Öppen Tråd

nobelfest

Ja, så var det dags igen, för såväl nobelfest som för öppen tråd. Må den riktiga vetenskapen blomstra! Varsågoda!

Trevlig Helg, önskar

Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Bra insändare i NWT i dag http://nwt.se/asikter/debatt/2016/12/07/manga-falsklarm-om-klimatet

 2. Peter Stilbs

  Dagens garv:

  Stort inlägg på SvD Brännpunkt (hm… de verkar ha tagit bort denna beteckning, och kallar det nu bara Debatt???) om hormonstörande ämnen. OK – men det handlar i botten om helt andra saker, av typ ”Merchants of doubt”

  Undertecknat bland annat av allas vår Hockeyklubbstillverkare Mann, och givetvis även av Oreskes;

  http://www.svd.se/forskare-i-upprop-sluta-att-manipulera-vetenskapen/om/debatt

  Tala om att manipulera vetenskapen…

 3. Ann L-H

  Vad menar Alice Teodorescu?

  http://www.gp.se/ledare/teodorescu-dn-p%C3%A5-kollisionskurs-med-verkligheten-1.4031463

  avslutning ”…
  vilka mekanismer som omöjliggör en initierad diskussion långt innan den ens riskerar att uppstå.”

  Tidningen har hittills nobbat allt som kan lukta annat än klimathot. Ledarredaktionen har blivit uppvaktad med klimathotsskeptiska argument lite då och då. Vill hon härmed säga att nu minsann ska klimatfrågan få debatteras på tidningen eller biter hon sig än mer fast i Hjörnes Rockströmska fanclub?

 4. Lasse

  #2 Peter-läste den och förundras över att forskare vill förbjuda forskningen eftersom de är till 97% överens.
  Konsensus är väl inget som främjar framsteg?

 5. Lasse

  #3 Hon är alltid så klok.
  Behovstrappan är drivande.
  ”I toppen återfinns sådant som snarare kan betecknas som lyx i tillvaron; som självförverkligande och möjligheten att utforma livets allra minsta detaljer efter de egna önskemålen och att lägga tid på symbolfrågor.
  Så kanske skall hon titta på denna karta och reflektera över vad som bör åtgärdas för att människor skall få bättre miljö!
  Var är behoven akuta och varför?
  http://aqicn.org/map/world/#@g/0.6374/7.9102/2z

 6. Ann L-H

  Lasse # 5
  Lasse, behovspyramiden i all ära, men varför tar Alice T. upp klimathotsfrågan som hon gör. Din länk visar ju bara luftföroreningar och det har ju inte direkt med klimathotsfrågan att göra.

 7. Ingemar Nordin

  Ann #6
  Kanske du skulle skriva och fråga om hon verkligen menar att det förekommit alltför mycket skepticism i media. Och i så fall var?

 8. Lasse

  #6
  Vi i väst har nått behovstrappans topp och kan ägna oss åt symbolhandlingar för att rädda världen.
  Luftföroreningar har vi haft i stora städer men som problem är den störst där vi har underutvecklad förbränningsteknik. Det är ett verkligt problem som helt saknar koppling till harmlöst utsläpp av CO2, även om källan kan vara fossil.

  På tal om skepticism och nån som har anledning att säga vad va det vi sade:
  http://notrickszone.com/2016/12/09/a-shower-of-papers-new-climate-models-show-natural-oceanic-cycles-the-recent-major-climate-factor/#comments
  Periodicitet och strömmar!

 9. GoranA

  #3 Ann L-H
  Som jag ser det har hon en konflikt ned DNs ledarsida som fortfarande inte erkänner problematiken med invandringen och den splittring av samhället som det nu finns så tydliga tecken ( stening av blåljuspersonal, gängkriminalitet och skjutningar) en allt mer accelererande takt.
  Att hon gör ett självmål när hon använder klimatthotet som analogi, som om det det inte skulle tas på allvar av media och politiker är en kullerbytta som är svårbegriplig.
  Det hon säger pompöst är att det hon tycker är rätt och riktigt ska diskuteras men inte klimatet.
  Man kan ju lätt vända hennes resonemang genom ändra hennes inledning med att den fattigdom och den nöd som som har uppstått 2116 har konstaterats vara helt onödiga eftersom vetenskapen nu (2116) till 97% sannolikhet konstaterat att koldioxiden inte har någon effekt på klimatet.

 10. Ann lh

  #7 Ingemar, javisst! Ju fler dess bättre.

 11. Ann lh

  Tack GoranA, ungefär så gick mina tankar också. Konflikten ned DN klara hon galant, men även solen har ju sina fläckar.

 12. Mattias Goldmann avklädd

  #1 Peter

  Insändaren är ett genmäle till Mattias Goldmann, som replikerade på ett tidigare inlägg. Där avslöjade han sin okunnighet och bristande logik i så stor omfattning att det inte kunde få plats på debattsidor. Därför har jag granskat honom här:

  http://klimatsans.com/2016/12/07/mattias-goldmann-naken/

  Han är en modern ”Kejsare utan kläder”. Mäktigast i Hållbarhetssverige.

 13. Jan-Åke

  Ann
  alice.teodorescu@enplatsihimlen.se

 14. pekke

  Peter S. #2

  Märklig debattartikel som blandar ihop hormonstörande ämnen, kemikalier och klimat.

  Kemikalier förekommer ju i allt oavsett ursprung, hormonstörande ämnen förekommer även i diverse biologiska material.
  De flesta farliga kemikalier vi känner till förekommer naturligt.
  Kvicksilver som tas upp i artikeln finns även i biologiska material och kommer att urlakas om biomassa används i stället för fossilt material.

  Alla typer av farliga kemikalier kan anrikas/urlakas oavsett råvarans ursprung, skulle man använda biomassa för att ersätta kemikalier baserade på fossil råvara så kommer man förr eller senare få stora mängder restprodukter som inte är så trevliga eftersom även växter tar upp diverse farliga ämnen.

  Skräckpropaganda där man blandar ihop vitt skilda ämnen.
  Som lekman börjar man undra om den akademiska världen allt mer består av korkade aktivister.

 15. Peter F

  Ja jisses snart är det dags igen

  http://www.vulture.com/2016/12/inconvenient-truth-sequel-set-for-sundance.html

  Notera detta i texten….”riveting follow up to the original film that shows both the escalation of the crisis ….

  Man kan undra hur mycket de får skruva i modellerna för att påvisa det när inga kriser har kunnat konstateras i verkligheten

 16. bom

  #3
  AlicemedC är väl jurist tror jag? Därmed har hon ett handicap i det naturvetenskapliga fältet. Hotindustrin drar nu till med hormonstörningshotet i SvD. Klimathotet vacklar i sina fundament och det gäller att mata på med färskare hot då? Kommer Rockström&Wijkman att omnischa sig till världsledande ”hormonforskare ” nu då? Det gäller ju att hänga med på inkomstbandvagnen!

 17. pekke

  Sverige riskerar öka sina utsläpp av kvicksilver med ökad användning av alternativa bränslen.

  http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7363/1445515407745/B1299.pdf

  Från sammanfattningen:
  ” Emissionerna till luft från studerade biobränslen, exklusive avfall, ökar från i
  medeltal 420 kg Hg/år (220-630) till ca 690 kg (360-1030) vid ett icke maximalt
  utnyttjande av biobränslepotentialen och till ca 1130 kg (500-1770) vid scenariet för maximalt utnyttjande. ”

 18. Sören G

  Al Gores film ”En obekväm sanning” får en uppföljare nästa år meddelar Kulturnyheterna i P1.
  Är det i changern Fantasy?

 19. Björn

  Beträffande Alice Teodorescus ledare i GP i dag. Kanske den var lite förvirrande och otydlig. Men mot bakgrund av de större problemen som finns i landet kring migrationen, är följande citat belysande: ”Vad vinner de egentligen på att utmåla klimathotet som en av samtidens största faror? Inser de inte vilka krafter de spelar i händer? Vad är de ute efter, egentligen?”. Som jag ser det menar Alice att klimathotet är en icke fråga vid sidan av andra problem i samhället och världen.

 20. Guy

  Peter S # 2

  ”Ett effektivt sätt att åstadkomma detta skulle vara att skapa en organisation inom FN med samma internationella ställning och befogenheter som IPCC. Organet skulle granska forskningen som beslutsfattare ska använda i allmänhetens tjänst och skulle skydda vetenskapen från påverkan av särintressen.”

  Ett intressant utdrag ur artikeln, som för övrigt bestod av gamla lobbyfloskler. Jag har tydligen missat att IPCC:s uppgift är att granskaforskningen. Jag inbillade mej att det gällde att sammanställa forskningen. Granska – säger ju klart och tydligt att det är fråga om att se till att ’felaktig’ forskning hålls ute. Kom ihåg climategate!

  Sååååå…..nästa fläsktåg heter hormoner. Åter ett område där grundkunskapen är vag och osäker. Det är åsikterna som gäller. Jämför fett kontra socker så där grovt taget.

 21. Olav Gjelten

  Låt oss anta att någon till absolut hundra procent skulle lyckas bevisa att klimathotet är falskt. Då lösgörs biljontals dollar varje år i världen som kan läggas på vård, skola, omsorg och oändligt mycket annat.

  Tror någon att hon/han skulle nobelpris för det?

  Så absolut inte. Den personen skulle bespottas och avhumaniseras så att han/hon skulle behöva permanent livvakt. Så galet är det samhälle vi lever i

 22. GoranA

  #19 Björn
  Ditt citat är taget ur sitt sammanhang, så här står det
  ”Såväl inom partierna som i samhällsdebatten har det funnits röster som länge har hävdat att åtgärder behöver vidtas. De har effektivt tystats, mobbats ut, etiketterats som ”alarmister” och ”klimatfascister”. Deras agenda har ifrågasatts. Vad vinner de egentligen på att utmåla klimathotet som en av samtidens största faror? Inser de inte vilka krafter de spelar i händer? Vad är de ute efter, egentligen? ”

  Som jag ser det jämför hon dagens (hennes) invandrings-flykting-integrationsdebatt med om vi hade hanterat Co2 -klimatdebatten på samma sätt, ett förtigande av påstådda framtida effekter, och vilka följder det får för framtiden.

  Byt ut orden alarmister mot främlingsfientlig, klimatfascist mot rasist och klimathotet mot invandrare

  Hon ser hotet mot klimatet som en av de basala faktorerna i behovstrappan och inte som många av oss att det är elitens ogrundade behov att göra gott som världsförbättrare i trappans topp vilket de gör genom att angripa ett imaginärt problem som koldioxiden, samtidigt som de inte ser eller bryr sig om människorna som fortfarande ägnar sig åt att skaffa sig mat för dagen.

 23. GoranA

  # 21 Olav Gjelten
  Är det inte som händer i praktiken sedan Trump vann presidentvalet.
  Min uppfattning är att börskurserna har stigit enormt sedan valet och att det visar nu med vilken framtidstro industrin och investerare ser framtiden an.

  Det behövs ingen forskare som vederlägger koldioxiden och klimathotet utan till det krävs en politiker som ställer de rätta frågorna och drar de rätta slutsatserna.

  Alla vet ”kejsaren är naken” men det vill till en man med tillräcklig makt för att det ska nå fram så ingen kan hävda motsatsen. Skulle de ända insistera skulle man börja avkräva dem fakta.

 24. sibbe

  # 23Goran
  ”Min uppfattning är att börskurserna har stigit enormt sedan valet och att det visar nu med vilken framtidstro industrin och investerare ser framtiden an.”
  Så rätt du har! Men det är ju exakt det som våra grön-röda avskyr: TILLVÄXT. Det skall helst vara minustillväxt, såsom svenska regeringen har lovat: fram till 2050 skall man vara helt utan CO2 utsläpp och rentav kunna ge minusCO2 åt resten av världen. Tack vare att man stänger alla kärnkraftverk.
  I synnerhet USA kommer att behöva det som eldar vidare fossilt!

 25. Sten Kaijser

  Jag har skrivit ett brev till Alice Teodorescu med anledning av hennes ledarartikel. Den blir eventuellt ett inlägg här på KU på måndag.

 26. Sören G

  Att det är stort fokus på det s.k. klimathotet i media betyder inte att det handlar om någon fri debatt. Utan det är ensidig propaganda från alarmisterna, samt att invändningar emot dessa påståenden censureras i medierna.
  Vissa mer upplysta personer borde inse detta.

 27. Ingemar Nordin

  GöranA #23,

  ”Det behövs ingen forskare som vederlägger koldioxiden och klimathotet utan till det krävs en politiker som ställer de rätta frågorna och drar de rätta slutsatserna.”

  Jag håller med. Den alarmistiska AGW-hypotesen är redan vederlagd av en lång rad mycket framstående klimatforskare. Man får nog även tolka KVA som att de tar avstånd från den överdrivna hotpropaganda som förs fram i media och vissa självutnämnda ”experter” med anknytning till SMHI.

  Det behövs politiker som säger ifrån, eftersom detta är i grunden en politisk agenda. Och det krävs inte vilken politiker som helst. Som USAs president sitter Trump på Trumf 🙂 Nu ser alla att det blir stora neddragningar på EPA, omprioriteringar på NASA, förmodligen inget godkännande av Parisöverenskommelsen, neddragningar till FNs klimatfond, en ny energipolitik etc. Och då inser nog t.o.m. det gröna kotteriet kring IPCC att frågan är död. – Då behöver de någon ny sak att driva för att samla makten hos FN.

  Än så länge har inte denna förändring av spelplanen riktigt nått fram till Sverige. Och jag tror att det dröjer ett tag in på Trumps mandattid innan polletten ramlar ned. Vi får väl se.

 28. Sören G

  Skandal vid nobelprisutdelningen! Nobelstifterlsens ordförande räkande upp bland hoten att vetenskap ifrågasätts, bl.a att klimathotet ifrågasätt. Vetenskaplig forskning går väl ut på att vetenskap ska debatteras.

 29. Ann lh

  Lyssnade just på Nobelstiftelsens ordf.
  Om inte jag/vi här hemma hörde fel sa han att klimatfrågan ifrågasätts, eller … det var mycket snack runtomkring. Vad sa han, var han påverkad av den senaste utvecklingen i USA?

 30. Lasse

  #28 o 29
  Sade han oxå något om Nobelbygget eller att SD inte är välkomna att delta i firandet av Nobelpriserna?
  Tolerans och lyhördhet.
  Att bara påstå att en så komplex sak som naturen är fullt förstådd är lite av anti Nobel.

 31. Sigge

  #17 pekke

  Rapporten du hänvisar till är från 1998.
  Idag finns facit. Användandet av biobränslen har ökat i ungefär den omfattning som förutspås där. Sedan slutet på 90-talet har de svenska kvicksilverutsläppen till luft halverats. En bidragande orsak till det är att koleldning ersatts med biobränsleeldning. När värmeverket jag jobbade på konverterade från kol till flis så minskade utsläppen av kvicksilver med nästan ett kg/år. Koleldningen hade rökgasrening.

 32. Ann lh

  Nu har jag lyssnat ordentligt på avsnittet om mörka moln i talet som Nobelstiftelsens ordförande gav. Han nämnde där att vetenskap och kunskap ifrågasätts t. ex. i klimatfrågan.
  Märkligt!
  Om nu vetenskapen skulle stå på stabil grund behöver ett ifrågasättande inte skapa några mörka moln utan tvärtom ge tillfälle till klargöranden och genomlysning, som han även nämnde i annat sammanhang i talet.
  Genomlysning, ja det är kanske det vi kan förvänta oss den närmaste tiden.

 33. Hösa

  Jag har varit borta ett tag.från bloggen,Men har ni kommenterar forskningsfusket gällande att fisken äter plastplankton?

 34. L

  Senaste nytt från Trump-land är att Exxon’s ordförande Rex Tillerson kan bli USA:s nya utrikesminister…

 35. Gunnar Strandell

  Ann lh #32
  Jag tolkar det så att Nobelstiftelsens ordförande passat på att ge lite stöd för beslutet att hålla SD utanför festligheterna.

 36. Bobbysocks

  #33

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24031113.ab

  http://www.sverigesradio.se/sida/amp/article/6578677

 37. Slabadang

  Trump dränerar träsket!

  Överföringslaget för Trump ställer mycket viktiga ordningsfrågor till sin energimyndighet. Vilket material , levererat av vem, har används som underlag för beslut, vem deltog som representant för energidepartementet i olika förhandlingar. Whoooo ! Det är exakt så här man skall göra när man reviderar en organisation! Vem ansvarar för vad !

  Nu skiter de rabiat korrupta nyckelmännen och sierra club på sig i energidepartementet. Nu helt plötsligt så försöker de som velat fängsla klimatskeptiker svinpälsen till att bli offerkofta och bölar om ”visselblåsarrättigheter” . Den deklarerade rädslan inför dessa enkla kontrollfrågor blir ett alldeles utmärkt erkännande om att de är korrupta till hårfästet. Ja inte går det att ta miste på att Trump verkligen har mod att ta itu med det korrupta möglet i Washington. Han gör det dessutom på rätt sätt av rätt skäl. Nu gäller det att han också fullföljer detta att gälla som integritetsprincip för ALLA departement!
  Att tjänstemännen är satta att företräda det amerikanska folket och inte särintressen är fundamentala villkor för statens legitimitet. Nu kommer hela beslutsunderlaget för främst för ”Endangerment findings” för CO2 granskas i sömmarna och vi vet vad utfallet måste bli dvs …, ren pseudovetenskaplig bullshit.

  Demokraterna har lämnat målet öppet och lagt bollen på mållinjen för Trump. Systemmedia kommer inte kunna ljuga bort eller dölja det faktum att miljontals jobb kommer skapas av Trump inom energisektorn. Samtidigt kommer USA uppnå full självförsörjning och därutöver bli exportör av gas (LNG) och olja. En viktig faktor som i sig samtidigt kommer att minska USAs handelsunderskott. USAs media kommer fortsatt att försöka ljuga sig fram. Den allmänhet som svskyr Trump avskyr i ännu större utsträckning den media som ljuger för dem, något Trump läst i korten och skickligt använder sig av.
  När han dessutom rundar systemmedia genom att tala direkt till allmänheten genom twitter stormöten och facebook så framstår USAs DDR-media som allt mer patetiska utan funktion och utan legitimitet.

  Bakom den glättiga fasaden av guldhissar, skönhetstävlingar, stor privatjet och narcissism verkar det bo en stor statsman. Som affärsman vet han att det endast är resultatet som räknas. USA har fått tillbaka en framtid!

  http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/10/505105258/trump-questionnaire-raises-concerns-about-retaliation-against-energy-department

 38. Michael

  Lite OT och kanske något konspiratoriskt: jag kan mycket väl tänka mig att stora delar av rasistiska hatbudskap i sociala mediet i själva verket drivs av vändteraktivister i syfte att kringskära yttrandefriheten.

 39. Slabadang

  L #34!

  Yepp ! Gröna huvuden exploderar som popcorn i kokande olja!

 40. Slabadang

  Michael # 38

  Jepp ”False flagg” kommentarer har blivit ett vanligt sätt för vänsterfascisterna att försöka få sina nsketänkta fördomar om sina motståndare bekräftade. Ett problem för dem är dock att de inte fattat de nycklar som gäller och avslöjar sig direkt med ett språk som motståndaren inte använder sig av och med argument som inte representerar dem.

 41. Slabadang

  Här har ni Tucker Carlsson på Fox!

  En kille med principerna på rätt plats och en förmåga att lyssna igenom argumenten och avslöja dubbla standards och hycklerier.

  Här grillar han en klimatjihadist som lyckas anklaga Trumposupportrar och trump för hatspråk samtidigt som hon i sin rubrik jämför Trump med Hitler!

  https://www.youtube.com/watch?v=Q_EP-usu0Ls

  Mer en poliktrukjurnalist får åka ….

  https://www.youtube.com/watch?v=HslUSFxh7bc

 42. Slabadang

  En Tucker till :

  https://www.youtube.com/watch?v=p3rwuhKQTWs&t=6s

 43. DanV

  Bra krönika i nobeltider om foliehattarna. http://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/vetenskapen-har-blivit-fienden/

 44. Ann lh

  Sten Kaijser, bra att Du skrivit ett brev till Alice Teodorescu. Jag ser fam emot att se det i ett inlägg här i morgon.

 45. Ann lh

  # 43 DanV, snälla förklara varför denna krönika är bra. I mina ögon är krönikören ännu en död fisk som följer med klimathotsströmmen, men som sagt förklara gärna.

 46. Slabadang

  Dan V!

  Alex Schulman försöker profitera på sin fars död …. såååå att han håller på klimatfascismen förvånar inte det minsta!

  https://www.youtube.com/watch?v=IX1m1b0vn2g
  Har du kolla på vad Papphammar tycker om klimathotet också?

 47. Sören G

  Schulman har fått en del om bakfoten. Det är chemtrailstroende och klimathotstroende som är offer för pseudovetenskap. Det finns ingen som förnekar att Jorden har en atmosfär och därmed klimat. Och några vetenskapliga belägg för att koldioxid skulle en avgörande inverkan på klimatet finns inte.

 48. DanV

  Jag tycker iaf att det är bra att trycka till mot absurda påståenden om tomteriet kring förgiftningshotet från tandkräm (!). Finns ingen grund för det, barns tänder far illa pga dumheter. Chemtrails ska jag nu inte ens behöva nämna. Och grunderna för dessa påståenden är sgs enbart tyckanden och märkliga föreställningar.

 49. Slabadang

  Den första av dina Tucker Carson videos (#41) var ny för mig. Och maken till brist på självinsikt hos denna kvinna var verkligen slående. Alltså till den grad att hon var villig att visa upp sig i TV och säga de saker hon sade och bli emotsagd, ifrågasatt och få brallorna neddragna …

  BagadadBoberi … verkar ha spridigt sig närmast som en epidemi. Men å andra sidan tror jag att exponering till dagsljus är det bästa desinfektionsmedlet …

  Jag tycker bara det är bra att sådant som tidigare sas av gravallvarliga nyhetsuppläsare och ’experter’ med pannan i djupa veck i TV, nu sägs av samma typer, men i fora där sådant kläs av för vad det är. Eller bara läs av i andra fora som folk också lätt kan ta del av …

 50. Slabadang

  Jonas N!

  Han är bra den där Tucker på att plocka fram trollen i solen? 🙂 När PK-åklagarna får mothugg öker brallor och trosor ned till anklarna direkt. Nu är det bedrövligt kul att iaktta hur hela mediaetablissemanget utsett sig själv tilll sanningsministerium. De är totaldesperata över att deras ljugtrutar allt mer skränar inför allmänhetens döva öron. Det pågår en tyst revolt mot överheten över hela västvärlden. Media och etablerade partier har spelat bort sin trovärdighet, tilliten bland folken går mot fryspunkten. Nu försöker MSM desperat och helt på allvar försöka tuta i oss att PUTIN ligger bakom Trumps valvinst! Fasen va patetiskt!! 🙂 De tror verkligen att allmänheten är totalt tomma i huvudet!! 🙂

 51. Guy

  Slabadang # 50

  ”Det pågår en tyst revolt mot överheten över hela västvärlden.”

  Så rätt, så rätt. Stanna upp och kolla. Det syns överallt i små och stora detaljer. Öppna ögon och öron, koppla till hjärnan och du ser det.

 52. Kenneth Mikaelsson

  Kommer snart till ett land vi håller kärt… Här ett exempel på en som verkar för främmande makt.. OCH då menar jag inte Ryssland. Must-chefen Gunnar Karlson

  While You Were DISTRACTED The Senate PASSED “Orwellian Controlled Media Act”—Govt Controlled Media

  https://www.youtube.com/watch?v=eajeNsEtToo

 53. JIMMY

  Viktig information och om allt stämmer blivande nästa = USA utrikesministern Rex Tillerson och Texasbon VD för Exxon Mobil Corporation. han är tydligen emot U,N Agenda 21 och carbon taxation CO2 skatter

  https://www.youtube.com/watch?v=OS93o-5brTU

  Detta betyder att Donald Trump kommer att skrota Paris klimatbluffavtalet och ställa in alla betalningar till FNs gröna fond religiösa avlatsbrev-bluff!!

  Gott nytt Donald Trump år i förskott!!! Ha Ha Ha!!!

 54. Chrille

  Nu är det klart vad man kommer att skylla avsaknaden av bevis för mänsklig koldioxid-driven accelererande klimatföränding på……Donald Trump!
  https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/12/13/scientists-are-frantically-copying-u-s-climate-data-fearing-it-might-vanish-under-trump/?postshare=3751481645413207&tid=ss_tw&utm_term=.708338de9a62

 55. Guy

  JIMMY # 53

  Enligt dagens Hbl är Tillerson för koldioxidskatt. Exxon har subvetionerar klimathotsfantaster trots alarmisternas påståenden om att BIG OIL stöder skeptiker.

  Enligt Hbl verkar företagdledningen inte oroa sej för att Parisfördraget skulle minska efterfrågan på olja. Dom räknar med att medlemsländerna inte tänker respektera avtalet. ( I motsats till stollarna Sverge och Finland. Min anmärkning).

  Enligt Hbl lär Tillerson ha sagt vid mötet att världen kommer att forsätta använda fossila bränslen, vare sig de gillar det eller inte.