Granskning av Granskningsnämnden

Riksrevision

Den 17 januari lät Riksrevisionen meddela att de har inlett en granskning av granskningsnämnden för radio och tv:s granskning av public service.

De skriver än så länge mycket kort:

”Riksrevisionen avser att granska om arbetet vid den självständigt beslutande granskningsnämnden för radio och tv (vid Myndigheten för press, radio och tv) är ändamålsenligt, effektivt och leder till rättelser hos programföretagen.”

Jag vet inte vilka år de har tänkt att granska men jag själv har anmält både SVT och SR till granskningsnämnden för några år sedan. För det mesta granskar de inte inslaget alls om det handlar om klimatet utan skriver ett kortfattat svar av typen

”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker”.

Någon gång har någon av mina anmälda fall granskat vilket har gett mig lite insyn i vad som händer efter anmälan. Jag anmälde ex SVTs Vetenskapens värld när programledaren sa att enligt en ny forskarrapport smälter en speciell glaciär på Grönland väldigt snabbt just nu och att detta kan blir början på en avsmältning av hela södra Grönland (ej exakt citat). Jag hade läst den där forskarrapporten om Jakobshavns glaciär och det stod mycket riktigt att den smälter ovanligt snabbt just nu men inget om att det skulle kunna bli början på en avsmältning av hela södra Grönland. Det stod faktiskt tvärtom, dvs att just denna glaciär har så speciella förhållanden så att det är ingen risk att samma sak kommer att drabba någon annan glaciär på Grönland. Jag kontaktade t o m den ledande forskaren för att få en bekräftelse på att jag hade förstått rätt och det hade jag.

Det är så att granskningsnämnden inte är några experter i sakfrågor och får då fråga sig vidare om fakta i frågan. Det har visat sig att de kan fråga programföretaget självt, dvs i mitt fall SVT. SVT i sin tur har 8 miljarder i budget och har råd att sätta en person att på heltid svara på en fråga från granskningsnämnden. Svaret de kom med var mycket långt och i det närmaste undervisande exempelvis om hur kort sommaren är på Grönland. De skrev till slut att den sista delen av meningen, dvs ”detta kan  blir början på en avsmältning av hela södra Grönland” inte avsåg forskarrapporten om Jakobshavns glaciär utan var en mer allmänt hållen slutsats. Inslaget friades

Myndigheten för press, radio och tv har beskrivit vilka regler som gäller för svensk media. Vissa av reglerna gäller specifikt för public service och marksänd tv som:

”Saklighet

Gäller: Public service, marksänd tv

Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.”

I fallet med Jakobshavns glaciär anser jag att inslaget var vilseledande. Den oinsatte tittaren kan ju lätt tro att -Jaha, nu smälter hela södra Grönland och rinner ut i havet. Speciellt eftersom de utelämnade den betydelsefulla uppgiften om att det som händer denna glaciären inte kan hända några andra glaciärer. SVT skrev en artikel på hemsidan om precis det som de tog upp i programmet och jag tycker den speglar rätt bra hur de blandar olika rapporter för att ge ett alarmistiskt intryck. De får naturligtvis vinkla sin nyhet men att behandla allt som sägs i ett ämne på ett ensidigt sätt vill jag mena strider mot public service företagens krav på opartiskhet. Man skulle ju kunna vända på det hela och fråga sig om vilken uppfattning gemene man har om klimatet och vilken roll public service har haft för att de ska få den? Hur hanterar public service extrema överdrifter i klimatfrågan som inte har någon bäring i något som IPCC har skrivit?

Just nu önskar jag att jag hade anmält fler inslag till Granskningsnämnden avseende osakligheter och/eller partiskhet i klimatfrågan. Men det är kanske inte så konstigt om man ger upp och tror att det är bortkastad tid.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kjell Lindmark

  Dessvärre tror jag att granskningen endast kommer att konfirmera att Granskningsnämnden utfört sitt uppdrag i enlighet med gällande regler och praxis. I syfte att slå ner den massiva kritik som framförts från flera håll inte minst från denna blogg. Jag skulle bli förvånad om Riksrevisionen slår ned på Granskningsnämndens tidigare arbete.

 2. Lasse

  Tack Lena
  Det vore kul att se en granskning av våra myndigheters klimatalarmism.
  JO skulle väl vara en instans som kunde granska SMHIs kampanj som fått kommuner att höja sina redan för höga kajer långt ovan dagens vattenstånd.
  När det gäller Alpernas glaciärer så har SVD idag en betraktelse över avsmältningen:
  3 km på 100 år och 10 m per år senaste tiden-visar hur alpernas glaciärer står emot avsmältningen när glaciärtungan hamnar på allt högre höjder.
  Volymen har minskat med 30% på 100 år. Då bör kallperioden för 150 år sen beaktas. Kanske en återgång?

 3. elias

  Ja Riksrevisionens medlemmar till granskningen är nog religiösa också.

 4. Ivar Andersson

  Konsten att slira på sanningen ”De skrev till slut att den sista delen av meningen, dvs ”detta kan blir början på en avsmältning av hela södra Grönland” inte avsåg forskarrapporten om Jakobshavns glaciär utan var en mer allmänt hållen slutsats. Inslaget friades”.
  SVTs Vetenskapens värld presenterar först en forskarrapport korrekt och lägger sedan till en egen slutsats, som passar de klimathotstroende, utan att ange att tillägget kommer från SVT och inte från forskningsrapporten. Inte ens granskningsnämnden förstod att SVT slirade på sanningen.

 5. Jan-Åke

  Har själv ofta mailat och ringt reportrar på SR och SVT, de är ofta förvånansvärt oinsatta, kan knappt skilja på Arktis, Antarktis, havsis,inlandsis ,landhöjning, landsänkning….

 6. Bra Lena,

  även om de inte bryr sig är det bra att de känner att vi ser vad de gör. Just nu känner de sig trygga i att de tror att nästan alla håller med dem.

  Men vi får se vad som händer den dag då bubblan spricker.

 7. Lars Cornell

  Granskningsnämndens dnr 19/01408
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf
  Som du ser lade jag mycket krut på anmälan. Jag framförde bland annat synpunkten att det som Granskningsnämnden tidigare angivit som skäl och som du citerar inte är tillämpbart. Det är inte OM som är huvudfrågan utan HUR MYCKET. Det Gunilla Svensson, meteorolog vid MISU, med flera säger i programmet saknar stöd i IPCC-AR5.

  Trots det uttryckliga påståendet anger de det (som du citerar) som skäl för avslag. Läste de någonsin anmälan? Jag tror inte det.

  Huvudparten av anmälan handlade om ensidighet i programutbud mm. Men sådan ensidighet klarar eller vill Granskningsnämnden inte hantera. Sådan anmälan förbigår Granskningsnämnden med tystnad.

  Granskningsnämndens svar: ”Vad du tar upp i anmälan ger mot den bakgrunden inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna. Beslutet är inte överklagbart”

  Eftersom det kommit in två anmälningar på samma program ändrades mitt dno till 19/02037.
  När jag nu nästan ett år efter anmälan kollar i deras diarie hittar jag följande,
  ”SVT2, Ekdal och Ekdal, program om klimatet (dnr 19/02037)”
  ”Beslutstyp Brevsvar”, men något brev kan jag inte påminna mig att jag fått.
  ”Beslutsdatum 2019-07-17”
  ”Beslutstyp – Beslut saknas”

  Efter nästan ett år saknas det fortfarande beslut.

  Thoralf Alfsson gjorde en sammanställning där han i bild visade de personer som han ansåg förstört Sverige mest.
  https://thoralfsblogg.com/2020/01/05/bra-sammanstallning/
  Om jag ur den bilden skall plocka två så blir det Jan Helin programdirektör vid SVT och Anna Hedenmo fd ordf i journalistklubben. De har genom sin ställning stor makt och har förstört Sverige och svenskarnas kunskap i detta ämnesområde mer än någon annan.

  Med en väl fungerande Granskningsnämnd skulle det inte ha fått ske.

  #5 Jan-Åke. Visst är det så. Jag minns när en journalist på SVT placerade pingviner bland isbjörnar i Arktis. Det är sådana journalister som lägger ribban för svenska folkets kunskap. Men senaste året har TT blivit ledande i att producera faktoider och TT står ej under granskning av Granskningsnämnden.

 8. Rolf Mellberg

  Utmärkt inlägg Lena och beundransvärt arbete du läger ner. Min analys är dock denna:

  För några år sen var det så att den ultimata indikatorn att man tillhörde den ”GODA” sidan var vilken hållning man hade i flykting och migrationsfrågan. Ingen saklig diskussion var möjlig förrän det plötsligt brast i slutet av 2015. På den tiden kunde SVT till och med publicera detta, (vore otänkbart idag)

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-jorden-pa-vag-mot-liten-istid

  Idag har det stora flertalet – med journalister och politiker i spetsen – en sådan social skräck för att inte platsa i de godas skara och nu gäller det klimatet. Fenomenet Greta illustrerar detta lysande.

  Psykologiskt sett är det väldigt likt religion och sådant rår man inte på med förnufigt prat. Möjligtsvis kommer man en bit mer humor.

  Vad kommer härnäst för vårt stackars räddhågsna folk?

 9. LarsF

  PK granskar PK – det anar man ju var det slutar.
  Det var ju t.o.m politiska uttalande från tjänstemän på departementen i riksdagen hur de motsatte sig ”värderingsgrund” om SD skulle få inflytande. De ska vara opolitiska.

  Men ser också svårighet för tjänstemän att i detalj faktagranska utanför den massiva propaganda som finns i all media. Ingen lätt uppgift ens om någon hade ambitionen. Och ingen efterfrågar deras tjänster i form av tjänst man köper – så ingen reglering att de gör bra jobb eller inte – varför anstränga sig när man har sin lön i alla fall.

  Eftersom SR/SVT har direktiv som inte är möjliga att uppfylla så borde det läggas ned. Bara för de får pengar via skattesedeln så är man inte oberoende och över tid så blir en viss kategori människor kvar i företaget – så opartiskhet blir inte möjlig heller. Och därmed förvinner trovärdighet också.

  Gör som med Vattenfall och energiföretagen – frikoppla mer och gör det avgiftbundet för de som vill ha det. Obligatorisk avgift till alla nu gagnar absolut inte trovärdighet, opartiskhet och oberoende.

  Enda sättet är flera olika källor och man formar sin världsbild med att väga dessas argument mot varandra. Så fungerar alla opinionsbildande organ – för det är ju det media är idag. Finns det några som är sanningsökande är det undantag. Så all information måste betrakta som partsinlaga.

  En enda gång har jag polisanmält något – det var SR då man rapporterade från tidiga EU-valens utslag som enligt var senast. Enligt brittiska tidning var detta emot EU-lag och ville få det undersökt – då de inte återgav utslag i nederländerna osv. Ingen skulle tillkännages innan söndag kväll när sista vallokalerna stängt.

  Ur texten från The Telegraph 24 maj 2019
  ”Will there be exit polls?

  No – the rest of the EU will be voting over the next few days. It is a
  criminal offence for any country in the EU to publish exit polls, or any
  information about how people have voted during the election, before
  22:00 BST on Sunday 26 May. ”

  Efter att ha tjatat ner polisman som tog emot anmälan – att jag ville göra anmälan för att få det prövat så skickade jag inte detta.

  Denna anmälan hamnade hos justieiekanslern, tror jag det var, och kommentar precis som här i artikeln ”det finns ingen anledning att tro att brott begåtts”. De kollar inte ens. Samma nivå som intresse från polis i allmänhet.

 10. LarsF

  ”.. så skickade jag in detta.” skall det vara.

 11. Rolf Mellberg

  Vad gäller den extrema konformism som alltmer kännetecknar vårt land ”Absurdistan” måste jag påminna om Karl Ove Knausgård som gick till attack mot ”Cyklopernas land” för mindre än 5 år sen. (alltså landet med de enögda medborgarna)

  Det händer att framstående representanter för kulturen faktiskt ser skevheter i samhället som flertalet är hemmablinda inför. Det främsta exemplet på detta måste väl ha varit Dreyfus-affären men Knausgård går inte helle av för hackor:

  https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/karl-ove-knausgards-rasande-attack-pa-sverige/

  (Du kan säkert hitta öppna källor till denna story om du söker lite.)

 12. Benny Wiktorsson

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.cnn.com/cnn/2020/01/21/weather/miami-freeze-falling-iguana-forecast-trnd/index.html&ved=2ahUKEwjQu9SfqZnnAhVyzqYKHYPtD4wQiJQBMAB6BAgGEAQ&usg=AOvVaw0rIZh3R1k2nPhjOF6cCC5B&ampcf=1
  Ett tydligt exempel på hur media censurerar kalla väderhändelser. Några exempel till den senaste tiden som inte synts i Svensk media
  -Disneyworld stänger vattenlandskap p.g.a kyla
  -Väderstation på Grönland rapportera köldrekord
  – 66°.
  -Pakistan och Indien rekordkyla.
  -Gula floden frusen solid 300-400 km.
  -Rekord mycket snö i Iraq.
  -1,3meter snö i Grekland.
  -Snöfall Saudiarabien, Egypten och Jordanien(då pratar vi meter).
  -Alaska som rapporterats rekordvarmt länge har haft i princip – 30-40° eller mer i flera månader.
  -Under vintern hade storstäderna i Australien rejäla mycket ovanliga snöfall i omgångar.
  -Kängurur i decimeterdjup snö på slätterna.
  Inte mycket som synts i Svensk media det finns hur många exempel som helst på köldrelaterat. Kan någon nämna något köldrelaterat som media har tagit upp nu menar jag återkommande eller helsida?
  -Australien minst 25 orter rapporterar köldrekord i hundraårsklassen, medeltemp >-20°C under medel i mer än halva landet. Adelaid 15°-18°C(enlgt yr men de ligger OFTA 2-4° över verkligheten) just nu.
  Men!!!
  Extremvärmen blåstes upp något alldeles enormt trots att det inte var något ovanligt för högsommaren i Australien.
  Hur kan media komma undan osakligheten i rapporteringen??

 13. Roland Salomonsson

  Hej! Är det någon som vet om nordisk vädermätdata testats i att prognostisera klimat med den RYSKA KLIMATMODELLEN?

 14. Daniel Wiklund

  Bra att såna som du Lena K finns. Nu ska ju Anders Danielsson klimatanpassa lagen. Man kan väl utan att överdriva säga att media klimatanpassar sina reportage.

 15. Lasse

  Tony Hellers visar här hur US temperaturer ändrats för att passa teorin.
  https://www.youtube.com/watch?v=ulWvj49kef4&t=1s

  Ett fall för JO over there?

 16. jensen

  I Danmark uppmätt gräns för landhöjning/ landsänkning ungefärligen snett genom Danmark: Viborg/ Aarhus / Köpenhamn.och även snett genom Skåne : ca Malmö / Ystad.
  I vissa viktiga tabeller manipuleras landhöjningen bort , såväl i Danmark som i Sverige. ( SMHI ).
  Sålunda lurendrejeri gentemot stackars kommuner norr om Malmö / Ystad och söder därom knappt märkbar landsänkning.
  Kungsholmsfort: Relativ havsnivå ( inkluderande landhöjning/ landsänkning ) 1887-2018 : 0,02 mm / år. D.v.s. 2 mm /100 år. Skiljer sig ” något ” från SMHI´s 1 000 mm/ 100 år. ( eller snarare 80 år).
  Vilken instans granskar dessa avvikelser från fakta ?

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

  https://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning/se-kort-over-landhaevning-og-saetning/

  https://klimarealisme.dk/2020/01/22/vandstande-i-danmark/

 17. Sören Floderus

  Jag anmälde den gången Erika Bjerström antydde om kusterosion i Libera att den skulle vara AGW-kopplad. Det var snarare om byggnation, vilket stod i en lätt funnen FN-rapport. Ingen konsekvens. Så också det exemplet finns i läggen för den intresserade.

 18. Lasse

  #16 jensen
  Fick denna länk där Zt kan bestämmas, dvs höjdförändringen .
  Även Ystad stiger (0,49 mm/år +/- 0,78 mm/år)

 19. Lasse

  #18 forts
  Denna:https://www.sonel.org/?page=gps&idStation=4262

 20. Ingemar Nordin

  Jensen #16,

  Det råder landhöjning i hela Sverige och i hela Danmark. O-gränsen går i norra Tyskland. Se t.ex. lantmäteriet här

  https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/

  Däremot är absoluta havsnivåstigningen något snabbare i södra änden av Skåne, så att den relativa havsnivåhöjningen ligger på 1 mm eller så. 0-gränsen för den relativa havsnivåhöjningen går här i Nordvästra Skåne och tvärs över till Österlen någonstans. Min närmsta fasta tidvattenmätare är i Viken på Kullahalvön och där har inte skett någon havsnivå-höjning under de senaste fyra decennierna:

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/2110.php

  Tyvärr är det bara SMHIs modellkörda skräckvisioner som säljs till kommunerna runt om i landet. Få kollar fakta.

 21. Lars Cornell

  #9 LarsF: ”Eftersom SR/SVT har direktiv som inte är möjliga att uppfylla”.
  Jodå, de är möjliga att följa. Vi måste med ett radikalt och smärtsamt yxhugg skapa två kanaler, TV1 och TV2 som det var tänkt från början och de skall konkurrera med varandra. Nuvarande SVT kan då få blir TV2 som motsvarar CNN. TV1 (motsv. Fox) måste byggas upp från grunden så att det inte följer med någon ideologisk smitta från nuvarande SVT.

 22. Björn

  I klimatfrågan så uppträder public service SVT som aktivister. Någon eller några inom denna sfär måste väl kunna ställa frågor om allt kan vara sant. Ett media som SVT med sitt monopol måste kunna avkrävas objektivitet. Det är dags med grävande journalistik i klimatfrågan. Obekväma frågor måste kunna ställas till politiker och myndigheter som Naturvårdsverket, SMHI etc.

 23. Lars Cornell

  På Alltinget pågår just nu debatt i ämnet. Där finns utrymme för kommentarer.
  https://www.altinget.se/artikel/c-behovs-oberoende-public-service-i-hela-landet

 24. LarsF

  #21 Cornell – kanske som du säger, möjligen….

  Totala förfallet med SVT började nog när Rapport och Aktuellt-redaktionerna slogs ihop.
  Det var en klar skillnad i känsla mellan dessa innan dess Rapport vänster och Aktuellt mer borgerlig.

  Men annars är aktivister som Jens Ganman, som jobbat länge mot SR/SVT, inne på att de borde spara på krutet och slå ihop SR och SVT så ljudet som tas upp av SVT används på SR osv. Att budgeten kunde kapas, till kanske hälften eller ännu mindre, istället för dubbeljobbet nu – SR ljudupptagning och till stor del egna korrespondenter – SVT bild+ljud och egna korrespondenter.

  Löser inte partiskhet – men kapar prislappen för medborgarna.

  BBC lider ju av samma kritik egentligen – så systemfelet finns nog i konstruktionen.
  Detg år inte att vara opartisk – det blir alltid en spegling av de som jobbar där.

  Kvar blir folk med viss hållning – de övriga som t.ex Jörgen Huitfeldt har vittnat om hur snacket går internt och man trivs inte när veteranerna sitter på redaktionerna och styr. Likaså Josefsson på SVT framfört liknande problem. Många som vi hör i radio har varit på SR i decennier.

  Anslut SVT på samma sätt som övriga kommersiella kanaler till Boxer och annat – och låt de som vill ha det betala abonnemang. När det nu är frikopplat från innehav av tv-apparat.

 25. jensen

  18, Lasse
  20, I N
  Tack för kompletterande svar och länkar.
  Dock inget svar på på den huvudsakliga frågan:
  Vilken instans borde man förvänta sig granska falska påståenden från vissa myndigheter ?
  Beträffande Public Service har man ju ändå ( O ) granskningsnämnden.
  / Norrlänningen som inte kunde hitta ut från bion i London, Out./

 26. Lars Cornell

  #25 Jensen
  Din fråga ”vilken instans” är felaktigt ställd.
  Med frisk media behövs inte någon sådan ”instans”. Då granskar media sig självt.
  Granskningen sker i form av debatt.

  Men den debatten har dödats av SVT och deras ledargarnityr.

  Jag kräver att TV1 och TV2 skapas. De skall inte ha samma VD som för närvarande är Hanna Stjärne (”som att stätta bocken till att vakta örtagården”, som någon för en tid sedan uttryckte det).
  Då kan de två granska varandra och någon Granskningsnämnd för att utreda opartiskhet och ensidighet behövs inte.

  TV-ankaret Claes Elfsberg är, i intervju i Expressen, mycket kritisk till hur det fungerar på SVT. ”Det är lågt i tak” och Rapport och Aktuellt tillåts inte konkurrera och agera självständigt.

 27. latoba

  #22
  Håller helt med dig Björn, men tyvärr tror jag inte att de är mottagliga för några andra uppgifter än de som de själva publicerar. Verkar gälla alla svenska media och offentliga inrättningar som har klimatfrågan på sin agenda. Skriver man till dem med andra åsikter än de som är PK får man inget svar.

 28. jensen

  26, Lars
  Även ett negativt utfall är ett viktigt svar i ett frågekomplex.
  Så tack så mycket, och jag håller helt med dig.

 29. Johan M

  Problemet är kanske inte så mycket att det finns en granskningnämd som inte fungerar utan det konstiga faktum att vi har en statlig nyhetskanal.

  … allvarligt, är det inte dags att lägga ner SR och SVT?

 30. Ingemar Nordin

  Johan M #29,

  Håller helt med. Detta med en statliga public service som skall tillhandahålla underhållning och nyheter tillhör ju en tidsålder och politiska system då man var starkt troende på att staten fixar allt till det bästa; staten skulle vara uppfostrande och hade som uppgift lägga livet tillrätta för oss okunniga medborgare.

  Staten hade tidigare en enda kanal, och den hette Post- och Inrikes Tidningar. Mycket bra och neutral och höll sig strikt till anställningar, konkurser och utlysningar som staten hade juristik kring. Den startades 1645 och lades tyvärr ned 2009. https://sv.wikipedia.org/wiki/Post-_och_Inrikes_Tidningar

 31. LarsF

  #26 ”Men den debatten har dödats av SVT och deras ledargarnityr.”
  Det är ju samma på SR.
  Orkade 2 minuter på Nordegren&Epstein med telefonväkteri etc med Benkö häromdagen
  Hon tar aldrig till sig ett uns av kritik – bara ren Putin-teknik blåneka.

  Nordegren proppsade på att visst en riksdag kunde bestämma via anslag hur SR klarar sig osv.
  Nejdå, menade Benkö, det var hon övertygad inte kunde ske.

  Liknade var det också på N&E för några år sedan – inringande pekade på SOM-institutets undersökningar om vänster i SR.
  – jag är inte så säker på att det är så
  menade Benkö

  Annan undersökning visade att förtroende går ner kraftigt för SR.
  — vi har kvar förtroendet hos de unga, det är det viktigaste

  Bara total försvar av allt som det är, aldrig antydan att ta åt sig något.

  Längst ner på sr.se ligger bild på Benkö ”Lyssningstips från Cilla Benkö”
  Som om någon är intresserad av hennes tips.
  Hon är bitch rakt igenom.

  Det går inte att rekonstruera ett sådant företag, ett helt nytt lag baserat på att någon köper deras tjänster måste till. Det är gamla 68or, studentuppror 68 för de yngre, som finns kvar idag. Och de vill ha ännu en trevlig dag på jobbet och det är feelgoodradio vi får. De journalister som börjar och vill något bryts ned, ungefär som inom polisen. Så mycket gamla hjulspår att det finns inget hopp att fixa.

 32. Rolf Mellberg

  OT men en väldigt sevärd film.

  En fantastiskt dramatisk glaciärkalvning att skingra tankarna med en stund efter all ilska över SVT och andra.

  https://www.youtube.com/watch?v=yQqbg0yItqY

 33. Lars i Huddinge

  Det där ”Uppsalainitiativet” ser ut att ha försvunnit ut i CO₂ -rymden. Senaste inlägg gjordes nov 2019.
  Bra att de har minskat i intresse till fördel av Klimatrealisterna.
  Tack för en bra blogg här hos Klimatrealisterna.

 34. Gustav

  Well, IPCC o deras hockeykurva har dömts i domstol 2 ggr där den berömda hockeyklubban har fallit och således dömt forskningen till falsk

 35. L

  SVT är landets ledande klimataktivister och Granskningsnämnden deras målvakt.

 36. Lars

  Läste lite om havsnivahöjning pa SMHI, helt otroligt hur en Institution som ska ansvara för sakliga observationer och data kan vinkla saker och ting. Där skriver man att ”vissa delar” av Sverige ser pga landhöjningen ännu ingen apparent havsnivahöjning och I ”nagra delar” kommer det att ta ”mycket lang tid” innan man kommer att se en sadan. Den objektiv sanningen är ju att ”mycket begränsade delar” av Sverige ser en apparent höjning och i de flesta delar av landet kommer man ”troligen aldrig” att se nagon sadan.

 37. Fredrik S

  Tack Lena!

  Oavsett på vilken nivå så måste ju något göras.

  Mitt förslag är att börja om från början , riva bort fortet på Gärdet, starta upp igen och satsa korten endast på saklig nyhetsinformation samt samhällsinformation.

  Problemet är ju bara att vi bor i Sverige