klimatexperter

250 klimatexperter tycker till

Det har verkligen gått mode i opinionsundersökningar. Plötsligt är det mycket mer värt att veta vad experterna tror och tycker än vad de vetenskapliga   →

Goda nyheter för Bangladesh

Nya data visar att Bangladesh landmassa ökar, tvärtemot de bistra förutsägelser om att landet snart kommer att sväljas av havets vågor. En grupp forskare   →

Blair gör en Gore

Storbritanniens forne premiärminister, Tony Blair, följer i sin mästares Al Gores fotspår genom att ta plats i en grupp klimatexperter vars uppgift är att   →