Erika Bjerström trampar på och Morten Jødal utvärderar

Erika Bjerström publicerar analyser i SVT Nyheter och här är en av de senare:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/i-usa-breder-en-tystnadskultur-om-klimatforandringar-ut-sig

Det finns mycket att kommentera i den, men avslutningen är särskilt intressant:

…”Uppmanar lärare att undervisa om klimatskeptiska teorier

I somras skickade det mäktiga klimatskeptiska Heartland Institute ut en bok till alla lärare i USA där de uppmanas undervisa sina elever i klimatskeptiska teorier som “motvikt” till FNs forskning att klimatförändringar drivs av människans förbränning av fossila bränslen.

Flera delstater överväger att göra Heartland institutets förslag till lag, precis som vissa delstater idag tvingar att lärare ska undervisa i skapelseberättelsen som motvikt till darwinismen.”

”En bok”, visade sig vid förfrågan vara Why Scientists Disagree About Global Warming (Craig D. Idso, Robert M. Carter, S. Fred Singer), vilken tillhör NIPCC-serien. (Kan laddas ner som pdf-fil gratis)

why_scientists_-_front_cover-260 (2)

Boken beskriver skillnaden mellan den vetenskapliga metoden och den politiska vetenskapen. Hur Bjerström kan få det till ”att uppmana lärarna att undervisa i ”klimatskeptiska teorier”” är en gåta. Vi har haft lite mailutbyte där jag frågat:

om hon har läst boken och

om så är fallet om hon tror att hon har förstått vad den går ut på och

om så är fallet varför hon inte beskriver innehållet på ett objektivt sätt.

Hennes svar har ännu inte nått mig.

Den här boken visar journalister, lärare och alla andra hur man bör angripa komplicerade frågor som klimathotsfrågan. Om det blir lag i flera delstater att lärare i sin undervisning tillämpar hur man tar sig an komplicerade frågor istället för att propagera för en viss hållning vore mycket vunnit. Här i landet är lärarna skyldiga att vara allsidiga och objektiva och såvitt jag vet krävs det även av journalister inom public service.

Bjerströms tre sista rader var överraskande väl valda i sammanhanget. Utvecklingsläran kontra ”Skapelseberättelsen” ger lärarna en utsökt möjlighet att diskutera kring traditionell vetenskap kontra politisk-religiös ”vetenskap”.

our common future

Morten Jødal skrev rapporten om Brundtlandkommissionens rapport för universitetet i Oslo. Nu trettio år senare har han med facit i hand läst om boken ”Vår Gemensamma Framtid” som grundas på Brundtlandkommissionen. Boken banade väg för avgörande beslut under FNs första miljökonferens i Rio 1992, men den har nog mest blivit känd för begreppet hållbar utveckling.

Hur hållbart var bokens innehåll? Jødals utvärdering är inte nådig, han skriver:

Jeg er fristet til å beskrive rapporten som et makkverk” (fusk-).

https://miljomytene.no/2017/10/12/brundtlandrapporten-tok-feil/

Jødal har tillsammans med Sture Åström på Klimatsans översatt och bearbetat artikeln till svenska:

http://klimatsans.com/2017/10/12/brundtlandrapporten-tog-fel-pa-det-mesta/

Den del i Jødals artikel, som jag uppskattade mest, finns inte med den svenska versionen, men här kommer den:

… ”Ordet økologi brukes gjennom hele rapporten uten biologisk forståelse, og tillegges en rekke normative føringer. Rapporten skriver om politikk som er «økologisk ugunstig», og bruker begreper som «økologisk sikkerhet», «nødvendig økologisk helhet», «økologisk sårbar», «det nasjonale økosystemet», og «økologisk lønnsom». På denne måten ødelegges fagbegrepet økologi. Det blir meningsløst gjennom upresis overforbruk, tilsvarende termene «bærekraftig utvikling», og det «grønne skiftet»”.

Och apropå att ödelägga fackuttryck, vad menas med klimatskeptiska teorier?

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Ännu ett nonsensuttryck ”klimatskeptiska teorier”. – Har Bjerströmskan hittat på det själv?

 2. Allan Forsling

  Det här får mig att tänka lite. Man talar om fake news och så finns det agenda journalistik. Vi kan ju se hur det senare breder ut sig. Varje dag får vi serverat negativa nyheter om president Trump. Och man ser allt oftare hur människor får uttala sig som det vore sanningen- men vad vet man om dessa personer? Man kan hitta personer som kan säga vad som helst- och då gäller det att att själv kunna sortera ut saker och ting. Vad gäller klimatet är det också agenda journalistik- allt som visar att det händer mycket med klimatet och att det är koldioxiden det beror på, det kommer in i media.

 3. AG

  ”Klimatskeptiska teorier” = en vetenskaplig SKYLDIGHET att utmana befintliga teorier. Om man har problem med det så har man på förhand dömt ut sig ur diskussionen. Att försvara en teori är dogmatisering, dvs. politik. Varför är jag inte förvånad? Det verkar vara flera generationer nu som vänt den vetenskapliga metoden ryggen och – för alldel – också basal demokrati. Vart ska man flytta? #Jagstårinteutmeddogmatiseringen

 4. Bim

  Mycket bra, som vanligt Ann LH.
  Trump verkar ha lyckats väldigt bra när man läser Erika Bjerströms glädjerapport.
  Äntligen rör det på sig.
  Kanske finns det hopp för våra barnbarn att få växa upp utan det här råljugsndet angående klimatet.

 5. tty

  Jag såg nyligen en rolig kommentar om journalister:

  ”Andra går till kunskapens källa för att dricka ur den, journalister för att gurgla sig”

 6. Gunnar Strandell

  Jag tycker mig märka att när agendajournalistiken breder ut sig får jag se och höra allt fler exempel på att en journalist intervjuar en annan journalist som tituleras ”expertkommentator”. Ändå påstår båda att de inte alls lever i en egen bubbla. Inte ens när bubblan får en spricka som i fallen med Katalonien och Trumps konflikt med NBC, när det visat sig att de mörkat om Harvey Weinstein.

  Våra licenspengar borde ge mer oberoende journalistik, tycker jag.

 7. Lasse

  Erika Bjerström har en agenda. (Vietnaminslaget i SVT )
  Mikael Mann också.(Hockeystick)
  De har bevisats ljuga eller förvanska sanningen för att visa hur illa det ser ut när väder blir klimat.

  De är farliga eftersom de visar att de kan vända vetenskapen ryggen och genomföra ren propaganda.
  Eller gurgla sig i vetenskapen!

 8. Bim

  # 4
  Råljugandet skall det naturligtvis vara. Paddor är inget att lita på.
  #5 tty
  Den var bra.

  Ann L H
  Jag har just läst Tommy Berggrens memoarer. En tjock väldigt rolig bok. Varje sida är rolig att läsa. Han berättar att han var hemma hos Jack Nicholson i Holywood som bor granne med Marlon Brando. Tommy hade sin vackra tjej med sig och ville att Jack ringde upp grannen Marlon Brando så Tommy fick träffa honom. Jack tittade på Tommys Tjej, funderade ett slag,men ringde inte, Varför undrar Tommy.
  Din tjej är alldeles för vacker, det kommer inte att sluta lyckligt. Brando kommer att vilja ha henne.
  Då får jag väl ta ett allvarligt snack med honom, sa Tommy.
  Man säger inte nej till Marlon Brando.

  Jag tänker på skandalen med filmvärldens mäktigaste producent Harwey Weintstein, Kompis och vän med hela det demokratiska etabliisemanget inklusive fam. Obama, och Clinton. Kolla på Anthropocene. :
  Trums våta dröm och medias……
  Stämmer ganska bra med Tommy Berggrens hsitoria.

  Vilken tur att Trump vann, alternativet vore mycket värre.

 9. Sigvard Eriksson

  Ann, dina lågmälda betraktelser är alltid så välformulerade och träffsäkra.
  Som kommentar till till den första delen kopierar jag in ett debattmanus som ingen tidning ännu accepterat. Kanske är det för långt som kommentar. Moderator får väl ta mig i örat:

  Farligt när forskare mobbar meningsmotståndare
  I klimatdebatten verkar det vara tillåtet att mobba och marginalisera sina meningsmotståndare. Att klistra nedlåtande epitet på varandra leder inte till ökad förståelse för klimatförändringars drivkrafter.
  De flesta forskare anser att våra utsläpp av växthusgaser kan bidra till en uppvärmning av jorden. Men hur stort bidraget är råder det delade meningar om. Alarmisterna menar att vår fossilförbränning är huvudorsaken till klimatförändringar. Skeptikernas främsta invändning är att koldioxidens betydelse överdrivs i de datamodeller som beskriver jordens framtida klimat.
  Det påstås ofta att 97 % av alla klimatforskare är eniga och att koncensus råder. Om vissa grundläggande fakta, ja, men inte om att vår fossilförbränning är huvudorsaken till den globala uppvärmningen. Koncensusargumentet är i vilket fall som helst ett undermåligt argument. Vetenskap utvecklas inte genom majoritetsbeslut.
  Det alarmistiska synsättet har nu blivit så dominerande att klimatfrågans komplexitet döljs. I politiken debatteras endast ”klimatmål” och hur ett ”fossilfritt” samhälle skall uppnås. Tyvärr kan man befara att många numera har ett klimathot, orsakat av människan, som garanti för sin försörjning.
  Att ifrågasätta det alarmistiska budskapet är förenat med risker. Akademiska karriärer sätts på spel och utfrysning hotar. Idag kommer av detta skäl nästan all kritisk granskning från forskare och akademiker som lämnat den aktiva karriären. Det har gått så långt att våra lärosäten intresserar sig för klimathotsskeptikers personlighetsdrag i förment vetenskaplig mening. Jämförelser med den Sovjetiska Lysenkoismen under Stalintiden ligger nära till hands. När en ideologiskt styrd teoribildning och statligt finansierade repressiva krafter tillåts hindra alternativa åsikter övergår vetenskapen i pseudovetenskap. Några exempel:

  I september 2016 godkändes en avhandling vid Uppsala Universitet som försöker ringa in karaktärsdrag hos individer som författaren benämner med vulgärepitetet ”klimatförnekare”. Avhandlingen kommer bl a fram till att ”klimatförnekarna” har auktoritära attityder och en trångsynt och kallhamrad personlighet.
  Den 2/5 föreläste filosofiprofessorerna Åsa Wikforss och Sven Ove Hansson vid Ingenjörsvetenskapsakademin om faktaresistens och vetenskapsförnekande. Jag hade väntat mig en diskussion om hur en sund skepsis är nödvändig för kunskapsutveckling. I stället fastslog Hansson med stöd av ”etablerad forskning” att det är mäniskan som orsakar den globala uppvärmningen och att den som ifrågasätter något är faktaresistent.
  Wikforss intervjuades också i SRs Vetandets Värld 5/6 med samma tema. Hon menade att den som inte tror att människan är orsaken saknar förmåga att ta till sig fakta. Man kan fråga sig hur det är ställt med den akademiska hedern hos dessa professorer som verkar sakna all koll på vad den vetenskapliga diskussionen egentligen handlar om.
  I SvD 6/9 skrev fyra forskare vid KTH under rubriken Farligt när vetenskapen förnekas. Författarnas raljerande ton och brännmärkning av meningsmotståndare som ”förnekare” är osmaklig. En replik från Steven Jörsäter, docent i astronomi och Lennart Bengtsson, professor i meteorologi, infördes 8/9. Rubrik: ”Vetenskapen kring klimatet är inte avgjord”.
  Det är illa när forskare försöker ge allmänheten intrycket att vetenskapen i en fråga är avgjord och att inget mer finns att lära.
  Sigvard Eriksson

 10. Sören G

  #9 Sigvard Eriksson
  ”Det har gått så långt att våra lärosäten intresserar sig för klimathotsskeptikers personlighetsdrag i förment vetenskaplig mening.”
  I Sovjetunionen spärrades kritiker in på mentalsjukhus. – Det är nästa steg.

 11. Ann lh

  Sigvard, Ja, vad kan inte en klok och lågmäld läromästare förmedla – tack!
  Och, vilken pärla som tidningarna inte vågar ta i! Just vågar ta i, men vänta bara. Se tillbaka och fundera, hur mycket har inte förändrats i den allmänna debatten det senaste året.

 12. Ann lh

  Bim, jag läste Lars Bern. Huva, men tack för tipset.

 13. Sören G

  Men Erika är tyvärr inte ensam. Klimathotsdårar finns det gott om.
  http://www.pressconnects.com/story/opinion/columnists/2017/10/15/trump-lies-global-warmings-victims-die/106601676/

 14. Ulf L

  Klimatskeptiska teorier. Det måste väl vara klimatskeptiska hypoteser som verifierats. 🙂

 15. Ann lh

  Ulf L, ja men klimatskeptisk, vem är skeptisk till klimatet?

 16. Christopher E

  #13 Sören G

  Det är väl ändå Goodman själv som ljuger i den artikeln, inte Trump.

  Orkaner har inte blivit fler och starkare. Det varit många säsonger med 10 namngivna orkaner eller fler. Sedan kan man ju vilket fall undra hur man jämför med 100 år gammal statistik? Hur många var det egentligen då, för de ute till havs gick nog ofta oräknade.

  https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/tropical-cyclones/2015/annual/NAT_storms_2015.png

  Skogsbränder är mycket komplext. Det brann mer förr. Idag hotas mammutträden i Sierra Nevada i Kalifornien därför att de behöver eld för föryngringen, och de får det inte.

 17. Olle R

  Det finns ju en självklar anledning att ignorera ”Why Scientists Disagree About Global Warming”
  Skriften är ideologiskt motiverat trams, baserat på körsbärsplockning, äpplen mot päron-jämförelser, faktaresistens, zombieargument och rena lögner.. Det gamla vanliga alltså.
  T ex en av inledningspunkterna, att ingen uppvärmning har skett på 18 år. Källan längre in i boken verkar vara Lord Monckton..
  Om det finns någon som tror på ovanstående, kan den personen vänligen framföra något bevis på ”att ingen uppvärmning skett på arton år”?
  Konspirationsteorier, typ att alla världens nationella vädertjänster och klimatforskningsinstitut fuskar och manipulerar data i något högre syfte, tex att göra person X eller Y till världsdiktator, betackar jag mig för..

 18. Zombieargument var ordet …

  🙂

 19. Björn

  Olle R [17]; Du tycks följa någon form av självuppfyllande profetia. Det skall bli varmt för det säger profeterna. All argumentation i övrigt är överflödig, punkt slut.

 20. ThomasJ

  Apropos ’hot’ (oavsett slag) minns jag med glädje de utomordentligt roliga seriefiguren Asterix och de tappra gallierna som bjöd Ceasar så hårdnackat motstånd. Hövdingens, Majestix, och därmed samtligas i byn enda hotet de kände var, att himlen skulle falla ner på deras huvuden.
  På sätt och vis är frågan om ’klimathot’ symptomatiskt med galliernas ’himlen-faller-ner-på-huvudet’ – fast naturligtvis inte lika ’roligt’.
  Tur och tacksamt är, är att där finns en/annan (typ) Miraculix som, förvisso mha sin dryck bringar (viss) lugn, sans och ro. Skulle gärna se Erika Bjerström (etCons) dricka ett antal tunnor av den drycken…

  Tack för som alltid välskrivet inlägg, Ann ! 🙂

  Mvh/TJ

 21. Thomas P

  ThomasJ #20 Lustigt nog har du rätt. Även om lägre atmosfären värms upp och därmed expanderar pga AGW så kyls istället högre atmosfärslager av så att atmosfären totalt sett drar ihop sig. Så man kan lite tillspetsat säga att himlen faller ned.

  Sen tror jag inte Asterix&co skulle vara så populära här på bloggen. De var alldeles för mycket miljöflummare och trädkramare. Minns hur de rev sönder en modern romersk stad och planterade skog där istället.

 22. Guy

  Thomas P #21

  Jag vill minnas att det var Obelix hund som var miljöflummaren. Det där med trädkramare skulle jag ta med en nypa salt. Om Obelix kramade ett träd brukade följden vara att trädet kom upp med rötterna.
  Den demolerade staden får vi nog sätta på Caesars konto. Det var rent självförsvar från Asterix och Obelix sida 🙂

 23. Ann lh

  # 20 Thomas J, tack för påminnelsen om detta med att himlen är, eller kanske var, på väg att ramla ner över oss.
  M. Strong såg till att Brundtlandkommissionen gjorde sitt, den låg sedan, trots alla fel och brister, bakom resultaten av Rio-konferensens klimatkonvention, Angela Merkel tog hand om upplägget av COP 1 och har sedan varit med och styrt över den processen, Mann-kurvan med sin fel och brister ”underlättade” beslut kring Kyotoavtalet, Obama gjorde vad han kunde och …
  Apropå politiska vetenskap och att få himlen att ramla ner.

 24. Guy

  Och så var det höna pöna som fick en kotte i skallen och sprang iväg till kungen för att berätta att himlen faller ner. Lika gick det för Hansen som som fick en CO2 molekyl i skallen och sprang till presidenten för att berätta att himlen faller ner eller havet stiger eller luften kokar eller……

 25. Slabadang

  Nämen … kolla!
  Granskningsnämnden måste låtsas som den har en uppgift.
  https://www.journalisten.se/nyheter/vetenskapsradion-falls-pastod-att-det-var-20-grader-varmt-pa-arktis

  Bakom kulisserna kokar ilskan över SVTfanatikerna allt mer. Kritiken blossar ut på twitter som rent föraktfullt välförtjänta hånskratt över SVT/SR. De har liksom bara sossarna mp och V kvar som polare … allmänheten har redan dragit!
  Vem vill pröjsa 9 MDR för vänster-mp-propaganda?

 26. Joel

  #24
  Guy, byt ut ”eller” mot ”och”. I hela sista meningen…