Havsisen i Antarktis hade samma utbredning för 100 år sedan

polarfartyg

Medan det råder stor uppståndelse i media om att det just nu är ovanligt varmt för årstiden kring Nordpolen (kylan verkar ha placerat sig över nordöstra Sibirien istället). Och vi på KU tog upp ämnet här. Så det kan vara värt att uppmärksamma en ny historisk studie av havsisens utbredning runt Sydpolen för hundra år sedan.

Det är de brittiska forskarna Tom Edinburgh och Jonathan J. Day som har undersökt loggböcker från Sydpolsexpeditioner från det förra sekelskiftet. Deras abstrakt lyder:

I skarp kontrast till den kraftiga nedgången i den Arktiska havsisen, har det skett en stadig ökning av isutbredning runt Antarktis under de senaste tre decennierna, särskilt i Weddell och Ross hav. I allmänhet fångar inte klimatmodeller denna trend och en brist på information om havsisens täckning under pre-satellittiden begränsar vår förmåga att kvantifiera känsligheten hos havsisen för klimatförändringar eller att robust validera klimatmodellerna. Emellertid har bevis på närvaron och naturen hos havsis ofta registreras under tidig Antarktisforskning. Dessa källor har inte tidigare utforskats eller utnyttjas förrän nu. Vi har analyserat observationer av sommarhavsiskanten från loggböcker på fartyg med upptäcktsresande som Robert Scott, Ernest Shackleton och deras samtida under the Heroic Age of Antarktis Exploration (1897-1917), och i denna studie har vi jämfört dessa med satellitobservationer från perioden 1989-2014, vilket för första gången ger en inblick i isläget under denna period genom direkta observationer. Denna jämförelse visar att sommarhavsiskanten var mellan 1,0 och 1,7 ° längre norrut i Weddellhavet under denna period, men att isförhållandena var förvånansvärt jämförbara med nutiden i andra sektorer.

Det verkar alltså som om havsisens utbredning kring Sydpolen inte ändrats särskilt mycket på hundra år, och att de fluktuationer man ser främst är av naturligt ursprung (havsströmmar och vindar). Detta trots att många har velat peka på att just isen vid polerna skulle vara en mätare på, och särskilt känsliga för, en global uppvärmning på grund av koldioxiden.

Men skulle det inte bli katastrofal höjning av vattenytan när isen smälter så att kuststäderna dränks i flodvågorna? Nja, det är förvisso sant att havsytan höjs. Men det sker sakta och i en ganska konstant takt alltsedan den Lilla Istiden, med mellan 2 och 3 mm/år. Det är då främst två faktorer som bidrar till detta; dels att majoriteten av världens glaciärer minskar, dels att det sker en svag uppvärmning av haven som ökar vattenvolymen. På flera håll i Världen, bl.a. i Sverige, så är landhöjningen större än så, så att havsytan här i själva verket sjunker längs våra kuster. – SMHI vill inte låtsas om detta utan uppmanar istället kommunerna att höja kajer och bygga skydd mot meterhöjningar av vattenståndet.

Det som kan påverka havshöjningar i meterklassen är om inlandsisarna skulle smälta. Men det gör de inte. Förra året publicerade NASA en studie som tvärtom visar att inlandsisen på Antarktis ökar i volym.

Nedan en bild från danska DMI.

DMI 2016

Left: Map of the surface mass balance today (in mm water equivalent per day). Right: The average surface mass balance for today’s calendar date over the period 1990-2013.

Som synes är det knappast någon fara å färde beträffande klotets inlandsisar. En avsmältning som påverkar havsytehöjningen lär dröja även om det blir varmare. Tvärtom är det nog så att ökad värme ger ökad nederbörd i form av snö vid polerna så att isen snarare växer än minskar.

Men åter till den brittiska studien av tidiga utforskare av trakterna kring Sydpolen. Att havsisens utbredning där var i stort sett densamma som idag – 0,8 globala grader senare – visar att atmosfärens lilla värmeökning spelar föga roll. Snarare får vi väl dra slutsatsen att polarisarna, både till lands och till havs, är ganska usla indikationer på en klimatförändring.

Hursomhelst, så är det alltid intressant att se på klimatdata som sträcker sig över lite större tidsrymder än medias, och klimatalarmisternas, ganska närsynta betraktelse av havsisen i norr. Alarmismen frodas dock på tillfälliga väderförändringar såsom årets El Nino och höstens varma temperaturer i Arktis.

Fler kommentarer till britternas artikel:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3970082/How-Captain-Robert-Scott-s-log-book-expedition-Antarctica-100-years-ago-raises-troubling-new-doubts-global-warming.html

http://www.telegraph.co.uk/science/2016/11/24/scott-shackleton-logbooks-prove-antarctic-sea-ice-not-shrinking/

http://www.bbc.com/news/science-environment-38085147

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sigge

  Kartan till vänster visar hur ismassan ökade vid ytan i form av nederbörd i fredags. Går Ni in idag på DMI:s sida som Ingemar Nordin länkar till så ser den annorlunda ut för att nu visas kartan hur ismassan ökad vid ytan under lördagen. Att det är stora skillnader mellan dagarna beror ju på att vädret ändrar sig.

  På den sidan står också följande sammanfattning:

  If climate changes, the surface mass balance may change such that it no longer matches the calving and the ice sheet can start to gain or lose mass. This is important to keep track of, since such a mass loss will lead to global sea level rise. As mentioned, satellites measuring the ice sheet mass have observed a loss of around 200 Gt/year over the last decade.

 2. Ann lh

  Tack, inte minst för ”klimatalarmisternas närsynta betraktelse”, vilket än en gång så pinsamt demonstrerades i gårdagens kafferepsintervju med klimatministern i SR P1.
  Ch. Booker däremot som vanligt uppfriskande med roande lärorika perspektiv både i tid och rum.

 3. Lasse

  Alarmister som vill att CO2 är det enda? hotet mot vårt klimat vill gärna se samband som styrker det.
  Just nu är det ovanligt varmt vatten i Arktis vilket försenar isläggningen. Detta tas till intäkt på en förändring som direkt kan kopplas till växthuseffekten.
  WeatherBELL visar hur varmt det är: Saturday summary: http://www.weatherbell.com/ tid 2:58

 4. Lars Cornell

  Uppgifter från NASA om Antarktis ismassa pekar åt olika håll. Är det olika avdelningar på NASA som kommer till olika slutsatser? ”climate.nasa.gov” verkar ju vara en politisk alarmistsite där enbart alarmistiska argument sammanfogats, och kanske förstorats.

  ‘I ny analys av satellitdata visade den antarktiska inlandsisen en nettovinst på 112 miljarder ton is per år från 1992 till 2001 och 82 miljarder ton is per år mellan 2003 och 2008.’
  https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

  Det stämmer inte överens med NASAs beskrivning av situationen att Antarktis har förlorat cirka 134 gigaton is per år sedan 2002,
  http://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/

  Har någon en förklaring?

 5. Thomas P

  Jag tror Ingemar ägnar sig lite åt ”hide the decline” när han som vanligt bara visar på bilden av Grönlands ytmassbalans och försöker ge sken åt att den motsvarar totala massbalansen och när han enbart nämner den kontroversiella studie som fick resultatet att Antarktis massa ökar, inte alla de som visar på att den minskar.

 6. Ingemar Nordin

  Sigge #1,

  Den högra bilden visar hur ytmassebalansen ser ut den 25/11 jämfört med genomsnittet 1990-2013. Detta är väl en indikator av samma typ som exempelvis havsisens utbredning vid minimum? Det beror också på vädret. Men trenden för ytmassebalansen verkar vara växande, vilket kan stämma med en ökande mängd nederbörd. Sedan påverkas förmodligen kalvningsfrekvens och -mängd av hur mycket Grönlands inlandsis växer till, eller minskar.

 7. Daniel Wiklund

  Thomas tvärvigg har vaknat på rätt sida idag igen.

 8. Ingemar Nordin

  Thomas P #5,

  Tja. Inte verkar det som om takten i havsnivåhöjningen har ändrats:

  http://climate4you.com/images/UnivColorado%20MeanSeaLevelSince1992%20With1yrRunningAverage.gif

 9. Jan-Åke

  Lars # 4 Intressant med en glaciolog ,Zwally som satt sig in Antarktis massbalans .En ismassökning på 82 gigaton årligen för inlandsisen,och sedan har ju även havsisen något större utbredning nu än 1979.Det måste vara klimatförändringarna, det här är något vi får vänja oss vid, hur ska det gå för alla barnbarnens alla barn..?

 10. Slabadang

  Man vet alltid hur Thomas kommer att reagera 🙂

  Alla arbeten som inte kommer fram till den slutsats Thomas och hans pesudovetenskliga rabiata polare önskar, kritiseras natuligtvis av hans gäng. Det är inte meotder eller kvalitén av arbetet som är måttstocken utan slutsatserna. Själva slrider de vilken pseudovetenskalig hysteriskt spekulativ dynga som helst.

  En ”klimatvetenskap” som inte ens kan sätta rätt tecken på temperatureffekten av planetens moln skall sättas pp undnantag och en bred vetenskaplig haverikommision måste tillsättas för att utreda hur helsick det kunde går så totalt åt helvete för en hel vetenskaplig gren.

 11. Svempa

  Vi får ha lite överseende med Thomas p. Det är nog jobbigt att ha klimatpsykos.

 12. Lasse

  I dagens tidning läser jag att vi får sluta lita på bloggar och annat vi själv väljer att följa, detta eftersom det gör oss till rabiata och elaka mot dem som har andra uppfattningar.
  Det är tänkvärt och bör ffa glädja oss som kämpar i mediala motvinden.
  Nästa gång Helena von Zvighberg? i spaningar kommer med föraktfulla kommentarer om att forskarna till 99% är överens om ditten och datten får vi tipsa henne om klimatupplysningen.
  Därför får vi välkomna Thomas när han gör sig mer tolerant genom att verka på denna sida och kanske våg oss över till inhägnaden då och då.
  Eller varför inte ha denna som utgångspunkt: https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/
  Det har media!

 13. #10

  Mest hysteriskt är kanske TP:s försvar av alla dessa och kontinuerligt pågående efterhandsjusteringar av stationsdata, om vilka TP menar sig veta att varenda en av dem är strikt befogad, vetenskapligt utförd, avhjälper ett verkligt uppkommet funktionsfel eller annan distinkt förändring, alltid är väldokumenterade, och alltid förbättrar temp-datat.

  Påståendena är totalt nonsens, Och den Cowtan-rapport TP länkade som ’förklaring’ var rena orgien i antivetenskaplig datatortyr … Han tom hävdade att han hade läst den, och att jag inte hade förstått. Som sagt: Totalt nonsens. Rent förnekeri enligt mig.

  Hans (och Olles) hantering av att klimatmodellerna inbördes skiljer sig åt uppemot 3 C (och tom mer) följde samma mönster. Svammel, nonsens, och förnekeri …

  Det kan inte vara lätt att leva i den sekten, och det lär inte bli lättare heller …

 14. Verner

  Att det skulle vara 20 grader varmare än normalt i Arktis har inget med klimatförändringar att göra utan är lokal väderinformation under en kort tid.
  Till Arktis hör den nordligaste delen av Norge, större delen av Island, hela Grönland, de norra kusterna i Alaska, Kanada och Ryssland samt Norra ishavet.
  Var på dessa platser har det varit 20 grader varmare än normalt?

 15. Thomas P

  Jonas #13 ”Hans (och Olles) hantering av att klimatmodellerna inbördes skiljer sig åt uppemot 3 C (och tom mer) följde samma mönster. Svammel, nonsens, och förnekeri … ”

  Du älskar att dra upp den där inbillade segern, men har du lyckats komma fram till vad du menar att signifikansen av att modellerna skiljer sig med +-0,5% i absolut temperatur skulle vara? Det brukar bli tyst från dig när jag frågar det.

 16. Daniel Wiklund

  Vad ska man fråga Thomas P för att han ska bli tyst. Man tex fråga om vad han anser om Miljöpartiets klimatpolitik.

 17. TP #13

  Tänk att du behöver ljuga tom vad dina egna kära modeller visar, och hur oöverens de faktiskt är. Och du behöver ljuga om vad jag sagt om saken, många ggr om.

  Men ’seger’ är det bara i den mån att jag påpekar det uppenbara, verkligheten, och förklarar vad den faktiskt visar och betyder. ’Förlusten’ var väl alla dessa månader och år du ville förneka det uppenbara, och svamlet du försökte vifta bort det med, och visade hur lite du faktiskt kände till och begrep …

  För övrigt, även försöken efter att du slutat förneka fakta var bedrövliga, tex när jag länkade Gavins försök till bortförklaring (och igen förklarade vad den de facto betydde).

  Lite kul att du vill hävda att jag skulle ’bli tyst’. Men konsistens är väl bara inte eran grej …

 18. Svend Ferdinandsen

  Polarhavet har heller ikke ændret sig meget:
  http://www.thegwpf.com/accounts-from-19th-century-canadian-arctic-explorers-logs-reflect-present-climate-conditions/

 19. Ingemar Nordin

  Slabadang, Jonas N, Daniel, Thomas P, med flera (inklusive mig själv ibland). Sluta med personkäbblet!

  Det blir inte så mycket konkret innehåll i debatten och Thomas P lyckas alltid, varenda gång!

 20. Lennart Bengtsson

  I ett kaotiskt system som jordens klimat kan man ständigt finna lokala,regionala eller globala trender som helt saknar statistisk signifikans. Dit hör inte minst Grönland och Antarktis ismassa eller havsisen i de två polarområdena. För att empiriskt fastställa en signifikant massändring för Grönland och Antarktis krävs tillförlitliga data på storleksordningen ett halvsekel. Havsisens minskning i Arktis är enligt bästa bedömning en mer robust signal medan landisarnas massa är mer svårbestämd eftersom nederbörden i polarområdena ökar i ett varmare klimat med mer snöfall på landisarna. Idag sker knappast någon direkt avsmältning på Antarktis och på Grönland endast under ca två sommarmånader. Massminskningen på Grönland som fastställts med gravitationsmätningar från satellit beror på att iskalvningen är större än ytmassökningen. Det förefaller som en viss ökning av iskalvning även har inträffat på Västantarktis medan Östantarktis har av allt att döma en positiv total massbalans. Det är dock viktig att notera att de viktiga gravitationsmätningarna endast existerar för de senaste ca 10 åren. Emellertid dessa nettoändringar kan vara en följd av gravitationsprocesser som har tidsskalor på åtskilliga århundraden.
  Man kan naturligtvis göra olika typer av riskbedömningar och där finns det uppfattningar att Västantarktis kan smälta fortare. Sådana rapporter kommer att få stort medialt genomslag. De är främst baserade på havsvattenståndsbedömningar från tidigare mellanistider. Dessa är ytterst osäkra speciellt när det gäller tidsskalan och bör tas med en stor nypa salt.
  Det viktigaste i dagens situation är att försäkra sig om fortlöpande observationer och basera eventuella planeringsåtgärder från sammanlagda bedömningar som de från IPCC. Som jag sagt flera gånger tidigare: Man kan inte vakna en morgon och konstatera att klimatet har ändrats. För detta behövs en god nattsömn på så där 50 år. Det stora flertalet av de som skriver och läser på denna blogg kommer aldrig att få reda på vad som kan komma att hända.
  Är man genuint osäker så finns också alternativet att avvakta innan man drar iväg. Det är inte troligt att svenska politiker vill följa en sådan regel. Men om jag vore politiker skulle jag bekymra mig mer för landets yttre och inre säkerhet än att Sverige skulle drabbas av en vådlig klimatändring. Orsaken är nämligen den att det senare är mycket osäkrare att bestämma än det förra. Det är kanske av den anledningen som många stora länder som USA, Kina och Indien är litet mindre oroade än Sverige för en farlig klimatändring.

 21. Peter F

  Tack Lennart B för en sansad analys. Man önskar att media och Thomas P m fl kunde visa en sådan insikt.

 22. Sigge

  #6 Ingemar Nordin

  För en enstaka dag spelar vädret för mycket roll för att kunna se en trend. Det skulle vara lite bättre att jämföra medeltal för 25/11 mellan 1990-2000 och jämföra med 2006-2016. Ännu bättre vore om man tog medeltal för hela månaden.

 23. Thomas P

  jonas #17 ”Lite kul att du vill hävda att jag skulle ‘bli tyst’.”

  OK, det var att ta i att tro att du skulle bli tyst, men som du visar här har du i alla fall inget att säga. Vad är signifikansen? Ingen som vet, antagligen inte du heller, du tycker bara det låter bra.

  Lennart #20 ”Är man genuint osäker så finns också alternativet att avvakta innan man drar iväg. ”

  Menar du drar iväg med utsläpp? Med CO2-halt? Som du argumenterar är det ju precis tvärtom, för dig är osäkerheten ett argument att inte oroa sig, går det åt pipan så går det, det är i alla fall inte under vår livstid.

 24. Ann lh

  Stort tack Lennart Bengtsson för ännu en lärorik och roande analys med hållbara perspektiv i både tid och rum.

 25. Lars Kamél

  Den globala medeltemperaturen påstås ha ökat med 0,35 % sedan 1880, så varför skulle det inte vara viktigt att klimatmodellerna har absoluta temperaturer fel med 0,5 %? Tänk om modellernas fel till och med ändras med den modelltid som förlöper?
  iPCC anser ju att istäcket i Antarktis kommer att öka och därmed ta vatten från världshaven. För Grönland är prognosen osäker. Åtminstone var det så i den nästa senaste rapportomgången, men det borde inte ha ändrats i den senaste. När nederbörden ökar där det är för kallt för att isen ska smälta, kommer det att bli mer is där.

 26. Roggan

  Ingemar

  Det är säkert troligt som du säger att Antarktisisen är på samma nivå som för 100 år sedan, men den borde väl ha varierat under åren. Om jag minns rätt så var det någon (rysk) expedition som höll på att frysa fast i isen för några år sedan i Antarktis. Man hade visst varit på samma ställe för 20-30 år sedan och då fanns det ingen is där överhuvudtaget. Med andra ord klimatet varierar oberoende av CO2-halten.

 27. Ann lh

  # 26 Roggan, läs den första av länkarna som Ingemar tipsade om så får Du utförligt svar

 28. Thomas …

  Bara i pseudovetenskap skulle man hävda att det inte spelar ngn större ifall det man (mha närmast oändligt många ’justerbara’ parametrar) vill modellera, inte går att få till bättre än inom en storleksordning större än de förändringar man menar är dess viktigaste ’resultat’ …

  Storleken på dessa fel är alltså lika stora som om man skulle ha fel på frys- resp. daggpunkt på 3 C.

  Att du nu skriver ”Vad är signifikansen? Ingen som vet” visar bara att du är totalt oseriös och helt skiter i vetenskaplighet, alt. inte har den blekaste aning.

  Utöver att du numera(?) behöver ljuga om det mesta i dina tandlösa motbjäbb …

  Även Gavins Schmidts försök till motbjäbb/bortviftande var pseudovetenskap. Av precis de skäl jag angav. Typ:

  ’Klimathotet är en oundviklig jättekatastrof …för att … ja tro mig .. och förresten: titta en fågel’

  Suck!

 29. Ingemar Nordin

  Lennart B #20,

  Tack för kommentar med många kloka synpunkter.

  ”Havsisens minskning i Arktis är enligt bästa bedömning en mer robust signal medan landisarnas massa är mer svårbestämd eftersom nederbörden i polarområdena ökar i ett varmare klimat med mer snöfall på landisarna.”

  Här är jag emellertid mer osäker på första delen om detta är rätt. Med den nya artikeln som jag refererar till i dagens inlägg så tycks det tvärt om vara så att isutbredningen inte ger någon signal (om global uppvärmning) alls när det gäller sydpolen. Och varför havsisen vid Nordpolen inte på samma sätt skulle vara helt beroende av strömmar och vindar snarare än lufttemperaturen är oklart. Årets värme på Nordpolen tycks mig exempelvis bara vara en normal variation – kanske kopplad till årets El Nino.

 30. Olav Gjelten

  75 000 personer svälter i Sverige. Det debatteras aldrig i politiken, där vi till och med har fått en KLIMATMINISTER, som ansvarar för…….., ja,…VAD DÅ ??????
  Ett större hån mot fattiga är en omöjlighet.

 31. Thomas P

  Jonas #28 ”Bara i pseudovetenskap skulle man hävda att det inte spelar ngn större ifall det man (mha närmast oändligt många ‘justerbara’ parametrar) vill modellera, inte går att få till bättre än inom en storleksordning större än de förändringar man menar är dess viktigaste ‘resultat’ … ”

  Och här borde du rimligen själv inse att om man som du menar bara ägnade sig åt att justera parametrar för att få medeltemperaturen rätt så skulle man kunna få det på hundradelens grad när (relativt de mätningar man jämförde med). Du är dock så fast i dina förutfattade meningar om hur man bygger klimatmodeller att du inte kan acceptera att det exempel du själv drog upp motsäger detta.

  Om du istället för att argumentera mot halmdockor diskuterade hur man bygger verkliga klimatmodeller kanske det skulle bli mer konstruktivt.

  Jag har en bakgrund som fysiker, vet du. Känner du till QED? I många avseenden den mest exakta fysikaliska modell vi har. Det lustiga med den är att om man försöker räkna ut absoluta energinivån på, säg, en elektron blir svaret oändligheten. Det man kan göra med ytterst stor noggrannhet är att räkna ut *skillnaden* mellan energinivåer genom att subtrahera de oändliga värden man får för de olika nivåerna.

  Har man det i bakhuvudet inser man att ett fel på någon grad i absoluttemperatur inte säger någonting om med hur stor noggrannhet man kan räkna ut effekten av en liten förändring i klimatet.

  Men det här är åter en meningslös diskussion. Du har inget som helst intresse av att förstå eller ge en rättvisande bild. Du är storinkvisorn som med alla till buds stående medel skall försöka misskreditera de otrogna. Typ när du klämmer till med Gavin Schmidt och hittar på något som du tycker tillräckligt löjligt som han naturligtvis aldrig sagt. Du riktigt älskar sådana där påhittade citat.

 32. Thomas

  Man justerar sina parametrar för att få de sk anomalierna att stämma så gott det nu går (under ffa det senaste århundradet, innan dess skyller man på osäkerheter för att slippa få till det).

  Och det är dessa (anomalierna) som man till slut redovisar som ’resultat’ och som hjälpligt efterliknar 1900-talet.

  För jag håller med dig: Att man efter(!) dessa justeringar inte får absoluta temperaturer bättre än inom ~istidsvariationerna är ett rungande underbetyg åt denna sk ’klimatvetenskap’.

  Din ’argumentation’ nu tycks vila på att iom att överensstämmelsen är så usel, skulle det vara ett betyg på att de faktiskt inte fuskar ännu mer … OK, det är ju ett sätt att beskriva det.

  Det faktum att man (med alla medel, tycks det) vill dölja för även forskarvärlden hur oöverens modellerna faktiskt är, så att tom du (och tex Lennart Bengtsson) blir svarslösa när saken påpekas, och i ditt fall försöker med rent förnekeri, eller hur Gavin istället försöker peka på en skalär formel, visar iaf för mig att det är pseudovetenskap man försöker kränga.

  Din sk ’bakgrund som fysiker’ anser jag vara en skam för KTHs forskarutbildning. Det anser jag vara etablerat efter den 1:a uppenbara lögnen du försökte med. Att du fortsatt med den metoden under många år är bara en bekräftelse på att samma sak.

  Och din ev lilla poäng om att man ändå skulle kunna säga intelligenta saker om effekten av förändringar fallerar ju närmast helt iom att det är ju precis det som man inte kunnat göra under nu närmare två decennier.

  Kurvanpassningar till ideoligiskt rotadt önsketänkande är inte forskning och definitivt inte vetenskap.

  Hade du/ni ägnat er åt sådan, hade ni inte skrikit ’förnekare’ i mer än ett decennium nu.

  PS Jag länkade till Gavins bortviftande, och förklarade varför det inte var värt mer än hur jag beskrev det. Du hade inget vettigt alls att tillföra. Du bara ville tro(!) att hans försök skulle sopa bort problemen … Kanske för att du inte begrep bättre, kanske för att du begrep att du inte hade ngt bättre … vad vet jag? DS

 33. Men det är bra, Thomas, att du nu alltså vidgår (dvs erkänner) att din sk klimatvetenskap inte klarar av att förklara klimatet bättre än inom ~typ variationerna mellan nedisning vs behaglig mellanistid. Som man alltså heller inte klarar av att förklara, dessa variationer alltså …

  Om du tänker efter är det vad riktiga skeptiker har sagt till dig/er sedan tidernas begynnelse, och mestadels långt mildare än så. De som du så gärna velat benämna som ’förnekare’ alltså …

  Du har inget som helst intresse av att förstå eller ge en rättvisande bild ..

  Tja, Thomas, det är ju inte jag som måste ljuga om nästan allt som framförs, som måste förneka det uppenbara, och när detta blir omöjligt försöker med en ny förljugen berättelse …

  Hade du haft bra argument är jag säker på att du hade framfört dessa istället (för det trams du nu försöker sprida/gömma dig bakom). Min slutsats blir istället (och måste bli) att:

  Du har inget som helst intresse av att förstå eller ge en rättvisande bild ..

  Och det menar jag har varit tydligt ganska länge … Dina försök ang Cowtan/homogeniseringar är precis samma sak. Noll att komma med, men en jäkla massa idiotiskt gapande ..

 34. Björn

  Ingemar Nordin [29]; Kanske det är på plats att begreppet ”normal variation” i väder, vind och klimatsammanhang förklaras. Egentligen är väl alla väderhändelser som smärre eller större, normala? Det som skiljer olika händelser åt, är att större händelser är mindre frekventa än andra.

 35. Thomas P

  Jonas #34 ”du (och tex Lennart Bengtsson) blir svarslösa när saken påpekas, ”

  Så nu tror du dig rentav mer kunnig än Lennart Bengtsson i hur klimatmodeller fungerar. Det är till att ha hybris. Allt det du skriver är bara halmdockor och okunnigt bladder, jag förstår att LB inte gitter bemöta dig.

 36. Thomas

  Du har verkligen ingen koll alls. Jag pratar om vad klimatmodellerna modellerar, inte hur de fungerar(*). Det krävs ingen expert för att konstatera att de är totalt oöverens. Eller att detta innebär att en av dem säger att ’vattnet borde frysa nu’ emedan en annan säger att ’vi ligger 3 C över fryspunkten’.

  Du hävdar att detta är ’halmdockor’, vilket bara bevisar att du är helt rabiat i din pseudovetenskap.

  (*) Angående hur de fungerar har du heller inte haft ngt meningsfullt alls att tillföra, vilket fö även gäller Olle R. Ni vet helt enkelt inte hur de har trimmats in. Nu, månader och år senare, vet nu hur illa de klarar av att återskapa verkligheten, och då försöker ni med ren BS för att bortförklara det.

 37. Lennart Bengtsson

  29 Ingemar

  Vad som händer enskilda år bestäms huvudsakligen av atmosfärcirkulation och visar nästan varje år upp någon form av extrem fördelning. När det gäller havsisen i Arktis har vi rel god kännedom om isfördelningen under de senaste ca 40 åren med en praktiskt systematisk minskning av istäcket och säkert också isvolymen under främst sensommar och den tidiga hösten . Det är knappast troligt att detta är en naturlig ( intern) process i klimatsystemet genom att minskningen är närmast monoton och har pågått under drygt 40 år. Normalt sker sedan en snabb isläggning säg från mitten av oktober tills slutet av december. Vad som har varit exceptionellt i år är den mycket långsamma isläggningen under oktober-november.
  När det gällera havsisen runt Antarktis är det min uppfattning att naturliga processer dominerar ( genom främst atmosfärcirkulationen) och uppvärmningen i södra ishavet har varit obetydlig genom det kraftiga vertikala värmeutbytet. Isförhållandena i Arktis däremot påverkas av de närbelägna landytorna, färskvatten från främst de stora ryska floderna samt inströmning av vatten från Atlanten. Det finns en hel del likheter med Östersjön.
  Hur som helst borde ju minskad havsis i Arktis vara en stor fördel såväl för bosättning i Sibirien samt fiske och fartygstrafik i Ishavet. Isbjörnarna kommer att anpassa sig och jaga sitt byte i större utsträckning på land. Dom klarade ju av värmeperioden för 6000 år sedan då sannolikt Arktis hade mindre havsis än nu. Varför för övrigt denna passion för isbjörnar som knappast verkar vara särskilt trevliga djur?

 38. Capt Nemo

  Med statistik kan man nästan bevisa vad man vill, fick jag lära mig I skolan I början på 60-talet
  även kritiskt tänkande ingick I utbildningen. DVS att analysera om det sagda kan vara sant????
  Ser då alla dessa tabeller som på ett eller annat sätt tas för sanning/ bevis
  men som endast, möjligtvis, kan visa en trend.

 39. Jan-Åke

  37 # Lennart
  Vid jaktförbudet 1973 fanns endast ca 10000 isbjörnar.Idag är de över 25000..Träffade en norsk biolog med Arktis som huvudinriktning.Hon sa att minskande septemberutbredningen snarare gynnar isbjörnen.

 40. Peter Stilbs

  Associerar i sammanhanget till detta gamla inlägg
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/21/nasas-gavin-schmidt-har-satt-nytt-rekord-i-temperaturjustering/

 41. Ingemar Nordin

  Peter #40,

  Gavin Schmidt är antingen helt inkompetent eller också, vilket är värre, en bedragare. Jag ser inte varför de amerikanska skattebetalarna skall tåla sådant. Har de inget tjänstemannaansvar i USA? (Jag vet att man för säkerhets skull beklagligtvis har avskaffat ett sådant ansvar i Sverige.) https://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstemannaansvar

 42. Thomas P

  Peter&Ingemar Jag förutsätter att ni gjort en djupdykning i stationsdata för stationen i Quixeramobim för att ta reda på först om det kanske finns någon anledning att justera den och därefter om det verkligen är GISS som gjort det eller någon av dem de får sina data ifrån? Jag menar, inte kan seriösa akademiker anklaga någon för inkompetens eller bedrägeri utan att ha satt sig in i frågan, eller?

  Efter att klickat runt på GISS hemsida blir jag inte klokare. Närbelägna stationer visar påen uppvärmning på sådär 1,5 grader och där är GISS justeringar försumbara. Klickar man på kartpunkten för Quixeramobim får man av någon anledning bara upp den justerade kurvan som visar väldigt hög trend medan om man söker på namnet man får upp även ojusterade data som tvärtom har en språngvis sänkning på ca 1 grad. Det verkar som deras algoritm har sett att originaldata är fel, kanske för att man flyttat stationen, men överkompenserat.

  Klickar man runt lite ser man att storleken på justeringen för just denna station är helt avvikande, men jag antar att någon suttit och letat för alla platser runt jorden för att hitta platser med stora justeringar åt ena hållet.

  Har någon av er ens gått så långt att ni tittat hos GISS?

 43. Mats G

  Att måla in sig i ett hörn.

  Finns det någon återvändo för klimathotare? Vad kommer hända med dem? Kommer de ge upp? Jamenar, först muren och nu detta. Kan det vara så att det är någon defekt i deras tankevärld.

  Jag vet att vissa vaknade ur koman när muren föll. Kanske vissa gör det när klimathotet faller.

  För vissa kommer denna rödgröna verklighet alltid existera. Färgen torkar aldrig.

  Jag kommer ihåg ett debattprogram om pol pott. De hade lyckats hitta några riktiga oldtimer commies.
  De menade på fullt allvar att pol pott var helt rätt ute och lite svinn får man räkna med. Det blev nturligtvis ramaskri. Faktafilmen där helgedomarna med staplade dödskallar gav inget intryck till dess exkommunister. Otäckt var det….

  En del går ned sig så djupt att det finns ingen väg tillbaka. Sådana lär få sitta i sina hörn och tjura.