Golfströmmen försvagas – inte

gulf-stream-map-1

Alla har väl sett det senaste larmet om att Golfströmmen försvagas. Någon på SvT har läst BBC, där förmodligen någon läst en pressrelease av en artikel i Nature. SvT skriver bl.a.:

Den Nordatlantiska strömmen, som är en fortsättning på Golfströmmen, har försvagats med 15 procent. Om den fortsätter att försvagas kan konsekvenserna bli globala….

Forskarna kunde på så vis få fram att den här cirkulationen började försvagas först i mitten av 1900-talet, och att den fortsätter att försvagas.

–  Vi är säkra på att försvagningen är en effekt av den globala uppvärmningen, säger hon.

Och kanske kan vi redan nu märka av effekterna.

Jo, vi har ju en kall vår, Så det måste ha berott på den globala uppvärmningen.

Men har försvagningen verkligen redan börjat? En bit ner i SvTs artikel står det:

– Klimatmodeller har förutsagt att det här cirkulationssystemet kommer att försvagas, men vi har inte vetat om det redan har börjat eller inte, säger Levke Caesar vid Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Aha, det handlar om modellkörningar. Men hur är det egentligen? WUWT har kollat med faktiska mätningar av hur Golfströmmen strömmar. I en NASAstudie från 2010 så säger man så här:

With this new technique, Willis was able to calculate changes in the northward-flowing part of the circulation at about 41 degrees latitude, roughly between New York and northern Portugal. Combining satellite and float measurements, he found no change in the strength of the circulation overturning from 2002 to 2009. Looking further back with satellite altimeter data alone before the float data were available, Willis found evidence that the circulation had sped up about 20 percent from 1993 to 2009. This is the longest direct record of variability in the Atlantic overturning to date and the only one at high latitudes (Dvs, ingen förändring av Golfströmmen mellan 2002 och 2009, och ser man på en längre tidsperiod så har den faktiskt ökat med 20 %.)

Ooops. En studie (modeller) säger att Golfströmmen minskat med 15%. En annan (mätningar) säger att den ökat med 20%. Science is settled – not. Men det som blir sanning är tydligen beroende av vilket som låter mest alarmistiskt.

Ingemar Nordin

Uppdatering. Anders Stigebrandt, professor i oceanografi dömer ut larmet  om försvagad golfström:

Populära katastrofscenarier

Varför tror du att sådan här forskning bedrivs om den är felaktig?

– Forskare vill få uppmärksamhet eftersom det ger nya anslag. Samtidigt är kampen för att synas hård. Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas. Och ofta är det populärt att komma med katastrofscenarier som att Europas klimat håller på att förändras.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. MrZ

  De talar om just detta och biobränslen just nu på P1.
  Kan någon förklara följande:
  Om problemet är att vi släpper ut 10 enheter koldioxid och haven samt växterna tar tillbaka 6 då har vi ett överskott på 4 som stannar i atmosfären många årtionden.
  Vad spelar det för roll att vi bränner biobränslen motsvarande de 10 istället för t.ex diesel? Är inte den enda lösningen att 10 enheter minskas till 6 enheter?

  Jag förstår hur de resonerar om kolcykel och att bio inte tillför nytt kol men är inte det verkliga problemet mängden koldioxid som tillförs i vilken hastighet. Om vi lyckas fortsätta bränna i 10 enheters tempo eldar vi ju upp all växtlighet.

 2. Roland Salomonsson

  Det är ju inte i fallet motorbränslen CO2 och vissa ämnen/gaser som finns naturligt i atmosfären som är problemet (en hel del av molekyltyperna är dessutom instabila under inflytande av god tillgång på syre – och sönderfaller naturligt), som är problemet i verkligheten utan rena MILJÖFÖRORENINGAR. Vill miljöterroristerna verkligen arbeta för en skillnad, borde man se till att satsa på rening av avgaser (motsv). Nu handlar alla åtgärder mot fordonstrafik om helt andra saker än omsorg om miljö etc, d v s människor skall kontrolleras, skatteintäkter ordnas, bara rättrogna kan tillåtas göra utsläpp, inte minst livsmedelsförsörjningen kontrolleras så att makt kan tas med hunger som medel, etc.

  Nu till Golfströmmen. Många vet inte, men under senaste glacialen i vår hittills ca 3 milj år gamla istid, så var Nordkalotten till stora delar isfri och var liksom nu tundra/tajga. Sannolikt fanns det ”isströmmar” som gled 20-40 mil norr-/västerut och mynnade i havet i Nordkalottens fjordar. Bevisen är arkeologiska fynd av ved i ett antal myrmarker (för ca 10 år sedan daterat bl a till ca 22000 f kr).
  Inlandsisar skapar sin egen ”vagga” med tiden genom att ett tjocknande istäcke trycker ned berggrunden, varvid isens omkrets kommer att kantas av s k ”Nanutakker”. Den Skandinaviska fjällkedjan fungerade således som ett sådant band av Nanutakker”. Det Skandinaviska istäckets ”vagga” kan ännu skönjas i Bottenhavet/Bottenviken. Jämför med uppbyggnaden av Grönlands inlandsis (som f ö inte minskar som bedragarna påstår).

  Klimatmodeller är ju ingen sanning jämfört med verkligheten. Vad gäller Golfströmmen så handlar det om jämvikter i jordens ”energibalanser”. Energi transporeteras således från varmare områden mot kallare för att upprätta jämvikter och transporten sker främst genom vindar och havsströmmar. Frågan är om inte havsströmmarna transporterar största volymerna av energi. Även s k ”kalla” havsströmmar har en utjämnande effekt. Men om således det är ett närmast isfritt Nordkalotten, så bör Golfströmmen varit riktigt varm under istiden, eller….? Att bilda inlandsisar kräver energitillförsel och den enda stadiga energikällan för att förse den Nordiska inlandsisen med mer material (vattenånga som blir snö) bör ha varit just Golfströmmen. I kanten av inlandsisen har det blåst stadiga vindar i Ö-V/V-Ö riktning, vilket bevisas av de utomordentligt tjocka lagren av s k ”lössjord”. Det är inte där inlandsisens material (snö) tillförts och Sibirien (utom möjligen Uralbergen) var isfritt om än tundra/tajga eller snarare grässtäpper av tundra-/tajgakarraktär. Så länge Svalbard inte är istäckt, så är det en lögn att Golfströmmen försvagas. Klimatbedragarnas egen (climategate-) data visar ju att det blir varmare på Svalbard (Ha! Ha! Ha!) vilket visar på en oförändrad eller starkare Golfström. (Hur skall de ha det?)

 3. Daniel

  Hade det inte varit mer ”upplysande” att faktiskt ha med att detta baserades på två mätningar från olika forskargrupper, inte bara modellkörningar?

  ”Den ena gruppen har studerat sediment i havsbotten och kommit fram till att cirkulationssystemet har varit stabilt mellan år 400-1850 och först därefter blivit svagare.”

  ”Den andra gruppen leds av Levke Caesar. Hon har undersökt förändringar i ytvattentemperaturerna i norra Atlanten och jämfört med förutsägelser i klimatmodeller.”

  Två grupper gör mätningar och kommer fram till samma resultat alltså. Slår rätt högt.

  Att undvika att nämna detta är inte upplysande, snarare förvillande.

  NASA-studien från 2010 då? Verkar vara i ett ytterst begränsat område, enbart norrgående ström vid 41:a breddgraden. Var kanske inte helt tillförlitlig? Ny vetenskap fyller i luckor.

  Works as intended.

 4. Tomas Johansson

  Ser man på. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/professorn-domer-ut-larmet-om-forsvagad-golfstrom

 5. Bert Nilsson

  Borde vara den perfekta regulatorn för temperaturen i arktis. Ökad värme>ökad avsmältning>minskad Golfström>lägre värme. Isbjörnarna är räddade!

 6. Strumpan

  #3
  ” Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress – man måste kräma på för att synas. Och ofta är det populärt att komma med katastrofscenarier som att Europas klimat håller på att förändras.”

  Här tror jag vi har en stor del av pudelns kärna vad gäller ”klimathotet”

 7. Ingemar Nordin

  Strumpan # 6,

  Ja, det var en bra slutkläm. Särskilt gillade jag ”Tidskrifter som Nature och Science är vetenskapens kvällspress” så jag tog med det också i min uppdatering av inlägget. 🙂

 8. Det är värre än vi trott! Alltid!

  🙂

  Ett pyttelitet livstecken från den (annars) insomnade lilla trätosystern:

  ”Golfströmmen är svagare än den varit på 1 600 år, och förändringarna det senaste halvseklet beror på den globala uppvärmningen, visar två nya studier”

 9. Christer Löfström

  Nostalgi:

  ”My lifetime study of Earth’s climate system has humbled me. I’m convinced that we have greatly underestimated the complexity of this system. The importance of obscure phenomena, ranging from those that control the size of raindrops to those that control the amount of water pouring into the deep sea from the shelves of the Antarctic continent, makes reliable modeling very difficult, if not impossible. If we’re going to predict the future, we have to achieve a much greater understanding of these small-scale processes that together generate large-scale effects.” / Wallace Broecker GSA Today 1997

  https://www.crafoordprize.se/press_release/the-crafoord-prize-in-geosciences-2006
  https://faculty.washington.edu/wcalvin/teaching/Broecker97.html
  http://blogs.ei.columbia.edu/files/2009/10/broeckerglobalwarming75.pdf

 10. Gunnar Strandell

  MrZ #1 och Thomas Johansson #3

  I SR Studio Ett ljuder larmet och understöds med viss tvekan av Ralf Döscher: ”Vi för väntar oss inte att den stannar av, men om några hundra år kan det inte uteslutas.”

  Professor Stigebrand säger att hotet är överdrivet och återkommer med två till tre års mellanrum sedan 1990-talet. Han avfärdar studiernas utgångspunkt att Atlanten blir sötare med att avsmältningen från Grönland är 10% av utflödet via luften från Atlanten till Stilla Havet.

  Döscher avslutar med att vi måste oroa oss för den globala uppvärmningen även om den inte ledder till att Golfströmmen påverkas.
  RIDÅ!

  Jag anser att man behöver torrare ved om man vill hålla ett varningsbloss vid liv.

  Länkar till två versioner från olika tidpunkter idag:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6929556#
  http://sverigesradio.se/studioett#

 11. Gunnar Strandell

  Jonas N #8
  Försökte kommentera med länkarna i #10 för att visa att här är två svenska forskare överens. Men det gick inte för att URL saknas. De levde gott i en svunnen tid och drömde om en framtid utan CO2-utsläpp, men har halkat så långt efter att de inte kan ta emot nyvunnen kunskap från annat än DN.

  Mitt svar till Patrik Lindenfors slutkläm: ”Dags att vidta åtgärder snart, eller vad säger ni. ” kommer här:
  -Jag byter till vinterdäck igen det ska ju bli kallare om ett par tre hundra år enligt SMHI:s expert! 😀

 12. Lyssna gärna på Studio Ett
  Länk finns redan men jag vill förtydliga att en forskare från Göteborgs Universitet avfärdar det hela totalt:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1054275?programid=1637
  Han menar, i inslaget, att det hände en gång när den stora ismassan på Amerika smälte efter den senaste istiden men idag har vi ”bara lilla Grönland” som inte alls kan göra något motsvarande.
  Tillägg:
  22-sändningen
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1054286?programid=1637
  Där detta är bortklippt
  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/professorn-domer-ut-larmet-om-forsvagad-golfstrom

 13. Gunnar Strandell
  Ser nu att du skrivit något liknande redan.
  Men dessutom poängterade Stigebrand att Atlanten är saltare än Stilla havet och att avdunstningen gör att sötvatten transporteras från Atlanten till Stilla Havet hela tiden och att den processen är mycket större och viktigare än vad sötvatten från Grönlands avsmältning kan bidra med.
  Reportrarna tyckte uppenbart att hans besked var jobbigt, alarmism är vad de vill ha.

 14. Guy

  Jonas N # 8

  ”Golfströmmen är svagare än den varit på 1 600 år, och förändringarna det senaste halvseklet beror på den globala uppvärmningen, visar två nya studier”

  Som vanligt, tror jag alarmisterna missar riktningen på kausaliteten. Antagligen är det Golfströmmen som styr klimatet och inte tvärtom.

 15. https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/professorn-domer-ut-larmet-om-forsvagad-golfstrom

 16. Wilhelm

  Vilken nonsens att kalla Nature för kvällspress! Det är att sprida falska rykten och ingenting annat – om de bara viste vilken review-process som ligger bakom dessa. Och statistisk kontroll! Större kontroll än någon av Anders alla artiklar någonsin.

  Att säga att artikeln är falsk pga tidigare prognoser är intetsägande. Tyvärr baseras den ju inte på modeller – vilket är klimatskeptikers huvudkritik normalt? SÅ nu när det inte är modeller, tittar ni på modeller för att komma fram till att observationerna är fel? Hur snedvridna perspektiv får man ge?

 17. Lennart Bengtsson

  Jag ansluter mig helt till min kollega Anders Stigebrandt. Mina amerikanska kollegor brukar kalla Science and Nature för ”Magasins” i stället för de mera normala ”Journals” där vetenskaplig artiklar nagelfars av kritiska kollegor.
  Det finns inga som helst tillförlitliga uppgifter att Golfströmmen försvagas och dessutom är det transporten av mild och fuktig luft som ger främst Nordeuropa dess relativt milda klimat. Så att varna för ett temperaturfall på 9°C som förekommit överträffar science fiction berättelserna och har inget med seriös vetenskap att skaffa. Med ökande växthusgaser kan man med stor sannolikhet beräkna med att det Skandinaviska klimatet blir ännu mer fördragsamt. Härvid är klimatsimuleringarna, sammanställda av IPCC, helt i överensstämmelse. Förvisso kan överraskningar inträffa under de kommande 100+ åren men det är inget som man idag kan planera för. För de som är intresserade av geofysisk underhållning i den högre skolan rekommenderar jag läsning av Axel Klinckowströms suveräna roman ”Skräck över Norden”. Kan laddas ned from Adlibris till ett pris motsvarande tidningen Expressen. Den handlar om Golfströmmen och skrevs 1935.
  Hälsar
  Lennart Bengtsson

 18. Lennart Bengtsson

  Jag ansluter mig helt till min kollega Anders Stigebrandts uppfattning. Det finns ingen grund i sensationsartiklarna opm Golfströmmen. Mina amerikanska kollegor brukar kalla Science och Nature för Magasins och inte för Journals. Jag ansluter mig till denna uppfattning.

  Det har förekommit uppgifter i pressen att temperaturen i Nordeuropa skulle falla med så där 9°C. Det är inte precis vad IPCC säger som jag härvid anser betydligt mer trovärdiga. Vi kommer därför i vår del av världen att förvänta oss ett ännu mer mildare väder än vad vi kan njuta av för tillfället.

  Önskar man geofysisk underhållning i den högre skolan rekommenderar jag Axel Klinckowströms roman ”Skräck över Norden” Finns på Adlibris till pris av en kvällstidning. Den är från 1935 och handlar om Golfströmmen!
  Hälsar
  Lennart Bengtsson

 19. Ulf

  Svar 16,

  Allvarligt talat din svenska är så osannolikt dålig att det är helt omöjligt att förstå vad du skriver. Är det här på riktigt?

 20. Lennart Bengtsson

  Till 16

  Även empiriska uppgifter bör kontrolleras, bedömas och utvärderas. Efter att ha läst de aktuella artiklarna kan jag försäkra signaturen Wilhelm och övriga att de aktuella artiklarna inte förefaller ha genomgått en rimlig review. Varför inte ställa sig frågan hur den försvagade Golfströmmen går ihop med oron för ett varmt Svalbard och ett smältande Grönland???
  Man kan med full rätt fråga sig vem som skapar mest vetenskaplig oreda, de som producerar sensationsartiklar av detta slag eller de som envist fasthåller att växthusgaserna inte har något klimatinflytande?

 21. Olav Gjelten

  ”Får vi det varmare så smälter mer snö och is och då blir det kallare”.
  Klimathotsreligionen garanterar sig.
  Tyvärr vänner. Accepterar vi inte denna pseudovetenskap är vi ”förnekare”, som inte har någon rätt att existera.

 22. Lasse

  Golfströmmen och AMO
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo
  https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo

  Periodicitet!

 23. Konas

  Hej! Nasastudien skiljer sig inte från studien från Potsdam ifråga på ett avgörande vis. Båda studierna baseras på mätdata som sedan beräknas. Nasastudiens mätdata består enbart delvis av direkta observationer av hastighet, och då enbart i mätningarna mellan 2003-2009.