Havsisen i Arktis – liten analys i mellantid

Jag följer utvecklingen av havsisen i Arktis i stort sett varje dag. I vintras var utbredningen normal ett tag men det var på grund av en på året sen isläggning. Att den delen skulle smälta av snabbt var inte något att förvånas över. Tyvärr har avsmältningen fortsatt i samma takt. Så här såg det ut igår (DMI).
Havsis 20120718
Grafen visar bara utbredningen så kan vi säga något om isens tjocklek? På The Cryosphere Today kan man inte se tjockleken i sig men väl hur stor del av ytan som utgör 100 procent is och hela skalan ner till 0 procent. Jämför man med 2007 som var det året med minst utbredning vad gäller sommarisen, hittills uppmätt med hjälp av satelliter, så ser det mycket dyster ut:
Isen jmf med 2007
Jag är naturligtvis ingen polarforskare men ger mig ändå på en gissning. Som det ser ut just nu verkar det behövas något slags mirakel för att det här årets sommaris inte ska bli den lägsta hittills uppmätta. 
Känns lite orättvist på något vis. Om vi nu skulle få en usel sommar så kunde väl i alla fall havisutbredningen i Arktis låtit bli att smälta så förbaskat mycket. Nåja, det är så här det är.
Å andra sidan kan WWF förbereda sig för en insats för isbjörnarna. De måste ju komma ut på isen för att kunna jaga säl och ju längre det dröjer ju besvärligare får de det. WWF kan alltså göra en välbehövlig insats genom att lägga ut sälar till björnarna tills isen har lagt sig så mycket att det kan börja jaga. 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Åke N

  OT. Lennart Bengtsson tar upp SI:s Almedalsenkät i Upsala Nya idag. Finns även i prasselupplagan:
  http://www.unt.se/debatt/okunniga-svar-om-klimatet-1797901.aspx
   

 2. LBt

  Lena K, tack. Ett inlägg som väl beskriver situationen. Tyvärr kanske vår dåliga sommar kan vara en följd av avsmältningen. Kan vara, absolut inte mer, forskarna och framtiden får ge besked.

 3. Ann L-H

  L. Bengtssons artikel var faktiskt bra, men var det fegt eller klokt att inte tacka SI för underlaget?    

 4. pekke

  Satellitmätningar av isutbredning och tjocklek handlar ju mer om ögonmått än exakta mätningar, exakta mätningar görs endast på plats i verkligheten.
   
  Arktis temp verkar ligga på normalen enl. DMI:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
   
   
  Iskoncentration enl. NRL:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicennowcast.gif
   
   
  Istjocklek enl. NRL:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticictnowcast.gif
   
  Jag upprepar, satellitmätningar handlar mer om ögonmått än exakta mätningar, mina 3 länkar likaså.
   
  Men notera skillnaden i istjocklek mellan NRL och Cryosphere vilket säkert beror på hur de tyder sina satellitdata vilket även gäller isutbredningen mellan de olika källor som finns.

 5. pekke

  I Kanada har man problem med den isen som ligger i nordöstra delen.
  http://www.alaskadispatch.com/article/brutal-bering-sea-ice-blocking-arctic-supply-ships

 6. Labbibia

  Tack Lena!
  Det kanske inte är särskilt ologiskt om isen har samma ungefär samma utbredning nu som under år 2007? Ligger vi på en temperaturplatå, som vi ju gjort de senaste 10-15 åren, så är det väl inte konstigt om det återspeglas i isytan i Arktis?
  OT: Är det någon som har länken till Demoskops SI-enkät om ”klimatet”? Har sparat ner den någonstans men hittar den inte…..

 7. Tålis

  Tänk, hur det har blivit. Mindre havsis i Arktis anses vara ett problem. De flesta behöver inte bry sig och för övriga (som vill/behöver vistats där) är det väl huvudsakligen positivt?
   
  Hur är det med Antarktisk? Där är trenden någon ökande havsis, är det också ett ”problem”? Om jag skulle svara, så är minskande havsis bra, ökande dåligt. Men inget att bry sig om för gemene man.

 8. Christopher E

  Hänger det inte ihop till viss del att vår uteblivna sommarvärme istället hamnat längre norrut?
  Intressant uppdatering. Fast jag förstår inte ordvalen riktigt. ”Tyvärr” smälter isen och det är ”dystert”… Det finns ju inget självändamål med havsis. Skulle det vara bättre om havsisen mångdubblades i yta? Ett Arktis med mindre is är troligen betydligt biologiskt rikare.
  Det är ju inte så att förändringar i havsisen spelar någon större roll. Isbjörnar är anpassningsbara och har överlevt betydligt varmare tider än nu. För 13 000 år sedan levde de i Sydsverige och har sedan successivt flyttat norrut. Inte dog de ut för det. Jag tycker inte man ska mata dem utan låta naturen ha sin gång.
  Vi befinner oss i en uppvänmning psom pågått naturligt i hundratals år så det är väl inte så konstigt om isen minskar lite till? Om AGW får det att gå marginellt snabbare är väl knappast ett problem.
  Det enda dystra med isminskning är väl allt tjat det genererar från domedagsprofeter som tar det som intäkt för en skenande klimatkatastrof.

 9. Peter Stilbs

  Lars Jonsson tog upp i Almedalensdiskussionen en artikel i en dansk tidning, från ca 1940. Tema Nordvästpassagen öppen, gudagåva till mänskligheten, tack. 
  Men inte hör man om sådant i statistiken ?
  Ett av de vanligaste diagrammen man hittar på nätet visar i detalj isutbredningen  i Arktis sedan 1900. Vinter, sommar etc.
  Men det är datamodelleringar !

 10. Gunbo

  Christopher #8,
  ”Det är ju inte så att förändringar i havsisen spelar någon större roll.”
  Havsisen i Arktis spelar stor roll för det globala klimatet. En minskning innebär minskat albedo, varmare vatten i Ishavet som i sin tur påverkar luftfuktighet och luftströmmar.  

 11. pekke
  Tack för intressanta länkar. Kanske är det inte så illa ändå? Man får se i slutet av september helt enkelt.

 12. J-O

  Gunbo  #10,  de senaste 10000 åren har Arktis var isfritt ett flertal tillfällen.   Dessa ”albedokatastrofer” lider väl både du och jag av dagligen ..?  Att Arktis upplevde en guldålder med extra mycket djurliv i hav och på land!  Övriga klotet kokade bort ?
  Idag kan spåren ses i fossil på Svalbard och hur renarna där är i ett konstant tillstånd av svält från födsel till död.  

 13. pekke

  Lena K.#11
  Vassego !
  De finns ju samlade hos WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
   
  Som du säger, det är slutet på September som gäller !
   
  OT
  Elpriset i Sverige har varit nere på 4 öre KW/h under natten.

 14. Staffan

  Vikingarna fanns på Grönland från 980-talet, kanske 4 à 6.000 människor som mest.  Men 1350 dog Godthåbs-området ut, 1409 är sista skriftliga bevis om Julianehåb längre söderut.
  Medeltida värmeperioden, sörru.  I de här delarna av världen är värme bara till välsignelse.
  Och här i Norrköping hade vi sol och 16º nu när jag steg upp lite efter nio.  Klimatkris?  Man blir så trött på murvlar…
  (”Gigantiskt isberg lossnade från glaciär” i Grönland, slår DN upp nu.  Som 2010, alltså.)
   

 15. Observer

  Varfor ar isens utbredning av sa stort intresse? Ar inte det mer intressant hur mycket som smalter per ar? Avsmaltningen av is har matts flera ganger och de senaste matningarna visar pa en avsmaltning om ca 80-150 km3/ar. Det finns ca 2,8 Mkm3 is i Arktis, alltsa ar isens avsmaltning inget att diskutera.

 16. Tålis

  Som tidigare påpekats, så har särskilt CAGW stora likheter med religion/vidskepelse. Varför inte plocka fram en ”lösning” i den traditionen?
   
  Människooffer, tänker jag på. Vi kan börja med två, som borde anmäla sig frivilligt: Al Gore, som med sitt extraordinäre leverne, tillhör de som enskilda personer med störst CO2-utsläpp. Och James Hansen som har lyckats bli dollarmiljonär på sina skamligt lögnaktiga klimatpredikningar.
   
  Verkan på klimatet lär inte bli större/mindre än den felaktigt inslagna vägen våra politiker i västvärlden tagit. Bättre offra några få, än majoriteten i våra länder… 😉

 17. Peter Stilbs

  Högst upp till höger här
   http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/index.shade.html
  finns det diagram jag avser i #9 – datamodelleringar, som presenteras som verklighet! 

 18. Peter Stilbs # 17
  Det är ju helt förfärligt, hur skall en vanlig medborgare kunna värja sig från det. De får de ju verkligen att se ut som om det vore verklighet.

 19. Peter Stilbs

  Lena #19 – jag har med egna ögon sett Erland Källén dra detta diagram för en bildad publik, utan att med ett ord nämna att det inte är observationer.
  Och jag tror det är detta vissa forskare som Leck och Tjernström på MISU refererar till när de talar om en 30% minskning av Arktis is etc …  

 20. Thomas

  J-O #12 ” de senaste 10000 åren har Arktis var isfritt ett flertal tillfällen. ” Och var hittar du bevis för detta?
   
  Lena #11 Just nu hittar jag inte länken, men det är havs- inte lufttemperaturen som är ovanligt varm i år och det är därför det smälter så mycket.

 21. pekke

  Peter S.#17
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seasonal.extent.1900-2007.jpg
   
  Enligt diagrammet skulle isen varit helt stabil fram till 50 – 60 -talet, undrar hur de mätte isen före satelliteran !?

 22. Thomas

  Peter #19 Visst är det väl ändå baserat på observationer, även om man får använda sig av modeller för att fylla ut saknade data?

 23. Thomas # 20
  Ja det stämmer om man tittar på DMIs temperaturkurva. I ock för sig över 80 breddgraden men ändå.

 24. pekke

   
  http://www.ngu.no/en-gb/Aktuelt/2008/Less-ice-in-the-Arctic-Ocean-6000-7000-years-ago/
   
   
  Large variations in Arctic sea ice
  http://news.ku.dk/all_news/2011/2010.8/arctic_sea_ice/
   
   
  Har troligtvis varit mindre havsis flera gånger sedan vi gick ur istiden än det är nu.

 25. Christopher E

  Gunbo #10
  ”Havsisen i Arktis spelar stor roll för det globala klimatet. En minskning innebär minskat albedo, varmare vatten i Ishavet som i sin tur påverkar luftfuktighet och luftströmmar.”
  Ett tips är att titta på en vanlig jordglob om du har någon. Se på den från sidan som om du tittar i linje med soljuset. Se hur stor ytan av havsis är i förhållande till helheten. Behåll grönlands is, för den är inte på att smälta på länge. Betänk också att Arktis ligger i mörker nästan halva året och endast har mycket låg solvinkel resten av året. Det är bara i Al Gores science fiction-animationer som solen lyser nära rakt uppifrån och vattnet blir rödglödande… 😉
  Nej, någon större betydelse har inte isen. Fördelarna med mindre is uppväger nackdelarna rejält.    

 26. Gunbo
  Jag har sett någonstans (minns ej var) att det skulle handla om ca 4% minskat albedo om all havsis i Arktis skulle försvinna.

 27. Christopher E

  Lena #26
  Eftsom kylan i Arktis orsakar ett mer eller mindre permanent högtryck över det polnära Arktis kan man kanske tänka sig en ökad molnighet om temperaturen stiger, hav friläggs och luftfuktigheten ökar. Så då ökar albedot igen.

 28. Peter Stilbs

  Thomas #22 – javisst – de hade säkert en tidsresemaskin också

 29. Thomas

  pekke #24 Det var mycket mindre is vid Grönland, men det finns även studier som visar på att det var is vid Sibirien vid denna tid. Man bör inte dra slutsatsen att det var isfritt överallt baserat på denna enda studie.
   
  Christopher #25 Det var inte många timmar sedan jag skrev ett inlägg till Ribbing om faran med att anta alltför högt albedo vid Arkis baserat på den låga solvinkeln. Hav med vågor har inte så hemskt lågt albedo även vid låga vinklar. Den stora effekten ett isfritt Arktis kan ge är dock förändringar av havsströmmar och försvagning av termohalina cirkulationen.
   
  Peter #28 du ersätter som vanligt fakta med ironi.

 30. pekke

  Thomas #29
  Du noterade väl att det var 2 olika studier jag länkade till ?

 31. Thomas

  pekke #30 Vad jag kan se handlade båda dina länkar om samma studie, även om den ena citerade Funder och den andra Lyså.
  http://www.sciencemag.org/content/333/6043/747.short
   
  Samma område och metod var det i alla fall.

 32. Labbibia

  Thomas # 31
  Vid ”låga vinklar” är det väl inte mycket energi som träffar jordytan. Mycket av den studsar väl ut redan vid mötet med atmosfären?

 33. Gunbo

  Peter Stilbs #9,
  ”Lars Jonsson tog upp i Almedalensdiskussionen en artikel i en dansk tidning, från ca 1940. Tema Nordvästpassagen öppen, gudagåva till mänskligheten, tack.”
  Då kan man ju undra varför den öppna passagen inte lockade fler att ta sig igenom med båt.
  Den enda som gjorde det 1940 var Henry Larsen och det tog honom 28 månader – 2 år och 4 månader. Färden tillbaka 1944 gick snabbare, 86 dagar – 3 månader.
  In 1940, Canadian RCMP officer Henry Larsen was the second to sail the passage, crossing west to east, from Vancouver to Halifax. More than once on this trip, it was unknown whether the St. Roch a Royal Canadian Mounted Police ”ice-fortified” schooner would survive the ravages of the sea ice. At one point, Larsen wondered ”if we had come this far only to be crushed like a nut on a shoal and then buried by the ice.”
  Later in 1944, Larsen’s return trip was far more swift than his first; the 28 months he took on his first trip was significantly reduced, and he took 86 days to sail back from Halifax, Nova Scotia to Vancouver, British Columbia,  setting the mark for having traversed it in a single season.

 34. Christopher E

  Thomas #29
  Du missförstår mig. Det var inte att solen reflekteras i låg vinkel mot vattnet jag menade, utan att det solljus som når ytan sommarhalvåret redan är starkt försvagat genom att ha passerat en längre sträcka genom atmosfären. Jag talade om den globala betydelsen av en lätt förändring av albedo i Arktis.
  Vad gäller termohalina cirkulationen är jag helt övertygad om dess betydelse överdrivits i modern tid i förhållande till de normala vindrivna havströmmarna, som inte påverkas. Skulle den polnära termohalina cirkulationen däremot påverkas i Arktis, får det den lokala effekten av ett minskat inflöde av varmvatten. Och därmed kallare vatten och mer is igen.  

 35. pekke

  Thomas #31
  Du har nog rätt, det verkar vara samma artiklar sammanställda i din länk.
   

 36. Stickan no1

  vi är på väg ur lilla istiden. se fig 2 i denna länk.
  http://climate4you.com/SeaIce.htm#Sea%20ice%20extension%20in%20a%20longer%20time%20perspective

 37. Peter Stilbs

  Thomas #29 – var har Du fakta i diagrammet?

 38. Stickan no1# Bra länk där ser man isutbredning var störst under 30-talet,den kallare perioden 40-60 tal blev isutbredningen mindre.
  Det hela är inte så enkelt som man tror,när man ser årsdetaljer av
  isutbredning,havsströmmar har nog stor betydelse för detta.
  I år har isen ökat i den asiatiska Sibirien området mot Beringssund förut under åren var det tvärt om.
  ALI.K.
   

 39. Vid snabb påseende av isutbredning kan det verka dystert,men Norra hemisfären jämfört med Södra hemisfären, så verkar en balans finnas.
  På väg ur lilla istiden, är nog troligt vara logiskt som förklaring.
  ALI.K.

 40. István

  Har man sett en sol upp/nergång över havet så har man en viss begrepp om havsytans förmåga att reflektera solljus. Det skimrar så vackert!

 41. István

  På Arktis är det skymning / gryning för jämnan, eller oxå natta!

 42. inge

  nyss uttalade sig en 6ceanograf vid namn leif djurfeldt och menade att det var helt naturligt,  isberget alltså. 

 43. Bengt Abelsson

  Att is smälter när den blir varmare än ca 0 C är ett i och för sig välbekant fenomen.
  Det säger dock ingenting om varifrån denna värme kommer, och ännu mindre än orsaken till en värmemängdsförflyttning från varmare till kallare latituder.
  Smältande is är inte något ”bevis” för CAGW-teorin.

 44. Gunbo

  Bengt Abesson #43,
  ”Smältande is är inte något ”bevis” för CAGW-teorin.”
  Helt rätt! Smältande is är bevis för att det blivit varmare – speciellt haven:
  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/index.html

 45. Åke N

  Gunbo #44. Det är nog få här som tvivlar på att det blivit varmare sedan 1955. Men jag undrar är hur mycket varmare det blivit sedan 1930-talet. Det finns ju gott om alarmistiska pressklipp om smältande isar från den tiden.

 46. Bengt Abelsson

  Argo, 0-700 m pekar på stillastående eller sjunkande värmemängd. Data före ARGO är glesa i tid och rum.
  Nature Climat Change, senaste numret, har en artikel där man använder gamla data från Challengerexpeditionen ( slutet 1800 ?) och man hittar ”centennial trends” – alltså inte  CO2-orsakat.
  Det finns någon artikel ute med total temperaturökning i haven, 0-2000 meter med resultat 0,09 grader sedan början 1900.
   
  Varmare, ja, kanske men hur mycket?! Tiondelar eller hundradelar av en grad.
   

 47. Gunbo

  Åke N #45,
  ”Det är nog få här som tvivlar på att det blivit varmare sedan 1955. Men jag undrar är hur mycket varmare det blivit sedan 1930-talet.”
  Om vi håller oss till avsmältningen av den arktiska havsisen och hur mycket den smälte på 30-40-talen kan vi titta på Polyakovs kurva som är en rekonstruktion baserad på loggböcker från främst fiskefartyg. Du hittar den på Climate4you, långt ner på sidan: 
   
  http://climate4you.com/SeaIce.htm#Sea%20ice%20extension%20in%20a%20longer%20time%20perspective
  Tyvärr sträcker sig kurvan inte längre än  till år 1997. Dessutom gäller observationerna bara en del av Ishavet. Men lite hum om isläget kan man ändå få.

 48. Gunbo

  Bengt Abelsson #46,
  ”Argo, 0-700 m pekar på stillastående eller sjunkande värmemängd.”
  Har du någon länk? Jag har googlat men inte hittat annat än den i #44.
  Även om värmeökningen är stillastående påverkas väl isen av den värme som fortfarande finns och förs upp med strömmarna från Atlanten och Stilla havet. Eller har jag tänkt fel?

 49. Lars Jonsson

  Peter Stilbs refererade till en artikel jag visade i Almedalen, den var från Berlingske tidene och hänvisade till en artikel i Norsk Polarbok som vår svenska geograf och polarforskare Ahlmann hade skrivit, han var då gästprofessor i Norge. I artikeln står
  Berlingske tiderne  13 december 1945
   
   
   
   
   En plötslig klimatförändring i Nordostpassagen får världens betydelse
   
   
  Norsk professor om uppseendeväckande arktiska resultat av Ryska vetenskapsmän
   
   
   
  Vad människan drömt om sedan århundraden har nu naturen skänkt oss
  Isen har mellan 1924 och 1944 minskat med icke mindre än 1 miljon kvadratkilometer och isens medeltjocklek har sedan Nansens dagar och Framexpeditionen minskat från 265 cm till 218 cm
   
   

 50. Bengt Abelsson

  Gunbo: inte riktigt rätt på, men inom ämnet.
  http://www.21stcenturysciencetech.com/articles/ocean.html
  samt ”climate4you”, ocean heat content.
  Givetvis kan den polära isen påverkas av (något) ändrade havsströmmar och vindar – även inom ramen för en icke ändrad global temperatur.

 51. Peter Stilbs

  Om någon vill rösta om när Arktis blir isfritt på sommaren går det tydligen här
  Men man måste vara klimatforskare …  😛 

 52. Bengt Abelsson

  Gunbo, det var den här jag menade först:

  http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/KD_InPress_final.pdf

 53. Gunbo

  Lars Jonsson #49,
  ”En plötslig klimatförändring i Nordostpassagen får världens betydelse”
  Ok, då förstår jag! Det var inte Nordvästpassagen som Peter Stilbs skrev utan Nordostpassagen och den var helt riktigt öppen under kriget.

 54. Thomas

  Peter #51 Tittar man på resultaten från de som svarat var de ju inte direkt optimistiska.

 55. Bengt Abelsson

  Mer till Gunbo:
  Från Levitus et al, GRL vol 36 L07608:
   
  ”Both the Pacific and Atlantic oceans show decreases after 2005– 06 whereas the Indian Ocean does not. ” ( Om OHC 700)
  Och Levitus är ju inte känd som ”förnekare” utan snarare som en ”teamplayer”.
   

 56. L

  Thomas, hela undersökningen är som när man i förskolan ska skilja på runda, fyrkantiga och trekantiga hål i en låda…

 57. Gunbo

  Bengt Abelsson #50,
  Tack för länken! Men studien omfattar bara fem år, 2003 – 2008. Vi vet att La Niña påverkade havstemperaturen 2007/2008 så nedgången då är ju lättförklarlig.
  Tittar man på kurvan Global oceanic heat content 0-700 m depth på.Climate4you har ju temperaturen stigit sedan 2008!

 58. Peter Stilbs

  Thomas #54, jag undrar om inte det hela är något skojeri

 59. Peter Stilbs

  Gunbo #53, jag måste ha uppfattat Lars fel då. Sorry.

 60. Svend Ferdinandsen

  Fra samme DMI-side ser man at temperaturen først kommer over 0 engang i Juni, men isen begynder at mindske i marts. Det kan vel give anledning til nogle tanker om årsagen.

 61. Christopher E

  #51
  Det måste vara en undersökning endast för djupt troende alarmister. Vilka svar… är de verkligen forskare?
  Att människan dominerar uppvärmningen som orsak sedan 250 år, när bara en liten bråkdel av den värmen ens teoretiskt kan tillskrivas oss under den tidsperioden (och då under förutsättningen att den naturliga cykeln märkligt nog stannade precis när våra utsläpp kom igång). Otroligt. Det har ju inte gått att säkert visa att vi dominerar ens de senaste 40 åren.
  Majoriteten tror alltså det ska bli upp till 3° grader varmare än det var år 2000 bara 48 år från nu. Det innebär en acceleration med ca 5 ggr den uppvärmningstakt vi faktiskt ser nu! Det överträffar ju de vildaste hoten från de klimathotsaktivister som kommenterar här ibland.
  Festligt nog är några av majoritetens svar paradoxalt nog också motsägande sig själva när det gäller när värmen kommer. (Runda 1, fråga 2-4)
  Nej, det där var underhållande, men inget att bry sig om. De kanske trodde att det var en test för att kvalificera till en plats i FN:s klimatpanel?

 62. Staffan

  Sommaren 2012 är Arktis’ havsis borta!
  James Hanson slog fast detta för flera år sedan.
  http://www.youtube.com/watch?v=c7cYGDdXQjg      (4:18)
  Framräknat slutdatum:  22 september 2012 kl 16:49 svensk tid…!
  Men allt hopp är inte borta!
  ”Go Veg!  Be Green!”
  Fr. Romson är vårt hopp nu!

 63. Staffan

  34 is-diagram på WUWT ”Sea Ice Reference Page”!  Arctic Sea Ice extent!  Uppdateras automatiskt, står det.
  http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
  I högerkanten en länk till WUWT-artikeln som slår fast att slutet kommer 22 sept i år.
  http://wp.me/p7y4l-gv4

 64. Thomas

  Staffan #62 Vad jag kunde se hänvisade man till en Jay Zwally för den förutsägelsen, och enda källa jag kan hitta är ett citat ur en tidning, och sådana vet vi hur pålitliga de är.

 65. Staffan

  ”Norra Ishavet kan vara nästan isfritt mot slutet av sommaren 2012;  mycket snabbare än tidigare förutsägelser.”  NASA-forskaren Jay Zwally slog fast detta, omnämnt av AP, och i National Geographic News 12 dec 2007.
  –  Fil dr i fysik.  NASA’s outstanding scientific achievement award (1996).  He managed initiation of the interdisciplinary Ross Ice Shelf project, the Greenland Ice Sheet Project, improved airborne radar mapping of ice sheet thickness, and planning for west Antarctic ice sheet projects.
  http://eospso.gsfc.nasa.gov/directory/eospso_members/h_zwally.php
  – ”Arktis kallas ofta kanariefågeln i kolgruvan, för sina klimatvarningar”, sade Zwally, som arbetade i en kolgruva som tonåring.  ”Men nu, som ett tecken på klimatvarning, har kanariefågeln dött.  Det är dags att överge kolgruvorna.”    National Geographic News 2007:
  http://www.webcitation.org/67cXXHEjg

 66. Thomas

  Staffan #65 Du förbigår med tystnad att du hänvisade till fel person. Ditt citat är dessutom fel, det skall vara ”At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions.” sagt efter rekordavsmältningen 2007. Om han hade några brasklappar om hur sannolikt det var att den trenden skulle hålla i sig får vi inte veta.

 67. Thomas

  forts, vid närmare läsning fortsätter National Geographics ”So scientists in recent days have been asking themselves these questions: Was the record melt seen all over the Arctic in 2007 a blip amid relentless and steady warming? Or has everything sped up to a new climate cycle that goes beyond the worst case scenarios presented by computer models?”
   
  Vilket antyder att Zwally inte alls var så säker på saken.

 68. Staffan

  NASA scientist James Hansen, the lone-wolf researcher often called the godfather of global warming, on Thursday was to tell scientists and others at the American Geophysical Union scientific in San Francisco that in some ways Earth has hit one of his so-called tipping points, based on Greenland melt data.
  ”We have passed that and some other tipping points in the way that I will define them,” Hansen said in an email. ”We have not passed a point of no return. We can still roll things back in time — but it is going to require a quick turn in direction.”  (National Geographic News, Dec 12, 2007)
  —  Det är som Hansen alltid förstått:  Nu går det åt h-e för oss! Men vi ska kämpa!

 69. Pelle L

  Staffan #68
  Härligt citat!
   
  Vi har passerat denna och några till tipping points (vad heter det på svenska, punkt utan återvändo?) 
  men vi kan fortfarande vända på utvecklingen. Om vi gör det snabbt.
   
  Jag förstår faktiskt inte logiken. Har vi passerat en ””tipping point” eller inte?
  Kan någon (Kanske Thomas) förklara hur Hansen menar?

 70. Staffan

  ”Arctic Sea Ice Gone in Summer Within Five Years?
  An already relentless melting of the Arctic greatly accelerated this summer—a sign that some scientists worry could mean global warming has passed an ominous tipping point.
  One scientist [ Jay Zwally ] even speculated that summer sea ice could be gone in five years.
  Greenland’s ice sheet melted nearly 19 billion tons more than the previous high mark, and the volume of Arctic sea ice at summer’s end was half what it was just four years ago, according to new NASA satellite data obtained by the Associated Press (AP).”
  Och längre ned citatet från James Hanson #68.   National Geographic News, Dec 12, 2007:
  http://www.webcitation.org/67cXXHEjg
  –  Det är 12º just nu här i Norrköping…  (10º säger en ’privat’ mätare på Vackertvader.se)
  Men visst:  ”Att rada upp temperaturer … visar/bevisar ingenting”, sade en lokal kommentator tidigare i år.  ”Du tycks inte vilja se att isarna runt polerna blivit mindre i omfattning och att det skett en höjning av havsvattentemperaturen.  –  Glaciärerna på Himalaya borta år 2035?  Vi är väl ännu inte framme vid det året så ännu kan man inte veta…”
  – Som sagt, det går åt h-e…

 71. Staffan

  Första distans-simningen vid Nordpolen kom juli 2007, när Lewis Gordon Pugh simmade 1 km där på 18 minuter. 
  – Inspirerad, ville han 2008 paddla från Spetsbergen till polen, 1200 km.  Han kom 135 km.
  – I sin självbiografi säger Pugh att global uppvärmning stoppade honom.  Nu smälte isen, och isflaken drev från Alaska och Nya Siberiska öarna – söderut mot honom (vid Spetsbergen)…
  – Och 2010 simmade han vid Mount Everest för att visa att glaciärerna smälter, och att vattenbristen som uppstår kommer att påverka världsfreden.  Negativt.
  – Det blev 1 km på 22 minuter då.  Snabbare vid polen!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Pugh

 72. Thomas

  Staffan #70 Tänk om du bara börjat från början med att återge det korrekta citatet, tänk vad mycket ärligare du hade verkat då?

 73. Gaupa

  Peter Stilbs # 9
  Hittade en artikel i Miljöaktuellt från 2009, där man funderar över Nordvästpassagen. Där nämns också att Ryssland inte tillåtit fartyg att passera,
  endera passagerna, så…hur vet man hur isläget varit under kommunisttiden?
   http://m-teknik.idg.se/2.8229/1.253995/nordvastpassagen-oppen—bra-eller-daligt