representativt urval

Hur det egentligen ligger till

Världens medborgare är bekymrade över klimathotet. Enligt DN har ca 4.400 människor från hela världen, ett representativt urval, röstat fram rekommendationer till delegaterna på det stora klimattoppmötet som ska hållas i Köpenhamn i december. ”En överväldigande majoritet av världsdeltagarna tyckte när ungefär hälften av rösterna var räknade att ett nytt klimatavtal är brådskande”, skriver DN.   →