Grönköping visar vägen med ny elteknik!

Rolf Oward rapporterar senaste nytt från Grönköping.

Klimatriktig förnyelse

Som det enda universitetet i världen har den Fysiska institutionen vid Grönköpings universitet lyckats förnya energi. Såsom bekant är detta icke möjligt i klassisk fysik – energi är oförstörbar och kan således icke förnyas – men i sann postmodernistisk och normkritisk anda ha dessa politiskt väldrillade forskare lyckats anpassa verkligheten till rådande åsiktsmiljöer, aktuella trendsfärer och korrekta opinionsrymder.

Allt går!
Precis såsom de flesta andra kommuner i landet, har även Grönköpings kommun fattat ett demokratiskt beslut om att leva energimässigt hållbart. Exakt vad detta innebär, om något, är ännu icke utrett, men detta har icke avhållit Fysiska institutionen vid Grönköpings universitet att åbörja arbetet i den klimatanpassade riktning som en sådan hållbarhetssatsning trol. kräver.

-Att energi icke går att förnya är bara påhitt från de illasint onda marknadskrafterna, säger en politiskt tillsatt talesperson (MP) för Fysiska institutionen. Jag har lärt mig å mina kurser i målstyrning och mötesteknik att allt går bara viljan finns, och varför det sålunda icke skulle gå att förnya energi faller därför å sin egen, och även andras, orimlighet. Ett exempel: När jag känner mig kroppsligen och personligen trött och därför behöver extra energi, brukar jag äta druvsocker och det förnyar mig verkligen, vill jag lova!

Förnyar vinden!
De planer, vilka Fysiska institutionen f.n. arbetar efter, utgå å att förstärka befintliga vindkraftverk med en för ändamålet specialutvecklad förnyelsemodul.

-Då jag redan kroppsligen bevisat att druvsocker energimässigt förnyar mig, säger institutionens talesperson (MP), skall denna förnyelsemodul monteras å vindkraftverken för att förse dessa med denna typ av energi så att dessas rotorer snurre ännu effektivare än tillförne för att å så sätt leverera ännu mer hållbart klimatanpassad el av grön typ.

-I denna modul, förtydligar talespersonen (MP), ihälles önskad mängd druvsocker, vilket wattriktigt åskyndar rotorernas vridningsenergiska elproduktionsmoment.

-I takt med tillflödet av druvsocker, fortsätter talesp. (MP), får vindkraftverket det tillskott som krävs för att förnyelsemässigt tillskapa grön elenergi.

GK förnyelsemodul
En förnyelsemodul för hållbart druvsocker å väg mot vindkraftverket

Fortsatt blåsig förnyelse!
Ett kompletterande steg i den å förnybar energi baserade gröna elrevolutionen är byggandet och utplacerandet av modifierade vindkraftverk.

-Såsom alla vet, inleder talespersonen (MP) sin vindexposé, är Grönköping glädjande nog ett täml. blåsigt ställe. Detta gör kommunen till en sällsynt lämplig vindkraftskommun. Dock finns det ett område där Grönköping – än en gång – skulle kunna vara ett föredöme för det övriga Sverige! Det finns nämligen en kraft, och den känner alla söndagspromenerande flanörer till, som är betydligt starkare och därför mer energirik än vinden: motvinden!

Mätningar utförda av MP:s verkställande utskott avseende gående i medvind resp. motvind visa med energipolitisk tydlighet att det är mer kroppsmuskulärt ansträngande att gå i motvind än i medd:o.

-Då säger det sig själv, poängterar talespersonen (MP), att motvind ger väsentligen mer energi – och därmed elkraft – än vanlig vind av med-typ. Av detta skäl komma vi inom MP (MP) att verka för att dagens medvindskraftverk utbytes mot kraftverk avsedda för förnybar motvind, liksom att alla nya vindkraftverk, vilka skola byggas inom kommunens hank och råmärken, skola vara av motvindstyp.

För att effektivisera befintliga och kommande med- och motvindskraftverk i Grönköping, behövs en särskild samordningskoordinator för den gröna energins reellt funktionella förnyelse. Det rekryteringsarbetet skall åbörjas så snart som det första motvindskraftverket står klart.

-Det är en kombination av helheten som gör det, avslutar talespersonen (MP) nog så träffande.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  Motvind äger!

  https://www.youtube.com/watch?v=KQu4hUKnoVE

 2. verner

  Grönköpings energivända har i dagarna fått förslag på hur solens strålar kommet att kunna utnyttjas även under dygnets mörka timmar. Det anrika energibolaget Eslon kommer att montera laddningsbara batterier på varje som solcellsanläggning som finns i Grönköpings med omnejd. Batteriet kopplas till en strålkastare som belyser solcellsanläggning nattetid och vi kan då även nyttja våra solcellsanläggningar dag som natt berättar energirådgivare Voltas Amp (Mp).

 3. Rider

  Inför julaftonens obligatoriska julbad i bysjön hemma där jag bor måste jag erkänna att det är rätt så skönt att den globala uppvärmningen gör att det blir lite varmare här och inte som i USA, att det blir kallare.

  http://www.breitbart.com/big-government/2016/12/10/polar-vortex-next-big-thing-climate-scaremongering/

 4. Lars Kamél

  Enligt postmodernismen, är vad som helst möjligt bara tillräckligt många tror att det är möjligt. Därför har miljöpartisterna skapat en postmodernistisk fantasivärld, där det alltid är lagom blåsig dag och aldrig natt och aldrig vindstilla. Bara tillräckligt många tror att den verkliga världen ser ut som fantasivärlden, kommer verkligheten att bli som fantasin. Nej, förresten. Miljöpartisterna anser att vekliga världen redan ser ut som fantasivärlden, eftersom deras energipolitik bygger på analyser från fantasin. Vi andra kan lämpligen kalla den postmodernistiska fantasivärlden för Overkligheten.

 5. bom

  Har haveriutlåtandet om Stena Renewables fällda vindkraftverk i Småland (föll kl 09.30 24/12 2015) dykt upp ännu? Var det montageslarv eller svagt flänsförband som ställde till det? Vem betalade kalaset?

 6. Michael

  Verkligheten överträffar dikten. För något år sedan såg jag en youtubeinspelning av ett föredrag om elbilar för en skara politiker. Man talade om återvinning av bromsenergin för batteriladdning. En av politikerna (v) frågar om inte bilen kan ladda batterierna hela tiden när den kör. Föredragshållarens svar: Grattis, du har just uppfunnit perpetum mobile!

 7. Lasse

  Det blåser kallt i USA!
  https://wattsupwiththat.com/2016/12/10/the-doe-vs-ugly-reality/

  Intressant genomgång av frågor från nya administrationen till Energidepartementet och EIA. Städning skall ske!

 8. Allan Forsling

  En hittills försummad energikälla är minivindkraftverk som kan utnyttja munväder. Dessa ska nu i stor mängd uppmonteras och kommer att ge stort energibidrag, speciellt vid sk valrörelser.

 9. Sören G

  ”The IPCC ought to remain alive in the memories of science and the people as a bad example of how NOT to botch things and that manipulation and trickery doesn’t pay off.”
  https://wattsupwiththat.com/2016/12/10/what-is-next-for-weather-and-climate/

 10. Slabadang

  Ouchhh ! :

  De frågor EPA fått är ett bevis på att de som ställt frågorna redan eller långt tidigare identifierat EPAs interna varbölder. En lång radda av otroligt enkla relevanta ordningsfrågor ställda till departementet.
  Villkoren för multimiljard-lånen kommer bevisa dem som bidrag och inte lån.

  Willis E har gått igenom alla frågorna till EPA :

  https://wattsupwiththat.com/2016/12/10/the-doe-vs-ugly-reality/

 11. Ingemar Nordin

  Slabadang #10,

  EPA har sedan länge fungerat som den federala statens förlängda arm för saker som vare sig bör ligga på federal nivå eller som är behjärtansvärda ur miljösynpunkt. Tvärt om har de orsakat stora miljökatastrofer: https://wattsupwiththat.com/2015/08/10/epa-causes-a-major-environmental-disaster-the-question-is-will-it-fine-itself-and-fire-those-involved/ Dess maktbefogenheter är vidsträckta och de har fungerat som en stat i staten.

  Dags att verksamheten kommer under demokratisk kontroll!

 12. L.C.

  Det har i Grönköpings miljönämnd under dess ordf. M. Partista väckts farhågor att druvsocker endast kan användas vid sydliga vindar eftersom molekylen är spiralformigt vriden medvinds medan det i kommunens ägandes vindvärk bef. turbinen vrider sig motvinds. Det skulle således behöfvas ytterligare en behållare med cellulosa vars molekyler är vridna motvinds och därför kan anv. vid nordliga vindar.

  Därvid uppkommer frågan om huru det skall kunna skiftas mellan behållare för druvsocker och behållare för cellulosa. Tjänstem. Arbert Lös (opolitisk) har dock inkommit med den eleganta lösningen att en invandrare kan anställas att svänga kranen mellan behållarna när vinden vänder varmed det tekniska problemet löses samtidigt som fler sysselsättes i de gröna näringarna. Herr Mul (opålitlig) sägs ha blifvit mycket nöjd med lösningen eftersom den är mycket förnybar ehuru den bildligt så att säga gör två flugor på smällen på samma gång.

  En ytterligare fördel är att erf. utb. för att skifta kranen vid rätt tidpunkt kan skapa sysselsättning i kommunen.

 13. Slabadang

  Ingemar N!

  Outsourcing av staten till särintressen! Punkt!

 14. Kenneth Mikaelsson

  Typ Naturvårdsverket med andra ord….

 15. Göran Fredriksson

  Även om allt som skrivs i GV vanligen är sant så är jag ändå tveksam till om talrörspersonen verkligen var en (mp). Jag hörde själv för många år sedan att Elvy Ohlsson (C) , då landshövding i Örebro län, med hela tyngden av det statliga ämbetet bakom sig förklarade att allt är möjligt med en stark politik.

 16. Mycket bra skrivet! Jättekul och så väl dolt att man nästa skulle kunna tro att det är på riktigt.