Högst läsvärda inlägg och länkar från Klimatsans

elhierro

Via vår vän Sture Åström på klimatsans.se har vi vänligen fått följande länkar att uppmärksamma KU’s läsare på

http://klimatsans.com/2016/03/07/skatter-och-subventioner-for-el/

http://klimatsans.com/2016/03/07/fornybart-pa-el-hierro-ett-fullskaleprov/

Den förstnämnda handlar om den svenska elproduktionens subventioner och straffskatter – som jag tror vi haft uppe tidigare, men som är väl värt att ständigt påminna om.

Den sistnämnda handlar om ett fullskaleexperiment enligt bilden ovan – läs om det ganska förutsägbara utfallet. Speciellt om Du är MP-politiker.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Hur länge till skall flummet kring energiproduktionen tillåtas få fortsätta? Man kan inte låta samhällsfunktioner vara beroende av intermittent elkraft. Ett modernt fungerande samhälle måste ha tillgång till kontinuerlig elproduktion. Det är inte ingenjörerna som har hittat på detta elände, utan det är politiker som tvingar ingenjörerna att handla efter irrationella beslut. Ur både teknisk och ekonomisk synpunkt är detta energikaos en samhällelig katastrof. Som det är nu, är det de obegåvade som dominerar utvecklingen vad som gäller beslut inom energisektorn. Samma gäller på El Hierro.

 2. Mats G

  ”obegåvade som dominerar utvecklingen”

  Normalt skall systemet sortera ut dessa personer. Man kan lätt konstatera att systemet har falerat eller så har systemet ändras. Rättvisetanken och att alla är lika kan ligga bakom det här. Nu börjar vi få facit. Hur mycket man än tycker det så är verkligheten än annan. Det är inte rättvist och vi föds med olika förutsättningar. Rätt man på rätt plats är inte helt fel.

  Det verkar som om man måste välja vilken typ av värld man vill leva i. Inte helt enkelt kanske.

 3. Guy

  Verkar vara ett fullskale experiment som visar hur det fungerar eller inte fungerar. Vad mera kan man begära för bevis? Alarmisterna har haft som argument att man inte kan experimentera med jorden, men visst kan man det i en liten isolerad skala.

 4. Björn

  Just nu förnybart (vindkraft) enligt SVK, Kontrollrummet, 1,9 % av totalproduktion om 22 770 MW. Alltså utgör detta ungefär 433 MW effekt förnybart. När det är vinter levererar vindkraften som sämst och när den inte behövs, som bäst. Detta innebär att vindkraften är redundant och att svensk energipolitik har spårat ur totalt.

  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

 5. GoranA

  Har precis ringt till Eon’s kundservice och påtalat att jag vill inte ha någon el producerat av vindkraft.

 6. István

  Anläggningen på el Hierro är en katastrof rent ekonomiskt.
  Trots de absolut idealiska geografiska förhållanden.
  Liten blåsig ö i Atlanten och en 600m högt belägen krater, att användas till pump / turbin kraftverk. Alldeles till skänks av naturen. Bingo!
  Har någon funderat över riskerna med att fylla en så högt belägen krater med havsvatten?
  Det brukar pratas mycket om olika ekosystems oerhörda känslighet för mänskliga påhitt.
  Hur med färskvatten reservoarernas på el Hierro, eventuella känslighet?

 7. Björn-Ola J

  Här finns lite intressanta varaktighetskurvor för vindkraften i Sverige:
  https://www.kva.se/globalassets/vete…sen_150617.pdf

  ” För vindkraft tillämpas en tillgänglighetsfaktor på endast 6 %, vilket baseras (Svenska kraftnät) på att man utgår från det minsta effektvärdet för vindkraften under 90 % av årets alla timmar (332 MW) dividerat med den totalt installerade vindkrafteffekten (5 370 MW i slutet av år 2014). ”

 8. tty

  Problemen med frekvenshållningen blir visserligen mindre i ett större kraftsystem med stor svängmassa. Svängmassan är alltså den roterande massan i turbiner och generatorer. Rörelseenergin i dessa gör att frekvenssvängningarna blir betydligt trögare och ger tid att varva upp snabbreagerande kraftverk (diesel/gas/vattenkraft).
  Potentiellt har vindkraft en stor svängmassa, men det förutsätter synkrongeneratorer. Tyvärr är dessa dyrare än asynkrona generatorer, så alla svenska vindkraftverk har asynkrona generatorer. Förutom att de därigenom inte bidrar till att frekvensstabilisera systemet, så innebär det att vindkraftverk bara kan producera el så länge andra kraftverk finns igång och klarar frekvenshållningen. Så om det blir avbrott på överföringen till Gotland blir det svart hur mycket vindkraft som än finns där (tidigare fanns det dieselverk som reserv, men dem har Vattenfall nu sålt till Liberia).

 9. David

  #8, tty

  Gotland klarar sig så länge det blåser.
  Du har rätt i att ett svagt AC-nät med mycket vindkraft eller andra små generatorer inte klarar hålla frekvensen själv.
  I fallet med Gotland finns det en HVDC-station som kan stabilisera nätet även om fastlandet skulle var bortkopplat (HVDC-länken till fastlandet bortkopplad).
  Problemet som kvarstår blir: Blåser det inte så finns ingen el att få oavsett tekniska lösningar.

 10. Sigge

  Främsta anledningen till att man försöker få en elproduktionslösning baserad på i huvudsak vindkraft på många öar runt om i världen är att alternativet dieselkraftverk ger så dyr energi. Det här är väl det första stället där man försöker få några vindkraftverk att fungera ihop med ett pumpkraftverk där alla är anslutna till elnätet. På andra håll där man haft kombinationen vindkraft och dieselgeneratorer så har man haft stora roterande omformare för att få svängmassa. Om det blåser mer än förbrukningen så kan man antingen vrida undan turbinbladen eller så använder man överskottsenergin för att värma vatten. Falklandsöarna som inte har ett sammanhängande elnät får huvuddelen av sitt elbehov försörjt med vindkraft.