klimatexperter

250 klimatexperter tycker till

Det har verkligen gått mode i opinionsundersökningar. Plötsligt är det mycket mer värt att veta vad experterna tror och tycker än vad de vetenskapliga rönen säger. I bästa kvällstidningsstil presenterar idag The Guardian sin unika opinionsundersökning. 250 av de experter som deltog i Köpenhamnskonferensen i mars 2009 fick frågor om klimatets aktuella och förväntade status.   →

Goda nyheter för Bangladesh

Nya data visar att Bangladesh landmassa ökar, tvärtemot de bistra förutsägelser om att landet snart kommer att sväljas av havets vågor. En grupp forskare vid det Dhaka-baserade Center for Environment and Geographic Services (CEGIS) har studerat 32 års satellitbilder och kommit fram till att Bangladesh landmassa ÖKAT med 20 kvadratkilometer per år. Anledningen till detta   →

Blair gör en Gore

Storbritanniens forne premiärminister, Tony Blair, följer i sin mästares Al Gores fotspår genom att ta plats i en grupp klimatexperter vars uppgift är att driva fram åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Tony Blair tänker minsann inte ta betalt för sina insatser, rapporterar UK Press Association. Han ser det som sitt kall att ”vägleda” gruppen politiskt. Vad   →