Hur förklarar vi uppvärmningen under tidigt 1900-tal?

hadcrut4

”En noggrann titt på det tidiga 1900-talets globala uppvärmning, som är nästan lika stor som uppvärmningen sedan 1950. Till dess att vi kan förklara det tidiga 1900-talets uppvärmning, har jag lågt förtroende för IPCC och NCA4 attribuering av orsaken till den senaste uppvärmningen.”

Här är ett intressant inlägg av klimatforskaren Judith Curry som jag inte sett diskuterat särskilt mycket på andra håll. Kanske beroende på att de klimathotstroende vill undvika den besvärande frågeställningen. Den passar inte in i åsikten att uppvärmningen beror på koldioxid.

Enligt det rådande alarmistiska narrativet så är den sentida uppvärmningen gastkramande i sin hastighet och helt unik. Men som framgår av diagrammet ovan så behöver vi bara gå tillbaka till 1910-1945 för att hitta en liknande snabb uppvärmning. Poängen är att den tidiga uppvärmningen knappast kan ha orsakats av CO2 eftersom halten då bara steg med omkring 10 ppm (parts per million) medan CO2-halten från 1970-talet till början på 2000-talet steg med 100 ppm. Så det verkar som om de naturliga krafterna i klimatsystemet orsakade lika stora förändringar som nu. Hur vet vi då om det verkligen är koldioxiden som är orsaken till den nutida uppvärmningen?

Frågan berörs i IPCCs rapporter. Men enligt Curry så för man där ett cirkelresonemang för att komma fram till att skulden måste läggas på CO2. I korthet så använder man koldioxid-känsliga klimatmodeller för att beräkna naturliga orsakers inverkan före 1950 och får då slumpmässiga resultat som tar ut varandra så att de naturliga variationerna blir försumbara när man aggregerar modellerna. Därefter använder man samma modeller där CO2 är en framträdande extern kraft på klimatet i slutet av 1900-talet och se, då får då fram en snabb uppvärmning som stämmer med observationerna. Från det drar man slutsatsen att den moderna uppvärmningen ligger utanför den naturliga variabiliteten och att uppvärmningen därför orsakats av den snabbt ökande koldioxiden.

Det är bara det att de naturliga faktorerna ingalunda är försumbara. Utan de kan bl.a., som vi ser ovan, orsaka snabba uppvärmningar alldeles på egen hand. Och det är inte bara temperaturen som påverkades utan glaciärer smälte, havsisen minskade drastiskt, havsnivån steg hastigt (för att sedan sjunka igen), osv.

Så då blir den intressanta frågan: Vilka naturliga faktorer orsakade dessa klimatförändringar under förra hälften av 1900-talet?

Judith Curry går igenom den sparsamma litteratur (länkar i JC:s inlägg) som finns på området och diskuterar olika faktorer såsom stora havsströmmar, solens instrålning, vulkaner, aerosoler etc.  JC framhäver särskilt de stora havsströmmarna i Stilla oceanen och i Atlanten:

havsströmmar 1900-tal

Som synes så har havstemperaturen vid ytan varierat en del under 1900-talet. Det var en lika snabb ökning mellan 1910 till mitten av 40-talet som den mellan slutet på 70-talet till idag. Korrelationen är påtaglig.

Judith Curry avslutar:

”För att få något förtroende för IPCC och NCA attributions-uttalanden behövs en mycket större insats för att förstå rollen av olika decadala till tusenåriga vågor av interna klimatvariationer.

Mycket mer ansträngning behövs för att förstå inte bara uppvärmningen från början av 1900-talet, utan också ”grand hiatus” från 1945-1975. Försök att tillskriva detta fenomen aerosoler  (stratosfäriska eller föroreningar) har inte lett oss särskilt långt.”

”Fram till dess att allt detta är utrett har vi inte en stark grund för att tillskriva nära ~ 100% av uppvärmningen sedan 1950 till människor, eller för att göra trovärdiga prognoser för klimatförändringar under det 21: a århundradet.”

Som Judith Curry påpekar så är uppvärmningen under 30-talet (och pausen under 60-70-talet) bara en av många saker som är relativt outforskade. De klimatalarmistiska bekräftelseforskarna är heller inte intresserade av att utforska de långa, naturliga vågor av sammanlänkade faktorer som påverkar jordens klimat, exempelvis den varma medeltiden och återhämtningen från den Lilla Istiden som tog sin början långt innan koldioxiden spelade någon roll.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ändå är JC försiktig och ifrågasätter inte de rådata som skruvats hejdlöst på och som prof Wibjörn Karlen uppmärksammade tidigt . Rådata som stämmer väl med de SMHI presterade i mars i år utan vett att fuska för man trodde ingen skulle förstå det uppenbara. Mycket talar för att rådata i globalt är ca de som SMHI visade på
  https://www.youtube.com/watch?v=zRso2J-0U8o
  Oavsett spricker alltsammans mycket tydligt även med ovanstående data. Teoretiskt omöjligt att påstå avtryck av mänsklig CO2.

 2. Munin

  SMHI överdriver också senare års temperaturer! De använder mätstationer som byggts in bakom byggnader, vägar, asfaltsytor m.m. utan att göra korrigeringar för detta. Ett av de mest flagranta exemplen är Uppsala, som visar för höga temperaturer vid jämförelser med äldre temperaturdata. Uppsalas temperaturer överdrivs med minst 1 grad och varma sommardagar rimligen ännu mer när luften står still och dallrar mellan omgivande byggnader och asfalt. Detta har flera gånger tagits upp i inlägg på Klimatupplysningen.

 3. Björn

  Första diagrammet ger en tydlig bild av en naturlig utveckling som följer solens ökande aktivitet. Åren 1869-1873 vaknade solen till vilket kan ha varit början till ”grand solar maximum”, där kan nämnas att 1870 var ett år med ett högt värde i solfläcksmaximum. Aktiviteten avtar mot 1901 och 1913 med nästan fläckfria solfläcksminimum, alltså låg magnetisk aktivitet. Därefter ökade aktiviteten gradvis mot 1937 med en hög solaktivitet i det årets solfläcksmaximum. Därefter ökade aktiviteten ytterligare mot 1947 och 1957 års maxima med höga amplituder. Som framgår vidare i diagrammet så skedde en nedgång i aktiviteten mot 1968 års maximum med betydligt lägre amplitud jämfört med 1947 och 1958. Aktiviteten ökade igen mot 1979 och 1989 års maxima med tillsammans 10 års hög aktivitet kring dessa maxima. Här har vi grunden till 1998 års El Nino. Fem år med relativt hög aktivitet kring 2000 års maximum avslutade ”grand solar maximum”, men den lagrade energin i havet öster om Filipinerna räckte till ytterligare ett El Nino med krut i. Nu går vi mot ett ”grand solar minimum”.

 4. Rider

  Hur förklarar dom för jänkarna att det är så j-a kallt nu igen?
  Rekordkalla temperaturer spås imorgon i min födelsestad.

  Rockford’s all-time coldest temperature on record is -27F. ( -33 C)
  https://wrex.com/category/2019/01/27/winter-weather-takeover/

 5. Benny

  För mig som studerat paleoklimat och dess växlingar med istider och värmeperioder framstår ju klimathysterin närmast som idioti! Men här kommer vi till kärnan av problemet…Folk i allmänhet har tydligen ingen som helst kunskap om hur varierande klimatet varit genom årmiljonerna och att den senaste 6000 års periodens ganska stabila klimat är ett undantag i planetens klimathistoria. Denna stabila period har ju möjliggjort för människans svindlande utveckling med jordbruk och utveckling av städer m.m.

 6. Johan M

  Att det gick lika snabbt i början på förra seklet bemöts med – det är inte hastigheten, det är de höga temperaturerna. Att det var lika varmt på medeltiden bemöts med – det är inte temperaturen, det är hastigheten.

  Det är inte svårare än så 🙂

 7. Björn

  Johan M [6]; 🙂 🙂

 8. rale

  Farbror Donald trampar på en öm tå:

  ’In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!”

 9. Lasse

  För att se opåverkade temperaturer kan man gå tillbaka till äldre forskning.
  Denna ligger i mitt bokmärkta arkiv. https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm
  (Hans Ahlman 1953)
  Sid 22 visar hur vintertemperaturen ökade med 8 grader mellan 1910 och 1930.
  AMO förklarar!
  http://www.euanmearns.com/wp-content/uploads/2015/09/hadamo.png

 10. Lars Cornell

  Tack Lasse. I Hans Ahlmans dokument finns det mycket att slå alarmisterna i huvudet med, inte bara sid 22.

 11. Björn

  Lasse [9]; Här är lite mer kött på benen. Historiska väderhändelser under 2000 år, kan vara intressant för alla andra också (kan ta tid att ladda ner).

  http://www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf

 12. Rolf Mellberg

  #3 Björn

  Det kan nog ligga en del i det du skriver men tro inte att det här är enkelt 🙂

  Judith har i filmen nedan visat ett troligt samband mellan Grönlands avsmältning (både den nu rätt nyligen och den under första halvan av 1900-talet) med Atlantic Multidecal Oscillation. Jag tänker mig att dessa fenomen har AMO som orsak och avsmältningen som verkan men ganska oberoende av solens ”humör”. Denna ”våg” borde väl även inverka på den globala temperaturen på ett icke försumbart sätt. Dess uppförsbackar stämmer ju väl i tiden med de uppförsbackar som finns här ovan i postens översta graf.
  Börja titta vid 22 minuter!
  https://www.youtube.com/watch?v=pVXHaSqpsVg&t=1680s

  Övriga nyfikna kan GÄRNA se från 15:30, en verkligt bra presentation av suveräna Judith Curry
  Och som kontrast har vi ”hocky stick payer” Mann från början med sitt struntprat
  Samt klart underhållande Greenpeace-avhopparen Patrick Moore i filmens slut.

  F.ö. mycket ovanligt att

 13. Rolf Mellberg

  #12 fortsättning

  F.ö. mycket ovanligt att alarmister uppträder på samma event som skeptiker.
  De brukar ju bara blåvägra att föra någon dialog överhuvudtaget.

  Här ser vi hur två alarmister Mann och en totalnolla från det militära etablissemanget förlorar stort mot suveräna Curry och effektivt underhållande Moore.

 14. Björn

  Rolf Mellberg [12]; Nej, enkelt är det inte, men så mycket kan jag säga: Utan solen, inget AMO eller ENSO etc.

 15. Sören G

  Oj oj, om temperaturen stiger 3 grader blir det ingen is på sjöar att åka skridsko på, enligt en rapport som Vteneskapsradion förmedlat.

 16. Rolf Mellberg

  När det gäller dessa eviga diskussioner om tveksam kvalitet (och möjligt rent fusk) på temperaturserier från marknivå så tycker jag att man ska tona ner betydelsen av dessa serier. Mycket säkrare är ju sattelitmätningar, de täcker ju dels hela planeten, de är dessutom kalibrerade med ballonger på ett sätt som markmätningar inte har motsvarighet till., eller hur? Att de inte mäter på marken utan uppe i lufthavet betyder väl inte så mycket vad gäller de stora viktiga trenderna? För tiden innan satteliteran så bör man mer fokusera på olika proxies. Om temperaturen steg 1.0 eller 0.7 mellan 1850 och 1980 så – so what? (brrr… det var alldeles för kallt 1850) Nu gäller det att se framåt och huvudsaken är att ingen lyckas fuska med satteliternas temperaturer. Det är väl ingen risk?

 17. Lasse

  #9 Hans Ahlmans 8 grader varmare vintertemperatur på 30 talet återkommer här:
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2019/01/anoplus80N_summer_winter_engelsk_shadow.jpg
  Skillnaden mellan då och nu är att vi inte ansåg oss kunna göra annat än observera och acceptera.
  Nu kan vi sluta äta kött!

  Sambandet mellan varmare Arktis och smältande isar är lite svårt att se!
  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2019/01/ArcticSeaIceVolume_shadow-1.jpg

  #16 vill du frossa i manipulationsteorier så är Tony Heller på real climate produktiv och underhållande.

 18. Richard

  #4 Rider
  Klimatförändringar!

  Orange man bad.

 19. Ulf

  Om klimathotarna hade haft rätt hade de inte behövt använda orwellska, typ kalla de som tror klimatet har naturliga svängningar för klimatförnekare. I själva verket är det de facto de som tror människan styr klimatet som är klimatförnekare.
  Ej heller hade man behövt ägna sig i att kartlägga klimathotsskeptiker och ägna sig åt att förminska och psykologisera och ställa diverse idiotiska diagnoser.

  Allt detta sker förstås därför att man saknar argument i sakfrågan.

 20. Lasse

  Hur vi förklarar uppvärmningen tidigt 1900 tal-lyder dagens fråga.
  Svaret finns i dessa grafer.
  http://oi61.tinypic.com/14wr6ef.jpg
  ”I ran some empirical models some years ago in an attempt to segregate the impacts of ocean oscillations and greenhouse gases on the global air temperature record in different latitude bands. According to my results the AMO has a strong positive impact on temperature at high northern latitudes, but it decreases rapidly towards the Equator and goes negative in the S. Hemisphere. . ” (I en kommentar från Roger Andrew)
  http://euanmearns.com/the-atlantic-multidecadal-oscillation-and-the-temperature-record/

  Det vore kul om nån hittade en bild på normalperiodens temperatur i Sverige från 1931-1960.
  Vi har ju den nuvarande som täcker 1961-1990. Som tycks pricka rätt i den kallare perioden i grafen ovan!

 21. Anders Nyström

  Redan när SVT nyheter, i mars förlidet år, meddelade ca 1 grads medeltemperaturhöjning på hundra år, tånkte jag att det är en fullt rimlig höjning efter att en istid, om än liten, upphör. Med andra ord en naturlig variation i klimatet. Hade den inte slutat och det inte blivit varmare så hade klimatet medfört svårodlat jordbruk bland annat. Det förvånar mig att Martin Hedberg i Aktuellt kommenterade IPCC:s senaste rapport med liknelsen att 2 graders temperaturhöjning är som en halv istid fast tvärtom. Kunde han inte nämnt Lilla istiden i sammanhanget? Vad är t. ex. skillnaden mellan en liten och en halv istid?

 22. Ingemar Nordin

  Lasse #20,

  Jodå, det är flera som tidigare pekat på temperatur oscillationen i haven. (Och JC gör inga anspråk på att vara först med detta) Jag kan påminna om Akasofus paper från 2010.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/02/akasofu-aterhamtningen-fran-lilla-istiden-pagar-fortfarande/

 23. Ingvar i Las Palmas

  #19 Ulf.
  Kärnan i klimathotsprojektet är makt. Global makt. Alla medel är tillåtna.
  Det finns även en komponent av Malthuism. Det gäller att bromsa utvecklingsländernas behov av energi i form av olja och kol.
  Är klimathotsprojektet ett ful-projekt? Första klassens!
  Vad gör George Soros? Köper upp kolgruvor
  För att lägga ner?
  Ha, ha, ha!

 24. Ingvar i Las Palmas

  Glömde en detalj.
  Soros finansierar ett flertal ”Gröna Rörelser”

 25. tty

  #5

  ”den senaste 6000 års periodens ganska stabila klimat”

  Det var ett rätt kraftigt klimatomslag till kallare och torrare väder för 4200 år sedan, ”the 4.2 KA event”, som krossade bronsålderscivilisationer från Egypten till Kina.

 26. jensen

  Varför inser metereologer et consortes inte det skändliga att som normal klimatbas ange perioden 1961-1990. Perspektiv saknas.
  För ca 20 år sedan fick jag åskådlig undervisning om klimatvariationer vid besök i Moseldalen. Nämligen hur högt man kunde odla vin då, jämfört med vad man kunde på medeltiden. 10 år senare har jag förstått innebörden av den självupplevda kunskapen.

 27. Mats Persson

  #Lasse. Eftersom jag tidigare laddat ner alla SMHI:s data för årsmedel och årstidsmedeltemperaturer (Sverige medelvärdet 35 orter) så plitade jag ihop en tabell med medelvärden enligt nedan..

  period årsmedel vår sommar höst vinter
  1871-00 4,2 2,1 14,3 4,9 -4,7
  1901-30 4,5 2,9 14,2 5,1 -4,0
  1931-60 5,0 3,0 15,0 5,8 -4,0
  1961-90 4,6 3,2 14,6 5,6 -4,7
  1991-18 5,7 4,4 15,4 6,2 -3,0

  Att det var ”varmare” i Sverige under perioden 1931-60 jämfört med nuvarande referensperiod(1961-90) är uppenbart. men senaste 28 års perioden är dock enligt SMHI:s Sverigemedelvärde högre än perioden 1931-60. Ca 0,7C varmare har det då blivit om man jämför för 60 år sedan.

  Notera att största ökningen av medeltemperaturen jämfört med 1931-60 perioden är på våren som blivit 1,4C varmare , följt av vintern som blivit 1,0C varmare. Höst och sommar uppvisar mindre skillnader.
  Det man kan tillägga vad gäller Sverigemedelvärdet är att det är överviktat med stationer i södra Sverige, stadsnära stationer samt stationer belägen utefter våra kuster. Det innebär att vi kan ha en viss effekt av både urbana värmeöar och ett något varmare hav som visar sig i Sverigemedelvärdet.

  Att årsmedeltemperaturen också ökade från perioden 1871-00 till 1931-60 med 0,8C tyder ju också på att något annat än bara CO2 påverkade medeltemperatueren. Detta då CO2 halten ökade mycket måttligt mellan dessa två perioder.

  Då vi också haft ett ”grand solar maximum” under 1900 talet är det ju inte otroligt att en visst värmeöverskott också lagrats i haven vilket nu gett en extra ”boost” åt medeltemperaturen under de senaste 30 åren då också AMO åter varit positiv, Klimatsystemet är ju rimligtvis mycket trögt med långa svarstider ifall det är havens lagrade energi i kombination med 60-80 åriga oscilleringar som till stor del påverkar (temperaturen här på våra breddgrader.

  Sedan kan det vara intressant att spekulera i vad som påverkar de olika årstiderna mest. Påverkar till exempel havens temperatur vinterns medelvärde mer än den direkta solaktiviteten? Rimligtvis bör det vara så då solen knappas når över horisonten i vissa delar av landet under vintern. Här tror jag många kuststationer som finns med i Sverigemedelvärdet påverkats av att Östersjön blivit något varmare under 1900talet.

 28. Fredrik S

  Den globala uppvärmningen innebär extrema temperaturer, både kallt och varmt”, säger Rockström i Expressen.

  Ja, han kanske har rätt men då kan han ju förklara varför. Och hans mp-kompisar i journalistkåren ställer ju aldrig kritiska frågor.

  Trump och klimatforskaren

 29. Fredrik S

  Oj, länken kom inte med

  Trump och klimatforskaren?? Rockström

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/trumps-utspel-vadjar-om-global-uppvarmning/

 30. Björn

  Fredrik S [29]; En rad ur Expressen: ”Global uppvärmning innebär inte bara extrem hetta under vissa perioder utan kan samtidigt leda till extrem kyla under vintermånaderna”, menar Rockström. Här kan man se varför global uppvärmning har ändrats till ”klimatförändringarna”. Den globala uppvärmningen planar ut och då blir ”klimatförändringarna” som orsak mera heltäckande. Om klimatforskningen skall ha något berättigande måste man återvända till vetenskaplig hederlighet och inte som nu, vända kappan efter vinden.

 31. Lasse

  #27 Mats
  Tack för siffrorna.
  Noterar att medel från 1871-1900 var 4,2 grader
  Medel för 1930-1960 var 5,0 grader
  För den senaste perioden var den 5,7 grader
  Ingen accelererad uppvärmning alltså!
  För den som tror att solen värmer så kan man till detta notera att vi fått 10% mer solinstrålning under den senare perioden! Var finns CO2 i detta?

  OT Köldrekordet för Chicago är i fara.
  https://www.yr.no/sted/USA/Illinois/Chicago/time_for_time.html
  Trump önskar sig lite global uppvärmning och de som slår alarm skyller kylan på värmen eller polar vortex som förstärks av värmen.
  Få se om denna prognos realiseras, då blir det förstasidor i Aftonbladet;-)
  (Värmen drabbar Australien )

 32. Kent B

  Köldrekordet för Chicago är -32,8ºC, mätt under 54 år. Dock uppges tyvärr inte vilka år. Uppgiften från http://www.weatherbase.com

 33. Fredrik S

  Björn #30

  Visst är det så! Mer vetenskap. Vad vi minst behöver är självutnämnda klimatprofeter som bara påstår och aldrig förklarar. Och vi behöver media som ställer föjdfrågor och kritiska frågor.

 34. Stig

  en undran
  Vad krävs för att Golfströmmen ska ändra sig ?
  jag är svarta fåret bland mina syskon, dom säger att det kommer att bli kallare för att Golfströmmen kommer å ändra riktning
  samtidigt pratar dom om att det blir klimatflyktingar hit till Sverige, när det blir varmare runt ekvatorn
  Men utan Golfströmmen blir väl ”Klimatflyktingarna” ganska ensamma här i Sverige ??

 35. Sören G

  #30
  Hur förklarar Rockström &Co att en koldioxid-molekyl på 2500 molekyler kan styra klimatet?

 36. Guy

  Jag ser fram emot när perioden 1991 – 2020 används som klimatbas. Perioden 1961 -1990 var en kall period så allt annat blev varmare.

 37. Robert Norling

  Återigen töms vattenmagasinen i Sverige kraftigt då vinden ”lyser” med sin frånvaro.
  Produktionen just nu.
  Vattenkraft 52,3%
  Vindkraft 2,8%
  Kärnkraft 34,2%
  Vattenmagasinens ändring under veckan ner till 48,2 % (vid veckans slut).
  Medelvärdet för magasinsfyllnaden under perioden 1960-2017 är 56,5 %.

 38. Robert Norling

  Här kommer länkar till post 36.

  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

  https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/kraftlaget/aktuellt-magasinslage-sverige-veckorapport.pdf?v=uSkj2ne0ufV5m8DZCoX9QrbRq9o

 39. Ingemar Nordin

  Fredrk S m.fl. Uppenbarligen vet inte Rockström om vad IPCC säger om extrem kyla och värme. Den extrema kylan på vintern kommer att minska med mer CO2 i atmosfären, inte tvärt om. De säger också att de har ett måttligt förtroende för att det kommer att bli fler extremt varma daga på sommaren, men då bara lokalt. Inte globalt. Jag tror att Trump vet mer om klimatet än Rockström. 🙂

 40. Ingvar i Las Palmas

  #28 Fredrik
  >Den globala uppvärmningen innebär extrema temperaturer, både kallt och varmt”, säger Rockström i Expressen.
  Det är ju bara så urbota korkat så man tror inte att det är sant
  Hur många år har man hotat med att planeten kommer att koka bort på grund av vårt utsläpp av CO2?
  Jag började intressera mig 2011 när Maggie drev ”The climate scam”
  När vi nu verkar gå mot ett kallare klimat pga solfläcksminima så kopplar man helt sonika det till utsläpp av CO2
  Hur ända in i alla rödgleta kan man med hedern i behåll kalla sig forskare eller vetenskapsman om man bär sig så uppenbart korkat åt. Och får göra det i MSM utan att nån påpekar hur totalt det underminerar fötroendet för vederbörandet och för mediet som publicerar det.
  Aburdistan!! Kafka!!

 41. Anders

  #29 Apropå Kuyhlenstiernas floskler i Expressen: samsyn, konsensus, samsyn, bred konsensus…

  Om denna mytomspunna samsyn nu verkligen finns – varför pratar så få av dessa samseende experter om siffror, trender, regressionsanalys, signifikans? Sådana begrepp är för mig kännetecknande för forskning och vetenskap. Kritiskt och analytiskt tänkande ligger i samma vågskål. Upprepningarna om konsensus påminner inte så lite om Melodifestival, Idol, Talang eller, varför inte, konståkning. Men det är ju klart, vilket drar flest åskådare?? Det kommer tyvärr aldrig någonsin att vara populärt att prata medelfel, signifikanstester eller frihetgrader 😉
  Tänk dock om fler forskare även före pension vågade utnyttja sin grundlagstadgade yttrande- och åsiktsfrihet? Eller, för den delen, universitetens ”tredje uppgift” att informera samhället?

 42. Björn

  Ingemar Nordin [39] Rockström borde stå till svars med vad han påstår. Visst är det så att medeltemperaturen måste hela tiden stiga globalt om hypotesen om AGW skall uppfyllas. Mannen måste ju tvingas att svara på frågor. Kan KU göra någonting?

 43. LarsF

  Fredrik #33 – bra synpunkt, precis så är det.

  Det är till att ha ego och tro man är auktoritet så att alla bara tar det man säger för sant.
  Och det är som journalister är lite star-struck själva, och törs inte ställa någon obekväm motfråga.

  Som Einstein sa:
  “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.”
  ― Albert Einstein

  Så förklara för alla oss som är 6 år och äldre, tack, alla påståenden om undergången som är nära.

  Dessa punkter kanske
  http://www.drroyspencer.com/page/2/

  The Five Big Questions
  1) Is warming and associated climate change mostly human-caused?
  2) Is the human-caused portion of warming and associated climate change large enough to be damaging?
  3) Do the climate models we use for proposed energy policies accurately predict climate change?
  4) Would the proposed policy changes substantially reduce climate change and resulting damage?
  5) Would the policy changes do more good than harm to humanity?

  Tyvärr tycker jag inte Judith Curry är speciellt duktig pedagog heller. Kollade 5 timmar youtube i söndags från hearing mars 2017, och lett av ted cruz dec 2015. PÅ direkta frågor bara hon sitter funderar 10s och mumlar något att det måste undersökas mer osv. Så public hearing live – inget jag hört där Curry brillierar.

 44. Rolf Mellberg

  #34 Stig

  Detta att människan skulle kunna påverka golfströmmen tror jag är ett extremt fall av mänsklig hybris.

  30 milijoner kubikmeter per sekund bara genom floridasundet!!!

  Förutom det man kan läsa på Wikipedia (att ett ovanigt salt vatten blir ännu saltare när det fryser uppe i norr och därmed blir alldeles väldigt salt så att det sjunker väldigt kraftigt till djuphavet) så hörde jag följande nånstans: I karibien dunstar en massa extremt osalt vatten från ytan och driver över Panama-näset varefter det faller ner i Stilla havet. Det gör golfströmmens vatten ännu saltare och bidrar till suget mot botten långt uppe i norr.

  Spräng loss panamanäset med 1000 vätebomber om du vill få det kallt här uppe. Nej förresten gör inte snälla.

 45. Fredrik S

  Ingvar #40

  Precis, Kafka! Josef K. hade känt igen sig här i Absurdistan.

 46. Ivar Andersson

  #34 Stig
  ” klimatflyktingar hit till Sverige”. Vad jag vet flyttar pensionärer till Spanien och andra Medelhavsländer med varmare väder. Hur många spanjorer flyttar till Sverige för att det är för varmt i Spanien. Sagoberättarna Anders Wijkman, Pär Holmgren, Greta Thunberg eller Johan Rockström  har ingen aaaning om verkligheten utan lever i sagornas värld.

 47. Fredrik S

  WEF i Davos, där skulle det diskuteras klimat bla. Den enda minnesbilden jag har därifrån är Greta, som läste upp floskler inför klubben för inbördes beundran. Eller hände något mer vad klimatet beträffar där nere.

  Vi får tacka vår eminenta MSM för kvalitetsjournalistik. Greta var förstanyhet från SVD till AB.

 48. tty

  #34

  ”dom säger att det kommer att bli kallare för att Golfströmmen kommer å ändra riktning”

  Du kan hälsa dem att det enda som kan få Golfströmmen att ändra riktning är att jorden börjar rotera åt andra hållet. På Norra Halvklotet är cirkulationen i oceanerna obönhörligen medsols tack vare corioliseffekten.

  Vad de förmodligen hört talas om är att om mycket stora mängder sötvatten kommer ut i Nordatlanten, som hände t ex i den senaste istidens slutskede så kan detta lätta vatten skapa en stabilare skiktning som tillfälligt bromsar upp bildandet atlantiskt djupvatten. Då kommer Golfströmmen troligen att böja av mot sydöst i stället för att fortsätta upp i Norska havet.
  Men det kräver MYCKET stora mängder sötvatten på kort tid för att söta ut hela Nordatlanten. Den fjuttiga avsmältningen på Grönland (faktiskt noll de senaste åren) räcker inte långt.

 49. LarsF

  Greta – det är ju inte som om det är styrkebesked för klmathetsarna – tvärtom ett svaghetstecken vilka halmstrån man tar till – innan korthuset förmodligen rasar ihop under tyngden av alla stora ord om katastrof och kris.

  En desperat åtgärd skulle jag vilja säga att utnyttja ett barn på det viset.

  Dessa hearings i kongressen och senaten och allt vad det är – det är ju som att lyssna på svenska akademischabblet senate året i stora delar. Mann i synnerhet märker ut sig och kör personliga grejer om email hit och dit snarare än prata klimat.

  Det borde vara öppet mål för kritikerna.

  Men skall man få en enda senator att tänka
  – aha, det har jag inte tänkt på

  då måste ju Christy, Curry och Pielke tala som till en 6-åring och förklara.
  Annars blir det ju som vad jag kunde se – 97%-gänget som håller på sitt lag och tycker kritikerna bara tar upp deras tid.
  – det 20e gången ni har hearing här och ni stoppar upp vårt arbete
  – vad är det nu då ni vill?
  – här finns Mann, och det skulle vara 96 till av honom som representant för det som IPCC har att säga.
  – varför är ni här nu igen?

  Ted Cruz är ju stor kritiker och riktigt skärpt snubbe som bättre sammanfattar allt i begriplighet mer än forskargänget, i mitt tycke. Christy är riktigt bra dock, han ger lika solitt intryck som Spencer det jag sett av honom.

 50. tty

  #44

  Du har korrekt beskrivit mekanismen som gör att NADW (North Atlantic Deep Water) kan uppstå. Tack vare Panamanäset är Atlanten mycket saltare än Stilla Havet. Golfströmmen fanns och gick ungefär samma väg redan innan Panamanäset uppstod, även om flödet nog var litet mindre. Men vattnet i den var betydligt mindre salt, vilket innebar att det inte sjönk när det kyldes av i Norska havet utan fortsatte upp i Norra Ishavet. Nu sjunker vattnet och bidrar, tillsammans med antarktiskt djupvatten (AABW Antarctic Bottom Water) till att större delen av hela Världshavet får en temperatur bara strax över noll grader.

  Här kan man se den våldsamma skillnade i salthalt på vardera sidan av Panamanäset och hur mycket saltare Nordatlanten är jämfört med Norra Stilla Havet (som därför är ett uppvällningsområde i stället för ett sjunkområde):

  http://www.salinityremotesensing.ifremer.fr/sea-surface-salinity/salinity-distribution-at-the-ocean-surface

 51. Håkan Bergman

  Golfströmmen var nog vad som fick mig att börja fundera över hela det här komplexet. Vi hade en kille på jobbet som jobbade som sommarjobbare under sin studietid, han läste styr- och regler-teknik, kul kille kanske lite ”flipprig” men inget exceptionellt. Han gifte sig med en tjej på jobbet, om man kan snacka om klipp i det sammanhanget så var den tjejen det, och efter studierna fick han jobb på ett oljebolag. Som många av våra sommarjobbare kom han tillbaka som extrajobbare när vi behövde såna. Nån gång åren efter millenieskiftet var han som förbytt efter att ha läst en bok just om att Golfströmmen kunde avstanna. En bok och grabben totalhavererade, äktenskapet sprack och idag vet jag inte hur han har det. Hur har vi kunnat bli så lättpåverkade?

 52. Fredrik S

  Anders #41

  Exakt, det är alldeles för lite riktiga forskare som syns i MSM. Och Stasi-media gör vad de kan för att motbevisa deras självutnämnda oberoende. Råkar de av misstag släppa fram någon forskare som tonar ner larmandet så ser programledaren ofta besvärad och obekväm ut och helst vill bryta sändningen.

 53. LarsF

  #51 överallt finns det skickliga säljare av olika budskap – lobbyister att hyra.

  Nu senaste dagarna har man börjat prata om vaccination av vattenkoppor.
  Varje vår är det någon som säljer in vaccin mot olika fästingburna åkommor
  Varje höst är det influensaköret och senare kräksjukan.
  Konstant är det mot mässlingen – som jag som barn blev inslussad till en kusin för att jag skulle få det och sedan immun.
  Fågelinfuensa var det för 10 år sedan som var stora grejen. Och sverige köpte miljoners doser av Tamiflu som enligt uppgift har ingen eller nästan ingen effekt.

  Läkemedelsbolagen har i ovanstående fall skickliga säljare

  Det är som det finns stort behov att eliminera precis varje ”hickning” vi blir utsatta för genom livet.

  Så lobbyister av olika slag bearbetar politiker och beslutsfattare – här i sverige och i Bryssel.

  Jag tror enkla svaret är – skickliga lobbyister som kan köpas för att pränta in ett budskap.
  Det kan det där med mind control och hur man får med sig folk på sin linje.
  Skriva en bok, och hur man får in en intervju i radio/tv om den i alla program som finns.

  Hela strategier – och vi är rärr värnlösa – om vi slutat lita på vårt eget sunda förnuft.
  Och det är samma med hela klimattjohejet – hur skall man få folk att lita på eget omdöme och inte auktoriteter.
  – forskning visar

  och så är folk helt med.

  Jag anar att det är så det var inför andra världskriget också – folk söker lösningar på sina problem, och någon är påpassligt där och förser dom med det. Och rätt var det är så springer ett helt folk i samma riktning baserat på
  – ensidig propaganda
  – skrämselretorik
  – effektivt undanröjande av opposition

 54. tty

  #53

  Vattkoppor är ju en rätt harmlös sjukdom om man får den som barn, men om man fortfarande inte fått den när kommer upp i tonåren så skulle jag nog rekommendera vaccination. Jag fick vattkoppor först som 30-åring och blev rejält sjuk.
  Och mässling är verkligen ingen harmlös sjukdom. Dödligheten är visserligen låg (0,2 % i utvecklade länder) men komplikationer kan tillstöta. Jag har hela livet haft nedsatt hörsel på ena örat efter en svårartad öroninflammation i samband med just mässling.

  Sedan kan jag hålla med om att influensvaccination är tveksam eftersom träffsäkerheten när det gäller att gissa vilken influensastam som kommer att dominera en viss vinter är låg.

 55. Erik

  Man kan attackera Rockström för mycket felaktigheter men det han påstår är förmodligen PV-spliten som orsakas av en SSW. Detta innebär att polar vortex som håller kylan uppe vid Arktis avstannar och de zonala vindarna börjar tillslut bli negativ (östliga vindar). När SSW eventet i stratosfären i sin tur påverkar troposfären leder det till kraftiga köldknäppar på mer sydliga breddgrader än vanligt då Arktisk luftmassa kan tränga ner längre. Vanligtvis mellan/öst-USA och Europa. Det finns ingen forskning som säger att detta har blivit vanligare men alla SSW-event sedan 2009 har gett en såkallad PV-split. Viss forskning påstår att arctic amplification står för att det blir vanligare men finns inget bevis för att detta stämmer utan är bara teori i nuläget. Så man kan attackera Rockström för att han hela tiden påstår saker som inte är verifierade samt som passar hans agenda.

 56. Rolf Mellberg

  #34 Stig
  #50 tty

  Tack tty för den responsen! (då mindes jag alltså rätt om panamannäset)

  Men låt mig tillägga att jag hörde för rätt många år sen att uppe in trakterna av Grönland och Svalbard sker frysning och smältning av ytvattnet kanske 100 ggr varje år. Då separeras mindre salt vatten i den nybildade isen från om möjligt ännu mer salt vatten i det omgivande vattnet och ger pumpen en turboeffekt med fullt drag rakt ner.

  Sen mindes jag nu David Dilley som i vissa filmer på youtube resonerar om att ojämnheter i tidvattenkrafterna – orsakade primärt av månens varierande bana – kan bidra till variationer i havsströmmar. Jag har svårt att avgöra relevansen i detta men jag ser det inte som orimligt att sådana smärre naturliga variationer i t ex Golfströmmen får ”forskare” att entusiastiskt och glädjestrålande utropa att de har hittat säkra bevis för att domedagen är nära. 🙂 Halleluja!!!

  Kolla t ex den här, kan det vara nåt?
  https://www.youtube.com/watch?v=pZXhi_sSlkM

 57. jensen

  Den aktuella Polar Vortex påverkar kontinentala USA så att 90 % av dess landyta kommer under 0 C.

  https://wattsupwiththat.com/2019/01/29/polar-vortex-will-have-nearly-90-percent-of-us-below-freezing/

 58. Jojje

  Har tittat på och läst Tony Heller/Steven Goddard tankar kring tempraturserierna och det som klimatforskarna påstod fram till början 1980 om klimatförändringar.
  I stort, en uppvärmning fram till 1940 och avkylning till 1979. Enligt honom så är temperaturserierna för 1900-talet ordentligt förändrade och att det fortfarande inte har blivit varmare än 1930-talet. Efter 1999 så har uppvärmningen framförallt fram till 1940 kraftigt sänkts i två omgångar i de serier som Nasa publicerar.
  Jag har följt klimatdebatten sedan 1986 och har inte egentligen sett några förklaringar på de sänkningar som gjorts efter 1999 serierna.
  Hur ligger det till egentligen, varför sänkningarna av 1930-talets temp?

 59. Håkan Bergman

  tty #54

  Influensavaccin kan nog göra mer skada än nytta, jag menar dom är aldrig fullt ut testade och den enda vinsten är ofta att dom kanske statistiskt förlänger livet på oss åldringar marginellt, men får dom biverkningar som drabbar unga människor med livslångt handikapp orsakar dom tyvärr ofta motstånd mot all form av vaccination. Jag kanske tillhör en lycklig generation, född 1946, och gick igenom alla flunsor på 40-50-60-talet, men sen 70-talet har jag aldrig blivit däckad av en influensa när yngre människor runt mig däckats. Lillsyrran, 6 år yngre, fick bältros eftersom hon inte hade haft vattkoppor och var hemma från skolan nästan ett helt läsår. Ingen större skada där, hon fick toppbetyg i matte eftersom jag var hennes lärare.

 60. Rolf Mellberg

  #55 Erik

  Jag vill leka lite med tanken att det nu sker förändringar som ger frekventare Polar Vortex Splits och fler Sudden Stratosperic Warming (som väl innebär att dominerande västlig riktning växlar till östlig om jag inte mins fel det jag läste på SMHI för några dar sen)
  Om detta är ett vinterfenomen? så är kanske det alltmer frekventa sommar-tillståndent fastlåsta jetströmmar som vi såg i somras?

  Finns det klara tecken att detta ökat under de senaste åren?

  Nästa fråga är om det finns någon trovärdig orsak till varför detta har ökat om nu det är fallet.

  Rockströms svar på en sådan fråga kan säkert hans reptilhjärna luska ut.

  Men jag är väldigt nyfiken på om den lugnare solen skulle minst lika gärna kunna vara orsaken. TCI ligger väldigt lågt – (jo jag vet att thermosfären ligger väldigt högt upp) Det forskas ju i stratosfärsströmning nu också.

  Någon som borrat i detta?

 61. jensen

  58 Jojje

  NASA Fraud

  https://principia-scientific.org/overwhelming-evidence-of-climate-collusion/

 62. Munin

  Globala temperaturkurvor före ca 1950 är i högsta grad påhittade. Klimatupplysningen tog upp detta 2018-10-08 när klimatforskaren John McLean släppt sin rapport om alla felkällor, se ”Skandal om data bakom klimatalarmismen”. Det är uppenbart att det inte går att skapa globala temperaturserier, om man inte hittar på uppgifter för södra halvklotet. Det fanns helt enkelt inte före ca 1950 tillräckligt med faktiskt uppmätta temperaturdata från södra halvklotet för att kunna hävda hur temperaturen varit på södra halvklotet. Det som är obehagligt är att klimatalarmisterna har skapat kurvor, som sedan publicerats som om de visar en riktig bild av temperaturutvecklingen på global nivå. De globala kurvorna är en historieförfalskning och innehåller en massa påhittade värden. Klimatalarmisterna(=lögnarna) sprider sin lögn och vill att det av andra ska uppfattas som sanning.

 63. Rider

  Tony Heller om Trumps twttrande!
  https://m.youtube.com/watch?v=Mpl4bFgVXPU

 64. Håkan Bergman

  Munin #62

  Hur tror du att det fungerar när det handlar om företags redovisning? Den är skriven så att revisorerna ska kunna godkänna den. Hur man kom fram till den är en annan sak. Ett företag kan utöver kravet på god revision ha andra krav på sig, jag har jobbat på ett sånt företag, det finns många såna företag och jag tänker inte säga vilket jag relaterar till. Min erfarenhet, nota bene från ett enda företag, är att vi är väldigt kreativa när vi måste måste balansera den finansiella verkligheten mot kravet på god redovisningssed. Varför skulle vi inte kunna hitta på temperaturdata?

 65. Sören G

  I Tankar för dagen i P1 hörde jag ännu en idiot som hyllade Greta. Kallade henne ett hopp för framtiden.

 66. Lasse

  #65 Sören G
  Hörde oxå det. Men det är där dessa tankar hör hemma!
  En tröstande predikan för dem som förlorat hoppet för mänskligheten.
  Bloggare, influencers och strejkande skolbarn skall rädda oss.
  Kanske dax att nån vuxen kliver in i rummet!
  Pendeln är i ett ytterläge!

 67. Lasse

  Intressant om vattentemperatur och klimatkänslighet.
  http://notrickszone.com/2019/01/29/german-scientists-back-findings-by-gebbie-et-al-2019-believe-climate-co2-sensitivity-even-likely-to-be-lower-than-1-3c/#comments

 68. LarsF

  tty #54
  Det finns ju alltid något argument som säljare har som är relevant.

  Och stor del av orsaken av frågan i #51″hur har kunnat bli så lättpåverkade?” tror jag finns i denna tendens att eliminera precis varje liten störning – för någon – så skall ”överheten” åtgärda och ordinera ”massvaccinering”.

  Vi lämnar ifrån oss allt mer ansvar till någon ”som vet bäst” och allt mindre tilltro till vårt egna sunda förnuft.

  Bland det mest tragiska jag hört var för några år sedan nu, när det var dags för utförsäkring av vissa långtidssjukskrivna och de skulle över i förtidspension(eller vad det nu kallas).

  En kvinna som intervjuades menade
  – det tog minsann ett år innan försäkringskassan tog kontakt med mig om rehabilitering

  Och man blir som sorgsen, denna kvinnan hade helt överlämnat sitt liv till beslut hos någon myndighet. Hon hade slutat se sitt eget liv – som just hennes eget liv – det var statlig myndighets ansvar.

  En person med lite tillit till sitt egna förnuft hade ju själv börjat en kreativ process för att hitta sätt att bli frisk igen. Och jaga myndighet själv eller liknande – inte ge upp som hon gjort.

  Inför valet var det ett inslag i Nordegren&Epstein om hur många människor hade problem med vilket parti de skulle rösta på?????
  – har det gått så långt, funderade jag

  Skall folk ha personlig assistent nu för att besluta vad de tycker är bättre riktning för sverige?

  Så igen – att vi blivit så lättpåverkade – så tror jag det bottnar i att vi allt mindre litar på vårt egna förnuft. I alla fall hon allt större grupper i samhället.

  Och det gäller nog de som låter sig skrämmas av klimathetsen också, de har slutat för länge sedan att lyssna på eget sunt förnuft. ”forskare vet bäst” tycks vara det som gäller.

 69. Ann lh

  # 65 Hylla Greta … lyssnade på vår nya bostadsminister Per Bolund i P1 Studio Ett i går. Intervjuarna kom med konkreta bra frågor, men hans svar blev bara ett oavbrutet babbel. Såvitt jag kunde förstå utan annat innehåll än svador från valkampanjer. Han vill nu kandidera till posten som språkrör för MP – för att hedra Greta. Samma övertygelse! Men på vilka grunder?
  Inte mej emot, det kan knappast lyfta partiet!

 70. Erik

  #60 Problemet är att forskningen kring detta är fortfarande väldigt osäker och därför kan man inte uttala sig om det. Amy butler anser inte att SSW-splittar ökar medan Juda cohen t.ex. inte anser att det är en slump att de senaste 10 åren lett till en SSW-split.

  Det är helt korrekt, vindarna i polar vortex som håller kylan fast i norr reverserar pga den snabba uppvärmningen. (Högtryck blåser östliga vindar och lågtryck blåser västliga i underkant på N.Hem). Detta får kylan att bryta sig ner söderut på vissa ställen och jetströmmen att wobbla då den går långsammare. Detta har hänt i alla årtionden men det är triggerpunkterna som är intressanta. El Niño är en av dom, varmare Atlanten kan vara en av dom, dvs AMO-index. I år såg man att virveln plockade upp värme från Marocko som sögs upp i PV och triggade igång en SSW. Detta är då uppe i stratosfären så det är inte Marocko i sig.

  När det gäller sommaren så är jetströmmen betydligt högre norrut och mycket svagare då tempkontrasterna är mindre. Detta innebära att jetströmmen i sig wobblar mycket mer på sommaren och därför kan dessa fenomen uppstå såsom skedde i somras. Det finns forskare som hävdar att detta kommer öka då man forskat på att jetströmmen blir långsammare på sommaren. Dock är dessa forskningsrapporter inget att hänga i julgranen då de utgår från modelldata och prognosdata, inte faktiska värden. Även här finns det inget som är ”bevisat” utan bara vad som bör hända teoretiskt men väder är svårare än så då det finns återkopplingseffekter som inte finns inom annan teoretisk forskning.

 71. Björn

  Erik [70]; Jag vill inflika något här. Vår polnära jetström uppför sig annorlunda vintertid jämfört med sommarhalvåret. På vintern lutar vår Nordpol från solen och mot den under sommarhalvåret. Det som händer är att vårt halvklot mottar olika energinivåer från solen under de två årstiderna. Reducerad mottagen energi på de högre breddgraderna under vintern, kompenseras delvis genom energiöverföring ovanför troposfären via s.k Brewer-Dobson cirkulation. Otvivelaktigt påverkas både vår polnära jetström och polar Wortex (virvel) under de olika årstiderna. Polar Wortex förefaller vara överordnad jetströmmen. Sen kan vi ju fråga oss, vilken påverkan har den pågående reducerade solaktiviteten, utöver årstiderna variationer, dessa roterande fenomen? Får vi fler eller färre SSW?

  http://birner.atmos.colostate.edu/bdc.html

  https://www.metoffice.gov.uk/learning/atmosphere/polar-vortex

 72. Ingemar Nordin

  Björn #71,

  Tack för länkarna. Sambanden mellan Wortex och jetströmmar har varit lite luddigt för mig. (Och jag har varit för lat för att kolla upp det 🙂 ) Wortex verkar styra jetströmmarna som sedan styr hur låg- och högtryck rör sig. Och ju högre upp vi kommer i atmosfären desto direktare är solen ansvarig för vad som händer.

  Drömmen hos alla väderinstitut är bl.a. att kunna göra säsongsprognoser. Ingen har lyckats hittills. Det blir nästan alltid fel. Glöm alla tidningsrubriker, typ ”Det blir en varm sommar”, eller ”Det blir en grön vinter”. Det stämmer nästan aldrig och då handlar det om ren slump.

  Men eftersom det uppenbarligen är solen som mer eller mindre ensam regerar på 50 000 meters höjd så borde väl möjligheten att prognostisera, säg, tre månader framåt i princip vara möjlig?

 73. Björn

  Ingemar Nordin [72]; Jag vill tillägga beträffande Brewer-Dobson cirkulationen, den har mer betydelse än vad klimatforskarna vill tillstå. Jag hävdar att det uppmärksammade resultatet i nedanstående länk, är en bekräftelse på Brewer-Dobson cirkulationen (BDC), även om det inte framgår av artikeln. Teoretiskt och mättekniskt är detta fält ett svårt område, men som det kommer att visa sig, kommer BDC att vara den betydelsefulla länk som förklarar både solens direkta och indirekta påverkan på atmosfärscirkulationen.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

 74. Erik

  #71 Det är väldigt många kopplingseffekter som styr SSW. El Niño är en sådan, dock leder inte alla SSW till en split av PV. PV är också svagare när QBO är i sin östliga fas. Det finns många effekter och jag skulle gissa på att solen är en stor del av detta men många forskare vill inte kolla dessa effekter då de fokuserar enbart på det som är inom atmosfären. Finns forskning som visat korrelation mellan solens cykler och de zonala vindarna på 45 hPa och sträng vinterkyla i Kina.