Hur det egentligen ligger till

dn-090926
Världens medborgare är bekymrade över klimathotet. Enligt DN har ca 4.400 människor från hela världen, ett representativt urval, röstat fram rekommendationer till delegaterna på det stora klimattoppmötet som ska hållas i Köpenhamn i december.

”En överväldigande majoritet av världsdeltagarna tyckte när ungefär hälften av rösterna var räknade att ett nytt klimatavtal är brådskande”, skriver DN. ”I Sverige svarade samtliga deltagare att en ny överenskommelse mellan världens stater är brådskande och att en sådan bör tas fram vid Köpenhamns­mötet.”

Men vänta lite nu. Hur gick det hela till egentligen? The Climate Scam kan avslöja att för Sveriges del gjordes undersökningen i Borlänge. En inbjudan (se nedan) skickades ut via webben och alla som kände sig manade att delta i mötet (inbjudan gick ut över hela landet och fanns hos bl.a. MyNewsdesk) fick anmäla sitt intresse. Därefter gjordes ett s.k. representativt urval av dem som svarat på inbjudan. Hundra personer fick komma till en s.k. medborgarkonsultation om global uppvärmning och klimatförändringar.
inbjudan Borlänge
Hur många av er tror att de som anmälde sig var helt vanliga människor med ett genomsnittligt intresse för klimatfrågor?
Så här, kära läsare, går det till när ”världen röstar om klimatet”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Brady

  Hej Maggie,
  Your friends at Uppsalainitiativet, in UNT this morning, seem to be getting worried before Copenhagen 🙂
  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=77-AV_ID=961325,00.html
  Starkars Håbo gymnasiefysikstudenter!

 2. L

  Den undersökningen visar tydligt hur desperat man söker stöd för sin tes. Om arrangören säger att  ”det har gått bra”, efter att man informerat och trakterat sina gäster, är det ett kvitto på att detta är så långt ifrån en opartisk undersökning man kan komma.
   
  Men Dagens Nyheter köper upplägget utan att blinka….?

 3. L

  Tack Brady, UI:mannen Anders Martinsson säger till UNT:
   
  ”-Den som argumenterar mot vetenskap och välgrundad fysik är den som behöver försvara sin tes.”
  Han kan inte föreställa sig att CO-hypotesen bara är en hypotes och att det är den som behöver försvaras?

 4. Ulrik

  Tycker ägarna till DN, att det är värt att någon köper tidningen med så undermåliga och lögnaktiga artiklar? För det här ju regel och inte olycksfall i arbetet när det gäller klimatartiklar.

 5. Patrik

  Konsekvensen av vad Anders Martinsson önskar sig skulle bli att endast professionella vetenskapsmän som har haft möjlighet att arbeta fram alternativa teorier skulle ha möjlighet att yttra sig kritiskt i sakfrågan.
  Jag ser två gigantiska problem med en sådan metod om detta skulle gälla i alla vetenskapliga frågor:
  1.
  Ingen lekman skulle därmed haft rätt att ifrågasätta något som upprört allmänhet genom åren t.e.x; risker med kärnkraft, kostnad för rymdfärder, kärnvapen, föroreningar etc.
  Vad som dyker upp i framtiden är såklart osäkert, men säkert är att stora delar av t.ex. miljörörelserna hade fått lägga ner, för de kritiserar ofta teknik och vetenskap långt innan ”konsensus” har hunnit ikapp.
  Det är alltså inte bra för en demokratisk debatt som han hävdar.
  2.
  Anslag. Det skulle bli väldigt toppstyrt i fråga om vilka hypoteser som över huvud taget skulle gå att forska på, just eftersom det demokratiska trycket som jag pratar om i 1 ovan skulle dö ut.
  Nu kommer detta förhoppningsvis aldrig att bli verklighet, men det förtjänar att påtalas för den som har hamnat i dessa tankebanor.
  Postar detta på UI också.

 6. Finns det någon på klimathotssidan som förmår eller bara ens försöker att argumentera seriöst?
  Jag har letat och letat, och varenda sten jag tittar under hittar jag inte mer än (i bästa fall) samma gamla ICPP-hejarklack som inte förmår mer än att upprepa <i>Du får inte ifrågasätta det  .. det har stått i en rapport'</i> trots att de inte läst vad rapporten säger, eller ens kan förstå sådant. De värre av dem gör samma sak, men får sin information via press och media där någon lika oförmögen journalist (i bästa fall) först gjort samma sak, dvs tolkat fraser ur någon rapport eller sammanställning och dessutom gett sin egen ’publicistiska touch’ i rubriksättning och till alarmen man trott sig finna och hur man skrivar dessa ytterligare ett varv eller två.
  Ulrik, DN och andra tidiningar håller inte högre nivå i andra frågor heller. Man återger vad man har hört, trott sig höra, trott sig tro, eller snappat upp från någon annan )internationell) tidning där samma sak har skett. Det finns förstås undantag, men de riktiga journalistiska kvalitetjobben och den kunskap och grävarbete som krävs blir allt mer sällsynta.

 7. Peter Stilbs

  I morse hade SvD och TextTV ett stort uppslag av nytt tyckande om Radonfaran. Som sakfråga är den mycket lik klimatproblematiken. 
  Påståendena om Radonets farlighet  grundar sig i botten på lungcancerfrekvens hos gruvarbetare (som förutom damm och annat på vissa ställen utsätts för skyhöga Radonhalter). Sen drar man en rät linje ner till noll Radonhalt, och förutsätter att det bara är Radonet som är boven – och att relationen mellan lungcancerfrekvens och Radonhalt är linjärt – och att man kan förutsäga hur många i Sverige får lungcancer på grund av Radon i bostäder.  (jämför med påståendena om CO2 relativt Klimatet)
  Sådan vetenskap är också bara nys – även om utsagor kommer från Strålskyddsinstitutet – och nu från WHO. Det är väl nu några karriärister på WHO som vill rida på detta – man skulle gärna vilja titta på deras ”nya material”, och den statistiska behandling det fått.
  Olle Häggström – här kan Du också göra en insats !
  Och det konstigaste i Sverige är att det i stort bara är Villaägare som trakasseras – hyreshus från före 70-talet är ofta också byggda i exempelvis blåbetong eller andra  naturliga stenmaterial, och har av denna anledning också förhöjda Radonhalter.
  Vår vän Jaworwski – ja just samme person som säger obekväma sanningar om glaciärvetenskapen – råkar vara expert på just bio-relaterade strålningsfrågor. han startade för ca 10 år sedan en infekterad debatt i Physics Today med en artikel som penetrerade den sjuka vetenskapen bakom Radonpåståendena. Jag har samlat särtryck om detta någonstans i minna hyllor på jobbet.

 8. Patrik: Ja, du har rätt i att Anders M verkar förespråka någon slags meritokrati där bara de invigda har rösträtt. 😉

   

 9. GunnarE

  #7#
  Tack för påminnelsen om Jaworwski. Hittade detta
  http://www.warwickhughes.com/icecore/zjmar07.pdf
  Rent ruskigt att AGW propagandan kan fortgå så fullständigt ur spår vad beträffar fakta.

 10. GunnarE

  Sorry, Jaworowski

 11. Maggie, Anders M gör nog så gott han kan, han vill att man bara skall debattera sådant där han har förberedda svar/avfärdanden. Och bara använda länkar/hänvisningar/källor som han har godkänt.
  Det är inget speciellt moget sätt, men väl utbrett. Redan barn inser att det gäller att ha regler så att man själv får ett bättre utgångsläge.
  Det roliga med Anders M och UI är att så fort det kommer invändningar på precis den hemmaplan man kräver att allt skall utspela sig på, så byter man argumentationslinje. Då är det plötsligt personen som skall ifrågasättas, inte sällan tom sådana som håller med personen påstås utgöra indicium för dennes tvivelaktighet. Och man försöker avfärda innehållet med hänvisningar till att andra redan har kritiserat arbetet på just bloggar eller annat. (’Debunka’ är ett ord de verkar gilla).
  Alltså, i samma ögonblick som man godtar deras premisser för vad som får anföras i en diskussion, överger de själva dessa och börjar tjattra om annat. Eller i bästa fall hävda att ’min länk’ är starkare än din …

 12. Lars C

  Peter Stilbs
  Det har varit ett par vetenskapsprogram för ett par år sedan som pekade mot att en liten dos strålning rentav kunde vara nyttig.
  Det ena var i svt och baserades på en amerikansk undersökning som skulle kartägga sammanhanget mellan naturlig bakgrundsstrålning och en viss typ av cancer, har glömt vilken. Dettas programmet såg jag själv. Kurvan som började på noll gjorde först en överaskande dipp vid ökande strålning för att sedan vända upp. Sen vet jag att vetenskapsradion hade något inslag på samma tema som jag inte hörde.

 13. Björn

  Brady [1]; Jag håller med dig: Denne fysiklärare i Håbo, Anders Martinsson, lever precis som oss andra på andrahandsinformation eller tredje-fjärde osv. Är hans förståelse av klimatfrågan så mycket förmer än andras? Det är denna attityd som är så karaktäristisk för AGW-svansen inkluderande Anders Martinsson. Jag säger bara: Stackars dessa tankerigida människor.

 14. Björn

  Peter Stilbs [7]; Läste också denna artikel. Så förmyndaraktigt! Markradon har ju alltid förekommit och är en naturlig förkomst av vår tillvaro. Det är märkligt hur man kan påstå att 500 personer dör varje år på grund av radon. Hur är det möjligt att utesluta andra faktorer som orsak till deras död? Jag håller med om att detta kan bli nästa ”CO2-fall” som kan kosta husägare stora summor.

 15. Mycket bra Peter Stilbs..
  Jag vill utveckla den linjära fåran.
   
  Det dör några vart år av vattenförgiftning då de intagit så extrema mängder så deras kroppbalans totalskenar, ofta efter extacypatyn.
   
  Så kan vi se hur vattenintag är livsnödvändigt, men i för stor dos leder till döden.
   
  Samma akohol.
  Jag skulle kunna räkna upp många giftberoenden som leder till ökad livskvalitet och längre friskare liv, vid måttlig konsumtion.
  Ju mer jag deltar i samhällsdebatter, ju mer blir jag på det klara med att boven är:
  Humaniora, kladd och klet, har högre status än naturvetenskap.
  Det är fint att tro, fult att söka ökad kunskap, ty då är man en nörd och översittare.
  I jämlihetens namn ska alla vara lika okunniga.

 16. Jag ska byta tangentbord….
  Trist då så många bokstäver, faller bort att hele kommentarer blir lika överflödisk som mina mediankommentarer.
   
  Även en blind höna
  Finner
  Ibland ett
  Korn.
   
  Kanske får jag till det någon gång?
   
  Nyckeln är kommunikationsförmåga.
  Där är jag så kass, trotts att jag tränar den så min lilla skalle, lämnar in strejkvarsel snart.
   
  Väldens snabbaste sköldpadda har ingen chans mot Akilles, men kan dock bli snabbare……………

 17. S. Andersson

  För en cirka 15 år sedan råkade jag hamna på ett seminarium i Budapest där Edward Teller föreläste. Teller, som var ungrare, brukar kallas vätebombens fader. Han var 85 år gammal då och sa att ”a little radiation is good for you….”. Hela härligheten gav rätt starka Dr Stranglove-vibbar men kanske visste han något?
  Det brukar framhållas som argument att fastän det finns områden på vår jord med rätt betydande naturlig bakrundsstrålning så har inga levande organismer utvecklat ett organ som kan känna av radioaktivitet. Detta skulle alltså betyda att åtminstone upp till sådana nivåer är det ingen fara.
   

 18. S.Andersson..
   
  Bra synpunkt..
  Livsformer har utvecklat navigering efter magnetfälts styrka, andra efter enstaka molekyler (ål, fjärill alla laxtsorter, m.fl.)
  Ingen livsform har utnyttjat alfa beta eller gamma strålning.
  Vad jag vet.

 19. S. Andersson.
   
  Lyssna på en tung fysiker (med så härlig humor) just före hans död.
  1,5tim jag har hört den ett tiotal ggr.

 20. Peter Stilbs

  Jo – jag har också sett kurvan som implicerar att en lagom låg dos radioaktivitet är ”hälsosamt” – hur konstigt det än kan låta.
  Huvudskillnaden mellan höga doser och låga är på det molekylära planet att DNA’s självrepareringsmekanismer inte hinner med när man kommer över en viss stråldos.

 21. Jordens liv har tvecklats under ständig radioaktiv strålning.
  Radon är väl en ädelgas som blir ett av resultaten då jordens livsviktiga U235 sönderfaller?
  Det farliga är då radon sönderfaller i våra lungor och dess radondöttrar tillsammas med ex. cigarettrök hissar dosen så risken ökar för bildningen av cancerceller?
   
  Plusfaktorer leder till farligheten.
  Det finns elektroniska cigaretter.

 22. Ulrik

  I Bad Gastein – Gasteiner Heilstollen – får man betala för att få en radioaktiv kur. Då är det billigare att stanna hemma i sitt radonhus. Men kanske inte lika trevligt. Vad säger vetenskapsredaktionerna?

 23. Alla har sett Robert Bussards massmediala testamente från nov 2006?
  Speiellt önskar jag att Anders L. ser och förstår.
  Vi kan få en global välfärd på högre än dagens svenska och leva i harmoni med allt annt liv på jorden.
  Kanske undantaget vissa bakterier och virus, ty vi är ju gudar som utrotar………..

 24. Tege Tornvall

  Jag som bor i Leksand, har lokaltidningen och följer med i media har inte hört eller sett ett nys av denna ”undersökning”.

 25. Tege:
  Du skulle aldrig blivit vald, ty kriterier var mer åt det troende och mindre åt den kunskapsmässiga hållet.
   
  Fråga de 2000 yrkeskrimminella som står för 95% av brottskostnaderna hur fångvården borde utvecklas?
   
  Än slappare och med avsevärt mer utbildning i larmsystem, elektroniskt bevakning och kapitaltransport.
  Kanske återsfallsfångarna i dråp och våld vill lära sig mer kampsport och vapenhandtering?
   
  Empati ansvar hänsyn och långsiktigt planerande för andras väl och ve, är bara nördigt, bättre bränna andras bilar och kaste sten på de yrkesgrupper som försöker hjälpa oss………………………………..

 26. Björn

  Sen när handlar vetenskap om majoritetstyckande? Denna undersökning visar bara att folk enbart hämtar sin fakta från källor som Aftonbladet etc som inte har någon faktagranskning.

 27. Björn

  Du ”Björn” som skrev inlägg [26], använd inte denna signatur på denna blogg eftersom den signaturen är upptagen på denna blogg. Lägg till

 28. Tja, det lär vara en grov övervikt extrema så kallade ”skeptiker” också, då de förstås vill sprida sin uppfattning.

 29. Björn H

  Det är inte jag i alla fall. hahahahahahaha 😉
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 30. Patrik

  Björn #27>> Det blev ju rätt kul när du skrev ”Lägg till” – och sedan inget mer. 😀
  Då blir det ju bara ”Björn” ändå. 😀

 31. Björn

  Patrik [29]; Som du vet finns det ju ingen redigerings- eller ångerknapp vilket är en brist. Av misstag for musen över skickaknappen innan jag hann skriva ”Lägg till en bokstav eller ändra sigantur”. Så var det med det.

 32. Björn och Patrik: Jag letar fortfarande efter en bra redigeringsfunktion för kommentarer. Så tro inte att jag glömt det. 😉

 33. Patrik

  Björn #31>> Ja, sorry… Det var verkligen inte meningen att hacka, om det uppfattades så.
  Det blev bara lite komiskt… 🙂

 34. Adolf Goreing

  ang Radon. Det är alfa-strålningen (heliumkärnor) som är boven. Och det är deras enorma energideponering lokalt i lungväggarna som är problemet. Är dessa lungor dessutom skadade genom rökning har man en ännu sämre chans. Just pga den starka kopplingen mellan lungcancer och rökning +radon som vet man (bl.a rent patologiskt) att det rör sig om 500-1000 fall / år i Sverige. Lungcancer är också en svår cancer att behandla och dödsförloppet bland de värre: man kvävs sakta till döds. Det finns ingen likhet mellan AGW-hypotesens skiss och stringensen inom strålningsbiologin. I den senare är orsakssambanden klara. Dessutom är debatten betydligt öppnare bland dessa forskare. Jag råkar vara en av dem numera. Jag kan bekräfta att det förmodligen finns en dip i den linjära kurvan men den är inte generell och är förmodligen dessutom individuell (vi tål strålning olika mycket beroende på genetik, ålder, sjukdomar osv). Därför kör man linjärt ned till ”0”. Som en jämförelse tar svensk sjukvårds radiologiska verksamheter (röntgen, nuklearmedicin m.m) c:a 2-300 liv per år. Varje datortomograf skördar i genomsnitt 1 liv / år. Men skillnaden är att det är en beräknad risk för att radiologin gör nytta! Det finns inget kärnkraftverk i världen t.ex som skulle acceptera stråldoserna inom sjukvården. Radonet medför ingen nytta därför får det kosta mer att reducera. Sedan kan man fråga sig om studien verkligen visar det den visar. SSM är till sin natur försiktiga av sig så vi får väl se. Jag kan väl hänvisa till alla falska larm om strålning från mobiler m.m. SSM har en mycket försiktig hållning här. Trots att man som myndighet säkert skulle få rejält med anslag om man pumpade upp riskerna med elfält och mobiler till samma nivå som klimathotet. F.ö är det min erfarenhet att det finns många likheter mellan de som är generellt strålningsrädda och AGW-troende. Skillnaden består i misstron mot myndigheter (SSM) från de strålningsrädda. ” Det måste vara farligare än de säger”. ”De mörkar” ”De är köpta av Sony-Ericsson” osv osv

 35. Lars C

  AdolphGoering
  Vi har ca 600 Bq i vårt brunnsvatten, eftersom gränsvärdet legat/ligger på 1000 för vuxen så har vi hittills inte brytt oss så mycket. Kanske ska man ta ett test på luften i huset?

 36. Leo

  Med anledning av blogginläggets rubrik; ”Hur det egentligen ligger till” –
   
  Nu har jag skrivit till SVT Debatt så att svenska folket kan få reda på hur det eventuellt verkligen ligger till. Jag bad dem att ta upp klimatfrågan (eftersom den uteblev i senaste avsnittet pga helikopterrånet), och tipsade om några lämpliga gäster genom att hänvisa till författarna i dessa två artiklar:
   
  ”Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen” – http://www.vk.se/Article.jsp?article=260537
   
  ”Betydande fakta talar emot klimatalarmismen” – http://nwt.se/asikter/debatt/article560321.ece
   
  Hoppas att frågan tas upp. Det förtjänar den mer än nästan något annat ämne i SVT Debatt.

 37. Apropå kampanjer. Just nu pågår en kampanj för att förbjuda dubbdäck. Infastrukturminister Åsa Torsstenson c lovar att kommunerna ska få förbjuda dem om EU tillåter detta. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton m kan tänka sig detta på vissa gator i stockholm och har gjort ett sanslöst uttalande där hon tycker att folk  som åker in till stan ska byta däck varje gång.
  NTF är dock kallsinninga och påpekar att påståendet om dubbdäcken partiklar är för stora för att gå ner i lungorna.
  På Hornsgatan som anses som värst visade dock mätningar att de skadliga partiklarna kom från Tunnelbanan.
  Vilket kommer då att döda mest? Partiklar eller halkolyckor?
  Folk som har dubbdäck river också upp isen på gatan så att de som inte har dubbdäck klarar sig bättre har jag informerats om av sakkunniga.
  Vad säger ni om dubbdäcken? Och vad bör vi göra för att stoppa idiotin innan det  är för sent?

 38. L

  Kalle S, det är precis som du säger och jag har försökt informera Ulla Hamilton om hur det ligger till. Första gången fick jag ett goddag-yxskaft svar, och kvitterade med att hennes förslag kommer att drabba många oskyddade trafikanter i städerna. Den som sitter i en bil som inte kan stanna, klarar sig oftast utan skador.

 39. Det ska stå ”NTF är dock kallsinninga och påpekar att  dubbdäckens partiklar är för stora för att gå ner i lungorna.”
  Det sanslösa äratt detta förslag redan har hunnit fram till EU utan att det diskuterats lokalt. Min partiförening tog det hela som ett skämt som man kunde ta det lungt med och protestera mot först när förslag skulle komma upp på dagordningen. 
  Men det gjorde det aldrig utan gick tydligen direkt till EU.