Ole Humlum beskriver de oförklarade temperaturjusteringarna


På Mölndal-konferensen fick vi lyssna på en lång rad intressanta föredrag. Jag tänkte ta upp en presentation här, nämligen den danske klimatforskaren Ole Humlums föredrag om de oförklarade justeringar som bl.a. NASA/GISS har gjort. Lyssna gärna på föredraget i sin helhet. Hans danska tycker jag är ganska lättförstådd. Men låt mig ge en kort sammandrag av huvudpunkterna:

Humlum börjar med att förklara att basdata alltid måste justeras för saker som påverkar mätningarna såsom förflyttningar av mätstationen, modernisering av mätinstrumenten, uppvärmning som orsakas av byggnation av vägar och byggnader i närheten av mätstationen (Urban Heat Island-effekten) m.m. Men det märkliga är alla de små justeringar som det aldrig ges någon motivering till. Dem kallar han för ”administrativa” justeringar av basdata. Eftersom Humlum under många år samlat data från all världens klimatinstitut så irriterades han av alla dessa förändringar av historiska data, och från 2008 så har han börjat studera dessa ”administrativa” justeringar mer systematiskt.

Han börjar sitt föredrag med att titta på hur den globala temperaturen såg ut 1970 och kunde då konstatera att denna var densamma som för 1910. Men när han nu ser på temperaturerna för 1910 och 1970 så har dessa justerats så att temperaturen 1910 framstår som mycket kallare än 1970. Hur kan detta komma sig?

Det mystiska är att Ole Humlum inte lyckats få någon motivering till denna förändring trots många förfrågningar. När han tittar närmare på saken så syns det att de ”administrativa” justeringarna ofta är ganska små, men många. Så över tid ger förändringarna ett stort utslag på hur temperaturutvecklingen över hela 1900-talet fram till idag ser ut. Här är en bild som visar på förändringen:

Humlum

Bilden visar vilka justeringar som GISS har gjort av de historiska basdata mellan maj 2008 till januari 2018. De blå staplarna visar nedjusteringar och de röda visar uppjusteringar.

Det vi ser är alltså att enligt GISS så har temperaturerna i början av 1900-talet blivit kallare, särskilt har det varma 30-talet blivit kallare, samt att temperaturerna från 1970 har blivit varmare.

Här är en likartad graf över justeringar som gjorts 2008-2018 från NCDC:

NCDC

Här är en från HadCRUT:

HadCRUT

På den sista grafen så ser vi att man här häftigt har justerat upp temperaturerna mellan 1950 och 1970. Vi får inte glömma att justeringarna är gjorda utifrån respektive klimatinstituts ”basdata” från år 2008 och framåt och att de därför kan skilja sig lite åt.

Ännu ett flagrant men lokalt exempel är temperaturerna på Island. Ole Humlum visar hur GISS har gjort ”administrativa” förändringar i Reykjaviks historiska temperaturdata:

Reykjavik

Man skulle ju kunna tro att de isländska meteorologerna vet bäst vilka justeringar som är rimliga i Reyjkjaviktrakten. Men nej, GISS har ändrat i deras redan justerade data så att 30- 40-talen är kallare och så att det blivit varmare från 70-talet. Och de isländska meteorologerna har ingen aning om varför GISS gjort dessa ändringar. Enligt vad Humlum berättade för mig på kafferasten så ruskar de bara på huvudet när GISS nämns.

Ole Humlum har även en del andra illustrationer som jag inte tar upp här. Men vi ser en tydlig tendens hos de flesta av dessa ”administrativa” justeringar:

 1. En nedtoning av värmen under 30- och 40-talen (GISS och NCDC)
 2. En upptoning av 60- 70-talen (HadCRUT)
 3. En jämnare och tydligare lutning av den övergripande kurvan mellan 1910 till idag – i takt med kurvan för den ökande koldioxidhalten i atmosfären. (alla)

Förutom att Ole Humlums föredrag är ganska avslöjande vad beträffar olika statligt stöttade klimatinstitut (med stor genomslagskraft i media och bland politiker), så skapar alla dessa ständigt pågående justeringar av historiska data en stor frustration bland seriösa klimatforskare som försöker utveckla och pröva sina teorier med hjälp av dessa ”basdata”. Irriterande nog så är de äldre data inte längre tillgängliga på hemsidorna. Man undrar hur det då går med klimatartiklar från, säg, 2008. Kan vi lita på dem nu?

Det här justerandet och ändrandet av data gör ju att hela det klimatvetenskapliga fältet som berör de senaste drygt 100 åren befinner sig i ett träsk utan botten.

Jag frågade hur Ole Humlum själv gör på sina Climate4you-sidor när en gång fastslagna temperaturer plötslig ändras? Han svarade att han alltid publicerade den senaste versionen. Jag frågade honom om hans äldre grafer finns tillgängliga och han svarade att de inte längre finns på hans blogg, men att han sparat tidigare versioner på sin server.

Ole Humlum är professor i Geovetenskap i Oslo. Han har samlat på klimatdata sedan doktorandtiden, presenterar översiktliga kurvor och diagram från hela världen på sin blogg Climate4you http://www.climate4you.com/, och har ett imponerade CV http://www.climate4you.com/Text/BIBLIOGRAPHY%20OLE%20HUMLUM.pdf .

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Det handlar om globalt statligt finansierat fusk och bedrägeri. I Sverige måste staten upprätthålla myten om global uppvärmning för att fortsatt kunna öka på koldioxidskatterna. U-länderna upprätthåller myten för att få ut så mycket bidrag som möjligt från I-världen. Vilken bedräglig soppa!!

 2. Peter Stilbs

  Välgörande att det i alla fall finns några icke-korrupta i klimatsvängen.

  I övrigt borde ju urbaniseringseffekter i de flesta fall motivera precis motsatta relativa ”justeringar”

 3. Gunnar Strandell

  Jag misstänker att det är pausen i uppvärmning som ställer till det för modellmakarna, när man flyttar fram perioden där modellerna trimmas mot uppmätta data. Teorin har ju fastställt att det blir varmare, och om inte kartan stämmer med terrängen får man helt enkelt forma om terrängen. 😀

 4. Richard

  ”Jag frågade honom om hans äldre grafer finns tillgängliga och han svarade att de inte längre finns på hans blogg, men att han sparat tidigare versioner på sin server.”

  Alla data som finns tillgängliga bör läggas ut på The Pirate Bay och liknande delningssidor.

 5. Slabadang

  Jepp !

  Statligt sanktionerat fusk. Vi är i desperat behov av långtgående demokratiserande reformer. författningsdomstol, öppna hearings, helt fristående riksrevision samt återinfört tjänstemannaansvar. Med varje spenderad skattekrona skall följa ansvar och insyn.

 6. pekke

  Håller med Richard #4.
  Alla gamla versioner av temperaturdata bör göras tillgängliga för alla så folk kan själva göra jämförelser mellan nu och dåtid.
  Kom ihåg att det fanns en anledning till att man under 70-talet trodde att en ny istid var på gång.

  Climate change: Chilling Possibilities
  https://www.sciencenews.org/sites/default/files/8983

 7. Strumpan

  Det kan mycket väl vara så att justeringarna är motiverade. Men så länge det inte klart och tydligt redovisas varför de gjorts så är det klart ”man” blir fundersam.

  När de dessutom går stick i stäv med vad som varit känt sedan länge och varit etablerade sanningar blir det än mer problematiskt. Hur mycket forskning om det tidiga 1900-talet värme och efterföljande avkylning blir omöjliga att replikera för efterkommande forskare om temperaturdata för perioderna håller på att ändras med jämna mellanrum?

 8. Lasse

  Kul att höra honom på ett jovialiskt sätt beskriva något man borde bli väldigt upprörd över.
  Fusk.
  Naturen kan man dock lita på . Våren kommer förr eller senare.
  Först SVTs nyhet: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varen-pa-plats-i-japan-tokyos-korsbarstrad-blommar
  ”nio dagar tidigare än normalt”
  Sen från USAs huvudstad: https://realclimatescience.com/2018/03/cherry-blossom-superstition-of-the-global-warming-religion/

 9. pekke

  Lasse #8
  Fast här i Sverige är tranorna rejält sena till Hornborgarsjön.
  De skulle anlända redan i Februari.

  https://sla.se/skaraborg/2018/03/13/forsta-tranan-pa-plats-vid#cxrecs_s

  https://sla.se/skaraborg/2018/03/13/tranorna-ar-sena-till

 10. Ingemar Nordin

  Strumpan #9,

  ”Det kan mycket väl vara så att justeringarna är motiverade. Men så länge det inte klart och tydligt redovisas varför de gjorts så är det klart ”man” blir fundersam. ”

  Jo, det är i princip riktigt. Men som Ole Humlum påpekat vid andra tillfällen så är det näst intill osannolikt att data alltid justeras så att de skall passa med den ”redan bevisade” CO2-hypotesen. De justerade kurvorna blir sedan ett ”bevis” till på att teorin är sann. 🙂

  I forskningssammanhang så är det inte ovanligt med observational bias, dvs att forskarnas förväntningar styr hur de tolkar och justerar data så att de skall passa. Med en skarpare bedömning så handlar det om medvetet forskningsfusk. I ett av Climategatebreven så kallar Phil Jones (fd chef på CRU) detta manipulerande att han ger data ett ”added value”, när meteorologer och klimatforskare då och då protesterar mot deras kurvor.

 11. ”Gomorron, här ett glädjande budskap för alla oss som är oroade över klimatförändringarna som blivit allt värre…”
  http://schlaug.blogspot.com.es/2018/03/tranbar-skyddar-klimatet.html

  – Kuckeliku och godmorgon, Birger.

  ——————

  Redigering gjord – Partitillhörighet är inte ok här.

 12. Det här var ett väldigt intressant och skrämmande föredrag. Känns väldigt svårt att lita på de här gamla temperaturserierna.

 13. Argus

  #11
  Är han på riktigt?!

  Jag tar inte hans tranbärssyltsresonemang på allvar. Vem tror han gör det??!

 14. Ulf

  Fortfarande svinkallt ute men också svinkallt på nordpolen så vad ska man skylla på nu? Tydligen har man inte kunnat fantisera ihop någon teori eftersom alla klimatkommentarer uteblir. Man kör med radiotystnad istället. I normala länder ifrågasätter man men inte i Sverige. Här kör vi som vanligt in i kaklet när det sedan smäller så tvärvänder man och låtsas som att det aldrig funnits någon tro på klimatförändringar. Lite som frågan om gränser ena dagen tväröppen nästa dag helt stängt och sedan förträngning av allt korkat som regeringspolitikerna sa i frågan.

 15. Håkan Bergman

  Argus #13
  Man hotar med strafftull på bourbon också. Inte mig emot, men hur genomtänkt är det, en panna Four Roses kostar idag 279:-, varav 200:- är alkoholskatt och moms. Ska vi tippa på att strafftullen blir 10:-, så sticker priset upp till hiskeliga 292:-, stackars dom i Kentucky.

 16. GoranA

  I ett insändarutbyte med en Filip Wessman som hänvisade till NASAGISS som bevis för den globala temperaturen gav jag detta svar som blev publicerad i tidningen Norra Skåne

  Wessman är inte vetenskaplig
  Filip Wessmans (FW) har i sin två insändare hävdat att han inte debatterar, istället menar han att han upplyser allmänheten. Upplysningen vi fick var att det finns ett diagram på NASAGISS som sägs visa att den globala temperaturen 1998 var 0,64 grader varmare än 1952 och i princip att alla år efter 2005 var varmare än 1998 med det högsta värdet för 2016. Med det vill han påstå att uppvärmningen fortsätter i oförminskad takt. Resten (97%) av hans två insändare är bara ovanligt många personangrepp.

  När man studerar NASAGISS grafen måste man vara medveten om att det inte är ett enkelt medelvärde för ett antal termometrar utställda på jordytan utan värdena som utgör grafen kommer från komplexa beräkningar. Vi som har följt NASAGISS ett tag har sett hur grafen förändrats med åren där man sänkt historiska data medan man har höjt nutida. Resultatet har blivit en graf med en jämn men allt snabbare temperaturstegring ju längre tiden går men så har inte graferna sett ut förr (2001), då visade de en stor uppvärmning från 1910 till 1945 och en påtaglig avkylning från 1950-1980 och går vi tillbaka till 1970-talets grafer var avkylningen så stor att det var lika kallt 1970 som i början av 1900-talet.

  För en utomstående är det omöjligt att veta om de i nya beräkningarna är rättfärdigade. Ett sätt att avgöra är att jämföra med andra typer av klimathändelser som har med temperaturen att göra, exempelvis hur glaciärer har betett sig under den här tiden. Från 1920-talet och fram till 1950 rapporterades det i medierna om smältande glaciärer på Grönland och om total kollaps i Norge. I början av 1960 talet var forskarna var överens om att det blivit kallare på nytt och att glaciärerna i Norge börjat växa till igen.

  Om den nya NASAGISS grafen är korrekt betyder det glaciärer smälter och minskar när det var kallt (1920) medan de fryser till och växer när det blir varmare (1960). Enligt de äldre graferna så smälter glaciärer som sig bör när det blir varmare 1910-1945 och växer när det blir kallare 1950-1980.

  Slutsatsen blir att de nya (2017) NASAGISS graferna inte stämmer med verkligheten och de är därmed falsifierade. Hade Wessman tagit den vetenskapliga metoden på ett så stort allvar som han gör gällande skulle han beskrivet problemet med NASAGISS graferna själv och inte överlåtit det till andra.

  Minskningen av Arktis sommaris har upphört de senaste tio åren vilket kan vara ett tecken på att temperaturökningen också har avstannat.

  Nu skriver jag inte en insändare för att debattera med Filip Wessman utan för att upplysa allmänheten om hans förhastade slutsatser. Det är det enda som kan göras när man har med en okritisk och oskolad individ att göra.

 17. Erik Lindeberg

  #4 Richard citerade Ingemar Nordin:
  ”Jag frågade honom om hans äldre grafer finns tillgängliga och han svarade att de inte längre finns på hans blogg, men att han sparat tidigare versioner på sin server.” och föreslog att ”Alla data som finns tillgängliga bör läggas ut på The Pirate Bay och liknande delningssidor.”

  Äldre årgångar av GISS-data kan man man hitta här (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/) och data kan lastas ner som både text och CSV-filer .

  Då ser man förövrigt att Ole Humlum och Ingemar Nordins spekulationer om att att dataserierna är systematiskt ändrade för att uppnå et speciellt syfte är grundlösa.

 18. Lasse

  Vi har haft flera perioder med snabba förändringar av klimatet-även utan dessa ändringar.

  Nu har man kopplat samma dessa perioder med Romarrikets nedgång och fall.
  SVD har en understreckare som är läsvärd.
  Trädringar är svåra att göra ändringar på-det vet Mann!

 19. Ingemar Nordin

  Hur då grundlösa?

 20. tty

  #19

  Jag tror helt enkelt att Erik Lindeberg lurats av GISS ytterst avancerade diagramkonst. Ser man på själva temperaturkurvorna är det lätt att se att man successivt kylt ned det förflutna och värmt upp nutiden, men tittar man på differenskurvotrna så har man mycket finurligt förskjutit dem ned till den negativa delen av axeln och därmed vänt uppochner på differenserna. Alltid lurar man någon.

 21. Roger

  Aha, som vanligt tack för förklaringen, tty. Satt just själv och försökte räkna ut hur det hänger ihop.

 22. Erik Lindeberg

  Enkel matematik är tydligen för svårt för #20 tty och #19 Ingemar Nordin. Det blev visst lite för mycket kurvor på en gång. Därför gör jag det enkelt:

  I den här grafen jämförs den första kurva (1987- årgången) med den nyaste från 2017 (årsmedelvärden):
  https://drive.google.com/open?id=1AlnNy6Rh4Eouu-1jkn4vp7XBkc0CxX6T

  I den nästa grafen visas differensen 2017-1987:
  https://drive.google.com/open?id=1t5EMcRGi07N_UdhX-9pchWhTGpw1Qm9N

  Som det framgår så är stigningen STÖRRE på 1987-kurvan än den med de nyaste korrektionerna. Skillnaden är inte så stor (-0.00094 °C/år) men det utgör nästan 0.1°C över hela perioden.
  Utan korrektioner hade stigningen alltså blivit 0.1 °C större.

  Klimatkunskap förutsätter nog en smula enkel matematikkunskap.. Att #21 Roger blev förnöjd med tty’s förklaring gör att det hela blir komiskt.

 23. ms

  Erik Lindberg:

  Tack för klargörandet! För en klimatintresserad lekman är det svårt och tidsödande att detaljgranska påståenden om att forskare medvetet skulle ha manipulerat dessa data för att få en tydligare ”värmetrend”.

 24. SvanteW

  #22 #23 Den negativa trenden i korrigeringarna har man fått till stånd genom att höja temperaturen under 1800-talet. Man vill kanske radera den lilla istiden.

 25. Ingemar Nordin

  Erik L #22,

  På vad sätt menar du att Humlums grafer är fel? Har man inte justerat temperaturdata från 1900-talet? Eller vad menar du? (Notera att Humlum tar upp de justeringar som gjorts mellan 2008 och jan 2018)

 26. tty

  #22,23

  Det räcker att granska GISS egen historik (som nu tydligen inte duger längre åt Erik Lindeberg) för att se vad som skett:

  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/

  Det varma 1930-talet har trollats bort.

  Apropå ”uppvärmingen” 1880-1900 mellan 1987 och 2017 så beror den uteslutande på den ökända ”bucket correction” av havstemperaturmätningarna. Den försvinner helt för landstationerna.

 27. Erik Lindeberge

  #25 Ingemar Nordin:
  ”På vad sätt menar du att Humlums grafer är fel? Har man inte justerat temperaturdata från 1900-talet? Eller vad menar du? (Notera att Humlum tar upp de justeringar som gjorts mellan 2008 och jan 2018)”

  1. Visst har temperaturserierna justerats under 1900-talet, men totalt hat justeringarna gett en lägre temperaturstigning än utan justering.

  2. Humlum tar inte bar upp data justeringar i perioden 2008 till 2018. Han plockar körsbär bland justeringarna både på 1880-talet 10–talet 40-talet. Det jag visar är att summan av alla justeringar är att temperaturökningen sänkts.

  3. Förövrigt är det inte godtyckliga justeringar det är frågan om, men att det hela tiden forskas på temperaturdata och mätningsmetoder och det gör att gamla data kan förbättras, felaktiga data tas bort, eller ges mindre tyngd osv. Det går fortfarande att upptäcka fel i över 100 år gamla data. Att alla månadstemperaturerna i en viss period har förändrat sig är inte så konstig eftersom varje gång man justerar en temperatur i referensperioden (för GISS-data är detta 1951 och 1980) så förändras givetvis ALLA data i temperaturserien något. Det som är viktigt är hur den långsiktiga trenden har förändrat sig

 28. Ingemar Nordin

  Erik
  Du får nog skriva till Humlum och rätts honom. Du som vet hur det skall vara. Har du ens tittat på föreläsningen?

  För mitt öga så ser mönstret ut som om man justerat upp vissa tidiga data, ned andra, och filat till sådana variationer som inte stämmer med den successiva ökningen av CO2. Snyggt! (Men de har tydligen glömt att ge en vetenskaplig motivering.)