Goda nyheter för Bangladesh

bangladesh ganges delta
Nya data visar att Bangladesh landmassa ökar, tvärtemot de bistra förutsägelser om att landet snart kommer att sväljas av havets vågor. En grupp forskare vid det Dhaka-baserade Center for Environment and Geographic Services (CEGIS) har studerat 32 års satellitbilder och kommit fram till att Bangladesh landmassa ÖKAT med 20 kvadratkilometer per år.
Anledningen till detta är att de enorma mängder sediment som följer med de stora floderna, Ganges och Brahmaputra, sakta bygger upp den södra kustlinjen.
Centrets ledare, Maminul Haque Sarker, menar att klimatexperterna som spått en dyster framtid för Bangladeshborna inte tagit med i beräkningen att flodsedimenten bygger upp landet.

”Satellite images dating back to 1973 and old maps earlier than that show some 1,000 square kilometres of land have risen from the sea,” Sarker said.

”A rise in sea level will offset this and slow the gains made by new territories, but there will still be an increase in land. We think that in the next 50 years we may get another 1,000 square kilometres of land.”

Härligt att börja dagen med goda nyheter, eller hur?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

  1. Jake

    Borde inte detta öka katastrofens storlek, om det nu skulle bli som alarmisterna påstår dvs 1-2 m högre havsnivå, eftersom det skulle öka storleken på de landområden som blir översvämmade vid ett negativt scenario. Sediment från floder bygger ju inga landmassor som kan ta emot en så stor vattenhöjning.

  2. Christopher E

    Att deltaområden växer är ganska uppenbart och visar att geologer och naturgeografer (med undantag av meteorologer!) inte varit inblandade i många av katastrofscenarierna.
    Ett deltaområde växer även på höjden. Så sker vid de naturliga återkommande översvämningarna. Det sker däremot inte tex. i New Orleans där översvämningarna hindras av konstgjorda leveer (det finns naturliga leveer också). Hur högt som helst blir däremot inte ett delta, när sedimenttyngden ökar sjunker det.

  3. Jake: Att havsnivån stiger är ingen nyhet. Haven har stigit i ungefär samma takt alltsedan slutet på den senaste istiden. Ändå växer landsmassan.