Helsingborgs Dagblad stödjer IPCC

”En svala gör ingen sommar. Inte heller gör en kall vinter en klimattrend”, skriver Ingrid Runsten i dagens ledare i HD och menar att även om det kan finnas en osäkerhet kring hur allvarliga följderna blir av den globala uppvärmningen så betyder det inte att vi ska vänta med att göra något.

Ingrid, jag förstår din oro. Kanske är du lika orolig varje gång du sätter dig på ett plan till Stockholm. Det är ju trots allt inte hundra procent säkert att det kommer fram i ett stycke. Det som är viktigt att framhålla är dock att osäkerheterna kring klimatfrågan ständigt ökar, i stället för att minska. Den senaste rapporten från IPCC har visat sig innehålla ett antal dundertabbar, fel som panelens ordförande Rajendra Pachauri dessutom försökt att mörka. För varje dag som går vet vi mindre, inte mer, om hur klimatsystemet fungerar. Den kunskap vi trodde oss besitta har visat sig vara felaktig.

De värsta prognoserna kommer inte att inträffa. Vi är inte på väg mot Armageddon, inte ens ett litet sådant. Att i ett sådant läge klamra sig fast vid dagens klimatpolitik med motiveringen att: ”Det skadar ju inte att vara på den säkra sidan” känns väldigt ogenomtänkt. Speciellt som även Stern-rapporten, som dagens klimatpolitiska åtgärder stödjer sig på, visat sig vara av tvivelaktigt värde.

När vi varken vet vad som kommer att hända (förutom det antagligen inte blir så illa) och vad det kommer att kosta anser jag att det är fullständigt hål i huvudet att slänga ut en massa pengar, bara för säkerhets skull. Sverige och världen har inte råd med ogenomtänkta åtgärder. I stället bör vi styra resurserna dit de behövs bäst.

Många hävdar att vi måste agera, om inte för vår egen skull så för att rädda de fattiga länderna undan klimatförändringens hemska konsekvenser. Men ser man på de tre främsta dödsorsakerna för människor i Afrika så är dessa AIDS, malaria och luftrörssjukdomar som orsakas av att fattiga människor tvingas elda med ved och kodynga. Att hävda att klimatförändring är Afrikas största problem är naivt. Utrota i stället malaria. Stoppa spridningen av HIV. Ge de fattiga tillgång till elektricitet så att de kan värma sina bostäder och tillaga sin mat utan att för den skull riskera livet.

Det är det som är innebörden av medmänsklighet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  maggie!
   
  En organisation som IPCC måste stå över alla misstankar. Det räcker med ett enda exempel på medvetet bedrägligt beteende  från ledningen för att nolla värdet av allt man presterat. Det går inte att medge några sådana fel, då faller hela korthuset direkt, därför tiger man och låter fallet dra ut på tiden i hopp om att ett under ska inträffa. IPCC är slut i sin nuvarande form. Ju förr en nystart kan ske ju bättre är det.
   
  Denna nya organisation måste ha ett vidare perspektiv än att bevisa saker om en molekyl. Det handlar om en såväl ekologisk som ekonomisk utveckling där man tar fram all den energi som krävs för att trygga utveckling och försörjning för alla människor på jorden utan att vi förstör miljön.
  Att vi sen förr eller senare måste ställa om i alla fall behöver vi inte blanda in klimatet i. Det kommer per automatik och går inte att stoppa.

 2. BLT är då betydligt tuffare. Jag fick just besked om att Inga-Lena Fischer är intresserad av mina efterforskningar som kommer av debatten på Agenda. Så jag ska anpassa mitt blogginlägg till tidningsformat. Håll tummarna för att det blir bra.

 3. Slabadang!

  Från WUWT.
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/15/paleo-tagging-past-climate-sensitivity/#comments

  Uppenbart är att vetenskapen inte kan klargöra CO”s kretslopp.De naturliga faktorer som fått co2 halten att bevisligen förändras under planetens historia kan inte förklaras på ett hållbart sätt med AGW teorin.
  Glappen i logik är uppenbara och jag menar att sambandet mellan ökningen av CO2 i atmosfären och värme är mer den omvända än vad IPCC s tes utgår ifrån.
  Vi står fortfarande kvar på ruta ett i den grundläggande frågan.
  Det är så tydligt att denna rapport får problem med sina egna slutsatser när de skall ”tvinga” in den i CO2 som den bakomliggande orsaken. Att haven släpper CO2 när de värms upp är knappast kontroversiellt.Rapporten konstaterar också att co2 halten i atmosfären,land och hav varierar med fuktigheten och värmen.
  Omfördelningen av Co2 och faktorerna som styr den är allt annat än klarlagda.Vare sig historik om molnbildning vattenångor i atmosfären mm finns tillgänglig.Utgår vi istället ifrån det omvända så klarnar den totala bilden av sambandet mellan c02 och värme.
  Försöker vi hitta observationer som stöder det omvända kan vi pricka av ett antal.Trots att observationer i mängder visar på tydliga brister och motsägelser i AGW teorin så finns det ett tydligt rådande tankeförbud inom klimatforskningen vilket Castello påvisar.
  Logiken blir att CO2 i atmosfären är en feedback på varmare klimat och inte tvärtom.CO2 s förstärkning av värmeökning vansinnigt överskattad.
  Vem kan ge ett trovärdigt svar på varför temperaturen kan falla när co2 halten en gång väl stigit med AGW teorin som grund?vilket har skett under ett oändligt antal tillfällen i planetens historia. En co2 historia vi nu sedan femton år upplever live där co2 halten ökar men inte temperaturen.Thats a travesty!!

 4. Tege Tornvall

  Djupt solminimum sedan snart tre år och ingen varm havsström in i Arktis sedan april 2008 är ändrade förutsättningar. Det är inte väder utan klimat.

 5. Maggie!
  ”Att hävda att klimatförändring är Afrikas största problem är naivt. Utrota i stället malaria. Stoppa spridningen av HIV. Ge de fattiga tillgång till elektricitet så att de kan värma sina bostäder och tillaga sin mat utan att för den skull riskera livet.”
  Absolut rätt! Det bör upprepas igen och igen så fort tillfälle ges. Det är vårt ”mantra” 🙂

 6. Halvdansken

  Märkligt också att CO2 förespråkarna nu använder sig av ”fiendens” argument, nämligen att ”det är väder – inte klimat” om denna kalla vinter. Hur tror ni det låtit om det varit en osedvanligt mild vinter i år? Då hade det varit ”bevis”.

 7. Ja, förhållandena i tredje världen och den s k försiktighetsprincipen ställer klimatdebatten på sin spets, rent moraliskt. Västvärlden har ett redan en mörk historia gentemot de fattigaste länderna. Efter kolonisationstiden och utnyttjandet av deras naturresurser har vi under det senaste halvseklet förhindrat dessa länders ekonomiska och industriella utveckling. Bidrag och lån i kombination med att stänga dem ute från en global ekonomi, med hjälp av subventioner, tullar och andra handelshinder. Detta är skamligt och i debatten om tredje världen får vi, inte minst för vår egen skull, aldrig glömma detta.
   
  Hans Rosling är den som ivrigast och mest framgångsrikt talar om att det enda positiva sätt vi kan bemöta den tredje världen är att bekämpa fattigdomen. Och billig energi är bland det viktigaste för dom.
   
  Försiktighetsprincipen är inget annat än en förlängning av kolonisationspolitiken. Den kommer att lägga en tung hand över de fattigaste i världen, och de kommer att få betala med sina liv. Detta är ett upprörande förslag om något är det.

 8. Slabadang!

  Staffan!

  Hear! Hear! Svårigheten är att få grepp på denna hydra av desinformation och brist på sammanhang.Man får liksom hugga av ett huvud åt gången.Problemet är bara att det växer ut ett nytt lika fort.När orkanstatistiken påvisas var falsk då kommer istället ut en rapport om grönlandsisen.Sen när du kollat upp vart i så fall smältvattnet ifrån den tagit vägen,så dyker det upp en annan larmrapport. vi har lärt oss systematiken i hydrans beteende.
  Det gäller att sikta mot hydrans hjärta! Då först kommer eftertanken och analysen.”Försiktighetsprincipen” är et märkligt begrepp.Konstruerat av hydran vars konsekvenser är allt annat än ”försiktiga”.

 9. Thomas Wihlborg

  Maggie,
  i sista stycket kommer du i på det som jag tycker är oerhört viktigt att framföra. Till exempel minskar barnadödligheten (cirka 10 000 000 årligen) när den globala ekonomiska tillväxten ökar, och tvärt om.
  Att begränsa energiproduktion, transporter och resor innebär
  att begränsa den globala ekonomiska tillväxten vilket i sin tur innebär……..

 10. Halvdansken

  Utbildning av i synnerhet kvinnorna. Det är de som har hand om familjen, det är de som i många fall försörjer familen också. Många män dör i krig och elände, kvinnorna står helt hjälplösa i många av de tillfällena.
   

 11. Natrix

  Det har nog hänt förr att de enskilda troende som Ingrid R fortsätter att försvara trossatserna även efter det att sektledaren sagt att allt var bluff.
  Psykologi är ett fängslande ämne.

 12. L-G Bengtsson

  Följande insändare ville Helsingborgs Dagblad inte publicera.

  ÅRETS FÖRVILLARE.
  Utsågs
  i slutet av 2009 av ”Vetenskap och Folkbildning” och utnämningen gick till Annika Dahlqvist, även kallad ”fettdoktorn” för hennes enligt ”experterna” felaktiga kostråd.
  Utmärkelsen borde givetvis gått till FN-organet IPCC och dess, som det påstås, 2500 ”klimatforskare” som med medias mer än benägna bistånd under flera decennier lyckats med konststycket att förvilla, ja lura och bedra, en hel värld.
  Helsingborgs Dagblad är tyvärr inget undantag då man villigt följt den politiskt korrekta ”main stream” fåran i sin klimat-rapportering.
  HD har haft ett flertal artiklar där man okritiskt återgett felaktiga påståenden som:
  ”Snön smälter på Kilimanjaro”.
  ”Australiens senaste värmebölja med oroande torka och hetta beror på klimatförändringarna”.
  ”Obama behöver i princip inte vänta in kongressens god-kännande för att genomföra begränsningar av koldioxid-utsläppen”.
  ”I Vietnam har det varit ovanligt många tyfoner, i Bangladesh likaså”.
  ”På ögrupperna i de stora oceanerna frågar sig befolkningen om de överhuvudtaget kommer att kunna bo kvar”.
  ”Isbjörnarna hotas av den globala uppvärmningen”.
  Detta är bara ett axplock av citat ur artiklar som kulminerade före och under klimatmötet i Köpenhamn. Efter mötet har det varit betydligt mindre utrymme men det är väl förståeligt med tanke på resultatet.
  Vad anser HD om den senaste tidens skandaler kring IPCC som började med ”Climategate” i november 2009 och som fortsatt med ”Himalayagate” och ”Huricanegate”.
  Eller Rajendra Pachauris påstådda ”klipp” på utsläppsrätter och hans vägran att avgå från IPCC.
  Det stormar kring IPCC men rapporteringen i ”oavhängiga” Helsingborgs Dagblad är fortfarande undermålig trots att chefredaktören i sin krönika lördagen den 5 december 2009 skrev: ”Vi skall inte förtiga nyheter”.
  Förtiga –  ja! Men granska?
  Det är rent ut sagt skamligt om den kritiskt granskande journalistiken får fallera.
  Förresten – isbjörnen som ”den globala uppvärmningen” skulle smälta ner under klimatmötet i ”Snopenhagen!
  Står den kvar?

 13. Thomas Wihlborg #9

  Det handlar väldigt mycket om ekonomisk tillväxt i ett land eller en region för att levnadsvillkoren i regionen eller landet ska medföra t ex minskad barnadödlighet.

  Hans Rosling har visat sambanden både tydligt och underhållande med hjälp av sitt grafikprogram och sin kunnighet. Och charm. Jag gillar den mannen. 

  Men om man tror att ”global” ekonomisk tillväxt är medlet, eller målet, så tror jag att Roslings nya tankar är lite missuppfattade.

  Resultatet blir naturligtvis en ”global tillväxt” om tillväxten kan ske i flera länder.

  Men medlet kanske är att underlätta en ekonomisk tillväxt i länder som släpar efter? Och lyckas det så minskar både barnadödligheten och befolkningsökningen på klotet… låter kanske konstigt för en del, men jag tycker att Hans Rosling har visat det på ett både mycket pedagogiskt och underhållande sätt.

  Jag minns hur han svarade frågan om vad som hindrar eller fördröjer en fortsatt positiv utveckling i fler länder.

  Han svarade snabbt:  ”Attityder! Vi har inte förstått hur världen ser ut.”  OBS. Det är inget ordagrant citat.

  Den som har sett några av Hans Roslings presentationer förstår nog vad jag menar med citatet, och vad han egentligen sa ordagrant.  😉

 14. Jim Malmros

  Man undrar hur till synes intelligenta människor kan hänvisa till ’försiktighetsprincipen’ år 2010. I min mening är det just denna ide som ligger till grund för en stor del av mänsklighetens lidande, allt ifrån att unga flickor fick höra det skrikas ’jag tror hon är häxa, bränn henne för säkerhets skulle!’ precis innan byborna tände på, till att ingen gör något för att räta upp situationen i ett snedvridet samhälle, t.ex. nazismens Tyskland, för att ’alla andra verkar tycka så, bäst att bara hålla med’. Har inte ens den mest civiliserade delen av världen kommit längre?

 15. Håkan Sjögren

  Slabadang # 3 :  Det är ju så att klimatet varierar med tiden och pendlar mellan varmare och kallare. Havsytor kan stiga eller sjunka, glaciären kan avta eller tillväxa, temperaturer kan stiga eller sjunka, öknar kan breda ut sig eller reduceras och isbjörnar kan reproduceras eller drunkna utan att vi kan påverka förloppet det ringaste. Klimatet varierar oberoende av koldioxiden. Att kasta  miljardernas mångfald i sjön genom att försöka reducera koldioxidutsläppen visar på en beklämmande enfald. Det är beklagligt att våra politiker nu tycks samla sig till världens stolpskott. Mvh, Håkan. 

 16. Kjell Ekström

  Hur skall vi vanliga människor kunna ta ställning i denna mycket komplicerade fråga. Jag tillhör skeptikerna till alla klimatlarm som kommer. Vad är naturliga svängningar och vad är förorsakat av människorna? Kan man objektivt säga detta?  Hur långt tillbaka i tiden skall man gå när man tittar på naturliga svängningar? 
  Oljeindustrin försvara givetvis sin intressen och där finns det ju mycket pengar involverade. Det verkar som om hela klimatfrågan har blivit en egen industri och det gäller ju att få forskningspengar till nästa projekt.
   Så vem är objektiv. FN borde ju vara det men även där lever många på forskningpengar.

 17. Jarmo Palomaa

  Bruntland lade grunden för  IPCC i ett tal i FN 1986. IPCC:s första chef hade bestämt sig för AGW redan flera åt tidigare.  Det politiska beslutet om AGW fattades redan på Rio-konferensen.  I Köpenhamn skulle bara beslut om exakt fördelning av pengar från i-länder till u-länder bestämmas. AGW och IPCC har hela tiden handla om a) att omfördela jodens kapital från i-länder till u-länder  b) hitta ett giltigt argument till det vilket blev att ”vi är skylidga”.  Att då diskutera AGW som man diskterar vetenskap är lite off – det handalar fortfarande om politik inget annat. U-länder ”tror” inte på AGW, de behöver inte göra det. Det räcker bra att de är övertygande när de kräver sina rättmätiga pengar. I-länders politiker behöver inte heller tro på AGW så länge de får marginalväljarna på sin sida – vinner val. Som någon ”grön” sa, alla har något att vinna på omställningen…