Göteborgs mikroklimat och Parkinson's lag i ny tappning

En av våra läsare tipsade häromdagen om existensen av en 100-sidig rapport och mängder av kringmaterial via följande webbsida. Allt är på fullaste allvar, och man får nypa sig i armen för att inse att det inte bara är en absurd dröm.
Den färgglada och påkostade skriften är läsbar on-line via en webbtidningsbrowser, och översvämmas av alla de vanliga element och påståenden man vant sig att se i sammanhanget.
gbg1
Ja, det handlar om att ”gå före”, i känd anda. Här och var kan man stöta på korn till saklighet i frågan liksom detta nedanstående – men det finns givetvis sedan inget som helst relevant bakom texten och illustrationen:
gbg2
Ja, som de flesta som läser denna blogg vet så står Sverige för ca 1.6 promille av världens fossilbränsleutnyttjande – och Storgöteborgs innevånarantal är ca 1 miljon – så övriga världens fossilutnyttjande är ca 6000 ggr större.  I bästa fall kunde man kanske tänka sig att bidra med en 50000-del till detta ”något” (som vi just kan lämna därhän). Men det låtsas man givetvis inte om. Den korrekta illustrationen blir ju då väsentligt annorlunda, och givetvis knystar man inget heller om att världens fossilbränsleutnyttjande hela tiden stiger så mycket att Sveriges totala bidrag drunknar även i ökningen. Inte heller antyds med ett ord att Naturen omsätter 50 ggr mer än de totala globala tillskotten till atmosfär, hav och växtlighet från fossilbränsleförbränning
Givetvis tas på de 100 sidorna också upp självklarheter som allmänna miljöhandlingar och förbättrad energihushållning. Men man undrar varför Göteborgarna ska utstå den självspäkning som utmålas, som i stort minskar regionens konkurrenskraft – till ingen nytta överhuvudtaget.
Mitt eget intryck är att detta åter är utslag av någon form av masspsykos, utgående från en mindre grupp ”klimathandläggare”, ”klimatansvariga”, ”klimatsamordnare” och ”klimatstrateger”. Sedan har politisk korrekthet löpt amok på ett nu närmast kaotiskt sätt, i och med att alltför många personer på olika nivåer oftast inte vågar knysta en stavelse.  Och givetvis kan det för många också vara en utmärkt försörjning och karriärväg.
gbg3
Ja, gissa hur många nämnder och styrelser avses engageras i detta lämmeltåg? Tjugonio (29!).
Hur motiverar man då den utmålade handlingsplanen? En emailfråga gav följande svar från en projektledare:

Ja, man tror tydligen på ”allt” – inklusive allt mer extrema vädersituationer som inom en inte alltför avlägsen framtid höjer havsnivån upp till 3.8 meter vid Göteborg. Kolla gärna den interaktiva ”Cityplanner” via den sistnämnda länken…
Egentligen är det ganska ofattbart att ett sådant här självgående maskineri kan uppstå kring ett icke-problem.
Klimatbubblan får väl vid detta laget anses punkterad, men den byråkratiska apparaten runt den mal fortfarande på, och tycks snarast växa – speciellt i Sverige. Det är ju så många som är beroende av den för sin försörjning, och andra vill inte erkänna att de har haft fel.
Kanske är skeendet att betrakta som en manifestation av en ny Parkinson’s 4:e lag? Han dog i och för sig 1993, men analogin med de tre han formulerade under sin livstid är här slående.
Kanske Göteborgarna istället skulle söka förebygga tickande reella problem, relaterade till Göta Älv – som avtappningsproblematiken från Vänern och allmän rasrisk vid älvstrandområdena?
(Och ja, jag vet – Göteborgarna vill givetvis rädda hela Världens klimat, men i första hand är man ju måna om sitt eget ganska regniga, blåsiga och solfattiga. Och begreppet ”mikroklimat” avser ju egentligen något annat än min tänkta ”lustighet”.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  Det är klart att om man inte tror på vetenskapens rön om mänsklig påverkan på klimatet, så är varje program, handlingsplan och åtgärd en ”självspäkning i onödan”.
  Om det däremot är så att den stora forskarmajoriteten har rätt, vilket FN:s klimatpanel IPCC anser vara till minst 95 % säkert, så måste alla dra sitt strå till stacken för att motverka effekterna. Då duger det förstås inte att ge Göteborg frikort, bara för att deras del av utsläppen bara är en liten bråkdel av jordens totala. Det argumentet skulle ju då kunna användas av alla städer och mindre länder i världen, där var och en för sig inte har någon större betydelse i sammanhanget. Alla inser ju att det skulle innebära att praktiskt taget ingen skulle behöva göra några begränsningar alls.
  Jag förstår ärligt talat inte varför seriösa debattörer ideligen lyfter fram detta självklart ologiska argument i debatten.

 2. Lars Jonsson

  Gommorron Peter,
  Göteborg är dessutom inte ensamma i detta självuppoffrande arbete, Det finns 30 så kallade klimatkommuner (se där ännu et nytt svenkt klimatord) med klimatstrategiska program. I Skåne t.ex finns ett liknande program
  https://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/Organisation/Styrande%20dokument/Allmänt%20regionövergripande/Strategiskt%20program%20för%20Skånes%20klimatarbete%202009-2020.pdf
  där man kan läsa dessa begåvade rader:
  Utifrån både ett globalt och ett skånskt perspektiv ska arbetet fokuseras på de av människan orsakade klimatförändringsorsakerna och insatser ska göras inom dessa områden
  eller vad tycks om följande skarpa formulering:
  EU:s tvågradersmål beskrivs ofta som gränsen för att klimatsituationen kan bli farlig. Vilka nivåer av växthusgaskoncentrationer målet korrelerar med och med vilket tidsperspektiv utsläppen ska minska finns det dock ännu inte en gemensam uppfattning om.

 3. Slabadang

  Folk regerar på tiggeriet på gatorna?
  De här klimatbyråkraterna är de tvättäkta parasiterna på samhället. Det här är verkligen något att reagera emot. De tillför endast kostnader och byråkrati och ju fler de blir ju värre blir det. Jag hoppas du skäms herr Kjelldahl!!

 4. Gunnar Kjelldahl (C)

  För information; Bloggens klocka går fortfarande på vintertid.

 5. Gunnar Kjelldahl (C)

  #3 ”Slabadang”
  Nej då, jag skäms inte. Jag tror nämligen på det jag skriver. Skulle jag skämmas för det jag skriver, så skulle kanske även jag välja att smyga i vassen och skriva under pseudonym.

 6. Lars Jonsson

  Gunnar Kjelldahl
  Du har rätt i betydelsen att alla måste dra sitt strå till stacken över ett globalt problem. Peter avser nog främst att peka på att om detta är ett pseudoproblem så blir Göteborgs stads insatser och pengar satsade inte i paritet med den påverkan på den globala medeltemperaturen. Kanske kunde man fråga sig om pengarna på dessa klimatansvariga och klimatsamordnare och klimatutbildare kunde ha satsats på kommunal äldrevård eller något liknade.
  Skåne har en uttalad ambition eller mål att inom kommunen minska sina klimatutsläpp med 100%. Om effekten blir att alla kommunens bussar går på biogas, kommer detta troligen att kosta mer än att använda diesel men i gengäld kanske förbättra miljön på gator, vilket är OK för mig, men behövs det en hel organisation för detta och kunde det inte skötas av redan befintliga kommunala kontor?
  hela begreppsapparaten runt klimatarbetet, så som klimatsamordnare är absurd, och löjeväckande

 7. bom

  Men Slabadang då! Du måste väl ha insett för länge sedan att politiker, journalister och andra klimatparasiter är defekta på det viset att de inte längre kan känna skam. Och så länge som slantarna (härliga klingande skattekronor) bara rullar in så kommer dansen kring guldkalven att fortsätta. 🙂

 8. Gunnar Kjelldahl (C)

  #6 Lars Jonsson
  Tack för det erkännandet. Framtiden får utvisa om det står även för den ansvarige skribenten själv.
  Hur kommunerna organiserar i sina förvaltningar ser ju olika ut. Vissa väljer att ha organisationer som särskilt jobbar med klimatfrågorna, medan andra lägger in det arbetet i sina ordinarie förvaltningars arbete (där det då kan behövas en samordnare), eller så sorterar det direkt under kommunstyrelsen.
  Jonssons motvilja mot begreppen ”så som klimatsamordnare”, ser jag mer som en motvilja mot klimatarbetet i stort. Hade Jonsson föredragit ”Växthuseffektspåverkanshandläggare”?

 9. Gunnar Kjelldahl (C)

  #7
  Se svar nr 5.

 10. Lars Jonsson

  bom och slabadang.
  Det finns uppenbarligen många människor som vegeterar på klimathotet och som vederbörligen skall kritiseras för detta. Utgå dock från att de flesta unga som numera anställs inom kommuner och företag i syfte att arbeta med klimatfrågor i olika sammanhang är övertygade och genuint troende efter att ha genomgått sin tvärvetenskapliga utbildning på något av våra högre lärosäten. De förtjänar inte att kallas parasiter, de är människor som vill göra rätt men som tyvärr vilseletts. Ansvaret vilar på vissa forskare och politiker. En sådan syn underlättar diskussionen med de berörda – om man vill ha en sådan.
  Gunnar Kjelldahl behöver inte skämmas för sina åsikter – men kanske att han borde öppna sina sinnen och våga pröva en alternativ syn på verkligheten.
  Hur troligt är det t.ex att Skånes havsnivå kommer att höjas med mer än 30 cm på 100 år när vi inte sett någon accelaration av nivåerna under 1900-talet? Detta innebär inte att kommunerna skall negligera riskern för tillfälliga extremt höga vattenstånd, vilket förekommer med vissa mellanrum.

 11. Ingemar Nordin

  Dessutom så har nog inte klimattjänstemännen verkligen läst AR5 WG1 som de hänvisar till. Där tonas nämligen risken för en ökning av kommande extremväder ned betydligt; bevisen är svaga eller helt obefintliga för att det t.ex. skulle ske en ökning av antalet stormar. Det troliga är väl istället att tjänstemännen agerar på basis av vad de har HÖRT om rapporten från alarmistiska talesmän och media.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/06/extremvaderhotet-nedtonat/
  Så det vore intressant att mer exakt få reda på vad i AR5 de stödjer sig på. Kan de peka ut de relevanta siffrorna? Det vore ju trist om hela deras arbete bygger på rykten och önsketänkande snarare än vetenskapliga fakta.

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  # 10 Jonsson
  Det finns olika mätningar och beräkningar som visar en ca 20 cm höjning av havsnivån globalt under det senaste århundradet. Därtill pekar satellitmätningar från NASA på att höjningstakten accelererar, även om det fortfarande är bara ett fåtal millimetrar per år.
  Däremot motverkas havsnivåhöjningen av landhöjningen här i Skandinavien. SMHI:s beräkningar säger att i Mellansverige kommer landhöjningen att vara lite större än havsnivåhöjningen fram till ca 2050. Därefter förutses att havsnivån kommer att öka mer än landhöjningen, men fortfarande bromsas av den.
  I vår del av världen kommer det alltså att vara gott om tid för anpassning, vilket inte gäller för de små ö-rikena i Stilla havet och inte heller för många storstäder vid havsnivån rund jorden. Många kommer enl. forskarna sannolikt att få stora problem redan under detta sekel, eftersom de har så små marginaler.
  Den bevisade uppvärmningen leder till avsmältning och havsnivåhöjning, oavsett om man väljer att tro på bara naturliga klimatvariationer eller (som jag) litar på IPCC:s rapport om mänsklig påverkan som huvudorsak.

 13. Mikael W.

  Gunnar #1, du sprider bara gröna/röda lögner. Men så är du ju också politiker.
  Här kommer lite fakta om din klimatkyrka:
  http://www.climatechangedispatch.com/a-history-of-the-disastrous-global-warming-hoax.html

 14. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #11
  Varför hoppas på att de som jobbar med klimatförbättringar ska läsa AR5 när den projektledare Peter Stilbs citerar i huvudinlägget inte lärt sig vad förkortningen IPCC står för?
  Så här står de på IPCC hemsida:
  ” Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”
  Länk:
  http://www.ipcc.ch/index.htm

 15. Ann L-H

  Lars J Gunnar Kj.
  Välmenande, okunniga vilseledda individer är ett problem för sig. Ett annat är de som har en position där man kan vilseleda. Är man som du Gunnar Kj. lärare i natur- miljökunskap där klimat- och energifrågan är stor, har man skyldighet att vara objektiv och allsidigt förmedla osäkerheten i aktuella vetenskapliga frågor.
  Gunnar Kj., du skrev på din egen blogg för några månader sedan att du inte befattade dig med det du definierar som oseriös forskning dvs sådan forskning som de sk klimathotsskeptikerna grundar sig på. Du avfärdar kunskaper och insikter från de enligt din uppfattning oseriösa forskarna och övriga som du liksom Al Gore föraktfullt kallade ”de som fortfarande tror att jorden är platt”.
  Med den inställningen kan man tyvärr platsa i politiken, men som lärare där man är skyldig att följa den svenska skolans läroplan är det oförlåtligt och definitivt tjänstefel.

 16. pekke

  Gunnar K.
  Vad Götet gör har noll påverkan på det globala klimatet.
  Havsnivån utanför Götet sjunker.
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-032
  Där i mot så påverkar oron för översvämningar runt Göta älv Vänerns strandvegetation.
  Stränderna växer igen när man sänker Vänerns nivå.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5149146
  Här i Norden skall man nog oroa sig för nästa istid i stället, för den kommer att rensa bort allt liv som vi känner till här och Norden blir troligtvis obeboeligt under många årtusenden.
  http://www.yr.no/nyheter/1.6903526

 17. Peter Stilbs

  Gunnar Kjelldahl #12 – ”de små örikena” är korallöar som stiger ur havet. I övrigt verkar det som om Du – liksom klimatansvariga i Gbg – tror på precis allt man hittar på, bara det är i alarmistisk riktning.
  Som Lars J redan påpekat så är den centrala punkten i inlägget att kostnaderna inte på något sätt motsvaras av eventuella vinster.

 18. Gick till kommunens hemsida för att ladda ner den rapporten. Men orkade inte när jag läste att ”det är människans VÄXTHUSUTSLÄPP som orsakar klimatförändringen”
  Någon som sett några växthus i det fria nyligen?
  Det är inte den tvärvetenskaplig utbildningen på universiteten som orsakat tankekollapsen hos de unga. De har tyvärr indoktrinerats sedan första klass. Så länge har detta bedrägeri pågått nu.
  Kjelldahl och (C), ni är så körda i klimatfrågan, men fattar det inte. Det påstår jag som en gång var med och valde Maud framför Lena till partiledare. Numera är jag oberoende kritisk till alla partier.

 19. Christopher E

  #12 Gunnar K
  ”inte gäller för de små ö-rikena i Stilla havet”
  Dessa öriken som syftas på är atoller, vilka består av korallrev. De rör sig med havsytan när korallerna och dränks inte av stigande hav. Skulle det vara så, skulle de varit borta för länge sedan, de har funnits i hundratusentals eller miljontals år med kraftiga variationer i vattenstånd. I snitt höjt vattenstånd, eftersom dessa öar med få undantag är sjunkande på jordskorpan (de är döda vulkaner som började sjunka så fort vulkanen slocknade). De delar som ligger upp till några meter ovan havsytan i en atoll är korallgrus som spolas upp och binds av växlighet, vilken också bidrar med en jordmån.
  Vidare är ”accelerationen” i modern tid av havsytehöjningen djupt suspekt eftersom den just börjar i samma ögonblick mätmetoden byttes till satelliter. Handlar nog mest om olika mätmetoder. NASA JPL vars satelliter mätt den kallar accelerationen ”spurious” (falsk, skenbar). Ingenting motsäger heller att allt ligger inom naturlig variation.
  Jag vet också av egen erfarenhet att många svenska kustkommuner själva eller via konsulter (en lukrativ bransch, som sagt) räknar fel på havsytehöjningen därför att de använder apparenta landhöjningsuppgifter som redan inkluderar havsytehöjning och sedan adderar havsytehöjning en gång till. Det är så den väl inarbetade myten om ”landsänkningen” i Skåne uppstått.
  #4
  Ja, på tal om politiska påfund och onödiga kostnader så finns det just inget som heter ”vintertid”, det heter normaltid. Den politik som införde absurditeten sommartid förstår lika lite sig på sig tidräkning som på variationer i väder. Jag önskar sommartid kunde avskaffas snarast, men det är väl inget att hoppas på så länge några tror att det finns ”vintertid”.

 20. Gunnar Kjelldahl (c) #1 sa: ”Om det däremot är så att den stora forskarmajoriteten har rätt, vilket FN:s klimatpanel IPCC anser vara till minst 95 % säkert”
  Nej, nu håller du dig inte till sanningen. Så här var det. De av regeringarna utvalda personerna som deltog i IPCC AR5 bestämde sig för att tycka att det var 95% säkert att “human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century” dvs att människan hade varit den dominerande orsaken till uppvärmningen sen mitten av 1950-talet.
  Det finns ingen vetenskap i denna 95% siffra utan det var endast ett tyckande. Man valde siffran 95% för att ge sken av vetenskap.
  Angående forskarmajoritet så beror det på vilka forskare du tar med. Om jag vill kan jag ”bevisa” att de flesta är emot IPCC:s slutsatser genom att inkludera ”rätt” forskare.

 21. Peter F

  Gunnar K #12
  Du kan ju se och lära av det här angående de stillahavsöar Du vurmar för.
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html
  http://www.lars-kamel.se/Vetenskap/Tuvalu.html

 22. Bim

  Ann L-H # 15
  Huvudet på spiken, som alltid.
  Det är väl just detta som är det största och allvarligaste problemet, att lära våra skolbarn en ”tro” utan att ha vetenskapligt stöd för sina ”åsikter” är absolut tjänstefel.
  Hörde just Thomas Tengby uttala sig om att Himalayas glaciärer skulle smälte år 2035 och lät precis som alla andra alarmister:
  Av en rapport på tusentals sidor så uppdagas ett enda litet fel som klimatförnekarna gör en stor sak av.
  (Obs! Ej ordagrant återgivet. )
  Är varenda journalist troende och totalt oemottagliga för uppenbara sanningar som de själva lätt kan kolla.

 23. Christopher E

  #18 Mats Jangdal
  ”Växthusutsläpp” 😀
  Det ger väl i alla fall en lite mer konkret bild i huvudet än de mer diffust utsläppta klimaten, när miljöministern mfl använder sitt favoritord klimatutsläpp.
  Här är ett härligt annat exempel på utsläpp som snart hör årstiden till!
  http://youtu.be/bSYq53GGw_k

 24. Christopher E

  #19 ”när korallerna växer” ska det givetvis stå. Ett ord ramlade bort.

 25. pekke

  För övrigt så kan man nog säga att 95 % säkerhet är lika säkert som 5 % eller 55 % eftersom allt under 100 % är öppet för andra orsaker/möjligheter, vi kan nog tro att IPCC aldrig kommer att skriva 100 % säkert eftersom det sätter dem i en position där minsta variation i klimatet som t.e.x. minskad global temperatur skulle göra att de blev avpolletterade på ena eller andra sättet.
  Allt under 100 % säkerhet innebär att det finns andra möjligheter, vad det än gäller.

 26. Pär Green

  Göteborg använder sig av en styrd mall!
  Gunnar Kjelldahl (C) använd denna länk och försök att svara med fakta!
  Och övriga.
  http://www.goteborg.klimatkontot.se/

 27. OM klimatalarmismen vore sakligt grundad, så kan inte vare sig svenskar eller ens göteborgare ursäka sig med att vi är så få – det kan jag hypotetiskt hålla med om. Det som däremot är oursäktligt är att politiker, journalister och en försvarlig del av forskarkåren aktivt undertrycker självständigt kritiskt tänkande. Sverige är unikt okritiskt, både medialt och i folkopinionen och detta hänger givetvis ihop. Det är i denna olycksaliga jordmån som de kommunala klimatstolligheterna växer.

 28. ThomasJ

  Ja, det är i sanning en rysare av värsta slag att måsta leva i en tid när det ska vara så ini hum-hum upplyst.. Och då medverkar diverse charlataner (’konsulter’) i nära co-op med mer/mindre korrupta och minst totalt avskärmade politiker för att nå av dessa uppsatta ’mål’ för att ’lösa’ ett icke existerande problem. Man baxnar! Och som ytterligare dimension på vansinnet förekommer det lärare/pedagoger som ivrigt assisterar i den fortsatta hjärntvätten av ungdomar/barn… Dessa personer borde ph**n ta mig skämmas ögonen ur sig! Än bättre vore att helt enkelt åtala dem!
  JoNova tar idag upp en intressant artikel med dito kommentarer, länk:
  http://joannenova.com.au/2014/03/the-great-unravelling-even-fans-of-climate-fear-admit-skeptics-are-fashionable/
  Och här finns en mycket intressant intervju med Tim Ball, från 2013 förvisso men icke desto mindre värd att lyssna på, länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=53h73YVMcEs&list=UUOHpLQ4g_rQTHVnt8EZaaTg
  F.ö. nedrans bra tråd Peter. Tack för den! 😀
  Mvh/TJ

 29. Bengt Abelsson

  Gunnar K
  Tack för att du skriver på denna blogg – även om jag inte delar dina åsikter.
  Beträffande havsnivåhöjninen – om man tittar på en graf över nivå och tid, med start säg runt 1800 så är den tämligen rätlinjig med 2-3 mm / år. Vid vilken tidpunkt anser du att ökad CO2-halt så att säga sparkat kurvan uppåt?

 30. Peter Stilbs

  Det finns ett nytt utmärkt inlägg av Peter Krabbe om havsnivåproblematiken på Lars Bern’s blogg
  http://antropocene.se/2014/march/ar-havsnivahojningar-verkligen-ett-hot.html

 31. Björn

  Man tar sig för pannan när man läser vad de håller på med i Göteborgs stadshus. Klimatarbetarna där är ”nyttiga idioter”. Men vem är det som är ”oligarken”?

 32. Gunnar Kjelldahl (C)

  #15 Ann Löfving Henriksson
  Jag stöder mig fortfarande på den forskning som en överväldigande del av vetenskapen på området stöder, och som också ligger till grund för IPCC:s rapport, och som f.ö. Ann Löfving Henriksson själv också stödde sig på då hon skrev läromedel för gymnasieskolan. Den forskningen är i dag än mer säker på att det förhåller sig så som IPCC säger, medan Ann Löfving Henriksson numera frånsäger sig de tidigare formuleringarna i sin egen bok, och blivit genuin klimatskeptiker.
  Vad gäller skolans läroplan, så anser jag mig ha väl så god kunskap som Ann Löfving Henriksson om denna, med stöd av lärarutbildningen och mångårig erfarenhet kombinerad med fortbildning, bl.a. vid de förändringar som implementerades i och med den nya gymnasiereformen GY11. Den som inte stöder sin undervisning på den vedertagna forskningen, är den som vilseleder och som inte borde ha med undervisningen av våra ungdomar att göra. Jag har inte heller sett något läromedel i Naturkunskap från Ann Löfving Henriksson på senare år, vilket är bra med tanke på den syn på vetenskapen hon numera förfäktar.
  Jag tror inte heller att en bok grundad på sådana åsikter skulle vara säljbar bland seriösa lärare, utom möjligen då som avskräckande exempel på hur lättsinnigt man kan behandla vetenskapligt material.

 33. Gunnar Kjelldahl: I en annan tråd frågade jag vad du har för belägg för att en majoritet av klimatforskarna står bakom IPCC:s slutsatser. Jag märkte aldrig att du svarade. Och du kan inte svara, för det finns inga sådana belägg. Absolut ingenting tyder på att en majoritet av klimatforskarna står bakom IPCC:s slutsatser. Tvärtom är det bara en liten minoritet som har sagt att IPCC har helt eller nästan helt rätt. En annan, något större, minoritet har sagt att IPCC har fel om det mesta.
  Så länge havsytans läge har räknats ut från satellitdata, har ingen ökning av takten skett. Annat än tillfälligt, följt av en period med långsammare takt. Det finns inga mätdata som stödjer uppfattningen att haven har börjat att stiga snabbare. Och korallöar kan inte slukas av stigande hav, som flera redan har påpekat.
  Det äldsta fossila (tropiska) korallrevet är nästan en halv miljard år. Åtminstone så länge har alltså korallrev och koralldjur funnits. Koralldjuren klarar inte större djup än ungefär 45 meter och ändå har korallrev funnits under en tid då havsytan har stigit och sjunkit med mer än hundra meter. De klarar det, genom att de bygger på reven om havsytan stiger och flyttar nedåt till tidigare övergivna delar om havsytan sjunker. Korallöar är delar av korallrev som sticker upp över havsytan och följer också med när koralldjuren anpassar sig.
  Vilken oansvarig borgmästare/kommunalpolitiker skulle låta sin stad svämmas över av långsamt stigande hav i stället för att bygga vallar eller ordna annat skydd? De kan lära av holländarna som i århundraden har kämpat mot landsänkning och därmed relativ havsnivåhöjning. Varför antar klimatalarmister alltid att folk är dumma i huvudet? Är det för att larmen annars inte skulle fungera alls? Kombinera osannolika möjligheter med antagande om att människor är riktigt dumma och du skapar ett larm. Faller en av delarna bort, försvinner också larmet.

 34. Gunnar Kjelldahl (C)

  #29
  Tack Bengt,
  Enligt Colorado Center for Astrodynamics Research vid University of Colorado är medelhöjningstakten 2,6 mm/år mellan 1993 och 2011, medan tidigare nivåhöjning under 1900-talet legat mellan 1-2 mm/år. Deras underlag är bl.a. NASA:s mätningar.
  Enligt samma forskare pekar tiden före 1900-talet på en i stort sett konstant havsnivå, med årliga förändringar på endast bråkdelar av en mm/år, under tusentals år.

 35. Ingemar Nordin

  Gunnar K,
  Om det ändå vore så väl att du läst t.ex. AR5. Då hade du inte påstått saker sådär rakt ut i luften. Ursäkta, men det är liksom inte meningsfullt att diskutera sådant du fått via hörsägen om AR5, och WG1 SPM. Jag uppmanar dig därför att läsa vad dina påstådda källor skriver om t.ex. extremväder.

 36. Björn

  Gunnar Kjelldahl [1]; Det är inget vetenskapligt rön att människan driver klimatet. Det är endast en hypotes än så länge. Tyvärr har denna hypotes katastrofalt fått en spridning som om den vore en sanning, vilket ”oligarken” i Göteborg har tagit fasta på. Har man en tillräckligt stark ”oligark”, kan man driva igenom vad som helst, vilket sovjettidens Lysenkoism visar. Jag inbillar mig att vi borde ha kommit längre i vetenskapsutvecklingen. Men med rådande Klimatoism, tycks vetenskapssamhället ännu inte ha mognat. De förmår inte att rensa ut pseudovetenskaparna från institutionerna.

 37. Ingemar Nordin

  PS. När man kollar källorna för Göteborgs utredningar så verkar de heller inte bygga på AR5, utan på AR4 och en del alarmistiska rapporter från Rahmsdorf och Trenberth från 2005 & 2006. Eller är det så att de egentligen förlitar sig på SMHI och deras alarmistiska tolkningar av forskningsläget? Det känns knappast betryggande …
  Jag har inget emot att kommuner försöker förbättra skyddet mot stormar och översvämningar. Allting tyder ju på att med ökad rikedom så minskar också död och elände för människorna i samband med sådant. Men sådana beslut måste vara baserade på riktiga fakta och inte på fantasier. Skälet till det är att det alltid finns alternativa saker att lägga pengarna på, t.ex. trafiksäkerhet eller skydd för kraftiga solstormar, som också kan rädda liv och förhindra skador. Nu väljer man istället att lägga pengar på sådant som det råder stor osäkerhet om och där allt talar för att det kommer att dröja flera decennier, kanske århundraden, innan vi kan se om en ev. havsnivåhöjning utgör något större hot.

 38. Ann LH

  Gunnar Kj. Du sprider felaktig information om hur jag tog upp klimatfrågan i min bok från 2007. Jag bidrog även till en bok 2001 där just klimatfrågan skrevs av mej tillsammans med en i huvudsak geografiskt/geologiskt utbildad lärare Båda böckerna tar upp just osäkerheten vilket tydligt framgår med normal läsförståelse.
  Angående läroplanen är jag fortfarande läskunnig även om jag inte arbetar i skolans värld längre. Angående din läsförståelse är jag däremot högst tveksam både hur du refererar till det jag skrivit och hur du tagit till dig de hyllmeter med forskningsrapporter du påstår dig ha läst.

 39. Tudor

  Du skriver:
  ”Därtill pekar satellitmätningar från NASA på att höjningstakten accelererar, även om det fortfarande är bara ett fåtal millimetrar per år.”
  Nej, du har fel. Nasas satellitmätningar visar på en linjär/konstant ökning inte en accelererande ökning:
  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/pia16294.html#.Uzfmu6h_tA0
  Lite mer om höjningen av havsnivån:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5410247

 40. Tudor

  kommentar 39 var riktad till Gunnar Kjelldahl

 41. Gunnar Kj.
  Har du överhuvudtaget läst några forskningsrapporter från vedertagna experter som ifrågasätter att ”Klimatförändringar” utgör ett allvarligt hot. Du vet. Second opinion?
  För att citera Popper:
  ”The growth of knowledge depends entirely on disagreement”

 42. LBt

  Det bärande i tanken, ”lev ditt liv som det passar dig, det gör ändå ingen skillnad”, har knappast utgjort mänsklighetens grogrund. Det har snarare handlat om att bekämpa detta ogräs.

 43. LBt,
  Mänsklighetens framgångssaga handlar om samarbete, arbetsdelning, specialisering. Och genom detta handel och marknadsekonomi baserat på frivillig samverkan.
  Katastroferna har genomgående vållats av sådana som haft eller tagit sig långt mer makt än de rättmätigen skulle ha haft.
  Jag har då inte sett dig en enda gång yttrat tveksamheter och än mindre ’bekämpat’ den sortens ogräs.
  Mitt intryck är att du inte alls är speciellt intresserad av att minska risken för tex’ katastrofal utveckling’ (orsakad av människor)

 44. Mikael W.

  Apropå skolan och dess spridande av lögner. Tyvärr är Gunnar ett tungt skäl varför jag är emot dagens skola. Skolan ledet till hjärntvätt av barnen. Ett ämne är religion där elever tvingas lära sig om sjuka masspsykoser som islam, kristendom, judendom…Media, skola, dagis och universitet är nedlusat med vänsterfolk som sprider sitt galna budskap.

 45. Gunnar K
  Jag har redan tidigare bett dig inte låtsas som om du talar för någon ’överväldigande andel av forskarsamhället eller vetenskapen’, för det gör du inte.
  Som flera här påpekat verkar du inte ens läsa det du stödjer dig på korrekt, och det som inte stödjer din tro verkar du öht inte kunna läsa. Ditt prat om hyllmetrar av läst forskning saknar all substans iom att du inte ens kan argumentera din sidas version speciellt väl eller ens korrekt.
  Frågan jag stället (Flera ggr) är varifrån du verkligen har fått din tro!? För vetenskapen formulerar den inte så som du gör!

 46. lennart bengtsson

  Hej
  Gunnar Kjelldahl och övriga
  Jag har sysslat med frågor som rör havsnivåhöjningen under de senaste åren och kan bara bekräfta att denna har legat på ca 3 mm/år sedan 1993 då man påbörjade altimetrimätningar med satellit. Under denna tid föreligger inte någon acceleration utan mindre ändringar till och från främst beroende på vattenvariationer mellan land och hav. Mätningarna är komplexa på grund av omfattande variationer mellan olika platser samt problem med att ta hänsyn till jordens varierande form vilket kräver detaljerade geodetiska beräkningar. Dessa är inte precis enkla. Havsvattenståndet har vidare stigit sedan mitten av 1800-talet och under 1930-talet var sannolikt ökningen lika stor som idag. Vad orsaken var till detta vet vi faktiskt inte.
  Det finns inget direkt samband mellan växthusgaser och havsnivåändring åtminstone på tidsskalor som är kortare än 50-100 år beroende på tidsskalan hos främst landisarna. Det borde vara bekant att den årliga snönederbörden över Antarktis uppgår till ca 2500 km3 vilket motsvara en havssänkning på 7mm/år. På Antarktis sker knappast någon issmältning utan isen lämnar kontinenten i form av iskalvning ibland i form av jättelika isområden som kan vara av samma storlek som ett mindre svenskt landskap. Iskalvningen beror främst på dynamisk instabilitet hos landisen och har inte direkt med temperaturen att skaffa då denna ligger under hela året pa mycket låga temperaturer på mellan -10°C – 40°C eller lägre. Kalvningen är ytterst oregelbunden.
  På Grönland kan det under vissa år föreligga nettoavsmältning men det är viktigt att ha klart för sig att här spelar variationer i snöfall en minst lika viktig roll som temperaturen. Under de senaste 10 åren har det dock skett en massminskning enligt mätningar från gravitationsatelliter. Det är emellertid viktigt även för politiker att inse att vetenskapen ännu inte är ”färdig” och det är ingen brist på vetenskapliga ?-tecken som inte ens våra duktiga vetenskapsjournalister kan svara på.
  Från en mera politisk tankenivå kan man vidare tänka sig följande:
  Jag tror att många utanför Sverige är båda glada och imponerade över det ansvar som Sverige och inte minst Göteborgsregionen tar för världens klimatframtid. Även om det knappast har någon praktisk betydelse och kanske till nackdel för vårt näringsliv så får man se det som en symbolhandling ungefär som Vatikanstatens roll för jordens alla katoliker. Vad vi dock fortfarande saknar är en klimatpåve men jag är övertygad att det är många som skulle vilja axla en sådan roll. Sverige borde därför erbjuda världssamfundet ett evigt och sakralt klimatsekretariat med alla de resurser som krävs. Som ledning för sekretatiatet skulle en ”klimatpåve” utses och i likhet med katolikernas påve på livstid. Detta skulle kunna finansieras med en särskild frivillig skatt som jag tror att många svenskar med största glädje skulle betala. Den skulle vidare vara offentlig och tillgänglig via internet så att alla kunde se vem som hade en tillräckligt hög klimatmoral. Ett offentliggörande skulle vidare snabbt leda till ökade intäkter då alla givetvis vill visa sig vara politiskt korrekta och inte uppfattas som klimatfientliga.
  LennartB

 47. Gunnar Kjelldahl (C)

  # 33 Kamel
  Alla undersökningar som gjorts visar på andra resultat än de Kamel påstår. Av de publicerade rapporterna i vetenskapliga tidskrifter är t.ex. bara enstaka procentenheter avvikande från de resultat som IPCC presenterat. Även studier gjorda i bl.a. USA visar att de vetenskapsmän som ifrågasätter huvudlinjen är mycket få.

 48. Olav Gjelten

  Lars Johansson # 10
  Jag högaktar inte mer de ungdomar som i dag arbetar utifrån sin psykotiska övertygelse om klimathotet, än jag högaktar alla de unga som på 1930-talet som lika övertygade drogs med i den tidens psykos.
  Ingen klarde då att stoppa katastrofen. Det verkar inte gå bättre den här gången heller.

 49. Fredrik Berg

  Lustigt, jag läste en artikel för något år sedan som visade att 95% , kom sig av hur frågan var formulerad. 50% av de tillfrågade amerikanska meteorologerna ansåg att effekten av CO2 var mycket mindre än den officiella linjen men det är klart på en ja/nej fråga får man förmodligen 95%. Som vanligt manipulerar man för att få det svar man vill ha.

 50. Egentligen är det ganska meningslöst att diskutera med Gunnar Kjelldahl. Han viker inte en tum från den officiella IPCC-ståndpunkten, obekväma frågor lämnas obesvarade och inga konkreta hänvisningar till dokument görs.

 51. amaze

  Ju fler som igenomskådar bluffen, desto häftigare blir propagandan.

 52. Ingemar Nordin

  Ingvar #50,
  ”Han viker inte en tum från den officiella IPCC-ståndpunkten”
  Ja, det är ju det han hävdar hela tiden, gång på gång. Problemet är att han inte känner till den, än mindre vilka invändningar från vetenskapligt håll som finns.
  Än allvarligare är det att Göteborgspolitikerna uppenbarligen inte heller bygger på vad den vetenskapliga forskningen säger idag om havsnivåhöjning och extremväder. IPCC uttalar sig dessutom bara globalt, inte vad som händer i Göteborg. Där litar man till SMHIs klimatmodeller – detta till trots att all expertis på området säger att sådana modeller för det lokala klimatet helt saknar skill.
  Det är uppenbart att dagens kommunala klimatpolitik är rena skojet. Men ingen vågar säga det högt.

 53. Börje S.

  WWF.
  Drivs av kungligheter, prinsar och prinsessor och omätligt rika milliardärer. De bor i slott eller slottsliknande bostäder vilka de har ett flertal av, alla har de staber av folk som betjänar deras timliga behov med matlagning, påklädning, städning, trädgårdsskötsel, barnpassning. Alla åker de privatjet eller på egna järnvägar eller i limousiner med privatchauförer. Dessa drönare har som hobby att rädda jorden genom att göra pöbeln fattigare så att deras egna matierella överhöghet ska framstå så mycket tydligare. Deras blötaste dröm verkar vara att återinföra livegenskapen som förr i tiden eller som i Albanien, Kommunstkina eller för den delen Nordkorera.
  Detta mänskliga avskums sjukliga dragning till misantropi tillåts att via nyttiga idioter förmedlas till försvarslösa barn på våra skolor. Därmed förvandlas de yngres naturliga framtidsoptimism till djup depression. Sådan hänsynslös, ansvarslös och, enligt min mening, grovt kriminell verksamhet pågår med skolverkets goda minne.
  När relikerna från förr, dessa prinsar och prinsessor och oanständigt förmögna träffas sker det på lyxigast möjliga ställen. 2011 hade WWF 50-årsjubileum på lyxhotell i Zürich. Stefan Björklund var där och skrev ett brev därom till Lars Bern:
  http://antropocene.se/2014/march/amne-wwf-ecological-footprint-cuba.html
  De nyttiga idioterna på WWF gör allt de kan för att realisera relikernas våta dröm om sin egen överhöghet gentemot den egendomslösa pöbeln som enligt dessa kungligheter och millionärer för närvarande har det för bra.
  VPK, Centern, ”miljö”partiet, Socialdemokraterna…alla har de slukat klimathotsbetet med hull och hår, och nu sitter kroken definitivt fast i halsen. De har totalt glömt sin uppgift, att mot betalning tjäna sina väljares intressen. De kan inte komma loss, vilket med all önskvärd tydlighet avspeglas i Kjelldahls (C) enögda argumentering på den här tråden. Monumenten över den monumentala dumheten i ”klimat”politiken kan vi se varje dag i form av 200 meter höga meningslösheter som vindkraftverk, en nedskräpning av vår natur i aldrig tidigare skådad omfattning.
  Det värsta är att de ansvariga tycks tro att dessa dumhetsmonument har förmågan att sänka världstemperaturen.
  Solen, kosmisk påverkan, havsströmmars omfördelande av energi i de 3800 meter djupa haven täckandes 72% av jordytan sådant lappri betyder intet för klimatet, i jämförelse med klimathotsexpertisens vindkraftverk. (Lägg till solpaneler i Kiruna för att hjälpa Kirunaborna med värmen i lägenheterna på vintern så kan vi nästan avskriva de där fåniga, naturliga krafternas inverkan.)
  Det är ju för fasen vanvett i kubik och Kjelldahl & c:o tillhör vettvillingarna.

 54. Bengt Abelsson

  # 46, # 34
  Leuliette, E.W., and J.K. Willis. 2011. Balancing the sea level budget. Oceanography 24(2):122–129, doi:10.5670/oceanog.2011.32.
  anger ca 1,6 mm/år med ARGO och GRACE som huvudsakliga verktyg.
  Samma källa: ”For example, a recent analysis (Domingues et al., 2008) found the budget from 1961–2003 to be closed within estimated uncertainties. For that period,
  the steric (0.7 ± 0.5 mm yr–1) and mass (0.8 ± 0.5 mm yr–1) contributions are approximately equal. The sum of the two components (1.5 ± 0.7 mm yr–1) agrees with the estimate for the rate of total sea level (1.6 ± 0.2 mm yr–1).”
  För tiotusen år sedan var havsnivån tio-hundratals meter under nuvarande, med vattnet i form av inlandsis.
  En stabil havsnivå i tusentals år verkar mindre sannolikt.

 55. Börje S.

  #54
  rapporten du citerar är från NOAA:s, National Oceanic and Atmospheric Administration och här är adressen till den
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Kjelldahl (C) har fått denna länk tidigare, men att döma av hans uttalanden har han inte läst den.

 56. bom

  #55 Börje S
  Kjelldahl kan liknas vid en nutidens Arkimedes. När den anfallande fiendesoldaten kom närmare med svärdet så skrek A bara ”rubba inte mina cirklar”. Han (K) vill för död och pina leva i sina cirklar och är oförmögen att ta till sig sådant som skulle kunna rubba cirklarna. Att försöka angripa dem som skriver under signatur är då ett klent försök till försvar. Ni har å goda grunder varit ”stygga” mot honom idag (han har foulat mot Ann L-H men fått sju för tu – hon är inte den som viker ned sig det första). Underhållande dag! 🙂

 57. Ingemar Nordin

  Jag undrar om inte SMHIs ”professionella tjänster” är direkt olagliga?
  http://www.smhi.se/Professionella-tjanster
  Om ett privat bolag hade erbjudit tjänster av detta slag som man får betala för, men där det vetenskapliga underlaget är noll, så hade de åkt dit direkt på falsk marknadsföring och diverse skojerilagar. Men när det handlar om statliga institut så går det tydligen bra att lura sina kunder, framförallt kommuner, att dra vilka valser som helst …

 58. Ingemar Nordin

  bom #56,
  Inget ont om Arkimedes. Han var ett universalgeni och var både ingenjörsmässigt intresserad (diverse uppfinningar om hur man skulle försvara Syrakusa från romarnas invasion) och vetenskapligt, t.ex. upptäckter inom infinitesmalkalkylen (en primitiv integralkalkyl), statiken och Arkimedes princip. Så, snälla, blanda inte ihop Arkimedes med Kjelldahl! 🙂

 59. Christopher E

  Om Gunnar K och andra i klimatprästerskapet lär ut till eleverna att havsytan legat nära still i tusentals år för att sedan sätta fart 1880 och sedan accelerera ytterligare märkligt nog i samma ögonblick som man byter mätmetod… då har vi satt fingret precis på vad som är problemet med dagens skola och varför svenska elever faller som stenar i internationella jämförelser.
  Oförmågan att kunna förstå ett medel över tusentals år jämfört med nära momentan satellitaltimetri över tre decennier är bara början.
  Tron att korallatoller kan översvämmas av en långsamt stigande havsyta är fortsättningen.
  Barnatron att det finns en absolut sanning som ”forskarna” för fram och vilken kommuniceras genom procentsiffror av sannolikhet satta av tjänstemän in upphaussade rapporter är själva finalen.
  Tur att man kan rätta till desinformationen från skolbänken hemma efter att barnen pliktskyldigt gett klimatreligiösa (men felaktiga) svar för betygets skull. Annars kanske de får nöja sig med jobb på någon konsultfirma som jag berättade ovan, de som inte får plus och minus rätt i havsytesiffrorna.

 60. bom

  #58
  Du missförstår mig. Jag var bara ute efter Arkimedes sista ord när soldaten störde honom i problemlösningen. K läser inte något som kan rubba hans trosuppfattning. Han vägrar att låta sig påverkas och han är långtifrån något geni. Jag misstänker också att Ann LH är en långt bättre lärare och pedagog – dessutom är hon en långt bättre debattör. Vinst varenda gång – sju för tu. Kjelldahl utmärks av stor uthållighet och stryktålighet (eller så kanske han inte fattar att han seglar som ett såll?).

 61. Detta har huvudförfattaren i IPCC WG I Kevin Trenberth skrivit:
  1. ”In fact there are no predictions by IPCC at all. And there never have been.”
  2. “None of the models used by IPCC are initialized to the observed state and none of the climate states in the models correspond even remotely to the current observed climate.”
  3. “However, the science is not done because we do not have reliable or regional predictions of climate.”
  Observera det sista om regional predictions. SMHI:s och kommunernas regionala klimatprognoser är rent humbug. En stor bluff. Miljoner slängs bort till ingen nytta.
  Kommentar till dessa påståenden Gunnar Kjelldahl?

 62. lennart facius

  har länge undrat vad klimatutsläpp kan vara.kan det vara släkt med hjärnsläpp måntro ?.

 63. Christopher E

  #30 Peter Stilbs
  Jag följde länken till Antropocene och Krabbes text.
  Tyvärr gör han samma misstag som konsulterna jag nämnde att ange fel landhöjning och hävda att Skåne har landsänkning. Den landhöjning han anger har redan havsytehöjning inbyggd i siffran och anger strandlinjens rörelse, inte vattenytans. Till de siffror Krabbe skriver ska läggas till drygt 1,3 mm/år på landhöjningen, och även sydligaste Skåne har därmed landhöjning. Och Höga kusten har ca 10 mm/år, inte drygt 8.
  Men givetvis delar jag Krabbes åsikt att havsytehöjning inte är något problem!

 64. ThomasJ

  De göteborska alarmisterna blir nog tvungna att kasta deras ’verk’ dithän det hör hemma redan från början, alltså i papperskorgen och svetsa fast dumstrutarna på huvudena. Den 31 mars ska ju officiellt WG2-rapporten publiceras, dvs. imorgon. Där har ju redan läckts ut en hel del och Judith Curry har lagt upp en tråd om detta, länk:
  http://judithcurry.com/2014/03/30/ipcc-ar5-wg2-report-draft-spm/
  Frågan reses naturligtvis hur nu en viss centristisk hjärntvättare tar sig an detta…?
  Mvh/TJ

 65. Gunnar Kjelldahl, det finns lärare som tolkar läroplanen annorlunda än du gör. De till och med hänvisar till läroplanen när de lär eleverna att kritiskt granska vetenskapen, inklusive IPCCs påståenden (i den mån det kan kallas vetenskap.
  Rutger Staaf är en mycket engagerad lärare och väl respekterad på många håll.
  http://www.lagmansnatursida.se

 66. Olav Gjelten

  Börje # 53
  Ditt inlägg är något av det bästa jag läst. Ett stort tack.

 67. Olav Gjelten

  Förr i tiden fanns det rakryggade människor som vågade stå upp och säga ifrån när något påstods som inte var sant.
  Det var innan den politiska korrektheten fick järngreppet om folket.
  Belöningssystemet med att bita ihop och hålla käften har väl med åren tagit död på den sortens ädla människor.

 68. Sten Kaijser

  En svar till Gunnar Kjelldahl,
  först och främst så beundrar jag att du trots allt spott och spe som öses över dig ändå fortsätter att följa och kommentera på klimatupplysningen. Det jag däremot vill ifrågasätta är att du som lärare i naturvetenskap överhuvudtaget bryr dig om vad du tror att majoriteten tror. Även om skolundervisningen inte på samma sätt som universitetsundervisningen ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt till vad som lärs ut så tycker jag att detta är något önskvärt. I så fall saknar majoritetsargument all betydelse.
  Jag skulle önska att du nästa gång du ska tala om jordens klimat och dess eventuella förändring (till det bättre eller till det sämre) såska du tala om att det finns en hypotes om att en ökning av mängden västhusgaser kommer att leda till en viss uppvärmning, men att det råder en stor osäkerhet om hur mycket.
  Ge sedan dina elever några länkar och be dem att själva bilda sigen uppfattning. Allra roligast vore om du delade upp dem i två lag, där den ena hade i uppgift att föra IPCCs talan och den andra skeptikernas.
  Det vore verkligt roligt att sedan höra dig berätta om hur diskussionen gick.

 69. Börje S.

  En repris att studeras noga av de, t ex en del centerpolitiker, som hävdar vetenskapligheten i 95-procentig övertygelse att det blivita varmare ochregnigare, eller var det torrare och kallare eller tvärtom, på grund av en 0,01 procentig ökning av koldioxidhalten i atmosfären:
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/03/certaintychannel_ipcc_reality.png

 70. Som väntat kunde inte Gunnar Kjelldahl ge några belägg för sitt påstående att en majoritet av klimatforskarna står bakom IPCC. I stället kommer ett påstående att bara enstaka procentenheter (?) av de vetenskapliga artiklarna motsäger IPCC. Varför nu termen procentenheter skulle användas i detta fall?
  Vetenskapliga artiklar som inte alls tar ställning för eller emot IPCC, blir då automatiskt för, antar jag? Den som inte uttryckligen är emot IPCC är väl för? Eller?
  Jag förmodar att uttalanden om att nästan alla artiklar stödjer IPCC bygger på undermåliga undersökningar, som de av Oreskes respektive Cook et al? Där den förstnämnda lyckades missa en rad artiklar som motsäger IPCC och som Popular Technology har hittat? Och den sistnämndas konsensus visade sig vara 0,3 %, inte påstådda 97 %, och där flera artiklar skeptiska till klimathotstron hade klassats som stödjande IPCC?
  De flesta som läser och debatterar här gör det nog av intresse och av en vilja att lära mer. Men vad gör Kjelldahl här? Inte verkar han då vilja lära eller föra någon saklig debatt? Är han här av en förhoppning att omvända någon ”förnekare”?

 71. ThomasJ

  Börje S. #53: Spot on! 😀 Och speciellt då avslutande ”Det är ju för fasen vanvett i kubik och Kjelldahl & c:o tillhör vettvillingarna.”
  Goodie!
  Mvh/TJ

 72. Koltrasten

  Lennart Bengtsson: En klimatpåve, ja -vilken bra idé. Ikväll har vi återigen möjlighet att ta del av Johan Rockströms visdomsord på svt:s Agenda, där rubriken är: ”Så ska klimathotet hamna högre på agendan”. Jag kan inte tänka mig en mer utmärkt kandidat till påvestolen än denne eminente miljöprofessor. Missa inte debatten ikväll, behagligt befriad från avvikande åsikter. Hurra!

 73. ThomasJ

  Sten K. #68: F’låt, men vad i hela xyz är att ’beundra’ hos en som K. (C) – ’modet’ att visa/bevisa hur långt bort från fakta/data/vetenskap (den deFacto verkliga, inte IPCCs pseudovetenskapliga), alltså ’modet’ att bevisa sin egna & fullständiga dilettantism i temat. Kan näppeligen vara av typ ’beundran’. Ja-ja, i vidaste hjärnskryklarkretsar kan/må slikt stämplas med ’beundran’… Jeez!
  Stoppa världen – jag vill stiga av detta tåg för ett antal decennier!
  Mvh/TJ

 74. ThomasJ

  Än mer anledning – förutsatt man har läsförmåga, asså – att ta sig en/fler funderare över vad översteprästerna i klimatkyrkan håller på med, Donna Laframboise har en, som vanligt, läsvärd tråd i temat. länk:
  http://nofrakkingconsensus.com/2014/03/30/the-wwf-activist-in-charge-at-the-ipcc/
  WWF-maffians verksamheter lyser igenom i alla celler/nivåer där ’beslut’ fattas – i synnerhet rörande det non existerande ’Klimathotet’.
  Arma Land/Värld och, främst, ungdomar/barn i svensk skola under centristers pedagogik.
  Mvh/TJ

 75. Funderingar.
  Jag har länge hävdat att det finns starka krafter med en politisk agenda bakom klimathotet. Det hävdar jag fortfarande. Och vad har de gjort? De har köpt WWF och har sedan köpt in prominenta personer som fungerar som måltavlor i WWF:s styrelse
  Smart

 76. Sten Kaijser

  Till Thomas J m.fl.
  jag skulle vilja att fler IPCC-troende inte bara läste våra inlägg utan också följde bloggen närmare. Tyvärr har jag svårt att ens föreslå bloggen för nära vänner – de flesta skulle snabbt sluta läsa bloggen när de såg hur uppfattningar som påminner om deras egna hånas och förlöjligas. Jag vill inte att denna blogg ska vara en blogg där bara vi som redan genomskådat klimathysterin kan umgås. Därför respekterar jag Gunnar Kjelldahl och eftersom jag vet att ”Rom byggdes inte på en dag” och det är inte lätt att över en natt eller ens på några månader överge trosuppfattningar som länge varit viktiga för en, så hoppas och tror jag att (oavsett vad han skriver här) så kommer han åtminstone till insikt om att många skeptiker faktiskt har goda kunskaper och att det kanske ligger något i vad vi skriver här.

 77. En liten reflektion och notering.
  När Gunnar Kjelldahl uppenbarligen har fel för sig, som att havshöjningen accellererar, och får det rättat av flera inklusive Lennart Bengtsson så……..
  ….försvinner han.
  Vore det inte rakryggat och ärligt att erkänna att han hade fel hel enkelt. Alla kan ha fel nämligen, men inte alla är modiga nog att erkänna det.

 78. ThomasJ

  OT till rubriken, dock inte utan intresse. I Tyskland, som ju allt som oftast används som ’föredöme’ avseende energi-omställningen (Energi-Eländet) är kraftiga protester på gång/etablerade, rapporteras från Die Welt som verkligen inte har visat sig vara annat än djupt förankrad i klimathotsreligionen. Länk:
  http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article126239154/Deutsche-kaempfen-gegen-den-Windrad-Wahn.html#disqus_thread
  Mvh/TJ

 79. ThomasJ

  Sten K. #76: Ok, fair ur din syn – respekterar den oxo. Men där finns i min värld ingen, säger ingen form av ’beundran’ i/för/till en vettvilling. Period!
  Mvh/TJ

 80. Sten #76
  I princip har du rätt. Dessvärre tror jag inte att det är möjligt att få en person som Gunnar KJ att ändra åsikt. Däremot finns det många som läser här utan att kommentera. Som jag skrev tidigare. Gunnar Kj. backar inte en tum eller erkänner att det finns någon som helst befogad kritik mot IPCC. Jag vet att flera riksdagsledamöter som är mycket kritiska mot klimathotet läser här och det är dem vi stöttar genom ett rakryggat ställningstagande. Personangrepp och tillmälen tycker jag dock att vi skall avhålla oss ifrån i alla lägen.

 81. Pär Green

  Gunnar Kjelldahl har tydligen sluta skriva om vindfjollors förträfflighet!
  Kanske Barsebäck inte var SÅ dålig trots allt
  75 Ingvar 2014/03/30 kl. 21:12
  Och politiker o kommuner tycks försöka få ”några” smulor från borden!
  Hur kan Public Service missa ett scoop?

 82. Pär #81
  >Hur kan Public Service missa ett scoop?
  Bra fråga. Kanske för att Public Service till stor del befolkas av ””Grönt” folk. Nu vill jag inte hårddra detta argument men mina barn växte upp på sjuttiotalet och då var vänstern mycket dominant på public service i synnerhet när det gällde barnprogram

 83. latoba

  Pär #81
  Public Service har jag sedan länge tappat hoppet om. Kvällens inslag med Rockström i Agenda inför IPCC:s rapport imorgon är väl bara ytterligare ett exempel på hur SVT totalt har missuppfattat sin uppgift.

 84. Börje S.

  #76
  Jo, du har rätt. Jag skulle t ex inte nämnt namn i sista meningen i #53.
  Min dåliga ursäkt är att jag efter hand som jag beskrev vindkraftseländet, detta att genom att bygga tiotusentals stolpar med propellrar på precis överallt utan någon annan funktion än att betvinga vädrets makter, fick en sådan skrämmande känsla av att det pågår ett vansinne som tycks vara ohejdbart.
  Jag menar, medicinmännens dansande av regndanser var ju en bluff, men dansandet skadade i alla fall inte naturen.
  Don Quijotes dragande ut för att nedkämpa väderkvarnarna var ju närmast ett genialiskt handlande om vi jämför med dagens hejdlösa uppförande av dessa heliga monument, de propellerförsedda stolparna, byggda med stora uppoffringar av folkets pengar i akt och mening att göra världen kallare.
  Det ÄR f-nimej inte klokt! Det är så himla galet! Don Quijte slagen med hästlängder av våra klimatpolitiker, dessa djupt allvarliga män och kvinnor som fått för sig att det är sådana djupt allvarliga människor som de som styr planeten Jordens klimat.
  Man skulle kunna skratta åt eländet, men skrattet fastnar hela tiden i halsen.
  Under skrivandet blev jag så överväldigad av känslan av ett till synes ohejdbart pågående och tilltagande vansinne att jag råkade nämna ETT namn, när det i realiteten är fråga om ett flockbeteende med svåra konsekvenser för folkets ekonomi och för den natur som folket älskar så mycket.

 85. Börje S.

  #84, tredje stycket
  …medicinmännens dansande av regndanser var ju OCKSÅ en bluff…ska det vara förstås

 86. Börje S.

  Och nu är det dags för IPCC att bestämma vad vi får äta. Ost och nöt och lammkött har blivit ajabaja.
  Korna och lammena fiser för mycket förstår ni. Det blir en massaväxthusgaser och då kanske inte politikerna lyckas uppnå 2-gradersmålet.
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/30/a-timed-for-ipcc-report-claim-meeting-climate-targets-may-require-reducing-meat-and-dairy-consumption/#more-106680
  Herrejösses vad sade jag tidigare om vanvettet som till synes ohejdbart breder ut sig? I 10.000 år har människorna ätit ost och nötkött. Och de som nu beslutat sig för att beslå alla ost och köttätare genom tiderna med samvetsnöd och hets från vegofanatiker och skenheliga ”miljö”partister, de som ligger bakom det mesta av denna eländiga klimathotarbluff är storkonsumenter av rysk kaviar, tornedos, lammsadel och ripa, allt serverat på silverfat av livréklädda betjänter, allt nedsköljt med skumpa à minst $1000 glaset.

 87. Börje S.

  #86
  Nej, nej för fanken! Jag läste fel, hade för bråttom!
  Det var inte IPCC som kom med mattabunena, det var…hör och häpna…
  CHALMERS i Göteborg, ni vet den där staden som enligt miljömupparna där redan ligger femton meter under havsnivån.
  ”If agricultural emissions are not addressed, nitrous oxide from fields and methane from livestock may double by 2070. This alone would make meeting the climate target essentially impossible.”
  “We have shown that reducing meat and dairy consumption is key to bringing agricultural climate pollution down to safe levels,” says Fredrik Hedenus, one of the study authors. “Broad dietary change can take a long time. We should already be thinking about how we can make our food more climate friendly.”
  Hur många korkade skattefinansierade klimathotsfanatiker på våra, förut högre, men nu på grund av miljömupparnas intåg exeptionellt lågtstående läroanstalter, ska vi behöva stå ut med innan vi säger STOPP?

 88. Jimmy

  # 87 Börje S
  Det är veganen Fredrik Hedenus som är i farten igen, du vet han med köttskatten.

 89. Börje S.

  #86, #87, #88
  Men nu kommer en undersökning om det allmänna hälsotillståndet för vegetarianer gentemot allätare.
  Undersökningen är gjord av Universitet i Graz, det universitet som tidigare varit så berömt för att ha publicerat en krönika av en musiksociolog som enligt egen utsago var motståndare till dödsstraff, men som ändå tyckte man kunde göra undantag för klimathotsskeptiker, sådana fiender till mänskligheten borda enligt sagda musiksociolog avrättas med det snaraste.
  Nåväl, efter protester (t o m lilla jag skrev en indignerad protest till österrikiska ambassaden i Sthlm) togs krönikan bort. Men det var inte det jag skulle tala om utan att en studie publicerad av nämnda universitet konstaterar att vegeterianer är oftare sjuka och, som Gosselin tolkar det ”mer mentalt störda” än köttätare.
  För den som vill läsa mer och kolla lite tabeller:
  http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0088278&representation=PDF
  Enligt en av tabellerna så ligger vegeterianerna dåligt till vad gäller sjukdomar som cancer, migrän, ”sacropinal complains” [någon som vet vad det är för något?], bronkit och ”andra kroniska tillstånd”. Riktigt illa är det i fråga om allergier, ”mental illness” ( lite sjuka i huvet som det heter i folkligt språkbruk).
  Jaha det var ju upplyftande läsning föralla bloggens blodtörstiga köttätare.
  Vegetarianerna kan glädja sig åt att de klara sig något bättre vad gäller stroke och inkontinens. Nja förresten
  det gäller bara något som kallas ”apoplecric stroke men vad gäller ”Cardiac infarction” så ligger vegetarianer och ”köttötare med mycket frukt i dieten” lite sämre till.
  Med statisik kan man bevisa det mesta ser vi här och det är ju något som läsarna på denna blogg erfarit i högre grad än de flesta.
  Historien kom från http://notrickszone.com
  Kan inte avhålla mig från ett citat från bloggen:
  ”vegetarians are more often ill and have a lower quality of living than meat-eaters. According to the German press release, vegetarians “have cancer and heart attacks more often”. The release also says that they show more psychological disorders than meat eaters. Consequently, the report writes, they are a greater burden on the health care system.”
  Som sagt, lite upplyftande för an gammal köttätare som t ex lilla blodtörstiga jag.

 90. ThomasJ

  James Lovelock uttalar sin uppfattning om klimatförändringar… surprise, surprise. Eller som det oxo heter: Sent ska syndaren vakna… Länk:
  http://www.thegwpf.org/james-lovelock-environmentalism-has-become-a-religion/
  Och detta publicerat i The Guardian! Woops!
  Mvh/TJ

 91. Ulf L

  Att köttätare har ett bättre hälsotillstånd än vegetarianer är ett intressant fenomen men jag undrar vad som är orsak och vad som är verkan. En del vegetarianer jag känner har blivit det för att lindra vissa kroniska besvär, de var sjuka innan och blev mindre sjuka efter ändring av kosten. Likaså kan jag tänka mig folk som oroar sig för sin (och världens) hälsa blir vegetarianer. Det är inte otroligt att den oron hos en del kan har sitt ursprung i mentala ”disorders”.
  Men hos mig manar inlägget fram bilden av köttätare som ett sorglöst släkte som glatt glufsar i sig det köttstycke som som löper oss över vägen, tar siesta när vi kan och älskar när vi får.

 92. Kristian J

  #46 lennart bengtsson
  ”Från en mera politisk tankenivå” Lysande! Det är inte fredag än, men detta blir nog veckans roligaste”

 93. Sirapsodlaren

  Lyckligtvis finns ju Sveriges enda (?) demokratiska parti i Göteborg. Så här skriver man och det är ovanligt kloka ord för att komma från politiker: http://www.nejtrangselskattgbg.se/2014/03/21/vagvalets-yrkande-gallande-klimatstrategiskt-program-for-goteborg-stad/
  Det är alltså vägvalet jag åsyftar, och de ställer även upp i riksdagsvalet för er som bor i resten av Sverige.

 94. Adolf Goreing

  #47 Ledsen att behöva säga att du har ingen aning vad du skriver om. De flesta artiklar om klimatet tar ingen ”ställning” alls. Vi tar det igen: IPCCs uppgift är INTE att sammanställa en allmän bild av läget inom klimatforskningen. (Låt detta sjunka in). IPCCs uppgift är att sammanställa forskning som tyder på att hypotesen om mänsklig påverkan på klimatet är riktig. Ser du och förstår skillnaden? Lägg märke till att detta är INTE min tolkning utan enligt IPCCs egen programförklaring. Jag föreslår att du läser WG1s material (strunta i resten, det har inte med vetenskap att göra. Det skriver nog de flesta seriösa klimatforskare under på). När du har gjort det, kan du återkomma, så ska jag ge dig tips på minst lika många seriösa referenser i high impact klimattidskrifter som absolut inte öppet tar ställning mot IPCC men vars resultat gör att det sammanlagda läget blir att inga slutsatser kan dras OCH heller inte borde dras. Ändå gör man det, fråga dig varför. Jag skulle gissa att du inte vill anta denna utmaning. Frågan är vad du är rädd för att finna? Många av oss här på denna blogg har gjort denna obehagliga resa där vi trott och sagt amen till allt i IPCCs rapporter. Det som står där är sällan fel (dvs WG1) men ger ALDRIG hela bilden. Det är heller inte meningen. Varför så okritisk? Vad skulle du t.ex ha tyckt om rasbiologin på 30-talet. Den var ju etablerad, icke ifrågasatt vetenskap då, eller hur? Eller har vetenskapen kommit så mycket längre nu? Varför kunde man då inte förutse temperaturplatån som nu råder? Det behövs inte 30 år för att slå sönder hypotesen om temperaturen inte stiger. Det räcker med några få år till så är sannolikheten så låg för det, enligt hypotesen, att det i praktiken inte kan hända. Vilket det bevisligen gör. Vilken slutsats ska man dra då tycker du?

 95. tty

  Gunnar Kjelldahl #34
  ”Enligt samma forskare pekar tiden före 1900-talet på en i stort sett konstant havsnivå, med årliga förändringar på endast bråkdelar av en mm/år, under tusentals år.”
  Menar du verkligen det på allvar? Jag tror knappast det finns någon kust i Världen som är så stabil. Den enda jag kan komma på som jag har sett som verkar förändras ytterst litet är Eyrehalvön i sydaustralien. Annars är i stort sett alla kuster jag har sett morfologiskt tydliga antingen stigande eller sjunkande.

 96. ThomasJ

  Adolf G. #94: Lysande! Bull’s Eye! 😀
  Mvh/TJ

 97. ThomasJ

  Tips till Göteborgs & för den delen övriga Parkinson-drabbade är detta saxat från WUWT:


  CAGW is a dead horse theory.
  The Dakota native Americans have a philosophy that has been passed down from generation to generation …
  “When you discover that you are riding a dead horse, the best strategy is to dismount.”
  The “more advanced” Government based philosophy is to perform one or more of the following actions;
  – Buying a stronger whip.
  – Changing riders.
  – Appointing a committee to study the horse. Better yet, bring in an army of consultants to over study the horse.
  – Say things like, “This is the way we have always ridden this horse.”
  – Arranging to visit other countries to see how other cultures ride dead horses.
  – Lowering the standards so that dead horses can be included.
  – Ride the dead horse “outside the box.”
  – Compare the state of dead horses in today’s environment.
  – Hiring outside contractors to ride the dead horse.
  – Harnessing several dead horses together to increase speed.
  – Providing additional funding and/or training to increase the dead horse’s performance.
  – Doing a productivity study to see if lighter riders would improve the dead horse’s performance.
  – Declaring that as the dead horse does not have to be fed, it is less costly, carries lower overhead and therefore contributes substantially more to the bottom line than do some other horses.
  – Rewriting the expected performance requirements for all horses.
  – Promoting the dead horse to a supervisory position.
  – Declare that “This horse was procured with cost as an independent variable.”
  – Form a charity so that others can pay for the dead horse.
  – Get the horse a Web site.


  😉
  Länk:
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/31/behind-the-scenes-of-the-new-ipcc-report-with-stanford-scientists/
  av:
  Truthseeker says: March 31, 2014 at 4:29 pm
  Tveeggat, oder wat?
  Mvh/TJ