Hur mycket kostar oss COP21 i Paris?

regeringens klimatåtaganden

Bild: Aftonbladet

Alla har kanske inte helt klart för sig vad vi som nation kommer att genom ett bindande avtal åta oss i det kommande mötet i Paris senare i höst. Så det kan vara dags att påminna om vilka beslut som redan är tagna.

Det första löftet gjordes redan i våras tillsammans med de andra EU-staterna. EU skickade in sina åtagande (INDC) till FN. På INDC-sidan kan man komma åt den gemensamma skriften i form av en pdf. Jag saxar och översätter:

Åtaganden inför COP21

Minst 40% reduktion av växthusgaser till 2030.

Målet innebär en betydande progression utöver dess nuvarande åtagande med en minskning av utsläppen med 20% från 2020 jämfört med 1990 (som omfattar användning av förskjutningar). Det är i linje med EU: s mål, i samband med nödvändiga minskningar enligt IPCC, att de utvecklade länderna som grupp måste minska sina utsläpp med 80-95% till 2050 jämfört med 1990. Dessutom är det i överensstämmelse med behovet av att åtminstone halvera de globala utsläppen 2050 jämfört med 1990. EU och dess medlemsstater har redan minskat sina utsläpp med cirka 19% jämfört med 1990 års nivåer, medan BNP har ökat med mer än 44% under samma period. Som ett resultat så har i snitt per capita-utsläppen i hela EU och dess medlemsstater minskat från 12 ton CO2-ekvivalenterår 1990 till 9 ton CO2-ekvivalenter under 2012 och beräknas sjunka till omkring 6 ton CO2-ekvivalenter år 2030. Utsläppen i EU och dess medlemsstater nådde en topp 1979

Klimatsatsningar i budgeten

I årets budget presenterar regeringen (tillsammans med V) följande klimatsatsningar.

Regeringen presenterade den 16 september flera investeringar för klimatet. Stödet till solceller skalas upp kraftigt från 50 till 390 miljoner kronor per år. En halv miljard kronor satsas på ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer och skickar en viktig signal inför klimattoppmötet i Paris. Sammantaget investerar regeringen 4,5 miljarder kronor för klimatet nästa år.

 1. Mer förnybar energi
  Sverige ska på sikt ha hundra procent förnybar energi. Regeringen föreslår en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och det är idag kö. Regeringen vill därför öka stödet till 390 miljoner kronor per år 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.

Regeringen föreslår också en satsning på lagring av el för möjlighet att lagra sin egenproducerade el, totalt 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor per år 2017-2019. Regeringen vill även inrätta ett nationellt forum för smarta elnät för tio miljoner kronor per år 2016-2019.

Regeringen har tidigare aviserat satsningar om en miljard kronor per år på att renovera och energieffektivisera flerbostadshus i områden med socioekonomiska utmaningar.

 1. Internationella insatser
  Klimatutmaningen är global och måste lösas gemensamt. Regeringen föreslår ett tillskott på 500 miljoner kr 2016 till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Att stärka det internationella klimatarbetet är särskilt viktigt just nu, då det skickar tydliga signaler till världen inför klimatmötet COP21 i Paris. Regeringen föreslår också att de internationella klimatinvesteringar (CDM) som den tidigare regeringen ingått avtal om finansieras med 50 miljoner kr per år de kommande fyra åren. Inom ramen för den ordinarie biståndsbudgeten ges Swedfund ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som möjliggör fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

Så ser det ut i korthet; 4,5 miljarder nästa år. Och det är bara början, för när vi skall försöka åstadkomma 100% förnyelsebar energi utan kärnkraft, och en fossilfri transportflotta som MP lovat, så lär det bli en betydligt större börda på folkhushållet än så här. De svenska utsläppen av koldioxid är 0,2 % av de årliga utsläppen i världen. Det kostar oss, och kommer att kosta oss, en hel del att delta i lösningen av detta icke-problem. Men det här är bara början.

De politiska kostnaderna

Förutom kostnaden i pengar räknat så är det större perspektivet än mer oroande. På det nyligen avslutade mötet i New York slogs ett antal målsättningar fast. Sammanlagt är det 17 mål och 169 delmål som ska vara uppnådda till år 2030.

Det förberedande FN-mötet i New York ger dåliga vibbar. Om de första 17 första målen kan vi exempelvis läsa här.

Genom att peta in ordet ”hållbar” överallt så öppnar man ju i praktiken upp för stora förändringar. Vem skall bestämma om utveckling, jordbruk, industri, finansiella system, konsumtion etc är ”hållbara”. Ekologerna? Klimatforskarna? FN?

Vad händer med demokrati och individuella mänskliga rättigheter i ett sådant system? Jag kan inte se att det står något om detta i våra medias rapportering från mötet i New York. Ibland är det som utelämnas viktigare än vad som står skrivet.

Peter Krabbe kommenterar dessa beslut i New York om vad som skall beslutas i Paris i ett tänkvärt inlägg här. Han har grävt djupare och konstaterar bl.a. ”I scenariot ligger också FN:s klimatmöte i Paris under december, där IPCC skall fastlägga det regelverk som skall gälla för de 196 stater som undertecknat 2030 Agenda. Detta kommer att ske utan problem, eftersom förbindelsen redan är utfärdad. I artiklarna 31 och 32 förbinder staterna sig att med legal status godkänna UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, ersätter IPCC vars namn blivit skamfilat) som beslutsfattare i klimatfrågan”

Vidare:

I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ”the effective implementation of our commitments”. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ”The Economic and Social Council”. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

Så, de stora kostnader och investeringar som vi nu ser från regeringens sida (och ingen borgerlig opposition kan eller vill protestera) bör ses i ljuset av detta övergripande politiska program. ”Satsningen”, som alltså presenteras som en ren miljö- och klimatsatsning är bara ett led i den omställning som är nödvändig för att få nationen att underställa sig en Global Governance i FNs regi för att uppnå dess mål. Detta är den verkligt stora kostnaden i det hela.

Åtagandena som de olika länderna gör vid COP21 i Paris är sedan bindande till 2030. Det betyder att denna regering inte bara binder sig själva utan också alla framtida regeringar fram till detta årtal. Vilket mandat har egentligen den nuvarande minoritetsregeringen att skriva på ett sådant här avtal?

Varför diskuteras inte detta mer?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Har ni alla som skriver på och läser denna blogg sett SvD:s ”satsning” SvD 2 grader som inleds i dagens papperstidning. Tre journalister ska fram till COP 21 med alla medel försöka uppamma en skrämselstämning. I satsningen ingår en Klimatpodd varje vecka där nyckelpersoner ska intervjuas. Vilka tror ni är först ut att intervjuas, givetvis Pär Holmgren och Johan Rockström!!! Jag uppmanar alla att bombardera journalisterna med frågor och synpunkter. Här är deras adresser: sandra.johansson@svd.se, jenny.stiernstedt@svd.se och peter.alestig@svd.se.
  http://www.svd.se/andrat-klimat-kan-driva-miljoner-pa-flykt/om/svd-2-grader

 2. Ann L-H

  Tack Ingemar!
  Svaret på frågan är solklart: Vår frihet i stort och i smått!
  GP citerade nyligen 1700-tals filosofen Burke:
  ”Människor ger aldrig upp sin frihet annat än när de luras till det”
  Och den sannolikt troskyldiga lilla treklövern Jenny Stiernstedt, Sandra Johansson och Peter Alestig har tydligen svenska dagbladets uppdrag att med värsta, värsta scenarie -hoten påskynda det FN-styrda klimatindustriella komplexets dröm om en grön klimatdiktatur under FN:
  http://www.svd.se/andrat-klimat-kan-driva-miljoner-pa-flykt/om/svd-2-grader
  Men missa inte Krabbe!

 3. Evert Andersson

  Tack Ann L-H för uppmaningen att inte missa Krabbe.

  Jag kollade nyss lite på den här SvD-bloggen och får precis som skrivs här ovan kalla kårar. Lyssna bara på presentationen av Rockström och Väder-Pär. Inget utrymme för tvivel här inte.

  Hur kan en ledande stor dagstidning som SvD bete sig så här. Deras trovärdighet och integritet är ju bortblåst. Har de ingen aning om att det finns fler uppfattningar i sakfrågan – grunden för hela larmet.

  Ju mer man blåser upp en ballong desto större blir smällen när den brister.

 4. Lennart Bengtsson

  Några ord av tröst för den rationelle skeptikern

  Innan man börjar oroa sig för Grönlands och Antarktis’ undergång föreslår jag att man först riktar intresset mot Vatnajökull på Island. Vatnajökull ligger på en lägre latitud och på en genomsnittlig lägre höjd over havet och är därför den perfekta näktergalen inför ”den förestående klimatkatastrofen”. Ta till exempel en titt på dagens och morgondagens väder där genom att konsultera yr.no. Som bekant leder kraftiga snöfall på glaciärer och inlandsisar till en positiv massbalans. Vatnajökull väntas få så där upp till en meter snö eller drygt 100 kg /m2 under dessa två dygn.

  I den allmänna upphetsningen inför Parismötet tycks det inte finnas några gränser för fantasin. Tidningarna som dagens SvD är fyllda av gråtande människor som drabbas av oväder och ett svällande hav. Tyvärr har det nu gått så långt att välbetalda klimatlobbyister har fått folk att tro att om de äter mindre kött, tar cykel istället för bil, även om man är över de 80, samt eldar med ved i braskaminen så kommer världens oväder att upphöra och havet sluta att stiga. Av denna anledning är det en plikt för främst Sverige och Europa att rädda världen och undvika den förestående undergången. Amen!

  Att sedan ovädren faktiskt var värre under 1800-talet räknas inte då detta berodde på något annat som solen eller vulkanerna eller något som ingen ännu vet. Men idag beror de hemska stormarna på CO2 för det har både Rockström och Obama sagt och då måste det ju stämma? IPCC kan ju inte alltid ha rätt.

 5. Olav Gjelten

  Situationen är absurd. Folk säger sig vara livrädda för den värme vi har i Sverige samtidigt som turistindustrin aldrig tidigare haft sådan efterfrågan på resor till badparadisen långt närmare ekvaorn.
  Undrar vad miljöfolket förklrar detta.

 6. Lennart Bengtsson

  Tillsammans med satsnings på invandringen som för tillfället uppgår till ca 1000 personer/dag så utgår jag från att Sverige kan få vissa praktiska problem att implementera MPs invandrings- och klimatpolitik som nu uppenbarligen både regeringen, vänstern och DÖ-partierna ställer sig bakom. Emellertid, kanske man har resonerat som så att när gäldräntorna är noll eller t.o.m. negativa kan man ju i dagens läge låna till finansieringen varför det inte bör innebära något problem. Dessutom har man ju tidigare visat att båda åtgärderna är klart lönsamma och en förutsättning för ett fortsatt välfärd för alla. Dt problem som man har är att övertyga medborgarna men med en kombination av domedagsprofeter, mångkulturella spektakel med sång, dans och hurrarop kan man säkert övertyga de flesta. De som återstår är bara de vanliga skeptikerna som alltid har invändningar och som saknar de positiva och framstegsvänliga visionerna. En del av dessa hopplösa figurer lyckades ju till och med stoppa medlemskapet i euron.

 7. Ann L-H

  Kina har redan sagt sitt, inga bindande åtaganden, utveckling först och en ambition att inte öka utsläppen efter 2030. Nu har det andra stora utvecklingslandet Indien offentliggjort sina ambitioner. Inga löften annat än Utveckling!
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/03/indias-proposed-cop21-climate-plan-will-triple-emissions-by-2030/
  Många givande kommentarer!
  Men kraven på de gamla i-länderna, från Founex och framåt, de som fortfarande tillhör Annex I kvarstår.

  Och, hur var det Lennart Bengtsson sa i intervjun i Katternö tidskrift för något/några år sedan, ”Skräms inte med klimatet”… ”den reduktion på 5 miljoner ton koldioxid som Sverige gjorde mellan 2002 och 2010 motsvarar Kinas utsläppsÖKNING under fyra dagar”.

 8. Ingemar Nordin

  Det som oroar med EUs (inklusive Sveriges) inskickade åtagande är att det inte finns några förbehåll eller motkrav såvitt jag kan se. Utvecklingsländerna, som t.ex. Indien, lovar ingenting såvida inte alla utvecklade länder gör skarpa nedskärningar och lovar att betala till klimatfonden.Samma sak med övriga BRIC-länder.

  Betyder det att det kan bli så att endast EU binder ris åt egen rygg? Obama kommer aldrig att få igenom en ratificering i kongressen.

 9. Karl-Oskar

  Grönkommunisterna har nu helt tagit makten i landet deras mål är att vi alla ska vara lika fattiga och det gäller inte bara vi Svenskar utan vi skall importera så mycket av världens problem så vi blir lika fattiga som de allra fattigaste.
  Om man skall bo i ett u-land är det ju bättre att välja ett som är varmt så tyvärr får ni klara det här utan mej.

 10. latoba

  Tyvärr har media det väldigt lätt. Det är bara att låta bli att läsa eller ta in avvikande åsikter. På det viset finns de ju inte för andra än för dem som skickar in dem.

 11. Björn

  Vi tror att vi lever i en rationellt tänkande värld, där man vänder på varje sten innan man tar beslut, men så är det inte. Det finns bara öar av rationella tänkare som bara slumpmässigt får uttala sig och komma till uttryck. Om vi skall överleva i en komplex värld, måste det rationella tänkandet vara majoritetens riktmärke. Men allt som handlar om miljö och klimat idag, har i stället kommit att styras av en irrationellt tänkande majoritet. Det är denna majoritets tänkande som kommer till uttryck i Paris. Av slumpen kanske någon rationellt tänkande delegat kommer till uttryck, förhoppningsvis.

 12. Olle R

  # 9 Eftersom den grönkommunistisk-kapitalistiska sammansvärjningen har 87 % majoritet i riksdagen, ska man då inte i demokratisk anda acceptera detta?
  Eller är du också livrädd att det ska bli för dyrt att tanka din SUV? Är detta skäl tillräckligt starkt för att avskaffa demokratin?

 13. Olav Gjelten

  Ibland hör vi politiker säga att aktier som är kopplade till företag som satsar på klimatet kommer att växa mer än andra aktier.
  Den som lyssnar till detta och köper sådana aktier satsar på en bubbla, som uteslutande växer på grund av folks okunnighet.
  När den väl spricker, som den en dag kommer att göra, då faller den till ett värde lika med noll.

 14. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar!
  >Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?”
  Värre och värre

  70% av politker och media är köpta eller lättlurade eller båda.
  Ett intressant utspel vore om SD gick ut hårt mot den politiska agendan bakom klimathotet ock inte bara mot den vetenskapliga

 15. Lennart Bengtsson

  *5

  Det hela är så absurt och idiotiskt att jag tror att vissa läsare kanske inte insett att min senaste kommentar var djupt ironisk. Men tyvärr har ”the climate narrative” blivit så övertygande att verkligheten har ingen möjlighet att stå emot. Rickard Lindzen brukar hänvisa till rasideologin under första hälften av 1900-talet, där inte minst Sverige utmärkte sig, samt till den sovjetiska Lysenkoismen. Det är kanske att gå långt med det finns strukturella likheter liksom med annat i vår tid. Bara förekomsten av religioner och ideologier visar människans enastående föreställningsförmåga som inte sällan är frikopplad från den empiriska verkligheten. Det nästan komiska är att få i klimatsvängen inte har någon mening vad de egentligen menar med klimat. Det är nämligen något som bara kan bestämmas i efterhand. Vill man gissa hur vädret blir de kommande 50 åren så kan man titta bakåt lika långt och kanske lägga till någon grad för att vara på den säkra sidan. En del vill till och med koppla samman klimat och invandring. Detta är helt fel ty orsaken att så många vill komma hit är att Sverige, som godhetens huvudrepresentant på jorden, erbjuder villkor som ingen annan kan leva upp till och har gjort allt för att tala om detta.

 16. Ingemar Nordin

  Lennart B #15,

  Du har nog rätt i att situationen är så absurd att en del skulle tolka ditt inlägg #6 som allvar – utan att ens reflektera närmare på det. 🙂

  Det måste kännas rätt bittert för dig som klimatforskare att politiker, media och självpåtagna talesmän för ”vetenskapen” så grovt missleder övriga samhället. Och att vi nu på allvar tyvärr kan se fram emot ett grönt systemskifte vad gäller ekonomiskt system, utbildningssystem och livsbetingelser i övrigt. På en global nivå, eller åtminstone inom Europa. Den relativa friheten vi ändå har kunnat åtnjuta i vårt hörn av världen var underbar så länge den varade.

 17. L

  Begreppet ”nyttiga idioter” illustreras perfekt genom ”SvD-2-grader”.

 18. Karl-Oskar

  #12
  Nej vi bör inte avskaffa demokratin utan utöka den en folkomröstning i dessa frågor skulle visa en helt annan majoritet.

 19. Verner

  Man skall satsa en massa miljoner på lagring av solel? Är det någon här som vet något mera om detta?

 20. sibbe

  Fin artikel.
  Hur skall vi klara av allt detta: så som alltid: med fusk! Tyska FAZ meddelade igår glädjestrålande att nu var 87 % av globens stater med på klimatmålen. Och vi vet ju att vi måste ha minst 97 %, för det är en siffra som är helig för klimatkyrkan.
  Att alla gör det på låtsas (såsom tyskar bilfabriker eller tysk Energiewende) är ju för oss förstås helt OK, så blir det inte så dyrt som vi fruktar. Att stater som Indien och Kina ökar sina CO2-utsläpp så länge tills de får råd att idka samma idioti som vi är självklart. Och detta sker inte inom innevarande århundrade… Bara några få rika länder har råd alstra el utan CO2-utsläpp, såsom Sverige. Tyskland har ju inte ens det om de fortsättningsvis vill pracka på oss fuskbilar och samtidigt avveckla kärnkraft.

 21. Sören G

  #20
  ”Bara några få rika länder har råd alstra el utan CO2-utsläpp, såsom Sverige.”
  Fat bara när det blåser och solen skiner.

 22. Lasse

  Kan inte låta bli att reflektera över Syrienkrisen.
  Sen 1960 har befolkningen ökat 4 ggr från 5 till 20 miljoner.
  Torkan sägs ha skapat krisen.
  Jag påstår att den skapades av människan.

 23. Ingvar i Las Palmas

  Lite uppmuntrande(?) läsning

  http://www.nj.com/opinion/index.ssf/2015/10/for_the_sake_of_un_climate_talks_put_down_that_bur.html

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682614002685

  http://iceagenow.info/2015/10/top-us-scientist-resigned-after-admitting-that-global-warming-was-a-big-scam/

 24. Ann lh

  #23 Ingvar i Las Palmas, uppriktigt sagt förstod jag inte vad Du menade. Länk 1 det vanliga tugget, länk 2 solens roll överlämnar jag åt mera vetande och i länk 3 var innehållet fem år gammalt …
  Ann på Orust

 25. Ingemar Nordin

  Lasse #22,

  Det där med att mänskliga utsläpp av koldioxid skulle vara orsak till Syrienkriget är bara nys. Det är små förändringar i Syriens klimat det handlar om, och de började åtminstone redan i början på 1900-talet. Dessa förändringar har emellertid inte hindrat befolkningen att öka. Den är 11 gånger större än 1930, vilket naturligtvis tär på grundvattenföråden om man inte sköter sin vattenpolitik. Den relevanta litteraturen skrev vi om i våras:

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/15/orsakar-klimatforandring-krig/

  Men som med så många andra myter så har detta blivit en ”sanning” i folkledarnas mun.

 26. Olav Gjelten

  Jag begriper inte varför Kina, Indien; Brasilien, Australien med flera länder, som uppenbart inte tror mycket på klimathotet, varför säger de inte detta rakt ut att detta är ett skojeri de inte vill vara med om?

  Istället för att använda ärligt språk nöjer de sig med att sträva mot bara.

 27. Ann lh

  Olav Gjelten, de länderna m.fl. fick frikort från början. Det var en del av det ursprungliga begreppet uthållig utveckling. De fick utvecklas fritt samtidigt som de utlovades div. bidrag från de syndiga i-länderna. Angela Merkel såg till att detta ”lagfästes” vid COP-1 i Berlin 1995 när klimatfrågans Berlinmur upprättades. De vägrar att underordna sig nya avtal.

 28. Ann lh

  Den aldrig tidigare skådade häftiga ”Klimatrelaterade” nederbörden i närheten av Nice var hör och häpna 180 mm på 3 timmar under en tromb. Ungefär vad vi fick här på västra Orust en augustinatt 2002. Det uppmärksammades inte särskilt mycket ens i riksnyheterna, men då var det ju inget avgörande klimatmöte i antågande och inte heller en statsminister i landet som hett önskar sig/oss en plats i FNs säkerhetsråd och tror att total underkastelse till klimatreligionen är vägen dit.

 29. Peter Lindkvist

  Tror ni missar orsaken till SvDs miljökampanj. Den är bara delvis en del i tidningens nya inriktning mot sk PK-ämnen där parismötet naturligtvis intar en central plats. Men artiklarnas innehåll idag handlar snarare om effekten av miljökatastrofen – de omfattande folkvandringar som förväntad uppstå när låglänta öriken sjunker i ett vredgat och stigande hav. Och folkvandringar, det är SvDs nya favoritleksak. Ett ägarbyte av tidningen pågår i tysthet, från Shibstedt till Mitt I, och det konservativa och vetenskapsbejakande riksorganet vrids 180 grader mot känslosvallande pjunk. Kritiska röster tystnar, Sanna Rayman har lämnat, Per Gudmundson förekommer mest i bloggen, försvarexperten Mikael Holmberg försvann.

  De små öarna av kritiskt tänkande blir allt mindre. I SvDs artikel om klimatflyktingar kan vi se hur två feltänkt – fri invandring och klimathot – till sist tar varandra i hand.

 30. Ingemar Nordin

  Jag brukar inte rekommendera YouTube (mest för att jag är en textmänniska och tycker att bilder bara tar en massa extra tid :-)), men här är en bra (för den som har tid) YouTube om Agenda30:

  https://www.youtube.com/watch?v=Z4D76a2L_tI

 31. Ingemar Nordin

  Peter #29,

  Jag vet inte om det är någon större skillnad mot tidigare. SvD har i många år varit vänster- och klimathotsvridet. Kanske skillnaden nu blir att även ledarsidan byts ut?

  Jag tror inte att journalistpartiet numera kan tolerera den minsta avvikelse.

 32. LBt

  Det är naturligtvis ett stort problem att det finns de som förnekar vår klimatpåverkan och det motiverade i utsläppsbegränsande åtgärder. Detta påverkar möjligheterna att föra en sansad debatt om vilka åtgärder som är rimliga och många vänder sig mot den andra ytterligheten för att känna stöd. Därmed kan som i Sverige åtgärdsprogrammen förskjutas mot vad som kan bli kostsamt och onödigt.

  Nu är det så demokratier fungerar och i ett längre perspektiv korrigeras dyliga misstag, detta är naturligtvis en långt bättre ordning än att lämna tilltro och makt i händer som inte kan skilja FN:s allmänmänskliga ambitioner från vad våra värsta krigsherrar åstadkommit.

 33. Kenneth Mikaelsson

  Och vad skiljer FN och Krigsherrar??

  LBt en sak är säker du bär på en stor meme och vägrar öppna ögonen och öronen..

 34. Ingemar Nordin

  Vi bör nog inte förvänta oss någon avvikelse från svensk sida om att bry sig om vare sig vetenskap eller sunt förnuft beträffande vår klimat- och energipolitik. Det här handlar om religion och en fanatisk tro på FNs berättelse.

  I en fanatisk religion så kan bara den absoluta tron accepteras. Varje avvikelse är en hädelse. Tvivel är en hädelse. Invändningar är en hädelse. Att umgås med tvivlare och skeptiker är en hädelse. I kommunistiska stater (typ Stalins sovjet eller dagens Nordkorea) så brukar man utdöma dödsstraff inte bara för tvivlaren utan för hela hans/hennes släkt – för säkerhets skull. Tvivlet kan ju vara smittsamt eller ligga i generna!

 35. LBt

  Ytterligare kommentarer förefaller överflödiga, de senaste står bäst på egen hand.

 36. latoba

  På min fråga till Sandra Johansson på SvD om de kommer att intervjua personer med andra åsikter än Pär Holmgren och Johan Rockström i sin klimatpodd fick jag följande svar: ”Vi kommer att intervjua en rad olika personer under hösten.” Är det någon som känner någon med andra åsikter som blivit tillfrågad att ställa upp? Jag skulle bli väldigt förvånad om någon har.

 37. Lennart Bengtsson

  Efter den gradvisa intellektuella upplösningen av SvD har jag nu beslutat att säga upp prenumerationen. All viktig information finns nu på Internet och vad som står i tidningen kan man inte lita på längre. Dagens tidning knäckte kamelens rygg. För de insparade 185 kr/mån kan jag ge bidrag till tillförlitliga informationskällor på nätet. Överblicken får jag från utländsk press och TV.
  LennartB

 38. Peter Lindkvist

  @ Lennart Bengtsson. Precis där befinner jag mig också. Har för länge sedan övergivit DN och Peter Wolodarski som öppet erkänner sig till agendajournalistiken, samt nu givit det sjunkande skeppet SvD på båten. Medan nätet låter tusen röster blomstra

  Är det tryckt, är det inte sant.

 39. Thomas P

  kommentaren borttagen

 40. Olle R

  kommentaren borttagen

 41. Kenneth Mikaelsson

  Kommentaren borttagen

 42. Olle R

  Kommentaren borttagen

 43. Kenneth Mikaelsson

  kommentaren borttagen

 44. Ingemar Nordin

  Thomas P, Olle R, och Kenneth M.

  Var snälla och håll er till ämnet för denna tråd. (Och inget tjafs om att ni bli modererade!)

 45. John Johanson

  Anna L-H #2

  http://www.svd.se/andrat-klimat-kan-driva-miljoner-pa-flykt/om/svd-2-grader

  Känns onekligen som stor svart humor.
  Vi ska satsa massor av resurser för att unvika möjliga framtida flyktningvågor med miljoner klimatflyktingar, samtidigt har vi inte resurser till att hantera den pågående miljon-flyktingvågen som sker framför våra ögon…

  Kanske är bättre att ta hand om de som redan är flyktingar nu än att satsa på de som kanske kan bli flyktingar om 50 år!? Bara en tanke…

 46. Guy

  Moderator! Vad är det för fel på min mailadress???????

 47. Guy

  Olle R # 12

  Din första mening stämmer inte med verkligheten och den andra är en ren elakhet.