Hur politiska myter skapas

Moderna myter1

En intressant fråga är hur politiska myter av typ ”klimathotet” skapas och hur de blåses upp över alla rimliga proportioner. Ett antal hot har cirkulerat de senaste decennierna, t.ex. skogsdöden, kommande svältkatastrof, ozonhålet, ny istid, kärnkraftshotet och det allra största klimathotet. Småhot kan användas lokalt, t.ex. använde sig Miljöpartiet av säldöden som hot. Nu var det inte miljögifter som dödade sälarna utan en virusepedemi. Det finns också hot som kan vara verkliga t.ex. utfiskning, miljögifter o.s.v.

En första förutsättning för en myt av denna typ ska uppstå är att det finns ett hot och det ska ligga i framtiden. Ju större hot desto bättre. Hotet ska helst vara globalt och beröra alla människor. Den andra förutsättningen är att det ska vara syndabock som direkt eller indirekt ger upphov till hotet. Människan kan passa bra som syndabock men det kan även vara industrin, kapitalismen eller Big Oil. Om en stor komet hotar att kollidera med jorden passar det dåligt för att skapa en politisk myt. En tredje förutsättning är att det enligt myten ska gå att göra något åt hotet, t.ex. stoppa växthusgasutsläppen. Vi får då en viktig psykologisk ”rädda jorden” faktor som kan associeras med det goda. En fjärde förutsättning är att politiker ser en egen vinning på att expolatera myten samtidigt som ”hotskaparna” också vinner i form av bidrag från politiker och allmänhet. Vi har nu en win-win situation för forskare, politiker och organisationer. Den femte förutsättningen som nästan alltid uppfylls är att media hoppar på tåget. Att skrämmas med kommande katastrofer ger ökad upplaga.

Jag tror inte att det finns någon hemlig politisk grupp som sitter och planerar att uppfinna myterna. Nya myter uppkommer ständigt och vissa tar fart och blir sen självgenererande. När ett hot varit igång ett tag uppkommer också en närmast religiös tro på den vilket stärker myten ytterligare. Även om fakta finns som talar mot myten bortses från detta och kritiker hånas. Vi kan också se denna fanatism i kommunismens framfart på 1970-talet. Trots grova brott mot mänskligheten med massavrättningar förklarades detta bort med att kommunismen i grunden var ”god”. T.o.m. socialdemokrater kunde bortse från det hemska i Kambodja, Nordkorea o.s.v. Olof Palme var speciellt känd för att hylla kommunistdiktaturer. Myten om den ”goda” kommunismen är i stort sett död i dag. Den spred sig bland vissa kretsar och mötte hårt motstånd i den fria världen och naturligtvis den bland den egna förtryckta befolkningen. Rester av hyllandet av kommunismen finns kvar bland kultureliten även idag.

Ett exempel hur en myt skapas.

 1. Några forskare upptäcker vad de anser vara ett hot mot jorden. Detta ger de också uppmärksamhet.
 2. Vänsterinriktade journalister förenklar och överdriver kraftigt hotet. Forskarna blir omskrivna och hyllade.
 3. Miljöorgansationer hoppar på det hela – här finns publicitet och stora pengar att tjäna. Kritiker kopplas ihop med det ”onda” såsom kapitalismen eller oljeindustrin. Tidigare användes också USA som det ”onda” men efter Obama blev president har detta tonats ner. Man vill inte diskutera sakfrågan utan svartmålar istället kritiker.
 4. Byråkrater hoppar på tåget och politiker börjar skänka pengar. Först hoppar något politiskt parti på frågan sen sprider det sig till övriga partier.
 5. Nu är det dags att officiellt utse en syndabock – det kan vara människan, kaptitalismen eller ”Big Oil”. Är det människan är det viktig att skilja på ”goda” och ”onda” människor. ”Goda” människor källsorterar, cyklar och köper ekologisk mat.
 6. Skeptikerna vaknar till liv och påpekar osäkerheterna och det orimliga i ”hotet”. De kommer inte så långt för de har svårt att komma ut i gammelmedia och de som skapade myten/hotet vägrar att diskutera sakfrågan.
 7. Nu är myten och hotet i full gång. Imaginära mål skapas av politiker, nya skatter införs för att ”rädda jorden”, miljarder vräks ut till de rätta forskarna och organisationerna, massor av konferenser om ”hotet” äger rum.
 8. Nu börjar journalisterna tröttna på frågan, fakta dyker upp som på ett påtagligt sätt motsäger ”hotet”, myten börjar sakta självdö. Det börjar nu bli dags att hitta en ny myt och ett nytt hot.

Angående ”klimathotet” befinner oss utanför EU mellan steg 7 och 8. IPCC:s sammanbrott i Köpenhamn, skandalerna inom IPCC, Climategate och Kyotoprotokollets fall är alla tecken på att klimatfrågan börjar dö. Sverige som ska vara ett ”föregångsland” (sic!) släpar efter och är kvar i steg 7. Men i gammelmedia är en förändring sakta på gång. Inga nya bilder på Stadshuset under vatten och enstaka artiklar om solens påverkan släpps fram. Men vi kan på sikt inte leva i en egen illusion så vi kommer att följa efter de andra länderna utanför EU.

Undrar vad det nya hotet blir för något? Studerar vi historien blir det samma personer som hoppar på nästa hot som är aktiva i klimatfrågan idag.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. J-O

  YES! – jag tillhör de goda eftersom jag cyklar till jobbet…

  Någon som vet hur många flygresor som är lämplig klimatkompensation för 300 mil/år på cykel ?  Det vore ju olyckligt om medelhavsklimatet når oss senare bara för att jag envisas med att cykla.

  Steg åtta är redan på gång och IPBES kör en copy/paste på IPCC vad jag förstår.  Därmed kan vi förvänta oss att kampen för att rädda den biologiska mångfalden kör in i det FN-politiska träsket och ytterligare en vetenskapsgren blir korrupt. 

 2. Christopher E

  Utmärkt sammanställning, Per. Håller med till fullo.

  Nästa hot blir biodiversiteten.

 3. Håkan Stenberg

  Det är inte säkert att samma personer hoppar på alla hot. Varje hot har sin egen målgrupp – t ex torde unga kvinnor på Söder i Stockholm varaöverrepresenterade bland de miljövänliga och klimaträdda (se senaste EU-valet). Universiteten var en starkare grogrund för kommunismen än bland arbetarna.
  Ett hot som länge har legat strax under ytan är islamofobin – med muslimer av olika nationalitet och araber i synnerhet som ett hot mot vår existens på ett både andligt och fysiskt sätt. En ensam galning i Stockholm sätter Sverige i centrum för den internationella terrorismen. Den religiösa lärans spridning är ett hot mot jämlikheten. Araber är antisemiter (hur nu detta är möjligt). Målgruppen för detta hot kan tänkas vara borgarklassen, som ser materiell och personlig trygghet som mycket viktigt. Läs t ex ledarkommentarer i SvD – där lever och växer detta hot.

 4. Bim

  Christopher #2
  ”Nästa hot blir biodiversiteten.”
  Jag tycker man skall ställa nyckelfigurerna innom klimatbedrägeriet till svars först, innan en ny bubbla startar. Sådana här galenskaper gör bara vanliga människor fattigare, och alldeles fel människor rikare.
  Man bör göra allt som går för att förhindra att vetenskapen korrumperas, för allas bästa.

 5. Anders Mohlin

  En liten kommentar (komplettering ?) till Håkan Stenberg, # 3.
  ”Araber är antisemiter (hur nu detta är möjligt).”
  Alldeles riktigt att ifrågasätta detta allmänt förekommande påstående.
  Araber tillhör de semitiska folkslagen, varför de rimligen inte kan vara ”anti” till sig själva. Men ordet och begreppet ”antisemitism” har i det allmänna språkbruket och medvetandet förvanskats till att betyda ”anti-judiskt”. Är detta ett utslag av okunnighet? Kanske.

 6. jensen

  Genom tidevarven har alltid kampen mot auktoriteterna tagit lång tid.

  Tänk på Kopernicus´, Brunos och Galileos kamp för heliocentriciten
  Tänk på Eugenicens långvariga ställning. När skrotades Sveriges rasbiologiska institut?
  Tänk på Lysenkoismen som skrotades först på 60-talet i Soviet.
  Tänk på kontinentaldriftsteorin som lanserades ca 1915 av Wegener. men som godtogs först ca 1965
  Tänk på skogsdöds teorin som ännu inte är helt skrotad
  Ja, det finns nog hur många exempel som helst.

  Tack vare det snabba informationsflödet genom internet kommer nog klimathotsmyten skrotas snabbare, men tid kommer det att ta.
  Kanske naturen själv hjälper till att slå hål på CAGW-myten genom relationen solcycler/temperatur. Se Archibalds senaste artikel i WUWT.

 7. John Silver

  ”Nu var det inte miljögifter som dödade sälarna utan en virusepedemi. ”

  Hur gick det egentligen till när sälarna fick valpsjuka?

  Varför fick de valpsjukan just då miljöpartiet ville in i riksdagen och inte vid någon annan tidpunkt?

 8. jensen

  Tillägg:
  Hur aktuellt är inte historiken betr ulcus teorin. Hur manifest var inte omfattningen av etiologin till ulcus (magsår). Hur lång tid tog det inte och hur mycket motstånd möttes innan de Australiensiska forskarnas teori om Helicobacter-etiologin accepterades.
  Hur lång tid tog det inte för etiologin till plötslig spädbarnsdödlighet att revideras.

 9. Ann L-H

  Frågan är var vi befinner oss i myten om klimathotet?

  Min bild av klimathotet:

  Det tidiga ekologin lanserar begreppet den naturliga balansen
  obalans är alltså människans fel – de alltför många människorna.
  50-talet – hotet om överbefolkning, ”upplysta” kretsar vänder sig mot det onaturliga industrisamhället och utveckling 
  Samtidigt:
  tidigt 1900-tal varmare och
  1950-talet visar uppmätt ökning av koldioxidhalten, förklaring  ”industrisamhället!”, nytt möjligt HOT
  Alla hotbilder faller i ”god jord” hos den växande människofientliga miljörörelsen (WWF, ICSU m fl) som är i ständigt ”behov” av ökat underhåll 
  Hoten kan dessutom användas för ännu högre syfte – One-World-Government
  Vad är då lämpligare än att infiltrera FN?
  Maurice Strong, med tiden ”The Unelected King of the World” hoppar på tåget!
  En ny användbar ”teori” kaosteorin dyker upp 1963 och 
  de datorbaserade klimatmodellerna 1968
  1970-talet socialistinternationalen blir en viktig klimataktör   
  Miljörörelsen har ännu inte riktigt hoppat på klimattåget
  men
  1973 stödköper M. Strong NGOs via ”World assembly of NGO´s concerned with the Global Environment”, de får allt större påverkan på FNs miljöorganisationer, de benämns ofta som ”civil society”!
  ”Miljömedvetna” vetenskapare överger den normala vetenskapliga metoden för det ”högre syftet” att rädda planeten, den postnormala vetenskapen.  
  Hela registret av politiker börjar av olika skäl hoppa på klimattåget 
  ex M. Thatcher, kolgruvorna, vilket resulterar i Hadleyinstitutet …
  1985 Villach – IPCC-embryot frodas 
  1987 Brundtlandrapporten där bla behovet av att stärka NGOs lyfts fram
  23 juni 1988 James Hansen och Al Gore ”informerar” USAs senats kommitté för naturvetenskap och teknik om klimathotet i en ovanligt upphettad miljö
  Nov. 1988 IPCC ser dagens ljus, bildat av UNEP-ICSU-WMO
  1992 FNs eller rättare sagt Maurice Strongs RIO-konferens.
  Via FN, stödköpta NGOs och världens politiker blir media alltmer  klimatmedvetna och …

 10. Inge

  Antag att den i Ny Teknik omskrivna kall-fusiongrejen, av en del kallad C-kat skulle visa sig stämma: Är det en bra nyhet för politikerna? Å ena sidan skulle det innebära billig energi utan CO2 till alla, å andra sidan tappar de skatteintäkter för de kan ju inte motarbeta en uppfinning som ”räddar världen”.

 11. Skogsmannen

  Frågan är väl om inte den främsta kandidaten till nytt hot är världsekonomin och dess nära förestående fall.

  Känns ju t.o.m ganska konkret!

 12. Inge

  Rättelse: Kall fusionsgrejen kallas E-cat. Senast i Ny Teknik:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3208819.ece

 13. Skogsmannen: Hotet om en förestående ekonomisk kollaps är av en annan typ. Politiker försöker mörka det medan små grupper tar upp det. Rasar det kan det nog bli mycket snabbt – se på Lehman Brothers kraschen. Men jag har ingen uppfattning om hur reellt det är

 14. Bra beskrivning av fenomenet.

  Det är lite extra intressant hur hårt man jobbar på att de som är skeptiska till ett stort klimathot verkligen skall framställas som onda. Här kan man både hänvisa till någon slags korruption (pengar eller moral) men också dra fram diverse psykologer till hjälp.

  Nåt fel måste det ju liksom vara på oss, eller?

  😀

 15. Pia

  Pedagogiskt. Enkelt och klart språk.

  Om vi fortfarande hade kyrkoplikt, borde Per Welanders betraktelse läsas från predrikstolen tre söndagar i rad.
  I Uppsala varje söndag.

 16. Björn

  Skogsmannen [11]; Jag tror att det största hotet mot mänskligheten är nya resistenta bakterier som ehec och nya former av dödliga virus. Vi måste kunna besöka en offentlig inrättning som sjukhus etc utan att bli smittad av en resistent bakterie. Vad innebär nya former av parasiter som kan breda ut sig i en global värld? Vi har inte tidigare haft rabies och dvärgbandmask i vårt land men det finns redan indikationer på att dvärgbandmasken finns i landet.

  Jag ser klimatutvecklingen som en naturlig företeelse som vi måste anpassa vårt leverne till, men bakterier och virus är däremot något som vi själva skapar grogrunden för. Här kan vi tala om ett bakteriernas och virusens AGW, som är ett mycket större potentiellt hot mot mänskligheten. På detta område borde man investera pengar i stället för på ett politiskt styrt klimathot.

 17. Erik W

  Angående finanskrisen och den oundvikliga(?) kraschen, undrar jag vem det är som påstår att den kraschen kommer bli så extremt mycket farligare än andra? Det är ingen retorisk fråga utan jag undrar verkligen. Är det månne så att samma personer som gett oss finanskrisen också är de som varnar för dess konsekvenser?

 18. Slabadang

  Ann LH!

  Bra shortlist på historiken bakom CAGW mycket bra. Den enda punkt jag saknar är A Kings  B Schneiders (Club of Romes) ”The global revolution” 1993 och ”Limits of Growth” 1972.

 19. AOH

  O T
   
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/schlaug-om-miljopolitiken_6317928.svd
   
  Birger Schlaugh ryter till:
   
  Taktik får Miljöpartiet att tiga om miljöfrågorna
   
  ” ……..Det politiska ointresset för miljö- och klimatfrågor är beklämmande märkligt när man betänker att forskarvärlden är allt mer överens om att klimatsituationen är värre än man tidigare låtit förstå…..”

  Hade BS hunnit läsa Per Welanders inlaga ”Hur politiska myter skapas“ hade han säkert skrivit en annan inlaga. Nu när ”klimatintresset är beklämmande” känns artikeln lite som ”surt sa räven”
   

   
   

   

   

 20. Skogsmannen

  Björn!

  Rabies och dvärgbandmask är ett otyg som tyvärr troligtvis kommer till Sverige. Resistenta bakterier (hur resistenta då, totalresistenta eller bara mot svagare antibiotika) har funnits länge i Sverige men problemet accellererar, tror jag.

  Otäcka saker, men varken rabies eller dvärgbandmask hotar i någon större utsträckning europas befolkning (som folk betraktat) annat än ytterst marginellt.

  Resistenta bakterier och virus kanske…. 

 21. AOH

  Pia  #  15
   
   
  ”……..Om vi fortfarande hade kyrkoplikt, borde Per Welanders betraktelse läsas från predrikstolen tre söndagar i rad.
   U ppsala varje söndag……“
   
  Gänget  hos   „  U seless  I nformation ”  skulle nog uppskatta det. JJJ

 22. Amalgam då? Började användas 1830. Innehåller 50% kvicksilver! Ersatte bly!! ( Därav ordet plomb.) Amalgam läcker ständigt kvicksilver. Förbud förra årer -2010!!
  Jag har varit fruktansvärt dålig. Ränsade allt för 10 år sedan.
  Fortfarande är det mycket kontroversiell att ta upp detta ämne!!

 23. Slabadang

  Per W!

  För mig leder alla vägar bakom klimathotet till Rom… Club of Rome.

  ”Limits of Growth” och ”The first global revolution” är huvudmanifesten och som som en händelse så är de nu och tidigare mest aktiva och mäktigaste aktörerna representerade och samlade i klubben.

  Brundtland Al Gore Schneider Erlich A Wijkman FN byråkrater EU ordföranden och kommissionärer.Vi hittar hela den centrala globala aktiva makten över klimathotet inom klubben. Här samordnas hela skiten. Utnämningsmakten dessa herrar och damer besitter är ofantlig. De bestämmer vem som skall få inflytande.

  Vi sitter ju nu med den intérnationella klimatmaffians handplockade individer i våra statsapparater och framförallt i FN. FNs taleskvinna som kokar ihop FNagendan för Durbanmötet är AL Gores egen protogè. Jane Lubchenkos utnämning till adm chef för NASA. Holdren (COR) blir Obamas klimat-Tzar.
  Brundtland som njutuit socialistinternationalens privilegium med speciellt ”rådgivande roll” ´i FN ger NGOerna ett motsvarande inflytelseprivilegium.
   DE bestämmer vem som skall vara ordförande i IPCC och de bestämmer vem som skall tilldelas politrukuppdraget att ingå. De har haft makten att anpassa villkoren för hela klimatvetenskapen att passa NGOerna.

  Alla vägar leder till Rom Per. Vi är utsatta för ett samordnat övergrepp och angrepp på demokratierna. Ett genuint folkförakt och demokratiförakt lyser magnesiumklart. De har skapat sig helt egna spelregler för hur man får driva politik och sitt förtroendemannauppdrag.
  våra politiska gökungar har växt sig så stora och feta att de vill och kan knuffa oss ur boet.
  Vi ser en uppvisning i hur man vinner ett territorium utan att avfyra en enda kula.

  Är det så här djävla illa? Mitt svar är ja så här djävla illa är det. Jag har haft ett stort motstånd till att inse att så är fallet. Men ju mer du paratar med folk med makt och inflytande här nationellt så märker du att all makt utgår någon annanstans ifrån. Carlgren och Naturvårdsverket är bara en spratteldockor och styrs av helt andra krafter än svenska folket och den kraften är den klimatmaffia som leds av demokratiernas gökungar.

  Var tror du djälv att ”koncensus” om klimathotet egentligen skapades?
  Ja inte fan var det bland de 2500 forskarna! Det framgår med all tydlighet. Däremot fanns det ett koncensus bland de politruker/byråkrater och regeringsutnämnda företrädare som kladdade ihop sammanfattningarna för att få de råd de ville ha men skulle se ut som det kom från ”vetenskapen”.

  Vi måste sluta vara godtrogna snälla och naiva och inse att makten korrumperar och klimathotet visar att det är värre än man någonsin ens kunde fantisera om.

 24. Slabadang!
  Just det. Så djävligt är det. Att sedan ett flertal andra aktörer sedan  hoppar på tåget för makt och pengar är är en följd, inte en orsak.
  Det är inte en slump att man valt CO2. Det är ursmart uttänkt.
  Avlatsbreven var ju tänkt att omsätta triljoner dollar. Också ursmart.
  Det var väl inte för klimatets skull som Al Gore satsade miljoner i företaget som skulle stå för en del av den handeln

 25. Ann L-H

  Slabadang – # 18 javisst, Romklubben borde ha pängterats tydligare i # 9. Klubbens medlemmar, troligen mest av alla M. Strong, är ju med och rycker i de flesta trådar i sammanhanget så den är ju med som bakgrundsstrålning mest hela tiden.  

 26. jensen #6
  Genom tidevarven har alltid kampen mot auktoriteterna tagit lång tid.”
   
  Under mer än 20-års tid har jag försökt att få etablissemanget att förstå feltänket med kompostsering och ytgödsling och att organiskt avfall istället skall jordiseras. För bl a många  trädgårdsägare och hobbyodlare trillade polletten ner för länge sen, men miljöetablissemanget är märkligt nog fortfarande okunniga. Faktum är att de avfärdat jordisering redan innan de ens utsatt den för någon som helst forskning. Redan 1991 gjorde Sydsvenskan ett reportage om metoden; ”Gräv ner komposten i rabatten” och som kan läsas på följande länk: http://www.skurupsborren.se/leversomjaglar.html

 27. Slabadang

  Ingvar E!

  Bra! Det är att skilja mellan orsak och verkan. Det är alltid lätt att misstolka korrelationer och ”forcings”. Att skilja på de som sitter i loket på ”The gravy train” från passagerarna i första andra och tredje klass samt konduktörerna från de resande,

  🙂

 28. Slabadang

  Tillägg.

  Vem får betalt för att åka, biljetten betald, eller måste ta biljettpriset ur egen ficka. 🙂 Hur känns det i boskapsvagnen??? 🙂

 29. Slabadang

  JO!

  Någon som vet hur många flygresor som är lämplig klimatkompensation för 300 mil/år på cykel ?  Det vore ju olyckligt om medelhavsklimatet når oss senare bara för att jag envisas med att cykla.

  Som kompensation krävs det nog att alla kineser cyklar sitt rike runt för en flight mellan Malmö och Köpenhamn? 🙂 Men det går faktiskt astt räkna ut JO… men vem orkar??

 30. Ulf L

  #3 och #5
  Antisemitism har alltid varit synonymt med antijudiskhet. Termen myntades på slutet av 1800-talet för att beteckna just antijudiskhet. Att det skulle beteckna alla semitiska folk är en sentida omtolkning av begreppet och man kan fråga sig i vilket syfte. Fall inte för den myten.

 31. Anders L

   
  I all blygsamhet vill jag framlägga ett alternativt  exempel på hur en myt kan skapas.

  Några självutnämnda vise män upptäcker vad de anser vara ett hot mot jorden. Detta ger de också uppmärksamhet.
  Högerinriktade journalister förenklar och överdriver kraftigt hotet. De självutnämnda vise männen blir omskrivna och hyllade, trots att de egentligen inte har några nämnvärda kunskaper att basera sina åsikter på.
  Lobbyorgansationer hoppar på det hela – här finns publicitet och stora pengar att tjäna. Kritiker kopplas ihop med det ”onda” såsom miljörörelsen eller den politiska demokratin.  Man vill inte diskutera sakfrågan utan svartmålar istället kritiker.
  Populistiska konservativa politiker hoppar på tåget och storföretagen börjar skänka pengar. Först hoppar de mest populistiska partierna på frågan sen sprider det sig till övriga partier.
  Nu är det dags att officiellt utse en syndabock – det kan vara Greenpeace, SNF, den representativa demokratin eller FN. Är det människan är det viktig att skilja på ”goda” och ”onda” människor. ”Goda” människor bryr sig inte om att källsortera, de åker bränsletörstiga bilar och undviker ekologisk mat. Onda människor är miljömuppar.
  Vetenskapsmännen vaknar till liv och påpekar det orimliga i ”hotet” eftersom det trots allt handlar om sedan länge välbekanta naturlagar. De kommer inte så långt eftersom de som skapade myten/hotet vägrar att diskutera sakfrågan.
  Nu är myten och hotet i full gång. Den vetenskapliga forskningen förkastas, alla praktiska åtgärder för att driva på en önskvärd utveckling förhalas, miljarder vräks ut till de rätta åsiktsmaskinerna och tankesmedjorna, massor av konferenser om ”hotet” äger rum.
  Nu börjar journalisterna tröttna på frågan, fakta dyker upp som på ett påtagligt sätt motsäger ”hotet”, myten börjar sakta självdö. Det börjar nu bli dags att hitta en ny myt och ett nytt hot.

   

 32. Skogsmannen

  Anders L!

   Ja, det är i alla fall teoretiskt möjligt det du beskriver!  

 33. Anders L, en alldeles fantastisk exposé över hur du format ditt tänkande, din förståelse och din världsbild. Jag tror att den stämmer på bra många fler än dig. På väldigt många faktiskt …

  🙂

 34. Jonas!
  🙂

 35. bom

  #31
  Fan att begåvning skall vara så knepigt? Anders L Din skrattspegel suger verkligen. Ryck upp Dig grabben! 🙂

 36. Anders L #31: Dev var rolig. Det skulle kunna vara brist på olja och vi måste satsa på etanol.

  ”Hot och rädda” syndromet finns också inom industrin och alla politiska partier.
   
  Jobben försvinner (HOT!) om INTE ett femte jobb….. (RÄDDA). 
  Vi måste tänka på våra barn och barnbarn (HOT!) och därför måste vi satsa på vindkraft…. (RÄDDA!)

 37. AOH

  AndersL   #    31
   
  ”…….. Några självutnämnda vise män upptäcker vad de anser vara ett hot mot jorden. Detta ger de också uppmärksamhet………
   
   
  ”…….Nu är myten och hotet i full gång. Den vetenskapliga forskningen förkastas, alla praktiska åtgärder för att driva på en önskvärd utveckling förhalas, miljarder vräks ut till de rätta åsiktsmaskinerna och tankesmedjorna, massor av konferenser om ”hotet” äger rum…………….
   
  ”……Nu börjar journalisterna tröttna på frågan, fakta dyker upp som på ett påtagligt sätt motsäger ”hotet”, myten börjar sakta självdö……”
   
   
  Gratulera helt enkelt.
   
  Vilken duktig författare, ja nästan spågumma du har blivit efter alla år här hos T C S. har du lärt dig  vad myten ”” CO2 ”  kostar mänskligheten och  du kan  exakt förutsäga slutet på denna myt.

 38. Mellan kommunisteran  och klimathotseran fanns en annan era nämligen radikalfeminismen icke att förglömma. Där var det männen som var det stora hotet och detta fick inte ifrågasättas i gammelmedia föränn Ewin Rubars TV-reportage ”Könskriget” punkterade det hela. Innan dess hade kritiken växt fram på nätet. Numera verkar radikalfeminismen under ytan. Läser man Per Ströms Genusnyrtt eller Tanja Berkgvists blogg så blir man mörkrädd. Jag trodde i min naivitet att radikalfeminismen hade fått pyspunka men fann att den lever och frodas i tysthet samt plockar oss på pengar dagligen.

 39. Ps jag glömde att skicka en länk till en tecknad serie i detta ämne som jag gjorde för några år sedan.
  http://www.kallestrokirk.se/komet/Den%20stora%20kometen.htm

 40. Pär Green

  Kalle Strokirk # 39
  Din sida är en lisa för själen!
   

 41. Slabadang

  Kalle Strokirk!

  Helt lysande !!!!!! 😉 😉 😉 😉

 42. AOH

  kalle storkirk  #  39
   
   
  http://www.kallestrokirk.se/komet/Den%20stora%20kometen.htm
   
   
  Vilken underbar passande teckning på CO2 –myten. Endast texten i sista bilden ” ….det var kul så länge det varade…” känns för jä….t med tanke på hur länge dessa dumheter har hållit på redan.
   
   
  Däremot tycks ” Vi forskare år nu alla eniga om att kometen kommer” stämma in väl på  UI-gänget.  och deras trosfränder.   Det kallar jag för ” konsensus”
   
   
  Ha – Ha 

 43. Bertel

  Kalle Strokirk. # 39

  Touché    🙂 🙂 🙂 🙂 🙂  

 44. AOH

  Re: # 42

  kalle Strokirk – ber om ursäkt för felstavningen av namnet.

 45. Bertel

  # 43

  Glömde tillägga. Fredagsroligt i sin finaste form.    🙂  

 46. Slabadang

  Andes L!

  ”Högerinriktade journalister förenklar och överdriver kraftigt hotet. De självutnämnda vise männen blir omskrivna och hyllade”

  Här föll paralellen direkt på sin egen orimlighet. Majoriten av journalisterna är ju socialister eller riktiga rödingar som uppträder som gröngölingar.

  Den australienska motsvarigheten till vetenskräpsredaktionen bevisar hur det demokratiska instrumentet för opinionsbildning opartiskhet och saklighet hamnat i klorna på klockrena aktivister, ………………………………Hela SVTs vetskräpsredaktion har ju handplockats med ”miljöengagerad bakrund”. Så här ”oberoende blir då” den ”undersökande journalismen” 

  http://blogs.abc.net.au/nsw/2011/07/lord-christopher-monckton-interview.html?site=sydney&program=702_breakfast

  Kommentaren modererad

 47. Anders L

  Allvarligt talat, en vetenskaplig teori – t ex  AGW – kan aldrig vara en ”myt”. Den kan ju (och kommer oundivikligen) att verifieras eller falsifieras.

  ”Kreationismen” – som ju många kända klimatskeptiker bekänner sig till – är däremot en myt, dvs ”A traditional, typically ancient story dealing with supernatural beings, ancestors, or heroes that serves as a fundamental type in the worldview of a people, as by explaining aspects of the natural world or delineating the psychology, customs, or ideals of society”.

  Klimatskepticismen är vare sig en teori eller en myt – den är bara en åsikt. 

 48. Pehr Björnbom

  Anders L #31 och 47,
   
  Din kommentar om mytbildning tycker jag passar bra som ett analogt exempel på hur CAGW-myten kan ha uppkommit. Skillnaden ligger bara i vad de olika intressenterna har haft för roller. Som AOH pekar på så leder din analogi till tanken att CAGW-myten kommer att klinga av.
   
  Det som du kallar AGW-teorin är en teori som omfattas av alla framstående klimatforskare inom klimatdebatten. De skeptiska klimatforskarna som Lindzen och Spencer skiljer sig från IPCC-linjen genom att de ifrågasätter och vetenskapligt testar IPCC:s höga klimatkänsligheter. De har visat vetenskapliga resultat som pekar på mycket lägre klimatkänsligheter än vad IPCC kommit fram till i rapporten 2007 (även andra än de utpräglat IPPC-skeptiska klimatforskarna har på senare år börjat ifrågasätta detta IPCC-intervall för klimatkänsligheten och menar att det är för högt).
   
  Kreationism förekommer för övrigt hos många framträdande IPCC-anhängare, bland annat IPCC-toppen Houghton. Man menar då att människans utsläpp av växthusgaser hotar att förstöra den trädgård som Gud har skapat åt människan. I själva verket är den evangeliska rörelsen i USA uppdelad i två läger där liknande tankar som Houghtons är det ena lägrets inställning (detta har belysts av Judith Curry). Den andra sidan hävdar i stället att klimatsystemet reglerar sig själv så pass bra att CAGW inte kan ske.
   
  Denna aspekt på klimatfrågan har att göra med att alla människor har en bakgrund i den kultur och de traditioner som dominerar i det samhälleliga sammanhang där de lever och ofta vill anpassa sina åsikter till dessa kulturella traditioner. Genom att forskare samvetsgrant håller sig till den vetenskapliga metoden neutraliseras effekten av en eventuell sådan åsiktsanpassning på de vetenskapliga resultaten.
   

 49. Innehållslöst ordmäkeri igen, Anders L.

  Där finns närmast obegränsat med myter som målats upp eller konstruerats kring klimathotet och allt runt omkring.

  Noterbart är ju att du själv försöker med (har svalt?) många sådana som du redovisar i #31, liksom nu ’kreationism’ nyss.

  Jag tror inte du reflekterade över det, men även dina inhopp här, och sådant de försöker, är väl täckta av Per W:s beskrivning av mytbildningen som efter ett tag får många egna liv i alla möjliga läger.  

  Noterade du ens själv att Per W skriver om (myterna kring hela) ’klimathotet’, emedan du försöker om(bort?)definiera allt detta och låtsas som bara den vetenskapliga hypotesen och bara den (korrekta och seriösa) vetenskapliga behandlingen av denna skulle vara ämnet.

  Sorry, Anders L, men den argumentationen håller heller inte vatten någonstans. Och vidare sker det tyvärr också mytbildningar in AGW-vetenskapen. Men då har den förståss slutat vara seriös eller ens metodiskt korrekt.

 50. ThomasJ

  På tal om ’myter’ o/e dylikt är nedan lista av kommentarer från BH väldans värd att läsa:

  http://www.bishop-hill.net/blog/2011/7/14/abraham-on-the-mwp.html

  I allra synnerhet denna:
  Jul 14, 2011 at 7:34 PM | Peter Walsh

  Mvh/TJ

 51. Göran Fredriksson

  Artikeln har hög trovärdighet. Fundera t.ex.på var alla kommunister tog vägen när Sovjet föll. De bara försvann. Nu är det nästan bara Lars Ohly kvar i Sverige som är kommunist.

  Det handlar om människor som vill föreskriva hur andra människor skall leva sina liv och att vi andra fåkunniga skall försörja dem. Klimathysteriikerna har detta gemensamt med kommunismens, fasismens och religionernas prästerskap.

 52. Claudius

  Per Welander — tack för en bra analys av hur politiska myter skapas, med betoning på katastrofmyter.

  En aspekt som jag vill lägga till är att denna typ av myter ofta innehåller ett drag av, eller rentav är baserade på, en övergripande ”ideologi” som man kan kalla mea culpa. Dvs: det handlar om ett skuldbeläggande, ”det är vi som förstör Jorden”, ”vårt handlande är orsaken till diverse olyckor etc”. En lämplig term för detta skulle kunna vara flagellantism; efter en motsvarighet som var mäkta populär under medeltiden, då man t ex sökte orsaken till Digerdöden i Guds rättmätiga straff för den uppstudsiga mänsklighetens ogudaktiga och klandervärda leverne. Någon minns kanske flagellanttåget i Ingmar Bergmans geniala film ”Det sjunde inseglet”, som beskriver just detta på det mest vältaliga sätt. Man marscherade under plågsamma former, gärna barfota, och piskade sig själva med knutpiskor. Gissa om det hade avsedd verkan.

  Dagens flagellanter är kanske inte lika visuellt övertygande, men de torde ha minst lika dåliga framgångar vad avser önskade resultat som medeltidens pionjärer hade på sina områden.