Grupptänk och Byråkratisk vetenskap

grupptänk 4

Det inte särskilt nya begreppet Grupptänk har börjat få lite av en renässans. Det har bl.a. diskuterats tre veckor i rad på TWTW (The Week That Was).

http://www.sepp.org/the-week-that-was.cfm

 

Den 24:e februari tog TWTW upp hur Christoper Booker lyft fram begreppet och beskrivit det utgående från en fyrtio år gammal bok av psykologiprofessor Irving Janis. Med klimathotstron som exempel visar Booker med vilken kraft Grupptänk kan ta kontroll över både kunskaper, insikter och rationella beteenden.

https://www.klimatupplysningen.se/2018/03/02/grupptank-klimathotet-ny-belysning/

 

Den 3:e mars behandlade TWTW Byråkratisk vetenskap, som en underavdelning till Grupptänk. Det är när hela det politiska etablissemanget eller likartade organisationer, som har alla tänkbara möjligheter att tillägna sig aktuell vetenskap, låter Grupptänk ta över rationellt tänkande och beteende. Som exempel beskrivs Challengerkatastrofen 28 januari 1986. Projektledningens riskbedömning (1:100.000) skiljde sig markant från den bedömning, som projektets ingenjörer stod för (1:100). Den Byråkratiska vetenskapen såg till att segra över den matematisk – tekniska och Challenger skickades iväg med känt resultat.

Nobelpristagaren Richard Feynman ingick i den grupp, som senare utvärderade katastrofen och han undrade ”Vad ligger bakom ledningens orealistiska tro på utrustningen?”

TWTW skriver att vi på samma sätt kan ställa oss frågan,

Vad ligger bakom klimathotsrörelsens orealistiska tro på klimatmodellerna?”

 grupptryck 2

Den 10:e mars tog TWTW upp Byråkratisk vetenskap än en gång, nu med energi- och klimatpolitik och det klimatindustriella komplexet (CIC) i fokus. Det handlar om en utvärdering av Storbritanniens energi- och klimatpolitik. Den lyder under Climate Change Act, lagen som säger att landets klimatutsläpp ska minskas med 80% till 2050 jämfört med 1990.

Dieter Helm, en respekterad ekonomiprofessor i Oxford, fick till uppgift att undersöka hur det utmanande målet skulle kunna nås med minimala kostnader. 2017 var hans rapport klar, den så kallade Helmrapporten, ”The Cost of energy; independant review”.

Helm konstaterar att upp emot 100 miljarder pund av allmänna medel redan har kastats bort på förnybar energi. Hans förslag till att söka minska kostnaderna skulle på olika sätt underminera både ekonomin och trovärdigheten för enskilda och för byråkratiska, politiska och akademiska intressen – kort sagt hela det klimatindustriella komplexet (CIC).

Allmänheten, som stått för fiolerna, har inte blivit särskilt informerad om rapporten och dess innehåll. Nej, CIC i Storbritannien har ryckt på axlarna och rapporten har snabbt blivit undanröjd.

 

Peter Lilley, tidigare handels- och industriminister under Margaret Thatcher och John Major och en av de tre, som 2008 röstade mot Climate Change Act, har skrivit en liten behändig artikel om den här historien:

Helm

https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/03/HelmReviewS.pdf

Artikelns första del har rubriken ”The dogs that didn´t bark” efter Sherlock Holmes, som ansåg att den viktigaste ledtråden ofta är ”hunden som inte skäller i natten”. Lilley ställer frågan varför ”inga hundar skällde”, varken i oppositionen eller bland byrackorna i media, när Helmrapporten lades fram.

Svaret ligger i att staten inte är särskilt bra på att plocka fram vinnare, medan förlorare är bra på att lägga sig till med resurser från staten. Det har inneburit att amatörer, lobbygrupper, entusiaster och lycksökare tillsammans med politikerna har tagit över samtliga partier, varvid ett mäktigt komplex har skapats. Det är ett komplex, som inte bara gett bidrag till forskning och pilotprojekt, det har även finansierat storskalig spridning av oprövade teknologier och system genom att garantera vinst vid varje anläggning och som dessutom effektivt tystat de hundar som har börjat morra.

Helms viktigaste förslag var inte förvånande att lämna över uppdraget till marknaden och ”låta den bästa tekniken råda”.

Lilley påminner om President Eisenhowers varning för att politiken skulle kunna bli fånge under grupperingar likt det klimatindustriella komplexet, som förvränger sanningen och ignorerar, tystar och på olika sätt angriper dem som har avvikande meningar.

Lilley avslutar sin artikel med en liten fundering. Helm visade i sin rapport att alla dessa miljarder pund hade ödslats bort på förnybara energikällor och de ansvariga, det klimatindustriella komplexet, ryckte på axlarna åt rapporten efter att knappt ha tittat på den. Lilley skriver, eftersom de uppenbarligen inte bryr sig om sund ekonomi är det lätt att misstänka att detsamma även gäller för sund vetenskap.

 

Public Service. Under tiden som det här inlägget skrevs lyssnade jag på ”Fredagsintervjun”. (Kvartalplay.se) med Publicistlubbens ordförande, SVT-ankaret mm Anna Hedenmo. Intervjuare var Jörgen Huitfeldt.

En bit in i intervjun (c:a 15 min.) får Hedenmo den intressanta frågan vad hon bygger sin världsbild på, med andra ord, den bild som utgör grunden till vilka ämnen hon väljer att belysa och från vilket eller vilka håll hon belyser dem. Svävande svar… Men, hon umgås ju gärna med journalister… På följdfrågan från Huitfeldt om det då inte är risk för rundgång, kommer eventuell uppfriskande feedback från publiken upp. Kan bilder utanför journalistbubblan bidra till att bredda hennes världsbild? Läser hon t.ex. sociala medier, där man tar upp andra verkligheter? Nej, numera läser hon inte twitter, orkar inte.

Arketypen för Grupptänk/Byråkratisk vetenskap?

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Här ägnar vi oss åt grupptänkande-men vi tar in inspiration utifrån.

  Behandlingen av Ericsson (M) som vågade visa sig på klimatkonferensen i Mölndal visar hur lite partierna är beredda att bredda sitt vetande.
  Hoppas de orkar läsa SVDs långa artikel om klimatförändringen-som orsak till Romarrikets fall-och vågar dra en slutsats som handlar om CO2!

 2. Ann lh

  #1. Lasse, jag tror att Du får förklara vad Du menar med ”här ägnar vi oss åt grupptänkande, men vi tar in inspiration utifrån”. Är Grupptänk och grupptänkande där man tar in inspiration utifrån samma sak? Lätt att missförstå om man inte tänkt närmare på saken.
  Har Du möjligen någon länk till Svenskans artikel?

 3. Lasse

  Lena SVD brukar ha nån form av spärr som gör att jag kan länka och läsa men ickeprenumeranter utestängs. Försöker: https://www.svd.se/mikroskopiska-fiender-blev-romarrikets-fall
  Kan klippa in: ”Länge ansågs klimatet ha spelat en marginell roll, men en ny bok hävdar att klimatförändringar i kombination med bakterier och virus, snarare än något annat, störtade imperiet.”
  Romartiden var varmare än idag-Bla så växte olivträden ca 200 m högre då än idag.
  Kyle Harper har skrivit “The fate of Rome. Climate, disease & the end of an empire”
  ”Romarna levde i föreställningen att de hade kontroll över naturen i sin globaliserade värld. Jämförelsen med dagens värld kan verka enkel, men tål att beaktas. ”

  Gruppen som skriver här brukar oftast ha samma tänkande-grupptänkande- så tänkte jag.

 4. Sören G

  Och så var det Jenny Stjernstedt som också bevistade klimatkonferensen i Mölndal och som tydligen inte fattade någonting av vetenskapen. Hon hade en lång artikel is sin tidning men tydligen inte ett ord om själva vetenskapen (jag har inte läst den). I stället handlade den om de som var där, att det var äldre vita män (den vanliga slagpåsen för unga kvinnor). Och spekulationer om att de skulle ha kopplingar till oljeindustrin.

  Hon har helt klart en agenda och är över hudtaget inte intresserad av vetenskapen. Användandet av uttrycket ”klimatförnekare” diskvalificerar henne direkt som trovärdig reporter.

 5. Sören G

  #3
  De flesta som skriver här är självständigt tänkande människor. Grupptänkande personer tänker inte själva.

 6. Ingemar Nordin

  Lasse #3,

  Det är lite svårt att ägna sig åt grupptänk här när vi ständigt matas med den andra sidans verklighetsbeskrivningar genom TV, Radio och tidningar. Själv läser jag också rätt många vetenskapliga artiklar – från båda sidor.

 7. Guy

  På tal om grupptänk eller tänkande. I Finland har medborgarinitiativ tagit stora steg framåt. Den går ut på att samla namn för en åsikt för att få en lagändring till stånd. (Vet inte om Sverige har något liknande).

  I mina ögon ser det här ut som en utveckling av demokrati där våra folkvalda blir direkt påminda om vad en grupp väljare vill. Initiativet har lyckats endast några gånger, men som jag ser det hjälper den digitala världen åsiktsgruppen att bli större och därmed starkare. Filtret blir riksdagen som hamnar i situationen att tänka både på väljarna och förnuftet. Som plus blir beslutsfattarna tvungna att skärpa sina argument.

  I hopp om en positiv framtid där också väljarnas röster blir hörda.

 8. Ann lh

  Tack Lasse för länken.
  Du får inte missa att i Grupptänk ligger att tappa ”vett och sans”, att till varje pris försvara en uppfattning. Här på KU ges och tas, diskussionen är nyfiken och öppen. Kärnan i diskussionen gäller hur mycket de antropogena utsläppen av växthusgaserna kan påverka och eventuellt påverkar det globala klimatet och som en följd av denna osäkerhet huruvida den förda klimatpolitiken, på lösan grund, är rimlig.

 9. Peter Stilbs

  Tack Ann, – man får inte glömma de påtryckningsmekanismer som verkar i dagens samhälle, i form av politisk korrekthet, rätta åsikter och åsiktskorridor. Så många vågar inte knysta, för att inte råka ut för repressalier av olika slag.

  I övrigt associerar jag till scener ur en film som kom nyligen ”The Death of Stalin” – finns på DVD på amazon UK för dom som inte hann se. Där är en scen där centralkommittén på ett mindre antal personer samlas för att dra upp framtida riktlinjer, och nästan alla (utom Berija) vrider sig som ålar fram till handuppräckning om beslut, rädda för att ha valt fel alternativ.

 10. latoba

  Ann, du är verkligen en stjärna när det gäller att ta fram intressant material och beskriva skeenden. Toppen!
  Kanske lite OT , men jag läste nyss en artikel om Deep State, NGO:s och CONCORD. Är inte detta också grupptänk?
  https://detgodasamhallet.com/2018/03/18/the-deep-state/#more-11600

 11. Göran Gustafsson

  Stort tack till Ann LH! Flera skribenter på KU har refererat till Rupert Darwalls The Age of Global Warming och Green Tyranny. Näst sista kapitlet i den senare heter Spiral of Silence, och här berör Darwall den tystnadens konformism som ofta breder ut sig när den massmediala övermakten krossar allt motstånd. Även om SvD har order från sina ägare att sprida ett klimatalarmistiskt budskap, är det förvånande att ett reportage som Stiernstedts om klimatkonferensen i Mölndal ö.h. släppts igenom. Klimathotaragendan är övertydlig. En liten undring: Finns det något slags svensk mentalitet som gör oss räddare än invånare i andra länder att lufta avvikande åsikter?

 12. Ann lh

  # 10 latoba, tack. Jag läste artikeln om Deep State, NGOs och CONCORD. Låter i mina ögon likt, mycket likt Grupptänk – ”Science is settled” och hör sen.

 13. Olav Gjelten

  Bara en samhällskrasch tror jag kan få vårt hjärntvättade, politikertrogna folk att vakna upp från grupptänket inom överskådlig framtid.
  Vi behöver bara gå till Danmark för att hitta ett helt folk som är oroliga för hur det skall gå med oss.

 14. Lasse

  Som av en tillfällighet så har min länk hit slutat fungera:
  http://www.theclimatescam.se/
  Möts av bilden Servern hittas ej.

  Eftersom jag oftast delar de flesta inläggens bild av verkligheten och märker irritationen när jag förmedlar dem till min omgivning så är jag medveten om att gruppens bild är avvikande från den som andra får.
  Fö så ger våra solceller ca 600W(4,8 kw) nu.

 15. Bim

  Lasse #14
  ”Fö så ger våra solceller ca 600W(4,8 kw) nu.”
  Då får vi väl passa på att leva rullan nu då, innan kvällen kommer. 😀

 16. Ann lh

  # 11 Göran Gustavsson, tack och bra att Du påminde om Darwall i allmänhet och detta kapitel i synnerhet. Det är så komprimerat att det är svårt att göra någon sammanfattning av det. Men en slutsats är ändå det som vi alla känt av att Spiral of Silence har tystat all öppen debatt i klimathotsfrågan.
  En intressant passus i kapitlet är att vi redan 1990 ansågs vara så reglerade att det inte fanns någon likhet i andra fria samhällen. Det såg till och med ut som om socialdemokraterna hade lyckats tämja oss där andra regimer från teokratier/religiösa till bolsjevismen hade misslyckats.
  Är vår bedrövliga situation en effekt av Grupptänk? Vi sparkar för att få ”ljus och luft” medan offren för Grupptänk tycks frivilligt befinna sig i inhägnaden… Intressant!

 17. Bim

  Jag talar ofta med folk om klimatskojeriet. De finns de som bara konstaterar att vi tydligen inte kommer överens om någonting, och så stänger de av tankeverksamheten. De vill helt enkelt inte veta.
  Men samtidigt när jag påtalar att miljöpartiet funderar på en koldioxidskatt på hundar och katter så får jag starka reaktioner på om de är riktigt kloka.
  Jag tror det är ganska viktigt att stollar får avslöja sig själva, de är allra bäst på det. Men lite hjälp från oss skadar ju inte.

 18. Bim

  Ann LH, Jag håller med Latoba # 10
  Du är en stjärna på att leta fram intressant material och pedagogiskt beskriva det.
  Tänk om jag haft en sådan lärare i skolan så jag hade sluppit plugga in en massa psalmverser och få Tysklands alla städer in bankade i skallen så dom sitter där än i dag som ett rinnande vatten, En kunskap jag aldrig haft någon nytta av.
  Då hade jag kanske ansträngt mig att läsa vidare, Men troligen inte ändå? Jag trivs bäst som hantverkare. Men tack Ann, för kul och intressant läsning.

 19. Ulf

  Svar Bim,
  Man undrar förstås då varför de tycker detta är stolligare än skatt på flyg, kött etc eller att uppmana folk att inte skaffa barn. Verkar inte som de tänkt igenom situationen alls.
  Husdjur endast för nöje är ju något som alla kan avstå ifrån dessutom blir det många som delar på bördan.

 20. Ann lh

  Bim o Latoba, det är uppmuntrande att ni uppskattar min skrivklåda. Under alla år i grottekvarnen krävde jobbet att vi alla kollegor så gott vi kunde, höll oss någorlunda uppdaterade i våra ämnen. Nu var det ju så att mina ämnen samtligt hörde till mina intressen, så det var inte särskilt svårt att försöka hålla sig flytande. Det svåra var tiden med alla andra måsten.
  Nu har den begränsningen försvunnit och till min egen glädje har lusten att hänga med inte minskat. Sedan ligger det nog i yrkesvalet en gång i tiden att också vilja berätta, förmedla. Att leta ny information i mitt stora intresse och försöka få lite ordning och reda i det ofta spretiga underlaget och föra det vidare är alltså ren egoism, men visst är det roligt att ni inte säger som sönerna när de bodde hemma, ”morsan, det KAN bli för mycket”.

 21. Hej Lasse #14.
  försök på https://www.klimatupplysningen.se istället.
  det är väl så man vill heta idag.

 22. Ulf

  Det slår mig ofta hur bra Sverige fungerar jämfört med många andra länder framförallt byråkratin som är hopplös i väldigt många länder.
  Men varför ska vi alltid vara så extrema med jämna mellanrum? På 1970 talet jagade vi ut tusentals av våra bästa entreprenörer, sedan en flyktingpolitik som gick ifrån mycket öppna gränser till mycket stängda gränser på en vecka. Eller köpa fastigheter till varje pris tills samhället nästan gick i konkurs. Nu ser vi återigen en begynnande jakt på entreprenörer men framförallt en extrem hållning i klimatfrågan. Så extrem att folk på allvar får s k klimatångest. Borde inte svenskarna fundera på varför vi är ensamma i världen att ha klimatångest? Vi är mest upplysta och alla andra är inskränkta tänker svensken. Det trodde svensken också när entreprenörerna tvingades fly, även strax innan fastighetskrisen, eller strax innan it krisen, eller strax innan flyktingkrisen.
  Det mesta fungerar bra här som sagt men när det blir fel är det som att en bit av hjärnan saknas hos svensken. Det blir så otroligt stort fel.
  Dessutom analyseras inte felen ordentligt i efterhand tvärtom, antingen stoppar man huvudet i sanden eller ljuger om vad som hände. Exempelvis krigen i Sydostasien när kina och sovjet utnyttjade Sverige som nyttig idiot nämns istället som att Sverige gjorde en fin insats fast det slutade i folkmord.
  Vi är lite unika på tokområdet.

 23. Björn

  Snacka om byråkratisk vetenskap som bedrivs på SMHI:s Rossby Centre. Man blir bara matt när man läser intervjun med Erik Kjellström i dagens DN, ”Så blir den svenska vintern i framtiden”. Är Jonas Desai på DN så okunnig att han inte kan ställa en vettig fråga till Kjellström om orsaker till pågående atmosfäriska förändringar i cirkulationen och vilka faktorer som kan tänkas påverka framtiden? Eller är de lierade för att dölja den verkliga orsaken bakom förändringar i den atmosfäriska cirkulationen? Det finns ingenting i intervjun som kan tillfredsställa en undrande och tänkande hjärna. Finns det inga andra tänkbara orsaker än ”förstärkt växthuseffekt”? Vi håller på att lämna ett solar grand maximum mot ett begynnande solar grand minimum. Hur kan sådana fakta döljas av Kjellström och Rossby Centre? Vem är det som regisserar denna vetenskapliga byråkrati och grupptänk på SMHI:s Rossby Centre?

 24. jax ax

  #23 ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik”. Taget från disclaimern som numera står efter varje DN-artikel. Det är alltså sant att vintrarna kommer att bli som Rossby förutspår. Trots att de inte vet hur stor påverkan CO2 har på eventuell uppvärmning, enligt meteorologen. De vet inte heller hur atmosfärscirkulationen kommer att utveckla sig och de kan inte validera sina modeller eftersom de inte har några data från femtio år framåt i tiden. allt enligt meteorologen. Det enda de säger sig veta är att är att vintrarna kommer att bli kortare för det visar jämförelser med tidigare år, enligt dem alltså. Lite grann som att förutspå aktiekurserna genom att titta på historiska data.

 25. Jörgen E

  Ett litet exempel på Anna Hedenmos ”neutrala” intervjuteknik. Gammalt men talande. https://youtu.be/rtMAQRofRK0

 26. Bim

  ULf #19
  Flyga, köra bil och annat är ju något vi ägnar oss åt, folk kan kanske i viss mån avstå eller minska om man tror det skulle leda till någon nytta.
  Men varför koldioxidskatta husdjur… Då har det gått för långt, resonerar nog de flesta. Då är de väl bättre att koldioxidbeskatta miljöpartister.

 27. Lasse

  #23 Björn
  Gissar att han drar ut trenden och ser slutet på vinter i framtiden? (har inte DN)
  Hoppas han gör likadant med solen.
  8% ökning på 25 år eller 100 KWh/kvm mer under den tiden.

  Ang Anna Hedenmo
  Journalister umgås med journalister-rundgång som ger oss PK och 40% troende (MP) i kåren!
  Med en sån kritisk massa så är det lätt en åsikt som gäller. Deras makt är stor-att bli uthängd på kvällstidningens löp kan lätt bli förödande. RIP

 28. Bim

  Ann LH
  Jag lyssnade på intervjun med Anna Hedemo.
  Hon verkar leva i en värld där hon har svårt att resonera om någonting. Någon debatt är hon inte mogen att föra, och hon säger det ju själv. Hon är helt enkelt obekväm när någon ställer frågor till henne.
  Orsaken är naturligtvis att hon inte har några egna svar. Jag tror hon behöver ett manus att hålla sig till.
  Har man inte svaren, rätta eller fel, så blir ju en intervju ganska meningslös.
  Jag skall kolla de övriga också.

 29. Ulf

  Svar Bim,

  Fast som sagt det är obegripligt. Nöjeshusdjur har folk för sitt eget nöjes skull varför skulle man inte kunna avstå ifrån detta? Det är ju betydligt vansinnigare att sluta flyga dessutom meningslöst. Snarare är det så att folk helt enkelt tänker att ingen kan kolla hur mycket de flyger men det är annat med husdjur.

  Det avgörande argumentet är att om alla avstod ifrån att skaffa nya nöjeshusdjur skulle Parisavtalet vara uppfyllt inom 10 år. Om alla slutar flyga har det ingen väsentlig påverkan. Så de muppar som har klimatångest kan sluta skaffa djur och fortsätta flyga men på något sätt så tror jag inte den där ångesten är så äkta och djupgående att man är beredd att offra något när det kommer till kritan. Och varför har alla miljömuppar djur?

 30. Christer Löfström

  # 9 Peter Stilbs

  Svt ber i dag , riks o lokalt, om folkets synpunkt på hur klimatfrågan skall hanteras i valdebatten.
  Jag sände kopior på tre av de inlägg jag haft i media genom åren.

  Tar även upp frågeställningen på Investors årsmöte 8/5.
  Ny dansk investeringsfond, infrastruktur i Afrika, ger hopp.
  Ny politisk energiöverrenskommelse på gång i Danmark o Dansk Industri är trött på grön omvandling.

  Det jag gör från och med nu sker under rubriken. Afrikas framtid – vass eller kass?

 31. Robert N.

  SVT Text Tisdag 20 mar 2018
  INRIKES PUBLICERAD 20 MARS

  Sverige drygt en grad varmare

  Sedan år 1900 har medeltemperaturen i
  Sverige stigit med över en grad, från
  i snitt 3,1 grader åren 1900-1909 till
  4,3 grader åren 2010-2017.

  Det visar statistik som SVT tagit fram
  från 36 av SMHI:s mätstationer runt
  landet. De två senaste decennierna har
  varit de varmaste under mätperioden.

  Orsaken till att temperaturen stigit
  är enligt Michael Tjernström, profes-
  sor i meteorologi vid Stockholms uni-
  versitet, förbränningen av fossila
  bränslen. -Så länge vi förbränner dem
  kommer koldioxidhalten att öka.

  Ja, jag säger då det.
  Även inslag på morgonnyheterna med diagram och förklaring om att ökningen varit ca. en tiondels grad per årtionde.

 32. Robert N.

  Det är bara att inse att SVT är ett propagandainstitut för MP och andra klimathotare.
  Bedrövligt att licenspengarna (skatt) ska gå till att uppfostra folk till den rätta tron.
  De måste väl parera den kalla och sena våren samt det hittills kalla året 2018 med massiva snömängder i stora delar av Sverige.
  Svenskarna kan ju tro att allt är som vanligt, vädret växlar.
  Förövrigt så var det länge sedan – i mina trakter (norra Roslagen) – som det var en rejäl värmebölja på sommaren med temperaturer över 30 grader.
  Någon som har statistik?

 33. Lasse

  #31
  SR kör med en nyhet om Järvens återkomst-trots förutsägelser om det motsatta.
  Det är väl som med våren-den är oförutsägbar!
  Vårdagjämning idag!

  I morgon kommer vi få nyheter om snöfall förutser jag! New York kommer att drabbas.

 34. Sören G

  Att det är varmare nu än under Lilla Istiden är väl en god nyhet. Något bevis för att det beror på ökad koldioxidhalt finns inte. Allra helst som temperaturuppgången började i mitten av 1800-talet. Och tidigare varmperioder under nuvarande interglacial har varit varmare. Enligt satellitmätningarna har temperaturen inte ökat de senaste 20 åren (utom en tillfällig El Nino) trots rekordstor ökning av koldioxidhalten i atmosfären.

 35. Mattias

  På svt.se: Testa dig själv om klimatet: https://www.svt.se/special/ta-tempen-pa-klotet/
  Man kanske skulle lägga till några kompletterande kuggfrågor i ”Hans Rosling anda”:
  Hur har ökenspridningen förändrats de senaste decennierna?
  Hur har stormarna förändrats de senaste decennierna?
  Ni kan säkert komma på fler.

 36. Daniel Wiklund

  Tiden är ur led (vilket den kanske alltid varit), nu skräms man med att det har blivit varmare. Men ibland så har vi fint väder trots att vi förbränner fossila bränslen, idag är det fint väder i Luleå, strålande sol och minus 13 grader.

 37. Mattias

  I artikel från 2018: – Rent generellt visar forskningen att vintrarna i Sverige kommer att vara varmare om 30 år. Det kommer också att vara mindre snö generellt sett, särskilt i söder, och i Skåne kommer det inte vara mycket snö alls. https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-blir-den-svenska-vintern-i-framtiden/

  I artikel från 2013: Så hur blir det då i framtiden, är kallvintrarna och kallvårarna här för att stanna? Ja, åtminstone blir det mer sannolikt att vintrarna blir såhär smällkalla, även om enstaka vintrar kommer vara milda även fortsättningsvis. Det förklarar Michael Tjernström. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kallpropp-ocksa-kommande-vintrar

 38. Ann lh

  Mera från den Byråkratiska vetenskapen. Senaste nytt från MP/miljöminister Karolina Skog och Göteborgs store miljöpartist:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/nordpolen-sm%C3%A4lter-mitt-i-vintern-sluta-blunda-f%C3%B6r-klimathotet-1.5395381
  Nordpolen smälter mitt i vintern osv. Jag tänkte först gå igenom artikeln under rubriken ”Finn Fem Fel”, men gav sedan upp. Det är inte värt besväret. Under debatt får man inte debattera om man bidrar med ”fel” fakta och det är verkligen synd och skam åt en tidning med en enastående frisk ledarredaktion. I ärlighetens namn måste jag ändå påpeka att den redaktionen inte över huvud taget rör vid klimatdebatten, utom när ägaren själv Hr Hjörne låter sina tankar flyga.

 39. Joakim

  Tack Ann, du är fantastisk på att ta fram saker som ligger på nerven.

 40. Robert N.

  # 35 Mattias
  Det spelar ingen roll hur mycket fakta vi presenterar då klimathotslobbyn dominerar gammelmedia.
  De vinklar, manipulerar och plockar fakta för att det ska passa deras agenda.
  Vi närmar oss valet och propagandan kommer att tillta för att ”rädda” kvar MP i riksdagen.

 41. Danne

  #38 Ann lh
  Artikeln är verkligen ett bedrövligt svammel. Om du vill kommentera den kan du göra det på facebook, där den finns inlagd av ’Miljöpartiet de gröna i Göteborg’

 42. latoba

  Nu kommer SVT med en riktigt skrämselprogramserie: Storuman forever Start i kväll kl 8 i SVT1. Sånt måste man betala licenspengar för.

 43. Lasse

  #37
  SVTs arkiv innehåller alltså material där samme expert ger två olika utsagor.
  Det blir kallare vintrar eftersom arktis smälter (2013)
  Det blir varmare vintrar, tidigare vårar och senare höstar (2018)
  Mikael Tjernström kanske kan ta upp Putte Kocks fallna mantel. Gardera med kryss!

  #38 Ann
  Det var inte många rätt i den artikeln: Smälter isen i Arktis mitt i vintern så inte beror det på värmen uppifrån -10 som varmast!. Gissar att de inte följer utvecklingen så noga: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 44. Ann lh

  # 38 Tack Danne!

 45. Ann lh

  # 42 Tack Lasse för länken.
  Och Danne det var naturligtvis # 41 jag menade.

 46. Björn

  Mattias [37]; Först Erik Tjällström SMHI:s Rossby Centre och nu även Michael Tjernström Stockholms Universitet, som uttalar sig om framtida vintrar. Bägge lika tillintetsägande! Vad är meningen med dessa intervjuer från DN och SVT? De som säger sig representera klimatforskningen ser naturligtvis att det sker atmosfäriska förändringar i cirkulationen och måste då gå ut och förhindra alltför besvärliga frågor. Men hur länge skall ord som ”växthuseffekt” och ”klimatförändringar” kunna förklara de förändringar som vi ser och de som kan förväntas?

  Erik Tjällström säger:

  ”Vi har en ganska bra förståelse för växthuseffekten, men att den ändrar klimatet över tid innebär problem i vårt arbete med modellutvärdering”.

  Michael Tjernström säger:

  ”Vi är på väg mot ett isfritt Arktis på sommaren, det här är en tendens som accelererar. Och det finns inga lokala lösningar för det här, det enda som kan förändra utvecklingen är att hejda de globala klimatförändringarna”.

  Det är för sorgligt när företrädare för svensk klimatforskning uttalar sig på det här bedrägliga och döljande sättet. Det vet naturligtvis att solen över tid modulerar den atmosfäriska cirkulationen, men vågar inte tala klarspråk, för då rubbas hela upplägget med hypotesen om AGW och ”klimatförändringarna”. När skall bubblan spricka? Solforskarna vet vad som håller på att hända och det vi nu ser av förändringar är just ett problem där solforskarna måste träda in med sina kunskaper. Det räcker inte längre med några lösa uttalanden från klimatforskarna.

 47. Sören G

  Den maximala isutbredningen i Arktis var år 2017 14 420 000 km2. I år har den uppnått 14 475 000 km2.

 48. rale

  #38

  Rubriken på debattartikeln är:

  ”Nordpolen smälter mitt i vintern – sluta blunda för klimathotet”.

  Är dessa politiker f.d. elever som misslyckats på ”PISA-testet” ?

  Just nu är det -32C på Nordpolen på blanka förmiddagen. Då smälter ej is!

 49. Robert N.

  #38 Ann lh

  ”Redan nu ser vi att extremt väder blir vanligare, kraftiga skyfall, extrem torka och ökad risk för skred är några exempel.”
  Står det i artikeln som du länkar till.

  Fake news tycker jag det är och det ska bli dessa fulmedia som ska få censurera oss alla. Skrämmande.

  Nedan listas några kända skred i Sverige, vilket årtal de inträffade och skredets areal.
  ca 1150 Bohus, Göta älv, 37 ha
  1648 Intagan, Göta älv, 27 ha, mer än 85 personer omkom
  1730 Gunnilse, Lärjeån, 30 ha
  1759 Bondeström, Göta älv, 11 ha
  1918 Getå, Bråviken, 0,2 ha, minst 41 personer omkom
  1950 Surte, Göta älv, 22 ha, 1 person omkom
  1957 Göta, Göta älv, 15 ha, 3 personer omkom
  1977 Tuve, Hisingen, 27 ha, 9 personer omkom
  2006 Småröd, Bohuslän, 10 ha

 50. Ulf

  Svar 38

  Eftersom jag för 3 veckor sedan kom i diskussion med en kompis om avsmältningen på nordpolen har jag sedan dess gått in på YR och kollat temperaturen, visst kanske inte så vetenskapligt men den har legat mellan minus 30 till 40 grader.
  Jag skulle därför gärna vilja be ministern om en förklaring angående avsmältning eftersom det är en sensationell upptäckt att is smälter vid kraftiga minusgrader.

 51. Mattias

  #50 – Det måste väl finnas logg nånstans vad det har varit för temperatur på nordpolen? Kanske hos yr.no?

 52. Peter F

  # 51 Mattias

  Vet inte vad den här är värd

  http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-temperatures/

 53. Salasso

  Mikroskopiska fiender blev romarrikets fall!

  http://klimatsans.com/2018/03/20/romarriket-motsager-ipccs-hypotes/

 54. Daniel Wiklund

  Ikväll gäller det att se på TV om man är intresserad av att rädda vår planet. (tänker inte på hockey) Först en halv timme om elcykel. ”Som gått från att vara en exklusiv vara till att nå en bred målgrupp”. Inte så konstigt när man får tillbaka 25% av vad elcykeln kostar. Miljöpartiet ser hellre att man tar hjälp av en elmotor än att man cyklar av egen kraft. Efter det programmet så kommer en timmes program (del ett av fem) om ”Storuman forever”. I programtablån skriver man ”Oron för klimatförändringarna och dess konsekvenser växer i takt med nya larmrapporter”. Med tanke på att dessa larmrapporter funnits i minst 20 år så borde ju oron vuxit över våra huvuden, bäst före datum har passerats för flera år sen. En sak kan man vara säker på, klimatlarmen genererar jobb av alla möjliga och omöjliga slag.

 55. Lasse

  #50 Ulf
  Det smälter pga fossil förbränning -kanske eldar de olja direkt på isen 😉

  SVT kör en kampanj: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/manniskan-och-miljon
  Pär Holmgren kör en show med falska nyheter!
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841
  De vill ha in reaktioner under mailadressen väder@svt.se
  Även den är hopplöst fel!

 56. Peter F

  #54 Daniel

  Jo dollarmiljonärer bereds plats i SVT

  http://www.idrottensaffarer.se/kronikor/2017/09/bjorn-ferry-skogsagare-och-dollarmiljonar

  Skämmes tammefan

 57. Sören G

  TV-nyheterna har en klimat-satsning inför valet. Man kan komma med synpunkter vad man tycker att politikerna ska göra.
  Det har blivit 1 grad varmare på 100 år, vilket påstås bero på våra koldioxidutsläpp. Michael Tjernström framträdde och påstod att det har blivit mer extremt väder p.g.a uppvärmningen.

 58. Ann lh

  Tittade på SVT 1 Nyheter i kväll. Klimatet!
  Synd att de inte inledde med att förklara hur vetenskapen har kommit fram till den information vi fick i kväll dvs hur har det slagits fast att det verkligen är antropogena utsläpp av koldioxid som numera styr det globala klimatet? Meteorologerna borde alltså först ha gått igenom alla tänkbara och otänkbara andra bakomliggande orsaker som skulle kunna förklara den nuvarande globala klimatförändringen och hur den slår i vår lilla hörn på jorden.
  Om det efter det stod klart att vi kan strunta i vad historien har att berätta, varför de gamla kända naturkrafterna förlorat sin kraft osv kunde de gått vidare med den info vi fick i kväll.
  Om inte skulle man ju kunna tro att de var representanter för dem som lydigt endast redovisar IPCCs högst begränsade uppdrag att till varje pris marknadsföra koldioxidhypotesen.
  Men, vem skulle kunna tro något sådant om SVT, det vore ju samma sak som att tala om Byråkratisk vetenskap.