Hotet från rymdens megaoväder

solstorm

Ganska ofta undrar jag över hur våra beslutsfattare prioriterar när det gäller miljöproblem och naturkatastrofer. Det är ju välkänt att länder som Filippinerna drabbas av 6-7 tropiska orkaner per år. Andra länder råkar regelbundet ut för skyfall och översvämningar. Vi vet att Europa då och då drabbas av stormar och kyla som förstör stora värden och dödar tusentals människor.

Vi vet också att dödstalen är betydligt lägre för rika länder än för fattiga. Men en sak gör oss i de rika länderna mer känsliga än i de fattiga när det gäller naturkatastrofer. Och det är vårt stora beroende av datorer, elektricitet och kommunikationer. I våra samhällen har vi byggt in oss i en infrastruktur som gör oss väldigt sårbara för solstormar. En sådan i megaklass var den s.k. ”Carrington Event 1859” då en plasmaeruption på solen träffade jorden i koncentrerad form. Norrskenet blev så starkt att folk trodde att det var morgon och det syntes långt ned i Sahara och Mexiko. Telegrafförbindelserna i USA och Europa slogs ut av den kraftiga elektromagnetiska chocken.

Det var då det. Men vad skulle hända om vi drabbas av en liknande Carrington-händelse idag? Har vi en beredskap för detta? Har vi skyddat våra elsystem, datorer och kommunikationssystem mot detta?

I våra främsta stridsflygplan skyddas den känsliga elektroniken mot s.k. EMP-pulser från bl.a. atomvapen. Men hur är det med vardagstekniken? Och kan vi förvänta oss att solens plasmaeruptioner kan ställa till det igen – denna gång med förödande konsekvenser?

Det korta svaret är att jo, Carrington-händelser kommer att inträffa igen. Det var faktiskt nära att vi drabbades av en sådan i juli 2012, men som tur var hamnade dess fokus strax utanför jorden. Någon har räknat ut att en Carrington-händelse som drabbar jorden bör inträffa vart 150:e år. Så i någon mening lever vi på lånad tid.

Här presenteras en artikel som försöker uppskatta skadorna i USA av en Carrington-händelse. De omdelbara skadorna kommer att drabba mellan 8 och 66% av det amerikanska folket som blir utan ström och kommunikationer. De omedelbara ekonomiska skadorna kan bli upp till drygt 40 miljarder dollar per dag. Men detta är bara en bråkdel av kostnaderna för olika följdeffekter av detta.

Media, som älskar katastrofteorier, borde kanske ägna några rader åt sådana här naturliga händelser som kan drabba oss alla istället för att publicera artikel efter artikel om mer eller mindre inbillade klimathot. Och istället för att våra politiker ägnar sig åt symbolisk och destruktiv lagstiftning så kanske de kunde fundera på hur man kan skydda centrala delar av samhällets infrastruktur. För i motsats till att förhindra en uppvärmning av planeten så går det ju faktiskt att skydda vår elförsörjning, våra viktigaste datorsystem och våra kommunikationer mot den här typen av naturfenomen.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för ditt inlägg- när det gäller rymden och hot därifrån så är jag lyckligt okunnig . Lika okunnig som när det gäller cybersäkerhet. Det krävs lite mer påtagliga bevis för att kunna se problemet.
  Det är väl som med CO2 eller överkänslighet mot elektricitet -tron är styrande och Bias eller förutfattade meningar ger utrymme för olika trosriktningar.

 2. jensen

  Lasse:
  Den som letar skall finna.
  Jag håller med dig om att CO2-skräck och elektricitets-allergi snarast är tros-baserat,
  men rymdhot är verkligen en realitet. Det finns hur mycket som helst forskat betr. solar flares.
  Läs boken : The sun kings av Stuart Clark om den tidiga solforskningen f.a. om Carrington event aug.-sept 1859, när man såg norrsken ända ned till Västindien.
  Om en liknande händelse skulle inträffa nu i modern tid skulle stora delar av elektriska system, inklusive tranformatorer samt modern elektronik slås ut, vilket skulle ta månader och halvår att reparera. Läs och förkovra dig!
  Vänliga hälsningar.

 3. Ann L-H

  Ingemar, här i landet är samtliga partier överens med den feministiska regeringen om att införa en ny klimatlag, mot all vett och sans.
  Det partiprogram som Trump lutar sig mot skriver att IPCC är en politisk organisation och vetenskapligt sett ”not unbiased”. Trumps löften och beslut i klimatfrågan vilar tryggt både här och där! Partiprogrammet avslutas med några ord om att tackla framtiden:
  ”Facing 21st Century Threats
  Cybersecurity in an Insecure World
  Protection Against an Electromagnetic Pulse
  Confronting Internet Tyranny”
  vilket även Trump har tagit fasta på.
  Den enorma resurser som hittills kastas i klimathotets svarta hål ska nu styras över bl.a. till forskning som kan avvärja rymdhot av olika slag.
  Här triumferar miljörörelsens spets med att låta fotografera sig – med alla sina ”hens” som vissa kommentatorer i USA skriver om bilden – när hon ”undertecknar” den nya klimatlagen som är på kollisionskurs mot, inte endast vett och sans utan även, kärnan i vår ursprungliga miljöskyddslag.

 4. Guy

  Lasse # 1

  http://www.fokus.se/2010/04/solen-slar-ut-allt-elektriskt/

  Problemet öppnar sej om du tar en tankepaus och fantiserar ihop vad du inte kan göra utan ström.
  Som hastiga exempel blir du utan mat och vatten. Beroende på ditt låssystem blir du kanske utstängd hemifrån och du kaninte ringa efter hjälp.

 5. Kenneth Mikaelsson

  Lägg sen till en fordonsflotta som står stilla…
  Hur länge räcker vitabönorna dina?

 6. Kenneth Mikaelsson

  Rymdvädret har nog betydligt större påverkan på oss än alla växthusgaser tillsammans
  Och över allt lyser ”fader” SOL

  A deterministic model for forecasting long-term
  solar activity : https://arxiv.org/pdf/1702.00641v1.pdf

  Här en spik till CAGW kistan….

 7. Ingemar Nordin

  Ann L-H #3,

  ”Protection Against an Electromagnetic Pulse”

  Jag nämner det inte i mitt inlägg ovan men det finns också en allvarlig säkerhetspolitisk aspekt av elektromagnetiska pulser som oroar delar av försvaret. Det sägs att en enda atombomb på hög höjd kan slå ut all elektronisk infrastruktur i norra Europa. Vårt stridsflyg må vara skyddat men allting annat funkar inte längre. Kanske är det också därför som Trump vill ha ett större fokus på skyddet mot elektromagnetiska pulser.

 8. Guy

  Ingemar N # 7

  Det är kanske inte nödvändigt med en atombomb.
  http://www.digitaltrends.com/cool-tech/us-air-force-confirms-boeings-electromagnetic-pulse-weapon/

 9. Thomas P

  Guy #38 Mot Serbien körde NATO med att dumpa kolfibrer över transformatorstationer och liknande installationer för att orsaka strömavbrott som var svåra att reparera. Fibrerna blåste runt så reparerade man en kortslutning fick man snart en ny.

  Kärnvapen på hög höjd har dessutom effekten att de sprider laddade partiklar i låg omloppsbana vilket degraderar och slår ut satelliter. Det har spekulerats att länder som Nordkorea eller Iran i en konflikt skulle kunna använda kärnvapen så för att undvika förlust av människoliv och göra det svårt att motivera att slå tillbaka med kärnvapen. Själva har de ju inte mycket till infrastruktur i rymden som skulle gå förlorad.

  Jag är dock lite förbryllad över Ingemar här. När det gäller AGW tycker han inte man skall göra något om man inte har 100% säkra bevis för att det blir en katastrof annars. Här kör han dock plötsligt med en mer realistisk riskanalys där blotta möjligheten gör att det är värt att vidta åtgärder.

  Det enkla man kan göra är att ha satelliter som bevakar solen och beredskap att slå ned elsystemet på kort varsel. Därigenom undviker man många av de värsta skadorna. Det gäller bara att folk har respekt för att det då också kan komma falsklarm och inte börjar gnälla om man råkar slå ned systemet och det efteråt visade sig onödigt, eller än värre börjar gnälla för att det var för effektivt så de inte förstår vilka skador som annars skulle uppkommit.

 10. Håkan Bergman

  Guy #8
  Man kan bygga ett EMP-vapen av en microvågsugn, den får dock lite begränsad räckvidd, nån decimeter eller så. Effekten avtar med kvadraten på avståndet, så Boeings EMP-drönare måste ha en rejäl effekt om den ska vara användbar.

 11. Ingemar Nordin

  Thomas P #9,
  ”Det enkla man kan göra är att ha satelliter som bevakar solen och beredskap att slå ned elsystemet på kort varsel.”

  Jo, det är riktigt. Det kan innebära vissa risker att göra så, men att själv stänga av el och kommunikationer kan förhindra en del skador. Jag vet dock inte vad trafikflyg i luften säger om att plötsligt bli avskuren från all kommunikation med marken. Det pågår en del forskning om hur man skall kunna förutsäga solstormar så att man hinner stänga av i god tid utan att detta orsakar olyckor.

  En som sysslat med detta under flera år är Henrik Lundstedt
  http://www.rymdkanalen.se/node/26438

  se även http://www.lund.irf.se/msb/

 12. Thomas P

  Ingemar #11 Jag antar att flygledarsystem har backupkraft, och sådana avgörande system, liksom sjukhus för att inte tala om elektroniken i flygplanen kan vara värt att härda mot EMP. Jag misstänker att bli avskuret från markkommunikation kommer vare det minsta problemet för dagens trafikflygplan

 13. Michael E

  Vad avser nukleära EMP (NEMP) så är det korrekt en höghöjds detonation av ett kärnvapen kan åstadkomma mycket skada på oskyddad infrastruktur. Skadan beror bla dels på vilken yield vapnet har, explosionshöjd, geografisk position (ju längre från ekvatorn desto större effekt) och på den infrastruktur som finns. En NEMP från ett vapen detonerat på 40km-400 km består av i huvudsak tre pulser, E1, E2 och E3.

  Vid detonationsögonblocket skapas gammastrålning dels direkt från fissionsprocessen och dels som en konsekvens av in elastisk spridning av neutroner mot själva bombmaterialet. Av den totala yielden så går ca 0,1-0,5% till produktion av gammastrålning. Denna gammastrålning transfererar sin energi till elektroner i atmosfären via en Comptonprocess. De elektronerna exciteras till höga energier och skiljs från de molekyler de tillhörde och kolliderar därefter med andra elektroner som ger upphov till en kaskadeffekt där varje gammafoton skapar 30.000 elektroner. Dessa elektroner färdas längs fältlinjerna i jordens magnetfält och ger där upphov till synkrotronstrålning. Pulsen som uppkommer här kallas E1 och har typiska stigtider på ca 1 ns och verkar under ngr mikrosekunder. Den har mycket hög amplitud och inducerar fält på marken mellan 100 till 30.000 V/m. Dock så skapar också detonationen röntgenstrålning som joniserar atmosfären och verkar för att mildra denna effekt. E1 kan lätt spridas via antenner, kortare kabelrännor, elektronisk utrustning (även i byggnader), IC-kretsar, datorer, etc. Militär elektronik är väl skyddad mot denna effekt men civil i betydligt mindre uträckning.

  E2 pulen skapas av tidigare spridd gammastrålning och inelastisk spridning av neutroner från fissionsprocessen mot luftmolekyler. Allteftersom dessa neutroner saktas ned så skaps gammastrålning som i sin tur ger upphov till Compton inducerad ström med en lägre amplitud än E1 men varaktigare, upp till ca 1 s. E2 kopplar bra in mot längre strömförande ledningar men påminner i sin karaktär om ett naturligt blixtnedslag och kommer därför troligen inte att påverka vår infrastruktur så mycket eftersom vi ofta har adekvata skydd mot detta.

  Värre är det med E3 vilken uppkommer som konsekvens av själva eldklotets förmåga att starkt jonisera atmosfären som då ”tränger undan” jordens magnetfält. Effekten påminner mest om de naturligt förekommande geomagnetiska stormarna och kopplar väl in mot vårt el-nät, telekablar, etc och är svår att skydda sig emot.

  Det finns dock ett annat hot mot vår infrastruktur. Ett väl utformat mindre kärnvapen, ca 10 kt, skulle om det detonerades på rätt ställe kunna slå ut 90% av alla satelliter i låg bana, se https://blogs.scientificamerican.com/observations/high-altitude-nuclear-explosions-dangerous-but-not-for-reasons-gingrich-cites/

  Det finns också andra sätt att skapa en EMP. Man kan pumpa en mikrovågskavitet med en flerstegs explosionsdriven FCG (Flux compression generator). Genom tvåstegs FCG kan man generera en NNEMP (Non-nuclear EMP) på några terawatt men den är ganska bredbandig. Genom en mikrovågskavitet kan man smala av frekvensbandet mot en specifik frekvens där det tilltänkta målet är som mest känsligt och får då extrema fältstyrkor inom ett smalt frekvensband. Mot civil elektronik är en sådan mycket effektiv men mot skyddad militär elektronik är det betydligt svårare att åstadkomma någon effekt, i alla fall inom större verkansområden. Att bygga en FCG är tack och lov mycket svårt och än svårare år det att mata en mikrovågskavitet med en sådan.

 14. Guy

  Thomas P# 9
  Smart och billigt med kolfiber, men mycket lokalt samt att alla med säkerhetssystem, armen, sjukhus, kraftverk mm klarar sig.
  Skillnaden till AGW är att en plasmapuls är på kommande. Frågan är när. Det lönar sig definitivt att satsa på skydd och backup. AGW kan man också förbereda sej på, vilket vi redan gör. Däremot är fantasikostnaderna fullkomlig galenskap. En annan skillnad är att plasmapulsen kommer AGW i farlig eller skadlig form vet vi inte. Obs enligt vetenskapen! Kostnaderna för plasmapulsens skador kommer att vara enorma (tror inte man kan räkna allt). Kostnaderna för AGW har redan varit enorma, men kan vara helt noll.

 15. Guy

  Håkan B # 10

  Det har ryktats att rysarna skulle ha en som kunde slå ut södra Finland, men det kan vara påhittat av nåt alarmistgäng.

 16. Guy

  Michael E # 13

  Tack för upplysningen. Den ger en bra karta över vad som gäller. Definitivt inget att leka med.

 17. Ingemar Nordin

  Michael E #13,

  Tack för din synnerligen initierade kommentar!

 18. Guy

  Thomas P # 12
  ”Ingemar #11 Jag antar att flygledarsystem har backupkraft, och sådana avgörande system, liksom sjukhus för att inte tala om elektroniken i flygplanen kan vara värt att härda mot EMP. Jag misstänker att bli avskuret från markkommunikation kommer vare det minsta problemet för dagens trafikflygplan”

  Flygledarsystem har backup, i dom flesta fall. Men om du kollar Michael E # 13, som du antagligen begriper mycket mera av än jag, så ser du att det inte nödvändigtvis är lätt att skydda sig emot.
  Flygplanen är skyddade för blixtnedslag, vilket händer hela tiden, men så håller dom på och reparerar skyddanordningarna stup i ett.
  Ett flygplan som blir avskuret från markkommunikation får mycket stora problem med landningen för att inte tala om trafiken i luften. Dom är inte ensamma där. Kolla flightradar.

 19. #1 Lasse, #4 Guy
  Jag reflekterade lite över de troliga effekterna av en CME, Coronal Mass Ejection, för ett par år sedan i Hur jämställda vore vi i en värld utan el?
  Jag tror man allvarligt underskattar effekterna, och att det skulle innebära slutet för vår moderna civilisation, vi skulle förflyttas tillbaka flera hundra år. Enda trösten vore nog att återuppbyggnaden förhoppningsvis kan skäras ned till ett par generationer om man lyckas bevara väsentlig kunskap.
  (Sen inser jag att mitt inlägg torde te sig ganska infantilt efter att man läst #13 Michael E, men … whatever)

 20. #9 Thomas P
  Att skydda sig mot plasmaeruptioner är ungefär som att använda kondom för att skydda sig mot en oönskad och dyrbar underhållsskyldighet .
  Att skydda sig mot AGW är som att ha hjälm på sig när man sover för att vara skyddad ifall taket skulle rasa in.

 21. Guy

  Dolf # 19

  Du har rätt i att effekterna troligen underskattas (dessutom understatement).
  Din text om jämställdheten är i snällaste laget.

  Ett blixnedslag. Verkan ”lokal”. Tänk dej att det fortsätter en vecka eller en månad eller ett år……….

  Publicerad 15 aug 2003 kl 05.50
  Strax efter klockan 16, lokal tid, lamslogs storstäder som New York, Detroit, Cleveland, Toronto och Ottawa. Tunnelbanan stannade, trafikljusen slocknade, hissar fastnade mellan våningarna. Flera kärnkraftverk fick stängas, liksom sju stora flyg-platser – däribland Kennedy, LaGuardia, Newark i New York-området. Trafiken på de tre kom igång tidigt i morse, svensk tid. Från New York rapporterade läkare att operationssalarna blev helt mörklagda mitt under operationer. Fruktade en terrorattack Först fruktade myndigheterna att strömavbrottet berodde på en terrorattack, men de misstankarna avskrevs snabbt. I eftermiddagsrusningen härskade kaos i de stora städerna. Tusentals människor satt fast i tunnelbanan och i hissar. I New York gick hundratusentals människor ut på gatorna – det fanns inget annat sätt att ta sig hem. Eftersom radio- och tv-kanaler också slagits ut hade de flesta ingen aning om vad som hänt. När strömmen försvann runt om i delstaten höjdes omedelbart säkerhetsnivån i New York. – Vi har haft en säkerhetsnivå med extra bevakning vid gränsen och flygplatserna, sade delstaten New Yorks guvernör George Pataki. Kedjereaktion i elnätet Över hälften av delstatens 19 miljoner invånare var utan ström. Orsaken till strömavbrottet var ännu sent i natt oklar. Enligt Kanadas premiärminister Jean Chretien var orsaken ett blixtnedslag i ett kraftverk vid Niagara. Det inledde kedjereaktionen som bröt elförsörjningen för tiotals miljoner människor i USA och Kanada, enligt tv-bolaget Sky News. Tidigare under natten spekulerades i att överbelastning i kraftnätet ska ha utlöst avbrottet. Eftersom det varit mycket varmt de senaste dagarna har mycket ström gått åt till luftkonditionering. Gårdagen var bland de varmaste någonsin i området.

 22. Guy

  Ber om ursäkt. Utdraget var från Expressen.

 23. Michael E

  #19, Jag tycker inte att ditt inlägg är infantilt, det är mycket möjligt att effekterna av en CME skulle vara så stora att en större del av jordens infrastruktur för elkraft, kommunikation och elektronik skulle fallera. Se t.ex. nedan vad höghöjdstester med kärnvapen åstadkom i form av EMP genererad skada;

  År 1962 så utförde USA ett höghöjdstest (Starfish) med kärnvapen (W49 verkansdel med en yield om ca 1,4 MT) , ca 400 km över Johnsson atollen, se http://ece-research.unm.edu/summa/notes/SDAN/0031.pdf . Resultatet av detta var nedsläckning av gatubelysningen på Oahu (Hawaii) , problem med mikrovågslänkar, kommunikationsutrustning etc. Hawaii ligger ca 1300 km från Johnsson atollen.

  Ryssarna har också utfört tester under 60-talet. dock något mer brutala då dessa utfördes direkt ovanför bebodda områden. Se tex. test 184 http://www.eiscouncil.com/App_Data/Upload/a4ce4b06-1a77-44d8-83eb-842bb2a56fc6.pdf där de detonerade en 300 kT laddning direkt över Kazakstan på en höjd om 290 km. Effekterna av detta blev att man brände ut generatorstationer, utlöste säkringar i nedgrävda kraftledningar, förstörde isolatorer på luftkraftledningar, stängde ned telefonlinjer och förstörde den tidens analog vakuumrörselektronik. Vad avser det senare är denna många gånger mer härdad mot EMP än dagens känsliga digitala elektronik.

 24. Danikullen

  Svenska kraftnätet är mycket väl skyddat mot GIC. Det finns jordströmbrytare vid varje transformator, elnätet är tredubbelt redundant och har en effektkapacitet som är dubbelt upp mot vad som används. Som exempel kan nämnas att det var ett väldigt pådrag om solstormar i pressen för ett antal år sedan. SvK undrade vad det var frågan om, för deras jordströmmätare rörde sig knappt. Ett annat exempel är det stora avbrottet i Quebec 1989. Jordströmmarna i Sverige var fem gånger starkare, men endast fem 130kV ledningar kopplades om. (Abonnenterna kanske fick nån sek avbrott). Dessutom var det en tidningsanka att transformatorn i Quebec skulle ha brunnit upp. Det var reglersystemet som inte ville återstarta.
  För den som vill ha mer detaljer så läs Katarina Andreassons exjobb på svk.se, sök Andreasson. (Där finns en bilaga med alla GIC event från 1847 och framåt. Man kan läsa vilka störningar och skador som uppstod och vad som (inte) hände i Sverige.)
  När det gäller tele och elektronik är den väl skyddad idag om den är CE märkt. All elektronik som säljs inom EU måste vara EMC-testad sedan 1994. Telenätet är ganska väl skyddat då fiber används för längre avstånd. Att elektronrör skulle tåla EMP bättre än dagens elektronik är en skröna. Dagens elektronik är ytterst miniatyriserad och antenn-arean för fält är betydligt mindre än på 80-talet. Dessutom är varje kontakt skyddad mot överspänning och skall tåla flera kV för att uppfylla EMC direktivet. 30 000V/m i fältstyrka från en NEMP låter ju stort, men är bara 30V/mm. För mer info än Michael E ovan, se NEMP på Wikipedia. Läs avsnittet ”Common misconceptions”. Största problemet idag med GIC är att det stör GPS.
  Jag ser detta inlägg och en del kommentarer som ren alarmism, skrönor och tidningsankor.
  Vänliga Hälsningar,
  Dan

 25. Michael E

  ”24, enligt EIS council, se länken i inlägg 23 ovan så säger de följande ; Virtually all equipment in the region was pre-digital age, using highly EMP-resistant vacuum tubes in place of today’s extremely sensitive digital technology. Sålunda drog jag slutsatsen att om motsvarande test genomfördes idag mot modern digital elektronik så skulle resultatet bli värre.

  Artikeln fortsätter med följande slutsats ”According to the recent Oak Ridge Laboratory DOE / FERC / DHS Study, comparable GIC would likely damage about 365 large transformers in the U.S. power grid, leaving about 40 percent of the U.S. population without electrical power for 4 to 10 years during acquisition of replacement transformers.”

  EIS står för ”The Electric Infrastructure Security (EIS) Council” och om du anser att dessa förmedlar alarmism så får du gärna utveckla den tanken.

  Fältstyrkan i test 184 uppmättes till 1300 nT/min, Quebec eventet till 480 nT/min. Carringtoneventet är svårare att skatta då detta skedde 1859 och några noggranna tester aldrig gjordes men fältstyrkan uppskattas till mellan 900-1700 nT.

 26. Claes-Erik Simonsbacka

  Isstormen i Kanada
  I början av februari 1998 drabbades Kanada av en av de värsta isstormarna i modern tid. Mycket omfattande skador uppstod på elförsörjningen i provinserna Quebec och Ontario. Många vardagliga sociala och ekonomiska aktiviteter avstannade och situationen blev livshotande både för människor och djur. Det krävdes mycket omfattande insatser från hela samhället för att hantera situationen och för att reparera skadorna på el- och telesystem. Läs mer på:
  http://www.risknet.foi.se/el/pdf.filer/kanada.pdf

  MVH,

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  Skydd mot geomagnetiska stormar. Elektromagnetisk påverkan på kraftsystemet
  http://www.nyapolitiken.biz/klimathotet/120330-Skydd-mot-geomagnetiska-stormar.pdf

  EN RISKANALYS AV GEOMAGNETISKT INDUCERAD STRÖM I KRAFTSYSTEM
  http://www.iea.lth.se/publications/MS-Theses/Short%20article/5296_Smf.pdf

  Transformatorers dimensionering med avseende på geomagnetiskt inducerad ström i kraftsystemet
  http://epubl.ltu.se/1402-1617/2006/147/LTU-EX-06147-SE.pdf

  MVH

 28. Guy

  När man läser dessa skadebeskrivningar ovan kommer man att tänka på vilka skador ökad CO2 har åstadkommit. Jag menar inte fantasikostnaderna för att hindra ökningen utan direkta följder hittills, som bevisligen kan hänföras till ökad CO2.

 29. Björn

  Guy [27]; Vilka skador har CO2 orsakat och vilka bevis finns för det? Jag har aldrig sett några bevis utan bara påståenden.

 30. L

  #28, det var väl det Guy tänkte på, alltså att CO2 är en ganska harmlös gas som gör mer nytta än skada…

 31. Michael E

  Är det någon som vet hur känsliga smarta elnät är mot GIC?

 32. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #21 Guy
  Nja, vet inte om det var snällt. Det var kort. Framför allt var det menat att peka på att mycket av det som vi ser som jämställdhet vilar på vår tekniska utveckling och att om en sådan sak som en CME skulle slå ut vår infrastruktur så lär grunderna för jämställdhet också slås ut.

 33. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #23 Michael E
  Jag har en väl en något förenklad lekmannasyn på saken. En sak som jag inte tänkt på och som kan ha en viss betydelse när det gäller soleruptioner är att de inte nödvändigtvis behöver drabba hela världen. Jag har ingen aning om hur långvariga sådana eruptioner är. Det lär ju ha en viss betydelse om ett Carrington Event pågår under 1 timme (då jag antar att det ”bara” drabbar den sidan av världen som är vänd mot solen) eller 24 timmar (då hela globen blir ”belyst”).
  Sen har jag inte heller någon aning om vad det finns för möjlighet att skydda sig. Jag har liksom utgått från att elnät och liknande grejer är skyddade mot åsknedslag men oskyddade mot EMP från kärnvapen och solariska plasmautbrott. Att flyg skulle haverera vid ett plasmautbrott tog jag för givet (och att det i princip också vore omöjligt att skydda sig mot det, med annat än att man hade elektroniklösa parallellsystem installerade för sådana eventualiteter, hur sjutton det skulle gå till i stora trafikflygplan) . Men att döma av övriga kommentarer här det inte alls fallet.

 34. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Är det någon som vet hur känsliga smarta elnät är mot GIC?” / Michael E # 30

  Det är också viktigt att vara medveten om, att redan nu måste elkvalitets och störtålighetskrav försämras för att kunna integrera vindkraftsel i våra elnätet, vilket leder till försämrad elmiljö för människor. Inte ens med investeringar i t.ex. dyra SMES-baserade DHESS applikationssystem (för ”Smarta Elnät = Smart Grids”) kan man förväntas uppnå effektiv energihantering. Marknadsföringsbegreppet ”Smarta Elnät = Smart Grids” anses lösa alla tekniska elproduktions och eldistributions problem i den politisk retoriken, men så är absolut inte alls fallet.

  Intelligenta nät: Den första definitioner ger en beskrivning av vilken teknologi som räknas som intelligenta nät till exempel IEC:s definition 1 : ʺSmart Grid, intelligent grid, active grid: Electric power network that utilizes two way communication and control technologies, distributed ‐ computing and associated sensors, including equipment installed on the premises of network user.” Den andra definitioner utgår från problem som är i behov av en lösning och är t.ex. den definition som ERGEG5 använder: ʺSmart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate ‐ the behaviour and actions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in order to ensure economically efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of quality and security of supply and safetyʺ.

  Genom införandet av ”smarta elnät” ökar våra elektriska och elektroniska systems sårbarhet bl.a. på grund av dess möjlighet till tvåvägskommunikation med hemmen.

  Skydd mot elektromagnetiska risker:
  De två typer av elektromagnetiska risker som avses är, i första hand, avsiktliga elektromagnetiska störningar (IEMI*) och också, till en mindre del, geomagnetiskt inducerade strömmar (GIC).
  *IEMI Intentional EMI. Uppsåtlig elektromagnetisk störning.

  IEMI‐hotet mot civila tekniska system måste nu tas på större allvar på grund av det ständigt ökande beroendet av elektronik i alla typer av sammanhang och då ökar riskerna i våra elektriska och elektroniska system. Det blir t.ex. lättare och lättare för en förövare att komma nära de system, om man vill störa eller skada. Viket innebär att gärningsmannen inte behöver ha tillgång till IEMI‐vapen, det kan räcka med tillgång till t.ex. radarsändare eller, om avståndet begränsas till några tiotal meter, till enkla och relativt billiga kommersiella pulskällor eller t.o.m. hemmabyggen. Mycket tungt väger också det faktum att civil elektronik, som redan nämnts, i de allra flesta fall saknar relevanta krav på tålighet mot denna typ av hotnivå. Legala krav avseende tålighet mot elektrisk fältstyrka som finns på civil elektronik (och som krävs för att erhålla CE‐märkning i Europa) ligger runt några V/m. Detta ska jämföras med hotfältstyrkor på upp till några tiotal kV/m som kan förväntas vid angrepp med IEMI.

  Hotet för nationell säkerhet för samhällsviktiga infrastrukturer är också magnetiska störningar från elektromagnetiska pulsvapen men beredskap saknas. Vapen som kan skicka ut elektromagnetiska pulser på andra sätt än genom kärnladdningar, så kallad Non-nuclear electromagnetic pulse (NNEMP) är enligt många, det perfekta vapnet, som bl.a. kan slå ut elektroniska infrastrukturer och system och därigenom lamslå ett område under lång tid samtidigt som inga människor eller byggnader behöver komma till nämnvärd fysisk skada.

  Det finns olika typer störningskällor som kan användas för att avsiktligt störa eller förstöra elektronik dessa är bl.a.:
  – HPM (High Power Microwaves)
  – Injicering av pulser på signal‐ och/eller kraftledningar
  – Störsändare mot radiokommunikation dessa är billiga att bygga eller köpa.

  MVH,

 35. Michael E

  #32 Det är komplicerat och jag är långt ifrån någon expert på effekterna av en CME på infrastrukturen. Kraftnätet är det som troligen påverkas mest. Men även vårt telekommunikationsnät och satelliter drabbas naturligtvis. Ett flygplan kommer dock inte att trilla ned endast pga CME’n men strålningsnivåerna inne i planet kan mycket väl öka markant.
  Om du tittar här så kan du läsa lite mer om CME effekter http://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-damage-could-be-caused-by-a-massive-solar-storm-25627394/

  #33 tack för infon

 36. Håkan Bergman

  Men är det verkligen troligt att en angripare skulle välja att slå ut vår infrastruktur för el och telekom? Det finns ju ett intelligentare första val, att tillfälligt slå ut dessa med mjukvara, sen finns den kvar att användas av ockupationsmakten. Kanske ska vi i fallet försvarsberedskap oroa oss mera för våra kylskåp och brödrostar, där vi vet att säkerheten är usel på gränsen till obefintlig?

 37. Claes-Erik Simonsbacka

  THIS IS WHAT CAN HAPPEN WHEN A CME HITS EARTH. Posted on 2013/03/25

  http://myscienceacademy.org/2013/03/25/this-is-what-can-happen-when-a-cme-hits-earth/

  Earth could get just 12 hours’ warning of damaging solar storm. – UK Cabinet Office report sets out risks of coronal mass ejections from the sun causing power outages, and disruption of GPS and communications. This article was amended on 29 July 2015.

  https://www.theguardian.com/science/2015/jul/28/uk-can-expect-just-12-hours-warning-damaging-solar-storm-space-weather

  https://uk.pinterest.com/pin/572379433872641524/

  MVH,

 38. Claes-Erik Simonsbacka

  Luftfartsverket stördes radarövervakningen av en solstorm kunde vi läsa den 4 november 2015. Är man konspiratoriskt lagd kan man naturligtvis fråga sig, var det verkligen en solstorm som störde flygets radaranläggningar?

  Hotet för nationell säkerhet för samhällsviktiga infrastrukturer är magnetiska störningar från elektromagnetiska pulsvapen men beredskap saknas.

  HAARP teknologi
  https://www.youtube.com/watch?v=iRN0GDFH3Vs
  https://www.youtube.com/watch?v=foLDKQ00XJc
  https://www.youtube.com/watch?v=YB6dtFYZy1I
  https://www.youtube.com/watch?v=Jjt17Z8fxWs
  https://www.youtube.com/watch?v=LsgrRmHW8ro
  https://www.youtube.com/watch?v=cKmLGnenA1I
  https://www.youtube.com/watch?v=iu3v3eN1_oc
  https://www.youtube.com/watch?v=7r-3FNtgOFM

  Den ryska supergeneratorn Tesla Tower
  Anläggningens elgeneratorer vars spänning på sex miljoner volt skickar ut 150 meter långa blixtar. Pulserna som alstras har en effekt lika stor som den samlade effekten i samtliga ryska kraftverk, men bara under 0,1 millisekund, enligt Russia Today. Anläggningen som fortfarande används byggdes främst för att kunna testa hur nya flygplanskonstruktioner klarade av blixtnedslag. Men även för att utveckla vapen som sänder ut elektromagnetiska pulser, EMP.
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3885756.ece
  https://www.youtube.com/watch?v=YDPRqzHS0xU
  https://www.youtube.com/watch?v=IiamDgEqBVA

  HAARP ( High-frequency Active Aural Research Program ); LOFAR (Low Frequency Array); LOIS (LOFAR Outrigger in Scandinavia); EISCAT (European Incoherent Scattering System); Sverige och Norge med i HAARP-Konspirationen
  Grunden till detta projekt är kontroll av kommunikationer, både störningar och tillförlitlighet i fientliga miljöer dvs, att skicka ut en oerhört stor mängd energi, jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden.
  http://whitetv.se/mind-control-mk-ultra/289-sverige-och-norge-med-i-haarp-konspirationen.html

  The LOIS space radio project
  http://www.physics.irfu.se/Publications/Conferences/Thide:RVK:2005.pdf
  http://www.ida.liu.se/~chrke55/workshop-060613/WelfLowe-SensorGRID-060613.pdf

  Mobilindustrins Mikrovågsstrålning – En Miljöfarlig Verksamhet
  https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/category/lois-och-lofar-projektet/

  VÄRLDENS MESTA HÖGTEKNOLOGITELESKOP – I SMÅLAND
  http://m.esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Vaerldens_mesta_hoegteknologiteleskop_i_Smaaland

  Svenska HAARP – LOIS – EISCAT – Chemtrails – Vädermanipulering
  http://svenskahaarp.blog.com/

  Sveriges bidrag till ett transeuropeiskt sensornätverk för studier av jorden och rymden
  http://www.bionicgate.com/lois-sveriges-bidrag-till-ett-transeuropeiskt-sensornatverk-for-studier-av-jorden-och-rymden/

  LOFAR (Low Frequency Array) visar rymden i låga frekvenser
  http://miljoaktuellt.se/lofar-visar-rymden-i-laga-frekvenser/

  MVH,

 39. Ingemar Nordin

  SDolf #32,

  ”Sen har jag inte heller någon aning om vad det finns för möjlighet att skydda sig. Jag har liksom utgått från att elnät och liknande grejer är skyddade mot åsknedslag men oskyddade mot EMP från kärnvapen och solariska plasmautbrott.”

  Jag är heller ingen expert på hur man skyddar mot t.ex. EMP. Men i princip handlar det väl om att bygga in den elektroniska utrustningen i Faraday-burar. T.ex. koaxialkablar och liknande.

 40. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #39 Ingemar Nordin
  Det låter ju onekligen logiskt. Man lär sig nåt nytt varje dag 🙂

 41. Peter Stilbs

  Jag har ett minne av att ha läst att USA via Vietnamesisk eller Nordkoreansk avhoppare fick tag på ett Sovjetiskt jaktplan, ganska sent under kalla kriget, och noterade att det hade radiorörsbestyckad elektronik, där man skulle väntat sig halvledare. Slutsatsen var att man gjort det för ökat skydd mot EMP. Kanske ligger någon sanning i det

 42. Thomas P

  Peter #41 I den version jag hört skrattade amerikanarna först gott åt de efterblivna ryssarna och först senare förstod de att det var ett avsiktligt skydd mot EMP.

 43. Håkan Bergman

  Var inte tanken med radiorören att dom skulle klara en neutronbomb. Halvledare är känsliga för neutronstrålning.

 44. Claes-Erik Simonsbacka

  # 41, #42 ,#43

  The story of the Soviet pilot who defected to Japan with a secretive MiG-25 Foxbat 40 years ago today
  Mig-25 defection: How a Soviet Pilot Brought a Secret Warplane To The West.

  ”Viktor Belenko, a pilot who “stole” a MiG-25 and landed in Japan on Sept. 6, 1976.”

  https://theaviationist.com/2016/09/06/the-story-of-the-soviet-pilot-who-defected-to-japan-with-a-secretive-mig-25-foxbat-40-years-ago-today/

  MVH,

 45. Danikullen

  #23 & #25 Michael E.
  Det var intressanta siffror du har hittat på jordströmmarnas flödestäthet per tidsenhet. Om nu Quebec 1989 var 480 nT/min och enligt Svenska Kraftnät noterade 5 gånger högre strömmar i Sverige, så visar det ju att Svenska stamnätet klarar upp mot 2400 nT/min, (med ”klarar” menar jag att skydd löses ut men ingen utrustning skadas). Den nivån överstiger ju vida både EMP testet och uppskattningen av Carrington 1859.
  Till skillnad från USA har Sverige historiskt lång erfarenhet at GIC. I elektrifieringens början var kraftverken i norr och konsumenterna i söder.
  http://www.svk.se/sok/?search-field=geomagnetiska+stormar
  Företag som ABB (ASEA), Ericsson m.fl. löste dessa problem för nästan 100år sedan för kraftnät, telefon och järnväg. Carrington eventet kommer alltid upp i dessa sammanhang, men jag anser att det är irrelevant, då tekniken som skadades var långt mer primitiv på den tiden och kan inte jämföras med dagens. Telegrafförbindelser på den tiden använde ofta jordanslutning som del av strömkretsen och då blev GIC en del av kretsen. Även senare luftledningar var känsliga då de utgjorde en stor area för fältet att verka på. Jämför dagens partvinnade ledningar som ofta är transformator-isolerade eller fiber som är helt okänslig för både GIC och EMP.
  Jag menar att vi ligger nästan 20 år före USA på dessa områden och därför bör man inte se GIC som ett problem här. Många av de referenser som man ser i kommentarerna gäller inte Sverige och är i många fall inaktuella.

  När det gäller Nukleära EMP ser jag inte att dessa är något större hot av följande anledningar:
  – EMP bildas bara i stratosfären. På lägre altitud absorberas gammastrålningen. Detta betyder att kärnladdningen skall nästan lika långt upp som ISS. Endast stormakterna har de tvåstegsraketer som krävs.
  – De som har kapaciteten har också satelliter för övervakning och GPS. Dessa vill man nog inte riskera.
  – Det blir för många parametrar som definierar målområdet. En liten störning i jordmagnetiska fältet gör att EMPn kanske träffar det egna området istället.
  – Osäkerheten om resultatet. EMP är ett känt fenomen och militären och infrastruktur är mer eller mindre skyddad. Skall man slå ut ett mål så är det nog säkrast att förstöra det fysiskt.
  – Dagens kryssningsmissiler och precisionsbomber är bra mycket mer kostnadseffektiva än en NEMP.
  Vänliga Hälsningar,
  Dan

 46. Claes-Erik Simonsbacka

  The Halloween 2003 storm
  ”29 Oct 2003: ”world-record” dB/dt 770 nT/10 s (Rørvik, Norway). Obviously no GIC damages (only on the next day in Malmö).”

  Solstorm orsakade strömavbrott. Publ. 31 okt, 2003
  ”Den våldsamma solstorm som nådde jordens magnetfält på onsdagen låg sannolikt bakom ett elavbrott i Malmö. När 50 000 Malmöbor igår stod strömlösa under en timmes tid på kvällen var det troligtvis en av tidernas största solstorm som låg bakom.”

  https://www.svd.se/solstorm-orsakade-stromavbrott

  MVH,

 47. Danikullen

  #46
  Min kommentar #45, gäller i första hand det Svenska stamnätet. De flesta regionala och stadsnäten följer den tekniska standarden som Svenska Kraftnät har upprättat. Men det finns stadsnät som inte har implementerat den fullt ut. Enligt uppgift är Malmö ett sådant.
  Eftersom avbrottet var någon timme, så klarade sig nog utrustningen utan att skadas.
  Ni kan ju se vad Stefan Arnborg på Svenska Kraftnät säger i denna intervju:
  http://cornucopia.cornubot.se/2011/02/det-svenska-stamnatet-ar-forberett-for.html
  Vänliga Hälsningar,
  Dan

 48. Claes-Erik Simonsbacka

  #47 Danikullen, syftet med mitt inlägg #46 var inte menat som kritik mot ditt inlägg #45 utan endast som en påminnelse, för forumets läsare, om att en solstorm orsakat ett strömavbrott även i Sverige.

  Säkerhet
  Då de flesta större elkraftsystemen styrs av datorbaserade elektroniska system är it-säkerhet en mycket kritisk sektor på grund av den ökande potentialen av gränsöverskridande cyberattacker och andra möjliga incidenter mot dessa sårbara elektroniska system, som blir mer och mer sammankopplade. Cybersäkerhetsaspekter får inte bara omfatta risker för avsiktliga attacker från t.ex. missnöjda anställda, industrispionage och/eller terrorister, utan måste också bl.a. omfatta hela informationsinfrastrukturen som handhavande fel, utrustningsfel och naturkatastrofer.

  MVH,

 49. Michael E

  #45Dan, Det är ju mycket möjligt att Sverige är väldigt mycket bättre än USA när det gäller att skydda sig mot GIC men mitt inlägg handlade mer om den Globala situationen än Sverige. Dessutom så tror jag inte att Sverige är en ö utan en integrerad del av det globala samhället. Om 40% av USA’s elförsörjning ligger nere under 4-10 år så kommer med största sannolikhet något liknande hända i de allra flesta andra länder som påverkas av samma GIC med en katastrofal påverkan på världshandeln och ekonomin. Om du anser att EIS-rapporten är fel eller inte längre aktuell för USA så är jag intresserad av att veta var jag kan hitta mer aktuell information.

  Avseende Nordkorea så lyckades de att sätta en satellit i bana genom att använda en tresteg Unha-3 robot redan 2012. Under 2016 så deklarerade Nordkorea att man också höll på att ta fram teknologi som tillåter återinträde i atmosfären vilket är ett måste om vill att verkansdelen ska detonera på lägre höjder för en mer ”traditionell” verkan än NEMP.

  Däremot tror jag att sannolikheten för att någon medvetet försöker slå ut infrastruktur medels NEMP är försvinnande liten. Det finns scenarier som involverar kärnvapen som är betydligt mer sannolika än just NEMP-fallet.

 50. Claes-Erik Simonsbacka

  Cybersäkerhet
  ”Cyber security is already a huge and growing market. It’s become a necessity for almost every business. According to Cybersecurity Ventures, cyber security costs will total US$1 trillion globally from 2017–21.”

  ”The US government has increased their annual cyber security budget by 35%. Obama’s 2017 budget proposal allotted US$19 billion for cyber security.”

  MVH,

 51. Danikullen

  #48, 50
  Sådärja, då kom det lite cyberalarmism också. 🙂
  Visst finns det spioner och sabotörer, men om jag fattat detta blogginlägg rätt, så handlade det om GIC och EMP?
  Man kan läsa mer om spioner och sabotage på försvarsbloggar. Där antyds det att både försvaret och viktig infrastruktur (kraftnät?) har sina egna nätverk. Om dessa är mer eller mindre skilda från det publika Internet och/eller de använder egna protokoll kan vi ju låta vara hemligt. Ett skäl till att staten behåller ägarmajoriteten över Telia, sägs vara att Telia driver delar av dessa nät. Ett exempel på försvarsblogg och antydan till sabotage kan man läsa här:
  http://cornucopia.cornubot.se/2017/01/dementi-allan-widman-har-aldrig-pekat.html
  #49
  Här kan man läsa om USA:s tidsplan vad gäller infrastruktursäkerhet:
  https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/presidential-policy-directive-critical-infrastructure-security-and-resil
  Vänliga Hälsningar,
  Dan

 52. Claes-Erik Simonsbacka

  NASA Can’t Explain Mysterious ‘Blue Jet’ Spotted Near Space Station [VIDEO]

  Read more: http://dailycaller.com/2017/02/09/nasa-cant-explain-mysterious-blue-jet-spotted-near-space-station-video/#ixzz4YJDUEgQr

  Profuse activity of blue electrical discharges at the tops of thunderstorms
  First published: 9 January 2017

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL071311/full

  MVH,