Grönköpings Vindel

Rolf Oward håller oss underrättade om vindkraftens utveckling i Grönköping:

Grönköpings vindkraftverk

ha under senaste veckorna utsatts för så stark blåst, att kraftverkens blad blivit helt vinda.

-Vi hoppas att denna vinda kraft skall generera än mer miljövänligt klimatel än de klassiska raka kraftverksbladen, säger i en kommentar en talesperson för Miljöpartiets blåsningsutskott.

grönköping vind
Miljöpartiets blåsningsutskott å väg att kontrollera den vinda kraften

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Var på bildningsresa igår.
  Visste ni att nutida försök bygga vikingaskepp misslyckats pga ny teknik.
  Sök på klyvning av ekstockar!
  Denna metod gav betydligt lättare farkoster, jämfört med sågning.

  Jag vill hävda att gårdagens vindmöllor ger större miljönytta än dagens vindkraftverk!

 2. Håkan

  OT: Jag söker diagram på havsnivåns historiska utveckling, särskilt för skånska mätstationer. Någon som har en länk att dela?

 3. Lasse

  Håkan
  Här kan du börja:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

  Om du vill alarma så kan du väl försöka förklara 50 årstrenden för Wismar 😉

 4. Christopher E

  #2 Håkan

  Här kan du stega dig längs svenska kusten med blädderknapparna. Inte så långa kontinuerliga serier i Skåne, tyvärr.

  http://www.sealevel.info/MSL_graph.php?id=050-051

  PSMSL:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html

 5. Håkan

  #3 och #4

  Tackar!

 6. Michael E

  #4 Christopher E, Tack för länken, väldigt intressant läsning. Jag stegade mig fram till Stockholm, http://www.sealevel.info/MSL_graph.php?id=050-141 och såg där att medelhavsnivån sjunker med en hastighet om ca 3,8 mm/år och har så gjort sedan mätningen började 1890. Det mått som presenteras i grafen, är detta den faktiska havsnivåförändringen som är kompenserad för förändringar i landhöjningen?

 7. tty

  #6

  Nej, PSMSL:s data är den relativa havsnivåförändringen, inte korrigerad för landhöjningen (eller förändringar av havsnivåhöjningen). Förändringar i landhöjningen är troligen helt försumbara för ett så kort tidsintervall som 100 år.
  Landhöjningen består av två delar, en snabb ”elastisk” komponent som beror på att berggrunden ”fjädrar ut” när istäcket smälter. Detta har redan skett för många tusen år sedan här i Sverige. Den långsamma komponenten beror på att berggrunden långsamt flyter tillbaka in i den ”grop” som inlandsisen lämnade efter sig. Berg, även på djupet, är extremt trögflytande och processen tar därför tiotusentals år.

  I själva verket finns det data för landhöjningen i Stockholm ända från 1774, men de redovisas inte av PSMSL eftersom det är ”skarvade” data från olika stationer (mätningarna gjordes vid Slussen fram till 1886). De visar, liksom de fåtaliga lika långa serier som finns, att den absoluta havsnivån sjönk fram till ca 1850 och sedan började stiga, vilket stämmer väl med att Lilla Istiden (och glaciärerna) kulminerade då. Se Fig 3 i artikeln nedan:

  http://nora.nerc.ac.uk/504181/1/1-s2.0-S0921818113002750-main.pdf

  SMHI har naturkligtvis använt samma data för att ”bevisa” att havsnivåhöjningen ”accelererar”:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.8963!Swedish_Sea_Level_Series_-_A_Climate_Indicator.pdf

  Fast oförsiktigt nog visar de den (absoluta) nivåförändringen från 1886 på ett annat ställe, och då försvinner ”accelerationen” helt:

  https://www.smhi.se/en/climate/climate-indicators/climate-indicators-sea-level-1.91480

 8. Michael E

  #7 tty, Tack för förklaringen, som vanligt tydlig och informativ.

  Om man går till en av Stockholms stads sidor, http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/stigande-havsnivaer/info2/ så längst ned på sidan finns ett diagram där SMHI lägger ut en prognos om den teoretiska utvecklingen av havsnivåhöjningen och dess konsekvenser för Stockholms medelvattenstånd.

  Figuren är ur många aspekter intressant. Dels så ska man redan nu uppmäta en förändring i nettoeffekten (grön linje) men det motsägs av faktiska mätningar. Dessutom har man antagit att det globala medelvattenståndet ökar med 100 cm fram till 2100, ett fullkomligt horribelt antagande utan vetenskapligt stöd annat än i datorsimuleringarnas värld. Det räcker dock inte utan man lägger till,
  ”IPCC:s bedömning om en havsnivåhöjning till år 2300 med 1-3 meter för RCP8,5 kan visa sig vara i underkant enligt SMHI. Man lyfter särskilt fram att avsmältningen av inlandsisen på Västantarktis går snabbare än vad man visste då IPCC:s senaste rapport (AR5) togs fram.”

  Vansinnet lär fortsätta.

 9. Christopher E

  #6 Michael E

  Som tty svarade ovan, inte kompenserat. Vill bara tillägga att som du ser i en av tty:s länkar är den absoluta landhöjningen i Stockholm 5,2 mm/år. Så den absoluta havsnivåhöjningen blir 5,2 – 3,8 = 1,4 mm/år.

  Gör man om den övningen för stationer med lite längre serier runt svenska kusten hamnar man för det mesta på liknande belopp.

  Den långa serien vid Kungholmsfort, Karlskrona är speciellt intressant. För den ligger där den absoluta landhöjningen på 1,5 mm/år nästan precis kompenserar havsytehöjningen. Uppenbarligen ett stabilt förhållande de senaste 130 åren utan en tillstymmelse till acceleration.

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-081

 10. Christopher E

  #8 Michael E

  Typisk taktik. När det bara blir mer uppenbart att det groteska påståendet om 1 meter högre hav till 2100 är en omöjlig fantasi, då börjar man dilla om 2300 istället…

 11. Kenneth Mikaelsson

  Dags att rota ut miljöfascisterna ur myndigheter så som SMHI .Naturvårdsverket med flera…
  Extremister ska inte ha tillgång till plattformar där de får sprida sin villfarelse..
  Samt underminera samhälls bygget..

 12. Kenneth Mikaelsson

  Eftersom vi är ett sekulärt samhälle så har Miljöfascisterna inget i regeringen att göra heller…

 13. tty

  #8

  T o m ”avsmältningen i Västantarktis” (egentligen kalvning, inte avsmältning) är mycket osäker. De råa GRACE-mätningarna skiljer sig inte statistiskt signifikant från noll så nettoavsmältningen blir i praktiken lika med den GIA-korrektion man använder. De modeller som finns skiljer sig dock alla markant från de faktiska GPS-data som finns i Antarktis, något som visas i denna artikel:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111427/

  Den modell som stämmer bäst med mätningarna (RATES) ger bara ungefär en tredjedel så stor avsmältning som den oftast använda ICE-5G.

  GIA-korrektionen måste användas eftersom berggrunden under isen stiger eller sjunker när mängden is minskar respektive ökar. GRACE kan bara mäta det totala gravitationsfältet och detta måste sedan delas upp i en del för istillväxt/minskning och en för berggrundens vertikala rörelser via en GIA-korrektion. Denna korrektion är mycket besvärlig att göra eftersom den inte bara beror på de nuvarande förhållandena utan även hur istäcket förändrats flera tiotusental år bakåt i tiden, vilket är mycket dåligt känt i Antarktis. Dessutom är Västantarktis ett tektoniskt aktivt område med en stor riftdal och många vulkaner och vi vet mycket litet om tektoniken där (som också påverkar berggrundens rörelser).

  Det finns ett alternativt sätt att mäta isens förändring, nämligen att direkt mäta förändringar av snö/isytans absoluta höjd från satellit. Denna metod påverkas mycket mindre av GIA-osäkerheten, p g a att snöns/isens täthet är mycket mindre än berggrundens, men lider av andra problem, t ex att snöns densitetsprofil påverkas av lokala vindförhållanden. Den enda mätning som skett med denna metod tydde på att östantarktisisen växte mer än västantarktisisen minskade:

  https://www.igsoc.org/journal/61/230/j15j071.pdf

  Sammanfattning: Västantarkisisen minskar med mycket stor sannolikhet långsamt medan Östantarktisisen, också med stor sannolikhet, ökar långsamt. Vilket som överväger är mycket osäkert.

 14. tty

  Det kan kanske vara värt att tillägga att en havsnivåhöjning med 3 meter till 2300 för Sveriges del ganska exakt skulle kräva en total avsmältning av inlandsisen i Västantarktis (ca 2000 meter tjock) på 283 år. Det motsvarar 7 meter is per år.

 15. Lasse

  #7 tty
  Passande nog diskuterar vi SMHIs redovisning under Grönköpingrubriken.
  ” The regression analysis indicates a sea level rise around 3 mm per year for the last 30 years (19
  80-2009). The increased sea level rise cannot be explained by increasing winds over North Sea or the Baltic entrance (Wern and Bärring, 2009). Rather, the probable cause would seem to be the global warming, which causes the ocean water to expand as it heats up and also when water flows into the ocean from melting glaciers (IPCC 2007). ”

  Tittar man på grafen så är det samma takt i början av perioden.
  Men redan när den skrevs så var takten i avtagande. Nu är denna slutsats svår att hävda.
  Hur seriöst var denna slutsats 2009? De talar om Östersjön:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=120-022

  Skämmes!
  Skrämmes!

 16. jensen

  7 Helsidor med klimatreligiöst skrämsel i dagens Sydsvenska.

  Riskområden i västra Skåne år 2100 Två alternativ: 1,5 meter resp. 3 meter.
  Och ändå har Bjerke visat 2 fotografier från Skanörs hamn med samma kustlinje. Ett nyligen och ett för 100 år sedan.

 17. jensen

  Lapsus Peter Krabbe

 18. Michael E

  tty och Christopher E, tack för svaren och länkarna, mycket informativt. Nu har jag lite att läsa in mig på!

 19. Sören F

  #9 Kungholmsfort, Karlskrona är speciellt intressant. För den ligger där den absoluta landhöjningen på 1,5 mm/år nästan precis kompenserar havsytehöjningen.

  Var precis på västkusten ligger motsvarande punkt, vet du det Christopher? Har hus i Haverdal så det funderas ibland på.

 20. tty

  #19

  Det finns ingen mareograf mellan Viken och Varberg, men nollpunkten bör ligga någonstans i Laholmsbukten.

 21. Christopher E

  #19 Sören F

  Som tty skrev, där någonstans har jag också bedömt. Jag har hus i nästa kommun norrutfrån dig, där jag uppskattar ca 1,8 mm/år absolut landhöjning, och därmed långsamt fallande strandlinje. Försumbart, förvisso.

  Varbergs mareograf flyttade en bit norrut till Ringhals på 1970-talet, men där är absoluta landhöjningen 2 mm/år.

  Många i Hallandskommunerna är dock helt övertygade om havet stiger även relativt land, data till trots. Sådan är propagandans makt över den verklighet förnuftet borde se. Jag har till och med fått höra att det var djärvt att bygga en villa bara 3 meter över havet! Tja, med nuvarande havsytehöjningstakt tar det mer än 1000 år innan ens de hårda stormarnas vågor slickar tomtgränsen…

 22. Christopher E

  #21

  … 1000 år under förutsättning att ingen landhöjning finns alltså, fast det gör en ju. Så jag kommer aldrig få doppa mig vid tomtgränsen som det ser ut nu.

 23. Sören F

  tty och Christopher, tack för det! Det finns i Harplingebukten en fossil dynfront strax bakom den rådande; det kan tyda på den svagt svagt fallande nivån. Skrev biogeo-ex-uppsats om geomorfologi där 1985 🙂

 24. Christopher E

  #23 Sören F

  Strandlinjen i Halland har ju i snitt fallit sedan postglaciala trangressionen maxade för 6500 år sedan.

  I Haverdal har ni som du nog känner väl till Sveriges högsta (fossila) sanddyn, 36 meter hög. Något att vara stolt över.

 25. Christopher E

  #24

  Glömde skriva att postglaciala strandlinjen bör ha legat ca 12-13 meter över nuvarande norr om Halmstad för 6500 år sedan. Det var alltså främst landet som var lägre då, inte havet som var högre.

 26. Lasse

  #25
  Vi har just schaktat för ett hus på nivån 10 m över havet i kommunen söder om Laholmsbukten.
  En rejäl strandvall av sand på denna nivån.
  Nästa vall kallas Litorinavallen och ligger på 8-9 m höjd idag och denna vall är markant med en höjning kring 3-4 m och ofta med grövre sten.
  Nere vid badstranden några hundra meter bort ligger en vall som har 2-3 m nivå över medelvattenståndet.
  Denna vall är påverkad av våg -erosion, speciellt vid högvatten och stormar.
  Badbryggan från 1930 talet är om något, lite för grund, vilket talar för att havet är lägre nu.
  Barndomens badsten är på samma nivå längre in i Skälderviken.

 27. tty

  ’#26

  Littorinavallen uppstod under den s k Littorinatransgressionen för ca 8000 år sedan. Detta var under den varmaste delen av Holocen och de sista resterna av Laurentidisen i Nordamerika smälte mycket snabbt vilket gjorde att havsnivån under en tid ”vann på” landhöjningen i Sydsverige. Littorinatransgressionen kan spåras ungefär upp till Gävle, men några tydliga ”vallar” finns knappast nor om Öland och Gotland.

  Littorinahavet var saltare än Östersjön är idag men stora områden i Östersjön hade syrefria bottnar, ungefär som i Svarta Havet i nutiden. Något som det talas mycket tyst om.

 28. Christopher E

  #27 tty

  Jag skulle säga att Littorinavallen är yngre än 8000 år. Här på västkusten kallar vi den Tapesgränsen istället och den bildades ca 6500 BP. Littorinan (strandsnäckan) är ju ingen karaktärsart som på Östersjösidan för här var ju salt hela tiden. Littorinan dyker istället upp när det blev varmt nog.

  9000 BP var strandlinjen som lägst innan transgressionen började. Den var fortfarande rätt låg 8000 BP. På västkusten, åtminstone i Halland låg faktiskt strandlinjen flera meter under nuvarande 9000 BP. Jag hittar ingen lokal graf här nu, men här en för södra Norge som i alla fall ger tiderna för min och max:

  http://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/411/1/9/F4.large.jpg

  Hos SGU på deras kartgenerator kan man leka med olika rekonstruktioner genom välja ”Strandnivå” som tema och vald tid som ”Karta”:

  http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html

 29. tty

  Studier i sydvästra Östersjön visar att det stora saltvatteninbrottet kom för ca 7500 C14-år sedan, vilket snarast blir mer än 8000 kalenderår. Den snabba havsnivåhöjningen pågick sedan i drygt 1000 år.

  Flera senare lägre transgressioner har rapporterats, men det torde vara den första som i normalfallet gav upphov till littorinavallen åtminstone i östersjön.

 30. Christopher E

  #29 tty

  OK, då är jag med. Du menade början på transgressionen och jag är inne på när den högsta strandlinjen var vid maximum.