Öppen Tråd

debatt

Vädret är ju inte så mycket att hurra för så kanske kan en diskussion om väder, klimat och energi vara något istället?

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sven M Nilsson

  Som jag tidigare informerat om håller Trump bara i yxan och teatraliskt svingar den. Men vad han hugger i är helt i enlighet med Republikanernas Plattform 2016.

  https://prod-cdn-static.gop.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL%5b1%5d-ben_1468872234.pdf

  Ett underbart citat från republikanernas platform: ”The United Nations’ Intergovernmental Panel on
  Climate Change is apolitical mechanism, not an unbiased scientific institution. Its unreliability is reflected
  in its intolerance toward scientists and others who dissent from its orthodoxy. We will evaluate its
  recommendations accordingly. We reject the agendas of both the Kyoto Protocol and the Paris
  Agreement, which represent only the personal commitments of their signatories; no such agreement can be binding upon the United States until it is submitted to and ratified by the Senate.
  We demand an immediate halt to U.S. funding for the U.N.’s Framework Convention on Climate
  Change (UNFCCC) in accordance with the 1994 Foreign Relations Authorization Act.”

  Sen bad Dr. Richard S. Lindzen dem att ösa på.

  PETITION
  We urge the United States government, and others, to withdraw from the  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  We support reasonable and cost-effective environmental protection.  But carbon dioxide, the target of the UNFCCC, is not a pollutant but a major 
  benefit to agriculture and other life on Earth.  Observations since the inception of the UNFCCC 23 years ago show that warming from increased atmospheric CO2 will be benign — much less than initial model predictions.

  Vore bra om vi kunde fokusera på det reella skeendet och inte på en medial, teatral yxhuggare och hålla nivån högt i vår älskade blogg!
  Eller som ANN LÖFVING-HENRIKSSON skrev: Kärnan in inlägget här är den klimat /vetenskap och dess politik i förlängningen, som Trumps rådgivare lutar sig mot, dvs gänget runt Heartland inst., NIPCC.
  Det vore önskvärt om debatten hör gällde just den frågan.

 2. Lars Lundqvist

  Finns det någon uppskattning hur mycket regeringens nya förslag till klimatlag kommer att kosta.
  Läste att förebilden, den engelska klimatlagen från 2008 uppskattas kosta 3000 miljarder kr fram till 2030

  http://rationaloptimist.com/blog/the-cost-of-climate-change-policies/

 3. Olav Gjelten

  Varför jublas det inte här på KU???
  Aldrig någonsin har en av världens mest framstående politiker fört vår sak. Nu har vi den allra största med mest inflytande över världens länder som stenhårt för vår sak med brinnande entusiasm.
  I Ryssland räds man inte orden. Där kallar man USA:s president som den bästa i vår tid.

  Kan det vara möjligen vara just därför som man i det rysshatande Sverige inte vågar visa glädje, utan väljer istället att sura. Donald Trump är säkert inte drömledaren på ALLA områden tycks man resonera. Därför ingen glädjeyttring över det bästa som hänt på väldigt, väldigt länge.

  Så vilken plats har klimatet i politiken för er som skriver här?? Inte så väldigt mycket om jag får gissa?

  För mig är det en överlevnadsfråga för världen om vi vinner över klimattalibanerna eller om vi förlorar.

 4. PelleB

  Klimattalibaner och Twitterjugend: ”Du nya sköna värld.”

 5. Jan

  #3 Du har såklart helt rätt. Trump inleder inte bara bra, utan föredömligt. Han har redan lyft fram och på något sätt bemött västvärldens största problem; oförmågan att försvara nationalstaten, centraliserad demokrati (oligarki) och vänsterns åsiktsförtryck. AGW är bara en liten del av åsiktskorridoren.

 6. Lasse

  #1
  Jag ogillar tvära kast utan påsatta bilbälten. Man tenderar att förlora en och annan på vägen.
  Jag hade önskat en försiktig kritik av grunderna bakom klimathotet och att man därefter skulle kunna få en långsam övergång till en mer nykter inställning till CO2 .

  På samma sätt som vädret kommer att visa att vintern ännu inte är över!

 7. Claudius

  Hur bedömer de ansvariga här på Klimatupplysningen det projekt som regeringen sjösatte i torsdags, den 2 februari, om ett ”klimatpolitiskt ramverk för Sverige”, dvs en lag som tvingar varje regering i framtiden att arbeta efter de för närvarande så populära teorierna om förändringarna i Jordens klimat? Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 — alltså redan före nästa val.

 8. Ingvar i Las Palmas

  En till med makt som går på pudelns kärna.
  Nu har vi 2 alpha-hannar med makt. Trump och Putin som fattat att det inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt maktprojekt

 9. Guy

  ”I Ryssland räds man inte orden. Där kallar man USA:s president som den bästa i vår tid.”

  När en kille gör självmål kan han kallas motståndarlagets bästa spelare.

  Det finns två olika orsaker till att man berömmer fienden. En är bra, den andra illa.

 10. Guy

  Lasse # 6

  🙂 🙂

 11. Sören G

  #7 Claudius
  Den mest idiotiska lag som en svensk regering och riksdag någonsin har stiftat. Man har överhuvud taget inte tycks det bedömt konsekvenserna och kostnaderna. Eventuell nytta kan de ju inte bedöma eftersom de utgår från felaktiga hypoteser.
  Konsekvensanalys: Nytta = 0. Kostnad enorma, Sverige avindustrialiseras.

  ”Vi kan ställa bilen”

 12. Ingemar Nordin

  Claudius #7,

  Min personliga åsikt är att det är en olycklig lag på många sätt och att den kommer att kosta folkhushållet åtskilliga miljarder i direkta kostnader, och helt katastrofalt mycket i indirekta kostnader som nedlagda industrier, ökad arbetslöshet och stora neddragningar i vård, skola omsorg. Jag tror också att det ger MP Carte Blanche för att fram till valet 2018 kraftigt höja skatten på drivmedel och energi med hänvisning till det blocköverskridande avtalet.

  Tyvärr är alla partier överens (utom SD som inte fick vara med i förarbetet), vilket gör att man bundit upp sig för lång tid framåt.

 13. latoba

  Jag tror att de flesta (utom ThomasP och några till) som skriver här skulle jubla om Trump kunde välta IPCC över ända och genom andra åtgärder åstadkomma en tillnyktring och avpolitisering av klimatdebatten , men för den skull behöver man inte jubla över allt som Trump företar sig.,

 14. Ann lh

  #7 Claudius, jag skriver då och då på KU, men ansvarar endast för mig själv.
  Kort och gott, Trump har gräddan av västs klimatvetenskap bakom sig. DÖ-partierna lever upp till sitt epitet, inget nämnt och inget glömt.

 15. Svempa

  IPPC är och har hela tiden varit ett politiskt centralistiskt projekt som omfamnats av politiker med motsvarande inriktning. Vare sig det har varit det självutnämnda gröna avantgardet eller det (under galgen) omformade självutnämnda socialistiska avantgardet.

  För att citera Hillary Clinton. Här behövs Reset och ombootning så att systemet kan rensa från korrumperad data och pekare som länkar fel.

 16. Lars Cornell

  Som ni såg i förra veckans Öppna Tråd tog jag tag i den politisering som skett genom en petition till Riksdagen.
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/01/28/oppen-trad-170/

  Svar har nu kommit som lyder i sammandrag:

  Från Sveriges Riksdag, 2017-02-03

  Miljö- och jordbruksutskottet har tagit del av din skrivelse. …
  Skrivelsen delades till utskottets ledamöter och anmäldes vid dess sammanträde den 2 februari 2017. Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.
  /Anna Klefborg

  Det tycker jag är en framgång, budskapet nådde fram.

 17. Sigge

  #2 Lars Lundqvist

  När det gäller kostnadsberäkningar för lång tid framöver så är det väldigt stor osäkerhet. Personer som är emot brukar överdriva kostnaderna och de som är för underskatta kostnaderna. Det går aldrig att förutspå tekniska utvecklingen helt. Om man bara utgår från dagens teknik så kanske kostnaderna hamnar i närheten av vad de som är emot brukar anse.

  Det har väl aldrig forskats så mycket på energilagring i batterier som det görs nu. Den tekniska utvecklingen för vindkraft och solceller har gått väldigt snabbt de senaste åren och inom inte allt för avlägsen framtid kommer de första kärnkraftverken gen IV att vara i kommersiell drift.

  Det finns fler vinster än att koldioxidutsläppen minskar med att frångå förbränning av fossila bränslen. Utsläpp av kväveoxider och partiklar påverkar folkhälsan negativt. Där är bilavgaser ett stort problem för att dessa släpps ut på gatunivå där folk vistas. Det är inte bara folkhälsan som påverkas bilavgaser har en inverkan på fasadmaterial som puts och liknande.

 18. Ingvar i Las Palmas

  #13 Latoba
  Visst. Trump verkar väl inte vara direkt trevlig som person men det är för mig fullständigt ointressant till skillnad från medias förtjusning att alltid visa foton på honom som är utstuderat utvalda för att visa honom i en ofördelaktig dager.
  Jag är endast intresserad av vad han åstadkommer. Och som det ser ut så är det bra.

 19. Lars Cornell

  På petitionen #16 kom riksdagsman Johan Büser (S) i utskottet med invändning och jag svarade: så här, med kopia till samtliga – 2017-01-27.

  Johan Büser !

  Du skriver, ”Vetenskapsmän är ense”, jag frågar om vad?
  Vetenskapsmännen är till 100% (ej 98% som du påstår) ense om principerna.
  Men de är mycket oeniga om ’hur mycket’.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Miljörörelsen har sambanden klara för sig, men de kan inte räkna och förstår därför inte storleksförhållanden. 
  Det är därför som de hela tiden kör in i den ena återvändsgatan efter den andra. Om de kunde räkna med stora tal skulle ’förnybar’-politiken inte existera och den frångår dessutom energiöverenskommelsen.
  ”The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant” /Richard Lindzen. 

  Arktis hade nyligen en värmebölja och det gav stora rubriker. Men att två stora Ryska isbrytare fastnade i Arktis is och i Moskva vid juletid slogs ett 120-årigt köldrekord, visste du det? 

  Så vem skall vi lita på?
  0 – 1,5 ° som en elit av världens vetenskapsmän påstår?
  1.5 – 4,5 ° som IPCC påstår?
  6 – 8 ° som propagandisten Johan Rockström påstår.

  Jorden har blivit 0.8° varmare sedan 1800-talets lilla istid. Det motsvarar klimatskillnaden mellan Stockholm och Uppsala ungefär. 
  Den sk Sternrapporten förutsåg att globala väder-relaterade förluster skulle öka från 0,3% år 1990 till 0,6 % av globala BNP år 2016. Resultatet? De har minskat till under 0,2 %.
  En av Senatens rådgivare är vetenskapsmannen William Happer. 
  ”Växter skulle verkligen uppskatta om vi kunde trefaldiga koldioxidhalten.” 
  Han säger att det är vad barn borde lära sig i grundskolan. Happer är kristallklar över att vi har en brist av koldioxid i atmosfären. ”Ökad atmosfärisk CO2 bidrar till högre avkastning och fördelarna med måttlig uppvärmning överväger klart nackdelarna.”

  Om vi fördelar jordens land-yta lika så blir det ett område ca 100 x 200 meter på varje person. Det förstås intuitivt att vår jord är inte stor nog för svensk ’förnybar’-politik som därför blivit ett mycket större hot för framtida generationer än vad klimatet är. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. 

  Bjorn Lomborg är ekonom och har beräknat att Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 Miljarder USD och påverka jordens temperatur med 0,2° C till år 2100. Han utgår från IPCCs egna fakta.
  https://www.prageru.com/courses/environmental-science/paris-climate-agreement-wont-change-climate

  Parisavtalet är dött, tyskarnas Energiewende har kraschat, SMHIs klimatprognoser stämmer ej med verkligheten, klimatkrisen vägrar infinna sig och gröna misslyckanden produceras som på pärlband. Att USA har fått en klimatrealist till president kan innebära en vändning och även Stefan Löfven har nu placerat klimathotet längst ned i listan över olika hot.

 20. Allan Forsling

  I DN idag står det , det är ont om grönsaker på sina håll runt om i Sverige. Kylan har ställt till det i södra Europa. Klimatförändringarna är besvärliga— ?

 21. Guy

  latoba # 13

  Samma åsikt har jag fört fram här tidigare. 🙂
  Ser ut att ha väldigt svårt att falla i god jord.

 22. Svempa

  #13 och #21.

  Jag tror att det som latoba säger i sitt inlägg delas av många här. Den goda jorden är sedan länge väl omhändertagen.

 23. ces

  Dyr onödig vindkraft: Over the Christmas period, high winds accompanying Storms Barbara and Conor combined with low demand for electricity to deliver a £7 million gift to the owners of wind farms in the form of constraint payments. Constraint payments occur when wind farms are paid not to generate, usually in periods when wind generation is surplus to demand. The bulk of these payments are made when wind generation cannot be used in Scotland, and there is insufficient grid capacity to export the energy to England. The cost of these payments is borne by electricity bill payers throughout the United Kingdom.

  The peak payments over the current holiday season were made on Christmas Day, as summarised in the following table drawn from the REF datasets:

  Date Cost GWh Average Price per MWh Number of wind farms
  22-Dec-2016 £900,546 13.7 £66 29
  23-Dec-2016 £1,121,658 17.5 £64 26
  24-Dec-2016 £1,412,780 21.1 £67 27
  25-Dec-2016 £2,075,340 31.4 £66 31
  26-Dec-2016 £1,492,452 22.7 £66 25

  The big earning companies were Scottish Power (SP) and Scottish and Southern Electricity (SSE) which made £3.5 million and £2.5 million respectively over this period…..

  There are now 52 wind farms in the United Kingdom that receive constraint payments; 37 are onshore, all of which are located in Scotland. To date, these wind farms have received a total of over £274 million from electricity bill payers for not generating.

 24. sibbe

  Klimatdiskussionen och Trump. Tyvärr är det två sidor av en medalj. Jag anser att hans industri och energipolitik nog ordentlig skakar om vår exportindustri, den som står för vår välstånd och våra satsningar på s.k. förnybara energier. Gäller framförallt Tyskland och Sverige, som ju är världsbäst på å ena sidan klimatdåliga exportvaror å andra sidan klimatdravel.
  På ena sidan finns 97 % av medierna, klimatfrästa varmister, och på andra sidan vi få klimatalarmist-skeptiker, som i princip likställs med nazister, -att bli kallad för Leugner i Tyskland är nog synonym med att bli kallad för nazist-. Der Spiegel, som skrev om Reagan att han är det värsta som har hänt sedan 2.världskriget 1981, skriver nu samma saker om Trump. 1981 var nog Spiegel den enda av tyska medierna som hade en sådan åsikt. DE övriga tidningar som FAZ och Welt kallades för konservativ respektive för ärkekonservativ. Och i Tvn fanns inga vänsterliberala reportrar – än så länge. Och där var man nog av den diametral motsatt åsikt än Spiegel.,
  Så vitt jag vet var det likadan i Sverige, då var DN konservativ och Sv.Dagbladet ärkekonservativ.
  Och i Tvn fanns då enbart socialdemokrater.
  Finns det konservativa medier kvar i dag omnämns de som högerradikal eller högerpopulistisk.
  I den grönröda liberala gröten så har Trump rört in odefinierbara ingredienser. Hur pass sanna de uppgifter om honom är, kan vi ju inte veta: vi får alla våra informationer om Trump från hans motståndare norr om Alperna och öster om Pennsylvania. Likaså då det gäller klimatdravlet.
  Trumps energipolitik som är stick och stäv med våra egna idiotiska vindkraftssatsningar, kommer att göra energin ännu billigare. Och energin är drivfjädern för el-storförbrukande industrier, såsom kemi, stål, aluminium biltillverkning och tekn och flera dito. De som är arbetsintensiva! Detta med låga skatter, USA har som bäst nästan 38 % företagsskatter, som Trump då nu vill sänka till 15 %
  kommer nog att flytta en stor del av våra industrier att flytta till USA, istället för till Mexiko såsom fler tyska industriföretag hade planerad. Och här är det frågan om upp till 50 000 arbetstillfällen…
  Energiskatter som gröngölingarna kring Obama drömde om, blir inte av. Tvärtom, kolindustrin blir väl subventionerade, om Trump vill få ihop 30 miljoner arbetsplatser i rostbältet.
  Grönpiss har ju lyckats få japanerna så skraja för kärnkraften, att man måste bygga 45 nya kolkraftverk som i princip skall ersätta de kärnkraftverk som inte går att förnya till rimliga kostnader. Och importera kol från Australien och USA. Det kallar man vanligtvis för ur askan i elden-politik. Att Kina och Indien gör samma sak kommer inte upp i gammalmedierna. Men artikeln om att Kinas satsning på förnybara energier skall göra dem billigare hänger envist kvar på DN:s webbtidning. Men fråga borde ju ha varit: blir dom billigare i USA, som nu inte längre subventionera dem? Jag tvivlar…

 25. Michael E

  Eftersom ämnet är så frekvent förekommande på denna site så skulle jag med detta inlägg vilja sätta in USA’s nya president in en historik och politisk kontext, trots att jag med det nu gör avsteg från kärnämnet på denna blogg. Inlägget är av mig fritt översatt från en nyligen publicerad artikel i tidskriften Foregin Affairs skriven av Walter Russel Mead, professor i utrikespolitik vid Bard College. Jag vill påpeka att jag dels bara översatt en del av artikeln och dels att jag på intet sätt är en expert inom ämnet men då artikeln ger en så pass rimlig förklaring och bakgrund till vad vi ser nu så tyckte jag att det kunde vara av intresse för denna blogg.
  Med Donald Trump kommer för första gången sedan andra världskriget en president som ifrågasätter eller kanske mer korrekt ringaktar den policy som format amerikansk utrikespolitik i modern tid. Före Trump var det fram för allt två olika skolor som stred om inflytande över utrikespolitiken, Hamiltons och Wilsons skolor. Anhängare till Hamiltons skola, hädanefter beskrivna som Hamiltonianer (för fysiker betyder ju detta något annat också men det är helt oavsiktligt här), ansåg det i USA:s intresse att efter andra världskriget ta över Storbritanniens roll som navet för en världsordning. I denna världsordning fanns också Sovjetunionen men när Sovjet föll så svarade Hamiltonianerna med att öka fokus på en global liberal ordning som främst ska förstås i ekonomiska termer.
  Wilsons skola, Wilsonianerna, trodde också på en global liberal ordning men de såg det snarare i termer av värderingar än i ekonomiska termer. De såg korrupta och auktoritära regimer som det främsta skälet till krig och oroligheter. Wilsonianerna verkade därför för fred och avspänning genom att stödja mänskliga rättigheter, demokratiskt styre samt lag och ordning. Under de senare delarna av kalla kriget växte de liberala institutionalisterna fram som fokuserade på internationella institutioner och en allt närmare global integration. Samtidigt med detta växte också de nykonservativa idéerna fram som såg att den liberala agendan bäst kunde vinna terräng genom Washingtons ensidiga ansträngningar eller möjligen tillsammans med likasinnade partners.
  Mellan dessa olika fraktioner pågick en ständig strid men den var baserad på ett gemensamt engagemang för ett gemensamt projekt mot en ny global ordning. Allt eftersom detta projekt blev mer ifrågasatt försvagades globalisternas grepp över amerikansk utrikespolitik. Nationalister började höras i debatten och en allmänhet allt mer besviken över vad de såg som kostsamma misslyckanden i det globala projektet började ifrågasätta vad etablissemanget predikade. Jeffersons och Jacksons idéer, som före andra världskriget var starka, har nu kommit tillbaka med besked.
  Jeffersonianerna, som inkluderar dagens s.k. realister, argumenterar utifrån att en reduktion av USA’s globala profil minskar kostnaderna och riskerna med utrikespolitiken. De söker begränsa USA’s intressen och nå dessa så säkert och ekonomiskt som möjligt. Vänstern, som tar detta till sin extrem, motsätter sig interventioner och vill begränsa militärutgifterna samt vill använda dessa resurser nationellt istället. De republikanska senatorerna Rand Paul och Ted Cruz såg under primärvalen en möjlighet att rida på denna våg av ökad nationalism enligt Jeffersons skola. Donald Trump såg dock något annat som hans politiska rivaler missade. Den verkligt framväxande kraften i amerikansk politik var inte Jeffersons minimalism, det var Jacksons populistiska nationalism.
  För anhängare till Jacksons idéer, vilka är själva kärnan av Trumps passionerade stödtrupper, är USA inte en politisk entitet skapad och definierad av en uppsättning intellektuella förslag baserade på upplysningen och drivna mot uppfyllandet av en universell mission. Snarare är det en nationalstat för det amerikanska folket vars främsta verksamhet ska ligga i landet. Jacksonianerna ser inte det unika med USA som en universell lockelse till amerikanska idéer eller ens som en funktion av amerikanska strävanden att transformera världen, utan snarast som baserad på det enastående amerikanska engagemanget för jämlikhet och värdighet för alla amerikanska medborgare. Enligt Jacksonianerna är den amerikanska regeringens främsta syfte att uppfylla landets öde genom att garantera den personliga säkerheten och det ekonomiska välståndet för alla amerikaner i nationen och att göra detta genom att i så liten utsträckning som möjligt komma emellan den individuella frihet som gör landet unikt.
  Jacksonisk populism är endast intermittent intresserad av utrikespolitik och är faktiskt endast intermittent engagerad i politik rent generellt. Det tog en specifik kombination av trender och krafter för att mobilisera denna populism och det mesta av det var nationellt fokuserat. Kommentatorer som försökt förklara denna plötsliga uppgång har tittat på faktorer som svag löneutveckling, färre jobb till lågutbildade, urholkningen av samhällslivet, ökningen av drogmissbruk, förhållanden som många associerar med problemområden i storstäder men som nu spridit sig över större delen av landet. Detta är dock en ofullständig bild. Identitet och kultur har historiskt sett spelat en stor roll i amerikansk politik och 2016 var inget undantag. Det Jacksonianska USA kände sig belägrat där dess värderingar attackerades och sin framtiden var hotad. Trump, med alla de brister som Jacksoniarnerna själv tillskrev honom, såg ut att vara den enda kandidaten som var villig att slåss för deras överlevnad.
  Den kraftfullaste drivkraften för Jacksonianernas politiska engagemang i inrikespolitik är uppfattningen att Jackonianerna är attackerade av inrikes fiender såsom elitens intriger eller immigranter med olika bakgrunder. Jacksonianerna oroar sig att den amerikanska regeringen tas över av illvilliga krafter som syftar till att förändra den grundläggande amerikanska karaktären. De bryr sig mycket om det de ser som en perversion, när politiker försöker använda regeringen att förtrycka folk snarare än att skydda dem. Det var detta som många Jacksonianer de senaste åren kände hände dem, där starka krafter inom den amerikanska eliten från båda partierna var i maskopi mot dem.
  Många Jacksonianer började tro att det amerikanska etablissemanget inte längre var tillförlitligt patriotiskt, där patriotism definieras som en instinktiv lojalitet till välfärden och värderingarna i det Jacksonianska USA. De var inte heller helt fel ute här. Många amerikaner med kosmopolitiska sympatier ser deras huvudsakliga etisk/moraliska hemvist som att arbeta för den generella förbättringen av mänskligheten. Jacksonianerna placerar sin moraliska hemvist närmare hemmet. Om kosmopoliterna ser Jacksonianerna som bakåtsträvande chauvinister så återgäldar Jacksonianerna den ynnesten med att betrakta kosmopoliterna som nära förrädiska för deras åsikt att det är moraliskt tveksamt att sätt det egna landet och dess befolkning först.
  Jacksoniernas misstroende av elitens patriotism har ytterligare stärkts av landets selektiva omfamning av identitetspolitik. Den nutida amerikanska scenen är fylld med medborgerliga, politiska och akademiska rörelser som hyllar olika etniska, kön och religiösa identiteter. Eliten har gradvis välkomnat krav för kulturellt erkännande av svarta, spansktalande, kvinnor, HBQT, indianer, Muslimska amerikaner, etc. Dock är situationen mer komplex för Jacksonianerna som inte ser att de passar särskilt väl in i någon av dessa grupper. För amerikaner med blandad europeisk bakgrund eller för de millioner som känner sig enbart som amerikaner finns få acceptabla sätt att fira eller ens koppla sig samman med ens historiska arv.
  Avseende invandring så har de flesta icke-Jacksonister missförstått källan och karaktären av Jacksonisternas oro. Det har varit mycket diskussion om påverkan på låglöneyrken av invandringen av lågutbildade arbetare och en del diskussion om främlingsfientlighet och islamofobi. Jackonianerna såg i 2016 immigrationen som en del i ett avsiktligt och medvetet försök att marginalisera dem i sitt eget land. Hoppfulla budskap från Demokraterna om en framväxande Demokratisk majoritet baserat på en sekulär minskning i andelen röstberättigade som var vita mottogs i det Jacksoniska USA som stöd för en medveten transformering av den amerikanska demografin. När Jacksonianerna hör elitens starka stöd för invandring så tänker de inte i första hand på deras plånbok. De ser en elit som är ute efter att förvisa dem från makt, politisk, kulturellt, demografiskt.
  Kortfattat kan man säga att i november 2016 så röstade många amerikaner på deras misstro, inte i ett specifikt parti, utan en generell misstro mot den styrande klassen och deras tillhörande globala kosmopolitiska ideologi. Många av Trumps anhängare var mindre upptagna med att förespråka ett specifikt politiskt program och mer mot att stoppa vad som verkade vara den obevekliga rörelsen mot en katastrof för landet.
  Vad detta kommer att betyda för amerikansk utrikespolitik återstår att se. Många tidigare presidenter har fått revidera sina idéer efter de kommit in i ovala rummet och Trump behöver inte vara något undantag här. Inte heller är det klart vad resultatet skulle bli om man försöker göra verklighet av många av hans oortodoxa idéer. Jacksonianer kan dock bli besvikna på misslyckanden och vända sig från tidigare hjältar, det hände George W. Bush och det kan hända Trump också.

 26. sibbe

  Här en verkligen härlig reklam för klimatfanatiker: https://www.youtube.com/watch?v=8UxmNEXOSSg

 27. Ingvar i Las Palmas

  Michael E #25
  intressant och bra beskrivning.
  Kort: ”Folket” har tröttnat på ”Eliten”. Och det händer inte bara i USA

 28. Björn

  Michael E [25]; Denna citerade mening är mycket fundamental för vad som har varit bakgrund till Trumps med rätta framgång:
  ”För amerikaner med blandad europeisk bakgrund eller för de millioner som känner sig enbart som amerikaner finns få acceptabla sätt att fira eller ens koppla sig samman med ens historiska arv”.

  Samma situation har vi här i Europa, folk känner snart inte igen sina egna nationella kulturer som snabbt raderas ut genom migration, vars utveckling har understötts av globalister och nya eliter. Inte bara det, nya icke världsligt och naturligt förankrade idéer som framförs genom klimathysterin, förvrider människors historiskt förankrade uppfattningar, samt förkastande av beprövade metoder.

 29. LarsW

  De senaste dagarna har en av Trumps närmaste medarbetare kommit under luppen: Steve Bannon, en infernaliskt skicklig Vit Makt-människa, rasist och förmodligen den som såg till att Vita Huset inte använde ordet ”Judar” i uttalandet på Förintelsens Minnesdag. (Amerikanska UD fick ordet bortredigerat från sitt förslag). Nu har Bannon, med sju år i flottan 1976-83, nästlat sig in i det amerikanska säkerhetsrådet på bekostnad av den amerikanska generalstabens chef, en fyrstjtärnig general. Den här artikeln är väl inte helt objektiv, men jag ser inga ’alternativa fakta’ i den heller:
  http://www.patheos.com/blogs/frankschaeffer/2017/01/trump-listening-bannonrasputin-whether-due-incompetence-malfeasance-bannon-making-america-less-safe/

 30. jensen

  N:r 20, Allan

  Ja, vad skall man kalla detta?

  Hysteri, Sekterism, klimatism, pseudoscience , doublespeek, alternative facts , fake news, åsiktskorridor, cognitive dissonance (perception och realitet oförenliga),

  Var så god och välj.

 31. sibbe

  # 29 LarsW Lasse liten, du är ute på halt is:
  det här är en tolkning av NYT – der Spiegel har en stor artikel om det utan bevis: Lügenpresse. För att:
  Trumps svärson är jude, och en av den ”värre sorten”, ortodox. Håller tom sabbat heligt -enligt NYT ( som ju inte tycker om ortodoxa judar-varken i USA eller i Israel). som borde ha ingripit om han som jude blivit diskriminerad av Bannon!
  Nå, ja Lügenpresse. I alla fall så är han ju också rådgivare åt Trump – på samma nivå som Bannon.
  Som jag skrev i min förra insändare: våra informationer är färgade av Anti-Trump medier. Vad skall vi tro? På klimatkatastrofen förstås…

 32. sibbe

  31 — sorry – borde varit hal is…

 33. Guy

  Sibbe # 26

  Det bästa skratt jag fått på länge, tack!

 34. Rider

  Isabella Lövin har uppmärksammats på Breitbart!
  ”There is a global demand for climate leadership, Sweden is ready to take that leadership” säger hon.

  http://www.breitbart.com/london/2017/02/03/swedish-deputy-pm-mocks-trump-by-signing-climate-deal-in-all-female-photo/

  2781 kommentarer

 35. Torbjörn

  #34 Rider
  Det var inte många kommentarer kopplade till klimatet

 36. Olav Gjelten

  Varför jublas det inte här på KU när vi ä-n-t-l-i-g-e-n fått det vi tidigare bara kunde drömma om?? Jag ställde frågan, men fick inget riktigt svar av er. Då kan jag väl själv försöka gissa mig fram till svaret.

  Ni bryr er inte så mycket om kampen mot klimatjihadismen som ni vill göra gällande och tycker att andra frågor än klimatet är väl så viktiga. Kanske är det feminismen ni saknar i Donald Trumps politik? Att behandla kvinnor och män lika är som vi vet inte idealet i Sverige. Möjligtvis tycker ni också att USA inte är ”fullt” än och att gränserna således kan vara vidöppna för alla och kanske för alltid dessutom?

  Kort sagt är det lätt att vara klimathotsskeptiker om allt annat i politiken får fortsätta som tidigare. Därför jublar ni inte över att världens mest inflytelserika land fått en president som med kraft tar tag i klimatsvindleriet. Mycket sorgligt.

 37. JIMMY

  Inlägg 24 Sibbe@

  Visst kommer den sista resten av energikrävande industrin att lämna Sverige och flytta till USA då de är en stormarknad för bilar och elkomponenter om man inför den aviserade klimatväktare självmords DÖ godtyckliga klimatlagen för efterblivna otrogna 2018.

 38. Ingvar i Las Palmas

  #36 Olav
  Klumpar i ihop folk godtyckligt och gnäller.
  Många här har ganska klart deklarerat var de står inklusive jag.
  Dessutom så är det väl inte den här siten nåt sort bönemöte för klimathotstvivlare.

 39. JIMMY

  Och inlägg 36 Olav Gjelten @

  Var icke orolig mitt barn säger Herren!! Ty det är bara blott i Sverige som det finns klimat troende talibaner och om bara Donald Trump får Herrens nåd att låta sin penna glöda blott 6 månader till, Ty då är världen frälst från falska klimatprofeter och de enda som då skola pinas samt varda kvar med Svarte Petter är dagcentern Alliansen Sossarna och Medeltids Partiet MP.

 40. tty

  LarsW #29

  Ser man rent historiskt på saken så är det ju förvisso så att det långt ifrån enbart var judar som drabbades av förintelsen. De var definitivt den största gruppen, men det är inte ens helt säkert att de utgjorde en majoritet av alla som dog i tyska förintelseläger och koncentrationsläger. Någonstans mellan en kvarts och en halv miljon romer dödades, någonstans mellan en och tre miljoner sovjetiska krigsfångar svalt ihjäl i tyska fångläger och cirka en miljon polacker dog i tyska läger.

 41. Olav Gjelten

  Ingvar i Las Palmas # 38. Du menar att det är att gnälla om jag efterlyser den berättigade glädjeyttring över att vi har fått världens mest inflytelserika politiker på vår sida och som med storm för den politik vi i alla år har efterlyst på klimatområdet.
  Jag brukar hålla med dig för det allra mesta, men det du här skriver är totalt obegripligt. Då jag inte gärna vill tro att du står på Clinton/Obamas sida i klimatfrågan återstår bara att gissa att klimatfrågan inte har den tyngd för dig som jag trott.

  För mig är klimatfrågan överordnad allt annat och jag ser Donald Trump som en himmelsk gåva till mänskligheten i en situation där vi håller på att gå under. Varför ser du situationen så annorlunda???

 42. LarsW

  Bannon är en tungviktare, förmodligen den tyngste, i Vita Huset. Då spelar de andra medarbetarnas etnicitet inte så stor roll. Och det som tty skrev i #40 väcker obehag. Snart får man väl se att judarna fick skylla sig själva och att siffrorna är överdrivna också.

 43. Olav Gjelten

  Tack Jimmy, # 36. Ditt inlägg är positivt, men tyvärr är inte Sverige alls ensamt om att vara fylld med klimathotstroende talibaner. Vi har ett långt ideologiskt krig framför oss. Är det inte helt fantastiskt; USA, det Republikanska Partiet och Donald Trump står sida vid sida med oss!! Ryssland tvekar inte att kalla Donald Trumps seger som ”det bästai vår tid”. Det som hänt är något stort och som historieböckerna kommer att ta upp länge framöver.

  Varför i all fridens dagar ser våra egna meningsfränder här på KU det så annorlunda??

 44. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt för ”solisar” :https://arxiv.org/pdf/1702.00641v1.pdf

  Inget för TP med gäng med andra ord…. Inte för att han dem det någonsin verkar bry sig om annat än sin Socialistiska utopi….

 45. Sören G

  Nu på morgonen kom den här nyheten:
  ”A high-level whistleblower has told this newspaper that America’s National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) breached its own rules on scientific integrity when it published the sensational but flawed report, aimed at making the maximum possible impact on world leaders including Barack Obama and David Cameron at the UN climate conference in Paris in 2015.”
  https://wattsupwiththat.com/2017/02/04/bombshell-noaa-whistleblower-says-karl-et-al-pausebuster-paper-was-hyped-broke-procedures/

  Samtidigt på radionyehterna pratar man om att: ” Arktis har haft en rekordhög temperatur och isarna smälter i en allt snabbare takt etc.” WWF:s svenske chef kommer till programmet ”God morgon världen” – Tala om timeing!

 46. Claes-Erik Simonsbacka

  ”Exposed: How world leaders were duped into investing billions over manipulated global warming data” 4 February 2017.
  ”- The Mail on Sunday can reveal a landmark paper exaggerated global warming”
  ”- It was rushed through and timed to influence the Paris agreement on climate change”
  ”- America’s National Oceanic and Atmospheric Administration broke its own rules”
  ”- The report claimed the pause in global warming never existed, but it was based on misleading, ‘unverified’ data”

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html

 47. Olav Gelten #41
  Jag ger upp. Du har tydligen inte läst och förstått var jag står och jag har ingen lust att käbbla med dig om det. Jag har skrivit på den här bloggen i många år och du är välkommen att besöka min webbplats där jag började skriva om klimatet 2009. Slutade skriva om klimatet där 2011

 48. JIMMY

  En annan viktig aspekt på den hjärndöda idiotstopp” aviserade godtyckliga klimatväktare Agenda 21 -2030 plan lagen ”som kan ändras från minut till minut varje halvår via ( Von Oben diktat typer liknande sorten sittande i väktarerådet Anders Wijkman eller andra av den kaliber sorten som är medlem i misantropiska malthus zero growth ”limits to growth” nolltillväxt samhället tankesmedjan Club of Rome ) och som skall förbjuda Svenska industrin att utvecklas, och vanliga skattebetalare som idag jobbar och betalar skatter när dom åker till jobben!!

  Är att alla partier i Sverige unisont nu säger till den elintensiva tillverkningsindustrin och vanliga gräsrötter småföretagare ni är inte välkommna i vårat diktat klimathotare Sverige och ni kan inte längre planera er egen framtid eller öde, de ligger i våra despotiska taliban olaga klimathotare godtyckliga händer!!

  Volvo som numera är ägda av Made in China är snart klar med sin fabrik i SC -USA och de behöver inte längre tillverka sina bilar i Torsland Hisingen , de kan lägga via ett penndrag enkelt lägga ned all tillverkning i Göteborg China har egna fartyg billiga frakter till kol China så som man redan gjort med SAAB personbilstillverkning ..

 49. Håkan Bergman

  En bra artkiel av Maria Gunther i dagens DN. Ja, man får stå ut med den obligatoriska Trumpkommentaren.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/vem-kan-spa-framtiden-manniskan-eller-maskinen/

 50. Bäckström

  Intressant angående Noaa:s ”pausebuster paper”
  https://wattsupwiththat.com/2017/02/04/bombshell-noaa-whistleblower-says-karl-et-al-pausebuster-paper-was-hyped-broke-procedures/

  ”The reason for the failure is unknown, but it means the Pausebuster paper can never be replicated or verified by other scientists.”

  Vetenskap?
  😉

 51. JIMMY

  Om ni vill titta på den CNN som man ser i USA så kan ni jämföra med den Europa CNN som visar Afrika just nu , den är inte samma CNN !! http://www.zahitvstation.com/watch-cnn-usa-live

  Eller titta och njut av härliga Fox News och bli informerad om den aktuella USA inrikes politiken utan Svenska tillrättalagda PK hjärntvätten !!

  http://www.livenewson.com/american/fox-news-channel-fnc.html

 52. Håkan Bergman

  För oss på den här sidan Atlanten står en möjlig värre chock runt hörnet.
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-04/france-s-marine-le-pen-unveils-presidential-platform-measures

  Sug på den EU-kramare!

 53. JIMMY

  Påminner återigen om länkarna till den Amerikanska versionen av CNN som inte är samma som Europa Afrika -CNN!!

  http://www.zahitvstation.com/watch-cnn-usa-live

  Och titta och njut samt bilda dig en egen åsikt om USA inrikespolitiken via PK befriade Fox News som är totalt fatwa bannlyst i Sverige!!

  http://www.livenewson.com/american/fox-news-channel-fnc.html

 54. Torbjörn

  http://csas.ei.columbia.edu/files/2016/09/Fig.-1.-A-Better-Graph.png

  Några har säkert sett denna bild tidigare, men hur kan Hansen och Sato komma till slutsatsen att det skulle vara 1,3 grader varmare 2016 än 1880?

 55. Sigge

  #52 Torbjörn

  Nu vet jag inte exakt vad James Hansen sagt, men diagrammet visar ju ungefär 1,3 grader högre temperatur där blå kurvan slutar än vad det var på 1880-talet. Den sista svarta fläcken är 2015.
  Den röda kurvan är mer intressant för den visar 11-årsmedeltal. Enstaka års avvikelser märks inte så mycket på trenden.

 56. Gunnar Littmarck

  En kommentar till min vän Thomas Palm angående konflikten mellan de araber som kallar sig palestinier och den demokratiska staten Israel.

  Ansvaret för konflikter vilar på skattebetalda beslutsfattare i biståndsfunktionella länder som Sverige.

  Då omvärlden stöder den svagaste parten men inte så mycket att den kan vinna mot den starkaste förlängs konflikter in absurdum.

  Det finns ett exempel på fred i närtid genom politisk naivitet.

  Norge har alltid stött tamiler på Sri Lanka, men efter tsunamin gav Bondevikregeringen (kristilgt folkeparti) en miljard till regimen för återuppbyggnad, det mesta av den miljarder användes fört att besegra tamilskt militärt motstånd så nu är det fred på ön.

  En fredlig tvåstatslösning skulle införts under 1970:talet om aldrig de araber som kallar sig palestinier fått bistånd och då inte minst till sina myndigheter och regimer (Arafat var en av världens rikaste ledare).

  Om inte Israel gett bort Gaza (de flesta regioner i världen är erövrade med militär makt och är makten stark nog brukar de behållas) skulle dels omvärlden sluppit många miljarder i bistånd, dels ett antal arabiska barn inte dött inkl ett stort antal förvirrade araber genom inte minst propaganda bekostad av svenska skatter dels inte Israeler lidit och dött från attacker från Gaza.

  Ett enda exempel kan jag finna då stöd av den svagaste parten lett till ökad livskvalitet för just den svagaste parten.

  USA´s svindyra försvar av ett fritt Sydkorea, skulle hela den fria världen hjälp till skulle troligen inte Nordkorea och dess folks extrema lidande skapats.

  Men länder som Sverige satsar alltid på att hjälpa den svagaste parten doch ej så den vinner över den starkaste.

  När det gäller vatten kräver avsaltningsverket Sorek 3,5kWh/kbm för att omvandla Medelhavets vatten till färdigt mineraliserat dricksvatten, totalkostnaden är 5:-/kbm.

  Thomas P:
  Varför har bara två sekulära muslimer varit med på de nobelpris som räknas, (en från Pakistan och en från Egypten) då det finns 1,6 miljarder?

  Hur många judar? äro det månne en destruktiv kultur eller negativ etnisk gallring?

  Just nu lyssnar jag på Dagsnytt atten på temat att många länder har i 60 år haft samma inreseförbud som Trumpadministartionen vill ha i 90 dagar för av Obamaadministartionen utpekade muslimska länder tills säkerhetskontrollen uppdaterats, men det har inte lett till protester.

  Skulle ett sådan samhällsprogram kunna sändas av SVT/Mp?

 57. Gunnar Littmarck

  Biståndsdysfunktionella länder såklart. Många med mig saknar en redigeringsfunktion.

  Häpp!

 58. Thomas P

  Gunnar #56 Jag är säker på att det finns någon som uppskattar ditt försvar av ockupationsmakten Israel, men snälla håll det på en relevant politisk blogg. Det finns forum som flashback o dyl för den som vill lufta sina islamfientliga åsikter.

 59. Gunnar Littmarck

  Thomas P
  Så du uppskattar att bl.a. svenskt bistånd förlänger konflikten i eviga tider?

  Eller anser du att biståndet ska bli så stort att Israel slås ut och alla judar tvingas ut i havet (som svensk betald arabisk undervisningsmaterial föreslår)?

  Det vore mycket intressant om du kunde klargöra din inställning i detta fall för det kan därefter appliceras på det mesta inkl. dagens destruktiva klimatkrig.

 60. Gunnar Littmarck

  #58

  Vilka områden globalt är inte ockuperade med militär makt?

  Hur skulle dagens landgränser se ut om alla med makt erövrade regioner övergavs?

  Skulle hela jordens kontinentala yta bli laglös?

  Vem skulle vinna på det?

  Inte ens Thomas Palm, men kanske djur och natur då det skulle leda till att mänskligheten reduceras till under en miljard.

 61. Thomas P

  Snälla Gunnar, ta det där på lämpligt forum. Du vet mycket väl att om jag börjar besvara dig är det snart jag som får skäll för att diskutera ”fel” ämne.

  Lär dig i alla fall skillnaden mellan ockupation och annektering, och vad man gör med folket som bor på det område man tar över.

 62. Christopher E

  #58 Thomas P

  Du har rätt att diskussionen passar bättre på annat forum. Men med den insikten, låt oss också då slippa ”judendomfientliga” åsikter här framöver som dyker upp i tid och otid, det lär finnas forum där sådant kan luftas också.

  Citationstecknens lilla provokation beror förstås på att Gunnar aldrig skrev något ”islamfientligt”. Håll isär etnicitet/nationalitet från religion.

 63. Gunnar Littmarck

  Det var du Thomas Palm som startade i en annan tråd, så jag valde att förklara i en öppen varför det är grönt i Israel men brunt på arabisk mark.

  Kom inte och snacka om hur synd det är om araber i allmänhet och fundamentalistiskt muslimska araber i synnerhet.

  Det handlar om teknik och att ha förmågan att utveckla den för applicering i det moderna samhället.

  Mycket relevanta argument vad gäller dagens kontraproduktiva klimatkrig.

  Eller hur Olle R (fast du vägrara svara på vad ändrad medeltemperatur säger om ändrad energibalans)?

 64. Thomas P

  Christopher #62 ”Citationstecknens lilla provokation beror förstås på att Gunnar aldrig skrev något ”islamfientligt”. Håll isär etnicitet/nationalitet från religion.”

  Och var kom då det där med muslimer och nobelpris in i bilden? Sen är väl knappast arabfientligt bättre än islamfientligt, även om Gunnar uppenbarligen är båda.

  Gunnar är uppenbarligen oförmögen att förstå det där med vad en ockupation är för något. Han förstår inte att israeliska ockupationsmyndigheter ständigt vägrar palestinier tillgång till det vatten som finns medan illegala judiska bosättare i stort sett får tillgång till hur mycket som helstm utan det beror bara på att palestinierna är primitiva.

  Han lever i drömmen om någon hypotetisk tvåstatslösning samtidigt som Israel återupprättar sitt kungadöme genom att bit för bit driva bort palestinierna. Det handlar om en grupp invandrare som genom krig och etnisk rensning skapar sig en expanderande stat definierad på etnisk bas, och detta skall vi enligt Gunnar stödja för att judarna är starka och vann kriget. Och stöd får de. Finns det någon annan stat som får så mycket bistånd per capita som Israel?

  Nöjd nu, Gunnar?

 65. Daniel Wiklund

  Lite förvånad blir jag att du Thomas P är vänligt inställd till islam.

 66. Monodemon

  Forbes ställer en intressant fråga till alarmister: Is Anything Wrong With Natural, Non-Man-Made Climate Change?

  http://www.forbes.com/sites/realspin/2017/02/03/is-anything-wrong-with-natural-non-man-made-climate-change/#4ebce3633d7e