Hur man ökar svälten i världen

hunger
Roger Pielke Jr har ett intressant inlägg idag. Han har studerat FN:s Food and Agriculture Organizations rapport om hungersnöden i världen. Den glädjande nyheten är att antalet människor som är undernärda har minskat med 10% sedan förra året. Vi är nästan tillbaka på 2008 års nivå, men det är en bit kvar till åren dessförinnan.
Vad är orsaken till att det blev en topp på hungersnöden 2009? Jo, enligt Pielke berodde det på ökade energipriser.
Varför gick det ned i år? Jo, därför att den ekonomiska tillväxten satte fart igen i utvecklingsländerna.
Lärdom: Vill vi ha fler svältande i världen så bör vi hålla den ekonomiska tillväxten nere och se till att hålla energipriserna uppe. Men vilket stolleparti skulle vilja åstadkomma en sådan sak?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Ja, vi har ju ett parti som vill förbereda oss på höjda bränslepriser, genom att lägga på en extra skatt redan nu! Väldigt omtänksamt…

 2. Rosenhane

  Nja L,
   
  Jag får svaret på Ingemars fråga till åtminstone två partier….

 3. Rosenhane

  Förlåt tre….

 4. L

  Jag lyssnade på radion ikväll. Wetterstrand försökte förklara hur dom på landsbygden inte skulle bli lidande av ett högre bensinpris.
   
  -Vi vill ha fler småbutiker där som kortar avståndet och så vill vi stoppa byggandet av stormarknader.
   
  Jaha, men hur ska politiker få fler butiker att etableras?
   
  -Det är politiker som ger bygglov!
   
  Totalt verklighetsfrämmande…
   

 5. Peter Stilbs

  Tack för den passningen, Ingemar. Jag har en hel del kontakt med det rödgröna Värmland, där det i stort inte finns några landsbygdsbutiker kvar, och där bensinstationerna numera  är svåra att finna. Majoriteten av de försvunna packade ihop när de tvingades till nyinvestering på en halvmiljon eller mer för att installera etanol- eller biogaspumpar.

 6. fogge

  Jag har ju sökt jobb på en ”stormarknad”.
  Så det blir att söka till lanthandeln istället då.

 7. Jag räknade just lite summariskt vilket köpkraftsreakterat behov som kommer finnas under den kommande tioårsperioden.
   
  3Miljarder får med 7% årlig ökningstakt, behov och råd med dubbelt så stor energikostnad som idag.
   
  Hur jag än räknar kan vi inte öka dagens elkraftsproduktion med mer än max 30%.
   
  De sista 3 åren kommer dock bli mycket trevliga.
   
  Vi kommer förhoppningsvis kunna få oljepriser mot 100$/fat i flera år, det finns inget som driver utvecklingen från olja som just höga långvariga oljepriser.
   
  Kuwait sällar sig till de oljeländer som går för kärnkraft, de finner att dagens reaktorer motsvarar 45-50$/fat, för sjöfart ligger den under 40$/fat.
   
  Stora skillnader i kostnader är vad som krävs för energisystem som kräver nästan allt sitt kapital i starten, så står och tuffar i 60, 80, 100år.
   
  När jag dubblerar de mest positiva kärnkraftsprognoserna globalt för kommande 10år, blir det tillskottet försumbart, bara Kina kommer troligen lyckas öka sin kolkraft med det dubbla.
   
  Det går nämligen fortare att öka kolkraft än kärnkraft…
   
  Kina kommer kanske bygga de 18 fabrikerna som likt världens nuvarande ska tillverka olja ur kol.
   
  Kina kanske bygger enorma kraftverk vid sina kolbrott och köper överföringsledningar av aldrig tidigare skådad dimension? (men jämför med en full järnväg, det är en sjukt stor effekt… i Kinas fall flera hundra GW mot kanske en halv GW för enskilda kablar från Sverige till våra grannländer)
   
  Kan man dra 1000ggr de största kablarna i Sveriges närhet?
   
  Ryssland lär ha byggt 1,2MV högspänd växelström…. det skulle inte duga i detta fall.
   
  ABB har genomfört en succé entreprenad i Kina med HVDC (högspänd likström, växelström är kass på långa sträckor, en elektron har massan 9,1*10^-31kg och ska tillräckligt många slitas fram och åter, går all effekt åt till det)  drygt 7GW klarar den kabeln.
   
  Men Kina behöver flera hundra GW.
   
  Klarar vi att hålla världens befolkning i någorlunda ro i tio år till kan det gå bra, ty då är GenIV i så stor masstillverkning att alla priser på elkraft och drivmedel kommer plana ut, för att redan 2025 falla.
   
  Ville Europa bidra skulle alla dagens klimatrelaterade resurser och det mesta av dagens bistånd och försvarsutgifter ändras till massivt byggande av flytande kärnkraftverk GenIV.
   
  Det skulle göra Europa ledande igen och vi skulle minska risken för en global storkonflikt, men sannolikheten för det är nog nära noll, med dagens politiker.
   
  Kan någon läsare lugna mig utan att det krävs ett genombrott för Lawrencevilles plasmaphysics eller något konkurrerande system?

 8. Labbibia

  Dream on, Wetterstrand.
  Trenden är tydlig, och den går precis tvärtemot hennes visioner om fler små butiker på landsbygden. Och gudarna ska veta att det inte bara är butikskedjornas utveckling mot större och större butiker som är problemet. Myndigheterna gör sitt bästa för att omöjliggöra drift av små butiker. Alla som någon gång varit i kontakt med Miljö & Hälsovårdsnämnden vet vad jag pratar om.

 9. Slabadang

  Vilken tur för politiker att de inte konfronteras med sakkkunniga!
  ”politiker ger etableringstillstånd” vilket rent pucko!!!

 10. Jonas B

  ”Men vilket stolleparti skulle vilja åstadkomma en sådan sak?”
  Tack Ingemar, sällan sågs ett vackrare exempel på en sk retorisk fråga…:=)

 11. Slabadang

  OT Kiwis och Kängurus!
  NIWA är dragen inför högsta domstolen i NZ för manipulationer av temperaturhistoriken. Vi har sett exempel på motsvarande egendomliga justeringar i Australien. Systematiken är extremt tydlig ”CRU andan” råder där historiken görs kallare och den moderna görs varmare för att få ”rätt stuk” på tempkurvorna så att de stämmer bättre med ”The Global Warming story”.
  Här är en häpnadsväckande rapport om hur de Australienska temperaturerna fifflats med.Fifflet följer ALLTID samma mönster.
  Aktivister har intagit våra institutioner.
  http://joannenova.com.au/2010/09/australian-temperatures-in-cities-adjusted-up-by-70/

 12. Slabadang

  Va fasen är det här för utomparlamentarisk världsregering av byråkrater??
  Läs vad dessa FNbyråkrater har för planer att lägga under sig…..rubbet!Hotet mot vår frihet och rörlighet demokrati och medbestämmande kommer ifrån FNs byråkrater i förening med grönfascismen.Här är agendan och deras lägesanalys inför sin sista konferens i Österrike. Observera att demokrati och nationell bestämmanderätt inte är nämnda någonstans i texten. Uppenbart är att de här icke demokratiskt valda skuggfigurerna i FN drivs av en egen agenda för egen makt och vinnings skull.De vill lägga ALLT under sig och hittar argument för dess legitimitet.Speciellt intressant är problemformuleringarna om bankväsendet och skuggfigurernas ”lösning” på ”problemet” ….global governance så klart.
  LÄS om du tror på och vill skydda demokratin!
  http://www.foxnews.com/projects/pdf/austria_retreat_papers.pdf

 13. Dan

  Det finns ett uttryck: ”Verkligheten tar inga order” eller något ditåt. Det borde Wetterstrand och de andra taltrattarna fundera lite över.

 14. Tack för detta inlägg!
  Jag har sedan flera år påpekat detta för en viss Wijkman men utan resultat. Skall skriva ut detta och skicka och kalla W för ”hungerförnekare”! De som propagerat för etanol – hur tar de ansvar för att detta ökat barnadödligheten i svält?!

 15. Thomas

  M Sc Eng. Hur tar de som äter kött ansvar för att det ökar barnadödligheten i svält? Hur tar de som har husdjur ansvar för detsamma? Att energipriserna steg berodde på att så många förbrukar mer olja än de egentligen behöver, och det höjde priserna på konstgödsel och bränsle i jordbruket. Hur tar slösarna ansvar för det? Är du konsekvent, eller är det bara just etanol som bränsle du retar upp dig på?

 16. L

  Thomas, om jag minns rätt har vi ätit kött längre än tankat etanol..?

 17. Bengt Abelsson

  Thomas  # 15
  En ko äter det du inte alls kan tillgodogöra dig – cellulosa – och producerar mjölk, ost, grädde och biff.
  Samma för get och får.
  Det finns ingen anledning till dåligt samvete för att inte vara vegetarian – det är en helt frivillig tagelskjorta.
  Ett jordbruk utan konstgödsel och diesel = massvält, även för vegetarianer.

 18. Ingemar

  Här är en läsvärd postning om det felaktiga i att tro att animalieproduktion innebär ett slöseri med världens matresurser. Den är skriven av Willis Eschenbach som polemiserar mot Edward O. Wilsons resonemang. Eschenbachs huvudargument att djurhållning är ett sätt att förvandla resurser som inte direkt kan användas för mänsklig föda till mat.
  http://wattsupwiththat.com/2010/09/11/animal-vegetable-or-e-o-wilson/
  Argumentationen tycker jag är ganska övertygande. Folk får gärna vara vegetarianer, men de skall nog inte inbilla sig att det hjälper de svältande i världen på det sättet.
   

 19. Bengt Abelsson

  Thomas, igen:
  Får jag bestämma vad du ”egentligen behöver”?
  Om inte, vem ska då bestämma?

 20. Thomas

  Bengt, din sörgårdsidyll där korna betar gräs som vi inte kunde äta själva finns knappt. Kor äter till betydande del kraftfoder odlat på mark där vi istället kunnat odla mat direkt till människor. Vi äter mycket mer kött idag än vad som kan produceras bara på spill som vi inte har någon annan nytta av, även om man kan motivera en viss köttkonsumtion som du gör.
  ”Får jag bestämma vad du ”egentligen behöver”?”
  Nej, det får du inte, eftersom mitt inlägg bara var ett ironiskt svar till M Sc Eng. Han ansåg sig tydligen har rätt att bestämma att det var fel att tanka etanol.
   
  L, vad har hur länge vi hållit på med något med saken att göra?

 21. Cristian

  Thomas: Ursäkta ett sent inhopp i diskussionen men som uppfödare av nöt och lamm som bara käkar gräs så blir jag lite nyfiken på vad för mat vi skall odla direkt till människor. Du har ju rätt i att ca 70% av jordens spannmålsodling går till djurfoder. Är det sallad och grönsaker som skall odlas istället? Eller bönor (i och för sig kvävefixerande under gynnsamma förhållanden).
  Tror du inte dessa jordar kommer utarmas också om vi inte tillför varken konst- eller naturgödsel?

 22. Åke Sundström

  Ingemar,
  Varför tycker du att självklarheter är intressanta?  Det är väl givet att en djup ekonomisk kris sänker levnadsstandarden och höjer andelen svältande i de allra fattigaste länderna.  
  Och varför denna helt felaktiga slutsats om att lösningen heter lägre energipriser och snabbare BNP-tillväxt?  Det enda som hjälper de svältande i fjärde världens diktaturer är av detronisera deras förtryckare,  alla dessa mer eller mindre brutala arvtagare till Stalin , Mao och Hitler som gör livet till ett helvete för miljarder människor,  även de som klarar svältgränsen.  Diktatorer föredrar, naturligt nog, planekonomiska system , som ger dem själva all makt.  Det gör, beklagligt nog, också en och en och annan formellt demokratisk stat, som Indien (och för den delen även Sverige,  dock bara i vissa sektorer som energi, bostäder och jordbruk).     
  För att eliminera svält och fattigdom är den enda lösningen politisk och ekonomisk frihet. I länder med markadsekonomi finns det inga svältande, den lärdomen kan knappast ha undgått dig.  Så varför väljer du då,  trots din liberala grundsyn, att upprepa samma typ av socialistiska PC-tanklösheter som i Maggies ”lilla röda”, det inlägg  som påstods beskriva ”vanligt svenskt bondförnuft”?  Där fattigdomen i sig – som skapad i ett tomt rum – utnämndes till ondskans rot,  medan fattigdomens och ondskans gemensamma rötter förtegs.  

 23. Ingemar

  Åke Sundström #22,
  Du har rätt i att bakom fattigdomen idag ligger en dålig politik. Jag ser inte att vi skulle ha skilda åsikter här. Det som kanske är en självklarhet för dig och mig, ses ingalunda som en självklarhet för alla våra politiska partier, eller för dem som röstar på dem.

 24. Thomas – det där är väl lite av poängen bakom din ’drivkraft’ och bakom många andras och troligtvis delvis undermedvetet.
  Alltså längtan tillbaks till någon slags sörgårdsidyll där man lever närmare och i samklang med naturen.
  Här är en längre och mycket intressant artikel av Stephen Budiansky (*) om dessa sentimentala ’hållbarhets-önkningar’ som ju florerar så mycket kring våra livsmedelsval.
  Den tar delvis upp naiviteten, men ffa  tar den upp kvantitativa jämförelser mot slutet. 
  (*) Budiansky är ngt så ovanligt som en rationellt tänkande och argumenterande miljövärnande (bla vetenskaps-) journalist och författare.

 25. Bertel

  Jonas N #24
  Mycket bra/läsvärd artikel och gav nya argument/insikter om hur fel vi kan hamna i sk ”närproduserad” matkultur med småskalighet som rättesnöre.

 26. Thomas

  Cristian, varför kan inte vare sig du eller någon annan som försöker bemöta mig ta och läsa vad jag verkligen skrev? Jag kom med ett par retoriska frågor  till M Sc Eng:s inlägg #14, men ingen tycks bry sig om den poäng jag hade med dessa. Istället anklagas jag för att vara emot konstgödsel trots att det jag sa var att överdriven energikonsumtion i Väst ledde till att priset på konstgödsel steg så fattigare länder inte hade råd med det.

 27. Slabadang

  Ingemar!
  Det pinsamma med hela grönrörelsen är att de lyckas undgå de mest fundamentala sambanden.Kossorna har ju använts i parti och minut som ”miljö” och ”klimat”bovar. Totalt gripet ur luften men prånglas ändå ut i media trots att det är så uppenbarligt käpprätt  åt helvete fel. Den kritiska granskningen av hela miljömuppsrörelsen är NOLL!

 28. Åke Sundström

  #  23
  Ingemar,
  Bra att vi är överens om fattigdomens rötter (men därmed båda kritiserar Maggies tanklösheter).  Men om det nu är mer frihet som är lösningen, så faller ju ditt påstående om att de fattiga främst behöver mer tillväxt och lägre energipriser.  Såvida du inte underförestår, utan att förklara dig, att ekonomiska framsteg i den fjärde världen bara kan uppnås just genom att införa demokrati och marknadsekonomi.  Bättre att tala klartext om så viktiga preciseringar.

 29. Bertel mfl
  Budiansky hade en bra post om ’Political Science’ också, men i meningen ’politiserad’, och han ger slängar åt båda sidor av AGW-hysterin …

 30. Bengt Abelsson

  Thomas, i #18 finns en tråd där man menar att enligt FAO är det förhållandevis lite ”människoätbar” gröda som går till djurfoder.
  Det kan stämma med en intervju med en skånsk lantbrukare härom dagen apropå det myckna regnandet: ”det kan gå så illa att vetet bara duger till foder” alltså sämre betalt.
  Varför odla foder om man kan odla bättre betalt människomat?

 31. Bertel

  Jonas N #29
  Väldigt bra inlägg(distinkt och vass analys) i debatten om politiserad vetenskap av Budiansky.Tack för länkarna. 🙂

 32. Dan

  Thomas skulle säkert trivts hos Pol Pot. Där förkastade man också hela mänsklighetens samlade erfarenhet och trodde sig veta bättre. Hur det gick vet alla.
  Det är lite löjligt med dessa besserwissrar som ska stöpa om alla eller några processer till någon slags etiskt finare form.
  Det som fungerar idag har vuxit fram under årtusenden. Peta inte alltför mycket i det, Thomas. Det är du inte byggd för.

 33. Thomas, #15
  på alla dina inlägg tror jag INTE att det är någon idé att argumentera med dig. Men för min egen skull vill jag bara säga:
  Jag har arbetat med produktionsutveckling i u-länder i 40 år i över 20 länder huvudsakligen i Afrika och Latinamerika. Jag har levt med fattigdom och svält! I bland under djävligt tuffa villkor som i Colombia 1969 eller Angola 76 – 78 i frontlinjen mot apartheid. De senaste jobben var i RSA/träindustri och Kamishli (Syrien)/lagring av spannmål.
  Fattigdom= är brist på varor och tjänster. Man måste få igång produktion i länderna! Vi kan föra över kunskap, kapital men man måste själva producera!! Se på Kina och Indien!
  Att satsa 100-tals miljarder på CO2 reducering ÖKAR SVÄLT OCH LIDANDE! Jag är övertygad att du håller kvar vid din låsta uppfattning. Svältförnekare!
  Om du är intresserad av mina matvanor så kan jag upplysa dig om att jag just ätit vegetarisk ärtsoppa ( kan ge vissa mängder metangas) och en pannkaka med smör. Gott och lyxigt jfm en miljard svältande!

 34. Thomas

  M Sc Eng, det är väl bra att du jobbat för att förbättra världen, men akta dig för att förutsätta att gårdagens problem som du bekämpat  också i framtiden kommer att vara allt vi behöver bry oss om. Vare sig du tror det eller inte är klimatfrågan av stor betydelse, och då spelar det ingen roll om du kallar alla som inte förnekar detta för låsta.

 35. #22
  Men Åke!
  Det finns massor av länder i Europa, Asien och Amerika med marknadsekonomi som har svältande! Lever vi inte i samma värld?
  Jag tror på en fri marknad men med viss styrning. Se hur framgångsrikt det vatit i ”Tigerekonomierna” och i Kina. Här har hunratals miljoner människor lämnar svälten på några årtionde! Skräckexempel är Nord Korea, Zimbabwe ( jag var med och stoppade tennismachen i Båstad 68 – sorry) o Cuba.
  Jag är imponerad av Barnevik o ”Hand in Hand”. Den fria marknaden måste kompletteras!

 36. Bertel

  Slabadang # 27
  Desto mer jag har satt mig in klimatfrågor så framkommer  en (rätt så skrämmande) frånvaro av kritisk granskning av faktaunderlag bland  sk vetenskapsjournalister som du har påpekat i flera inlägg.
  De agerar mera som ”spinndoktorer” för SNF,WWF,Greenpeace mm samt för alla andra som sammanfaller i mångt och mycket totalitära syn hur världen skall styras mot en sk hållbar utveckling med naturens villkor.
  Den sk goda viljan har blivit i viss mån en grönfacistoid sätt att se på världen och hur den skall styras.
  En av demokratins grundvalar(kritisk granskning/transparens av/inom makteliten i sk miljöfrågor) får stryka på foten för den goda sakens skull, tills världens natur är åter i balans och godhet har eliminerat det onda. 
     

 37. Ingemar

  M.Sc.Eng #35,

  Ja, Kina är ett exempel på hur en politisk diktatur verkar kunna ta sig ur fattigdomen genom smarthet. Det hade givetvis varit trevligt (för en liberal) om man empiriskt kunde peka på att endast individuella fri- och rättigheter är förenliga med ekonomisk utveckling. Men nu är det inte så. Liberaler får argumentera för sådana mänskliga rättigheter på annat sätt, t.ex. att vi bör ha sådana rättigheter av etiska skäl. Vad vi kan säga är att fria människor med individuella rättigheter och lämpliga institutioner som slår vakt om detta (t.ex. äganderätt, näringsfrihet och skydd mot makthavares godtyckliga reglering) leder till en större möjlighet för fattiga att ta sig ut ur sin fattigdom. Om dessa saker finns det mängder med litteratur.

 38. Ingemar

  Bertel #36

  Thomas Fuller ger en, som jag tycker, plausibel analys av hur det kommer sig att media hanterat klimatfrågan så uselt:

  http://wattsupwiththat.com/2010/09/13/the-media-campaigns-that-promote-dubious-science/

 39. Gunbo

  Åke S #22,

  ”I länder med markadsekonomi finns det inga svältande, den lärdomen kan knappast ha undgått dig.”
  More than 38 million Americans go hungry, including nearly 14 million children –
  Hunger in American households has risen by 43 percent over the last five years, according to an analysis of US Department of Agriculture (USDA) data released today.
  http://www.medicalnewstoday.com/articles/32800.php
  Artikeln är visserligen från 2005 men läget är knappast bättre i dag.
   

 40. Gunbo … hunger känner vi allihopa ganska regelbundet. Svält är ngt helt annat.

 41. Nisse

  Gunbo, det är INTE svält i USA. Svält ser du i Nordkorea och andra vänsterdiktaturer. Det som definieras som osäkra matförhållanden i rapporten är inte svält. Men det finns gott om antiamerikansk masspropaganda som leker med definitioner av inkomstintervall och interpolerar till eländes elände. Har du levt eller rest runt USA på senare tid?

 42. Inge

  Bertel 36
  Ljuga för den goda sakens skull…  Man kan också säga att ändamålet helgar medlen, ett gammalt vist uttryck.

 43. Gunbo

  Jonas och Nisse,
  …go hungry.. betyder nog mer än tillfällig hunger även om det inte är svält i bemärkelsen svälta ihjäl.

 44. Bertel

  Ingemar #38
  Tack för länken och jag känner igen min ”magkänsla” i Thomas Fuller,s förtydligande ext ang ”riggade löp” om klimatkatastrofer inom sk gammelmedia med deras goda ekonomiska och organisationiska resurser.  
  Vad som för mig fortfarande är mysterium, att självständig liberal tankegods med kritiskt tänkande journalister är så totalt frånvarande i klimatfrågor.
  Kanske är rädsan för att betraktas som ond oljeimperialist och förstörare av barnbarnens livsmiljö för stor, eftersom miljöorganisationerna har skaffat sig tolkningsföreträde vad som är bäst för mänsligheten ang miljöfrågor.
  Miljöorganisationerna(i samklang med miljöpartiet och vänster) har varit mycket framgångsrika i att se till att all kritisk granskning(som inte gynnar deras agenda tex kritik mot AGW-teorin) hamnar från början i försvarsläge eftersom de är de goda och försvarar mänsklighetens fortlevnad i samklang med naturen mot de av onskans pengar drivna kritiker.
  I ett offentligt debatt kan ovannämda vara svår retorisk nöt att knäcka och  ifall de liberala journalisterna/skribenterna/förläggarna inte vågar ta sitt ansvar att granska den sk goda makten inom miljöorganisationerna mm ligger agendan/tolkningsföreträdet om klimatfrågor fortfarande hos AGW-troende,jordens vänner,WWF mm.  

 45. Ingemar!
  (Jag har ingen lust att svara Thomas: ”han har tydligen rätt att bestämma att det var fel att tanka etanol”.)
  När det gäller etanol går det åt mer energi att producera den än vad den innehåller. Produktionen konkurrerar med livsmedelsproduktion! Bidrog till de kraftiga prishöjningarna på spannmål och mais 2007-08 = fler dog i svält.
  Hade några studenter/exjobb som jobbade med förbättring av etanolproduktion i República Dominicana. Vi hittade EN studie som visade på positiv energibalans. Den var utarbetad av en person närstående rörsockeretanolsindustin i Brasil!!
  Min bensinmack ( 5 km) slog igen när man tvingades att skaffa etanolpump. Nu har jag närmaste i sta´n. Suck!
  Det finns fler argument mot etanol….ni vet! Hur stor jordruksareal går det åt för att uppfylla EUs etanolmål?(Genomdriven av bla Wijkman och De Gröna) Italiens yta!
  Detta är inget tyckande! Det är bara att räkna!!
  Aldrig en droppe etanol i min tank! Däremot tar jag gärna en sup till maten. Skål ta mig fan!

 46. Michelangelo

  M.Sc. eng #45#
  Rationella personer utnyttjar bilar med hög verkningsgrad och bränslen med högt energiinnehåll. Dit hör vare sig etanolbilar eller etanol.

 47. Michelangelo #46
  Si, si! Esattamente razionali! Grázie!

 48. Gunbo, egentligen borde du ju förstås veta detta för att det är så uppenbart, men jag förtydligar det (föräkerhets skull) ändå för dig. Dels
  1) Påståendet om att: I marknadesekonomier förekommer det ingen svält. Där verkar du ju faktiskt hålla med. Samt
  2) Begrepp som ’fattidgom’ (gärna med prefixet barn-) eller som i detta fall ’go hungry’ är politiskt motiverade, inte absolute. Speciellt i USA där både maten är mycket billigare och välgörenhet är ganska omfattande, är risken för svält väsentligen noll.
  Då är jag mer bekymrad över att folk ’go hungry’ ifall dom är hänvisade till att tillbringa längre tider i den svenska vården och omsorgen med den ’mat’ som serveras där. Men återigen inte pga av att mängden är för liten …

 49. Gunbo

  Jonas,
  Det är ju en definitionsfråga vad som ska betecknas som svält. Men när både vuxna och barn inte får den näring de dagligen behöver utan går hungriga ligger definitionen rätt nära svält.
  Jag tror inte heller att någon svälter ihjäl i USA. Men att en så stor del av befolkningen går hungriga medan en annan stor del äter ihjäl sig tyder på att fördelningspolitiken inte fungerar.

 50. Gunbo, det som hävdades från början stämmer. Det var du som skulle bjäbba emot. Och nej, att äta icke-näringskorrekt mat definieras inte som svält. Och ja, jag gissade också att det var ’fördelningspolitiken’ som var din måltavla snarar än grundpåståendet: Att svälten i världen existerar pga korrupta regimer som inte har eller tillåter marknadsekonomi ..

 51. Tillägg Gunbo:
  Poängen är just att det du tar upp, vad som skall betrakas som ’hunger’ är en definitionsfråga (speciellt i västvärldens marknadsekonomier) emedan svält är ett absolut problem (oavsett definition eller gränsdragning) i världen.
  Men du försökte vända detta upp-och-ned
  PS … som så många vänstervurmare skulle jag kunna tillägga, även sådana som bestämt hävdar att de inte alls är sådana DS

 52. Gunbo

  Jonas,
  Man behöver inte vara vänstervurmare för att tycka att 38 miljoner människor inte ska behöva gå hungriga i ett av världens rikaste länder!
  Jag kanske har fel men M.Sc.Eng. verkar inte vara någon vänstervurmare. Ändå är han inne på samma tanke som jag när han skriver:
  ”Det finns massor av länder i Europa, Asien och Amerika med marknadsekonomi som har svältande!”  i #35. 

 53. Gunbo

  Här finns mer att läsa:
  http://www.frac.org/html/hunger_in_the_us/hunger_index.html
  ”Food insecure households cannot achieve this fundamental element of well-being. They are the ones in our country most likely to be hungry, undernourished, and in poor health, and the ones most in need of assistance. A high number of food insecure households in a nation with our economic plenty means that the fruits of our economy, and the benefits of public and private programs for needy people, are not yet reaching millions of low-income people who are at great risk.”

 54. Erik L

  Varje svensk som i dag kör på etanol eller annat biobränsle har ju ett gyllene läge att minska svälten i världen genom att börja köra på bensin eller diesel istället, och då helst 98 oktan som inte innehåller någon iblandad etanol. (diesel finns dock inte utan inblandning i sverige tyvärr)
  En vanlig mellanklassbil som körs  1500 mil/år kräver ca 2000 l etanol. för att framställa denna mängd så krävs en areal av ca 1 hektar. 1  hektar kan också ge 40 ton potatis. det blir alltså 26,6 kilo potatis per mil! det hade grovt räknat mättat en jäkla massa svältande stackare. När det gäller biodiesel så är arealåtgången något högre, biogas något lägre, men alla biobränslen kräver odlingsmark. Biogasen kan förvisso utvinnas av gödsel mm, men i vilken mängd? Redan de få bilar som nu rullar åker allt som oftast helt ovetande på naturgas, då biogasanläggningarna inte klarar att leverera.
  Filmtajm
  http://www.youtube.com/watch?v=ebCrzl37LZY
  http://www.youtube.com/watch?v=_Hg5eo8NCvs&NR=1

 55. Nisse

  Ganska OT: Gunbo, Apropå pseudo-svältargumenten i marknadsekonomierna. Jag hör en del av våra svenska studenter klaga på att de inte har råd att köpa mat utan tvingas leva på nudlar. Ändå sitter samma studenter på fiket eller puben, köper en öl och snackar i nya Iphones. Inte så märkligt, det är folks prio. Hur svarar de på frågan food-insecurity tror du?

 56. Nisse

  Frågar man folk världen över om de har tillräckligt med pengar svarar de i regel att de vore nöjda om de fick mer. Relativt resten av samhället tycker jag också att studenterna borde få högre studiemedel. Dagens  fattigdomsgräns ligger avsevärt högre än 1960-70-talens fattigdomsgräns. Den ändrar sig hela tiden uppåt. Det är relativt tyckande med mkt politiska implikationer.
  Barn ska inte behöva gå hungriga, i USA visar det sig att de heller inte gör det (kolla samma rapporter som du hänvisar till), eftersom föräldrarna OCH systemet där kan ordna det, annat än i mkt extrema undantagsfall.
  ONTOPIC: Att Sverige och andra länder SUBVENTIONERAR fram etanolidiotin som leder till att utvecklingsländernas fattiga får gå hungriga för att de inte har råd med baslivsmedel, borde vara svårt att försvara.

 57. Michelangelo

  #54# Erik L. Vem blir först med att förse etanolpumparna med en dekal med ditt budskap.  ” Bidra till världssvälten ! Tanka etanol ! Motsvarar  26.6 kg potatis per mil ! ”

 58. Åke Sundström

  Ingemar,  Gunbo mfl
  Invändningar mot min tes att  ingen svält förekommer i demokratiska marknadsekonomier har under min frånvaro på ett bra sätt bemötts av andra . Tack för det!   Låt mig bara göra ett par kompletterande påpekanden. 
  En generalisering kan mycket väl tillåtas inrymma enstaka undantag,  utan att därför förlora i giltighet.  Men jag noterar att  några konkreta exempel på genuin svält i denna typ av länder inte har nämnts.   Däremot kan man, som bl a Gunbo,  konstatera att inte alla marknadsekonomier bedriver en föredömlig fördelningspolitik.  Men sociala orättvisor går inte att jämföra med  att  människor i diktaturer dör av svält.  
  Så min huvudpoäng står sig: enda lösningen är att med alla till buds stående (fredliga) medel bekämpa  fjärde världens gangsterregimer.  Det är en skam att sådana regeringar accepteras som medlemmar i FN och i flera fall  göds och stöds med pengar från SIDA via beslut i Sveriges riksdag.  
   
  Den gängse ursäkten bygger på  marxistiska  dogmer om  att eländet  i  ”syd” beror på kapitalistisk ”utsugning”. Sådana sagor sprids  inte bara av 68-vänstern, utan även av biskopar, frikyrkor och  ministrar av både liberal och konservativ kulör.  
   
  Till Ingemar:  Du  instämde  i att svälten beror på felaktig politik.  Då har du ingen grund för att samtidigt påstå,  utan att korrigera dig, att den kan reduceras  med hjälp av högre ”tillväxt” och  lägre energipriser.  Att svälten varierar med konjunkturerna, som din figur visade, säger ju ingenting om varför den är så hög även i goda tider (t ex 2007). 
   
  Gamla Sovjet hade extremt  låga energipriser och  dessutom – in  i  det sista, fram till sammanbrottet  –  en snabb BNP-tillväxt.  Men statistiken var förstås missvisande, en förledande Potemkin-kuliss. Som alltid i länder utan marknadsekonomi. Och precis som statistik avseende vår egen offentliga sektor och de planekonomiskt styrda näringarna.