.
  I Kimitoön i Åbolands skärgården, där jag bor, skulle 29 möllor installeras, bara 5 km luftväg från mitt hem. Klart att jag agerade emot det. Och det blev seger för oss motståndare, efter ett beslut från byggnadsnämnden i våras. Som blev överklagat naturligtvis till de högsta nivåerna inom vår rättssystem. Senaste veckan beslöt högsta förvaltningsdomstolen i Finland att förkasta besvär från möllebolaget.
  Nämnas kan att det kostar finska staten ca 300 miljoner € året, eftersom staten betalar något slags ”avgift” åt möllebolaget om kilowattpriset understiger 6 cent/per k/W. En avgift som inte räknas som subvention, vete gudarna hur beslutsfattare ljuger för sig själva…

 28. SatSapiente

  Ett litet påpekande:
  Oskarshamn 2 var en kokarreaktor.
  De 3 svenska tryckvattenreaktorerna är/var Ringhals 2, 3 och 4. Alla övriga kokarreaktorer. Ja, så fanns det ju Ågestareaktorn, 50 MW värme och 10 MW el, som var en tungvattenmodererad tryckvattenreaktor.
  Och så fanns det Marviken, världens enda oljeeldade kärnkraftverk, 200 MW el. Ursprungligen tänkt som en tungvattenmodererad kokarreaktor med möjlighet att under drift byta bränsle. Detta för att ha möjlighet att kunna ta ut plutonium ur reaktorn för tillverka ”en svensk atombomb”. Tungvattenreaktorer behöver inget upparbetat uran, så den ursprungliga tanken var nog att Sverige skulle vara självförsörjande med kärnkraftsbränsle (uran från Billingen) och med atomvapen.

 29. Lars-Eric Bjerke

  Johan,

  Bra inlägg. En liten kommentar.
  ”Verken vid Loviisa är tryckvattenreaktorer som påminner mycket om Oskarshamn 2 ”.

  Loviisa är ryska tryckvattenreaktorer med liggande ånggeneratorer och reaktorinneslutning av Westinghouse design. Nivåmätningen i primärkretsen är svensk.

 30. Jan Williams

  elias skriver:
  2020-08-20 kl. 09:21

  Blot en lille bemærkning, nemlig at det er en myte at ”Christian Tyran” i Danmark bliver kaldt for ”Christian den gode” … i øvrigt blev Christian Tyran afsat fra tronen og sat i husarrest på Kalundborg Slot.

  https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/christian-2s-eftermaeler-i-sverige-og-danmark/

 31. Adepten

  Frågan är när den sista spiken i kistan kommer och allt går åt pipsvängen så att man måste slå knut på sig själv.
  Det finns många faktorer som fört tankarna i fel riktning. T.ex. alla studier och utredningar som pekar på:

  Att vindkraft är billigare och miljövänligare än kärnkraft. Där man inte har räknat in kostnader för backup.

  Att Sverige har mycket goda förutsättningar att balansera vind- och solkraftens variationer med vattenkraft och genom handel med grannländerna. Där man inte tagit hänsyn till balansering med fossila kraftverk, som blir det troliga.

  Att det är billigare att bygga ut och förstärka stamnätet eller anpassa överföringskapaciteten i elnätet. Titta bara på Sydvästlänken som skulle vara klar 2015 och som försenas för artonde gången.

  Att beslut har tagits av rädsla sprungen ur Tjernobyl och Fukushima katastroferna.

  Att man inte tänkt på att den ”elektriska revolutionen” som kan bli en återvändsgränd eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt med sällsynta jordartsmetaller(REE), Neodymium, Dysprosium, Terbium, Indium, Litium och Cobolt för att möta efterfrågan.

  Ja det finns säkert fler spikar att plocka fram.

  Var finns då argumenten att inte fortsätta på den inslagna vägen. Vilka har kompetens att föra fram dessa och var finns de som vågar? Det är som Ann Löfving-Henriksson skriver att lyfta blicken och ta reda på vad klimatvetenskapens second opinion har att säga om grunden för klimathotet. Det kanske inte endast är klimatpolitiken som är katastrofal. Vi behöver dessutom en second opinion för att ompröva energipolitiken.

 32. tty

  Apropå det sopeldade kraftvärmeverket i Linköping. Jag passerade där i princip dagligen i flera årtionden utan att märka någon lukt.

  Lukten kommer från avloppsreningsverket och, i synnerhet, biogasanläggningen på andra sidan E4.

 33. # SatSapiente

  https://klimatupplysningen.se/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=385057

  ”Oskarshamn 2 var en kokarreaktor.”

  Tack, jag bytte ut jämförelsen: Olkiluoto – Forsmark-1 och Loviisa – Ringhals-2

 34. Johan Montelius

  Jag lyssnade lite på Helsinki Energy Challenge och som man kunde befara var det tunt med realistiska alternativ. Av de fyra eller fem som sökte partner var det väl den Israeliska som var mest optimistisk – att värma Helsingfors med solpaneler… ?

  Det ska blir kul att se hur den där tävlingen slutar.

 35. I samhällsekonomiskt effektiva lösningar gäller principen om att utnyttja komparativa fördelar. Sverige har två komparativa fördelar inom energiförsörjning, dels tillgång till uran för kärnkraftslösningar, dels utbyggbara vattenkraftstillgångar. Ingen av dem kan f.n. användas av ’politiska skäl’. I ett framtida scenario finns en komparativ fördel i använt kärnbränsle, uran 238, som dock behöver upparbetas för att kunna utnyttjas i exvis MSR-applikationer. Troligen blir det svårt att utnyttja även denna komparativa fördel framöver, sålänge som åtminstone MP, C, V ska vara med i beslutsfattande. Det fanns i teknologiskt kunnande tidigare ytterligare en komparativ fördel inom kärnkraftskompetens, men även den är nu förlorad.
  Inom kol-, gas-tillgångar/kunnande har vi inga fördelar, ej heller inom vind/solkraft vad gäller teknisk kompetens. Sveriges medborgare sitter nu med Svarte Petter. Skälen stavas frånvaro av vishet och pragmatisk inställning. Politiken inom energi- och klimat är nu bestämd av Agenda 2030, vilken är rättesnöret för vår aktuella regering.
  Min egen erfarenhet av finländare är att lösningar inom skilda områden, inkl affärer och utbildning, bär prägel av dels att söka utnyttja ’bra erfarenheter’, dels pragmatism. Däri har Finland en komparativ fördel.
  Bägge länder skulle kunna försöka använda ett möjligt(?) ’energifönster’ nu i utbyggnaden av gasledningar från Ryssland. Gaskraftverk är effektiva. Särskilt Sverige skulle behöva ett stabilt energiförsörjningsalternativ i dess södra befolkningstäta delar. För att närma sig ett sådant alternativ krävs politiskt mod såväl som avsevärt pragmatisk beslutsfattande.

 36. SatSapiente

  Forskning och Framtid ger en hint om vad som kommer att krävas framöver för att vara säker på att ha tillgång till el hela tiden.
  https://fof.se/tidning/2020/7/artikel/eget-nat-ger-trygghet-i-kristider
  Man ska alltså ha gott om pengar och vara eller känna en riktig tekniknörd för att klara ett större elavbrott. Ingenstans i artikeln nämns kostnaden, bara att det nog inte går att räkna hem.
  Jag tycker dessutom att 23 kWh’s reservkraft låter lite när man pratar om att det kan ta dygn att bygga upp ett dött nät efter en stor black-out.

  Jag hörde berättas att en stor cirkus i Sverige hade med sig eget dieselelverk. Detta pga allt krångel och kostnaden att få tillfälliga elanslutningar på sina ”spelplatser”. Kanske är det dieselelverk man ska satsa på, inte för krånglet, utan för tillgängligheten.
  De normala solcellsanläggningar som säljs till privatpersoner och som ansluts till elnätet fungerar inte i ö-drift. Går nätet ner ger dessa 0 Watt oavsett hur mycket solen lyser.

 37. #SatSapiente

  Ett diesel Kraftverk är nog ingen dum idé. Om jag inte minns fel så är diesel till stationära generatorer utan den vanliga energiskatten. Om man sen främst kommer använda den vintertid och har den centralt placerad så tar man ju vara på värmen.

  En stirlingmotor skulle väl dock vara bekvämare. Eller varför inte en ”piston free Linear generator”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Free-piston_linear_generator?wprov=sfla1

 38. SatSapiente

  https://klimatupplysningen.se/i-ett-parallellt-universum-finland/#comment-385066

  Ang FoF’s artikel, det var 3 x 23 kWh’s reservkraft i den beskrivna installationen. Lite bättre rustad för elavbrott. Undrar vad en sådan uppsättning batterier + växelriktare kan kosta?

  Tesla säljer sin 14 kWh’s Powerwall för runt 80 000:-

  https://www.tesla.com/sv_SE/powerwall

  Mycket pengar blir det. Går aldrig att ”räkna hem”.

 39. Gunnar Strandell

  # Kaj Wahlberg, 2020-08-20 kl. 10:08

  Bra pedagogik där!

  När Karlshamnsverket måste köras på sommaren för att bara ett av kärnkraftverken är igång, undrar man hur det kommer att gå på vintern när alla är avvecklade.

 40. Lars-Eric Bjerke

  Johan M,
  ”Ett diesel Kraftverk är nog ingen dum idé.”

  Det finns redan fyra riktigt fina kärnvapenskyddade, stora oljekraftverk i berget i Stenungsund med sammanlagt effekt 820 MW, som är på väg att läggas ner plus bergrum för oljan. Varför inte passa på att köpa olja nu då priset är lågt, så blir de fina reserver.

 41. Göran Å https://klimatupplysningen.se/i-ett-parallellt-universum-finland/#comment-385065

  Jag håller med om det mesta. Men varför inte utnyttja det utbyggda gasnät som finns från södra Skåne, längs Västkusten ända upp till norra Bohulän, med avstickare in i Småland? Hellre än att göra oss beroende av rysk gas så kan vi från köpa gas från våra grannländer Danmark och Norge + LNG från USA. I väntan på ny kärnkraft. Gasen skulle åtminstone kunna klara av elbristen i Sydvästra Sverige.

 42. Göran Åkesson: Väl formulerat, men en komparativ fördel har Sverige trots allt. Vi har en förbättringspotential som inget utvecklat industriland kan starta ifrån. The bottom is nådd?

 43. Lars-Eric Bjerke

  Ingemar Nordin,

  Enligt ett EU- krav har vi nu ett antal LNG-terminaler i Sverige för sjöfarten bland annat i Göteborg. Terminalen ligger strax intill gasledningen från Danmark. Regeringen förbjöd förra året en hopkoppling på grund av risken för att Sverige skulle bli mer beroende av fossilgas.

 44. Håkan Bergman

  Ingemar N.
  Men det värsta MP och C vet är högeffektiva gaskraftverk, dom kommer att göra allt för att stoppa en sån satsning, hellre kol och gärna med låg verkningsgrad så att man kan fortsätta att hävda hur billig förnyelsebar el är, vilket inte är sant ens i det fallet. Tyvärr lär väl dom väsentliga delarna i Öresundsverket redan vara borta, Ryaverket i Göteborg kan väl fortfarande räddas om man tar bort tokskatten på värmekraftsel. Dom två verken, med en verkningsgrad på drygt 90% vid värmeproduktion och drygt 60% vid enbart elproduktion, och detta med ett bränsle som redan från början ger mindre än halva CO₂-utsläppen jämfört med kol, vore en bra början så att vi kan avvakta utvecklingen på kärnkraftssidan.

 45. Lars-Eric Bjerke

  Ryaverket i Göteborg är gaseldat och ger 260 MW el och 290 MW fjärrvärme.
  För ett antal år sedan planerade Vattenfall ett stort gaskraftverk i Ringhals öster om reaktorerna plus ett bergrum för gaslagring. Det blev rätt mycket protester i bygden ”Ingen gas i vår oas!”.

 46. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke
  Togs inte Ryaverket ur drift också när kraftvärmeskatten kom, eller har Ygeman fixat nån fiffig lösning där också? Gaskraften gör sig nog bättre som gaskombiverk för fjärrvärme i våra storstadsregioner och nära till även elförbrukarna.

 47. Lars-Eric Bjerke

  Nej Ryaverket är kvar men man kör mest fjärrvärme, vilket enligt Göteborg Energi innebär att koldioxidutsläppen ökar då elen kommer att ersättas av tysk eller dansk kolkraft.
  Man hade planerat att använda biogas från Gobigasanläggningen, som ligger intill, i kombination med de fyra värmepumparna i Rya. Det gick emellertid om stöpet då politikerna stängde Gobigas, på grund av låga gaspriser, trots att det fungerade väl. Det nya kraftvärmeskatten kanske gör att Gobogas tas idrift igen???

 48. Johan Montelius

  Öresundsverket, 90% verkningsgrad – men det var förstås innan de stängde ner det 🙁 Vad jag kommer ihåg så var det väl Malmö kommun som sa nej till fossilberoende fjärrvärme.

  Tror kanske Malmö stad kommer sitta med skägget i brevlådan.

  https://www.uniper.energy/sverige/reservkraft/oresundsverket

 49. LENNART JANSSON

  Bra jämförelse mellan Sverige och Finland. När det gäller Hanhiviki (gåsstenen) 1 i norr så påbörjade ägaren Fennovoima projektet för 12 år sedan och har först byggt upp sin organisation, rutiner och finansieringen. Första spadtaget togs för länge sedan, jag var själv på platsen för tre år sedan, siten och ett antal administrativa byggnader är i stort sett klar. Rosatoms VVER 1200 är en bra konstruktion och ryssarna mycket kompetenta, men finnarna (både ägarna och myndigheterna) har höga krav på dokumentation och att få den i rätt ordning, så viss försening har det blivit.

 50. Johan Montelius

  I USA så söker nu kärnkraftverken för förlängda tillstånd upp till 80 år drift. Ringhals 1 och 2 skulle ha kunnat vara med i den klubben.

  https://www.energy.gov/ne/articles/whats-lifespan-nuclear-reactor-much-longer-you-might-think

 51. Håkan Bergman

  Johan Montelius https://klimatupplysningen.se/i-ett-parallellt-universum-finland/#comment-385078

  Det var väl så att ett antal skånekommuner byggde ett sopeldat kraftvärmeverk på det vackra naturområdet Spillepengen alldeles intill Öresundsverket och på så sätt slog undan ett ben för Uniper.
  Nåja vi är inte ensamma om att röra till det.
  https://insideclimatenews.org/news/20130724/why-germanys-greenest-city-building-coal-fired-power-plant

 52. Lars-Eric Bjerke

  Håkan Bergman,

  Vi är väl inte helt ensamma men nästan, eftersom det är Vattenfall som byggt kolkraftverket i Hamburg.

 53. Håkan Bergman

  Lars-Eric Bjerke
  Förvisso men det är miljö- och klimat-aktivister i Hamburg som fått ner verkningsgraden med runt 20%. 20% mindre producerad fossil energi är väl en seger enligt dom, även om utsläppen fortfarande är lika stora.

 54. PK

  Johan Montelius skrev: ” Jag tror att ett av problemen är att Sveriges energiproblem i praktiken var lösta 1985. Vi hade all den kärnkraft och vattenkraft som vi behövde och vi skulle egentligen inte ha behövt göra något mer. Det öppnad då upp för en politisk lekstuga där man kunde ta vilka beslut som helst utan att det egentligen gjorde så mycket.”

  Beskrivningen är klockren Johan! Politik är ju det omöjligas konst.

 55. När vi ändå är inne på Spillepengen måste jag slå ett slag för Malmö Lufthamn :

  https://liteperspektiv.blogspot.com/2015/08/malmo-lufthamn-vad-vantar-vi-pa.html

 56. Sven Andersson

  Varför inte använda Kastrup? Det finns goda förbindelser dit från hela Skåne. Hållplatsen ligger under flygplatsen.

 57. Lasse

  Linköpings tekniska verksamheter innehåller en del som kan skvallra om framtida luftkvalitetsproblem-tydligen.
  Avloppsreningsverket verkar vara inkapslat, men biogas luktar.
  Men deponin kan också misstänkas i sommarvärmen.

  Johan M Bulltofta låg rätt nära på sin tid. Nu tror jag Kastrup ligger närmare än Sturup, speciellt med dagens förbindelser.
  Att bygga flygplatser i dag är nog utsiktslöst-Sälen blev nog den sista på länge.

 58. SatSapiente

  De gröna utopisterna fortsätter att producera luftpastejer:
  https://finanstid.se/hur-langt-ar-det-till-en-sjalvgaende-soldriven-stad/
  En soldriven stad – utan batterier – hur tänkte man där? Midnattssol året runt?
  Ska vi återgå till 1700-talets helt nedsläckta städer om nätterna? En stad, och framför allt en stad, behöver el dygnet runt för att vara det vi numera kallar stad.
  Dessutom behövs väl sällsynta jordartsmetaller även till produktion av solceller?
  Skräpforskningen breder ut sig, även i Danmark.

 59. Johan Montelius

  # Sven

  Vi kan tävla, du flyger från Arlanda till Kastrup och jag från Bromma till Malmö Lufthamn – siste man till Savoy Grill betalar 🙂 Självklart vill man stiga ur planet och vara mitt i stan, varför irra omkring på Kastrup och leta efter nergången till ett pendeltåg. Jag har svept en öl innan du har hunnit igenom tullen.

  # Lasse

  När de hade lagt ner Bulltofta så körde de dragrace på landningsbanan. Jag var där 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=whxcoUr0qf4

 60. Daniel Wiklund

  OT Vilket fantastiskt väder det är i Luleå idag. Sol, varma vindar och 20 grader. På min cykeltur såg jag flera skolklasser som passade på att ha friluftsdag. Man får vara tacksam att man i dessa klimatkrisnödsituationstider får uppleva fint väder. Är inte säker på att Isabella L tycker att det är fint väder, i varje fall inte utan att ha klimat ångest.

 61. SatSapiente,

  Här i Sverige försökte Eon att driva åtminstone en liten Skånsk by, Simris, med enbart sol och el. Det gick inte så bra trots stora subventioner.

  https://klimatupplysningen.se/eons-spjutspetsprojekt-fornyelsebar-energi/

 62. jensen

  Johan
  Intressant film!
  Inte minst med tanke på årtalet. 2015
  Inga tankar på CO2-utsläpp. Och dånet över hela östra Malmö. Nu hör man lika mycket dån, fast från hamnen, trots att sträckan bara är halv, som den väl var även på Bulltofta.
  Såg själv ett par gånger. Vid ett tillfälle totalexploderade ” bilen”, men föraren klarade sig. Insamling till ny bil lyckades, tror jag.
  Själv flugit från Bulltofta till Alperna på -60-talet. Upplevt Bulltoftaparkens utveckling med yttersta förnöjelse. Grannarna satt på balkongen och följde kapardramat under kaffedrickning. Planet blev ju undanställt på Bulltoftas bortre del. Vid flyg från Sturup alltid upplevt flygplatsen som närmast öde, men lätt att nå från hela Skåne.

 63. Lasse

  Grattis till den ”goda”utvecklingen:
  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/earth-overshoot-day-intraffar-tre-veckor-senare-pa-grund-av-coronapandemin/

  Gissar att pandemin även syns i denna graf så småningom:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/globala-utvecklingstrender/fattigdomen-i-varlden/?gclid=EAIaIQobChMI8JiHh7is6wIVhNKyCh2tbA56EAAYASAAEgLxUvD_BwE

  ANG dragracing så gjordes ett försök att etablera en bana i Roslagen i början av 2000 talet. Lite bizzart men då krävdes en miljöredovisning

 64. B. Nilsson

  TTY, Lasse och Ivar. ”Linköpingsdoften” kommer sig av dålig/felaktig avluftning av de vattenresrvoarer vid E4. Dessa fungerar väl som buffertar för den biologiska rening som finns på vägen till Roxen. Jag har talat med Länsstyrelsen och Tekniska Verken ang. detta eftersom det specviellt kalla vinterdagar med inversion sprids en äcklig kväljande lukt kilometervis runt dessa dammar. Det är synd om de närboende och speciellt närliggande företag som med sin ventilation med återvinningsvärme ackumulerar stanken i sina lokaler. På Netonnet var jag tvungen att gå ut eftersom doften var otrolift stark. Ibland är det fel på avluftningspumparna och då blir det luktspår så långt som 15 km utanför stan (speciellt vintertid). För övrigt ser jag många skribenter som blandar ihop begreppen teknologi och teknik. Teknologi är läran om teknik men själva utförandet består av teknik. Ingen vill väl att ett serviceföretag skickar en teknolog istället för en tekniker vid problemlösning!?

 65. Argus

  @ B. Nilsson
  Ha, ha, haa!

  Den var bra 🙂 Just nu är det ’nollning’ på KTH. Nee, vi kanske inte ens vill ha en ’etta’ om det är ett besvärligt tekniskt problem att lösa.

 66. Göran Johnson

  Det skulle underlätta om kommentarerna var numrerade, när man går in flera gånger och läser

 67. Göran, vi håller på att klurar på hur vi ska få till det.

 68. Staffan Lindström

  https://klimatupplysningen.se/i-ett-parallellt-universum-finland/#comment-385079
  LENNART JANSSON
  ”Hanhiviki” ska väl vara Hanhikivi?? Kan inte mycket finska trots ett halvår i Landet men brukar bo i Stensvik i Esbo…:-)

 69. Magnus Eriksson

  Vad är egentligen ”förnyelsebar energi”? På sistone har kommit fram en del uppgifter som kan tyda på att olja och kol är förnyelsebar energi och alltså inte enbart är fossila bränslen.

 70. Håkan Bergman

  Så börjas det igen, Forsmark 2 ligger nere, kanske ett fett avbrott i Stockholm får fart på politikerna.

  https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark/produktion

  Länken funkar inte i Chrome hos mig, men väl i Firefox?

 71. Håkan Bergman

  Och Nordpoolspot har bytt adress, varför kan man undra, men här är den nya.

  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages?publicationDate=all&eventDate=nextweek

  R1 ska börja gasa på i kväll.

  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/be0e1a25-e67c-4f4a-8f5c-91eb50df335a/3

  F2 startar om i morgon kväll.

  https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/2574cd01-4490-44bd-9219-59fdece63a2a/2

  Fan trot.