Borlänge

Hur det egentligen ligger till

Världens medborgare är bekymrade över klimathotet. Enligt DN har ca 4.400 människor från hela världen, ett representativt urval, röstat fram rekommendationer till delegaterna på det stora klimattoppmötet som ska hållas i Köpenhamn i december. ”En överväldigande majoritet av världsdeltagarna tyckte när ungefär hälften av rösterna var räknade att ett nytt klimatavtal är brådskande”, skriver DN.   →

Borlänge utvalt att påverka världen

Sveriges Radio rapporterar att svenska Borlänge är en av de femtio städer, vars invånare får vara med och påverka klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Hundra personer kommer att väljas ut (ett representativt urval) och diskutera klimatfrågor. Enligt Nordregio, som är knutet till Nordiska rådet, och som är den svenska partnern för genomförandet av medborgarkonsultationerna (fint ord, förresten)   →